Jump to content
Sign in to follow this  
Ismer

Dyspozytor domu III

Recommended Posts

Ismer

Dyspozytor domu trzeciego w domu:

pierwszym

W zależności od aspektów do dyspozytora niesie korzyści lub straty spowodowane przez krewnych; WH musi sam troszczyć się o nich i wspierać ich; ochota do nauki i pociąg do wiedzy umożliwiają WH przyswojenie sobie dużych jej zasobów i czerpanie z niej korzyści; przy krytycznych aspektach Merkurego istnieje jednak niebezpieczeństwo zbytniego rozdrobnienia się.

drugim

Finansowe zastrzyki ze strony rodziny lub pomoc dla niej; wpływ rodzeństwa na wybór zawodu; podróże, wykłady, studia, biura korespondencyjne lub agencje reklamowe umożliwiają mu zarobkowanie.

trzecim

Intensywne studia, zdobywanie wiedzy i wykształcenia także dzięki podróżom lub zmianie miejsca pobytu; bliskie stosunki z krewnymi oraz sąsiadami.

czwartym

Studia nad rodzinnymi korzeniami i tradycją z myślą o jej kontynuacji; pośrednictwo w handlu nieruchomościami; podążanie w interesach śladami ojca i jego wpływ na studia.

piątym

Zainteresowanie pedagogiką i wychowaniem; gry hazardowe; animator turystyki, przedszkolanka lub opiekunka, aktor; miłosne związki mobilizują do podróży.

szóstym

Poważne studia zawodowe, szczególnie medyczne, zdobywanie solidnej wiedzy; drobiazgowa analiza stosunków pracy; przy złych aspektach kłopoty w szkole, rozdrabnianie się, przerwy w studiach spowodowane chorobą.

siódmym

Partnerstwo zagwarantowane urzędowym kontraktem, małżeństwo z przezorności; procesy sądowe lub sprawy majątkowe wokół testamentu lub rodzinnych umów wyciągane przez krewnych na forum publiczne.

ósmym

Zmiana miejsca zamieszkania z racji odziedziczenia majątku; spory o spadek wśród krewnych; zagrożenie życia w podróży.

dziewiątym

Studia za granicą; praca korespondenta zagranicznego lub tłumacza; asymilacja obcych zwyczajów i obyczajów, przyjmowanie nowych religii, duchowe spory religijne i filozoficzne.

dziesiątym

Awans społeczny dzięki wykształceniu; kariera dzięki protekcji krewnych; zmiana miejsca zamieszkania dzięki zmianie pracy.

jedenastym

Przyjaźnie z czasów studiów utrzymywane przez całe życie; wszechstronne zainteresowania, dzięki którym WH ma wielu znajomych i przyjaciół.

dwunastym

Studia zaoczne, trudności w kontynuowaniu nauki spowodowane sprawami rodzinnymi lub zmianą miejsca zamieszkania; samokształcenie; ucieczka przed prześladowaniami, by uniknąć kary; pobyt w zakładzie zamkniętym z powodu kłopotów ze zdrowiem psychicznym; kara więzienia za fałszerstwa.

  • Cool 2
  • Thanks! 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...