Jump to content
Pysiaczek

KOZIOROŻEC - szczegółowy opis.

Recommended Posts

Pysiaczek

22 grudnia - 19 stycznia

Charakterystyka ogólna

Dziesiąty znak zodiaku patronuje najbardziej konserwatywnym i zarazem najlepiej zorganizowanym osobom z całego niebieskiego zwierzyńca. Koziorożec należy do trygonu ziemskiego. Cechy charakterystyczne dla osób z tego żywiołu podano wcześniej - patrz Byk. Ze względu na pozycję Słońca w cyklu rocznym Koziorożec należy do tzw. Krzyża kardynalnego, który przynosi swym podopiecznym silną wolę i niewyczerpaną aktywność. Planetą Koziorożca jest Saturn, który w astrologii uważany jest za planetę podobną do Ziemi. Przypisuje jej się intensywne zimno, czerń oraz ostry i cierpki smak. Osoby będące pod wpływem tej planety są z natury powolne, apatyczne oraz mają nerwowe usposobienie. Saturn uważany jest również za planetę starości. Jego najsilniejszy wpływ zaznacza się po sześćdziesiątym dziewiątym roku życia.

 

Negatywy

U Koziorożca ogromną rolę odgrywa życie wewnętrzne. Nie potrafi jednak lub nie chce się uzewnętrzniać. Jego niezwykle bogate życie wewnętrzne jest wyłącznie jego sprawą. W związku z tym trudno jest mu nawiązać kontakt duchowy z otoczeniem. Może to wynikać z jakiegoś kompleksu, oporu wewnętrznego, obawy przed ośmieszeniem się, gdyż w rzeczywistości Koziorożec chciałby się zaprzyjaźnić, być bardziej towarzyski. Trudno mu jednak przełamać bariery psychiczne i często popada w apatię i zniechęcenie. Panuje przekonanie, że Koziorożce są w życiu sztywne, mało obrotne, nie potrafią zabiegać o swoje sprawy ani wdzięczyć się po to, by odnieść korzyść lub zrobić karierę. Dodatkowo na przeszkodzie temu stoi koźli upór, typowy dla tego znaku. Koziorożce są bez wątpienia osobami lojalnymi, uczynnymi, poważnie traktującymi swoje obowiązki i można na nie zawsze liczyć, a jednak mimo to nie potrafią pogodzić życia rodzinnego z życiem zawodowym. Może to nawet doprowadzić do rozkładu małżeństwa i wówczas u Koziorożców pozostawionych samym sobie potęguje się wrodzona melancholia, skrytość i nieufność do życia. Duży wpływ na zachowanie osób spod znaku Koziorożca wywiera Saturn. Negatywny wpływ tej planety powoduje, że Koziorożec często sprawia wrażenie mizantropa, egocentryka, milczka obojętnego na wszystko, co się wokół niego dzieje. Ponadto ce****e go surowość, pesymizm i brak życiowej ekspresji. Zarówno w sferze zawodowej, jak i w pożyciu małżeńskim Koziorożec dąży do zdobycia przewagi. Często kończy się to odejściem z pracy, a w małżeństwie - rozwodem. Wynika to z jego sposobu postępowania: lekceważenia innych, dyktowania innym, co mają robić, zapędów dyktatorskich itp. W swoim działaniu stara się opierać tylko na tym., co jest wymierne, konkretne i przynosi korzyść. Swoje słabostki starannie ukrywa przed otoczeniem, przyjmując pozę dużej pewności siebie.

Pozytywy

Tak kontrowersyjne opinie na temat osobowości Koziorożców wynikają z tego, iż są oni najtrudniejsi do rozpoznania przez otoczenie. Ich charakter jest niezwykle złożony, a dominuje w nim ambicja oraz zdolność do dostosowania się do każdej sytuacji. Sposób, w jaki dążą do osiągnięcia celu, jest odmienny od stosowanych przez pozostałe znaki. Krok po kroku cały czas pną się w górę. Nie liczą na mannę z nieba, lecz cel osiągają wytrwałą, nieraz ciężką pracą. Ich drogi awansu wiążą się ściśle z nabytymi kwalifikacjami i docenionymi efektami pracy. Realizując swoje plany zawodowe, Koziorożce wykładają w to tyle wysiłku, że odbija się to na ich życiu prywatnym. Zwolnienie tempa następuje dopiero z chwilą osiągnięcia założonego celu. Wtedy Koziorożce znajdują więcej czasu dla najbliższych , stają się milsze i bardziej uczuciowe. Okres ten jednak nie trwa długo. Po nabraniu sił wytyczają sobie następne , jeszcze wyższe cele i zaczynają je konsekwentnie realizować. W działaniu ce****e je duża konsekwencja, zdecydowanie, żelazna wola i upór. Dodać jeszcze należy, że nawet podczas najtrudniejszych przedsięwzięć wykazują spokój, opanowanie, koncentrację i wnikliwość. Koziorożce same co prawda nie lubią się uzewnętrzniać, ale za to bardzo uważnie obserwują otoczenie, wszechstronnie analizują sytuację i wyciągają wnioski dla siebie.

 

Pani Koziorożec

Kobieta spod tego znaku jest aktywna zawodowo i ceniona szczególnie w zawodach wymagających dokładności, rzetelności i wiedzy. Pod tym względem nie ustępuje mężczyznom, a na ogół przerasta ich ambicjami. Na życie patrzy realnie i nie obiecuje sobie po nim zbyt wiele.

To również kobieta gospodarna i oszczędna. Potrafi tanim kosztem stworzyć przytulne gniazdko domowe. Życie traktuje poważnie, w uczuciach jest stała, w małżeństwie wierna, lojalna i zrównoważona.

