Jump to content
Sign in to follow this  
Ismer

1. Ascendent - dom I

Recommended Posts

Ismer

Ascendent

Z ascendentem związana jest nasza maska, czyli ten zestaw cech charakteru, który wystawiamy na świat. Można powiedzieć, że inni ludzie widzą nas poprzez nasz ascendent. Zwłaszcza jeżeli znają nas pobieżnie i tylko rzucają okiem na nas. Ascendent to jest nasz widok dla innych na pierwszy rzut oka. Dlatego na ascendent i jego okolice patrzymy, gdy chcemy orzec, jaki dany człowiek jest w zwyczajnym życiu, jaki jawi się innym, oraz w jaką rolę odruchowo wchodzi.

Ascendent także w dużym stopniu określa samoobraz lub samowiedzę człowieka. Nie tylko inni postrzegają nas, zwłaszcza przy szybkim poznaniu, jako wyrazicieli planet i znaku, który mamy na ascendencie, ale także sami siebie widzimy takimi, jaki jest nasz ascendent.

Tu od razu muszę zastrzec, że działa zasada, iż różne elementy horoskopu kodują to samo.

Nasz samoobraz i samowiedza są - na równi z ascendentem - określone przez cechy Słońca, a także, zwłaszcza u ludzi z silnym Księżycem, przez cechy Księżyca. A czasem i innych punktów kosmogramu.

 

Ascendent odpowiada więc na pytanie: jakim mnie inni widzą? oraz: jakim ja sam siebie postrzegam?

Cechy kodowane przez ascendent są łatwe do zauważenia - i przez innych i przez samego właściciela horoskopu.

 

Cechy prezentowane przez planety na Ascendencie

 

Słońce

Podstawową cechą dawaną przez Słońce jest antyneurotyczność, czyli pewność siebie, stabilność psychiczna, odwaga, odruchowe przekonanie, że wszystko jest w porządku, że dam sobie radę.

Ludzie ze Słońcem na ascendencie sprawiają wrażenie pewnych siebie, dobrze ugruntowanych, takich że można na nich polegać.

Jest to także przyczynek do tego, że ktoś taki jest postrzegany jako (potencjalny) przywódca.

Mają jasny, dobrze określony wizerunek samych siebie i swojej przyszłości.

 

Księżyc

Wschodzący Księżyc sprawia, że człowiek postrzegany jest jako łagodny romantyk, (użyłem słowa "łagodny" ponieważ ten typ płynnie przechodzi w niebezpiecznego szaleńca - ale wtedy to jest sprawka już nie Księżyca, lecz głównie Urana i Marsa).

Czyni wrażenie kogoś niezagrażającego, równego gościa, dobrego kolegi lub koleżanki. Może wzbudzać w innych uczucia opiekuńcze: że to jest ktoś, kogo należy otoczyć opieką, dowartościować, przyjąć, poczęstować itd.

Jest łatwy w kontakcie lub czyni takie wrażenie.

Uwaga: ascendentalni księżycowcy (w przeciwieństwie do saturników) sprawiają uporczywe wrażenie młodszych niż są, może nawet dziecinnych.

 

Merkury

Merkury na ascendencie wzmaga (podnosi) cechy merkuryczne: inteligencję, obrotność, zainteresowanie światem - to wszystko, co składa się na zbiorczą cechę otwartość na doświadczenia. Sprawia, że ludzi tacy czynią wrażenie bystrych i kumatych; takich, którzy w lot łowią treści, informacje i nowinki.

Merkurycy ascendentalni sami siebie uważają za tych, których powołaniem jest wiedzieć, być dobrze poinformowanym, także przekazywać te wiedzę innym.

Zwykle z tym związany jest aktywny, ruchliwy tryb życia, liczne kontakty i wyjazdy.

Często mają talent do języków.

 

Wenus

Ludzie z wschodzącą Wenus czynią wrażenie miłych i sympatycznych; zwykle są urodziwi.

Swoją powierzchownością, stylem bycia i aurą, jaką wokół siebie wytwarzają, zachęcają do tego, aby zaznajomić się z nimi, wejść w kontakt, ubiegać się o ich względy, a nawet wkupić się w ich łaski.

Sami siebie lubią - i to się udziela innym. Mają dar przyciągania innych do siebie.

 

Mars

Człowiek jest energiczny, dziarski, krewki, popędliwy, obrotny, szybki w ruchach; łatwo wpada w złość, ale zwykle szybko się z tego otrząsa; szybko podejmuje decyzje; sprawia wrażenie wulkanu energii, nosi go, nie umie czekać; chętnie staje do konfrontacji.

