Jump to content

Temat 5 - Podliczby/Podwibracje


Recommended Posts

PODLICZBY – PODWIBRACJE

 

Przeliczając poszczególne etapy własnego „Portretu numerologicznego” odkryliście przy okazji mnóstwo podliczb/podwibracji. One wszystkie naznaczają Waszą drogę indywidualnością. Powiedziałam, że podam Wam znaczenie tych podliczb, Poniżej znajdziecie opis szczególnych podwibracji, nie znajdziecie tam wszsytkich Waszych podliczb, bo sami wiecie ile ich było, nie chodzi o to, abyście nic innego nie robili, tylko interpretowali Wasz „Portret numerologiczny”. Wszystkie podliczby są ważne i każda z nich ma swoje znaczenie, każda wskazuje kierunek/sposób w jaki realizujecie wibrację główną – ale niektóre z nich są szczególnie ważne, dlatego proponuje, abyście zapoznali się właśnie z nimi.

 

 

WIBRACJE SZCZEGÓLNE:

 

17 – To wibracja opieki kosmicznej – na każdym poziomie naszego istnienia. Wnosi szczęście, nadzieję, siłę twórczą, intuicję i wyobraźnię. Zapewnia sukces w dziedzinach wymagających dużej koncentracji. Popycha nas na drogę rozwoju duchowego – wspiera uwalnianie się od ograniczeń czasu i przestrzeni. Rozbudza w nas zainteresowanie naukami ezoterycznymi, pozwalającymi przekraczać materialne struktury naszego życia. Zapewnia ochronę nawet w sytuacjach obiektywnie beznadziejnych – jej „posiadacz” zawsze „spadnie na cztery łapy.”

27 – Wielka Moc Duchowa – osiągnięta poprzez rozwijanie duchowej drogi samodoskonalenia, aktywność umysłową i wyobraźnię wraz ze świadomością powołania do pracy dla ludzkości. Jest jednak jeden warunek realizacji jej potencjału – bycie w związku i wspólne z partnerem dążenie do realizacji wspólnego celu z zachowaniem niezależności wkładu własnej pracy; ponieważ kiedy powstawała ta energia, jej posiadacz dbał tylko i wyłącznie o swój własny rozwój, indywidualnie, nie uczył się przy tym współpracy – stąd silna potrzeba przy tej energii stworzenia związku, który jest jednocześnie kluczem do jej realizacji.

31 – Dar „wyłapywania” szczególnych okazji.

41 – Opieka kosmiczna w świecie materii. Zapewnia szczęście zarówno w miłości, jak i interesach. Jest wibracją szczególną, bardzo ważna dla ludzi interesu, ze względu na aspekt jej oddziaływania – właśnie materialny.

40 – wiele jest teorii na temat znaczenie tej wibracji. To energia pokuty – przede wszystkim, jednak odradzając się wewnętrznie zostajemy jakby pod jej wpływem wzniesieni na wyższy poziom samorealizacji. To tak, jakbyśmy odłożyli na bok swoje własne potencjały i chęć życia w szczęściu i starali się coś odpokutować (oczyścić całe swoje wnętrze z wszelkich nieczystości) – stąd właśnie otaczający świat jej nosiciela przypomina czasem życie pokutnika dosłownie. Doświadczamy, zastanawiamy się nad przyczyną ewentualnych niepowodzeń, czy trudności – znajdujemy ją w sobie, przetwarzamy tą energię i tak, aż do całkowitego oczyszczenia. Uważam, że ta energia daje niesamowitą możliwość odrodzenia wewnętrznego.

 

 

WIBRACJE KARMICZNE:

 

Wibracje karmiczne wskazują na długi zaciągnięte w poprzednich wcieleniach – to skutki naszego postępowania, które zaowocowało niewłaściwym, negatywnym wykorzystaniem naszych możliwości, predyspozycji, potencjałów, zdolności czy zalet. Długi karmiczne poprzez konfrontację z daną sytuacją uczą nas tych cech charakteru i zalet, które zaniedbaliśmy poprzednio lub wykorzystaliśmy w niewłaściwy sposób – na przykład naszą umiejętność kierowania innymi realizowaliśmy poprzez nadużywanie naszej własnej władzy, autorytetu – tyran. Poniżej wymienione energie, niosą ze sobą konkretne sytuacje do przepracowania.

