Jump to content
Sign in to follow this  
Ismer

Religie - drogi prowadzące do Boga

Recommended Posts

Ismer

Jedność wszystkich religii

 

Jest tylko jedna kasta - ludzkość.

Jest tylko jedna religia - religia miłości.

Jest tylko jeden język - język serca.

Jest tylko jeden Bóg - i jest On wszechobecny.

 

Sathya Sai Baba nie przyszedł na ziemię, aby zapoczątkować nową religię, nowy kult czy sektę. Nie powołał on żadnej organizacji religijnej.

Przyszedł w ludzkim ciele, by pokazać nam drogę do Boga przez podążanie własną religią, w taki sposób, by stać się dobrym chrześcijaninem, dobrym muzułmaninem, dobrym hinduistą, dobrym buddystą, dobrym człowiekiem.

Jeśli ktoś nie jest wyznawcą żadnej religii, to niech realizuje swoje człowieczeństwo postępując zgodnie z pięcioma wartościami ludzkimi (prawdą, prawością, pokojem, miłością i niekrzywdzeniem)

 

Bóg czczony jest jako Najwyższa Jaźń.

 

Można czcić Boga pod różnymi imionami i postaciami, lecz na modlitwy wszystkich ludzi odpowiada jeden i ten sam Bóg.

Bhagawan uczy, że wszystkie religie są równorzędnymi ścieżkami do Boga, więc musimy wykazać się tolerancją, szeroko otwartym umysłem, który nie dzieli a akceptuje to, iż ludzie mogą mieć różne drogi, lecz cel jest ten sam.

Albowiem jak rzeki zmierzają do jednego oceanu, tak religie są drogami do jednego i tego samego Boga.

Swami uczy, byśmy praktykowali dostrzeganie jedności w wielości, abyśmy nauczyli się postrzegać miłość jako esencję wszystkich religii.

 

"Wszystkie religie skupione są na jednej prawdzie, że Bóg jest jeden, prawda jest Bogiem, miłość jest Bogiem, Bóg jest miłością - dlatego żyjcie w miłości".

 

"Niech różne wiary istnieją, niech rozkwitają, niech chwała Boga będzie wyśpiewywana we wszystkich językach w rozmaitości tonacji".

 

"Nie ma wielu bogów, Bóg jest jeden, bez względu na to w ilu formach i postaciach Go czcicie.

Jezus, Allach, Rama, Kriszna, Zaratustra, Budda - to tylko różne imiona tego samego jednego Boga."

 

"Każdej religii należy się szacunek, każda jest dobra i ważna, więc szanujcie różnice wyznaniowe i uznajcie inne wierzenia dopóki nie wygaszają one płomienia jedności."

 

Religia i związana z nią nasza wiara pozwala nam powrócić do Boga.

Można powiedzieć, że religie to systemy wyznań naszej wiary a ich święte pisma wskazują na to, że Bóg jest wszystkim, a wszystko jest Bogiem.

Problemy zaczynają się wówczas, gdy uważamy,, że jedynie nasz sposób wielbienia Boga jest właściwy, że tylko nasze rytuały są prawdziwe i tylko taki sposób, w jaki my oddajemy Bogu cześć przynosi Mu "zadowolenie". Zaczynamy wtedy je różnicować, dzielić, oceniać.

Wszelkie problemy i walki religijne rodzą się nie z powodu religii, nie z powodu Boga, lecz z powodu fałszywych interpretacji, jakie człowiek przydaje Bogu i religii.

Na przestrzeni dziejów ta sama prawda była objawiana ludziom w różny sposób, ale bardzo często objawienie to było zmieniane i deformowane przez ludzi, którzy mieli (i mają) w tym swój interes.

Zawsze pamiętajmy o tym, że można podążać za tą postacią, tym imieniem Boga i naukami, które są najbliższe naszemu sercu, ale nie można wywyższać ich nad inne.

A jedyne czego Bóg od nas oczekuje, co mu sprawia zadowolenie, co możemy mu ofiarować - to nasza miłość i czyste serce.

 

Forma w jakiej czcimy Boga jest nam potrzebna do czasu.

Bhagawan uczy, że cały świat przepełniony jest miłością, że miłość wibruje wszędzie i w każdym czasie; mówi też, że Bóg w swej istocie bezforemny, odpowiada na każde imię, jakim Go wzywamy - jeżeli nasze serce jest czyste.

Jednak naszym problemem, dopóki jesteśmy przywiązani do ciała, dopóki identyfikujemy się z ciałem jest to, że nie potrafimy, nawet przy pomocy wszystkich zmysłów na raz, zwizualizować Boga, który jest na zewnątrz, z przodu i z tyłu, z boku, z dołu, z góry, wszędzie jest - wszechobecny.

Nasz umysł nie potrafi objąć Boga bezforemnego i dlatego Swami wyjaśnia, że nirguna brahmana (Boga ponad wszelkimi atrybutami, bezforemnego) nie można urzeczywistnić w żaden inny sposób, jak tylko przez saguna brahmana, czyli przez Boga, który ma imię i formę.

Dlatego nasz umysł potrzebuje jakiegoś konkretnego imienia i jakiejś konkretnej postaci, na której mógłby się skupić.

Dzięki skupieniu na konkretnym imieniu i postaci będziemy mogli wznieść się ponad wszelkie imiona i formy.

 

Swami uczy, że dla każdego może nadejść taki czas, gdy nawet ta postać będzie stanowić przeszkodę w rozwoju duchowym.

To oznacza, że jeśli przywiążemy się do konkretnej formy fizycznej, a nie do energii miłości, którą ta forma przejawia, wówczas nie uda nam się urzeczywistnić bezforemnego Boga.

Paradoks polega tu na tym że potrzebujemy tego imienia i formy, aby wznieść się na poziom wielbienia Boga bez formy.

 

Forma wielbienia Boga (religia, obrzędy) to jest coś takiego, jak wspinaczka na Boską Górę. Jeśli tam idziemy, to najlepiej jest iść wybranym konkretnym szlakiem, albo za tym, kto już zna ten szlak, za przewodnikiem. Trzymamy się tej jednej ścieżki aż do chwili kiedy wkroczymy na szczyt - a wtedy widzimy już że wszystkie drogi wiodą w tym samym kierunku - na ten szczyt właśnie.

Dróg (religii, wierzeń) jest wiele, szczyt (Bóg) jest jeden.

Oczywiście wchodząc na tą na górę możemy raz po raz zmieniać szlaki czy zmieniać przewodników, ale w takim wypadku nasza droga będzie co najmniej opóźniona, a możemy także na szczyt wcale nie dotrzeć.

 

Pamiętaj jednak, że każdy, niezależnie od religii jaką wyznaje jest związany z Bogiem.

"Jesteś jak ryba, która składa się z wody, którą otacza woda i która pływa w wodzie. Podobnie, jesteś Bogiem, jesteś otoczony przez Boga, a od narodzin do chwili swej śmierci związujesz się ze wszystkim, co jest Bogiem. Nie ma rozdzielenia, nie ma tego lub tamtego, wszystko wyraża się jako Jedno w różnorodnej wielości, to jest boska gra (lila).

Szanuj wierzenia innych, gdyż wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga i każdy człowiek ma prawo czcić Go i podążać ku Niemu w taki sposób, jaki sobie wybrał.

  • Like 1
  • Cool 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...