Uroda pań spod tego znaku dojrzewa dość wolno. Kiedy ich rówieśniczki mają już za sobą apogeum piękna, panie spod znaku Koziorożca są wówczas w rozkwicie. Z reguły są ładniejsze w wieku czterdziestu niż dwudziestu lat.

Zresztą u Koziorożców obojga płci, a u pań szczególnie, sympatyczne cechy charakteru uaktywniają się dopiero z biegiem lat. Sarkazm, nieprzystępność i sztywność zacierają się dopiero w późniejszym wieku.

Kobieta Koziorożec z trudem okazuje swoje uczucia, a o ich manifestowaniu nie może być nawet mowy. Wewnętrzne opory są silniejsze od chęci, a fałszywy wstyd paraliżuje najmniejsze próby uzewnętrznienia się. Niemniej jednak, począwszy od trzydziestego roku życia, jej uczucia potęgują się, a potrzeby fizyczne wzrastają. Staje się przez to przystępniejsza, nieraz sama podświadomie przejawia inicjatywę, lecz nawet wówczas uczucia i namiętności nie dominują jej sposobu bycia.

Pani Koziorożec przywiązuje dużą wagę do wspomnień. W młodości nie zdawała sobie w pełni sprawy ze swojego uroku, więc w lalach dojrzałych ma pewne zahamowania w kontaktach 7, mężczyznami.

Pan Koziorożec

Mężczyzna spod tego znaku jest ambitny, wytrwały i uparty. Wytycza sobie cele, które później konsekwentnie realizuje. Ce****e go samowystarczalność i samodzielność. Nie narzeka i nie zabiega o niczyja pomoc. Jest wyjątkowo twardy i odporny na przeciwności losu. Równie?, w roli głowy rodziny bywa obowiązkowy, skromny i wysoko ceni sobie spokojne i schludne zacisze domowe.

Koziorożec jest życiowym pesymistą. Wynika to z wyjątkowo trzeźwej oceny rzeczywistości. Ten zbyt daleko posunięty realizm nic ułatwia mu życia. Na co dzień szanuje panujące zwyczaje i przestrzega prawa. Ma niezwykle rozwinięty zmysł krytyczny. Jego działania są dobrze zorganizowane i przemyślane.

W życiu erotycznym jest zazwyczaj opanowany, sprawia wrażenie osobnika chłodnego i bez temperamentu. Z chwilą osiągnięcia wieku dojrzałego, przeważnie już po trzydziestce, zaczyna bardziej uzewnętrzniać swoje uczucia. Jest to naturalne, gdyż jego możliwości seksualne są duże. Zasób posiadanej energii wyładowuje często w pracy zawodowej lub sporcie. Pokusom podświadomie schodzi z drogi. Z wiekiem opory z okresu młodości coraz hardziej maleją i nadchodzi czas, kiedy niejeden Koziorożec próbuje gwałtownie nadrobić stracone pod względem erotycznym lata. Staje się namiętny i zdolny do uniesień. W kobiecie zaczyna cenić czułość, poetyczność, inteligencję, beztroskę i w coraz większym stopniu również seks.

 

Urodzeni w pierwszej dekadzie Koziorożca (22 - 31 XII)

Urodzeni w tej dekadzie są pod dodatkowym wpływem Jowisza, który wzmacnia u nich systematyczność i syntezę w działaniu. Osoby z pierwszej dekady są z zasady nieufne w stosunku do otoczenia. Uważają, że prawdziwych, bezinteresownych przyjaźni nie ma na świecie, a wszelkie obietnice i przysięgi po to się składa, aby ich nie dotrzymywać. Są przeciwnikami wszelkich nowości, boją się ich, a najlepiej funkcjonują w raz już ustalonym porządku świata. Na otoczeniu sprawiają wrażenie ludzi oschłych, cynicznych, nieufnych, sztywnych i chłodnych. W rzeczywistości jednak jest to tylko ich poza ochronna, gdyż są wyjątkowo wrażliwi i pełni obaw. Nie rozumieją innych i nie pragną sami być rozumiani. Starają się zachowywać w tym względzie całkowitą niezależność i samowystarczalność. Tworzą własny system wartości i kierują się nim w życiu. Mają sobie tylko znane powody do nieufności, z natury są małomówni, chłodni i z pozoru mało serdeczni. Często spowodowane jest to kompleksami lub brakiem talentów towarzyskich. Osoby urodzone w pierwszej dekadzie są wobec siebie bardzo wymagające, poważnie traktują swoje błędy i niedociągnięcia, analizują i starają się unikać ich w przyszłości. Krytyczny stosunek do własnych osiągnięć sprawia, że nie muszą mieć nad sobą kontroli. Odpowiada im praca, w której trzeba samodzielnie podejmować decyzje. Z tej dekady najczęściej wywodzą się ludzie skromni, którzy sukcesy lub karierę osiągają wieloletnią pracą. Stan taki bynajmniej nie jest spowodowany mniejszymi ambicjami, lecz brakiem odpowiedniego rozmachu, błyskotliwości i elastyczności. W miłości, a nawet w okazywaniu sympatii, są powściągliwi, gdyż obawiają się nie odwzajemnionych uczuć lub utraty ukochanej osoby. Gdy jednak wstąpią w związki małżeńskie, są dobrymi partnerami, ale zawsze pozostają nieco sztywni i zamknięci w sobie. Z tej dekady wywodzi się najwięcej osób, które decydują się samotnie iść przez życie.

