Jump to content

Liczby karmiczne


Guest winteer

Recommended Posts

Guest winteer

"Wśród liczb są liczby szczególne, nazywane karmicznymi, symbolizujące nasze zaległe sprawy, coś, co w tym wcieleniu musimy przepracować. Są to tez nasze poprawki z poprzedniego życia, coś, czego nie dokończyliśmy, co nam się nie udało... Obecność ich w portrecie numerologicznym pokazuje takie właśnie zaległości do przerobienia.

 

Należy unikać tych liczb, jeśli wybieramy dla siebie ważne daty. numery telefonów komórkowych lub rejestracyjnych. Także nazwa firmy zawierająca liczbę karmiczną wymusi "odpracowanie", niekoniecznie przyjemne dla nas. Najczęściej firmy takie bankrutują, borykają się z problemami prawnymi lub powodują kłopoty w życiu osobistym, np. rozpad związku. Oczywiście nadanie dziecku imienia zawierającego taki "prezent" rzutuje niewesoło na całe jego późniejsze życie...

 

Karmę trzeba przepracować, bez wątpienia. Niemniej lepiej to robić w sposób świadomy i w takiej dziedzinie, w której jesteśmy w stanie sobie poradzić (polecam rozdział Prosperita). Inaczej wskutek problemów ******ących na nas bez ograniczeń, zamiast odpracować, gromadzimy kolejne długi karmiczne i kółko zaczyna się zamykać...

 

Zatem unikajmy liczb karmicznych tam, gdzie możemy o tym decydować. Karma nie odpracowana i tak nas dogoni, a przecież w międzyczasie możemy zgromadzić wystarczająco dużo dobrej zasługi, by wyjść z tego starcia zwycięsko...

 

13 / 4

Symbolizuje wysiłek i pracę.

Osoba posiadająca ją w portrecie, w poprzednim wcieleniu żyła na koszt innych. Zaniedbywała obowiązki, zrzucała je na drugiego człowieka, bawiła się, podczas gdy inni ciężko pracowali.

W tym życiu będzie borykać się z kłopotami związanymi z tą sferą (szczegóły zależą od portretu numerologicznego): trudne, biedne dzieciństwo, brak pracy i pieniędzy, straty materialne, konieczność ciężkiej pracy do późnej starości

Sposób przepracowania:

Należy podejmować bez wahania ciężką nawet pracę, uczyć się cierpliwości, solidności, odpowiedzialności. Pracować bez względu na rezultaty i próbować znaleźć radość w tym, co się robi. Nie oczekiwać pochwał, lecz mieć satysfakcję z własnej solidności.

 

14 / 5

Wolność i zainteresowanie sferą nadzmysłową.

Osoba posiadająca ją w portrecie, w poprzednim wcieleniu nadużywała wolności, sprawiając cierpienie innym. Nadużywała także innych przyjemności - narkotyków, alkoholu, seksu. Niekoniecznie uczciwie. Kierowała się wyłącznie zmysłową stroną życia, zaniedbując rozwój wewnętrzny.

W tym życiu będzie borykać się z kłopotami związanymi z tą sferą (szczegóły zależą od portretu numerologicznego): nieszczęśliwa miłość, trudności w rozwijaniu talentów,

bolesne straty materialne i uczuciowe, ciężkie doświadczenia związane z "tamtym wymiarem" (np. śmierć bliskiej osoby)

Sposób przepracowania:

Skupić się na rozwoju wewnętrznym, zainteresować duchowa strona życia. Zajmować się tym, co nas buduje. Sublimować emocje. Spróbować zapanować nad zmysłową stroną życia i nie nadużywać "przyjemności".

 

16 / 7

Miłość i odpowiedzialność.

Osoba posiadająca tą liczbę w portrecie, w poprzednim wcieleniu zlekceważyła czyjeś uczucie. Być może opuściła rodzinę i dzieci. Skrzywdziła kogoś, niewykluczone, że więcej niż jedną osobę.

W tym życiu będzie borykać się z kłopotami związanymi z tą sferą (szczegóły zależą od portretu numerologicznego): nieudane, nieszczęśliwe związki, izolacja i samotność, fałszywi przyjaciele, niekorzystne przyjaźnie

Sposób przepracowania:

Powinien uczyć się dokonywać mądrych wyborów. Ponad własne zachcianki i przyjemności przedkładać dobro innych, bliskich osób. Nie oczekiwać wzajemności, lecz dawać z siebie jak najwięcej. Koniecznie pracować nad odpowiedzialnością wobec innych.

 

19 / 1

Władza i zarządzanie innymi.

Osoba posiadająca tą liczbę w portrecie, w poprzednim wcieleniu nadużywała władzy, tyranizując ludzi. Wykorzystywała i krzywdziła bezlitośnie, nie zważając na krzywdę drugiego człowieka. Cechowało ją zarozumialstwo.

W tym życiu będzie borykać się z kłopotami związanymi z tą sferą (szczegóły zależą od portretu numerologicznego): zależność od innych, brak akceptacji, wyśmiewanie i poniżanie przez innych, bycie lekceważonym i pomijanym

Sposób przepracowania:

Zauważyć drugiego człowieka i jego potrzeby. Otoczyć go ciepłem, wsparciem i miłością. Pracować, bez względu na brak akceptacji i dawać z siebie jak najwięcej dla świata. Jeśli na stanowisku - mądrze i z miłością zarządzać innymi, okazując im tolerancję i zrozumienie.

 

26 / 8

Władza, ekspansja, energia, relacje międzyludzkie.

Osoba posiadająca tą liczbę w portrecie, w poprzednim wcieleniu nie dokończyła pewnych karmicznych działań. W tym powinna osiągnąć mistrzostwo. Problemy mogą pojawiać się we wszystkich dziedzinach życia, zarówno w postaci chorób, jak i kłopotów uczuciowych lub strat materialnych. Wszystko cokolwiek się wydarza jest narzędziem niezbędnym do rozwoju i ... osiągnięcia mistrzostwa. Osoby z tą liczbą często żyją w dostatku i są bardzo nieszczęśliwe z innych powodów.

Sposób przepracowania:

Panować nad sobą i swoimi emocjami. Kierować się sercem i wewnętrzną mądrością. Rozwijać w sobie tą mądrość, rozwijać się duchowo, szukać właściwych nauczycieli i dążyć do Światła!"

 

Czy to o to Ci chodzi?

 

Bo ja sie przyznam bez bicia że niewiele wiem o liczbach.. o karmie trochę więcej

Edited by Daffne
Link to post
Share on other sites
  • 5 months later...

Źródło: Natasza Czarmińska "Liczby Losu"

 

DŁUGI KARMICZNE

 

Liczby Karmiczne wyrażają tzw. karmę, czyli prawo przyczyny i skutku, które rządzi światem materialnym. Każda nasza myśl, każde słowo czy uczynek stanowi przyczynę wywołującą określony skutek, rozciągający się na wiele kolejnych wcieleń.

 

Karma jest często mylnie rozumiana jako kara. Karma jest konsekwencją naszych wyborów, a ponieważ rozwój Świadomości przekracza granice jednostkowego życia ludzkiego, używa ona wielu ciał i dusz, by osiągnąć swój cel.

 

Nasze obecne życie jest wynikiem naszych doświadczeń, czynów i zamiarów z poprzednich wcieleń. Aby obejrzeć ich skutki, musieliśmy zgłosić się osobiście. Każdy aspekt życia musi zostać dogłębnie poznany w drodze do osiągnięcia pełni.

Długi Karmiczne wyrażone są w liczbach: 13, 14, 16,19 i 26.

 

Jeśli któraś z Liczb Karmicznych jest podliczbą:

 

Liczby Duszy — wskazuje to na problemy w spełnieniu uczuciowym.

Liczby Ekspresji — zakłóci materialną lub zawodową sferę życia.

□ Liczby Realizacji Intymnej — przeszkadzać będzie w samorealizacji.

□ Dnia Urodzenia, Drogi Życia lub Liczby Wcielenia ( patrz I Punkt

zwrotny)- utrudni życie aż do momentu, gdy lekcja zostanie zrozumiana.

 

13/4 Liczba Karmiczna 13/4 związana jest z pracą, metodycznością i cierpliwością. Oznacza ona, że w poprzednim wcieleniu dana osoba zaniedbywała pracę, żyła kosztem innych. Trudności, jakie spowoduje: zmiany pracy, sytuacje wymagające metodyczności i cierpliwości w rozwiązywaniu problemów egzystencjalnych, które staną się okazją do całkowitej przebudowy swego życia.

 

Jest liczbą transformacji (często poprzez miłość).

 

13 to 1 - człowiek i 3 - ekspresja twórcza. Zredukowane do liczby 4 symbolizują człowieka twórczo zmagającego się z materią.

 

Dług 13 spłaca się podejmując trud bez oczekiwania na pomoc, tworząc i realizując poprzez wysiłek i pracę.

 

Jeśli jest podliczbą:

 

Liczby Duszy utrudnia osiągnięcie celu. Nawet jeśli doprowadzasz do końca rozpoczętą pracę, nigdy nie jesteś zadowolony z jej wyników.

 

Liczby Ekspresji opóźnia spełnienie zawodowe albo powoduje, że skupiasz siły na jednym, precyzyjnie określonym celu, co hamuje twój rozwój i ogranicza pole działania.

 

Liczby Realizacji Intymnej, Drogi Życia, Liczby Wcielenia, Dnia Urodzenia prawdopodobnie całe twoje życie będzie podporządkowane zmianom. W chwili, gdy będzie ci się wydawało, że sytuacja się stabilizuje, przyjdzie nowa seria wydarzeń, które poruszą życie jak glebę przed siewem, by trud zaczął się od nowa.

 

 

14/5 Liczba Karmiczna 14/5 wyraża pojęcie wolności i gotowość spotkania ze sferą nadzmysłową. Oznacza ona, że w poprzednich wcieleniach nadużywaliśmy wolności, sprawiając cierpienie innym. Ufaliśmy wyłącznie zmysłom fizycznym, zaspokajając je bez umiaru poprzez seks, narkotyki, alkohol i inne używki. W obecnym życiu trzeba będzie akceptować te aspekty rzeczywistości, które nie poddają się poznaniu zmysłowemu, oraz uczyć się korzystać z wolności tak, aby nie naruszać terytorium innych.

 

Jeśli jest podliczbą:

 

Liczby Duszy zapowiada spotkania miłosne, które źle się skończą. Niecierpliwość i agresywność staną się przyczyną wypadków i chorób.

Liczby Ekspresji marzycielska i chaotyczna natura spowoduje trudności w zrealizowaniu się w sferze zawodowej i w rozwijaniu własnych talentów. Zapowiada to również trudności materialne.

 

Liczby Realizacji Intymnej, Drogi Życia, Liczby Wcielenia, Dnia Urodzenia może oznaczać bolesne straty (osób w rodzinie, domu, miłości, statusu społecznego). Nie umiesz zaakceptować zobowiązań, rutyny, rytmu życia wokół ciebie. Przywołasz więc takie doświadczenia, które zmuszą cię do zwolnienia tempa i zastanowienia się nad istnieniem innego wymiaru rzeczywistości.

 

16/7 Jest to człowiek (1) wobec odpowiedzialności i miłości (6). W którymś z poprzednich wcieleń dana osoba zlekceważyła czyjeś uczucie, nie wywiązała się ze zobowiązań rodzicielskich, być może opuściła rodzinę. Dlatego dług ten przyniesie trudności w życiu uczuciowym i rodzinnym. Osoba taka będzie zmuszona zbudować relacje z drugim człowiekiem na planie bardziej subtelnym, wykluczającym egoizm, zazdrość, ambicję i współzawodnictwo.

 

Jeśli jest podliczbą:

 

Liczby Duszy będziesz miał trudności z wyborem przyjaciół i partnera (partnerki). Często wyrazi się to w postaci fałszywych przyjaciół, nieudanych związków uczuciowych i błędnych decyzji związanych z tą sferą życia, które zmuszą cię do weryfikacji wyobrażeń nie przystających do rzeczywistości. Jest to nauka dokonywania wyboru w oparciu o głęboką refleksję i rozwagę.

 

Liczby Ekspresji może wskazywać na straty materialne i gwałtowne zmiany w pozycji społecznej.

 

Liczby Realizacji Intymnej, Drogi Życia, Liczby Wcielenia, Dnia Urodzenia duma, zarozumiałość i nie kontrolowane emocje mogą spowodować izolację, ucieczkę od świata. Konieczne jest rozpoznanie własnych potrzeb emocjonalnych i wyciągnięcie wniosków ze swoich reakcji na wydarzenia zewnętrzne. Odbudowanie zaufania do samego siebie pozwoli ci odzyskać radość życia i pełnię bliskości z drugim człowiekiem.

 

19/1 To człowiek (1) wobec innych (9). W poprzednim wcieleniu osoba ta najprawdopodobniej nadużywała władzy, była egoistyczna, zarozumiała i wykorzystywała innych, by wyróżnić samą siebie. Trud obecnej inkarnacji polegał będzie na dążeniu do wewnętrznego wzbogacenia się i poznania samego siebie, by następnie dzielić się tą wiedzą z innymi, okazując im miłość, hojność i szacunek.

 

Jeśli jest podliczbą:

 

Liczby Duszy zapowiada sytuacje, w których będziesz zależny od innych i napotkasz trudności w spełnieniu własnych pragnień, gdyż będziesz lekceważony i pomijany. Jest to test na wytrwałość — twoje życie naznaczone będzie długotrwałym staraniem o akceptację i uznanie twoich autentycznych wewnętrznych wartości.

 

Liczby Ekspresji twoje talenty organizacyjne i przywódcze nie zostaną docenione, twoja odwaga będzie poddana próbom. Jeśli nie zaakceptujesz spłaty tego długu, schyłek życia może być bolesny i trudny.

 

Liczby Realizacji Intymnej, Drogi Życia, Liczby Wcielenia, Dnia Urodzenia życie przyniesie ci wiele trudnych sytuacji i gwałtownych zmian, by wypróbować twoją wewnętrzną autonomię i samodzielność myślenia. Możesz również ponieść straty materialne. Chaotyczne działania i utrata energii sprawią, że będziesz wciąż rozpoczynać od nowa. By spłacić dług, należy przejąć inicjatywę, wykazać niezależność i przede wszystkim zauważyć drugiego człowieka, otworzyć się na jego potrzeby. Nawet jeśli nie zostaniesz doceniony tak, jak tego pragniesz, będziesz rozprzestrzeniać światło, którym jest zrozumienie życia.

