Jump to content

Drzewo życia


Aura

Recommended Posts

Medytacja Drzewa Życia

 

(z "the Road of the Sun", Appendix E. Copyright © by Bill Heidrick, 1974)

 

OGÓLNE INSTRUKCJE

Stań wyprostowany, z twarzą na Wschód, lub wyobraź siebie w takiej pozycji. Ręce swobodnie opuszczone po obu stronach ciała. Uspokój się. Zamiast stania, można też przyjąć pozycję pełnego lotosu (Padmasana)

1

Powiedz "Malchut" (10 na Drzewie) i natychmiast wizualizuj kulę w kolorach ziemi pod tobą i podtrzymującą ciężar twego ciała. To jest miejsce wszystkich materialnych rzeczy.

2

Powiedz "Taw" (ścieżka 32 na Drzewie) i natychmiast wizualizuj strumień, słup niebieskiego (indygo) światła wznoszący się od kuli ziemskiej pod tobą na wysokość twych lędźwi/ud. Ten pionowy słup wznosi od góry wszystkie zmysłowe doświadczenia materii.

3

Powiedz "Jesod" (9) i wizualizuj kulę fioletowego światła otaczającego twe organy płciowe. To jest miejsce wszystkich snów i fantazji powstałych z doświadczeń w świecie materialnym.

4

Powiedz "Szin" (31) i wizualizuj strumień światła wznoszący się pod kątem z kuli ziemskiej pod tobą na wysokość twego prawego biodra. To jest ścieżka, którą wszystkie racjonalne wrażenia świata fizycznego są wznoszone w górę.

5

Powiedz "Resz" (30) i wizualizuj słup, strumień pomarańczowego światła wychodzący pod małym kątem z fioletowej kuli na twych lędźwiach i łączącą się z czerwonym strumieniem na wysokości twego prawego biodra. Ta ścieżka przekazuje wszystkie rozumne wrażenia świadomości snu na wyższe poziomy.

6

Powiedz "Hod" (8) i wizualizuj pomarańczową kulę otaczającą prawe biodro. To jest niższe miejsce w którym umysł formułuje rozumne koncepcje świata fizycznego.

7

Powiedz "Kof" (29) i wizualizuj strumień czerwono-fioletowego światła wznoszącego się z kuli ziemskiej pod tobą i idący pod kątem do wysokości lewego biodra. Tą ścieżką przewodzone są uczuciowe/emocjonalne wrażenia świata fizycznego na wyższe poziomy.

8

Powiedz "Cade" (28) i wizualizuj strumień fioletowego światła wznoszący się pod niskim kątem z fioletowej kuli na twych lędźwiach i łączący się z czerwono-fioletowym strumieniem na twym lewym biodrze. To jest ścieżka, którą emocjonalne wrażenia świadomości snu są przenoszone na wyższe poziomy.

9

Powiedz "Peh" (27) . Jest to strumień czerwonego światła który podróżuje z pomarańczowej kuli na twym prawym biodrze aby połączyć się z dwoma pozostałymi strumieniami światła na lewym biodrze. Ścieżka ta jest łącznikiem pomiędzy rozumowym pojmowaniem świata materialnego a uczuciową mądrością dróg świata fizycznego.

10

Powiedz "Necach" (7) i wizualizuj zieloną kulę światła na wysokości lewego biodra. To jest miejsce emocjonalnej perfekcji rzeczy fizycznych w świadomości.

11

Zrób pauzę i rozważ wizualizacje i ich znaczenie.

12

Powiedz "Ain" (26) i wizualizuj niebiesko-fiolotewy strumień światła wznoszący się pod kątem z pomarańczowej kuli na twym prawym biodrze na wysokość twego serca. To jest ścieżka którą racjonalna/umysłowa świadomość świata fizycznego jest wznoszona na wyższe poziomy.

13

Powiedz "Samek" (25) i wizualizuj niebieski filar światła wznoszący się z fioletowej kuli na twych lędźwiach do serca. Tą ścieżką sny i fantazje są wznoszone.