 

Urodzeni w drugiej dekadzie Koziorożca (1 - 10 I)

Urodzeni w tej dekadzie są pod dodatkowym wpływem Marsa, który daje im siłę przebicia, bojowość i spontaniczność. Ponadto są wojowniczy, rozdarci wewnętrznie, skorzy do poświęceń, a nawet męczeństwa. Osoby urodzone na początku stycznia są obdarzone dużymi walorami intelektualnymi, które w połączeniu z rozwiniętym poczuciem obowiązku i samodyscypliną przynoszą znaczne efekty. Koziorożce z drugiej dekady, w porównaniu ze swoimi poprzednikami, łatwiej okazują swoje uczucia, są bardziej spontaniczne w sprawach intymnych i otwarte na nowości.. Mimo to, ze względu na swoją wrażliwość, wolą tworzyć własny świat, niedostępny nawet dla najbliższych. Są bardzo uczuciowe, ale bronią się przed niewolą namiętności. Nie chcą dopuścić do braku kontroli nad sobą i nie poddają się instynktowi. Aby uniknąć rozczarowania i cierpienia, wolą rezygnować nawet z ewentualnej rozkoszy. Małżeństwa zawierają raczej późno i to najczęściej z rozsądku. Na ogół są to związki udane, ale pozbawione wielkich emocji i miłosnego szaleństwa. Koziorożce z tej dekady lubią dostatek i w późniejszym wieku osiągają go. Zarówno w hojności , jak i w oszczędności zachowują umiar. Swój majątek podporządkowują dalszym celom. Jeżeli ktoś potrzebuje inteligentnego i bezstronnego doradcy, lepszego od Koziorożca z tej dekady nie znajdzie. Ponadto osoby z tej dekady mają predyspozycje na wybitnych dowódców, polityków i działaczy. Ich plany są przemyślane w najdrobniejszych szczegółach. Realizują je konsekwentnie, nie zdając się na przypadek ani na pomoc innych osób. Wierzą tylko sobie i swoim umiejętnościom.

 

Urodzeni w trzeciej dekadzie Koziorożca (11 - 19I)

Urodzeni w tej dekadzie są pod dodatkowym wpływem Urana. Planeta ta obdarza swoich podopiecznych dużą wyobraźnią i idealizmem. Zdaniem astrologów, osoby z trzeciej dekady są najbardziej interesujące i niebanalne z całego znaku Koziorożca. Trudno przewidzieć, kiedy osoby z tej dekady, działające dotąd logicznie i racjonalnie, wyrwą się spod własnej kontroli i zaczną burzyć dotychczasowy ład. Poprzez niszczenie istniejących struktur i więzi zyskują nowe wartości duchowe i zaczynają wszystko od początku. Wśród Koziorożców z tej dekady rodzi się wielu artystów, którzy twórcze niepokoje i wyobcowanie przenoszą na wytwory sztuki. Również z tej dekady wywodzi się liczne grono słynnych myślicieli, filozofów i teologów, gdyż zamknięte w sobie i głęboko wrażliwe Koziorożce przejawiają skłonności do abstrakcyjnych spekulacji myślowych i mistycyzmu. Potrafią też czasem zaskakiwać otoczenie nietypowym zachowaniem, oryginalnymi pomysłami, gustami i zajęciami. Niekiedy jest to zachowanie wręcz szokujące, które należy traktować jako wyraz buntu przeciw smutkowi egzystencji. Mimo że Koziorożce z tej dekady ce****e wiele odmienności, jednak pozostają one nieodrodnymi dziećmi swojego znaku. Są ambitne, wytrwałe, sumienne i skrupulatne. Każdy podjęty zamiar realizują konsekwentnie z uporem. Mają silne rozwinięte poczucie indywidualności i niezależności, a także skłonności samotnicze. Ta skłonność do izolacji powoduje, że chociaż są głęboko uczuciowe, pozostają często samotne z wyboru lub ze strachu. Potrafią jednak kochać głęboko i wiernie, choć niezwykle trudno jest im okazać swoje uczucia.

Seks

 

ONA

Trudno jest jej oddzielić seks od miłości. Zako****e się w swym partnerze lub podejmuje stosunki z kimś, kogo pokochała. Ten ścisły związek stwarza jednak ograniczenie. Dziewczyna spod znaku Koziorożca jest z natury bardzo seksowna i bardzo uczuciowa. Podoba jej się niewielu mężczyzn. Czasem pod wpływem impulsu młodo wychodzi za mąż. Wydaje jej się, że jest to jedyna miłość w jej życiu. Zanim się zorientuje, jest już obarczona rodziną. W pierwszych miłosnych przygodach przerażają ją rozmiary pożądania. Bywa zaborcza i zazdrosna, ale nie znosi tych cech u partnera. Poczucie odpowiedzialności nie pozwala jej porzucić rodziny. Jeśli jednak się na to zdecyduje, szybko zwiąże się z innym mężczyzną, aby poczuć się upokorzoną i skrępowaną nowymi więzami. Gdy jest sama, nie czuje pełni życia, staje się apatyczna, sądzi, że miłość już się nie zdarzy. Spotka jednak atrakcyjnego mężczyznę i wszystko się powtórzy: bezsenność, bicie serca, brak apetytu. W zamian będzie uwielbiana, pożądana i doceniana. W łóżku jest znakomita dla odpowiedniego partnera. Prymitywu nie zna i nie rozumie. Podoba się mężczyznom, którzy i jej zazwyczaj się podobają. Potrzeby i emocje obojga przekształcają się wówczas w czyste zmysłowe uniesienie. Działa instynktownie i niczego nie chce się nauczyć w sensie technicznym. Potrafi jednak osiągać szczyty rozkoszy, znane tylko wybrańcom.

