Jump to content

Słońce w horoskopie


arabika
 Share

Recommended Posts

SŁOŃCE W BARANIE

Baran, pierwszy znak zodiaku, jest znakiem nowego początku. Panującą planetą tego znaku jest Mars. Gdy występuje w swym pozytywnym przejawie, tworzy on prawdziwych ludzi czynu, nierzadko na miarę epoki, pozostawiających po sobie dużą spuściznę. Są to ludzie, którzy nie zajmują się teoretycznymi rozważaniami, nie roztkliwiają się, lecz przystępują bezpośrednio do działania. Starają się ciągle iść do przodu i postawione zadania wykonać jak najprędzej. Jednak czyny Barana nigdy nie są zupełnie poprawne, spokojne i doprowadzone do końca. Wynika to często z braku czasu i cierpliwości. Bezsprzeczną zaletą jest tu szybkość działania, niezmierna wiara w siebie oraz ciągła energia zwalczająca po drodze wszelkie przeszkody. Ludzi tego typu pociąga życie czynne i dynamiczne. Baran, mimo wielu rozczarowań, jakże często powtarza nieudane eksperymenty. Wielokrotnie przecenia własne siły, wskutek czego zdobyte doświadczenia drogo opłaca.

 

Słońce w Baranie daję więc naturę bojownika działającego od zaraz i prędkiego, nie wdającego się w długie dyskusje. Jest to typ władczy, chcący panować za pomocą siły. Kroczy wszystkimi możliwymi i nie zawsze akceptowanymi drogami do obranych celów. Jego odwaga, rzadko spotykana, często graniczy niemal z szaleństwem. Ascendent w znaku Barana daje charakter żywy, ruchliwy, wojowniczy. Nowe pomysły mają na niego bardzo silny wpływ, chce je zaraz realizować. Osoby z ascendentem w Baranie chętnie rywalizują, chcąc się wyróżniać w podjętych działaniach. Bezustanną działalność traktują jako sprawdzanie siebie. Z natury są pełne radości życia i optymizmu oraz wiary w przyszłość. Wrażliwość Baranów jest bardzo duża, nie znoszą żadnych uwag, choćby najmniejszego draśnięcia honoru.

 

Barany to ludzie postępowi, idealiści. Starają się świat ideałów wprowadzić w czyn. Zawsze na pierwszym miejscu stawiają czyn, nigdy bierność. Z tym jednak, że szkodzą sobie przez niecierpliwość, zbytni pośpiech oraz nadmierną impulsywność. W zasadzie na pierwszym planie typy Barana stawiają sprawy osobiste i na ogół podporządkowują im wszystkie inne okoliczności życia. Mają niesłychanie wielkie poczucie własnej ważności oraz znakomity zmysł spostrzegawczy. Obdarzone są też niezwykłą skłonnością do entuzjazmowania się sobą i swoimi sukcesami. Nadają się więc na propagatorów uznanych przez siebie idei. W życiu, dzięki swej rzutkości, bystrości, odwadze i talentowi organizacyjnemu, są predestynowani do stanowisk kierowniczych. Baran zwykle dąży do własnej niezależności, lubi być zauważany i nie najlepiej czuje się na miejscu podrzędnym. Z negatywnymi wpływami planet wykazuje on wybitne skłonności awanturnicze, niszczycielskie, może powodować działania destruktywne, odznacza się mściwością. Zasadnicze cechy charakteru osoby urodzonej w znaku Barana to obowiązkowość i punktualność. Zazwyczaj mają więcej zrozumienia dla pokrewieństwa duchowego, więzi wewnętrznych ni fizycznych z drugą osobą. Z poczucia swej wielkiej niezależności, namiętności i zmysłowości mało nadają się na wzorowych partnerów w ramach zwyczajowo rozumianego legalnego małżeństwa. Sprawy małostkowe nie mają dla nich większego znaczenia, dlatego zwykle przechodzą nad nimi do porządku dziennego; dopiero później okazuje się, że ze swoją szkodą. W życiu codziennym zachowują się zbyt swobodnie. Lubią pokazywać silną wolę, niespożytą energię, ogromną odporność na trudności. Wytrwałość nie zawsze im dopisuje i nie wszystkie rozpoczęte plany przeprowadzają do końca. Odznaczają się towarzyskością i szlachetnością serca. Mimo swej uprzejmości i wrodzonej uczynności, osobom innych typów wydają się zbyt surowi a nawet szorstcy. Dlatego znajdują powodzenie tylko u tych osób, które ich dziwaczną naturę rozumieją, za co potrafią się odwdzięczyć niezwykłą serdecznością, niezwykłym przywiązaniem i oddaniem. Pod wpływem Barana spotykamy natury szybkie, wojownicze ale także chętne do romantycznych przygód. Płeć odmienna i zainteresowanie nią odgrywa u nich większą rolę niż u innych ludzi. Skłonni są do ekstremy zarówno pod względem dobrym jak i złym. Ogólnie lubią sport wyczynowy, a jeżeli już nie , to przynajmniej ruchliwość fizyczną. Pociągają ich stale zmiany, które nie zawsze są do końca przemyślane. Entuzjazmują się podróżami i poznawaniem. Czują się w życiu najlepiej wówczas, gdy mogą dowodzić innymi i im rozkazywać. Nie znoszą żadnej połowiczności, angażują się w sprawę "całym sercem". Na ogół mają powodzenie w karierze wojskowej, rzadziej politycznej, mogą mieć osiągnięcia w nauce, przemyśle. Chętnie oddają się zawodowi lekarza, fizyka, chemika.

