Jump to content

Regulamin Główny Ezoforum.pl


Recommended Posts

Guest Marcin

Użytkowniku, zapoznaj się z poniższym regulaminem.

Jest on bezwzględnie przestrzegany i egzekwowany przez Administrację EzoForum.pl

 

Forum ezoteryczne EzoForum.pl jest dobrem wspólnym wszystkich Użytkowników.

Forum ma charakter informacyjny i służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii oraz wzajemnej pomocy w ramach działów tematycznych, ale nie zastępuje jakichkolwiek profesjonalnych porad udzielanych przez przedstawicieli wyspecjalizowanych grup zawodowych.

W procesie rejestracji wymagane jest podanie adresu e-mail, wybranie pseudonimu (nick), oraz hasła. Resztę danych użytkownik podaje dobrowolnie, według własnego uznania. Nie są one wymagane do założenia konta.

Wszelkie treści zamieszczone na Ezoforum są jego własnością.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady obowiązujące na EzoForum.pl (zwanym dalej "Forum").

2. Założenie konta na EzoForum.pl jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem przez Użytkownika wszystkich postanowień Regulaminu.

3. Forum funkcjonuje w oparciu o przepisy i zasady polskiego prawa oraz niniejszy regulamin.

Integralną częścią Regulaminu jest Netykieta, czyli zachowanie zasad kultury i przyzwoitości, obowiązujące wszystkich w Internecie.

4. Postanowienia Regulaminu dotyczą wszystkich części składowych Forum: Działów tematycznych, Chata, Blogów, klubów, sygnatur, profili etc.

5. Ze względu na specyfikę Forum niektóre działy tematyczne zawierają odrębne regulaminy, są one dostępne na stronie głównej oraz w poszczególnych działach i również muszą być przestrzegane.

Regulaminy Działów stosuje się odpowiednio, łącznie z Regulaminem Forum.

6. Do interpretowania Regulaminu uprawnieni są jedynie Użytkownicy wchodzący w skład Administracji Forum.

7. Wszyscy Użytkownicy Forum są równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania. Użytkownicy mogą się do siebie zwracać używając swoich nicków, bez konieczności pisania sobie "Pani" / "Pan".

8. Każdy Użytkownik Forum ma prawo do wyrażania swoich przekonań, w sposób nie naruszający zasad współżycia społecznego.

Niedopuszczalne jest obrażanie innych Użytkowników Forum, również poprzez wpisy w profilach, blogach, w wiadomościach PW i rozmowach na czacie.

9. Użytkownicy Forum publikują treść swoich postów wyłącznie na własną odpowiedzialność. Forum nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone przez Użytkowników.

 

§ 2. ZASADY TWORZENIA i UŻYTKOWANIA KONT

Art.1 Zakładanie konta

1. Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto. Niedozwolone jest tworzenie wielu kont przez jednego Użytkownika.
Kolejne zakładane konta będą blokowane a Użytkownik może zostać zbanowany na stałe lub usunięty z Forum. Dotyczy to również korzystania z serwerów proxy w celu rejestracji wielu kont przez jednego Użytkownika.
Jeżeli zapomnisz hasła do konta na Forum, to nie zakładaj nowego konta, tylko skorzystaj z opcji resetowania hasła.
2. Niedozwolone jest udostępnianie lub odstępowanie swojego konta innym osobom.
3. Jeśli z jednego komputera korzysta kilka osób, które są użytkownikami forum, należy to zgłosić Administratorowi.

4. Z Ezoforum.pl usuwane są wszystkie konta, które:  
- najpóźniej w ciągu tygodnia od dnia rejestracji nie zostały potwierdzone przez odnośnik otrzymany w wiadomości e-mail 
- zostaną rozpoznane jako konta spamerskie, dotyczy to także kont rejestrowanych z anonimowych serwerów proxy.

Art.2 Konto Użytkownika

1. Nazwa, avatar, obrazek profilowy i sygnatura Użytkownika nie mogą zawierać treści naruszających polskie prawo, powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne, nie mogą być prowokujące ani w żaden inny sposób nie mogą naruszać dobra i godności innych osób lub grup społecznych.
a) nazwa Użytkownika może zawierać litery, cyfry i dozwolone znaki np. myślniki, gwiazdki itp.
b) nazwa Użytkownika nie może składać się wyłącznie ze znaków, musi zawierać litery i / lub cyfry
c) nazwa Użytkownika musi zawierać wyłącznie litery alfabetów zachodnioeuropejskich, niedozwolone jest używanie liter innych alfabetów jak np. hindi, chiński, arabski, cyrylica, grecki, bułgarski, hebrajski itd.
d) nazwa Użytkownika nie może zawierać żadnych symboli niżej wymienionych w. p 2 jak również nie może składać się ze znaków specjalnych i symboli, takich jak czcionki wingdings, webdings itp.

