Jump to content

Roman Nacht - Objawienia


Recommended Posts

Piko

Dobre Wieści - Roman Nacht - Objawienia - 03.08.2020

 

 

Też myślę że jestem Niebianinem, a Ty ?

 

Przesłanie Romana Nacht'a podczas pełni sierpniowej...

 

 

Edited by Piko
  • Like 1
Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
jarek_999

Pan Roman twierdzi np. że:

"Chrystus nie przekazywał przykazań, ani niczego nie nakazywał, ani niczego nie zakazywał. Przekazał swoją dobrą wolę w Słowie." (1:14 - 1:30)
Naprawdę? No to zajrzyjmy do Słowa i tam czytam np.

Mt 26, 26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, 28 bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.

Mk 10, 17 Gdy wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne18 Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. 19 Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». 20 On Mu rzekł: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». 21 Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!» 22 Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. 23 Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego». 24 Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego.

J 13, 34 Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.

J 14, 1 Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!

J 14, 21 Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie». 22 Rzekł do Niego Juda, ale nie Iskariota: «Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu?» 23 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. 24 Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.

J 15, 5 Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.

Powiedz mi: to wszystko to są nakazy Chrystusa, które trzeba wypełniać, aby osiągnąć życie wieczne, czy dobra wola Chrystusa, którą wszystko jedno czy wypełniasz czy nie, bo i tak jesteś "Niebianinem"?

Hmmm.....

Moim skromnym zdaniem całe nauczanie Jezusa ma charakter nakazu w relacji Mistrz - uczeń. Albo się trzymasz Jego nauki i w ten sposób trwasz w Jezusie, wierzysz w Niego i Jemu i Go kochasz i masz życie wieczne, albo się Go nie trzymasz, nie wierzysz Mu i Go nie kochasz, nie przyjmujesz daru zbawienia od Jezusa, więc nie otrzymasz wbrew Twojej wolnej woli takiego daru.

 

"Chrystus jest siłą, która wypłynęła z serca kosmosu i dotarła również do Ziemi. "Jako w Niebie tak na Ziemi". (4:32 - 4:39)

Chrystus jest osobą, a nie siłą i będę to konsekwentnie podkreślał, bo to wiele zmienia. Osoba ma świadomość swojego istnienia i swoją wolę, a siłę możnaby zdefiniować jako bezosobową wielkość fizyczną, będąca miarą oddziaływań fizycznych między obiektami. Chrystus jest Synem Boga, jednorodzonym Synem Boga Ojca, który zstąpił z Nieba na Ziemię, żeby otworzyć rodzajowi ludzkiemu bramy Nieba.

Tak, każdy z nas ma miejsce w Niebie i jest w tym sensie "Niebianinem" i z paroma jeszcze rzeczami się zgadzam z p. Romanem.

Ale jest droga, którą się wchodzi do Nieba i brama, którą trzeba do Niego wejść:

Jezus Chrystus.

«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. (J 14,6)

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. (J 10, 7-9)

Reasumując: osobiście wolę wierzyć słowom Chrystusa Jezusa zapisanym w Piśmie Świętym niż Panu Romanowi Nacht z YT.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...