Jump to content
Sign in to follow this  
Ismer

Karma i reinkarnacja

Recommended Posts

Ismer

Najpowszechniejsza definicja karmy mówi, że jest to prawo przyczyny i skutku.

Czyn i jego konsekwencje to dwa nierozłączne elementy karmy.

 

Nikt nie może uciec od konsekwencji swoich czynów. Co posiałeś, to zbierzesz. Dobre lub złe czyny wywołują dobre lub złe konsekwencje.

Jeżeli czynisz zło, nie spodziewaj się, że zbierzesz plon w postaci dobra. Gdy czynisz nieprawość, musisz doznać jej konsekwencji.

Rezultaty działań nie zawsze ujawniają się od razu, nigdy nie wiadomo, kiedy zamanifestują się w naszym życiu i czy w tym życiu.

Karma jest prawem duchowej sprawiedliwości i niezależnie od tego, czy czynisz zło świadomie czy też nie, konsekwencje są nieuniknione.

Każdy musi doświadczyć konsekwencji, gdyż niewiedza lub nieświadomość nie zwalnia od karmy. Taka jest natura karmy.

 

Nasze obecne życie, nasze radości i smutki, wzloty i upadki, ból i cierpienia to efekty naszych czynów - karmy nagromadzonej w wielu poprzednich żywotach. Boska sprawiedliwość niewidzialnie sprawuje rządy nad światem.

Źródłem cierpienia nie są warunki zewnętrzne, lecz zło, jakiego dopuszczaliśmy się w przeszłości. W ciągu wielu poprzednich wcieleń, przeżytych niezgodnie z boskimi zasadami, zgromadziliśmy pewną karmę.

Tak więc trudne doświadczenia w naszym życiu nie są przypadkowe, nic nie dzieje się bez przyczyny, nawet jeśli wygląda na przypadek albo cud, sami je wypracowujemy na przestrzeni wielu żywotów.

 

Karma nie musi podążać za nami jak cień do końca obecnego życia. Aby uwolnić się od złej karmy, musimy - potocznie mówiąc - zaskarbić sobie "miłość i łaskę Boga", mając świadomość, że tylko On ("podobanie się Bogu") może uwolnić duszę od karmicznych konsekwencji.

Najprostszą praktyką jest czynienie dobra i niekrzywdzenie, ponieważ od konsekwencji złych czynów mogą uwolnić człowieka tylko czyny dobre, prawe - lecz bez liczenia na ich owoce (tzn. muszą być czynione bez wyrachowania), a swoje obowiązki należy wypełniać w duchu poświęcenia ich Bogu.

Karma oczyszcza umysł i przygotowuje na przyjęcie duchowej wiedzy. Bez niej byłoby trudno poczynić jakikolwiek postęp.

Karma może doprowadzić do wyzwolenia - jest środkiem umożliwiającym uwolnienie się z koła narodzin i śmierci.

Nasze oddanie Bogu pogłębia się jedynie w wyniku realizowania karmy.

 

Reinkarnacja

Człowiek w powrotnej drodze do Boga musi przejść przez wiele wcieleń. Swoją wędrówkę rozpoczął jako kamień, potem wzrastał jako roślina, zwierzę, by osiągnąć poziom istoty ludzkiej, ale ma jeszcze przed sobą długą drogę do poziomu istoty boskiej.

 

Reinkarnacja ściśle wiąże się z prawem karmy.

Jest ewolucją duszy, kolejnym etapem rozwoju świadomości przez następujące po sobie narodziny i śmierć.

 

Przyczyną powtarzających się narodzin człowieka jest "grzech" - adharma (uczynki niezgodne boskim prawem; dharma: norma etyczna, prawość), niespełnione pragnienia i chęć ich realizacji a także niewiedza.

Pragnienie inspiruje czyn, czyn pociąga za sobą konsekwencje, konsekwencje stanowią przyczynę przywiązań, przywiązania prowadzą do kolejnych narodzin, a narodziny to początek podróży ku śmierci.

Wszystkie prawe wysiłki podejmowane w kolejnych żywotach przyczyniają się do osiągnięcia celu, jakim jest wyzwolenie.

Edited by Ismer

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...