14

Powiedz "Nun" (ścieżka 24) i wizualizuj niebiesko-zielony strumień światła wznoszący się pod kątem z zielonej kuli światła na twym lewym biodrze na wysokość serca. Tą ścieżką emocjonalna świadomość świata fizycznego jest wznoszona na wyższe poziomy.

15

Powiedz "Tiferet" (6) i wizualizuj żółtą (lub złotą) kulę światła w okolicach środka ciała i serca. To jest miejsce rozumienia życia w świecie materialnym i życia w wyższych światach mentalnych.

16

Powiedz "Mem" (23) i wizualizuj pionowy słup niebieskiego światła wznoszący się z pomarańczowej sfery na twym prawym biodrze do punktu na twym prawym ramieniu. To jest ścieżka którą niższa racjonalna świadomość świata fizycznego jest wznoszone do poziomu moralnej umysłowej świadomości.

17

Powiedz "Lamed" (22) i wizualizuj strumień zielonego światła wznoszący się pod kątem z żółtej kuli na sercu na poziom prawego ramienia. To jest ścieżka którą świadomość życia takim jakim jest wznosi się do poziomu rozumienia życia takim, jakim powinno być.

18

 

Powiedz "Gebura" (5) i wizualizuj czerwoną sferę światła na twym prawym ramieniu. To jest miejsce racjonalnej świadomości tego, co jest słuszne i dobre.

19

Powiedz "Kof: (ścieżka 21) i wizualizuj fioletowy strumień światła wznoszący się pionowo z zielonej kuli na twym lewym biodrze do punktu na twym lewym ramieniu. To jest ścieżka, którą emocjonalne zrozumienie świata materialnego jest wznoszone ku emocjonalnemu pojęciu wszystkich rzeczy materialnych i niematerialnych.

20

Wypowiedz "Jod" (20) i wizualizuj strumień zielono-żółtego światła wznoszącego się z żółtej kuli na sercu na wysokość lewego ramienia. Tą ścieżką doświadczenia życiowe wznoszone są ku emocjonalnej perfekcji.

21

Powiedz "Tet" (19) i wizualizuj poziomy strumień żółtego światła przechodzący z czerwonej kuli na twym lewym ramieniu na prawe ramie. Jest to ścieżka, którą racjonalne zrozumienie prawości we wszystkich rzeczach jest wznoszone ku emocjonalnemu zrozumieniu doskonałości we wszystkich rzeczach.

22

Powiedz "Chesed" (4) i wizualizuj niebieską kulę światła na twym lewym ramieniu. To jest miejsce emocjonalnej perfekcji, miejsce tęsknoty do jedności z Absolutem.

23

Teraz zrób przerwę i rozważ to, co się stało do tego miejsca.

24

Powiedz "Chet" (18) i wizualizuj żółto-pomarańczowy strumień światła wznoszący się pionowo z czerwonej kuli na twym prawym ramieniu do lewej części twego mózgu. Tą ścieżką cała przyczyna powraca ku swemu archetypowi.

25

Powiedz Zain (17) i wizualizuj pomarańczowy strumień światła wznoszący się z żółtej kuli twego serca ku prawej części mózgu. Ta ścieżka przekazuje całe doświadczenie życiowe z powrotem do miejsca perfekcyjnej przyczyny.

26

Powiedz "Binach" (3) i wizualizuj czarną kulę która świeci/promieniujem tak jakby to było światło i otacza prawą część twego mózgu. To jest miejsce doskonałego zrozumienia, lecz nie rozumienia poszczególnych rzeczy, lecz całości egzystencji.

27

Powiedz "Vau" (16) i wizualizuj czerwono-pomarańczową wiązkę światła wznosząca się pionowo z niebieskiej kuli na twym lewym ramieniu ku lewej części twego mózgu. Tą ścieżką wszelkie emocje, uczucia wracają do swych archetypów.