e) nazwa Użytkownika nie może sugerować lub wprowadzać w błąd innych Użytkowników co do jego umiejętności, roli lub funkcji na forum, zawodowej, społecznej itp. 
f) nazwa użytkownika nie może być adresem e-mail, strony internetowej lub zawierać jakiekolwiek linki do tych adresów / stron.
2. Niedozwolone jest umieszczanie w awatarach, obrazkach profilowych, podpisach, sygnaturach, profilach i w prywatnych wiadomościach:
a) symboli religijnych, magicznych, w tym różnego rodzaju pieczęci, sigili i bindrun
b) używania zastrzeżonych nazw i znaków firmowych, towarowych, markowych itp
c) wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim
d) zamieszczanie w awatarach, obrazkach profilowych, sygnaturach  itd. zdjęć jakichkolwiek osób, w tym zdjęć deklarowanych jako własne
3. Istnieje możliwość zmiany nazwy (nicka, loginu), czynność tą można wykonać samodzielnie, raz w roku. Opcja dostępna jest dla Użytkowników mających napisanych 30 postów.
4. Sygnatura (podpis) każdego Użytkownika Forum musi spełniać następujące kryteria:
a) maksymalny rozmiar czcionki dla jednej linijki tekstu: "14"
b) dla dłuższego tekstu należy ograniczyć rozmiar czcionki w stopce:
- do 4 wierszy: rozmiar czcionki "11"
- do 7 wierszy: rozmiar czcionki max. "10"
c) zabrania się umieszczania w sygnaturze / podpisie grafik, banerów, zdjęć, niedozwolonych treści itp.
d) zabrania się umieszczania w sygnaturze / podpisie reklam i linków do stron www, adresów e-mail, komunikatorów itp. bez uzyskania zgody Administratora.
Sygnatury nie spełniające ww. kryterium mogą być zmienione do wymaganaych parametrów lub usunięte.

Art. 3 Usuwanie konta Użytkownika

1. Na Ezoforum.pl można usunąć swoje konto. W tym celu Użytkownik musi napisać prośbę o usunięcie konta w przeznaczonym do tego temacie → Prośby o usunięcie konta. Zgłoszenia WYŁĄCZNIE w tym wątku.

Konto może zostać usunięte najwcześniej po 14 dniach od złożenia prośby i nielogowania się na forum.
Konto nieaktywne może (ale nie musi) być usunięte w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia prośby.
W uzasadnionych przypadkach konto może być usunięte wcześniej niż to określono w wyżej wymienionych warunkach, o czym decyduje administrator.
Prośba Użytkownika, który zaloguje się zanim jego konto zostanie usunięte będzie anulowana.
2. Ponowną prośbę o usunięcie konta Użytkownik może złożyć po upływie 30 dni, w przeciwnym wypadku będzie ona zignorowana.
3. Po usunięciu konta Użytkownik nie może zakładać nowego konta na Ezoforum przed upływem 1 pełnego miesiąca.
4. W przypadku usunięcia konta wpisy byłego Użytkownika pozostają własnością Forum.

 

§ 3. PISANIE czyli DYSKUSJA NA FORUM, BLOGI, KLUBY i CHATBOX.

Art.1 Na Forum niedozwolone jest: (w treści postów, na blogach, ChatBoxie, sygnaturach, PW itp) 
1. Szerzenie treści (w tym wyrażeń, znaków) niezgodnych lub propagujących postępowanie niezgodne z polskim lub międzynarodowym prawem, w jakiekolwiek formie.
2. Zabronione jest umieszczanie i propagowanie treści:
a) rasistowskich, dyskryminujących, erotycznych, wulgarnych, obelżywych, obscenicznych, oszczerczych, uznanych powszechnie za nieetyczne, obraźliwe (także w formie niedokończonego wyrazu i wykropkowania)
b) obrażających uczucia religijne wszelkich grup wyznaniowych, także poprzez znieważanie przedmiotów stanowiących kult religijny
c) znieważających poglądy polityczne, orientację seksualną innych Użytkowników
d) popierających używanie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
3. zwracanie się do innych Użytkowników Forum w sposób ich poniżający, wyrażający lekceważenie, pogardę, okazujący własną wyższość.
4. Naruszanie zasad współżycia społecznego poprzez narzucanie swojego zdania/ opinii, przez prowokujące wypowiedzi będące powodem konfliktów, przez wywołanie i podsycanie konfliktów między Użytkownikami oraz przez wszelkie inne kontrowersyjne działania, uznane powszechnie za naganne moralnie, nieetyczne lub społecznie szkodliwe.
5. Zamieszczanie treści związanych z poszukiwaniem i oferowaniem klątw, zaklęć, uroków, oraz wszelkiej magii, mających na celu szkodzenie lub manipulowanie innymi osobami. Dotyczy to także umieszczania adresów i linków do stron internetowych oferujących takie usługi.
Wpis taki oraz odpowiedź na taką ofertę skutkują natychmiastowym banem stałym wszystkich biorących w tym udział Użytkowników Forum. 
6. Umieszczanie bez zgody Administratora informacji i linków komercyjnych oraz innych treści zawierających reklamy produktów, usług itp., zarówno w formie ogłoszeń, jak i ofert handlowych (wymiana, sprzedaż, kupno) oraz wszelkiego rodzaju linków / informacji referencyjnych, w tym również do swoich niekomercyjnych stron / blogów / audycji internetowych.
Treści te traktowane są jako spam a ich autorzy są oznaczani jako spamerzy, co skutkuje zablokowaniem dostępu do Forum.
7. Umieszczanie innych wiadomości typu spam, treści zawierających niedozwolony link, bądź sam link.
8. Umieszczanie na Forum tekstów ze stron internetowych i wszelkich innych nośników, których właściciele lub autorzy nie wyrażają na to zgody.
9. Załatwianie swoich prywatnych spraw oraz prowadzenia rozmów i sporów nie będących przedmiotem ogólnej dyskusji na Forum (do tego służą np. wiadomości prywatne – PW ).

10. Wysyłanie do Użytkowników Forum wiadomości prywatnych zawierających zaproszenia na inne fora o tematyce ezoterycznej.