Miejsce naszego długu w portrecie numerologicznym:

-jeśli dany dług odkryjemy w części naszego imienia (przejdziemy do imion), będzie on oddziaływał – ale delikatnie;

-jeśli pojawi się jako energia naszej „duszy” (sumy samogłosek imion) – w znacznym stopniu utrudnia to nasze życie uczuciowe;

-jeśli pojawi się jako energia naszej realizacji zewnętrznej (suma spółgłosek imion) – powoduje trudności zawodowe i przeszkody w realizacji materialnej;

-jeśli pojawi się w naszych celach (suma wszystkich naszych imion) – w szczególny sposób utrudnia realizację siebie;

-jeśli pojawi się w naszym programie drogi życia (DŻ, dzień urodzenia, Cykle, Warunki) – utrudnia nasze życie do momentu, gdy LEKCJA ZOSTANIE ZROZUMIANA !! Nie musi trwać przez cały okres danych Warunków np. i to bardzo ważna informacja. Karma nie jest naszym „dozgonnym” naznaczeniem, to tylko i wyłącznie energia i w każdym momencie życia możemy wszystko zacząć od nowa, transformując w sobie energie, która mogła być przyczyną naszych „niepowodzeń” czy smutków. Ktoś, kto kieruje całym wszechświatem jest wyjątkowo „Kimś Dobrym”.

 

 

13 – Jest długiem karmicznym zaciągniętym w stosunku do pracy. Powstał, kiedy żyliśmy kosztem innych, zaniedbując własne obowiązki, zrzucając je na innych – bawiliśmy się, gdy inni ciężko pracowali.

Jego wpływ uczy pracowitości, cierpliwości, odpowiedzialności zawodowej, systematycznej i metodycznej pracy, konkretnego dążenia do celu pomimo zmiany warunków wyjściowych – coś sobie zaplanowaliśmy, zaczynamy to realizować i nagle sytuacja się załamuje, wszystko się wali – i my, pomimo tego z cierpliwością i z takim samym zaangażowaniem jak na początku, powinniśmy zacząć budować daną „rzecz” od nowa. Poprzez doświadczenia zmuszające do wczesnego podjęcia pracy, poprzez brak pracy, trudną lub zbyt wyczerpującą pracę, poprzez jej nadmiar – konfrontuje z wartością pracy samej w sobie lub jako środka do osiągania naszych własnych celów.

W czasie jego wpływów, bez wahania należy podejmować się nawet ciężkiej pracy – uczy cierpliwości, solidności i odpowiedzialności. Nie oczekiwać zachęty, pochwał i próbując odnaleźć radość w tym, co się robi. Nie liczyć na żadną pomoc z zewnątrz, czy na szczęście. Polegać przede wszystkim na własnych siłach.

Ta energia jednocześnie daje predyspozycje do pracy wymagającej cierpliwości i systematyczności.

 

14 – Jest długiem karmicznym zaciągniętym w momencie nadużywania przez nas samych naszej własnej wolności, jednocześnie sprawiając cierpienie innym – nadużywanie seksu, alkoholu, czy narkotyków. Kierowanie się wyłącznie zmysłową stroną życia, w znacznym stopniu zaniedbując rozwój wewnętrzny.

Uczy szacunku do wolności cudzej i własnej – szanowania wolności, wolnej woli, inności i niezależności otoczenia. Pojawiają się sytuacje konfrontujące nas z innymi, których należy uszanować. Korzystając z własnej wolności, nie narzucać się, ani nie zaniedbywać bliskich i otoczenia. Konieczna jest akceptacja ograniczeń własnego życia i obowiązków, jakie życie na nas nakłada. Niecierpliwość, chaotyczność i agresja mogą prowadzić do strat i przykrych doświadczeń uczuciowych. Należy szczególnie uważać, aby nie popaść w nieproduktywne marzenia i nie pobłażać sobie bez umiaru. Należy skupiać się na własnym rozwoju wewnętrznym – zainteresować swą duchową stroną życia.