 

ON

Jego erotyzm na pierwszy rzut oka przypomina Wagę, jednak dla Koziorożca aż w 90 procentach są to przeżycia psychiczne, emocjonalne, w których ciało zmuszone jest uczestniczyć. Koziorożec ceni oczywiście rozkosz fizyczną, pragnie jednak czegoś więcej. Pełną satysfakcję osiąga tylko, gdy może całkiem pogrążyć się w przeżyciu, aż do utraty świadomości. Gdy to osiąga, roznamiętnia się do tego stopnia, że traci kontrolę nad sobą. Wielu Koziorożców nie potrafi nabyć nawet elementarnych technik i sterować procesami bez autentyczności przeżycia. W związku z tym ich stul, chociaż naładowany emocją, może być mało skuteczny. Jeśli jednak partnerka potrafi przejąć kontrolę, rezultat bywa wspaniały. Koziorożec nie zna seksu wyodrębnionego. Zaangażowanie emocjonalne z jedną partnerką raczej wyklucza zajmowanie się innymi. Odnosi wrażenie, że to, co dzieje się z nim, musi przeżywać jego partnerka. Tymczasem ona wcale może nie chcieć zatracić się w nim tak, jak o w niej.

 

Sfera zawodowa

Podwładny

Najkrócej można go określić - pracowity mruk. To istota jego zewnętrznych oznak charakteru. Im więcej w firmie tego typu pracowników, tym lepsze przed nią perspektywy. Nie ma bowiem bardziej pracowitych osób od Koziorożca. Swoją energię skupia wyłącznie na czynnościach istotnych. Szacunek i poważanie ma tylko dla tych, którzy traktują życie poważnie, co nie znaczy, że bez humoru. Na podwładnym spod tego znaku można polegać jak na sobie samym. Nie kieruje się on chęcią zysku czy awansu, lecz poczuciem obowiązku. W górę pnie się powoli, ale systematycznie. Awans nie jest dla niego jakimś zaskoczeniem, tylko sprawiedliwą oceną jego wkładu pracy i posiadanych zdolności. Przez kolegów Koziorożce nie są zbyt lubiane. Wynika to głównie z ich powściągliwości, skrytości, stałej powagi, całkowitego podporządkowania się dyscyplinie pracy. Mimo to koledzy doceniają postawę Koziorożca, a nawet mu zazdroszczą takiego podejścia do życia, samodyscypliny i konsekwencji. Ponadto wszyscy wiedzą, że na Koziorożca zawsze można liczyć. Jego pomoc jest bezinteresowna i przemyślana. Podwładnemu spod tego znaku należy mówić słowa uznania i godziwie wynagradzać za pracę. Nie zależy mu na przesadnych lub częstych pochwałach, ale na docenieniu jego zaangażowania. Koziorożce najlepiej sprawdzają się przy pracach wymagających rozwagi, dokładności, chłodnej analizy, samokontroli, obiektywizmu i konsekwencji.

 

Przełożony

Mrówcza pracowitość Koziorożca pozwala mu wcześniej czy później awansować na stanowisko kierownicze. Im wyższa funkcja, tym daje z siebie więcej. Również w stosunku do podwładnych wymagania jego są duże. Stara się, aby godziny spędzone przez podwładnych w instytucji były czasem efektywnej pracy. W swoim gabinecie przestrzega porządku i czystości. Jest przeciwny zbytniemu "dekorowaniu" pomieszczeń wycinankami roznegliżowanych panienek, choć lubi zieleń, ciekawe reprodukcje i rękodzieło. Szef Koziorożec przywiązuje dużą wagę do dyscypliny i przygotowania się do pracy. Chętnie zostanie po godzinach i wyjaśni wątpliwości lub wspólnie będzie dążył do rozwiązania problemu lub usunięcia awarii. Ceni ludzi, którzy osiągnęli w życiu wysoki status społeczny lub zawodowy. Przestrzega ich tytułowania i okazuje szacunek. W tym przypadku Koziorożce nie zawsze postępują szczerze. Czasem są to tylko pozory, bo w głębi duszy mają uznanie tylko dla osób, które swoje tytuły uzyskały dzięki rzeczywistym osiągnięciom i nie spoczęły na laurach. Mimo że u przełożonego Koziorożca uśmiech rzadko gości na twarzy, pod zawodowym pancerzem pulsuje naturalna dobroć i życzliwość, którą jest mu tak trudno okazać.

Partnerka spod znaku Koziorożca

Można o niej powiedzieć, że jest niezwykle wartościową osobą. Ce****e ją pracowitość, systematyczność i wierność. Swoje obowiązki, jak i życie w ogóle, traktuje bardzo poważnie. W jej domu panuje zawsze ład i porządek. Kuchnia jest jej domeną. Potrafi w sposób oszczędny przyrządzać znakomite potrawy. Zawsze dąży do stabilizacji rodzinnej i to zarówno uczuciowej, jak i materialnej. Oprócz tylu zalet pani Koziorożec ma i ciemne strony charakteru. Przede wszystkim to nieufność do świata, zasklepienie się w sobie, wieczna powaga jak na pogrzebie hiszpańskiego księcia, po prostu brak radość życia. Bywa na ogół skryta i małomówna. Jest całkowicie oddana swoim najbliższym. Swoje ewentualne rozczarowania znosi w milczeniu. Chłód na twarzy to często tylko maska, a nie odbicie wewnętrznych niepokojów. W sprzyjających warunkach ta sama osoba potrafi się śmiać, być dowcipną i nadawać ton w towarzystwie. W życiu erotycznym jest nieco zablokowana. Rzadko się zdarza aby wybrała sobie odpowiedniego partnera. Przeważnie wychodzi za mąż nieco pochopnie i w dość młodym wieku. Później następuje rozczarowanie i frustracja, stąd ta mina męczennicy. Najczęściej w późniejszym wieku poznaje odpowiedniego mężczyznę i jest z nim szczęśliwa. Jeżeli nie, to miewa sporadycznie przelotne miłostki, a jej przygnębienie powiększa się. Na co dzień w sprawach seksu jest niezwykle wstrzemięźliwa, nie znosi nawet żartów na ten temat, jest płochliwa i prawie za każdym razem trzeba ją zdobywać na nowo. Żona spod znaku Koziorożca ma za to wielką zaletę, mianowicie czas działa na jej korzyść. W dojrzałym lub późniejszym wieku jest urodziwsza niż kiedy była panienką.