11. Publikowanie treści korespondencji prywatnej.
12. Ujawnianie / przekazywanie publicznie niejawnych danych osobowych (swoich bądź innych osób bez ich zgody) takich jak: imię i nazwisko, adres, telefon, hasła, kody itp.

Art.2 Zakładanie nowych tematów i pisanie postów

1. Tematy należy zakładać w dziale odpowiednim do ich treści.
Niektóre działy zawierają osobny regulamin, do którego należy się stosować.
2. Niedozwolone jest zakładanie tematów, gdy w danym dziale Forum znajduje się już temat o podobnej treści / rozwiązujący dany problem. Przed napisaniem należy więc przejrzeć Forum lub użyć opcji "Szukaj".
3. Niedozwolone jest zakładanie kilku identycznych/ bardzo podobnych tematów w tym samym dziale lub zakładania ich w różnych działach Forum (spam).
4. Tytuł tematu musi informować o jego treści. Należy więc unikać uogólniania i starać się określić w temacie, jakiego zagadnienia dotyczy rozpoczęty wątek. W szczególności należy unikać tytułów tematów takich jak: "Pomocy!!!", "Mam problem", "Prośba o pomoc" etc.
5. Zakładając temat Użytkownik powinien przedstawić sytuację/ problem czytelnie i rzeczowo, w przypadku udzielania odpowiedzi - trzymać się tematu wątku - offtopic jest niedozwolony.
6. O zamknięcie tematu może wnosić tylko jego autor.
7. Użytkownik nie może żądać usunięcia założonych przez siebie tematów jeśli tworzą one już część dyskusji, a ich usunięcie spowodowałoby jej niespójność.
8. Pisząc posty należy unikać:
a) powielania postów, czyli umieszczania postów tej samej lub podobnej treści w wielu wątkach
b) powielania jednego tematu na kilku działach tematycznych
c) umieszczania wielu postów tego samego autorstwa, jednego pod drugim
Do korygowania oraz uzupełnienia treści już zamieszczonego wpisu służy opcja "edytuj". Użytkownicy mogą edytować własne wpisy standardowo:  do 24 godzin po ich publikacji. Ta opcja czasowa może ulec zmianie.

Pisanie pod własnym postem jest możliwe jedynie wtedy gdy:
- kolejny post posiada inną datę wpisu
- kolejny post w tym wątku tematycznym dotyczy innego zagadnienia (rozdzielenie tematów)
- zaistniała uzasadniona potrzeba utrzymania ciągłości wpisów w celu utrzymania przejrzystości i porządku w wątku.
Ocena zasadności powyższych opcji należy do Administracji, w przypadku nieuzasadnionych mnogich wpisów wszystkie posty zostaną połączone.

d) pisania DUŻYMI LITERAMI, gdyż użycie takiego STYLU oznacza podniesiony ton
e) pisania na przemian: "DuŻyMi i MaŁyMi LiTeRaMi"
f) umieszczania wypowiedzi jednozdaniowych oraz nic nie wnoszących do dyskusji
g) niedozwolone jest nadużywanie opcji kolorowania, pogrubiania, podkreślania, kursywy, powiększania tekstu
Narzędzia te mają służyć podkreślaniu istotnych informacji lub uwidaczniania nagłówków, a nie jako styl pisania całych postów.
Wyjątkiem są posty oraz dopiski Administracji, mające na celu zwrócenie uwagi osobom wypowiadającym się w temacie. Takie uwagi należy traktować jako upomnienie.
9. Pisząc posty należy:
a) przestrzegać zasad pisowni języka polskiego, starać się pisać poprawnie ortograficznie, stylistycznie, używać znaków interpunkcyjnych i nie pisać jednym cięgiem, bez akapitów.
Użytkownik może poprawiać błędy korzystając ze słownika wbudowanego w przeglądarkę, który podkreśla źle napisane słowa.

Mając na uwadze względy techniczne używanie polskich znaków diakrytycznych (ą, ę, ć, ł, ś, ż, ź) nie jest wymagane, ale pamiętaj, że nieczytelne posty zniechęcają innych Użytkowników do czytania Twoich wypowiedzi i odpowiadania na nie.

Wpisy nieczytelne mogą zostać usunięte bez uprzedzenia.
b) udzielając się w rozpoczętej dyskusji, należy trzymać się tematu określonego przez autora wątku
c) kopiując i wklejając na Forum treść pochodzącą z innego źródła, nie będącą własną myślą czy rozważaniem, obowiązkowo należy podać to źródło w postaci informacji skąd cytowana treść pochodzi, lub podać nazwisko autora tekstu. Niedopuszczalne jest publikowanie cudzych materiałów jako treści własnych.
d) wszelkie sprawy prywatne, wynikające z tematów omawianych na Forum, należy załatwiać za pomocą PW (prywatnych wiadomości)
Indywidualne prośby o wróżbę, analizę numerologiczną, interpretację snów, etc. należy zamieścić w specjalnie wyznaczonym w tym celu dziale Forum.
10. Wszelkie uwagi dotyczące prawidłowości zamieszczanych postów i/ lub niedozwolonego zachowania się Użytkowników należy zgłaszać Administracji Forum używając funkcji "zgłoś zawartość"
Choć należy unikać zwracania uwagi innym, to masz prawo odnieść się do wypowiedzi Użytkownika, który niemerytorycznie / lub nie na temat odpowiada w Twoim wątku zaśmiecając go, ale uczyń to w sposób kulturalny, zgodnie z zasadami obowiązującymi na Forum, lub użyj w tym celu ww. funkcji "zgłoś zawartość".