 

26/8 Jest wśród długów karmicznych liczbą szczególną. Dotyczy ona relacji międzyludzkich, które będą wyznaczane przez popełnione w trakcie poprzednich inkarnacji błędy lub przeciwnie — umiejętność współżycia z ludźmi. Jej obecność oznacza, że wszystkie wydarzenia związane z tym aspektem karty są niezbędne dla rozwoju danej osoby. 8 jest liczbą władzy, energii, ekspansji, a także zręcznej i skutecznej realizacji. Daje nam ona odwagę, entuzjazm i pragnienie władzy. Władza i moc przyjdą wtedy, gdy osiągniemy mądrość wewnętrzną, a zwłaszcza umiejętność panowania nad sobą. Liczba ta może się przejawić poprzez wszystkie plany naszej egzystencji: fizyczny, emocjonalny i intelektualny. Możemy zostać mistrzami w sporcie albo spędzić życie w wózku inwalidzkim. Na planie fizycznym będziemy spotykać się z sytuacjami stresującymi, byśmy mogli rozwinąć zaufanie do samych siebie, opanować impulsywność, nauczyć się tolerancji i cierpliwości. Jest to jednocześnie korzystna wibracja dla spraw finansowych. Może sprawić, że będziemy obracać się pośród ludzi bogatych i to oni właśnie dadzą nam szansę sprawdzenia się w akcie realizacji. Wiele osób posiadających tę wibrację żyje na wysokim poziomie materialnym, ale może mieć problemy zdrowotne lub emocjonalne.

Edited by mayaki
Błąd w nazwisku autorki
Link to post
Share on other sites
  • 7 months later...
kakemono

czy ja tez bym mogla wiedziec czy to byl/jest zwiazek karmiczny? i co w zwiazku z tym..tzn pare zdan objasnienia

ja 05.01.1989

on 13.12.1988

Link to post
Share on other sites
ramzes69

Witam.W drugim punkcie zwrotnym wychodzi mi takie coś (21.03.1985) 21+1985=21+23=44/8 i 2+1+1+9+8+5=26/8. Prosiłbym o interpretację czegoś takiego.

Link to post
Share on other sites
ramzes69

Jest tam sporo rozbieżności w porównaniu do książki "Liczby Losu".Poza tym okres oddziaływania pierwszego punktu zwrotnego liczy się tak :36-liczba drogi życia. Jeżeli moją drogą życia jest 11 to wpływ pierwszego punktu zwrotnego skończył się już. Czy musze redukować tą "11" do 2, żeby to policzyć?Niby 11 się nie redukuje, ale w tym programie jakoś to inaczej wygląda.

Link to post
Share on other sites
greg0163970

11 jest ważną podliczbą - nie można jej nie redukować - należy ją analizować, ale wcale nie jest powiedziane, że interpretowana osoba jest w stanie sprostać wyzwaniom stawianym przez 11

 

11 po redukcji jest 2 - a 2 jako liczba parzysta, kieruje uwagę człowieka na świat materialny,

ponadto 2 symbolizuje pierwiastek żeński silnie nastawiony na posiadanie,

2 jest negatywna tzn. ważniejsze są dla niej sprawy przyziemne niż wzniosłe cele,

2 rozdziela zwłaszcza kwestie posiadania - to jest moje a to Twoje

 

natomiast 11 jest zbudowana z 2 pierwiastków męskich, (podwójnie pozytywna), z 2 liczb nieparzystych - tworzących liczbę nieparzystą - silne ukierunkowanie na sprawy ducha - ale właśnie ta siła rozdzielania przejawia sie w kontroli cech ludzkich i potrzeby rozdzielenia pozytywnych (1) od negatywnych (2) - dlatego podstawowym przekazem 11 jest "Uczysz - czyń drugiemu tak - jak chcesz aby i Tobie czyniono"

 

jednak ta interpretacja odnosi się do osoby świadomej swojego powołania, osoby świadomej własnego ego, osoby która potrafi z nim pracować, osoby która posiada świadomość nauczyciela będącego wiecznym uczniem

 

dlatego sztywne stwierdzenie, ze 11 się nie redukuje jest nie na miejscu - faktycznie zależy to od liczb jej towarzyszących w portrecie numerologicznym

Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...

13 – KARMA PRACY

 

13 – już sama nazwa wskazuje na jakiegoś pecha. W systemie kabalistycznym 13 nie jest nieszczęśliwą liczbą tylko szczęśliwą.

W tarocie 13 to karta śmierci, która zawsze mówi o przemianie, która nie jest łatwa; o przemianie, która jest bolesna, o sytuacjach, gdzie coś się kończy w sposób radykalny.

Karta transformacji i ta wibracja transformacji jest przede wszystkim jak gdyby efektem czasu, czyli coś się dokonało, coś już się wypaliło, coś się zakończyło w formie i teraz jest czas na nowe, ale żeby nowe przyszło, to niestety musi dokonać się całkowite odcięcie.

 

Wibracja 13 – karmiczne zobowiązanie pracy. To nie znaczy kara za lenistwo, ale tzn., że na to wcielenie, na tę naszą drogę życia wybraliśmy sobie akurat doświadczenia, które będą uczyły nas cierpliwości, rzetelności, skupienia, oddania się.

W pewnym sensie ta wibracja nazywana jest boskim czynnikiem lub liczbą przeznaczenia, bo jest to wibracja transformacji, przemian. Przemian, które nie pozostawiają niczego takim, jakie było. Niewiele wibracji w naszym portrecie dokonuje tak radykalnych zmian. Przy wielu wibracjach, np. przy 1 z 10 możemy tworzyć coś nowego w oparciu o coś starego.

13 powoduje zamknięcie cyklu, odcięcie możliwości i rozpoczynanie od nowa. Karma pracy w tej wibracji to konieczność samodzielnego zdążania do celu.

 

Co 13 daje w życiu codziennym?

Osobie, która ma tę wibrację daje możliwość, wibrując pozytywnie tą 13ką, że będzie to osoba bardzo pracowita.

Ta 13, szczególnie, jeśli jest z dnia urodzenia, z drogi życia będzie powodowała, że taka osoba właściwie od najmłodszych lat będzie poszukiwała zajęć dających jej możliwość samodzielnego zarobkowania, ale przede wszystkim, żeby zaspokoić własne potrzeby. Tak więc ta 13 wnosi do naszej struktury charakterologicznej odpowiedzialność za własne widzi mi się (np. jeśli młoda dziewczyna chce kosmetyki z wyższej półki to najpierw idzie i zarabia na nie pieniądze, czyli nie obciąża budżetu domowego, a jednocześnie uczy się też planowania, rozeznania, wyznaczania sobie celu).

Mając 13 bardzo dobrze jest obrać sobie cel, na który zarobkujemy pieniądze, czyli nie na zasadzie: będę zarabiał pieniądze, będę dbać o swoją pracę po to, żeby napełniać swoje konto i żebym czuł się bogaty. Absolutnie tego nie wolno jest robić, bo 13 w swojej strukturze porusza wszystko co skostniałe, czyli w momencie, jeśli dokona się takiej próby odkładania i to miałoby być samym celem pracy to tak naprawdę zaraz zadzieje się coś takiego, co spowoduje, że te tzw. zapasy trzeba będzie uruchomić i nie tylko je całe spożytkować, ale jeszcze czasami potrafi zaistnieć debet.

 

13, szczególnie przy silnych wibracjach niezależności, czyli przy 9, 8, 1 będzie powodowała, że np. osoba nie będzie wydawać więcej niż posiada, czyli są to osoby z dużą awersją do wszelkiego rodzaju długów, kredytów.

 

13 jest to przede wszystkim transformacja zawodowa, a tzn., ze rzetelnie trzeba zdążać do tzw. .sukcesu.

natomiast nie ma co liczyć przy tej wibracji na tzw. ciepłą posadkę na szczycie góry, na którą żeśmy się wspinali.

Jeśli występuje ta wibracja w portrecie w dacie urodzenia należy samemu dokonywać tych zmian, czyli w momencie, kiedy już w pewnej przestrzeni zawodowej osiągnęliśmy ten szczyt, osiągnęliśmy formę uznania, na której wszyscy inni mogą bazować, to my powinniśmy natychmiast dokonać zmiany, czyli albo zmienić miejsce pracy albo zmienić zawód.

Jeżeli 13 się pojawia, to najsilniej widać jej działanie rozłożone na całe nasze życia w momencie, kiedy jest z dnia urodzenia lub z drogi życia. Natomiast, jeśli pojawia się w punktach zwrotnych to jest to zawsze informacja, że idzie czas zmian i tym zmianom nie należy się przeciwstawiać, tych zmian nie należy poczytywać jako Palec Boży, aczkolwiek można trochę 13 nazwać takim Palcem Bożym, ponieważ ona porusza to, co skostniałe, ona nie pozwala osiągnąć takiego stanu pełnej euforii i zadowolenia, bo wszystko musi być okupione dochodzeniem.

 

Ta 13 mówi często o tym, że coś udaje nam się zawsze w życiu, ale za drugim razem, czyli jest ta łza, którą trzeba uronić, ta kropla potu, którą trzeba włożyć w osiągnięcie celu.

 

Jakie jest jeszcze przesłanie 13?

„Pracuj najlepiej jak potrafisz, pracuj rzetelnie, natomiast nie oczekuj na pochwałę”

 

Ludzie, którzy mają 13 w portrecie numerologicznym doskonale wiedzą o tym, że są docenieni, ale po bardzo długim czasie, czyli bardziej to ich docenienie obrazuje się powierzaniem im coraz bardziej odpowiedzialnych obowiązków, co z drugiej strony można byłoby powiedzieć: miałem mało pracy to mi dorzucili, ale też mnie docenili. Tu bardzo rzadko przychodzą klasyczne profity finansowe.

 

Ale ta 13 jest doskonale wdzięczną wibracją, jeśli chodzi o tę rzetelność. Jeżeli rozumiemy to wyzwanie karmiczne i jeżeli rzeczywiście tej pracy się nie boimy, jeśli nie pracujemy po to, by błyszczeć, jeśli nie pracujemy po to, by nas chwalono, ale pracujemy po to by mieć świadomość dobrze wykonanego obowiązku, żeby mieć świadomość, że w to co robimy włożyliśmy całe serce, całą duszę i wszystkie nasze umiejętności, jeśli nawet czasem nam się coś nie uda, to nie jest to wynik naszego niedopatrzenia czy niechlujstwa takiego sytuacyjnego, tylko jest to najwyżej brak wiedzy i wtedy następuje jej uzupełnienie. To ta 13 wynagradza nas tym, że zmieniając system zawodowy, czyli w momencie, kiedy dokonują się te transformacje, dokonuje się przejście z jednej pracy do drugiej (bo przy tej wibracji nie uda się od poczęcia do śmierci pozostać w jednej firmie, mało tego jest tzw. system zmiany wykonywanych zawodów, gdzie jeden z drugim niewiele czasami ma wspólnego. To za każdym razem zmiana wprowadza nas na wyższy poziom prestiżu społecznego, aczkolwiek w każdym z tych miejsc na pewno będzie trzeba pracować w pocie czoła i za każdym razem wykazać się rzetelnością, odpowiedzialnością za siebie, za własne czyny.

 

Ta 13 jest również transformacją, jeżeli chodzi o związki i zmiany w życiu. Zmiany zawodowe bardzo często następują na skutek pierwotnej transformacji emocjonalnej, czasami np. jest tak, że zaczynamy gdzieś pracę, tworzymy związek i wchodząc w ten związek, realizując się w tym związku przychodzi jakaś szansa i musimy zostawić to, co żeśmy robili i zająć się tym, co przychodzi jako nowa możliwość. Odchodząc ze związku bardzo często wystąpi konieczność tworzenia nowej przestrzeni zawodowej. Ilekroć będziemy dokonywać zmian w swoim życiu, to przy 13 bardzo często u podstawy tej zmiany będzie relacja emocjonalna.

 

Jest to wibracja, która wymusza na nas samodzielną pracę, bez pomocy, nie możemy liczyć na to, że samo się coś zrobi, że ktoś za nas coś zrobi. Jest to właśnie ten przymus pełnego zaangażowania i samodzielności.

 

Jeżeli występuje wibracja 13 w I pz, w drodze życia lub w dniu urodzenia, a na minusie występuje 2, która mówi o nieporozumieniach z innymi ludźmi, o trudności dogadywania się i o lekcji trudów w tworzeniu relacji i towarzyskich, ale też i rodzinnych, to ta 13 mówi o tym, że od spółek jak najdalej, każda spółka wyjdzie ci bokiem, czyli musimy pamiętać o tym, że jeżeli nawet byśmy wchodzili w spółkę to 99% pracy my będziemy musieli wykonywać, obciążenia spoczną na nas i może jeszcze taka spółka rozpaść się nie pozostawiając nam możliwości wzięcia czegoś z niej.

 

Będąc wyposażonym w tę wibrację w portrecie numerologiczny osiągamy bycie pracownikiem docenionym, natomiast nie zawsze osiągamy bycie pracownikiem wynagrodzonym na miarę tego docenienia.

Jest też charakterystyczne przy tej wibracji, że tzw. kariera zawodowa nie jest karierą spektakularną, nie jest karierą, która idzie szybkim rytmem, nie jest również karierą, która jest umożliwiona poprzez jakieś układy, że ktoś kogoś wesprze, ktoś wprowadzi. Nawet jeśli ktoś nam pomoże to poprzez tę pomoc jakby mamy odciętą w pewnym sensie drogę do upominania się od siebie, czyli jest to stworzenie chorej sytuacji zależności zawodowo-emocjonalnej.

 

Budowanie stabilizacji materialnej odbywa się przy 13 stosunkowo powolnie, ale systematycznie, czyli to co zostanie osiągnięte jako pewien pułap przy tej transformacji, przy tej utracie nie spadamy poniżej tego pułapu. To jest tylko odcięcie tej możliwości i mniej więcej z tego samego pułapu rusza się i za każdym razem wchodzi się w tej drabinie wyżej. To jest plus 13.

 

W momencie, kiedy mamy karmę pracy, czyli podjęliśmy decyzję o tym, że w danym życiu szczególną uwagę będziemy zwracać na pracę. Należy też pamiętać o jednej rzeczy, że niestety nie dane nam będzie wygrywać, czyli nie ma tej możliwości uzyskania poprawy sytuacji materialnej poprzez jakieś wygrane losowe. One mogą się sporadycznie pojawiać jako zachęta, ale nie należy za tą zachętą podążać, bo po niej przychodzi całkowity brak możliwości wygrania choćby nawet tej przysłowiowej trójki. Natomiast trzeba zakasać rękawy i mając wibrację karmy pracy trzeba się przyzwyczaić do tego, że tylko to, co własnymi rękami i wtedy jest to cenne, bo ta wibracja też umożliwia nam poczucie, że to do czego doszedłem jest efektem mojego dążenia, mojej umiejętności organizacyjnej, mojej kompetencyjności w danej dziedzinie.

 

Jeśli ta 13 wibruje negatywnie, a raczej my nie chcemy przyjąć do wiadomości, że tylko pracą ludzie się bogacą, wtedy powstaje inklinacja do hazardu i to jest informacja, że do pewnego momentu może to się udać, do pewnego momentu los może sprzyjać, ale tak jak idzie układ odcięcia w sytuacjach zawodowych, tak również ta tzw. hossa nie jest w stanie trwać wiecznie i wszystko co dana osoba uzyska poprzez takie nie pracowanie, a kombinowanie – zostanie jej odebrane w taki czy inny sposób.