Mars w tej pozycji często manifestuje się jako żyłka przywódcza.

Ludzie z Marsem wschodzącym chętnie identyfikują się z marsowymi postaciami: zwycięskimi sportowcami, żołnierzami, wodzami i takich mają za swoich idoli i ideały.

Zdolni są do poświęceń, wysiłków, zrywów, działania w podbramkowych sytuacjach i takie sytuacje ich wciągają. W szybkim kontakcie sprawiają wrażenie... marsowych (trudno to inaczej zwięźle opisać).

 

Jowisz

Ludzi z Jowiszem na ascendencie widać i słychać. Zaznaczają swoją obecność: albo przez swoje rzucające się w oczy maniery lub przez ostentacyjny sposób bycia, albo przez to, że tam, gdzie się pojawiają, grają ważną rolę, pojawiają się na eksponowanej pozycji. Jeśli nie w roli gospodarza imprezy, to portiera lub bramkarza, który jak coś powie, to wszyscy długo i dobrze zapamiętają.

Sprawiają wrażenie, jakby dużo wiedzieli, wiele mieli do dania, przez co warto ich słuchać i przebywać z nimi. Tam, gdzie jest jowiszowiec (także ten ascendentalny) wiele się może zdarzyć i takie właśnie wywołują wrażenie swoją obecnością.

Jowiszowcy ascendentalni utożsamiają się z wielkimi sprawami, wielkimi akcjami - w takim duchu myślą o sobie i w takich kategoriach wyobrażają sobie swoją życiową drogę, (co oczywiście nie musi automatycznie prowadzić do sukcesu, bo skuteczne wykonanie planów zależy zwykle od innych planet niż Jowisz.)

 

Saturn

Kluczem jest tu pojęcie: powaga. Ludzie tacy czynią wrażenie poważnych. Ta powaga przebiega cały zakres: od powagi, jaka emanuje z wysokich urzędników, po nadęcie i oschłą nieprzystępność.

Czasem jest to taka powaga, która zniechęca do nawiązywania kontaktu.

Powaga oznacza też, że saturnicy ascendentalni są nad wiek poważni - czynią wrażenie starszych niż są; ich wiek jest oceniany na starszy niż jest, nawet wtedy, gdy nie mają śladu zmarszczek ani siwych włosów. I jest to znowu starszość zarówno w sensie pozytywnym: budzą zaufanie, czynią wrażenie odpowiedzialnych; jak i w sensie negatywnym: że to jest ktoś, kto nie będzie się z tobą bawić.

Sami siebie postrzegają jako tych, na których spoczywa odpowiedzialność. Zwykle przyjmują w grupie pozycję krytycznego obserwatora lub tego, kto przywołuje innych do porządku.

Typowo są sztywni, brakuje im umiejętności wyluzowania się, odprężenia, spontanicznej zabawy, o ile nie mają na to remedium w postaci silnego Jowisza lub Wenus.

Gaszą innych - występuje efekt kubła zimnej wody; po angielsku powiada się mniej drastycznie: wet blanket.

Mają tendencję do przyjmowania odpowiedzialnych funkcji i ról. Utożsamiają się ze swoimi społecznymi rolami, typowo ściśle zdefiniowanymi: "ja jako matka", "ja jako specjalista od...".

Saturn spośród wszystkich planet na ascendencie daje najsilniejszą maskę, czy też personę (jak to nazwał C.G. Jung): ktoś taki potrafi ściśle utożsamić się ze swoją społeczną rolą, o ile nie ma remediów, zwykle takim remedium w horoskopie jest silny Uran.

 

Uran

Uranicy ascendentalni wyróżniają się. Zwykle jest w ich wyglądzie coś nadmiernie indywidualnego, szczególna cecha, która rzuca się w oczy.

Cecha ta może być naturalna lub wypracowana: ktoś taki może być szczególnie wysoki lub przeciwnie, niski, zbyt chudy lub zbyt gruby. Może mieć dziwnie wielkie oczy lub szczególną twarz. Nosić specjalne okulary lub długie włosy (kitki, dredy) - i to raczej niezgodnie z obowiązująca modą.

Bywają nadaktywni i przez to niepokojący.

Często poznając uranika, zwłaszcza tego ascendentalnego, w typowym przypadku popadasz w dysonans poznawczy: "któż to jest u licha?"