Art.3 Blogi, Kluby i Chat

1. Blogi, Kluby i Chatbox są dodatkowymi funkcjami  Forum; w zależności od aktualnych ustawień kolejnych wersji (aktualizacji) mogą zostać tymczasowo lub trwałe wyłączone.

Blog (jeśli istnieje ta opcja) jest miejscem umieszczania prywatnych wpisów Użytkowników Forum związanych wyłącznie z tematyką Forum oraz komentarzy do tych wpisów. Blog nie jest miejscem do przechowywania wpisów / informacji nie związanych bezpośrednio z tematyką Forum. Ocenę zasadności wpisu przeprowadza Administracja Forum. Administratorzy Forum mają prawo usunąć wpisy, które nie spełniają założeń Bloga.

ChatBox jest miejscem do prowadzania rozmów na różne tematy, nie muszą być one związane z tematyką Forum.

Kluby to grupy społecznościowe tworzone przez Użytkowników Forum. Klub jest miejscem służącym do prowadzania rozmów na różne tematy między członkami danego Klubu, nie muszą być one związane z tematyką Forum.

2. Zarówno we wpisach do blogów, klubów oraz komentarzach do nich jak i na czacie niedozwolone jest:

a) umieszczanie próśb o wróżbę, interpretację snów, interpretację astrologiczną, numerologiczną, rozkładów kart, itp. oraz wszelkich innych treści opisanych w § 4. Art. 1

b) umieszczanie tego samego wpisu do bloga/ na czacie wielokrotnie

c) wykorzystywanie bloga / chatboxa / klubu do celów reklamowych bez zgody Administracji Forum

d) zaśmiecanie okna czatu nadmierną ilością emotikonek lub innych obrazków (w tym linków do tematów, które mają już wyznaczone miejsce na Forum) oraz wszelkie działania utrudniające bądź uniemożliwiające innym Użytkownikom prowadzenie rozmowy.

Art.4 Punkty reputacji
1. Reputacja Użytkownika wyrażona jest w 2 formach:
a) punkty reputacji, które przyznawane są za pomocą emotek reakcji
b) punkty reputacji wyrażone są również za pomocą przyjętego na Forum tytułu (rangi) Użytkownika, zależą one od ilości napisanych postów. 
2. Niedopuszczalne jest nieuzasadnione używanie negatywnej emoi reakcji (wyraża ją czerwona strzałka skierowana w dół). Ta emotka służy wyłącznie do reagowania na posty niezgodne z regulaminem.
Użytkownicy nie stosujący się do tej zasady mogą zostać zablokowani.
Każda nieuzasadniona reakcja będzie usuwana.
3. Na dziale "Usługi"  za otrzymaną wróżbę, interpretację, radę lub inną formę pomocy należy podziękować osobie udzielającej wróżby / porady  tylko poprzez ikonki pozytywne jak: "lubię" "dziękuję" "super", "cool", "medal" lub "w punkt" bez względu na to, czy Użytkownik zgadza się z treścią wróżby / udzielonej porady czy nie.

 

§ 4 DROBNE OGŁOSZENIA, REKLAMY, SYGNATURY i STRONY WWW

Art.1 Strony i sygnatury komercyjne

1. Miejscem do umieszczania ogłoszeń komercyjnych i niekomercyjnych jest dział "Ogłoszenia i reklamy"

2. Reklama stron komercyjnych (służących do zarobkowania) jest płatna.

Swoje ogłoszenie (reklamę) można umieścić po uiszczeniu opłaty, zgodnie z zasadami zamieszczonymi w Dziale Ogłoszeń.

3. Reklama komercyjna (tzn. ogłoszenie i/lub sygnatura) jest usuwana po wygaśnięciu czasu na jaki została opłacona.

Art.2 Strony i sygnatury niekomercyjne

1. Ogłoszenia niekomercyjne (nie służące zarobkowaniu), linki / banery promujące strony, blogi lub fora o tematyce ezoterycznej mogą być umieszczone jedynie na zasadzie wymiany linków partnerskich po uzyskaniu akceptacji Administratora Forum.

a) każda reklamowana niekomercyjna strona musi posiadać WIDOCZNY i łatwo zauważalny odnośnik: link / baner do EzoForum.

"Zauważalny link" = wielkość czcionki min. 16 px.

b) odnośnik ten powinien znajdować się na stronie głównej, w zakładce ''strony partnerskie" lub w innym miejscu reklamującym / polecającym inne strony

c) odnośnik musi przekierowywać do strony głównej Forum, nie może być linkiem do profilu Użytkownika

d) niedopuszczalne jest zamieszczanie linków do stron niekomercyjnych w pisanych przez siebie postach tematycznych, również na zasadzie przekierowań do treści, np: "więcej informacji na stronie www...", nawet, jeśli na stronie znajduje się odnośnik do Forum

Jedynym miejscem informującym o reklamowanej stronie jest dział ogłoszeń i ew. sygnatura.

e) każdy aktywny w czasie ciągłym Użytkownik Forum, mający na koncie więcej niż 300 postów swoją niekomercyjną stronę / blog może zareklamować w dziale do tego przeznaczonym tylko jeden raz.