 

To, co dla nas jest bardzo istotne – 13 w portrecie dokonuje wewnętrznych transformacji, zatrzymuje nas w gonitwie, zaczyna wyznaczać nam pewnego rodzaju priorytety.

Ta wibracja bardzo mocno uwrażliwia na drugiego człowieka i uwrażliwia na to, żebyśmy mieli czasami ograniczone zaufanie, ale pozwala też dostrzec rolę drugiej osoby w naszym życiu, dostrzec rangę człowieka i jego wartość. Nie wartość co ten ktoś wnosi do naszego życia, tylko o ile nam jest łatwiej zmagać się z tą rzeczywistością, jeśli jest ktoś obok nas.

Potrafi również wyposażyć, nie tyle w empatię, ale w takie spojrzenie na drugiego człowieka, uczy nas gradacji – co jest wartościowe w naszym życiu, a co nie jest wartościowe. To nie znaczy, że my wartościujemy, czy człowiek jest wartościowy, ale wartościujemy, czy obecność tego człowieka w naszym życiu jest dla nas wartościowa.

 

To jest bardzo istotne, bo tak jak pewnego rodzaju co jakiś czas trzeba zrobić czystkę energetyczną wokół siebie, w swoim domu, tak samo i w tzw. znajomościach czasami też trzeba zrobić taką czystkę.

 

Źródło: Program Tarocistki Danuty

Edited by goshaa
Link to post
Share on other sites

14 KARMA WOLNOŚCI

 

Jest to zobowiązanie, jest to informacja o konieczności szczególnego podejścia do tematu. Niektórzy w swoich opracowaniach piszą, że w poprzednim wcieleniu byłeś człowieku niedobry, więc teraz będziesz ulegał pewnym ograniczeniom.

Karma wolności to zobowiązanie.

Zobowiązanie to coś, co przyjmujemy na siebie w sposób świadomy. Ta świadomość to świadomość naszej duszy wypełniania pewnych zobowiązań w ścieżce naszego rozwoju duchowego.

Stąd wibracja karmy wolności przede wszystkim zwraca naszą uwagę, jako, że składa się z 1 i 4, na wolność człowieka w kontekście ograniczeń. Równie dobrze można powiedzieć – jest to człowiek wobec struktury i tu zaczyna się ten pierwszy moment, który jest bardzo istotny przy tej wibracji.

Każdy z nas podświadomie dąży do stabilizacji, dąży do osiągnięcia pewnego rodzaju harmonii. Każdy z nas tę harmonię postrzega na swój własny sposób. Dla każdego z nas stabilizacja będzie miała zupełnie inny wymiar.

W przypadku 5ki jest to o tyle skomplikowane, że 5 sama nie znosi stabilizacji, czyli w pewnym sensie jest to konflikt dążenia i unikania.

I takie jest przesłanie tej wibracji – „Zastanów się czego tak naprawdę potrzebujesz, zrozum czym jest dla ciebie wolność”.

Każdy z nas ma potrzebę wolności, ale nasza wolność nie może nieść zniewolenia w stosunku do drugiego człowieka. I tutaj właśnie ta karma wolności jest to przede wszystkim szacunek dla wolności własnej, ale i dla wolności drugiego człowieka.

Jest to również nawoływanie do tego, aby poprzez swoją wolność, poprzez swoje wolne decyzje nie destabilizować życia innych osób.

 

Wolność – jak sama nazwa wskazuje to coś, do czego dąży każdy z nas bez względu na to, czy ma tę wibrację w swoim portrecie, czy nie ma.

Każdy jako człowiek rodzi się wolny a w pewnym momencie zaczyna ulegać zniewoleniu. Czasami jest to zniewolenie wewnętrzne, czasami jest to zniewolenie, jakie dokonuje się ze strony świata zewnętrznego.

 

Na czym polega rola karmy wolności w naszym życiu?

Przede wszystkim ta wibracja skłania do zastanowienia się nad samym pojęciem wolności, ponieważ pamiętajmy, że sumując jest to wibracja 5. Piątka to mały rebeliant, wywrotowiec, to ktoś, kto nie zgadza się na reguły, na kanony. To w wymiarze karmy wolności, czyli 14, jest konieczność zastanowienia się czym jest wolność, o jaką wolność my chcemy walczyć, czy nasza wolność nie jest przypadkiem próbą odebrania wolności drugiemu człowiekowi. Jest to przede wszystkim uwrażliwienie na pewnego rodzaju szacunek dla siebie, który wyraża się poprzez szacunek dla drugiego człowieka.

Osoba, która posiada tę wibrację zdecydowanie powinna zwrócić uwagę na to w jaki sposób podejmuje decyzje. Czy te decyzje nie są niejednokrotnie sprzeczne same ze sobą, czy te decyzje przypadkiem nie są podejmowane tylko i wyłącznie po to, aby zaspokoić to wewnętrzne pragnienie manifestacji tego, że nie podlegam żadnym normom, nie podlegam żadnym kanonom.

Osoba, która ma tę wibrację w swoim portrecie szczególnie powinna zwrócić uwagę na podejmowane decyzje.

Jednym z elementów naszej wolności jest prawo do podjęcia decyzji i prawo do zmiany tej decyzji.

Natomiast karma wolności przywołuje swojego właściciela do porządku pt. pamiętaj, że każda decyzja i jej odwołanie nie zatrzymuje konsekwencji uruchomionych. Dokonujesz jakiegoś ruchu w obrębie pewnej społeczności, w której żyjesz. Zmieniasz przez tę decyzję czasami los drugiego człowieka. To jest właśnie ten człowiek wobec ograniczeń, człowiek wobec norm, zasad, człowiek, który ma w pewnym sensie uwalniać się od skostniałych ram. Człowiek, który również powinien zrozumieć, że każde społeczeństwo, każda kultura, każde miejsce rządzi się pewnymi prawami. Żeby można było normalnie funkcjonować jako człowiek na ziemi, musi być stworzony system weryfikujący co jest zgodne z normą , co występuje przeciwko tej normie. Kiedy więc przychodzimy na ziemię od razu zaczynamy podlegać pewnym normom ponadczasowym, ponadindywidualnym. To jest właściwie cały system prawny, cały system karny, cały system obwarowań: co jest wykroczeniem, co już jest poczytywane jako przestępstwo, co już jest skrajnym bandytyzmem.

Tak samo jest w przestrzeni energetycznej. Osoba obdarzona wibracją karmy wolności poniekąd musi przepracować w sobie nadmierną chęć uwalniania się od wszystkiego co stanowi normę, bo w pewnym sensie brak norm to chaos, który powoduje zagrożenie również dla tego, kto ten chaos wprowadza. Normy są zatrzymaniem nas przed bezkarnością.

Przy karmie wolności jest przesłanie: zanim podejmiesz decyzję to zastanów się czy będziesz chciał w tej decyzji wytrwać, bo jest w tobie pewien pierwiastek burzący się przed przymusem, pewien pierwiastek, który będzie chciał wyrwać się z ram, które sam być może tworzysz podejmując decyzje. Ciągłe zmiany decyzji powodują, że stajesz się człowiekiem nieobliczalnym, człowiekiem, który innym wprowadza chaos, a ponieważ w naszym życiu istnieje coś takiego jak prawo karmy, czyli co wysyłasz to do ciebie wraca, co komuś zrobisz to nie ten ktoś, ale ktoś inny może wejść w twoje życie i zrobić ci to samo. Nie ze strachu mamy robić to co w naszym mniemaniu jest najlepsze dla nas i do tego nie powoduje spustoszenia w życiu drugiego człowieka, ale dlatego, aby kiedyś nie zostać w pewnym sensie skazanym na ciągłe wycofywanie się z decyzji kogoś, kto na naszej drodze stanie.

Karma wolności jest to też przesłanie o tym, że świat poznajemy przy pomocy wszystkich zmysłów. Ponieważ prawdziwą wolność tak naprawdę nosimy w swoim wnętrzu to człowiek, który wewnętrznie czuje się zniewolony bardzo często może manifestować zrywanie więzów i zrywanie układów na zewnątrz. Bo pewnego rodzaju duszność idzie od środka, więc jest to też wibracja, która nas zaczyna poniekąd powoływać do uświadomienia sobie, że bardzo często w naszym życiu o nic nie musimy walczyć, że pierwszą walką i jedyną , bo jeśli ją wygramy to wszystko później jest już tylko kwestią ułożenia pewnych relacji. Ale pierwszą walkę o tę wolność, o tę niezależność, i to jest ta walka, która nie wnosi żadnej destrukcji do życia innych ludzi – musimy stoczyć sami ze sobą.

Poniekąd wibracja karmy wolności każe nam zatoczyć krąg; nie walcz ze światem, najpierw zwalcz w sobie pewne rzeczy, najpierw zajrzyj w siebie, najpierw poznaj siebie. Najpierw zrozum, że nie tylko materia i nie tylko drugi człowiek wyznacza twoją pozycję w świecie, twoje samopoczucie, ale przede wszystkim ty sam to robisz. Jeśli wstajesz i masz poczucie, że ktoś tobą manipuluje, bo np. podejmujesz decyzje wbrew wewnętrznym przemyśleniom, to zastanów się, czy nie istniej słowo NIE lub czy nie istnieje słowo TAK, bo skoro ulegasz manipulacji tzn.: na nią się zgadzasz. Wszystko, czego dokonujemy na rzecz innych ludzi powinno wynikać z naszej zgody. Tak naprawdę ilekroć wypowiadamy słowa „ja tego nie chciałem, ktoś mnie zmusił, ja tego bym nie zrobił, ale ktoś mi nakazał, ja bym tak nie żył, ale ktoś mnie do tego zobligował” tylekroć mówimy: nie noszę w sobie wolności wewnętrznej do podejmowania własnych decyzji, szukam innych, którym przypiszę brak decyzyjności we własnym życiu.

 

Karma wolności mówi jeszcze o jednej rzeczy:

Człowiek zniewolony ma luksus nie brania na siebie odpowiedzialności. Człowiek, który poczuje wewnętrzną wolność i człowiek, który drogą tej wewnętrznej wolności podejmuje swoje decyzje, nie koniecznie rebelianckie, ale swoje, niestety musi zrozumieć, że ta wolność ma swoją cenę. Jest to tzw. przyjęcie na siebie odpowiedzialności za to, co dokonało się w moim życiu, przyjęcie na siebie odpowiedzialności za efekty, jakie poprzez nasze decyzje lub ich brak dotkną nas i tych, za których my jesteśmy odpowiedzialni, bez względu na to, czy nam się to podoba czy nie.

Oczywiście powołując na ziemię dzieci, to nowe życie my do pewnego momentu bierzemy na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich rozwoju, za bezpieczeństwo ich dorastania i musimy mieć tego świadomość. Zanim podejmiesz decyzję o powołaniu życia zastanów się, czy za jakiś czas to nie stanie się ograniczeniem, które będziesz chciał zerwać.

 

 

Źródło: Program Tarocistki Danuty

Edited by goshaa
Link to post
Share on other sites

16 KARMA ZWIĄZKÓW

 

Jest to lekcja, zobowiązanie karmiczne, które podjęliśmy na siebie przychodząc tu na ziemię, pt.: Ja wobec miłości, ja wobec związku.

To człowiek, który musi zrozumieć, że podjął się zrozumieć istotę rzeczy związku, istotę rzeczy uczuć, istotę miłości. To człowiek, który zdecydował się przychodząc na ziemię, że wyraża zgodę na to, aby jego relacje, jego związki były związkami na tyle skomplikowanymi, na tyle trudnymi, aby partnerzy, których napotyka na swojej drodze dostarczali mu możliwości rozwijania czegoś, co można nazwać delikatną, subtelną więzią, jaka tylko i wyłącznie potrafi zagłuszyć glos wszechogarniającego ego. Jako ludzie przede wszystkim ulegamy podpowiedziom ego, ulegamy pewnego rodzaju ścieżkom i pewnego rodzaju schematom, które wyznacza nam nasze ego czyniąc nas najważniejszymi, czyniąc z nas czasem bezwzględnych egoistów robiących największą szkodę samemu sobie, bo my zawsze musimy odróżnić zdrowy egoizm, zdrowe uwypuklenie siebie na planie fizycznym, na planie konstrukcji rodzinnej lub jakiejś sytuacji, w jakiej się znajdujemy od chorego egoizmu.

 

Są to sytuacje w naszym życiu, są to związki, w których my dojrzewamy. Są to związki trudne, karmiczne. I żeby związek mógł nosić miano związku karmicznego to jeszcze inne aspekty muszą być spełnione przez taki związek.

 

Natomiast związki, którym patronuje karma związku „16” są to trudne związki. Są to związki, które przede wszystkim uczestników narażają na ogromne dylematy.

Bardzo często fizycznie są to związki, w których następuje pewnego rodzaju kolizja pomiędzy rodziną a karierą. Bardzo często są to związki, w których partnerzy są rozdzieleni odległością i wtedy właśnie zaczyna się ten plan do przepracowania: ja wobec odpowiedzialności za miłość, ja wobec miłości, czy miłość jest na tyle silna w nas, czy my potrafimy na tyle intensywnie nad nią pracować, żeby odległość(w tej chwili wiele związków jest rozdzielonych odległością, gdzie jedno z partnerów przebywa za granicą, gdzie sytuacje ekonomiczne zmuszają do tego, żeby 3 dni przebywać poza domem, 2 dni w domu, a 1 dzień w podróży) to bardzo często dotyka ludzi, którzy mają w swoim portrecie wibrację 16 i może to dotykać tego, który jest zobligowany, ale równie dobrze możemy doświadczać takiej lekcji pozostając w tym miejscu, czyli będąc narażonym na nieobecność partnera, bo jego kariera jest najistotniejsza, bo jego szef zlecił mu takie a nie inne wyjazdy. Dlatego zdecydowanie należy pamiętać, że nosząc w swoim portrecie tą wibrację już jest to informacja o tym, aby zwrócić szczególną uwagę na związki i aby związki tworzyć w oparciu o głębię miłości i nadanie szczególnych praw miłości w naszym życiu.Mając tę wibrację w swoim portrecie numerologicznym tak naprawdę człowiek musi się nauczyć, bo takie podjął na siebie zobowiązanie, tworzenie harmonii wewnętrznej i więzi z drugim człowiekiem pomimo dysharmonii świata zewnętrznego otaczającego partnerów, a czasem pomimo dysharmonijnego partnera, który jest obiektem naszego uczucia.Ta karma zamknie się, zrealizuje się dopiero wtedy, kiedy będziemy umieli ustalić priorytety, ale priorytety nie wyznaczone naszym ego, a priorytety wyznaczone naszym sercem, czyli jest to na zasadzie patrzenia sercem i jeśli ta wibracja pojawia się, w ogóle wibracja 7, a szczególnie z 16 pojawia się w punktach zwrotnych, to ona zawsze niesie ze sobą informacje, że związek będzie narażony na zakręty, związek będzie narażony na sytuacje, które mogą doprowadzić do jego rozpadu – jest jakby radą dla posiadacza tej wibracji: nie podejmuj decyzji o rozpadzie związku zbyt pochopnie, zatrzymaj się przed nerwowymi reakcjami. Jeśli chcesz ratować związek, a np. twoja firma wysłała cię na np. drugi koniec Polski, to pamiętaj: nie możesz wymagać od swojego partnera, żeby zrozumiał, że ciebie nie ma tu być. To ty musisz zrozumieć, że coś można tylko i wyłącznie uratować lub czemuś można oddać hołd i należną cześć poprzez rezygnację z pewnych aspektów naszego życia.