Ta energia daje jednocześnie nieprzeciętny seksapil i magnetyczny wręcz wpływ na płeć przeciwną. Obdarza ogromną energią – która staje się wewnętrznym motorem działań.

 

16 – Jest długiem zaciągniętym w stosunku do rodziny i miłości – odpowiedzialność. Całkiem po prostu powstał na skutek zlekceważenia czyjegoś uczucia. Nie zostały podjęte obowiązki – odpowiedzialność w stosunku do rodziny. Teraz przynosi konieczność odkrycia i wykorzystania w relacjach partnerskich subtelnego porozumienia, a ewentualne trudności rodzinne i uczuciowe, mogą wyczulić na relację z drugim człowiekiem. Uczy rozwijania duchowości właśnie poprzez rodzinę – stwarzanie rodziny powinno być jednocześnie rozwojem duchowym. Poprzez relacje przyjacielskie, rodzinne i partnerskie – wyczula na potrzeby drugiego człowieka i miłość. Koniecznie należy być odpowiedzialnym wobec najbliższych. Należy dokonywać mądrych wyborów, a ponad własne zachcianki i przyjemność przedkładać dobro innych. Nie oczekiwać wzajemności a dawać z siebie jak najwięcej.

Ta energia daje jednocześnie możliwość stworzenia szczególnego związku – bez zazdrości, egoizmu, wykluczającego z niego nadmierną ambicję i rywalizację, a opierającego się na subtelnym porozumieniu duchowym.

 

19 – Jest długiem nadużywania władzy. Miało miejsce nadużywanie władzy, tyranizowanie otoczenia, wykorzystywanie, a nawet bolesne krzywdzenie – w ogóle nie zwracając uwagi na krzywdę drugiej osoby. Zarozumialstwo i realizacja własnej ambicji nad potrzebami innych ludzi. Ta energia dąży do wypracowania wewnętrznej niezależności, do poznania własnego wnętrza. Brak koordynacji w naszym własnym działaniu przynosi straty materialne i ciągłą potrzebę budowania od podstaw. Uczy wrażliwości i poszanowania innych. Pojawiają się w naszym życiu osoby, gdzie należy działać wspólnie, ale jednocześnie wykazując szacunek dla ich własnego systemu wartości i opcji na życie. Wymaga wykazania własnej inicjatywy, autonomii i wrażliwości na drugiego człowieka. Należy zauważać drugiego człowieka i jego potrzeby, otaczać go ciepłem, wsparciem i miłością. Należy również pracować bez względu na brak akceptacji i dawać z siebie jak najwięcej dla świata.

Ta energia obdarza jednocześnie naturalnym zmysłem dowodzenia, który należy jednak wykorzystywać dzieląc się własną wiedzą z innymi – pozwalając im przy tym zachowywać ich własną indywidualność.

 

26 – Jest długiem zaciągniętym względem ciała. Oznacza silną potrzebę osiągnięcia mistrzostwa w jakimś aspekcie życia. Wszystko, co przychodzi do naszego życia w okresie jego wpływów, jest niezbędne dla naszego rozwoju. Uczy panowania umysłem nad aktywnością własnego ciała. Należy panować nad sobą i swoimi emocjami, a w życiu kierować się sercem i wewnętrzną mądrością bardziej, niż samą logiką. Poprzez panowanie nad emocjami i własnymi reakcjami możesz osiągnąć sukces i satysfakcję finansową. Zmysł praktyczny i zdolności administracyjne, jakimi jednocześnie obdarza – zapewniają duże zdolności do interesów.

Ta energia skłania do odnalezienia własnej ścieżki rozwoju duchowego – rozbudza zainteresowania wiedzą wewnętrzną i duchowością.

