Jump to content
Sign in to follow this  
Priestess

Pomoc w kryzysie - Ośrodki Interwencji Kryzysowej

Recommended Posts

Priestess

Osoby w kryzysie

 

Kryzys jako szczególnie trudne doświadczenie często przekracza możliwości samodzielnego poradzenia z nim sobie. Jedynie w bardzo sprzyjających sytuacjach (czyli gdy zasoby wewnętrzne jak i wsparcie zewnętrzne mogą być spostrzegane jako efektywny system pomocy) jest ona w stanie samodzielnie rozwiązać kryzysowy problem. Najczęściej jednak nasze "naturalne" zasoby nie stanowią wyposażenia wystarczającego do efektywnego zmierzenia się z trudną, kryzysową sytuacją.

 

Potrzeba interwencji kryzysowej wynika przede wszystkim z obowiązku udzielenia pomocy bliźniemu, który znalazł się w sytuacji, którą spostrzega jako sytuację bez wyjścia i dlatego jest w poważnym niebezpieczeństwie. Pojawiające się wówczas zagrożenie wystąpienia poważnych zmian dysfunkcjonalnych w najważniejszych obszarach psychologicznych: poznawczym, emocjonalnym i behawioralnym, mogących prowadzić do otwartych i ostrych dekompensacji lub przejścia kryzysu w bardzo "kosztowną" formę chroniczną, wymaga zastosowania profesjonalnych procedur skutecznie wspierających osobę na drodze do odzyskania równowagi i autonomii. Wymaga dobrej interwencji kryzysowej.

 

Czym jest interwencja kryzysowa?

 

Interwencja kryzysowa to interdyscyplinarne, profesjonalne, celowe i skoordynowane oddziaływania, wykorzystujące naturalne zasoby osoby w kryzysie, jej otoczenie oraz instytucje pomagające, których celem jest ułatwienie odzyskania przezeń równowagi wewnętrznej i poczucia sprawczości oraz rozwiązania problemu stanowiących podłoże doświadczenia kryzysowego.
 

Interdyscyplinarność oddziaływań interwencyjnych wynika z charakteru doświadczenia kryzysowego, a szczególnie z tej jego cechy jaką jest skomplikowana symptomatologia. Oznacza ona przede wszystkim, że kryzys niejako rozlewa się na wszystkie sfery funkcjonowania wewnętrznego i zewnętrznego jednostki. Dlatego wymaga pomocy ze strony specjalistów różnych dziedzin. Najczęściej są to psycholodzy, pracownicy socjalni, prawnicy. Nierzadko wskazany jest również udział duszpasterzy, czasem pedagogów, lekarzy - w zależności od rodzaju dziedzin najbardziej dotkniętych kryzysem.

 

Obszarem interwencji kryzysowej, który będzie przedmiotem treści tego rozdziału będzie przede wszystkim pomoc psychologiczna, ten rodzaj działania, który jest istotny na samym początku pracy nad kryzysem, a często towarzyszy jej przez dłuższy czas.

 

 

Lista Ośrodków Interwencji Kryzysowej w Polsce z podziałem na województwa: http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej

 

 

Źródło tekstu: http://www.interwencjakryzysowa.pl/pomaganie-w-kryzysie-wprowadzenie-w-problematyke-interwencyjna

Edited by Priestess
  • Like 1
  • Medal 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...