Ta wibracja uczy nas pokory. Właściwie każda lekcja uczy nas pokory, uczy nas panowania nad rozbuchanym ego, tylko aspekt życia, którego dotyka może się różnić.

 

Źródło: Program Tarocistki Danuty

Link to post
Share on other sites

19 KARMA WŁADZY

Kolejna wibracja, która pojawiając się w portrecie numerologicznym jest informacją, że nałożyliśmy na siebie szczególny reżim, że schodząc na tą ziemię podjęliśmy zobowiązanie zmierzenia się z określonymi problemami i wyciągnięcia z tych sytuacji określonych wniosków, że schodząc na tą ziemię przyjęliśmy na siebie odpowiedzialność wypełnienia tej lekcji, która naszej duszy, naszemu wnętrzu jest niezbędna, aby zamknąć pewien cykl, aby przekroczyć pewien próg, aby pewną przestrzeń, która jeszcze wymaga wzbogacenia o przestrzeń energetyczną.

 

O co chodzi w tej karmie?

Co my mamy zrozumieć? Co mamy przepracować? Co mamy przetransformować w sobie, żeby nastąpiło zamknięcie tego zobowiązania, czyli żebyśmy mogli powiedzieć: tak, zobowiązałem się do czegoś i to zobowiązałem w pełni wykonałem. Dziś jestem dumny z siebie i wszyscy wokół też mogą być.?

 

Władza jest odpowiedzialnością, a nie zaszczytem.

Wibracja karmy władzy przede wszystkim będzie działać w naszym życiu w ten sposób, abyśmy zrozumieli sens tych słów, że władza to nie zaszczyt. Władza to nie władanie innymi. Władza to nie dowodzenie i dyrygowanie. Władza to ogromna odpowiedzialność, w szczególności za drugiego człowieka, za każde wydane polecenie. Władza to umiejętność zachowania w sobie, wewnątrz, informacji o tym, że najwyższym dobrem jest ten, który stoi najniżej.

 

Musimy pamiętać o jednej rzeczy, posiadając tę wibrację w swoim portrecie, w pewnym sensie jesteśmy zobligowani zrozumieć prawidłowy sens słowa władza, prawidłowy sens tego, do czego służy posiadanie władzy nad innymi ludźmi lub do czego należałoby wykorzystać możliwość władzy jako realizacja możliwości nauczenia drugiego człowieka, umożliwia mu zdobycie czegoś więcej.

Nasuwa się jeden wniosek:

Władza zamyka na uczucia. Dochodząc do władzy, zyskując władzę człowiek dostaje amnezji emocjonalnej, zapomina o najsłabszych. Nie o tych potężnych, silnych, którzy kreują codzienność, ale o tych, w imieniu których należałoby się upomnieć.

I mniej więcej takie jest przesłanie tej wibracji karmicznej: kiedy jesteś u szczytu, nie rozglądaj się wokół, nie bierz odpowiedzialności tylko i wyłącznie za równych sobie. Przede wszystkim pamiętaj, że odpowiedzialność na tobie spoczywa za tych najmniejszych, których jesteś głosem tam gdzieś wysoko. Jeżeli nie zostanie to zrealizowane, to historyczna ocena osoby, która np. doszła do jakiejś władzy i nie zrealizowała, a życie umożliwiło je przepracować tę lekcję prawidłowo i jeżeli nie zostało to zrealizowane, to jest to tzw. upadek z wysokiego konia.

Wibracje mistrzowskie są zobowiązaniem do czegoś więcej niż przeciętne, tak wibracje karmiczne też są zobowiązaniem do szczególności w danej dziedzinie naszego życia.

Reasumując.

Wibracja karmy władzy to człowiek na planie społecznym, człowiek wobec innego człowieka, człowiek wobec tych którzy w niego wierzą, wobec tych, którzy położyli wobec niego jakieś nadzieje.

Ta wibracja przede wszystkim ma nauczyć swojego właściciela poznania samego siebie zwraca ona uwagę na to, że władza wyjaławia wnętrze. Prawdziwy władca jest nauczycielem, jest mistrzem. To jest podstawowe przesłanie – jeśli chcesz być przywódcą – masz być mistrzem i nauczycielem.

Do tego bardzo często potrzebna jest pewna droga do przejścia, aby zrozumieć to przesłanie. Często osoby, które mają tę wibrację narażone mogą być na dość długotrwałe zniewolenie, aby zrozumieć, jak czuje się ktoś stłamszony, ktoś kto jest narzędziem.

 

Karma władzy to jest również bycie narażonym na zniewolenie dość długotrwałe.

Niektórzy nazywają tę karmę testem wytrwałości. Chcąc być człowiekiem, który decyduje, będąc człowiekiem, który realizuje i chcąc być człowiekiem, który ma możliwość wymagania czegoś od innych i ta władza realizuje się na różnych poziomach, czasami jest to władza rodzicielska, a czasami władza w pracy, a więc zawsze ktoś komuś podlega, to nie znaczy, że osoba, która jest obciążona tą karmą musi sięgnąć szczytów, ale tzn. że pole działania będzie takim polem, które z jednej strony będzie otwierało przejęcie odpowiedzialności za pewną przestrzeń i innych ludzi, ale z drugiej strony będzie również cały czas taka informacja: ty nad kimś, ktoś nad tobą. Pamiętaj, że w pewnym sensie jest ta równowaga kosmiczna, czyli jak ty będziesz realizował wobec innych swoje prawo do wydawania poleceń, tak wobec ciebie również będzie się realizowało czyjeś prawo do władania twoją osobą.

Jest to konieczność zrozumienia, że aby tak naprawdę przyjmować władzę należy najpierw przyjąć odpowiedzialność, a nie wszystkie atrybuty, typu samochody służbowe, berło i koronę. I to jest przewodni moment przy karmie wolności.

Bardzo często też trudności w osiągnięciu prestiżowego stanowiska, jakkolwiek, by ono miało się nie realizować, są przede wszystkim po to, abyśmy zrozumieli mechanizm dochodzenia, czyli jeśli awansem otrzymujemy coś, to bardzo często nie potrafimy tego odpowiednio wykorzystać, nie potrafimy tego docenić. Tu jest więc proces dochodzenia, przechodzenia wszystkich etapów podlegania i bycia nad kimś.

Osoba z tą wibracją jest obdarzona ogromnym talentem organizacyjnym, który może niestety nie mieć szansy zostać wykorzystanym.

Karma władzy pojawia się jako nie najlepsza prognoza, kiedy znajduje się IV pz. Wtedy jest to układ spadania z wysokiego konia. To też jest informacja, że gdzieś osiągnęłaś coś, a później pod tematem mocno ambicjonalnym niestety, ale popełniłaś błąd i w tej chwili możesz tylko patrzeć i ponosić konsekwencje.

Co to znaczy, jeśli 1 pojawia się w IV pz?

To zależy z czego ta 1 jest utworzona. Jeśli jest utworzona z 10, to jest to zamknięcie cyklu i nowe możliwości. Jeśli jest to 1 z 19, to uruchamia się karma władzy i wtedy właśnie w tym późnym naszym życiu możemy doświadczyć pewnego rodzaju poniżenia, ale jako skutek naszych wcześniejszych działań.

 

Przy tej wibracji bardzo ważna jest też umiejętność wykorzystania samodzielnego myślenia, wykorzystania nauki, bo pamiętajmy jest to człowiek wobec środowiska, człowiek wobec drugiego człowieka, ale też, że 9 jest to pewnego rodzaju historia, czyli człowiek, który realizuje nowe w oparciu o historię, która ma doświadczenie i w kontekście której my możemy mieć wgląd: co przynosi co, czyli jakie mogą być następstwa.

 

Jest to też przesłanie: ucz się na błędach innych. Najłatwiej przychodzi uczyć się na własnych błędach, ale ogromną sztuką jest uczyć się na błędach, które popełniły pokolenia i nie powielać tych błędów.

Wibracja ta jest też przesłaniem, jeśli pojawia się w portrecie, że chaotyczność, pogoń za wartościami, postawienie przede wszystkim na blichtr, na posiadanie swoich 5 minut, a nie skoncentrowanie się na zdobyciu czegoś, co jest wartościowe, czegoś, co możemy później rozwijać i celebrować – może być tą tzw. straconą szansą, czyli w gonitwie za różnymi możliwościami, które dadzą nam pozorną władzę my możemy stracić tę szansę zostawienia po sobie śladu na ziemi.

1 to błyśnięcie, to emanacja najlepszą energią, jaką możemy wyemanować z siebie, bo to jest energia słońca.

Jeśli występuje w portrecie informacja o karmie władzy można również rozpoznać, na jakim planie ta władza może być nadużywana lub na jakim planie osoba będzie podlegała zniewoleniu. To może odbywać się na 2 sposoby: najpierw musisz czegoś doświadczyć, żeby coś zrozumieć i inaczej postępować, ale jeśli np. nie doświadczyłeś, dostałeś szansę, a tę szansę zmarnowałeś to doświadczysz później tego samego, żebyś zrozumiał na czym polega istota rzeczy.

 

Jeżeli w minusach będą 2 lub 6, to wtedy bardzo często ta przestrzeń władzy mówi o układach rodzinnych, czyli jest możliwe, że albo osoba, która doszła do pewnego wieku i nosi znamię tej karmy – posuwa się niestety do nadużywania tej władzy wobec swoich najbliższych, albo podlega tak silnej dominacji, która uniemożliwia jej w pewnym sensie realizację siebie jako indywidualności, uniemożliwia chwilami szybkie realizowanie własnych założeń życiowych i stąd jest informacja, że jest to również lekcja wytrwałości, jest to również test na wytrzymałość.

Jeśli odbywa się ona w kontekście minusowych 8 czy 9 – wtedy dosyć często jest to informacja, że mogą być to historie polityczne, czyli że osoba może mieć szanse na bycie kimś wyjątkowym w kontekście społecznym (nie rodzinnym) i tam musi się wykazać odpowiedzialnością za funkcje, które będzie pełniła, za nadzieje w niej położone.

Jeżeli w minusach, w obciążeniu karmą władzy, występują 7 – to może być informacja o trudnym dochodzeniu do szczytu kariery zawodowej, czyli ta przestrzeń zawodowa może np. rozwijać się do pewnego momentu błyskotliwie.

7 na minusie bardzo często daje braki w wykształceniu lub 5 na minusie i wtedy jest informacja, że aby osiągnąć pełnię i harmonię i całkowicie wykorzystać swoje potencjały – skoro kiedyś nie chciał, bo coś było ważniejsze, to teraz musisz cofnąć się, albo zatrzymać na jakimś etapie i dopiero później będziesz mógł ruszyć z miejsca.

 

Jeśli mamy tę wibrację w swoim portrecie numerologicznym i jeśli nie jest to wibracja mówiąca o drodze życia lub o 28-letnim cyklu lub nasz dzień urodzenia nie jest 19, bo wtedy tylko realizuje się karma władzy i jej rozciągnięcie trwa pomiędzy 28 a 58 rokiem życia, to jest to informacja, że przez pewien okres będziemy podlegać temu wpływowi.

Jeśli ta karma pojawia się w naszej piramidzie (w wyniku dodawania) to ten dany moment jest najistotniejszy, abyśmy to zobowiązanie spłacili, czyli żebyśmy wywiązali się z tego, co jako dusza przyobiecaliśmy sami sobie że zrealizujemy. Jest to istotne, bo karmę można zamknąć, wypełnić, zrealizować, zamknąć i mamy czyste konto. Okazuje się, że niektórzy z nas potrafią bez popełniania błędów, a w oparciu o wiedzę o samych sobie podejmować jedynie słuszne decyzje jeśli chodzi o ubogacenie wewnętrzne. Niektórym zdarza się ta mądrość realizowania własnego życia.

Aby spłacić karmę władzy jest jedna podstawowa zasada: drugi człowiek jest planem, którego nie wolno nam stracić z oczu i skupienie się na potrzebach drugiego człowieka. Jeśli on jest w jakikolwiek sposób od nas zależny – jest to ten moment, który pozwala nam wypełnić zobowiązanie i uwolnić się od ewentualnych negatywnych następstw, jeśli byśmy tego nie zrobili. Np. jeśli dostajemy szansę zrealizowania się jako przywódca jakiejś grupy, a mamy karmę władzy, i zachowujemy dokładnie te punkty, czyli jesteśmy mądrzy, wyciągamy wnioski, mamy odpowiedzialność, nie rzucamy słów na wiatr, swojej pozycji zawodowej nie wykorzystujemy do manipulowania ludźmi, nie przymuszamy, tylko wszystko uzyskujemy poprzez mądre kierowanie, czy to zespołem czy firmą, wtedy wibracja po tym czasie następująca ofiarowuje nam zawsze pozytywy, plon w pozytywie.

Natomiast, jeśli dostajemy taką możliwość i nie rozumiemy , że ta szansa jest szansą do naszego doskonalenia się, a nie tylko szansą do zabłyśnięcia, wtedy należy pamiętać, że nie wypełnione zobowiązanie podjęte na siebie uruchamia automatycznie ciemną stronę, czyli negatyw wibracji, która następuje w kolejnym PZ.

 

Władza to nie tylko jest rządzenie ludźmi obcymi, władza dotyka, albo my dotykamy swoją władzą pozytywną lub nie pozytywną tą najdelikatniejszą przestrzeń dla drugiego człowieka i dla nas samych, którą jest rodzina, którą są nasi najbliżsi, którą są nasze dzieci lub nasi bardzo starzy rodzice, którzy już są od nas zależni i wtedy też może zdarzyć się sytuacja, gdzie rodzic miał karmę władzy do zrealizowani, poszedł mało świadomie przez swoje życie, no i mógł być wobec swojego dziecka taki czy inny: dominujący, władczy, ograniczający i później może tak być, że karmę władzy będziecie musieli zrealizować w stosunku do tego rodzica, który poniekąd nie do końca swoim postępowaniem zapracował na szacunek dla jego osoby, ale my nie mamy doskonalić w życiu innych osób. My mamy przede wszystkim doskonalić siebie.