 

WIBRACJE MISTRZOWSKIE:

 

Te wibracje występują u tych osób, które nagromadziły we własnym wnętrzu poprzez własny rozwój duchowy dużą wiedzę wewnętrzną – duchową i znajomość prawd uniwersalnych. Korzystanie z tej wibracji nie przychodzi jednak łatwo (jednak sama ta energia domaga się własnej realizacji), konieczne jest wypracowanie w sobie „Etyki Wewnętrznej Mistrza”, którą przedstawiam po omówieniu samych Wibracji – Mistrzów. Wibracja Mistrzowska zobowiązuje do pracy na rzecz podniesienia świadomości ludzkości – wzniesienia na wyższy poziom rozwoju duchowego. Mistrzostwo przynosi ze sobą ogromne wymagania etyczne – konieczna jest nasza własna samokontrola i dyscyplina. Nadmiar własnych pragnień, pycha i egocentryzm mogą prowadzić do utraty wszystkiego, co zostało wypracowane – materialnie i duchowo. Posiadanie tej wibracji jednocześnie zmusza jej właściciela do korzystania z jej potencjału, jednak do tego konieczna jest świadomość swego celu, własnych dążeń, kierunku, w którym zmierzamy i nasze własne wzniosłe aspiracje i ideały. Takie Mistrzostwo zobowiązuje i stawia wymagania!!

 

11 – Kapłan ludu – uczy swoim własnym przykładem. Posiadasz ogromne zdolności artystyczne i twórcze. To powołanie do służby uduchowionej i humanitarnej. Ta energia obdarza Cię mocą duchową, odwagą, możliwością sprawowania władzy – uznanie, miłość i oryginalność. Masz duże zdolności mediumiczne i ogromną intuicję pozwalającą osiągnąć wiedzę niedostępną dla ogółu – jednak należy tą wiedzą się dzielić, nie handlować nią! Konieczna jest harmonijna osobowość, pewna własnych możliwości i zadań, zdolna do współpracy i przyjaźni, a także usatysfakcjonowana we własnym partnerstwie. Uczysz: „czyń drugiemu tak, jak chcesz, aby i Tobie czyniono.”

22 – Twórczy Geniusz – doskonała umiejętność panowania nad materią. Praktycyzm i konkretna realizacja. Twoim powołaniem jest nauka innych zachowywania równowagi pomiędzy rozwojem duchowym, a pracą materialną. Ta energia predysponuje do zdobycia fortuny i sławy, ale pod jednym warunkiem: że motywacją Twojej pracy jest dobro całej społeczności. W realizacji tej energii konieczna jest równowaga emocjonalna, zdrowy stosunek do siebie samego i zdrowa ambicja – Twoja własna. Pamiętaj – energia, jaką wysyłasz, prawie natychmiast wraca do Ciebie. Uczysz: panowania myśli nad materią.

 

33 – Chrystusowe Mistrzostwo – świadomy mistrz i nauczyciel. Stajesz na piedestale i uczysz innych etyki wewnętrznej:

-moje zachowanie musi być zgodne z moim systemem wartości

-komunikacji i kontroli nad własnymi emocjami

-świadomości wiecznego ucznia

-i poszanowania wolnej woli i prawa wyboru innych – (względem siebie zdrowy egoizm – nie ciągnąć na siłę nikogo za rękę).

Ta energia wyraża potrzebę służenia innym poprzez przekazywanie miłości uniwersalnej. Obdarza ogromną intuicją i dostępem do wiedzy i mądrości. Tolerancja i odwaga. Posiadacz tej wibracji – opanowując swoje ciało i emocje, staje się mistrzem i przewodnikiem. Nie zapominaj, że wywierasz ogromny wpływ na otoczenie, więc używaj go świadomie i odpowiedzialnie.

 

44 – Mistrzostwo Władzy – poprzez pracę i konsekwencję, osiąga pełną kreację materialną. Praca na rzecz podnoszenia duchowej ewolucji świata. Ogromne wymagania moralne i etyczne, ogrom odpowiedzialności i niezwykłych zadań. Pamiętaj – Twoja energia, jaką wysyłasz bardzo szybko wraca do Ciebie.

 

55 – ta energia sprzyja odkryciom naukowym, ponieważ obdarza ogromem energii twórczej. Entuzjazm, inicjatywa, oryginalność i zdolności przewodzenia grupie.

 

66 – zdolności artystyczne, manualne i muzyczne.

 

77 – wynalazca, mistyk, naukowiec.

 

88 – geniusz finansów, albo – mistyk.

 

99 – kapłan wiedzy duchowej – wdraża – Najwyższe Prawo Wybaczania.