 

Partner spod znaku Koziorożca

Ce****e go obowiązkowość, pracowitość i praktycyzm życiowy. W pracy czy na ulicy bywa nieco chłodny, za to w domu jest wesoły, dowcipny i towarzyski. To jest dopiero jego naturalny sposób bycia. Panuje opinia, że Koziorożec jest wstrzemięźliwy w życiu erotycznym i jakby oziębły. To tylko pozory, gdyż u niego sprawy niego zajmują naczelne miejsce. Rzecz jednak w tym, że przywiązuje on dużą wagę do przeżyć psychicznych. Nawet nie jest w stanie oddzielić seksu od uczucia. Wybraną osobę kocha przede wszystkim emocjonalnie, a doznania fizyczne są tylko tego uzupełnieniem. Partnerka powinna ostrożnie przejmować kontrolę nad współżyciem z nim, aby oboje byli zadowoleni. Trzeba też dodać, że miłosne zapędy nie opuszczają go do późnej starości. Pod tym względem przewyższa wszystkich swoich kolegów. Jedzie przez życie co prawda oszczędnie, ale długo. Jeżeli Koziorożec jest zadurzony w swojej wybrance, nie może być mowy o przygodach pozamałżeńskich. Szkopuł tylko w tym, że kobieta nie zawsze przeżywa tak jak on i być może chciałby więcej doznań fizycznych, nieraz nawet prymitywnego seksu, a nie adoracji. Dlatego wiele związków z Koziorożcem rozpada się, a on pozostaje nieszczęśliwy.

 

Kto z kim, czyli powinowactwo serc

 

Koziorożec z Baranem

Wiele wskazuje, że to może być bardzo udany związek. Baran będzie musiał niemal każdorazowo zdobywać Koziorożca, przecież zdobywanie jest jego główną pasją. Sam również zyska na trwałości uczuć i stabilizacji związku. Koziorożec wykorzysta impet partnera w załatwianiu wielu trudnych spraw istotnych dla ich stadła.

 

Koziorożec z Bykiem

Potraficie zbudować solidne podstawy waszego pożycia. Oboje też macie zbieżne poglądy w kwestii rodziny i prowadzenia domu. Byka może jednak odstraszać chłód i zamknięcie się w sobie Koziorożca. W przypadku fiaska wina będzie leżeć raczej po stronie tego ostatniego.

Koziorożec z Bliźniakiem

Bliźniak zafascynuje się osobowością i urodą Koziorożca. Będzie do niego szczerze przywiązany, lecz nie zrezygnuje ze swojego sposobu bycia, a to się partnerowi na dłuższą metę nie będzie podobać.

Koziorożec z Lwem

Układ dwóch przeciwnych osobowości. Lew jest gorący na zewnątrz, a zimny w środku, Koziorożec zaś odwrotnie. Podobnie jest i ze sposobem bycia: jedno się lubi pysznić, drugie preferuje skromność. Przyszłość mogą budować tylko na

wspólnej im ambicji.

 

Koziorożec z Panną

Tylko pogratulować takiego wyboru. Oboje inteligentni, pracowici i dążący do celu. Również w sferze erotycznej jesteście godni siebie. Wszystkiego najlepszego!

 

Koziorożec z Wagą

Wszystko jest możliwe, ale oboje musicie wykazać dużo tolerancji i dobrej woli. Szczególnie Koziorożec może irytować się niezdecydowaniem Wagi. Większe szanse macie na trwałe więzy przyjaźni.

Koziorożec ze Skorpionem

Znakomicie potraficie się uzupełniać. Razem możecie stworzyć trwale podwaliny wasze egzystencji. Jeżeli nawet nastąpią niesnaski w uczuciach, pozostanie wzajemne zaufanie i szacunek dla trwałych wartości partnera.

Koziorożec ze Strzelcem

Miłego złego początki. Wszystko będzie świetnie układać się na początku, ale później Strzelec może zacząć szukać pocieszenia gdzie indziej. Wywoła to trwałe uprzedzenia, więc może dać sobie spokój.

 

Koziorożec z Wodnikiem

Mogłoby być nieźle. Potraficie zrozumieć się duchowo, lecz niefrasobliwość Wodnika i jego zmienność mocno zacznie z czasem drażnić konserwatywnego i lubiącego stabilizację Koziorożca. O wiele łatwiejsza byłaby przyjaźń lub wolny związek.

 

Koziorożec z Rybą

To dobry i perspektywiczny układ. Połączą was wspólne zainteresowania i dążenia. Potraficie też z szacunkiem i uczuciem odnosić się do siebie. Gdy przewodzić będzie Koziorożec, szanse na trwałe pożycie znacznie wzrosną.

 

Jak zdobyć Koziorożca

 

ONA

Jak ją pozyskać i utrzymać

Jest to zadanie niezwykle trudne. Najważniejsze, żeby pozyskać jej zaufanie, gdyż inaczej nawet nie umówi się na spotkanie. Nie ma co zaczynać od miłosnego wzdychania, bo się spłoszy już na wstępie. Lepiej zaopiekować się nią serdecznie, zaoferować skuteczną pomoc, nawet przy jej lekkim sprzeciwie. Trzeba być dowcipnym zrównoważonym i nie stawiać jej w niezręcznej sytuacji ani do niczego nie przymuszać. Kiedy nabierze zaufania, sama zdecyduje się na skrócenie dystansu. Pożycie z nią jest już o wiele łatwiejsze. Wystarczy postępować w stosunku do niej fair, wywiązywać się ze swoich obowiązków i nie wtrącać do spraw domowych.