 

 

Źródło: Program Tarocistki Danuty

Link to post
Share on other sites

26 Karma wiedzy i poznania samego siebie i wewnętrznych celów, które prowadzą nas do sukcesu

 

26 – dzień, w którym możemy zamknąć, dopełnić pewne układy emocjonalne, pewne układy w związkach.

 

26 jako karmiczna wibracja jest to wibracja dotycząca relacji międzyludzkich. To jest podstawowe przesłanie tej wibracji, to jest podstawowe jej zadanie, aby doskonalić siebie na planie relacji z drugim człowiekiem.

 

Ktoś kiedyś napisał, że jest to karma miłości.

26 podzielona na pół to 13 – wibracja transformacji. Wibracja, która mówiła o przemianach, o głębokich doświadczeniach zmieniających bardzo często nasze podejście do życia. Tak też przy tym układzie 26, przy 8 z 26 jest przede wszystkim informacja o tym, że najgłębsze doświadczenia w naszym życiu będą odbywały się na planie My – miłość, My – drugi człowiek, My – a układa emocjonalny, jak wiele potrafimy dla niego zrobić, jak wiele potrafimy dla naszych miłości przezwyciężyć przeszkód, przełamać schematów w sobie, aby marzenie o szczęściu miało możliwość zaistnieć.

Ta wibracja, jeśli pojawia się w portrecie naszej daty urodzenia jest takim młoteczkiem, takim dzwoneczkiem, który mówi: halo, halo..

 

Tak naprawdę, kiedy my ludzie mamy siłę sprawczą? Kiedy my ludzie mamy szanse użyć tej wewnętrznej potęgi do realizacji własnych marzeń? Kiedy my zaczynamy dążyć, pragnąć, realizować?

My ludzie mamy siłę sprawczą, zaczynamy dążyć, pragnąć i realizować, tak naprawdę wtedy, kiedy naszym motorem napędowym jest miłość, bo człowiek dla miłości jest w stanie przesunąć górę. Nic więcej tak nie inspiruje jak to uczucie. Uczucie, które w ostatnim czasie jest obiektem pragnienia każdego z nas, a które tak naprawdę gdzieś zostało przytłoczone sprawami bytowymi, materialnymi, które zostało obłożone przymusem zmierzenia się z niemocą, z brakiem miejsca do realizacji tego uczucia.

 

Wibracja 26 jest pewnego rodzaju przymusem spotkania tych wszystkich ludzi, których zobowiązaliśmy się spotkać przed przyjściem na ziemię.

26 jako wibracja karmiczengo przymusu zrealizowania związków międzyludzkich – jest koniecznością dopełnienia wszystkich spotkań z innymi ludźmi na to wcielenie, które zobowiązaliśmy się dokonać, bez względu na to, czy te spotkania są w naszym życiu przyjemne, czy wręcz przeciwnie. To one służą przede wszystkim transformacji nas, ale też transformacji tych, którzy się z nami spotkają.

Osoba posiadająca tę wibrację karmiczną, w momencie kiedy wkracza w życie innego człowieka nie pozostawia już tego życia takim, jakie było, nie pozostawia już sfery emocjonalnej takiej, jaka była.To jest coś na kształt być może takiego rozsadzenia od środka i pokazanie mu nowych możliwości.

 

Natasza Czermińska nazwała wibrację 26 „swoistym numerologicznym Palcem Bożym”. To właśnie jest ta nieuniknioność, ten przymus nieuniknioności dokonania się spotkań w tym wcieleniu, co do których podjęliśmy takie zobowiązanie.

U osób, u których występuje ta wibracja nie będzie tzw. spotkań obojętnych. Czasami tak jest, że ludzie pojawiają się w naszym życiu, przychodzą, odchodzą, o jednych pamiętamy dłużej, inni zacierają nam się w pamięci. Natomiast w wypadku wibracji 26 i osoba o tej wibracji pozostawia głęboki ślad, głęboką transformację u każdego kogo napotka na swojej drodze, dlatego że w życiu tych, na których drodze stanie jest po prostu niezbędna do tego, żeby rozpoczął się jakiś proces transformacji u nich.

Jednocześnie jest tak, że mając tę wibrację każdy napotkany człowiek przychodzi do naszego życia w ściśle określonym celu, coś zamanifestuje.

 

26 jako jedyna wibracja karmiczna należy do drugiej dziesiątki. Do tej pory wszelkiego rodzaju lekcje karmiczne a analiza ich odbywała się w zakresie: JA w kontekście związku, rodziny, władzy, pracy. JA, czyli człowiek, bo na początku była 1.

Wibracja 26 jest wibracją, gdzie nie ma Ja, nie ma pierwiastka całkowicie odłączonego od grupy. Tu jest MY. MY i relacje, MY i związek, MY i uczucie miłości, MY i plany, MY i relacja. Stąd jest to wyjątkowa wibracja karmiczna i wyjątkowe przesłanie ze sobą niesie.

Jako ukryta podwojona 13, jest to wibracja transformacji, która zmusza nas do przewartościowywania własnego wnętrza i spojrzenia na siebie w kontekście, nie ja, tylko MY. My jako grupa, my jako para. To jest bardzo istotne, jeżeli ktoś chce zrozumieć wymiar karmiczny tej wibracji. Nie jest ona obciążeniem w przeciwieństwie do innych wibracji karmicznych.

 

26 – wibracja karmiczna, która nie jest do końca obciążająca, ale jako że jest to wibracja stosunków międzyludzkich, stosunków partnerskich, stosunków miłości, jest wibracją która powoduje pewnego rodzaju przymus, i która wywołuje pojawienie się wydarzeń i sytuacji w naszym życiu, które mamy wręcz obowiązek doprowadzić do finału. Tu jest ta ukryta 13, czyli etapy trzeba finalizować i kończyć, nie zostawiać niedomówień, nie zostawiać sytuacji niejasnych, nie odstępować w pół drogi.

Ta wibracja swojego właściciela obdarza na to wyzwanie ogromną odwagą wewnętrzną w podejmowaniu decyzji. To ludzie, którzy mogą służyć za przykład determinacji na sukces, determinacji na cel.

Ta wibracja daje drogę pod górę, daje konieczność zmagania się przede wszystkim na poziomie międzyludzkim.

Tak jak każda wibracja karmiczna, tak i przy tej jest nagroda.

Nagrodą w przypadku wibracji karmicznej 26 jest to, że pozwala osiągnąć spełnienie marzeń, ale pod jednym warunkiem, że ty sam w te marzenia nie zwątpisz, że ty sam w tę możliwość nie zwątpisz.

Jest tu pewien wymiar tarotowego Wisielca, czyli wszystko jest rozciągnięte w czasie. Sukces jednostki uzależniony jest zawsze od ludzi, od relacji z grupą, od relacji partnerskiej, towarzyskiej.Jeśli w czyimś portrecie , szczególnie naszego partnera zobaczymy tę wibrację karmiczną to trzeba pamiętać, że jest on szczególną osobą w naszym życiu, bo dokonuje ogromnych wewnętrznych przemian, jego obecność nadaje nowego wymiaru. Natomiast my w życiu tego partnera też jesteśmy po coś. Stąd wibracja 26 obliguje obie strony do uważności. Tak, jak wszystkie inne wibracje karmiczne obligują tylko właściciela, tak wibracja 26 w pewnym sesie wymaga uważności oby stron.

Do tego wszystkiego jest to wibracja, która uczy, która również skłania, ale też i pomaga doskonalić siebie, jak również pomaga panować nad sobą. Uczy rozwijać własne wnętrze, uczy uzyskiwać stan, który nie jest stanem: nic mnie nie interesuje, ale stan: poczekam, co z tego wyniknie i podejmę słuszną decyzję.

Czasami u raptusów może się ta wibracja pojawić jako lekcja zrozumienia złożoności problemu, złożoności naszego życia, jako warunkowanego również otoczeniem. Nie tylko to, co my chcemy, nie tylko to do czego my dążymy, ale zderzamy się z oczekiwaniami i z dążeniami po drugiej stronie. Właśnie przy 26 nie wolno nam lekceważyć wpływów zewnętrznych.

Bardzo często ta wibracja powoduje rozwój umiejętności usłyszenia głosu intuicji. Wibracja 26 złożona jest z 2 i 6 – obydwie wibracje mówią o wewnętrznej głębi, o głosie intuicji, czyli tu szczególnie należy zaufać sobie. Należy wychodzić do ludzi, natomiast nie zawsze należy negować to, co wypływa z naszego wewnętrznego głosu.

26 uczy tolerancji, cierpliwości i co najistotniejsze, uczy empatii.

Zagrożeniem w przypadku tej wibracji może być tylko to, że jeżeli zbyt silnie zidentyfikujesz się ze stanem emocjonalnym drugiej osoby, to możesz mieć trudność z odróżnieniem, co jest twoim nastawieniem i nastroje, a co jest zaczerpnięte z zewnątrz. Ponieważ 26 po zsumowaniu daje 8,czyli potęgę sprawczą, to mając tę wibrację należy empatię traktować, nie jako zapadnięcie się w problem drugiego człowieka, ale jako zrozumienie, że ktoś może inaczej daną sytuację rozumieć. Co nie znaczy, że my mamy przestać identyfikować się z własnym odbiorem.

Poza ty, skoro my mamy pomóc, to nie możemy być słabi, nie możemy położyć się z drugą osobą i płakać, tylko musimy być silni i znaleźć rozwiązanie.

Jest to wibracja bardzo dobra dla finansów, ale pod jednym warunkiem – doskonałą przestrzeń finansową zaczyna się budować, ale tylko w relacji „z”. Nie ma tu miejsca na indywidualizm. To co jest tu charakterystyczne- podnosi się status materialny nasz, ale musi się podnieść również status materialny tych, którzy z nami współpracują.

Sukces materialny warunkowany jest tylko i wyłącznie tym, że nasz status, ale i tych, którzy biorą udział w danym projekcie znacznie się podnosi, dlatego że jest to wibracja relacji i ona absolutnie nie może się realizować kosztem drugiego człowieka, kosztem sytuacji obniżającej bądź zubażającej drugiego człowieka w cokolwiek.

Jeżeli ktoś z wibracją 26 wkroczy w nasze życie, to zawsze, bez względu na to jak to się zakończy, to podnosi to wymiar życia jednej i drugiej osoby.

26 obdarowuje materią, ale i potrafi obdarować niedosytem emocjonalnym. Powoduje, że to nasze życie emocjonalne będzie wystawione na próbę czasu, będzie wystawione na konieczność zrozumienia trudnej sytuacji, np. naszego partnera, będzie wymagało od nas otoczenia opieką partnera, jak i związku (to ta 2ka, ale i przy przy 6-wibracji ojcowskiej).Osoba, która ma tę wibrację w swoim portrecie będzie poniekąd odpowiedzialna za to, aby chronić to, co jest delikatne i doprowadzać sprawy do szczęśliwego finału, choć czas tego doprowadzania może być bardzo długi.

 

 

Źródło: Program Tarocistki Danuty

Link to post
Share on other sites
  • 2 months later...

Woo ile tego mam...

 

I WŻ - 2/11/20

Pierwszy punkt zwrotny: 12-08-2023

II WŻ - 8/17/26/35

Drugi punkt zwrotny: 12-08-2032

III WŻ - 1/10/19/28/37/46/55

Trzeci punkt zwrotny: 12-08-2041

IV WŻ - 4/13/31

 

TUTAJ ROZPISKA WSZYSTKIEGO !

 

I WIBRACJI MISTRZOWSKICH JAK I DŁUGÓW KARMICZNYCH !

 

ETYKA WEWNĘTRZNA MISTRZA:

1. Moje zachowanie musi być zgodne z moim systemem wartości. Powinniśmy dawać tylko to, co chcemy otrzymywać, tak, abyśmy w każdym momencie naszego istnienia byli świadomi równowagi energetycznej świata i zależności naszych doświadczeń od naszych własnych myśli i czynów.

2. Kontrola i świadoma komunikacja swoich własnych emocji i potrzeb światu. Emocja jest produktem końcowym naszej świadomej selekcji myśli, przywoływanych wspomnień i naszego sposobu reakcji na bodźce z zewnątrz – panowanie nad równowagą emocjonalną jest panowaniem nad własnymi myślami. Stajemy się świadomi naszych nawykowych zachowań i możliwości zmian w naszych sposobach reakcji na zewnętrzne zdarzenia, tak, aby były one dla nas korzystne. Wówczas nasza komunikacja z otoczeniem jest jasna, czytelna i zrozumiała dla każdego.

3. Należy szanować wolną wolę i intymne terytorium innych – ich prawo wyboru. To zdolność do szacunku dla inności, dla odrębności – tolerancja i akceptacja. Nie narzucać swojej woli innym, egocentrycznie nie narzucać własnego systemu wartości innym i nie oceniać intymnego świata innych. Tak, aby jednocześnie nie dać się pociągnąć w dół, na dno, wskutek chęci ratowania kogoś, kto na własne życzenie niszczy sobie życie – to planeta wolnej woli i komunikacji – każdy ma prawo doświadczać tyle bólu i cierpienia, ile tylko potrzebuje.

4. Świadomość wiecznego ucznia. Świadomość tego, że w każdej chwili, w każdym momencie wciąż się uczymy. Nasza droga jest nauką i doskonaleniem świadomej kreacji boskiej doskonałości w nas samych.

 

10/1 Odnowa. Nowy cykl. Nowy początek. Daje okazję do rozpoczęcia raz jeszcze, inaczej, lecz w oparciu o dotychczasowe zdobycze. Przynosi zmiany, a wraz z nimi właściwą im niepewność, ale także możliwość sukcesu. To liczba rozsądku i spokoju w dynamicznym działaniu. Zaufanie do samego siebie i umiejętność natychmiastowego wcielania w życie projektów pozwala na szybkie spełnienie marzeń, czasem dzięki poparciu innych. Jeśli reakcje na zmiany są negatywne, wibracja ta przynosi wzloty i upadki, tendencję do nadgorliwości, nadmiar pragnień wynikający z niestabilności emocjonalnej, poczucie braku bezpieczeństwa

 

11/2 Kapłan ludu – uczy swoim własnym przykładem. Posiadasz ogromne zdolności artystyczne i twórcze. To powołanie do służby uduchowionej i humanitarnej. Ta energia obdarza Cię mocą duchową, odwagą, możliwością sprawowania władzy – uznanie, miłość i oryginalność. Masz duże zdolności mediumiczne i ogromną intuicję pozwalającą osiągnąć wiedzę niedostępną dla ogółu – jednak należy tą wiedzą się dzielić, nie handlować nią! Konieczna jest harmonijna osobowość, pewna własnych możliwości i zadań, zdolna do współpracy i przyjaźni, a także usatysfakcjonowana we własnym partnerstwie. Uczysz: czyń drugiemu tak, jak chcesz, aby i Tobie czyniono.