28

Powiedz "Hay" (15) i wizualizuj czerwony strumień światła wznoszący się pod kątem z żółtej kuli na twym sercu do poziomu lewej części mózgu. Jest to ścieżka, którą całe doświadczenie życiowe wznoszone jest w miejsce emocjonalnej doskonałości, poza światem fizycznym.

29

Powiedz "Dalet (14) i wizualizuj zieloną wiązkę światła poziomo idącą z czarnej kuli na prawej części mózgu, do lewej części mózgu. Tą ścieżką racjonalna doskonałość jednoczy się z emocjonalną perfekcją.

30

Powiedz "Chokmah" (2) i wizualizuj szarą kulę światła na wysokości lewej połowy mózgu. To jest miejsce mocy i całkowitej emocjonalnej mądrości.

31

Powiedz "Gimel" (13) i wizualizuj strumień niebieskiego światła wznoszący się z żółtej kuli na twym sercu ku punktowi tuż nad twoją głową. Tą ścieżką dochodzi do całkowitego zjednoczenia wizji świata.

32

Powiedz "Beth" (12) i wizualizuj strumień żółtego światła wznoszący się pod kątem z czarnej kuli na prawej części mózgu i idący do punktu tuż nad twoją głową. Tą ścieżką dochodzi do zjednoczenia czystych przyczyn.

33

Powiedz "Alef" (11) i wizualizuj strumień żółtego światła wznoszący się pod kątem z szarej kuli lewej połówki mózgu ku punktowi tuż nad głową. Tą ścieżką dochodzi do zjednoczenia czystych emocji.

34

Powiedz "Keter" (1) i wizualizuj kule nieskazitelnie białego światła dokładnie nad głową. To jest miejsce doskonałej jedności.

35

Powiedz "Ain Sof Aur" (000) i wizualizuj ogromną i nieograniczoną ciemność. To jest to, czym nieograniczone światło w pozornej ciemności. To jest miejsce poza Jednym i Wieloma.

36

Powiedz "Ain Sof" (00) i wizualizuj jeszcze głębszą ciemność za pierwszą. To jest miejsce pozbawione wszelkich ograniczeń, to co jest poza całym światłem.

37

Powiedz "Ain" (0) i wizualizuj nieprzenikniona i bezkresną cichą ciemność. To jest miejsce Nicości poza wszystkim.

38

Nie mów nic i wizualizuj nic. Nie ma tego miejsca w ogóle.

39

Kiedy subiektywna wieczność odpłynie, powiedz "Eheieh" (co znaczy "Ja Jestem") i wizualizuj białą kulę Keter nad swą głową. To jest powrót do bycia z miejsca, które jest poza byciem.

40

Powiedz "Yah" (oznacza "On lub Ona jest") i wizualizuj szarą kule Chokmah na lewej połówce mózgu. Jest to rozdzielenie jedności w dualność i wywoływanie mocy.

41

Powiedz "Jehowah Elohim" (co oznacza "On lub Ona egzystuje jako męscy i żeńscy bogowie") i wizualizuj czarną kulę Binah na prawej części mózgu. Jest to pomnażanie istot celem uzyskania jedności, którą można odnaleźć w wielu rzeczach egzystujących w jednym stworzeniu. To jest gromadzenie mocy celem czynienia cudów.

42

Powiedz "El" (co oznacza "On jest Wielki") i wizualizuj niebieską kulę Chesed na twym lewym ramieniu. Jest to wyjście wszystkich form w stworzeniu wszechświata. To jest siła życiowa w stworzeniu.

43

Powiedz "Elohim Gibor" (co oznacza "Męskie i żeńskie Bóstwa są Potężne") i wizualizuj czerwoną sfere Begurach na swym prawym ramieniu. Jest to ograniczenie form w celu wyprodukowania pewnego aktu stworzenia. Jest to moc kontrolująca ostateczny przejaw, manifestację.