 

 

 

ETYKA WEWNĘTRZNA MISTRZA:

 

1. Moje zachowanie musi być zgodne z moim systemem wartości. Powinniśmy dawać tylko to, co chcemy otrzymywać, tak, abyśmy w każdym momencie naszego istnienia byli świadomi równowagi energetycznej świata i zależności naszych doświadczeń od naszych własnych myśli i czynów.

2. Kontrola i świadoma komunikacja swoich własnych emocji i potrzeb światu. Emocja jest produktem końcowym naszej świadomej selekcji myśli, przywoływanych wspomnień i naszego sposobu reakcji na bodźce z zewnątrz – panowanie nad równowagą emocjonalną jest panowaniem nad własnymi myślami. Stajemy się świadomi naszych nawykowych zachowań i możliwości zmian w naszych sposobach reakcji na zewnętrzne zdarzenia, tak, aby były one dla nas korzystne. Wówczas nasza komunikacja z otoczeniem jest jasna, czytelna i zrozumiała dla każdego.

3. Należy szanować wolną wolę i intymne terytorium innych – ich prawo wyboru. To zdolność do szacunku dla inności, dla odrębności – tolerancja i akceptacja. Nie narzucać swojej woli innym, egocentrycznie nie narzucać własnego systemu wartości innym i nie oceniać intymnego świata innych. Tak, aby jednocześnie nie dać się pociągnąć w dół, na dno, wskutek chęci ratowania kogoś, kto na własne życzenie niszczy sobie życie – to planeta wolnej woli i komunikacji – każdy ma prawo doświadczać tyle bólu i cierpienia, ile tylko potrzebuje.

4. Świadomość wiecznego ucznia. Świadomość tego, że w każdej chwili, w każdym momencie wciąż się uczymy. Nasza droga jest nauką i doskonaleniem świadomej kreacji boskiej doskonałości w nas samych.

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...
szu_bu_bu

Wyliczyłam dla mojej przyjaciółki Joli

droga życia 4/31, 22, 40.

W sumie każda z jej podliczb jest znacząca, silnie oddziaływująca. 22 mistrzowska, 31 też ma znaczenie.

Mam problem ze zrozumieniem tej 40. Nie za bardzo rozumiem, o co chodzi z tą pokutą. Czy ona ma przekonanie, że jej trudne doświadczenia to pokuta i że tak być?

sbb

Link to post
Share on other sites
Mam problem ze zrozumieniem tej 40. Nie za bardzo rozumiem, o co chodzi z tą pokutą. Czy ona ma przekonanie, że jej trudne doświadczenia to pokuta i że tak być?

szu_bu_bu, dokładnie tak moze to odczuwać, jednak najważniejsza w Jej przypadku jest 22, a ta 40 to raczej służy oczyszczeniu wewnętrznemu, przygotowaniu do realizacji, właśnie 22 :wink:

Link to post
Share on other sites
  • 10 months later...

Ło matko !Izis czy ja dobrze liczę? I proszę o interpretacje(zajmuję się energiami,numerologią , Runami,Reiki)czy mam wrodzone predyspozycje?Co z tym długiem karmicznym? co mam do odpracowania?

 

Moja data ur.7.10.1965

 

z daty 7+1+0+1+9+6+5=29=11(2) moja podliczba 29 mistrzowska11 ale duży wpływ ma chyba 2

 

liczba karmiczna 8

ICykl 1/10 ? czy 10

IICykl 7

IIICYKL 3

 

I okres przejściowy czy to 7.02.1994?

II okres przejściowy cz to 7.06.2022?

między II a III cylkem 1.1.2019 do 7.6.2022?

 

A jak mam liczyć warunki miesiąc 10 cz zredukować do 1?Mam z tym problem pomocy :cry:

Link to post
Share on other sites
ICykl 1/10 ? czy 10

IICykl 7

IIICYKL 3

 

I okres przejściowy czy to 7.02.1994?

II okres przejściowy cz to 7.06.2022?

między II a III cylkem 1.1.2019 do 7.6.2022?