 

SŁOŃCE W BYKU

Podstawową cechą najbardziej znamienną dla Byka jest wytrwałość. Odmiennie niż Baran, Byk w swoich czynach nigdy się nie spieszy. Typ Byka jest wyjątkowo ostrożny, dlatego długo obmyśla i prowadzi medytacje, zanim zdecyduje się na konkretny czyn. Każdy nowy pomysł jest traktowany najpierw krytycznie i z dużym niedowierzaniem. Jednakże przy nabieraniu pewności i przekonywaniu się o korzyściach z realizacji nowego pomysłu, szybko uczy się i wprowadza go w życie. Byk jest umiarkowanie ambitny i niezbyt przedsiębiorczy. Na ogół postęp w jego życiu dokonuje się powoli i jest mało zauważalny. Rozważnie, rzeczowo i wolno akumuluje potencjał swej siły na przyszłość. Z zasady nie przyspiesza ważnych wydarzeń w życiu dlatego działania pochopne i pośpieszne nie odpowiadają mu, nie są w jego stylu. Natomiast jego nieodłączną cechą jest mniejszy lub większy materializm. Byki kochają dobra tego świata, często podążają ku ich zdobyciu. Cenią sobie wygodę, zadowolenie i przyjemność, dla których osiągnięcia angażują wiele energii. Pragną pieniędzy nie dla zasady, lecz ze względu na możliwość osiągnięcia dzięki nim dóbr doczesnych przynoszących zadowolenie. W swoich zapatrywaniach są stabilni i niewzruszeni, ale też dogmatyczni, uparci (uparł się jak Byk), niełatwo ich przekonać. Jakże często potrafią być bezwzględni w realizacji swych zamierzeń, szczególnie wtedy, gdy inne środki zawiodą. Obecność Słońca i ascendentu w znaku Byka wskazuje na dużą siłę fizyczną ciała i w ogóle siłę w działaniu. Byki są na ogół powolne i flegmatyczne. Odznaczają się dużą wytrwałością, cierpliwością i trudno ich wytrącić z równowagi. We współżyciu są spokojni i łagodni. W gniew wpadają rzadko. Rozgniewawszy się jednak, popadają w szaloną popędliwość i są wówczas nieobliczalni, trzeba więc wtedy ustępować im z drogi. Sprawy miłości, małżeństwa, przyjaźni i finansów odgrywają w ich życiu wybitną rolę. Dla Byka charakterystyczne jest pokojowe i zgodne ustosunkowanie się do świata. Nie ma w nim agresji bądź rywalizacji. Jest na ogół egocentrykiem. W życiu stara się postępować tak, aby samemu być najbardziej zadowolonym. Aby nie mieć na wszelki wypadek kłopotów, solidaryzuje się raczej z tymi, którymi się dobrze wiedzie w życiu. W ciężkich chwilach raczej trudno liczyć na pomoc Byka. Byk często bardziej lubi zwierzęta niż ludzi.

 

 