44

Powiedz "Jehowah Eloah Va Da'at" (co oznacza "On lub Ona jest Bóstwem i Wiedzą") i wizualizuj żółtą kulę Tipheret na swym sercu. Jest to gromadzenie siły stwórczej w doskonały obraz przyszłej egzystencji. Jest to zgromadzenie życia.

45

Powiedz "Jehowah Tzabaot" (co oznacza "On lub Ona jest Wspaniałością") i wizualizuj żółtą kulę Netzach na lewym biodrze. Jest to rozmnażane się rozwiniętych form celem włączenia się w stworzenie świata materialnego. To jest miejsce naturalnej miłości.

46.

Powiedz "Elohim Tzabaot" (co onzacza "Męskie i Żeńskie Bóstwa są Wspaniałością") i wizualizuj pomarańczową kulę Hod na swym prawym ramieniu. Jest to ograniczenie rozwiniętych form celem produkcji pewnego materialnego stworzenia. To jest miejsce magicznej selekcji tego, co się stanie w tym świecie.

47

Powiedz "Shaddai El Chai" (co oznacza "Wszechmogące Bóg Żyje Wiecznie") o wizualizuj fioletową kulę Jesod na narządach płciowych. Jest to miejsce wysyłania ostatecznego impulsu stworzenia w stworzony wszechświat materialny. To jest miejsce spożytkowania aktów magicznych.

48

Powiedz "Adonai Melekh Ha-Aretz" (co oznacza "Pan Król Ziemi") i wizualizuj ziemską kulę Malkuth ponad sobą.

To jest stworzony wszechświat.

 

źródło:Medytacja Drzewa Życia

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...

Dobry watek,jednak odnoszacy sie do tylko do medytacji z Drzewem Zycia ;) a drzewo samo w sobie na dziesiatki roznych sposobow moze byc interpretowane i uzywane.Wstepowanie po kolejnych sefirotach to sprawa bardziej troche skomplikowana,moze nam ulatwiac przenikanie do ,,innych"swiatow,kontakt z ich mieszkancami,a takze osiagnac to co jest zamierzeniem Kabaly,zblizyc sie do emanacji boskiej swiatlosci.

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
Pattonite
Z ciekawości zapytuję, dlaczego wizualizujesz drzewo kabały hermetycznej jakby było tym jedynym, właściwym? :)

 

 

 

Xandhy, myślę że kazdy wybiera to co dla niego najlepsze. Ale może niech sie Mr.Magick wypowie ;]

 

Sama osobiście preferuję tę medytacje, podczas gdy z doswiadczenia wiem, że niektórym ona łatwo nie przyochdzi, wiec szukajmy, próbujmy i medytujmy tak aby wyszło jak najlepiej dla nas samych:)

 

 

Pozdrawiam ciepło i zycze wszystkim milego dnia! :)

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...

Owszem medytacja dobra, ale prymitywna w symbolice i interpretacji sefirot. Jeśli ktoś planuje dalszą praktykę w tym systemie (która de facto jest konieczna, gdyż Drzewo Życia jest wiecznie zapętlającą się inicjacją) proponowałbym przerobienie 32 Ścieżek Emanacji Billa Heidricka*, ze względu na przyjemną dla oka formę pathworkingu przeprowadzonego przez drogę ewolucji stanów umysłu.

 

* książka jest gdzieś w internecie za darmo, szukaj a znajdziesz

Link to post
Share on other sites

Otóż powyższa medytacja to nie podstawy, jako taka zawiera zbyt wiele skrótów myślowych by była skuteczna bądź zrozumiała dla laika w tym systemie.

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...
Guest rastar

Mam pytanie . Jak ogarnąć ten temat, czy jest on dla początkujących cz zaawansowanych? Strasznie dużo punktów, czy wykonuje się je w takim razie stopniowo czy wszystkie za jednym razem?

Link to post
Share on other sites
Guest rastar

A przy uczeniu się na pamięć i praktykowaniu nie odciąga za bardzo od samej medytacji ?i. Powyżej ktoś napisał ze to zbyt skomplikowane dla laika.

Link to post
Share on other sites
  • 1 year later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...