 

dana42, Twoje Cykle: I - 1/10, II - 7, a III - 3/21

I okres przejściowy: od 1.1.1991 do 7.2.1994

II okres przejściowy: od 1.1.2018 do 7.6.2022

do Twojej daty ur. 7.10.1965 dodajesz 4 m-ce i 28 lat:

7.2.1994 tak, jak wyliczyłaś i teraz szukasz 1 roku Osobistego, najbliższego dacie stałej okresu przejściowego (1994 u Ciebie). Rok daty stałej 1995 sumujesz z Twoim Kluczem Wcielenia - 8: 1994+8=4(po zsumowaniu), czyli rok 1994 był Twoim 4 Rokiem Osobistym, teraz cofasz się w dacie (roku) do Twojego 1 Roku Osobistego:

1994 - 4, 1993 - 3, 1992 - 2, 1991 jest 1 Rokiem osobistym i zarazem rokiem daty ruchomej, której teraz szukamy, a data ruchoma wypada zawsze 1 stycznia, czyli data ruchoma Twojego I okresu przejściowego, to: 1.1.1991

i w ten sam sposób postępujesz z wyliczeniem Twojego II okresu przejściowego.

liczba karmiczna 8

a o jaką liczbę karmiczną pytasz? o "8"?, kiedyś również uważałam ją za liczbę karmiczną, podobnie jak cyfrę 4, ale w momencie, kiedy poznałam "podliczby" i ujawniające się właśnie w nich liczby karmiczne (13,14,16,19 i 26), samej cyfry "8" za liczbę karmiczną nie uważam.

A jak mam liczyć warunki miesiąc 10 cz zredukować do 1?Mam z tym problem pomocy

same Warunki wyliczasz dokładnie tak, jak podałam, każdą liczbę z każdą, a jeżeli są podwójne, to najpierw podwójną dodajesz, a w drugim działaniu już zsumowaną - to takie "wielkie" przeliczanie co prawda, ale właśnie w celu "wyszukania" ewentualności pojawienia się "podliczb" właśnie karmicznych, mistrzowskich, czy innych "szczególnych".

Cierpliwości i wytrwałości Ci życzę, a jeżeli chodzi o Twoje własne predyspozycje, to jak najbardziej śmiało możesz zajmować się dziedzinami, o które pytasz.

Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...
blue-bonnet

Izis zapoznałam się ze znaczeniem tych wszystkich liczb, które mnie dotyczą. Muszę jednak przyznać, że jest to dla mnie trochę skomplikowane. Dlatego chciałabym prosić Cię o pomoc w interpretacji. Najpierw wibracja mojej drogi życia:

 

Data urodzenia: 10.11.1968

Jeśli dobrze policzyłam, to wyszło mi tak:

 

1.METODA – Horyzontalna - 1+1+1+1+9+6+8= 27=2+7=9

9/27

 

2.METODA – Wertykalna – 10 + 11 + 1968 = 1989 = 19+89 =108 = 1+8 = 9

9/18

 

3.METODA – Suma cyfr zredukowanych – 10+11=1+1+1=3

1+9+6+8=24

3+24 = 27 = 3+4 = 9

9/27

 

Jestem numerologiczną 9 z podliczbą 27. Nie opisałaś 18, więc nie będę jej brać pod uwagę. Jako 9 powinnam poświęcać się dla innych, ale nie mogę przy tym zapominać o sobie. Mam kierować się zdrowym egoizmem. Mam pełnić rolę opiekuna, dając innym poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Ważne jest również dla mnie to, żebym nie żyła przeszłością i nauczyła się przebaczać.

27 to Wielka Moc Duchowa. I znowu pojawia się tutaj praca dla ludzkości. Jednak jest tu jeden warunek , muszę być w związku i razem z partnerem dążyć do realizacji wspólnego celu. No tak, najpierw musiałabym się rozwieźć i znaleźć kogoś, kto by mnie mógł wspierać w takich działaniach. Ja już tak mniej więcej od 3 – 4 lat jestem strasznie zniechęcona do życia. Czuję się po prostu wypalona. Zmuszam się właściwie do wszystkiego i prawie nic mnie już nie cieszy. Mam nadzieję, że przynajmniej ten kurs numerologii zmieni coś na lepsze. Dlatego bardzo dziękuję Ci Izis, że mi pomagasz.