 

12/3 To wibracja skłaniająca do poświęceń, do pozostawania w cieniu, do pracy w grupie i zatarcia konturów własnej osobowości. Przynosi więc trudne doświadczenia, smutek, rozczarowania powstające na skutek ulegania iluzji, gdy nie umiemy realnie ocenić swojej sytuacji. Utrudnia wybory. Powoduje, że czujemy się winni. Wszystkie te okoliczności służą odrodzeniu się wewnętrznemu poprzez oczyszczenie z emocji, pozbycie się pragnień, osiągnięcie umiejętności rozróżnienia prawdy od fałszu, ważnego od nieważnego. Kluczem do pozytywnego doświadczenia tej wibracji jest wynikająca z mądrości akceptacja i pozwolenie losowi na ułożenie kart. Chwilowe wycofanie się z ufnością, zawieszenie aktywności, by ujrzeć swe prawdziwe cele w życiu. W przeciwnym razie przywołujemy nieszczęście i sytuacje zamykające nas coraz bardziej w więzieniu.

 

13/4 Jest długiem karmicznym zaciągniętym w stosunku do pracy. Powstał, kiedy żyliśmy kosztem innych, zaniedbując własne obowiązki, zrzucając je na innych – bawiliśmy się, gdy inni ciężko pracowali. Jego wpływ uczy pracowitości, cierpliwości, odpowiedzialności zawodowej, systematycznej i metodycznej pracy, konkretnego dążenia do celu pomimo zmiany warunków wyjściowych – coś sobie zaplanowaliśmy, zaczynamy to realizować i nagle sytuacja się załamuje, wszystko się wali – i my, pomimo tego z cierpliwością i z takim samym zaangażowaniem jak na początku, powinniśmy zacząć budować daną rzecz od nowa. Poprzez doświadczenia zmuszające do wczesnego podjęcia pracy, poprzez brak pracy, trudną lub zbyt wyczerpującą pracę, poprzez jej nadmiar – konfrontuje z wartością pracy samej w sobie lub jako środka do osiągania naszych własnych celów. W czasie jego wpływów, bez wahania należy podejmować się nawet ciężkiej pracy – uczy cierpliwości, solidności i odpowiedzialności. Nie oczekiwać zachęty, pochwał i próbując odnaleźć radość w tym, co się robi. Nie liczyć na żadną pomoc z zewnątrz, czy na szczęście. Polegać przede wszystkim na własnych siłach. Ta energia jednocześnie daje predyspozycje do pracy wymagającej cierpliwości i systematyczności. Przeobrażenie - dług karmiczny

 

14/5 Jest długiem karmicznym zaciągniętym w momencie nadużywania przez nas samych naszej własnej wolności, jednocześnie sprawiając cierpienie innym – nadużywanie seksu, alkoholu, czy narkotyków. Kierowanie się wyłącznie zmysłową stroną życia, w znacznym stopniu zaniedbując rozwój wewnętrzny. Uczy szacunku do wolności cudzej i własnej – szanowania wolności, wolnej woli, inności i niezależności otoczenia. Pojawiają się sytuacje konfrontujące nas z innymi, których należy uszanować. Korzystając z własnej wolności, nie narzucać się, ani nie zaniedbywać bliskich i otoczenia. Konieczna jest akceptacja ograniczeń własnego życia i obowiązków, jakie życie na nas nakłada. Niecierpliwość, chaotyczność i agresja mogą prowadzić do strat i przykrych doświadczeń uczuciowych. Należy szczególnie uważać, aby nie popaść w nieproduktywne marzenia i nie pobłażać sobie bez umiaru. Należy skupiać się na własnym rozwoju wewnętrznym – zainteresować swą duchową stroną życia. Ta energia daje jednocześnie nieprzeciętny seksapil i magnetyczny wręcz wpływ na płeć przeciwną. Obdarza ogromną energią – która staje się wewnętrznym motorem działań. Impulsywność - dług karmiczny

 

15/6 Pasja. Kuszenie. Trudności w panowaniu nad instynktami, zmysłami, pragnieniem łatwych przyjemności i żądzą, posiadania. Dlatego istnieje ryzyko skrajności, nadużyć, rozchwiania emocjonalnego i histerycznych reakcji. Często przynosi rozczarowania miłosne, gdyż naturalny magnetyczny wpływ używany jest do zaspokojenia nieustannie głodnych zmysłów. Może to prowadzić do perwersji, masochizmu lub niemożliwego do spełnienia zaangażowania uczuciowego. Dlatego za wszelką cenę trzeba zerwać ewentualne więzi z osobami, które chcą nas podporządkować psychicznie lub wykorzystywać. Natomiast jeśli użyjemy w sposób pozytywny pasji, mocy, silnej woli i wytrwałości, sublimując swe pragnienia, magnetyzm w naszych rękach będzie uzdrawiał innych.

 

16/7 Jest długiem zaciągniętym w stosunku do rodziny i miłości – odpowiedzialność. Całkiem po prostu powstał na skutek zlekceważenia czyjegoś uczucia. Nie zostały podjęte obowiązki – odpowiedzialność w stosunku do rodziny. Teraz przynosi konieczność odkrycia i wykorzystania w relacjach partnerskich subtelnego porozumienia, a ewentualne trudności rodzinne i uczuciowe, mogą wyczulić na relację z drugim człowiekiem. Uczy rozwijania duchowości właśnie poprzez rodzinę – stwarzanie rodziny powinno być jednocześnie rozwojem duchowym. Poprzez relacje przyjacielskie, rodzinne i partnerskie – wyczula na potrzeby drugiego człowieka i miłość. Koniecznie należy być odpowiedzialnym wobec najbliższych. Należy dokonywać mądrych wyborów, a ponad własne zachcianki i przyjemność przedkładać dobro innych. Nie oczekiwać wzajemności a dawać z siebie jak najwięcej.Ta energia daje jednocześnie możliwość stworzenia szczególnego związku – bez zazdrości, egoizmu, wykluczającego z niego nadmierną ambicję i rywalizację, a opierającego się na subtelnym porozumieniu duchowym. Regeneracja poprzez klęskę - dług karmiczny

 

17/8 To wibracja opieki kosmicznej – na każdym poziomie naszego istnienia. Wnosi szczęście, nadzieję, siłę twórczą, intuicję i wyobraźnię. Zapewnia sukces w dziedzinach wymagających dużej koncentracji. Popycha nas na drogę rozwoju duchowego – wspiera uwalnianie się od ograniczeń czasu i przestrzeni. Rozbudza w nas zainteresowanie naukami ezoterycznymi, pozwalającymi przekraczać materialne struktury naszego życia. Szczęśliwa gwiazda. Opieka sił niewidzialnych. Nadzieja. Siła kreacji, wyobraźni, intuicji. Wskazuje często na posiadanie talentu muzycznego lub daru jasnowidzenia. Przynosi nagrody, spełnienie, bogactwo dzięki szczęściu i talentom. Człowiek posiadający tę liczbę w swojej karcie zawsze będzie chroniony, nawet jeśli pozornie, w jego odczuciu jego życie jest niełatwe.

 

18/9 Księżyc. Złudzenie. Komplikacje. Częste zmiany. Możliwość posługiwania się władzą, by służyć innym lub ich wykorzystywać. Tendencja do popełniania błędów w wyniku nieumiejętnej oceny sytuacji, możliwość rozczarowań, opóźnień i nieprzyjemnych emocji. Mogą zdarzyć się wypadki w wyniku nieostrożności. Samotność, wycofanie się w swój świat wewnętrzny. Czasem sukcesy i popularność. Trudności w ustabilizowaniu się (podróże i przeprowadzki). Daje dużą wyobraźnię, receptywność i intuicję, a także naturalny dar uzdrawiania.

 

19/1 Jest długiem nadużywania władzy. Miało miejsce nadużywanie władzy, tyranizowanie otoczenia, wykorzystywanie, a nawet bolesne krzywdzenie – w ogóle nie zwracając uwagi na krzywdę drugiej osoby. Zarozumialstwo i realizacja własnej ambicji nad potrzebami innych ludzi. Ta energia dąży do wypracowania wewnętrznej niezależności, do poznania własnego wnętrza. Brak koordynacji w naszym własnym działaniu przynosi straty materialne i ciągłą potrzebę budowania od podstaw. Uczy wrażliwości i poszanowania innych. Pojawiają się w naszym życiu osoby, gdzie należy działać wspólnie, ale jednocześnie wykazując szacunek dla ich własnego systemu wartości i opcji na życie. Wymaga wykazania własnej inicjatywy, autonomii i wrażliwości na drugiego człowieka. Należy zauważać drugiego człowieka i jego potrzeby, otaczać go ciepłem, wsparciem i miłością. Należy również pracować bez względu na brak akceptacji i dawać z siebie jak najwięcej dla świata.Ta energia obdarza jednocześnie naturalnym zmysłem dowodzenia, który należy jednak wykorzystywać dzieląc się własną wiedzą z innymi – pozwalając im przy tym zachowywać ich własną indywidualność. Odrodzenie, realizacja - dług karmiczny

 

20/2 Przebudzenie. Niespodzianki. To człowiek, który przegląda na oczy, budzi się ze snu, otwiera się na Wiedzę. Duży wpływ intuicji i wyobraźni na podejmowane przez nas decyzje. Liczba Życia uwalniająca nas od przyziemnych aspektów rzeczywistości. Jej wibracje sprowadzają niespodziewane wydarzenia rewolucjonizujące nasze życie (w sensie pozytywnym) i powodują wynagrodzenie naszych wysiłków. 20 jest też liczbą sprawiedliwości i medycyny. Ryzyko rozwodu.

 

21/3 Sprowadza zasłużony sukces, harmonię, spełnienie. Liczba niezwykle twórcza. Oznacza jakość, której możemy być pewni. Sprzyja talentom literackim, podróżom i zmianom miejsca zamieszkania. Zapewnia nieustanną ewolucję i pomaga osiągnąć mądrość poprzez podsycanie ambicji samodoskonalenia. Podtrzymuje potrzebę zdobycia wiedzy i poznania prawdy uniwersalnej. Daje opiekę i otacza miłością. Jeśli reagujemy negatywnie, powoduje ona trudne stany emocjonalne i męczące poczucie ciążenia obowiązków rodzinnych. Tracimy w ten sposób okazję do przyspieszenia naszej ewolucji i przysparzamy sobie trudności.

 

22/4 Twórczy Geniusz – doskonała umiejętność panowania nad materią. Praktycyzm i konkretna realizacja. Twoim powołaniem jest nauka innych zachowywania równowagi pomiędzy rozwojem duchowym, a pracą materialną. Ta energia predysponuje do zdobycia fortuny i sławy, ale pod jednym warunkiem: że motywacją Twojej pracy jest dobro całej społeczności. W realizacji tej energii konieczna jest równowaga emocjonalna, zdrowy stosunek do siebie samego i zdrowa ambicja – Twoja własna. Pamiętaj – energia, jaką wysyłasz, prawie natychmiast wraca do Ciebie. Uczysz: panowania myśli nad materią. Kontrola nad materią - liczba mistrzowska

 

23/5 Wolność. Zręczność. Pomoc w przedsięwzięciach. Przynosi odpowiedzialność i protekcję. Nasza wartość jest rozpoznana. Często kariera w dziedzinie komunikacji. Możliwość otrzymania spadku. Sukces, sława i uznanie. Jeśli jednak wibrujemy negatywnie, będziemy działać według zasad, które uczynią z nas osobę surową i egoistyczną, ulegającą napadom wściekłości, gdy życie nie toczy się tak, jakbyśmy tego chcieli.

 

24/6 Problemy uczuciowe. Poświęcenie i cierpienie w miłości pomoże nam odnaleźć harmonię szóstki. Liczne podróże, czasem z przygodami. Powtarzające się zmiany miejsca pobytu przynoszą osamotnienie i separację. Przyszłość osoby, u której pojawia się ta liczba, zależy często od pomocy kobiet. Sukces wymaga poświęceń. Liczba ta może przynieść szczęśliwe życie uczuciowe, społeczne i materialne. Jeśli nasza postawa jest negatywna, stajemy się zazdrośni, uparci, a oszukani — mścimy się.

 

25/7 Liczba ta oznacza trudną pierwszą połowę życia, w której trzeba ciężko pracować, walczyć, aby cokolwiek osiągnąć. Życie wypełnione jest licznymi zmianami, oczekiwaniem na wiadomości i rozpoczynaniem na nowo. Nie jest łatwo stanąć na nogi i ustatkować się. Brak stabilizacji zawodowej. Niebezpieczeństwo schwytania w pułapkę zmysłów. Konieczność nauczenia się używania swej wolności, aby dalej się rozwijać. Jeśli negatywnie reagujemy na wydarzenia zewnętrzne, sprowadzamy na siebie konflikty, utratę energii, nie kończymy nigdy zaczętego dzieła, a nasze lenistwo i bezwład powodują, że stajemy się okrutni. 25 zapewnia jednak zmysł obserwacji i zdolność do refleksji, co pozwala na wyciągnięcie wniosków ze swoich doświadczeń i przeżycie drugiej połowy życia znacznie łatwiej. Przysłużyć się temu może także zamieszkanie na wsi, blisko natury.

 

26/8 Jest długiem zaciągniętym względem ciała. Oznacza silną potrzebę osiągnięcia mistrzostwa w jakimś aspekcie życia. Wszystko, co przychodzi do naszego życia w okresie jego wpływów, jest niezbędne dla naszego rozwoju. Uczy panowania umysłem nad aktywnością własnego ciała. Należy panować nad sobą i swoimi emocjami, a w życiu kierować się sercem i wewnętrzną mądrością bardziej, niż samą logiką. Poprzez panowanie nad emocjami i własnymi reakcjami możesz osiągnąć sukces i satysfakcję finansową. Zmysł praktyczny i zdolności administracyjne, jakimi jednocześnie obdarza – zapewniają duże zdolności do interesów. Ta energia skłania do odnalezienia własnej ścieżki rozwoju duchowego – rozbudza zainteresowania wiedzą wewnętrzną i duchowością. Cierpienie i fektywność działania.

 

27/9 Wielka moc duchowa - osiągnięta poprzez rozwijanie duchowej drogi samodoskonalenia, aktywność umysłową i wyobraźnię wraz ze świadomością powołania do pracy dla ludzkości. płodna wyobraźnia i twórcza inteligencja. Posiadanie dużej rodziny. Służymy innym sięgając głównie do źródła ducha i umysłu. Choć z opóźnieniem, możemy zdobyć sławę i uznanie, pod warunkiem, że pracujemy dla dobra ludzkości. Niestety, czyni nas to zwykle trudnymi we współżyciu...Posiadamy trafność sądu, zmysł sprawiedliwości i mądrość. Dążymy do harmonii i staramy się pomóc innym w ich potrzebach duchowych, fizycznych i intelektualnych. Podróże zagraniczne nam sprzyjają, przedsięwzięcia się udają, ale musimy być wytrwali. Jest to liczba obowiązku duchowego, dharmy w tradycji hinduskiej. Jeśli wibrujemy negatywnie, liczba ta spowoduje niezdecydowanie, chaos myślowy, nieumiejętność wyboru drogi życiowej, nietolerancję wobec niedoskonałości otoczenia. Jest jednak jeden warunek realizacji jej potencjału – bycie w związku i wspólne z partnerem dążenie do realizacji wspólnego celu z zachowaniem niezależności wkładu własnej pracy; ponieważ kiedy powstawała ta energia, jej posiadacz dbał tylko i wyłącznie o swój własny rozwój, indywidualnie, nie uczył się przy tym współpracy – stąd silna potrzeba przy tej energii stworzenia związku, który jest jednocześnie kluczem do jej realizacji.