 

Neptun

Podobnie jak w przypadku Księżyca, neptunicy sprawiają wrażenie łagodnie romantycznych.

Jeżeli w horoskopie są wskaźniki jakichś ostrych cech, np. silny Mars lub/i Saturn, aktywny znak Skorpiona itd., to wschodzący Neptun rozmywa te cechy i łagodzi..

Ludzie tacy robią wrażenie fantastów i faktycznie typowo nimi są.

Ich droga życiowa robi wrażenie wymyślonej, mało trzymają się ziemi. Można to nazwać idealizmem.

Jednak jeżeli mają w horoskopie czynniki dające dobrą orientację w sprawach praktycznych, to tak położony Neptun jest podstawą do ich oryginalnej, autorskiej życiowej drogi.

Jest to jeden z mocnych wskaźników twórczości - o ile jest na to dodatkowe poparcie w postaci silnego Merkurego, którego może zastępować w tej roli Uran.

 

Pluton

Pluton na ascendencie (podobnie jak i w innych miejscach kosmogramu) działa przede wszystkim jako wzmacniacz i pogłębiacz.

Pogłębia skłonności do skupienia, do zawężenia uwagi, tak, aby skutecznie znajdować to, czego się szuka; wzmacnia zdolności do dochodzenia do celu.

Wzmacnia odwagę, przede wszystkim odwagę bycia sobą, zajmowania się czymś własnym, w przeciwieństwie do powtarzania ogólnych wzorów.

Plutonicy sprawiają wrażenie nie tyle zagadkowych lub zaskakujących (jakimi wydają się neptunicy lub uranicy) ile takich, którzy wiedzą czego chcą, bo mają swój atut.

W negatywnym sensie ów atut nazwalibyśmy raczej świrem lub obsesją.

Porada praktyczna: widząc Plutona na którejś z osi, określ najpierw, jaki/kim byłby ten człowiek, gdyby Plutona w jego horoskopie w ogóle pominąć. Jeżeli w takim bezplutonowo uproszczonym horoskopie zauważysz pewną cechę szczególną, pewną osobliwość, to zapewne Pluton tę cechę wzmacnia.

Uwaga: w niektórych latach Pluton przebywał na niebie wysoko ponad ekliptyką, więc jeśli masz go w urodzeniowym kosmogramie w pobliżu ascendentu, to sprawdź jeszcze, czy faktycznie jest on blisko horyzontu. Radzę skorzystać z któregoś programu astronomicznego, ponieważ wszystkie one rysują planety na tle horyzontu.

 

Uwaga: praktyka potwierdza, że planety przejawiają wyżej wymienione cechy także jako władcy horoskopu.

 

źródło: Wojciech Jóźwiak

  • Like 1
  • Super 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ismer

Efekty oddziaływania Ascendentu (czyli natury zewnętrznej) na ogół są bardziej widoczne i rozpoznawalne niż efekty oddziaływania Słońca (czyli wewnętrznej, prawdziwej, niezmiennej natury)

 

Ascendent opisuje:
- jakie pierwsze wrażenie wywiera Włh na innych ludziach, jaki jest w swym pierwszym zachowaniu.
- konstytucję fizyczną: wygląd zewnętrzny, budowę ciała, rodzaj sił witalnych i rodzaj żywotności; kondycję psychofizyczną  ciała.
- postawę wobec świata zewnętrznego: pierwszą naturalną reakcję na innych i na bodźce płynące ze świata zewnętrznego. 
- autoprezentację: sposób, w jaki Włh prezentuje się światu; sposób, w jaki manifestuje się w fizycznym świecie, sposób, w jaki sposób wkracza w nowe otoczenie i jak na nie reaguje, sposób bycia, zachowywania się, maniery, a także styl życia jaki preferuje.
To, co pokazuje się innym, na zewnątrz na sposób ascendentu to są również: gesty, język  ciała, mimika twarzy, sposób ubierania się, rodzaj fryzury jaki preferuje Włh, makijaż itp. (oczywiście nie tylko ascendent ma w tym udział).

Są to cechy, które można w pewnym stopniu kontrolować i modyfikować, tzn. dzięki ascendentowi można się zaprezentować zupełnie inaczej niż jest się w głębi duszy, czyli obraz ascendentalny może pokazywać cechy osobowe, które znacznie się różnią od naszego głębszego jestestwa (tzn. od cech Słońca w znaku zodiaku innym niż znak asc.) 