 

Pozdrawiam

Link to post
Share on other sites
2.METODA – Wertykalna – 10 + 11 + 1968 = 1989 = 19+89 =108 = 1+8 = 9

9/18

10+11+1968 = 1989 = 1+9+8+9 = 27

 

3.METODA – Suma cyfr zredukowanych – 10+11=1+1+1=3

1+9+6+8=24

3+24 = 27 = 3+4 = 9

9/27

(10+11) + 1968 (suma roku - 24) = 21 + 24 = 45

 

pierwsza metoda ok

 

czyli: Droga Życia - 9/27,45

 

Jako 9 powinnam poświęcać się dla innych, ale nie mogę przy tym zapominać o sobie. Mam kierować się zdrowym egoizmem. Mam pełnić rolę opiekuna, dając innym poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Ważne jest również dla mnie to, żebym nie żyła przeszłością i nauczyła się przebaczać.

dokładnie tak blue-bonnet

 

Ja już tak mniej więcej od 3 – 4 lat jestem strasznie zniechęcona do życia. Czuję się po prostu wypalona.

zapoznałaś się już blue-bonnet z tematem o latach numerologicznych? Jako "9" Jesteś teraz w 1 Roku Numerologicznym - wiele spraw właśnie TERAZ możesz zacząć "na nowo".

Link to post
Share on other sites
blue-bonnet

Tak Izis poczytałam to sobie, ale najpierw chciałam to co do tej pory policzyłam przeanalizować po kolei. Te cykle i warunki itp.

 

Aktualnie jestem w II Cyklu (twórczym), mówi on o moich predyspozycjach zawodowych i moim miejscu w społeczeństwie. Mój II Cykl to 1/10. Czyli mam rozwijać swoją indywidualność i samodzielność. W trakcie trwania tego cyklu mam liczyć tylko na siebie, a nie na przyjaciół i rodzinę. I teraz jeszcze ten cykl mam realizować przez III Warunki Życia - 2/11,20,29,38,47 i 1/ 10,19,28,37,46,55.

 

2 – Przyjaźń i łączenie – dyplomacja i cierpliwość. Mam szanować uczucia innych i dbać o przyjaciół. Przy opisie liczb napisałaś: „oni „wynoszą” cię na własnych plecach”. Nie wiem co to znaczy? Tym bardziej, że kłóci się to z moim II Cyklem, gdzie pisze, że mam liczyć tylko na siebie. I znowu dochodzi przebaczanie.

 

Z wszystkich podliczb ważna jest 11 - wibracja mistrzowska – kapłan ludu.

Mam uczyć innych swoim własnym przykładem. I znowu poświęcenie. Trochę mnie ta liczba mistrzowska przeraża.

 

1 – Niezależność. Mam liczyć przede wszystkim na siebie. Dbać o swoje ciało. Dlaczego to takie ważne? Mam perfekcyjnie i do końca realizować swoje projekty. Mam się wyróżniać indywidualnością. I uważać na emocje. Z tymi emocjami to muszę się zgodzić. Bo ostatnio to bardziej kieruje się emocjami niż rozsądkiem i nie wychodzi mi to na dobre.

 

Tu również występuje liczba mistrzowska 55 – twórcza energia, entuzjazm, inicjatywa, oryginalność. Przewodzenie w grupie odpada, raczej unikam czegoś takiego. Ja na przywódcę się nie nadaję. Poza tym nie lubię brać odpowiedzialności za kogoś. Odkrycia naukowe, to nie moja działka.

 

Izis bardzo proszę pomóż mi to jakoś zinterpretować. Niestety nie wiem, co w tych opisach jest bardziej, a co mniej ważne.

 

I jeszcze dochodzą wyzwania, czyli wymagania, którym należy sprostać.

Moje Wyzwanie główne to 3. Napisałaś:„służy przede wszystkim nauce czerpania radości z codzienności, cieszenia się tym, co już masz i dbania o swój własny wygląd, co jest niezwykle ważne dla Ciebie.” Dlaczego dbanie o własny wygląd jest dla mnie takie ważne?

