Jump to content

Regulamin zamieszczania próśb o wróżbę


Guest winteer

Recommended Posts

Guest winteer

1. W zależności od działu:

. a) W dziale "Prośby o wróżbę" od osoby proszącej nie wymaga się minimalnej ilości postów.

. B) Dział "Powróżę" jest dostępny dla użytkowników posiadających minimum 10 postów.

Niektóre osoby wróżące maja szczególne wymagania co do minimalnej ilości postów napisanych przez osoby proszące o rozkład/wróżbę - wtedy trzeba się dostosować do wymagań autora wątlu w dziale "Powróżę".

 

2. Osoba prosząca o wróżbę musi być pełnoletnia.

2a. Osoba wróżąca również musi być pełnoletnia

 

3. Kiedy Pytającemu została udzielona jedna odpowiedź, kolejne osoby nie powinny już rozkładać kart (wróżyć) a tym samym udzielać odpowiedzi na zadane pytanie. Pamietajmy, że jedno pytanie - jedna odpowiedź.

 

4. Nie dopuszczalne są prośby o wróżbę w imieniu osób trzecich jeśli nie mają bezpośredniego związku ze sprawami Pytającego (to dotyczy również sytuacji, gdy rodzice pytają o życie swoich dorosłych dzieci).

 

5. Prosząc o wróżbę należy podać krótki opis sytuacji i/lub konkretne pytanie na które szuka odpowiedzi. Należy również podać datę urodzenia a czasem swoje imię (zwykle okazują się bardzo istotne).

 

6. Pytający jest zobowiązany o zadawanie sensownych pytań czyli takich na które sam nie zna dpowiedzi. Pytania w stylu: “Czy pójdę do szkoły...?”, “Czy będę mieć dziecko...?”, “Czy spotkam tego jedynego...?” są niedopuszczalne. To są sytuacje na które wpływ ma tylko pytający. Poza tym są to pytania czysto życzeniowe – jeśli Pytający (nawet jeśli otrzyma na nie przepowiednię) nie podejmuje żadnych działań, to niech nie oczekuje że się ona spełni. Wróżby działają zwykle na zasadzie przyczynowo-skutkowej. Pytający powinien pamiętać że szczęściu należy dopomóc a nie bezczynnie oczekiwać na cud (patrz też punkt 6 i 7 niniejszego regulaminu). Jeśli Pytający ma problem z określeniem właściwego pytania, móże się w tym celu zwrócić do osób wróżących w celu uzyskania pomocy.

 

7. Prognoza powinna mieć charakter drogowskazu, pewnego rodzaju przestrogi i ostrzeżenia - ostatecznego wyboru dokonuje jednak osoba której się stawia wróżbę. Ma dawać możliwości ominięcia problemów. Niedopuszczalne jest aby Pytający wymuszał na Wróżącym podejmowanie jakich kolwiek decyzji dotyczących życia Pytającego.

 

8. Pytający musi pamiętać że przepowiednia nie jest wyrocznią – wszelkie decyzje dotyczące życia Pytającego, podejmuje sam Pytający – dlatego nie przyjmujemy żadnych uwag czy reklamacji, jeśli przepowiednia się nie sprawdzi.

 

9. Pytający powinien unikać wielokrotnego rozkładania tarota, run, kart anielskich, cygańskich lub innych, na jedno pytanie lub sprawę. Zbyt częste stawianie wróżby, nie wnosi nic nowego. Oznacza to jedynie, że zainteresowany nie chce przyjąć podstawowych informacji, tylko czeka na coś zupełnie innego, albo na to, co chce usłyszeć. Dotyczy również pytań wysyłanych Wróżącym na priv.

 

10. Wróżacy ma prawo (lecz nie musi) odmówić spełnienia prośby o wróżbę ze względów etycznych (najczęściej jeśli chodzi o pytania dotyczące zdrowia – tym się zajmuje lekarz lub w pytaniach dotyczących aktualnie prowadzonych spraw sądowych – tym się zajmuje sędzia, adwokat) lub poprostu w sytuacjach, gdy Pytający nie chce współpracować z Wróżącym i przejawia postawę roszczeniową (np. “bo mi się należy... bo ja tak chcę...”). Pytający ma obowiązek uszanować decyzję Wróżacego.

 

11. Pytający jest zobowiązany uszanować pracę Wróżącego. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do trafności przepowiedni – powinien je jak najszybciej wyjaśnić. Jest to związane z tym, że np. karty, runy... mają wiele znaczeń, które zależą od ich pozycji w rozkładzie (ta sama karta co innego mówi w pozycji teraźniejszości, co innego w przyszłości a co innego na pozycji ostrzeżenia).

 

12. Zapłata jest konieczna. Zapłatą może być np: kartka internetowa, przepis na coś pysznego, opowiadanie lub zwykłe dziękuję - cokolwiek co Pytający uzna za miłe i przyjemne - tym samym godne miana zapłaty. Dzięki cenie nie biegamy codziennie po wróżby, a przez to nie uzależniamy się od nich. Prognoza powinna służyć do rozwiązywania bardzo zawikłanych i trudnych problemów.

 

13. Prośby o wróżbę nie spełniające wymogów regulaminu mogą nie być brane pod uwagę.

 

14. Prośba o wróżbę jest jednoznaczna z przyjęciem postanowień regulaminu przez Pytającego i zgadza się on ze wszystkimi postanowieniami w nim zawartymi.

 

15. Dopuszcza się zmiany w regulaminie.

 

 

Uwaga! Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

Edited by beneton123
Uaktualnienie regulaminu - pkt. 1 i 9, dopisano pkt. 3
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...

Important Information

Pragniemy Cię poinformować, że nasza strona może dostosowywać treści do Twoich potrzeb. Aby to robić, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych w celach personalizacji treści marketingowych.