Aktualizacji informacji zawartych w tym ogłoszeniu (np. zmiana adresu) można dokonać wyłącznie za pomocą opcji "edytuj". Jeśli jest ona niedostępna, to należy zgłosić się do Administratora lub Moderatora, który zaktualizuje te informacje.

f) Użytkownik o statusie Ekspert i Maestro - po uzyskaniu zgody Administratora - może skorzystać z możliwości umieszczenia w sygnaturze linku do swojej niekomercyjnej strony, na zasadzie wymiany linków partnerskich.

Użytkownik ten musi być aktywny na Forum w czasie ciągłym, w przeciwnym wypadku link będzie usunięty

g) zabronione jest umieszczanie w sygnaturze adresów e-mail, nr. telefonów, GG, skype itp. bez uzyskania zgody Administratora.

2. Ogłoszenia zapraszające na bezpłatne spotkania, sesje, warsztaty itp. można umieszczać w Dziale Ogłoszeń pod warunkiem, że nie są w żaden sposób powiązane z jakąkolwiek komercyjną stroną, bez względu na to czy jest to strona Użytkownika czy inna, oraz muszą zawierać adres miejsca spotkania, adres e-mail i nr. telefonu.

a) jeśli ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika powiązane jest z jakąkolwiek stroną i / lub działalnością komercyjną to zostanie ono usunięte bez uprzedzenia, a na Użytkownika może zostać nałożony natychmiastowy ban stały.

3. Niedozwolone jest zamieszczanie linków do profili oraz stron na portalu Facebook.com i podobnych portali społecznościowych, stron o charakterze ezoterycznym, for internetowych czy blogów, jeśli oferują one usługi podobne do dostępnych na Ezoforum, np. wróżby, artykuły ezoteryczne itp.

4. Ogłoszenia i sygnatury nieaktualne (zlikwidowana strona, nie działający link, nałożony ban permanentny, usunięte konto Użytkownika itp.) będą usuwane przez Administrację Forum.

5. Administrator Ezoforum może zamieszczać każdego rodzaju ogłoszenia i reklamy, opinie oraz polecać strony www. 

 

§ 5 OGÓLNE ZASADY UMIESZCZANIA NA FORUM ADRESÓW WWW

1. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń komercyjnych i niekomercyjnych zawierających treści związane z poszukiwaniem i oferowaniem klątw, zaklęć, uroków, przyzywanie demonów i duchów oraz wszelkiej magii, mające na celu szkodzenie innym osobom lub manipulowanie nimi oraz umieszczania adresów i linków do stron internetowych zawierających takie treści.

2. Niedozwolone jest samowolne umieszczanie linków do adresów stron o tematyce ezoterycznej, podobnej do tematyki Forum, nagrań programów ezoterycznych jak np. EzoTV, Polsat TVN7 czy własnych prywatnych nagrań/ programów itp.

3. Dozwolone jest linkowanie do serwisów charytatywnych, np. Pajacyk, Caritas, PCK itd.

4. Dozwolone jest linkowanie do stron /serwisów/ petycji mających na celu ochronę środowiska naturalnego, pomagających zwierzętom czy promujących ekologię.

5. W dziale Hydepark można umieszczać linki do swojej ulubionej muzyki, filmów, książek itp. pod warunkiem, że zamieszczenie tych materiałów nie stanowi naruszenia praw autorskich i nie reklamuje stron na zasadach określonych w Regulaminie.

6. W uzasadnionych przypadkach dozwolone jest linkowanie bez odnośnika do Ezoforum: stron obcojęzycznych, stron i portali o charakterze nieezoterycznym, jeśli może to stanowić pomoc w opisanym przez Użytkownika problemie.

a) ocena zasadności użycia takiego odnośnika należy do Zespołu Administracyjnego Forum.

7. Wszelkie inne linkowane strony, także w sygnaturach, traktowane są jako spam ze wszystkimi tego konsekwencjami.

 

§ 6. KARY REGULAMINOWE

Art.1 Zasady ogólne

1. Nieprzestrzeganie Regulaminu skutkuje upomnieniami, ostrzeżeniami z punktami karnymi, czasową albo stałą blokadą konta lub usunięciem konta Użytkownika. Argumentacja "nie przeczytałam/ em regulaminu" nie będzie brana pod uwagę - nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania go. 
2. Otrzymane ostrzeżenie jest jednocześnie informacją o naruszeniu Regulaminu Forum.
3. Osoby działające na niekorzyść EzoForum, spamujące, nie stosujące się do zaleceń zespołu administracyjnego, mogą zostać zbanowane, zablokowane lub usunięte ze społeczności bez ostrzeżenia i/ lub bez zastosowania zwyczajowej procedury.
4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem decyzję odnośnie sposobu ukarania Użytkownika podejmuje Moderator lub Administrator Forum.

Art.2 Standardowe upomnienia, ostrzeżenia, bany

1. Za naruszenie zasad Regulaminu Głównego i / lub Regulaminu Działu, Użytkownik w standardowej procedurze może otrzymać upomnienie lub ostrzeżenie. Jest ono wpisywane w profil Użytkownika.
Otrzymanie ostrzeżeń systemowych, w których przekroczony jest limit punktów karnych skutkuje czasowym lub stałym zablokowaniem konta. 
2. Administracja Forum może odstąpić od procedury standardowej, nakładając bana zanim wyczerpią się wszystkie możliwości tej procedury.