Zbliżam się do 40-stki, więc kończy się I Wyzwanie – 1. Miałam odnaleźć własną indywidualność, wykształcić w sobie poczucie własnej wartości (niestety nie udało się). Praca nad własna wolą – jak najbardziej, ja zawsze staram się siebie dyscyplinować. I to też niestety się zgadza: „wydarzenia życiowe, jakich doświadczasz, mogą stać się przeszkodą do realizacji Twoich własnych marzeń.” Co zrobić, nie wszystko zależy od nas samych.

II Wyzwanie to 4. Metodyczna i systematyczna praca. Zrozumienie i zaakceptowanie wymagań życia i unikanie lenistwa.

Liczba I Wyzwania pokrywa się z II Cyklem i z liczbą III Warunków. A liczba III Wyzwania pokrywa się z Kluczem Wcielenia (I warunki). Izis proszę, napisz mi na co mam zwracać szczególną uwagę.

 

Pozdrawiam.

Link to post
Share on other sites

blue-bonnet, Jesteś "9", wolnym, bezinteresownym duchem, skłonnym do poświęcania siebie bez reszty. To wiesz, że zawsze masz siebie stawiać na pierwszym miejscu - zdrowy egoizm, inaczej nie będziesz skłonna do niesienia konstruktywnej pomocy innym, czuła niespełnienie i brak sensu istnienia. Najpierw Ty.

Twój II Cykl, tak jak napisałaś - to przede wszystkim poszukiwanie, odnajdywanie i potwierdzanie Twojej włąsnej indywidualnosci we wszystkim dosłownie. Ważne, aby liczyć przede wszystkim na siebie samą. Twoje Warunki są drogami poprzez które realizujesz Cykle. Teraz, te III Warunki:

poprzez doskonałą umiejętność "współpracy z innymi", bycie dla innych przykładem (11), łagodzenie ewentualnych konfliktów i szanowanie relacji z innymi ("wynoszą Cię na swooich barkach" - czyli potrzebujesz ludzi w tym momencie swojego życia, potrzebujesz ich do samego istnienia, dlatego ważne jest dbanie o harmonijne relacje z otoczeniem), czyli, poprzez najpierw współpracę z innymi, zachowując w tym wszystkim własny, niezależny wkład w projekt grupy (1 - druga energia III W) - poprzez współpracę(2) do własnej niezależności (1) - WARUNKI mozesz realizować Twój II Cykl - dokładnie to, co o nim napisałaś. Tak to jest, że Warunki wskazują kierunek poprzez który należy realizować to, czego wymaga dany Cykl.

A teraz Twoje Wyzwania:

I - tak, powinaś już wypracować w sobie dość silne poczucie własnej wartości i wiesz na czym skup w tym przypadku szczególną uwagę? na samoakceptacji, bo tak sie składa, że zwoją własną wartość już znasz, dosłownie, ale, możesz nie "potrafić" jej wykorzystywać, bo... nie potrafisz akceptować siebie taką, jaka jesteś. To wyzwanie - masz siebie akceptować, beż żadnych ale, a zobaczysz, jak wszystko zacznie się zmieniać, uwierz blue-bonnet.

II - to przede wszystkim pilnowanie "porządku" w zwykłych, codziennych sprawach - dokumentach, itp. To będzie bardzo ważne.

a Wyzwanie Główne - tak, wizerunek zewnętrzny w Twoim przypadku jest naprawdę ważny, tak samo jak Twój uśmiech i pozwalanie sobie na zwykłą, dziecinną, niewinną radość. Staraj się również nie unikać ludzi - otwieraj się na innych i wychodź do nich - z uśmiechem na ustach. Staraj się cieszyć chwilą obecną, a odnajdziesz siebie.

Link to post
Share on other sites
  • 2 years later...
normalnie

Witaj Izis,

 

wszystko wyliczyłam (liczyć lubię) ..ale tyle tych liczb i tyle opisów - nie mam pojęcia jak to wszytsko połączyć..

Czy mogę prosić Cię o wsparcie ?

 

a najchętniej to chciałabym pełen portret - najobszerniej jak się da, i nie ukrywam, że również w aspekcie partnerskim.

Czy świadczysz takie usługi .. dziwnie brzmi to słowo - raczej pomoc w zrozumieniu ?

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...