Jump to content
Guest truskawka

Wszystko o runie - Gebo

Recommended Posts

Guest truskawka

GEBO

 

"Dar z siebie samego

to odrębność w zjednoczeniu

pozwólcie wiatrom niebios

tańczyć pomiędzy wami"

M. Piasecka

 

klucze: dar, zmiana, jedność, objęcia, zawieranie się

 

Gebo - Geofu, Gyfu, Gifu

Znaczenie:

(+)Dzielenie się, jedność, miłość, prezent, gościnność, hojność, jedność zmysłów, miłość

(-)niezrównoważenie, dysharmonia, oddzielenie, frustracja, niezadowolenie, wyzysk

 

Źródło - strona internetowa: Runy

 

Dar, prezent, podarunek. Harmonia, miłość, zjednoczenie, wymiana. Miłość i wzajemne oddanie.

Runa ta przypomina, że pomiędzy dawaniem a braniem powinna być zachowana równowaga, aby brać, trzeba nauczyć się też dawać. Tylko w ten sposób może zostać zachowana równowaga. Harmonijna współpraca.

Przestrzega przed skąpstwem i zawiścią.

Edited by Ejbert
połączenie postów.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jaga_Wiedzma

GEBO

 

DAR

Dar jest dla kaźdego człowieka dumą i modlitwą pomocą i dobrodziejstwem a dla wszystkich podróżników bezdomnych domostwem i ciałem tak jak dla tych którzy niczego innego nie posiadają.

 

WYKŁADNIA TRADYCYJN

A to zasada potrójnego daru Odyna: świadomości, boskiego tchnienia i formy.

Jest to również zasada dawania i brania, esencja wymiany między dwoma bytami lub dwiema sferami.

Jest to ofiara lub dar od ludzi dla bogów - dziękczynienie czy też prośba.

W społeczeństwie odnajdujemy tę zasadę jako prostą gościnność.

 

STRONA JASNA

Jedność, zjednoczenie lub uczestnictwo znajdują się w zasięgu twej ręki. Uważaj jednak, byś nie zatracił się w owej jedności.

Prawdziwe uczestnictwo osiąga się tylko poprzez oddzielność.

Należy więc zachować swą odrębność w najdoskonalszym zjednoczeniu.

Pozwólcie wiatrom niebios tańczyć "pomiędzy". Ta rada odnosi się do najprzeróżniejszych form połączenia, takich jak miłość, praca zespołowa, wszelkiego rodzaju partnerstwo. Obejmuje to także sytuacje, gdy poszukujący pragnie połączyć się z wymia rem boskim: Bóg uobecnia się na zasadzie równości, jako współuczestniczący.

Ofiaruj swym gościom gościnę, bądź hojny, zaakceptuj wszystkich. Możesz otrzymać dar materialny lub duchowy - szacunek, zaufanie, godność. Jeśli zajmujesz odpowiednią pozycję społeczną, będziesz powołany do nadania godności komuś drugiemu.

Relacje z płcią przeciwną mogą nabrać waloru magicznego.

GEBO zapowiada potęgę i synchronizację doświadczeń.

Runa ta reprezentuje pracownika organizacji charytatywnej, hotelu, restauracji.

 

STRONA CIEMNA

Zatroszcz się, by nie stracić tego, co posiadasz. Rozsądnie wydawaj pieniądze.

Nie uzależniaj się od cudzych prezentów, gdyż "ten, kto daje, zawsze oczekuje rewanżu".

Możliwa próba przekupstwa, zważaj na zniewolenie fnansowe.

Sprawy mogą się pogorszyć nim nadejdzie polepszenie.

Blokada GEBO powoduje . zazdrość i słabość, nędzę oraz samotność.

 

SŁOWA KLUCZE Korzystne: podarunek, hojność, wymiana magiczna, szacunek, uświęcenie.

Niekorzystne: samotność, uzależnienie, zazdrość, przekupstwo.

 

Źródło: Maria Piasecka "Sztuka wróżenia z run"

Edited by Ejbert

Share this post


Link to post
Share on other sites
krystyna7

Jak rozpoznać energię runy GEBO

Runa GEBO oznacza wszelki dar.

Związana jest z dawaniem i przyjmowaniem, z wymianą każdego rodzaju.

GEBO to dla starożytnych Germanów nie tylko podarunek [rzecz materialna ], ale wymiana między ludźmi wszystkiego, co stanowi wartość [mądrości, wiedzy, energii ]

GEBO na skalę kosmiczną to dar samego życia - świadomość istnienia odczuwana na wszystkich poziomach: ludzkim, zwierzęcym, roślinnym i mineralnym.

Gebo oznacza również dar, którego nie da się posiąść w sensie dosłownym - dar czasu dany człowiekowi przez los do zagospodarowania.

Aby rozpoznać energię runy GEBO, pomyśl o wszystkim co bywa przedmiotem wymiany pomiędzy ludźmi, o rzeczach materialnych i wartościach duchowych - o pieniądzach, wsparciu, gościnności.

Pomyśl o tym, co mogą sobie ofiarować nawzajem człowiek i zwierzę, oraz o wymianie energii pomiędzy człowiekiem a sferą boską [modlitwa lub ofiara w zamian za błogosławieństwo czy opiekę]

Pomyśl jak bezcennym darem dla człowieka jest drugi człowiek w uczuciu miłości - jego bezpośrednia obecność, dzielenie się wszystkim, kroczenie wspólną ścieżką, poczucie jedności wobec transcendencji.

Aby otrzymać prawdziwy dar, często trzeba najpierw przyjąć postawę bezinteresownego dawcy.

Trzeba także umieć przyjąć dar - bez lęku przed zobowiązaniami.

Sens GEBO oddaje indiańska ceremonia braterstwa krwi przez dotknięcie się naciętymi do krwi przegubami rąk.

Istota GEBO zawarta jest również w powiedzeniu, że nic nie jest za darmo i za wszystko trzeba zapłacić - na poziomie materii, umysłu, uczucia czy ducha.

Gebo rządzi naszymi relacjami ze światem, z ludźmi oraz innymi organizmami lub istotami.

Bez tej energii czulibyśmy się oddzieleni od świata i samotni.

Przede wszystkim dzięki GEBO możemy znaleźć partnera, który zostanie przyjacielem naszej duszy i będzie sprzyjał jej rozkwitowi.

Medytacyjna Moc Run... M. Piasecka

  • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...