Art.3 Kary udzielane w trybie niestandardowym

1. Zespół Administracyjny ma prawo do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, bez uprzedzenia i wyjaśnienia w przypadku nagminnego niestosowania się do Regulaminu Forum.
Natychmiastowa blokada lub sunięcie konta Użytkownika stosowane są szczególnie w przypadkach: zamieszczania niebezpiecznych linków, spamu, trollowania, bug-usingu lub lekceważenia i łamania regulaminu Forum, w tym zasad współżycia społecznego, jeśli działalność i wypowiedzi Użytkownika na to wskazują.
2. Osoby łamiące polskie prawo - jeśli złamanie prawa będzie w jakikolwiek sposób powiązane z ich działalnością na Forum - będą  usuwane z EzoForum.pl. a przypadki łamania prawa będą zgłaszane właściwym służbom.

Art. 4 zBANowani
1. Zablokowanie dostępu do strony Ezoforum odbywa się poprzez nałożenie bana na nick, IP, lub hosta, albo na wszystkie z tych możliwości.
2. Decyzję o całkowitym zablokowaniu Użytkownikowi dostępu do Forum (ban na IP lub host) podejmuje Administrator.
4. Po otrzymaniu bana Użytkownik ma 3 dni na wyjaśnienie sytuacji w przypadku, gdy zaszło jakieś nieporozumienie. Po tym czasie ban jest ostateczny i nie podlega dyskusji. Kontakt z administracją  można nawiązać poprzez link "Kontakt".
5. Zabronione jest zakładanie następnych kont w czasie bana czasowego lub bana stałego. W przypadku złamania tego pkt. zostanie nałożona blokada stała na wszystkie zakładane konta, IP lub hosta.
6. Niedopuszczalne jest wywieranie presji na Administrację Forum o odblokowanie konta osobie trzeciej.

Art.5 Pozostałe informacje

1. Za niestosowanie się do Regulaminu danego działu Użytkownik na ogół otrzymuje informację z prośbą o dostosowanie się do regulaminu zwaną upomnieniem. Jego post/ temat może zostać usunięty lub zamknięty.
Jeżeli Użytkownik po raz drugi i kolejny naruszy regulamin działu otrzymuje ostrzeżenie, a jego post/ temat może zostać usunięty bez uprzedzenia.

2. Upomnienie poprzez wpis Administratora / Moderatora do posta lub pod postem Użytkownika (tzn. dotyczący tego posta) jest zwróceniem Użytkownikowi uwagi, że łamie regulamin.
Uwaga! Jakakolwiek edycja posta wcześniej edytowanego przez Moderatora lub Administratora, zmiana jego dopisków lub dyskusja nt. udzielonego upomnienia jest niedozwolona i skutkuje otrzymaniem ostrzeżenia z punktami karnymi.

3. Zespół Administracyjny ma prawo do usunięcia z Forum tematów / postów/ wpisów i zablokowania ich autora, jeśli uzna to za zasadne, np. jeśli ich poziom jest żenująco niski, nie zawierają istotnej treści merytorycznej czy zamiast kulturalnej, twórczej dyskusji wywołują jedynie konflikty między dyskutantami lub stanowią offtop.
Zaśmiecanie wątków tematycznych nic niewnoszącymi treściami i/ lub wpisami nie na ten temat skutkuje ostrzeżeniami i w ostateczności banami.
O ile wpisy Użytkownika są nieczytelne, trudne do zrozumienia, rażąco łamią zasady pisowni języka polskiego, Administracja ma prawo do usunięcia takiego posta, jego edycji i korekty lub może upomnieć Użytkownika, który ma obowiązek poprawić swój post tak by był bardziej czytelny i zrozumiały. Jeśli tego nie zrobi jego post zostanie usunięty. W przypadku nagminnego powtarzania się takich wpisów Użytkownik może otrzymać ostrzeżenie.
4. Zmiana avatara lub sygnatury jest stosowana w przypadku ich nieprawidłowego rozmiaru / objętości. Zmianę taką należy traktować jako upomnienie.
5. Posiadanie w nicku, avatarze, statusie, tytule Użytkownika lub podpisie niedozwolonych treści skutkuje ich usunięciem i/ lub  otrzymaniem ostrzeżenia ew. banem czasowym bez uprzedniego ostrzeżenia, a w przypadkach szczególnie rażących banem stałym.
6. Natychmiastowym banem (w tym również stałym) i usunięciem wpisu skutkuje nieprzestrzeganie § 3. Art. 1 oraz treści uznane jako spam.
a) umieszczanie w treści postów, wpisów na blogach, w profilach, sygnaturach, ChatBoxie, PW itp. linków komercyjnych, treści zawierających reklamy produktów, usług, oferty handlowe, linki referencyjne itp. jest traktowane jako spam.
7. Podważanie, negowanie decyzji Moderatora, zakładanie wątków mających za zadanie wprowadzenie zamętu, dopytywanie się o cel działań Moderatora w wątkach publicznych skutkuje ostrzeżeniem lub banem.
Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją Moderatora, poinformuj o tym Administratora Forum a swoje zdanie odpowiednio uzasadnij.
8. Groźby, nękanie, składanie niemoralnych propozycji, obrażanie itp. Użytkowników Forum w tym również poprzez wiadomości PW i wpisy w profilu jest niedopuszczalne.
Osoba nękana w ten sposób ma obowiązek zgłosić skargę do Administratora, podając mu treść takiej wiadomości.
W skrajnych przypadkach takie PW / wpisy mogą zostać upublicznione, celem ostrzeżenia innych Użytkowników a ich autor zostanie wykluczony ze społeczności Forum wraz z podaniem do publicznej wiadomości przyczyny jego usunięcia.