Co zrobić, żeby cię porzuciła?

To typ męczennicy, więc trudno liczyć, że łatwo sama zrezygnuje z tego, co tyle czasu budowała. Z czasem może zniechęcić się do partnera, który trwoni wspólny majątek, ośmiesza ja w towarzystwie, flirtuje z jej koleżankami i przechodzi na jej utrzymanie.

 

ON

Jak go zdobyć i utrzymać?

Ponieważ jest zakompleksiony, należy zdobywać go delikatnie. Podnosi go na duchu uznanie partnerki dla jego zalet umysłowych, osiągnięć zawodowych i umiejętności praktycznych. Inicjatywa spotkania i początkowego zbliżenia powinna wyjść od partnerki, gdyż on może się speszyć własną nieudolnością w tym względzie. Jeśli nabierze zaufania, że jest traktowany poważnie, wówczas wyzwoli w sobie inwencję i przejmie inicjatywę. Potrzebuje stabilnego życia, bez fajerwerków, ale i wypadek. Partnerka musi umieć właściwie prowadzić dom i zarządzać budżetem. Nie może też liczyć na wylewność ze strony małżonka spod znaku Koziorożca.

Co zrobić, żeby cię porzucił?

Jest niezwykle czuły na krytykę, szczególnie w miejscu publicznym lub w swoim stałym otoczeniu. Nie ścierpi też bezmyślnego wydawania pieniędzy. Jeśli jeszcze dowie się flirtach lub romansach swojej partnerki, wówczas chyba zdecyduje się na rozstanie.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
arabika

Koziorożec - Planecie Saturn została przypisana sobota, a wiec osoby urodzone w tym dniu są pod przemożnym jej wpływem. Natura Saturna jest chłodna, dlatego osoby spod jego znaku są także dziwnie ozięble. Saturn jest zdolny przynieść tym ludziom sporo nieszczęścia. Potrafią jednak one swoją energią rozpędzić czarne chmury, przysłaniające horyzont życiowy. Otóż osoby urodzone pod znakiem Koziorożca są ambitne, rozsądne, stanowcze i pracowite. Zdolne są do czynienia odkryć i wynalazków. We współżyciu w społeczeństwie mogą być życzliwe, przyjacielskie, dyskretne i godne zaufania choć równocześnie zbyt chłodne, nieczułe na zwierzenia bliskich. Nie znoszą mieszania się w ich prywatne, domowe, rodzinne życie - cenią niezależność i wolność osobista. Osoby spod znaku Koziorożca bywają także zarozumiałe, niedostępne i pyszne. Nieraz przywiązują zbyt dużą uwagę do ubioru, kreacji i wyglądu. Postępują zbyt krańcowo - bywają hojne, dobroduszne, to zaś skąpe do przesady - czasem pełne dobrej myśli, a po chwili niezwykle pesymistyczne. I w takich sytuacjach stale podejmują sprawy życiowe wykraczające ponad ich siły. Kobiety spod tego znaku posiadają wiele zalet - są zdolne, systematyczne, wierne, gościnne i oszczędne. Ponad wszystko przedkładają rodzinę i dom. A ponieważ nie odznaczają się łagodnym i delikatnym postępowaniem, rzadko idą w gościnę, natomiast częściej podejmują gości u siebie. Mężczyźni Koziorożca są praktyczni, wygodni i umiejący stosownie ustawić się w życiu. Cenią dobre urządzenie się, ambitnie kierują interesem, uparcie dążą do celu. Z tego powodu nieraz ujawniają zapędy do tyranii, lekceważenia innych, dyktowania drugim swoich przekonań. I choć taki tryb życia przysporzy im wielu kłopotów, to jednak uparcie osiągną swój cel. Nabędą bogactwa i staną się bardzo skąpi. Ich majątek nie trafi w godne ręce i zostanie wkrótce roztrwoniony. Związek Koziorożca z osoba spod tego samego znaku bywa szczęśliwy, owocny i osiąga najwyższe uznanie. Koziorożec nie może łączyć się ze Skorpionem.

Porady dla urodzonych pod znakiem Koziorożca:

Ludzi spod tego znaku oczekują liczne i rożne niespodzianki, dlatego powinni przyjmować je ze spokojem. Często mogą to być zmiany w zawodzie, a nawet pogorszenie na zdrowiu. Bywa, ze cierpiące na "nieuleczalne choroby", nagle zdrowieją i żyją długo oraz szczęśliwie. W takiej sytuacji wyróżniają się w działalności społecznej, osiągają wysokie szczeble hierarchii publicznej, obdarzeni zostaną godnymi zeszytami. Jeżeli pracować będą w przemyśle, musza być przygotowani na dłuższe podróże. Równocześnie musza dawać baczność, by nie wmieszać się w sprawy trudne i kłopotliwe.

 

KOZIOROŻEC (od 20 lub 21 grudnia do 19 lub 20 stycznia w zależności od roku)

Dziesiąty znak zodiaku, kardynalny, żeński, pierwszy znak zimy, odpowiadającym okresowi, kiedy noce są dłuższe niż dni.