SŁOŃCE W BLIŹNIĘTACH

Znak Bliźniąt - znak wszechstronności umysłowej, znak niebywałego intelektu. Możliwości intelektualne człowieka rozwijane są niezależnie od jego uczuć oraz niezależnie od względów praktycznych. Szybkość orientacji myślowych, sprawność w działaniu logicznym, uzdolnienia matematyczne, językowe i literackie są zasadniczymi zaletami tego typu umysłowości. Siła znaku Bliźniąt pcha człowieka do ciągłych poszukiwań, skłania do lektury, dziennikarstwa, do nowości w rozmaitych dziedzinach. Ponadto, aktywność tego znaku wyraża się w ruchliwości umysłowej i fizycznej oraz umiejętności przystosowania się do coraz to nowszych warunków życia i zmieniających się sytuacji. Urodzeni w znaku Bliźniąt są ludźmi aktywnymi i zazwyczaj czułymi na bodźce zewnętrzne. Jeżeli chodzi o wiedzę, to mają skłonność do wykształcenia raczej ogólnego, mniej zaś do zgłębiania problemów. Chcą jak najwięcej doświadczać w życiu, chcą wiedzieć i wiedzę tę jak najlepiej zużytkować dla dobra swojego oraz innych. Trudną dla nich sprawą jest znalezienie teorii lub twierdzenia, które zadowoliło by ich na dłużej. Ustawicznie porywa ich zainteresowanie ku nowej sprawie, nim pierwsza zostanie doprowadzona do końca. Występuje tu brak konsekwencji; jest to pewnego rodzaju powierzchowność objawiająca się zarówno w pracy umysłowej, jak i w traktowaniu ludzi. Nie potrafią, jak inni, zagłębić się w jakiś problem zapominając o świecie. Przy całej zmienności natury jest tu silnie rozwinięty kult wolności, dążenie do postępowania według własnych poglądów i upodobań. Mają łatwość wysławiania się i dyskusji, a także nawiązywania kontaktów. Własne zapatrywania potrafią wyłożyć jasno, a poglądy innych w najdokładniejszy sposób naświetlić. Rzadko zdradzają własny punkt widzenia, a robią to tylko wówczas, gdy poznają dogłębnie poglądy drugiej osoby. Można powiedzieć, że ludzie spod znaku Bliźniąt znają się na wszystkim i nie sprawia im trudności wygłosić przemówienie na poczekaniu. Nikt nie potrafi tak płynnie i sugestywnie mówić jak Bliźniak, który ma wrodzoną inteligencję i odznacza się we współżyciu dużą dozą taktu i zrozumienia. W astrologii odróżniamy dwa typy Bliźniąt: pierwszy, bardzo podatny na wpływy innych, uciekający się do kpin, kłamstwa, chytrości, przebiegłości; drugi typ, wyższy umysłowo, jest nieco powściągliwszy, wybitny w nauce, dobry orator i wykładowca, jeśli chodzi o uzdolnienia pedagogiczne.

 

źródło: http://labeata.w.interia.pl/asc_znaki.html

Edited by _Domi_
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

SŁOŃCE W RAKU

 

Rak to silna uczuciowość. Skorupa raka- symbol tego znaku Zodiaku jest pancerzem, który skrywa delikatność i nieśmiałość, jak też wrażliwość psychiczną i fizyczną. Obrona Raków przed możliwością zranienia emocjonalnego polega na usunięciu się i znalezieniu swego bezpieczeństwa w samotności. Tendencja ta jest niekorzystna z powodu występowania u nich silnej potrzeby posiadania domu i rodziny. Związki rodzinne oraz ognisko domowe nabierają dla Raków specjalnego znaczenia toteż są bardzo przywiązani do członków rodziny, domu, mieszkania. Odznaczają się wybitnie rozwiniętymi zaletami ojcowskimi i macierzyńskimi. Wykazują też przywiązanie do różnych rzeczy, co czyni z nich zbieraczy, kolekcjonerów różnych pamiątek, książek itp. Postępowanie ich cechuje spokój i rozwaga. Na ogół nie lubią żadnych zatargów i sprzeczek i w swoim postępowaniu , załatwianiu spraw nie znoszą powierzchowności. Według własnych zdolności starają się zgłębić dany przedmiot, dokładnie go poznać. Pracują dość powoli, z zastanowieniem, lecz zawsze starannie. Są bardzo dokładni, choć nie cechuje ich małostkowość. Warto zaznaczyć, że osoby urodzone pod dobrym wpływem Raka odznaczają się najlepszą pamięcią spośród wszystkich 12 typów. Czasem uzewnętrznia się u nich dar przeczuwania. Miewają też prorocze sny.

 

Osoby wykształcone spod znaku Raka są żądne władzy i uznania w środowisku, lecz przeważnie w dziedzinie intelektualnej. Wyróżniają się w otoczeniu, często doczekują się popularności. Na ogół działają rozważnie, rzadko nieostrożnie. Zazwyczaj odznaczają się wytrwałością w przeprowadzeniu zamierzonych celów i dyplomacją. Mimo wielkiego oddania dla drugich, cechuje ich wygórowany egoizm. W życiu i w pracy skłaniają się ku wygodom. Przeważnie nie nadają się do cięższych prac fizycznych, wymagających odporności i siły. Są to na ogół ludzie odznaczający się zręcznością i praktycznością, uzdolnieniami praktycznymi. Przepadają za muzyką, dramatem, literaturą romantyczną i romantycznymi przygodami.