 

28/10/1 Niespodziewane zyski lub straty, zależnie od naszej postawy wobec wydarzeń. Jeśli pozostajemy uczciwi i lojalni, będziemy podtrzymywani w naszych przedsięwzięciach i zdobędziemy popularność. Zwłaszcza, że posiadamy bujną wyobraźnię i poetyckie natchnienie. Lubimy podróże i zabawy, spotkania, także w dużych grupach, gdyż lubimy błyszczeć, popisywać się. Pomoc ze strony kobiet. Przeobrażenie wewnętrzne poprzez doświadczenie małżeńskie. Współpraca przynosząca zysk. Jeśli przyjmujemy w sposób negatywny wydarzenia i reagujemy zbyt emocjonalnie, nasze życie będzie wypełnione przeciwnościami.

 

29/11/2 Ważne znajomości, pomoc osób wysoko postawionych. Inwencja i oryginalność. Inicjatywa i mądrość. Inspiracja i zdobycie uznania pod warunkiem realizowania pomysłów do końca, wytrwałości i cierpliwości. Sukces możliwy w takich dziedzinach jak produkcja, film, telewizja, literatura, radio. Nowatorskie przedsięwzięcia i sukcesy wywołują zazdrość otoczenia. Niebezpieczeństwo, że staniemy się trudni i konfliktowi w wyniku posługiwania się innymi dla swych celów.

 

30/3 Twórczość. Wymiana. Komunikacja. Rzemiosło. Handel. Zapowiada owocną realizację poważnych i stabilnych przedsięwzięć. Przynosi sukces, spełnienie i zysk, czasem nieoczekiwany. Nasza niezwykle płodna twórczość stymulowana jest potrzebą perfekcji i poczucia bezpieczeństwa. Talent literacki, aktorski, muzyczny. Komfort materialny, przyjemności, miłość i rodzina. Możliwość cudownego wyleczenia z ciężkiej choroby. Potrzebujemy oczyszczenia wewnętrznego. Odpowiadając na tę wibrację negatywnie, przyciągamy nieprzyjaciół i narażamy się na zdradę.

 

31/4 Dar wyłapywania szczególnych okazji. Wszystko zależy od włożonego wysiłku i panowania nad sobą. Proporcjonalnie do wydatkowanej energii przychodzi sukces, między innymi finansowy. Kontrakty i umowy powinny spełniać wszelkie wymogi prawne, winny być podpisywane w spokoju i z rozwagą. Nie należy pozwolić ambicji i zarozumiałości, by nami zawładnęły, bo zniweczy to nasze długotrwałe wysiłki. 31 zapewnia nam posiadanie dużej siły witalnej i dobrej pamięci, sprowadza sprzyjające okoliczności, daje szczęście w grze i spekulacjach. Jest to liczba postępu, pod warunkiem, że będziemy reagować pozytywnie. W przeciwnym razie staniemy się chaotyczni, nerwowi, skłonni do nadmiernej ekscytacji, niezdolni dostosować się do innych, a życie nasze zapełni się kłótniami, walką, trudnościami, co w efekcie doprowadzi do pogorszenia się sytuacji materialnej.

 

32/5 Liczba ta zwana jest posłańcem światła. Konieczne są wysokie cele i niepoddawanie się wpływom, zwłaszcza że otoczeni będziemy dużą liczbą przyjaciół. Należy starać się nie doprowadzać do ekstremalnych sytuacji, nieporozumień i starannie kontrolować wszelkie transakcje handlowe. Uważnie dobierać współpracowników, gdyż naszym atutem jest zaufanie. Unikać wywyższania się i zarozumialstwa, bo nasi przyjaciele zmienią się we wrogów, pojawią się trudności zawodowe i będziemy zderzać się z przeszkodami, które opóźnią realizację naszych celów.

 

33/6 Chrystusowe Mistrzostwo – świadomy mistrz i nauczyciel. Stajesz na piedestale i uczysz innych etyki wewnętrznej:

 

- moje zachowanie musi być zgodne z moim systemem wartości

 

- komunikacji i kontroli nad własnymi emocjami

 

- świadomości wiecznego ucznia

 

- i poszanowania wolnej woli i prawa wyboru innych – (względem siebie zdrowy egoizm – nie ciągnąć na siłę nikogo za rękę).

 

Ta energia wyraża potrzebę służenia innym poprzez przekazywanie miłości uniwersalnej. Obdarza ogromną intuicją i dostępem do wiedzy i mądrości. Tolerancja i odwaga. Posiadacz tej wibracji – opanowując swoje ciało i emocje, staje się mistrzem i przewodnikiem. Nie zapominaj, że wywierasz ogromny wpływ na otoczenie, więc używaj go świadomie i odpowiedzialnie. Służba uniwersalna. Przewodnictwo duchowe. Kontrola nad emocjami - liczba mistrzowska

 

34/7 Należy się wystrzegać niecierpliwości, impulsywności, ryzyka, gdyż ograniczają one naszą inteligencję i umiejętność wyprowadzenia w pole przeciwnika. Liczba ta może spowodować oddalenie od kochanej osoby lub problemy zdrowotne. Rozczarowanie miłosne, zerwania, separacja małżonków, rozpad spółki, walka i procesy, to doświadczenia pojawiające się, by umożliwić nam głębsze poznanie samego siebie. Jeśli narzucimy sobie dyscyplinę i będziemy cierpliwi, nasz rozwój będzie się odbywał z pomocą kosmiczną. Dzięki dyskrecji i mądrości zdobędziemy zaufanie innych. Pomimo naszych czasami nazbyt gwałtownych reakcji, zostaniemy docenieni za szczerość i poczucie humoru.

 

35/8 Sprzyja badaczom i naukowcom. Daje wewnętrzną moc, władzę i zdrowie. Popularność i uznanie dla naszych kompetencji. Ważne jest zachowanie wewnętrznej równowagi i osiągnięcie stabilizacji życiowej, która pozwoli na efektywne wykorzystanie naszej energii. Jeśli wibrujemy negatywnie, będziemy żyć targani wątpliwościami, kierując się irracjonalnymi pobudkami. Wykażemy się brakiem wyrozumiałości i dyscypliny, co odbije się niekorzystnie na stanie naszego zdrowia psychicznego i fizycznego oraz spowoduje dotkliwe doświadczenia emocjonalne. Niewykluczone problemy seksualne.

 

36/9 Przymus dźwigania na swych barkach ciężkich obowiązków, ale na szczęście posiadamy odwagę stawienia im czoła i umiejętność akceptacji tego, co niesie los, gdyż rozumiemy głęboki sens naszych doświadczeń. Rozwinięta intuicja pomaga nam w przewidywaniu skutków zdarzeń i sprawia, że możemy dokonać wielkich odkryć. Natomiast, jeśli nie zrozumiemy własnych emocji, inni przestaną nas rozumieć. Nasza współczująca natura może być wzbogacona o skłonności filozoficzne i zdolności profetyczne, co przyniesie nam uznanie i spełnienie po zmiennych kolejach losu. Wszystko, co stworzymy, będzie miało dużą wartość. Pouczające podróże.

 

37/1 Sukces i udane małżeństwo (zwłaszcza dla kobiet). Szczere przyjaźnie, na które można liczyć, zarówno jeśli chodzi o uczucia, jak i o pieniądze. Niebezpieczeństwo nadmiernego rozmachu, przerostu pragnień. Magnetyzm. Pociąg do dalekich podróży. Praca za granicą. Negatywnie może się to objawić jako natura pełna wewnętrznych konfliktów, nieuczciwa i gwałtowna, używająca wszystkich środków, by osiągnąć cel.

 

38/11/2 Dla mężczyzny — kobieca pomoc. Jest to liczba wymagająca, lecz posiada ona ogromną dobroczynną moc. Obdarza nas wyobraźnią i natchnieniem poetyckim, możliwością poznania rzeczy niewidzialnych dla większości ludzi. Urok i magnetyzm. Możliwość zmian we wszystkich dziedzinach życia. Protekcja. Pożyczki. Uznanie. Szczęśliwy związek. Jeśli wyrażamy tę wibrację negatywnie, nadużywamy energii poprzez ekstrawaganckie podejście do spraw materialnych, co prowadzi do rozstań i rozwodów.

 

39/12/3 Rywalizacja, zdrada, dwulicowość, rozczarowania (zwłaszcza uczuciowe), niewrażliwość na cierpienie innych, lenistwo. Nie należy wstępować w związek małżeński. Będą nas fascynować odległe miejsca i podróże, ale trzeba zastanowić się trzy razy, zanim zdecydujemy się odpowiedzieć na ten apel. Jeśli jesteśmy otwarci na innych, na zrozumienie drugiego człowieka, wówczas nasza miłość jest nam oddawana w dwójnasób.

 

40/4 To energia pokuty – przede wszystkim, jednak odradzając się wewnętrznie zostajemy jakby pod jej wpływem wzniesieni na wyższy poziom samorealizacji. To tak, jakbyśmy odłożyli na bok swoje własne potencjały i chęć życia w szczęściu i starali się coś odpokutować (oczyścić całe swoje wnętrze z wszelkich nieczystości) – stąd właśnie otaczający świat jej nosiciela przypomina czasem życie pokutnika dosłownie. Doświadczamy, zastanawiamy się nad przyczyną ewentualnych niepowodzeń, czy trudności – znajdujemy ją w sobie, przetwarzamy tą energię i tak, aż do całkowitego oczyszczenia. Uważam, że ta energia daje niesamowitą możliwość odrodzenia wewnętrznego. Ograniczenie, stagnacja, kuszenie. Problemy rodzinne. Zależność uczuciowa. Rozczarowujące związki i przyjaźnie, porażki uczuciowe. Przynosi żałobę, rozwody, surową krytykę. Konieczność nauczenia się trafnego doboru otoczenia i przyjaciół, dbałości o stan zdrowia. Wpływ innych na nasze życie. Jeśli reagujemy negatywnie i uważamy, że tylko nasze życie jest trudne, grozi nam nietwórcze fantazjowanie co by było gdyby i budowanie przysłowiowych zamków na lodzie. Jeśli pracujemy nad swych rozwojem duchowym, wówczas wibracja ta zapewnia nam naturę spokojną i otwartą, ostrożność i metodyczność w sprawach finansowych.

 

41/5 Opieka kosmiczna w świecie materii. Zapewnia szczęście zarówno w miłości, jak i interesach. Jest wibracją szczególną, bardzo ważna dla ludzi interesu, ze względu na aspekt jej oddziaływania – właśnie materialny. Zapewnia czerpanie przyjemności z życia, naturę pioniera, pasjonata, który lubi zmiany, ale powinien nad nimi dobrze panować. Potrzeba praktycznych rezultatów. Burzliwe przygody miłosne, często ostro krytykowane przez otoczenie. Jednym z najważniejszych zadań jest powściąganie pasji seksualnych, mamy bowiem szansę stworzyć wyjątkową rodzinę i szkoda byłoby to zepsuć, ulegając chwilowym zachciankom.

 

42/6 Sześć jest liczbą miłości, 33/6 — liczbą miłości rodzinnej i uniwersalnej, a 42/6 — liczbą wyrażającą potrzebę obcowania z publicznością, podziwu tłumów. Kooperacja i przyjaźń, towarzyskość i odpowiedzialność. Może przynieść trwały, wielodzietny związek małżeński, w którym miłość jest dawana równo z obu stron. Natura szczodra, która zapewnia opiekę swemu otoczeniu. Osoba wibrująca pozytywnie byłaby nieszczęśliwa żyjąc w pojedynkę, natomiast reagując negatywnie skazana jest na samotność; jest obrażona na cały świat i nierozumiana przez otoczenie.

 

43/7 Nadzieja i rozczarowanie. Wojna i pokój. Realizacja planów i spełnione nadzieje. Wielka, romantyczna miłość. Cele osiągane są dzięki oryginalności i inicjatywie. Brak stabilizacji w życiu. Natura dyskretna i cicha w życiu osobistym. Osoba taka wie, kiedy powinna mówić, a kiedy słuchać. Woli życie spokojne, ale jest gotowa włączyć się błyskawicznie do akcji, jeśli tylko nadarza się okazja. Niezależnie od wykonywanego zawodu, zawsze ma do zaoferowania twórcze i konstruktywne pomysły. Jeśli odpowiada na wibracje negatywnie, ma skłonność do obżarstwa, nadużywania alkoholu i złego towarzystwa.

 

44/8 Mistrzostwo Władzy – poprzez pracę i konsekwencję, osiąga pełną kreację materialną. Praca na rzecz podnoszenia duchowej ewolucji świata. Ogromne wymagania moralne i etyczne, ogrom odpowiedzialności i niezwykłych zadań. Pamiętaj – Twoja energia, jaką wysyłasz bardzo szybko wraca do Ciebie. Panowanie ducha nad materią - liczba mistrzowska

 

45/9 Jest to wibracja niezwykle wrażliwa i powodująca brak satysfakcji z sukcesów ziemskich. Daje ona moc wewnętrzną, pozwalającą na odważne stawianie czoła sytuacjom krańcowym, niespodziewanym. Natura tajemnicza, zachowująca dystans wobec otoczenia, dumna i zdecydowana spełnić swe ambicje. Receptywność. Liczne związki miłosne, wczesne małżeństwo, wielodzietność. Niepokoje emocjonalne. Możliwe jest odnalezienie jednego z rodziców, od dawna zaginionego lub niewidzianego. Ryzyko wdowieństwa. Przy postawie negatywnej — czepianie się przeszłości, wartości starych i przebrzmiałych.

 

46/10/1 Wydarzenia niezwykłe i niespodziewane. Wrażliwość. Uczuciowość. Ograniczenia. Błędy w wyborze partnerów spowodowane przywiązywaniem nadmiernej wagi do sfery seksualnej. Niewierność, uwodzicielstwo. Zerwanie, które może spowodować wewnętrzne przebudzenie. Osoba, która wyraża tę wibrację, jest gotowa dzielić się z innymi, pod warunkiem że wszystko dzieje się w zgodzie z jej przekonaniami i że nikt nie próbuje jej zdominować. Dzięki umiejętności taktownego wyrażania własnej woli, jest znakomitym szefem. Lubi być w centrum zainteresowania. Szczęśliwe dzieciństwo i związane z nim wspomnienia dają stałość charakteru i odwagę odkrywania nowych lądów. Jeśli jednak reagujemy negatywnie, stajemy się infantylni i nieodpowiedzialni, przyciągając do siebie bezmyślne i płytkie towarzystwo.