 

Gdyby nie ta właśnie faza zodiaku, prawdopodobnie w ogóle nie mielibyśmy uporządkowanych struktur społecznych i zawodowych, hierarchii wojskowych, naukowych czy kościelnych, instytucji małżeństwa, a także wielu innych rzeczy związanych z potrzebami porządku, organizacji, hierarchii czy bezpieczeństwa. Do zalet Koziorożca zalicza się: poczucie obowiązku, umiejętność planowania, pracowitość, gospodarność, wytrzymałość, lojalność, prawdomówność i umiłowanie konkretu, do wad: chłód uczuciowy (często będący nie tyle brakiem uczuć, ile nieumiejętnością ich okazywania), autorytaryzm, tępy upór, konserwatyzm, a nawet sadyzm. Cechy skrajne dotyczą oczywiście tylko nielicznych, ale jakaś - mniejsza lub większa - ich część dotyczy wszystkich Koziorożców. Dodajmy, że wśród reprezentantów tej fazy stosunkowo łatwo spotkać można dobry materiał na żonę lub męża, tyle tylko że życie z nim lub z nią bywa nieco monotonne i pozbawione atrakcji. Koziorożcom zaleca się więcej poczucia humoru i dystansu do rzeczywistości, a także tolerancji dla innych.

 

ŻYWIOŁ: ziemia

ZNAKI SPRZYJAJĄCE: Byk, Panna.

ZNAKI NIESPRZYJAJĄCE: Baran, Bliźnięta, Lew, Skorpion, Wodnik, Ryby.

CIAŁO NIEBIESKIE: Saturn

SZCZĘŚLIWE KAMIENIE: szafir, onyks, granat.

KAMIENIE NIEZALECANE: rubin, szmaragd, lazuryt.

SPRZYJAJĄCE KOLORY: beżowy, brązowy, granatowy, czarny.

NIESPRZYJAJĄCE KOLORY: czerwony, bordowy, żółty.

ZALECANE DZIEDZINY ŻYCIA ZAWODOWEGO: wymiar sprawiedliwości, rolnictwo i ogrodnictwo, biznes, przemysł, administracja, nauka, bankowość, rzemiosło, służba zdrowia.

NIEZALECANE DZIEDZINY ŻYCIA ZAWODOWEGO: kultura, szkolnictwo, dziennikarstwo, turystyka, komunikacja, handel.

POŻĄDANE CECHY U PARTNERA LUB PARTNERKI: pracowitość, oszczędność, wiedza, przewidywalność, wierność, czułość, opiekuńczość.

NIEPOŻĄDANE CECHY U PARTNERA LUB PARTNERKI: nadwrażliwość, zmienność uczuć, nastrojów i poglądów, nieprzewidywalność, porywczość, dążenie do oryginalności za wszelką cenę.

Pora roku: Zima

Żywioł: ziemia

Planeta: Saturn

Kolor: Wszystkie odcienie fioletu i brązu, szczególnie kobaltowej purpury i brązu sepii.

Znak przeciwny i dopełniający: Rak

Skojarzenia anatomiczne: Kolana, skora, kończyny, układ kostny.

Miejsca Geograficzne: Kraje: Albania, Afganistan, Bośnia, Bułgaria, Indie, Meksyk, Litwa.

Miasta: Bruksela, Capri, Mexico, Oxford, Port-Said.

źródło: m.in Astrologia bez tajemnic R.Kord

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Natka2

KOZIOROŻEC(22 XII - 19 I)

 

Znakiem Koziorożca rządzi Saturn. Planeta ta najczęściej niesie ze sobą zmartwienia, pech w życiu, a często "samotność wśród ludzi". Niesie również mądrość zdobywaną bolesnym doświadczeniem, prowadzi do refleksji i analizy własnej osobowości, zdolność do koncentracji, cierpliwość i pracowitość. Koziorożec utożsamia najbardziej skomplikowany charakter człowieka, który zamknięty w sobie, nieufny wobec ludzi, zimny uczuciowo, może sprawiać wrażenie wyobcowanego. Człowiek ten na ogół ma jednak głębokie życie wewnętrzne, którego nie chce i nie potrafi uzewnętrzniać. Tę głębię psychiki można dostrzec u Koziorożców - twórców poprzez charakter ich twórczości, najczęściej smutnej, pogrążonej w refleksjach, nie dla wszystkich zrozumiałej. Koziorożce mają zazwyczaj dużą ambicje i bardzo często dochodzą do prestiżowych pozycji w społeczeństwie lub w swoim otoczeniu. Mają predyspozycje do egoistycznego postępowania. Sprawy innych ludzi najczęściej ich mało obchodzą, a na drodze do swojej kariery zawodowej potrafią bez żenady wykorzystywać najbliższych.

 

PANI KOZIOROŻEC

 

Bardzo ciężko jest jej oddać się uczuciom. Jako dorastająca panna swoje dziewictwo pragnie dobrze zainwestować, a później długo obraca każdy pieniądz zanim go wyda, tak samo długo myśli zanim zdecyduje się na poważny romans. Od wybranego partnera żąda bezwarunkowej wierności i podporządkowania życia domowego jej planom. A plany te, to albo kariera zawodowa, albo pełna dominacja w domu. Jest lojalna i wierna. W każdej sytuacji życiowej można na niej polegać. Sprawy sexu są dla niej trzeciorzędne. Czasami na starość przyśnią się jej młodzi i seksowni chłopcy, ale praktyczna realizacją tych snów jest raczej mało prawdopodobna, ponieważ po pierwsze uroda już się kończy, a po drugie żal jej pieniędzy.

 

PAN KOZIOROŻEC

 

Unika okazywania wzruszeń i namiętności. W młodości sex go bardziej bawi niż podnieca. Nie wie nic lub wie niewiele o uwodzeniu kobiet, wysublimowanym klimacie erotycznym, rozterkach i awanturach miłosnych Długo się będzie zastanawiał zanim zaproponuje kobiecie małżeństwo, choć ożeniłby się najchętniej z wytwórnią papierów wartościowych. Jako mąż będzie wierny i lojalny, ale wymagania będzie miał ogromne. On i jego sprawy mają być zawsze pierwszoplanowe. Nigdy nie zaryzykuje życia rodzinnego, nawet dla najbardziej oszałamiającej przygody. Dla zaspokojenia jego niewygórowanych potrzeb seksualnych żona mu w zupełności wystarcza.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gwiazdologia

Nie ma "teorii" znaku, to są archetypy dotyczące tylko roli Słońca w horoskopie. Archetyp służy tylko do lepszego zrozumienia podstawy znaku. Ale on może się realizować w horoskopie mocno, tak samo może pozostać niezauważalny, przytłumiony przez resztę znaków, albo planet.