 

§ 7 SPRAWY ORGANIZACYJNE

 Art.1 Administracja forum
1. Władza zwierzchnia na Forum należy do Administratora - Właściciela Forum.
2. Administrator zarządza Forum bezpośrednio lub przez swych przedstawicieli (Administratorów, Moderatorów).
3. Jako Administrację Forum rozumie się następujące grupy użytkowników: Administrator, Moderator.
4. Do zadań Administracji Forum należy zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Forum oraz udzielanie pomocy Użytkownikom przy rozwiązywaniu problemów z związanych z funkcjonowaniem Forum.
5. Administratorzy i Moderatorzy nie rozstrzygają kwestii spornych między Użytkownikami Forum a jedynie czuwają - w oparciu o regulamin - nad utrzymaniem porządku.

6. Administrator i Moderator może być pozbawiony funkcji jeśli nienależycie wypełnia swoje obowiązki. Może też zrezygnować z pełnienia funkcji na własną prośbę.

Art.2 Administrator 

1. Administrator nadzoruje działanie Forum i przyjmuje wszelkie uwagi na ten temat wyłącznie w dziale: Sprawy Porządkowe → Pytania, skargi i wnioski.
2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za posty zamieszczane na Forum.
3. Administrator nadaje/odbiera uprawnienia pozostałym Administratorom i Moderatorom
4. Administrator ma prawo:
a) usunąć z Forum daną osobę (persona non grata) / wpis bez podania przyczyny
b) zmodyfikować konto dowolnego Użytkownika Forum, w tym zmienić jego nick
c) zablokować lub odblokować konto dowolnego Użytkownika Forum
d) nadać, usunąć lub zmodyfikować ostrzeżenia nadane dowolnemu Użytkownikowi Forum
e) zmienić regulamin
5. Administrator koordynuje i nadzoruje pracę grupy Moderatorów oraz nadaje i odbiera uprawnienia Moderatorom.

6. Decyzje Administratora Forum są ostateczne.

Art.3 Moderator

1. Moderator ma prawo do:
a) edycji, przenoszenia, łączenia, rozdzielania wpisów Użytkowników oraz usuwania wpisów niezgodnych z regulaminem
b) zamykania i usuwania tematów, jeżeli naruszają one regulamin lub zawierają nieaktualne treści
c) poprawiania błędów ortograficznych i innych w poście, jeśli w sposób znaczący utrudniają one przeczytanie treści
d) wpisania uwagi/ upomnienia do posta Użytkownika lub dodania jej pod tym postem/ w odniesieniu do tego posta
e) usunięcia z posta Użytkownika nieregulaminowych części, zastępując je odpowiednimi numerami punktów regulaminu lub odpowiednią uwagą.
f) zmiany tytuł tematu założonego przez Użytkownika
g) udzielania ostrzeżeń oraz banowania Użytkowników.
2. Moderator jest wybierany bezpośrednio przez Administratora lub w trybie głosowania.

Art. 4 Użytkownicy Forum

Oprócz Użytkowników Forum, sprawujących funkcje administracyjne (Administrator, Moderator) na Forum wyróżniamy grupy Użytkowników, które w zależności od stażu (ilości napisanych postów) na forum różnią się uprawnieniami, np. niektóre grupy nie mogą używać własnego tytułu użytkownika, a pewne działy Forum mogą być dla nich niewidoczne.

Ekspert

a) ekspertem może zostać osoba wyróżniająca się wiedzą i zaangażowaniem na Forum.

b) aby otrzymać rangę eksperta trzeba zgłosić się do Moderatora danego działu, który wyznaczy kandydatowi zadanie. Wykonane zadania ocenia Administracja i na podstawie tej oceny decyduje o przyznaniu lub nie przyznaniu stanowiska Eksperta.

Eksperta może również mianować Administrator w trybie bezpośrednim, jeśli uzna, iż wiedza i/ lub zaangażowanie kandydata są wystarczająca do uzyskania tej rangi.

c) tytuł "Ekspert" jest zastrzeżony dla Użytkowników o tym statusie.

d) status może zostać odebrany Użytkownikowi przez Administrację z przyczyn takich jak:

- brak aktywności w danym dziale przez okres 1 miesiąca

- niewłaściwą, lekceważącą postawę wobec Użytkowników lub zespołu Forum

- z przyczyn osobistych na prośbę Eksperta.

e) Eksperci czuwają nad porządkiem w poszczególnych działach tematycznych i mają prawo do wskazywania innym Użytkownikom nieprawidłowości zawartych w ich wypowiedziach, w tym również poprzez wpisanie uwagi / upomnienia w odniesieniu do takiego posta.

Grupa Maestro to Użytkownicy, którzy wnieśli istotną wiedzę merytoryczną, konkretną, przydatną dla innych i/ lub mają istotny wkład w rozwój EzoForum.  Tytuł "Maestro" jest zarezerwowany tylko dla tej grupy.

Grupa Super User to użytkownicy Forum wnoszący użyteczne treści i aktywni w czasie ciągłym. Użytkownicy są przenoszeni do tej grupy po zakwalifikowaniu ich przez Administrację Ezoforum.

Art.5 Status i reputacja Użytkowników.  

1. Status użytkownika określają tytuły wyrażone ikonkami przy nicku, zależą one od ilości napisanych postów.
2. Aktywność Użytkownika nagradzana jest punktami reputacji oraz pozycją w rankingu.
3.. Nazwy grup: Administrator, Moderator, Wróżka, Ekspert, Maestro, Super User są zarezerwowane i nie mogą być używane jako nick Użytkownika.
 