 

Cechy ascendentalne są  integralną częścią osobowości i są one widoczne "od razu", w przeciwieństwie do cech Słońca i pozostałych planet, które ujawniają się w "następnych rzutach", a czasami są prawie niewidoczne i dopiero bliższe relacje pozwolą przekonać się, z kim naprawdę mamy do czynienia ;) 
Nie jest to cały obraz twego JA ale pokazuje on to, co inni widzą w tobie na pierwszy rzut oka, co zauważają w postaci pierwszego wrażenia. Jeśli kontakty są luźne, to na tym ascendentalnym wrażeniu można długo jechać.

 

Niektórzy astrolodzy podają, że ascendent pokazuje punkt, w którym duch wchodzi do ciała w momencie pierwszego oddechu.
Ascendent reprezentuje obraz naszej osobowości, który jest widziany przez innych. Nie znaczy to, że ten obraz jest trafnym przedstawieniem całego naszego Ja, ale pokazuje on coś, co inni ludzie często zauważają w postaci pierwszego wrażenia.
Obraz związany z ascendentem może ujawniać cechy osobowe, które znacznie się różnią od naszego głębszego ukierunkowania (czyli Słońca)
Ascendent reprezentuje sposób, w jaki aktywnie uczestniczymy w świecie zewnętrznym, kiedy nasza energia płynie spontanicznie.
Ujawnia on ogólne podejście do życia, które w dawniejszych pracach astrologicznych nazywane było „temperamentem".
Ascendent (szczególnie w zależności od żywiołu, w jakim się znajduje) ujawnia cechy przepływu energii bezpośrednio ożywiających ciało fizyczne, wskazując na dobre przewodzenie (powietrze i ogień), albo też na silne opory (woda, ziemia) w spontanicznym przepływie ożywiających energii. To powiązanie wyjaśnia, dlaczego tranzyty względem ascendentu tak silnie wpływają na naszą witalność, nasz wygląd i ogólny stan zdrowia. 

 

Ogólnie ascendent w żywiołach:
Asc. w Ogniu skłania Włh do wyrażania siebie poprzez działanie, świat jawi się mu jako arena działania, czynów, wyczynów, wyzwania do akcji, bohater - tchórz;  
Asc. w Wodzie skłania Włh do wyrażania siebie poprzez odczuwanie, przez emocje, uczucia, wrażliwość, i tak jawi mu się świat, są to sympatie i antypatie, miłość - nienawiść;  
Asc. w Powietrzu skłania Włh do wyrażania siebie poprzez formę  logiczna, konceptualną, intelektualną, umysłową, abstrakcyjna, świat jawi się mu jako prawda – nieprawda, mądre - głupie, logiczne – nielogiczne;  
Asc. w Ziemi skłania Włh do wyrażania siebie poprzez konkretne osiągnięcia w sferze materii, świat jawi się mu jako pole pracy, pole osiągnięć w realu, ocenia go pod względem przydatności, mam- nie mam
Powietrze i Ziemia są bardziej przemyśl(a)ne i konkretne, zaś Woda i Ogień ulegają impulsom, emocjom i nastrojom i pewnemu automatyzmowi w reakcjach.
Woda i Ziemia są bardziej introwertyczne (i planety pod horyzontem) a Ogień i Powietrze bardziej ekstrawertyczne (i planety nad horyzontem)

 

Asc w jakościach (znakach)
kardynalnych: pobudza do inicjowania działań, przedsiębiorczości, ale ma mniejszą wytrwałość i zdolność nagięcia się 
stałych: skłania do postawy zachowawczej, trwania i uporu, wyraźnej linii postępowania, ale bardzo niechętnie ulega choćby i obiektywnym, dobrym ale niewygodnym dla siebie rozwiązaniom, mało adaptywne, niechętne zmianom innym niż własnego pomysłu
zmiennych: umiejętność do przystosowania się, siebie, swoich dążeń i aspiracji do warunków, okoliczności, ale także dotyczy to zmienności w swoich dążeniach, a jeśli z elementami wytrwałości - to zazwyczaj w powracaniu do swojej linii myślenia i działania.

 

Asc u dziecka to pierwszy etap kształtowania rozwoju samoświadomości i charakteru. Im dziecko młodsze tym przejawia naturalniejsze zachowanie zgodne z podstawowymi cechami znaku, pokazuje też jego podstawowe nastawienie do życia (do świata, na który przyszło) i różnorodne czynniki kształtujące charakter i postępowanie.
Jest też symbolem odkrywania własnego ciała.

 

źródło: notatki z wykładów
 

  • Like 1
  • Super 3
  • Thanks! 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...