 

47/11/2 Sprzyja artystom i wszystkiemu, co ma związek z uczuciami. Może nawet przynieść sukces właśnie poprzez miłość. Szczere przyjaźnie. Bogactwo czy nagrody w końcu utracą swe znaczenie i powstaną wątpliwości co do sensu życia. Przyjdą wydarzenia, które zapewnią okazję do nauczenia się cierpliwości. Trzeba będzie stawić czoła wielu konfliktom osobistym i odzyskać równowagę emocjonalną. Może nastąpić rozdźwięk między praktyczną a emocjonalną stroną naszego charakteru. Należy, więc zawsze mieć precyzyjny cel, który porządkuje wymagania praktyczne i ukierunkowuje emocje.

 

48/12/3 Sympatia i solidne przyjaźnie. Pasja. Bogate małżeństwo i światowe życie. W miłości — ryzyko rozstań, konfliktów, niewierności, głównie z powodu podejrzliwości i wyimaginowanych problemów. Nasze życie wówczas rozpada się, tracimy energię. Ponieważ łatwo przychodzi nam zdobywanie środków materialnych, a nasze poczucie obowiązku jest ogromne, powinniśmy używać naszych zdobyczy materialnych, by ulżyć ludzkiemu cierpieniu.

 

49/4 Nauka ostrożności, czujności i samokontroli. Swobodne traktowanie miłości uniemożliwia prawdziwy związek, doprowadza do odejścia partnera. Miłość platoniczna. Nagłe zmiany powołania. Możliwe bogate małżeństwo, raczej z rozsądku, lecz trwałe. Osoba spod tej liczby wie kiedy działać, a kiedy czekać. Lubi dobre życie, dobrą kuchnię, dba o zdrowie. Posiada, więc zamożny, funkcjonalny dom, a wypełniony talerz jest dla niej nagrodą za trud. Niebezpieczeństwo nadwagi. Negatywnie — osoba taka rozwija wiele teorii, ale rzadko wprowadza je w życie. Staje się leniwa, co zamyka drogę do odkrywania nowych horyzontów. Brak poczucia bezpieczeństwa staje się dotkliwy, a zdrowie pogarsza się. Trzeba zawsze pamiętać, że słowem - kluczem czwórki jest praca.

 

50/5 Wolność, odrodzenie, szczęście. Spokój ducha. Inspiracja twórcza. Miłość i przyjaźń. Lubi zmiany i podróże. Należy unikać wszelkich przejawów agresji i nie poddawać się presji otoczenia.

 

51/6 Osoba spod tej liczby często jest otoczona wpływowymi przyjaciółmi. Powinna być ostrożna i czujna, gdyż narażona jest na ludzką zazdrość i przykrości ze strony otoczenia. Osoba ta jest inteligentna i posiada umiejętność błyskawicznej oceny sytuacji. Możliwa kariera wojskowa, sportowa lub prawnicza. Groźba bezpodstawnej mściwości ze strony kobiety. Według Brendy Piche (jednego z francuskich numerologów) aspekt destruktywny tej liczby może się ujawnić w groźbie zabójstwa, zamachu, jeśli liczba ta dotyczy osoby publicznej, ale musi być to potwierdzone przez całość precyzyjnej analizy.

 

52/7 Przeciwnicy, zazdrość, rywalizacja, ukryci wrogowie. Ryzyko skaleczeń. Jest to osoba, która umie posłużyć się wnioskami z doświadczeń i radzi sobie z przeciwnościami. Ma zaufanie do siebie i wiarę. Pociąga ją duchowa strona życia. Potrzebuje kontaktu z przyrodą, a przede wszystkim bliskości wody, która sprzyja medytacji. Należy pozbyć się zazdrości i unikać plotkarstwa raniącego innych. Trzeba nauczyć się rozróżniania prawdy od fałszu.

 

53/8 Konfrontacja z wydarzeniami zagadkowymi, niespodziewanymi. Walka i utrata pieniędzy. Groźba zranienia. Konieczność respektowania praw życiowych. Osoba ta ma wiele do zrobienia w tym życiu i nie zatrzymuje się przed żadną przeszkodą. Woli być agresywna niż pasywna. Musi starać się rozumieć własne emocje. Jeśli nie uda się jej zapanować nad swymi uczuciami, stanie się nerwowa i ekstrawagancka, pełna nienawiści i zazdrości.

 

54/9 Łatwość dostosowania się do otoczenia, która może zaowocować karierą dyplomatyczną lub polityczną. Jeśli wyrażamy tę wibrację negatywnie, wywołujemy kłótnie rodzinne, dopuszczamy się oszustw, doprowadzamy do powstania spisków, gróźb pod naszym adresem, narażamy się na zniesławienie.

 

55/10/1 ta energia sprzyja odkryciom naukowym, ponieważ obdarza ogromem energii twórczej. Entuzjazm, inicjatywa, oryginalność, porozumienie psychiczne i zdolności przewodzenia grupie - liczba mistrzowska

 

56/11/2 Napięcie wewnętrzne, ale jednocześnie umiejętność stwarzania harmonii i spokoju wokół siebie. To dążenie do ładu wynika z giętkości naszej natury i może stać się przyczyną ulegania wpływom. Ponieważ jesteśmy pod opieką, możemy podejmować ryzyko i nie obawiać się krytyki, obmowy czy braku akceptacji otoczenia. Talent artystyczny, muzyczny, częste zmiany pracy. Jeśli odpowiadamy na tę wibrację negatywnie, nasz wysiłek jest bezproduktywny, jesteśmy niezdecydowani, zależni od innych, często tych właśnie, którzy mają wobec nas nieuczciwe zamiary.

 

57/12/3 Liczba zrozumienia, ale i kruchości naszych przekonań. Wystawia nas na walkę, dyskusje, kontrowersje, błędy, byśmy zamiast litować się nad sobą i czuć się zranionymi, nauczyli się zachowywać dystans i poczucie humoru. Zwłaszcza, że mamy możliwość pomagania innym dzięki własnemu doświadczeniu i umiejętności wyciągania wniosków. Nie dajmy się, więc zapędzić w samotność, gorycz i depresję. Nie rezygnujmy z siebie tylko, dlatego, by chronić kogoś innego. Nawet, jeśli ktoś poczuje się zraniony — być może jest mu to niezbędne dla jego własnego rozwoju.

 

58/13/4 To, co wyróżnia osobę naznaczoną tą liczbą, to lojalność, uczciwość, sprawiedliwość, dyscyplina i umiłowanie tradycji. Dzięki tym przymiotom zyskujemy zaufanie innych. Czasem bywamy ofiarą niesprawiedliwości, nadużyć, wyrzutów sumienia. Rozwijając dużą aktywność mentalną, nie dopuszczamy do głosu własnej intuicji. Przed podjęciem decyzji powinniśmy, więc zawsze się zatrzymać, wyciszyć lub ewentualnie spytać kogoś o radę. Konieczna jest też nauka relaksowania się, by uchwycić punkt równowagi wewnętrznej.

 

59/14/5 Impulsywność, obsesyjność, pochopne działania, tendencja do gwałtownych rozstań, to najbardziej przykre wpływy tej wibracji. Dlatego należy wprowadzić w swoje życie pewną dyscyplinę, która powstrzyma jego nadmierne tempo i ureguluje rytm, chroniąc nas tym samym od negatywnych konsekwencji naszego postępowania. Zwłaszcza, że jest w nas potencjał, by proponować i bronić wartościowych koncepcji i ideałów.

 

60/6 W sensie pozytywnym wibracja ta przynosi wybitne zdolności przywódcze wynikające z właściwego nam połączenia logiki i wyobraźni. Niezależność myślenia. Możliwa kariera literacka lub artystyczna, choć wymagająca nieustannego wkładu pracy. Niestety, liczba ta, choć zapewnia opiekę kosmiczną, może też wyrażać ogrom życiowych trudności i błędów, ulegania pokusom, braku miłości bliźniego, które w konsekwencji prowadzą do samotności.

 

61/7 Spełnienie i ewolucja duchowa po okresie ciężkich doświadczeń. W sytuacjach wymagających zdecydowania, szybkich wyborów, w obliczu ruiny życiowych planów uczymy się rozumieć nasze emocje, pozwalamy sobie pomóc, uczymy się opierać decyzje na przeczuciu i doświadczeniach z przeszłości.

 

62/8 Marzenie o miłości idealnej. Umiejętność realizacji wielu przedsięwzięć naraz, zdolności organizacyjne. Rzeczywistość materialna nagina się do naszych potrzeb i pragnień, pod warunkiem że nie będziemy żądać od niej pełnej przewidywalności. Jeśli nie będziemy przywiązywać się do przeszłości i odważnie zwrócimy się ku Nowemu, możemy zdobyć prawdziwą mądrość i panowanie nad siłami wewnętrznymi.

 

63/9 To ogromny potencjał współczucia, otwarcia na innych, umiejętności przychodzenia im z pomocą. Dyscyplina, cierpliwość, akceptacja, dar uzdrawiania. Jak każdy dar, także i ten wymaga, by go używać, dzielić się nim z innymi. W przeciwnym razie życie nasze zamieni się w rzekę zmartwień i bólu. Trudne, niepokojące sytuacje należy traktować jako wzbogacające nas wewnętrznie doświadczenia. Nie przywiązywać się do wartości materialnych.

 

64/10/1 Odnowa. Autorytet i żarliwość. Indywidualizm i samotnictwo w życiu prywatnym, a zarazem umiejętność współpracy, nawiązywania kontaktów, wnoszenia radości i ciepła w otoczenie. Liczba niezbyt przychylna dla handlu, podróży i finansów. Każda klęska jest odczuwana jako osobista tragedia, dlatego należy przede wszystkim dostrzegać w niej pretekst do rozwoju duchowego i przyjąć, że zmiana jest zasadą Wszechświata, że aby się odrodzić, trzeba najpierw umrzeć, że każda rzecz ma swój czas.

 

65/11/1 Mimo ogromnego napięcia zawartego w tej wibracji, zapewnia ona sukces bez wysiłku, dzięki wrodzonej inteligencji, dojrzałości i wytrwałości. Wybitnie sprzyja powodzeniu finansowemu. Otacza nas wpływowymi przyjaciółmi, którzy przychodzą nam z pomocą. Niebezpieczeństwo istnieje jedynie w nadmiernym tempie, z jakim dochodzimy do celu, bo z taką samą szybkością (gdy odbieramy wibrację negatywnie) będziemy spadać. Trzeba, więc za wszelką cenę starać się zachować umiar i równowagę wewnętrzną.

 

66/12/3 – zdolności artystyczne, manualne i muzyczne, miłość kosmiczna

 

67/13/4 Zapewnia dar przewidywania, planowania i zapobiegania. Jeśli dodać do tego wytrwałość i siłę — sukces i stabilizacja są zapewnione. Negatywny odbiór wibracji przemienia te atuty w lenistwo, bezowocność wysiłków, ucieczkę od obowiązków, zdanie się na innych oraz wieczne niezadowolenie.

 

68/14/5 Największym problemem jest tu chaotyczność, wewnętrzny niepokój, niekonkretne plany i lekceważenie otoczenia. Dlatego dobrze jest użyć mocy umysłowych, jakie zapewnia ta liczba, by starannie przygotowywać każde przedsięwzięcie. Naturalna umiejętność słuchania rad może stać się czynnikiem decydującym. Negatywnie — wibracja tej liczby prowokuje do intryganctwa, obsesyjnej żądzy posiadania i przynosi utratę zdobytych (często poprzez hazard) pieniędzy.

 

69/15/6 Wibracje tej liczby wyposażają nas w umiejętność komfortowego urządzenia sobie życia i dają szansę na sukces (szczególnie w dziedzinie artystycznej), a jednocześnie obdarzają szczodrością i dobrocią, których używamy sprawiając przyjemności i zapewniając zyski innym. Jeśli będziemy umiejętnie gospodarować pieniędzmi, staniemy się osobami wpływowymi. Negatywnie — liczba ta zapowiada skąpstwo.

 

70/7 Poszukiwania. Sukces. Szczęśliwe małżeństwo oparte na porozumieniu duchowym. Współpraca. Dyplomacja. Dystans, ostrożność i ambicja. Należy dbać o wyrównaną proporcję między pracą a odpoczynkiem pod groźbą utraty równowagi we wszystkich dziedzinach życia.

 

71/8 Sukces materialny i poczucie bezpieczeństwa. Siła, dynamizm, determinacja i energia. Dużo wysiłku, lecz postęp jest zapewniony, jeśli planujemy z rozmachem i wyobraźnią. Przy negatywnej postawie grozi nam niewrażliwość i przegapianie okazji.

 

72/9 Bogactwo, komfort osiągnięty dzięki zręczności, pragmatyzmowi, ambicji i silnym przekonaniom. Trzeba jednak przezwyciężyć egoizm i dzielić się z innymi. Wibracja negatywna przynosi samotność, niepokój, podejrzliwość, egoizm, kurczowe trzymanie się marnych resztek fortuny.

 

73/10/1 Silna wola i zaufanie. Ostrożność w związkach z ludźmi. Tendencja do rozpraszania się. Predyspozycje do show—biznesu. Frywolność. Medytacja pomoże nam zdobyć głęboką mądrość, która uchroni nas od niepowodzeń.

 

74/11/2 Zyski i straty. Uznanie u płci przeciwnej dzięki czarowi i niezależności. Sprzyja działalności społecznej i naukowej w takich dziedzinach jak chemia, medycyna oraz tych wszystkich, które mają związek z żywnością lub higieną. Negatywnie — brak skrupułów, zazdrość, groźba choroby psychicznej.

 

75/12/3 Awans, uznanie, opieka, dobra materialne zdobyte dzięki własnej pracy, talentowi, niezależności, zdecydowaniu. Zgubić nas może jedynie niecierpliwość. Negatywnie — frustracja i destrukcja. Nieustanny niepokój wewnętrzny może osłabić zdrowie i wówczas nie znajdziemy sił, by pokonać przeszkody.

 

76/13/4 Trudności zostaną przezwyciężone dzięki pracy nad sobą. Konieczna jest uczciwość, ostrożność i dobra organizacja pracy.

 

77/14/5 wynalazca, mistyk, naukowiec, Mądrość kosmiczna- liczba mistrzowska.

 

78/15/6 W wibracji tej liczby zawiera się cały proces poszczególnych etapów nauki życiowej.

 

88 – geniusz finansów, albo – mistyk.

99 – kapłan wiedzy duchowej – wdraża – Najwyższe Prawo Wybaczania.

Edited by Denosis
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

Pragniemy Cię poinformować, że nasza strona może dostosowywać treści do Twoich potrzeb. Aby to robić, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych w celach personalizacji treści marketingowych.