§ 8 POMOC INNYM UŻYTKOWNIKOM

1. EzoForum skupia przede wszystkim amatorów i pasjonatów ezoteryki.

Wypowiedzi i opinie Użytkowników nie są poradami specjalistów i nie powinny być traktowane jako wiążące ani profesjonalne.

2. Zabrania się prezentowania na Forum rytuałów magicznych kopiowanych z innych stron i nie sprawdzonych przez osobę kopiującą.

3. Wszystkie osoby, które chcą na forum pomagać szeroko rozumianymi metodami bioterapeutycznymi i tzw. "diagnostycznymi" zobowiązane są przedstawić Administratorowi świadectwo swoich umiejętności. Niedopuszczalne jest oferowanie pomocy przez osoby, które nie są do tego uprawnione.  Wszystkie te osoby zobowiązane są do przestrzegania Kodeksu Etycznego Bioenergoterapeuty i Radiestety:  → Kodeks etyczny

4. Poza ofertami zamieszczonymi w dziale ogłoszeń komercyjnych, niedopuszczalne jest oferowanie Użytkownikom odpłatnej pomocy w jakiejkolwiek formie (wróżby, interpretacje astrologiczne, numerologiczne, rytuały magiczne, techniki terapeutyczne itp.)

b) Użytkownik, który otrzyma tego typu ofertę - w tym również na PW - ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Administracji.

 

§ 9 SKARGI i ZAŻALENIA

1. Wszelkie zażalenia i skargi należy zgłaszać do Zespołu Administracyjnego na PW lub w dziale "Skargi i wnioski"
2. Skargę na innego Użytkownika i jej uzasadnienie można złożyć również poprzez funkcję "zgłoś zawartość"
3. Użytkownik, który uważa, że Administrator lub Moderator popełnił błąd powinien to zgłosić w odpowiednim wątku na forum i uzasadnić.
4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę na pracę lub zachowanie Moderatora do Administratora.
5. Każda skarga musi być uzasadniona i zawierać konkretne argumenty z podaniem okoliczności, czasu i miejsca zdarzenia.
6. Jeśli skarga zostanie rozpatrzona pozytywnie, osoba winna otrzymuje upomnienie lub ostrzeżenie, bez względu na rodzaj sprawowanej funkcji. 
a) trzecie ostrzeżenie dla członka Zespołu Administracyjnego wyklucza go z Zespołu i pozbawia funkcji. 
b) jeśli Użytkownik składa skargi, które okazują się w końcowym wyniku bezpodstawne, to otrzyma karę w postaci blokady konta na miesiąc, lub - w przypadku notorycznego i nieuzasadnionego składania skarg - otrzyma bana stałego.
7. Wszelkie uwagi na temat działania Forum i dotyczące spraw technicznych można zgłaszać w dziale "Sprawy porządkowe".

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zakładając konto Użytkownik zgadza się na otrzymywanie e-maili informacyjnych.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych zawartych w profilu dla potrzeb EzoForum.pl zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883) i zmianami wynikającymi z przyjęcia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Poprzez udostępnianie jakiejkolwiek Zawartości w naszym serwisie zgadzasz się i udzielasz nam prawa do ogólnoświatowego, nieprzerwanego, wolnego od opłat na Twoją rzecz, niewyłącznego prawa i licencji (włączając w to prawa moralne oraz inne potrzebne prawa) do używania, wyświetlania, kopiowania, modyfikacji, adaptacji, publikacji, rozpowszechniania, wykonywania, promowania, archiwizowania, tłumaczenia i do tworzenia prac na podstawie oraz kompilacji w całości lub części zawartości udostępnionej przez Ciebie.

Licencja ta dotyczy dowolnej formy, mediów i technologii znanych obecnie i dostępnych w przyszłości.

a) wszelkie wpisy Użytkownika mają charakter informacyjny i jako takie nie podlegają usunięciu, ze względu na prawa innych osób do korzystania z wolności wypowiedzi lub prawa do informacji.

b) wszelkie treści zamieszczone na Ezoforum stanowią jego własność i zabronione jest ich powielanie i rozpowszechnianie, w całości bądź w części, bez zgody Administratora Forum i / lub bez podania źródła informacji. 

4. Właściciel Forum ma prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili oraz - w uzasadnionych przypadkach - do czynienia od niego wyjątków.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu należy stosować się do zaleceń Administratorów i Moderatorów, a ostateczne decyzje - jeśli zaistnieje taka konieczność - podejmuje Właściciel Forum.

6. Polityka prywatności jest integralną częścią Regulaminu Ezoforum i należy się z nią zapoznać: → Polityka prywatności

7. Wszelkie istotne zmiany w Regulaminie będą publikowane i podawane do wiadomości jako kolejna wersja.

8. Regulamin i każda zmieniona lub poprawiona wersja wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia na Forum.

Link to comment
  • Ismer changed the title to Regulamin Główny Ezoforum.pl
  • Ismer featured this topic
  • Administrator

Uwaga:

Do  § 2. ZASADY TWORZENIA i UŻYTKOWANIA KONT , Art.1 Zakładanie konta

został dodany p. 4 w brzmieniu:

4. Z Ezoforum.pl usuwane są wszystkie konta, które:  
-  najpóźniej w ciągu tygodnia od dnia rejestracji nie zostały potwierdzone przez odnośnik otrzymany w wiadomości e-mail 
- zostaną rozpoznane jako konta spamerskie, dotyczy to także kont rejestrowanych z anonimowych serwerów proxy
 

  • Like 5
  • Thanks! 1
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...