 

Pozdrawiam !

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nebula

Charakterystyka pochodząca z książki "Pokaż mi swoją dłoń" Stanisława Majewskiego.

 

 

Koziorożec

 

Skazany na wspinaczkę. Pod tym znakiem astrologicznym spotyka się dwa bardzo odmienne typy. Pierwszy przypomina upartego kozła górskiego, który wciąż wspina się wyżej i wyżej, zawsze do szczytu, drugi zaś upodabnia się do godnego pożałowania zwierzęcia domowego, daremnie biegającego po zakurzonej wiejskiej drodze. Jeden i drugi mają czas na biadolenie, ponieważ pesymizm to cecha wrodzona Koziorożców.

 

Koziorożec cierpi z powodu kompleksu niższości, poczucia mniejszej wartości, stąd okresowy napady czarnego nastroju. Wygląda i ubiera się raczej staromodnie, lubi kolory ciemne, ale tymi sprawami specjalnie się nie interesuje. U Koziorożca wszystko przychodzi we właściwym czasie. Choć to zakrawa o nieprawdopodobieństwo, ten ambitny skoczek górski jakoś zdobywa najlepsze funkcje i stanowiska, osiąga najwyższe uznanie i na koniec przeskakuje wszystkich, którzy nie brali go pod uwagę jako ewentualnego konkurenta. Sami sobie zresztą winni, gdyż nie ocenia się książki tylko po okładce! To jednak dotyczy wyłącznie kozła górskiego, ten drugi zajdzie najwyżej do wiejskich opłotków.

 

Koziorożec jest wstrzemięźliwy, poważny i ofiarny. Może latami przygotowywać i organizować, pozornie bez żadnych widoków na przyszłość ów skok w górę, gdyż głęboko wierzy, że nadejdzie właściwa chwila, by stanąć na szczycie. Jest tak zdyscyplinowany, że nawet własne odczucia odkłada na lepsze czasy, ale ponieważ życia nie da się urzędowo zaplanować, często popada w konflikt między emocjonalnymi tęsknotami i ambitnymi planami. Dlatego zdarza się, że do celu dochodzi samotnie. Na szczęście Koziorożec zawsze ma czas. W miarę upływu lat mijają trudności, przychodzi zadowolenie, a sam Koziorożec wygląda coraz korzystniej. Życie daje mu w końcu to, czego niesprawiedliwie skąpiło mu przez długi czas.

 

 

Dodam, że w moim przypadku opis ten jest bardzo trafny.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gwiazdologia

Trochę Wam urozmaicę każdy znak, mam nadzieję, że Arabika się ucieszy.

 

KOZIOROŻEC

Miejsce szczególnej godności - Mars. Koziorożec jest miejscem szczytu, wspięciem się. Mars zaś jest aktywnością. Jest to więc najlepsza manifestacja. Ale również z tego względu, że Mars bywa "żołnierzem", zaś Saturn (władca Koziorożca) bywa społeczeństwem, albo potrzebą spełniania celów tegoż. Dlatego Mars słucha się ziemskiego znaku. Ptolemeusz powiadał też, że Koziorożec przynosi niepłodne wiatry (Rak płodne) więc to miejsce dla bezpłodnego i maleficznego Marsa.

Miejsce szczególnego osłabienia - Jowisz. Oprócz motywu z Marsem, zwraca uwagę, że Jowisz jest miejscem do rozwijania się, eksplorowania czegoś, a przecież nie można się za bardzo rozwijać, mając odgórne polecenia, lub będąc na szczycie.

 

Koziorożec nie jest żadną tam "kozicą". Zacytuję Wikipedię: "W wyobrażeniach starożytnych Greków przedstawia on pół kozła, pół rybę, gdyż taką właśnie postać przybrał według nich rogaty bożek Pan, gdy wraz z innymi bogami uciekał przed potworem Tyfonem do Egiptu. Wskoczył do wody i próbował zmienić się w rybę, aby uciec. Niestety jego przeistoczenie nie udało się całkowicie-został w połowie kozłem, w połowie rybą. Za pomoc udzieloną Zeusowi został przez niego umieszczony wśród gwiazd".

 

No - dokładnie. Pół - ryba.

 

Pozdrowienia!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Vianne 22

Koziorożec -kardynalny znak. Mnie się ten znak kojarzy z wytrwałością, byciem opartym, wielką ambicją. Koziorożce mają wielką wytrzymałość, są czasem nie do zdarcia. Niesamowity upór i konsekwencja pomaga im w osiągnięciu celów.

Na pewno nie są zbyt wylewne i uczuciowe, to nie typ, który prawi komplementy i ciągle przytula. Jednak na Koziorożcu można polegać. Jest stały w uczuciach, solidny, odpowiedzialny. Przez czyny pokazuje swoje uczucia. Troszkę te Koziorożce nie docenione są. Justyna Kowalczyk to piękny nasz Koziorożec :).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ismer

Z Koziorożców doszło wielu – do upragnionego celu.

Obejmując stanowiska – na czym społeczeństwo zyska.

Skrytość uczuć i wytrwałość – upór, chłód i wytrzymałość.

Ambicja, opanowanie – ułatwiają im zadanie.

 

L.Szuman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...