W zasadzie Raki są pełne dobrej woli. Zmienny Księżyc, władca tego znaku, sprawia, że chwilami są serdeczni i czarujący, a innym razem melancholijni i powściągliwi. Chociaż sprawiają wrażenie łagodnych i spokojnych, to trudno jest pojąć ich myśli i uczucia. Niewiele osób jest w stanie zrozumieć tak bogatą wewnętrznie i wrażliwą naturę Raka. Ascendent w znaku Raka czyni człowieka skromnym, nieśmiałym i drażliwym. Tylko pozornie wydaje się on uległy, w rzeczywistości jest świadomy swej wartości i niezależny. Pod zewnętrzną nieśmiałością kryje się indywiduum mocne i wcale nie takie łatwe do prowadzenia, jakby się nam to mogło wydawać. To jest typ, który raczej sam skłonny jest niepostrzeżenie ująć ster w swe ręce. Punktualność i sumienność cechują każde jego wystąpienie. Zwraca on bardzo dużą uwagę, aby powierzona mu praca była wykonywana bez zarzutu, aby można było się nią wyróżnić. Stara się też, nawet w najbliższym otoczeniu, wzbudzać szacunek dla siebie. Obawa przed zdradzaniem swoich słabych stron odbiera mu często swobodę w działaniu i pewność siebie. Pozbawia się przez to wielu okazji do wymiany i wzbogacania myśli. Jakkolwiek ogromnie chciałby być w centrum zainteresowania, to jednak w wystąpieniach publicznych Rak jest nieśmiały i bojaźliwy.

 

SŁOŃCE W LWIE

Lew jest znakiem królewskim, uosobieniem wspaniałomyślności, dumnych uczuć potęgi i siły. Słońce - władca znaku zodiakalnego Lwa - systemie planetarnym jest punktem centralnym, wokół którego krążą wszystkie planety. Tak też i Lew pragnie znajdować się w świetle reflektorów, być w centrum uwagi. Ciepłe serce Lwa potrafi współczuć i zrozumieć innych, iść im z pomocą. Jego potężna siła wewnętrzna może dodać wiele otuchy słabszym, aby mogli uwierzyć w siebie. Wielka ufność potęgi Lwa pomaga strapionym przeżyć chwile zwątpienia i strachu. Lew, tak wielki i potężny, jest szczery, otwarty oraz prawdomówny w stosunku do innych. Uczciwość ludzi spod tego znaku bywa daleko posunięta i graniczy niemal z naiwnością. Spośród wszystkich znaków Lew ma najbardziej uwydatniającą się osobowość. Jest indywidualistą rzadko ulegającym wpływom innych osób oraz otoczenia. Wynika to z poczucia własnej wartości i nieomylności. Z jego pięknymi i dobrymi cechami łączy się jednak zawsze namiętna żądza pochwały, czci i uznania, co przy niedostatecznej samokontroli może być czasem przykre. Łatwo go dotknąć i wówczas dramatyzuje. Z natury Lew jest lojalny i zawsze gotów wyciągnąć rękę do zgody. Czyni to jednak wówczas, gdy jest absolutnie przekonany o swojej pomyłce, wynikającej najczęściej z jego porywczości. Cierpliwość jest cechą piękną, która jednak w znaku Lwa nie jest doskonała i należy ją kształtować.

 

Urodzeni ze Słońcem w Lwie mają silną wolę i dążą do zdobycia potęgi, władzy i autorytetu. Odznaczają się charakterem nader ambitnym w dziedzinie dowodzenia, planowania, działania i organizowania, mniej zaś w sferze intelektualnej. Mają silne poczucie prawdy i sprawiedliwości. Zawsze znajdą odwagę cywilną aby przeciwstawić się nawet osobom stojącym na wyższym stopniu hierarchii społecznej, jeśli są przekonani, że słuszność jest po ich stronie. W codziennym życiu lubią przepych, wystawność, uwielbiają uległy sposób odnoszenia się do nich, podkreślenie ich godności i zwykłe pochlebstwa. Pozytywne wpływy znaku Lwa obdarzają w nich urodzonych sprawiedliwością oraz wszystkim co wzniosłe, uroczyste, rycerskie i wspaniałe. Złe wpływy Lwa objawiają się wyjątkową gwałtownością i popędliwością. Tacy ludzie okazują niekiedy upór, zawziętość pychę i bezwzględność. W chwili szalonego gniewu ludzie ci są zdolni do czynów gwałtownych, nieobliczalnych w skutkach. Często objawiają się właściwości destruktywne i niszczycielskie. Przeważnie działają w sposób porywczy i szybko, rzadko natomiast wahają się i są niezdecydowani.

 

 

SŁOŃCE W PANNIE

 

U ludzi ze Słońcem w znaku Panny rozwinięta jest orientacja związana ze zjawiskami świata zewnętrznego, potocznie nazywana praktycznością, rozsądkiem i doświadczeniem. Panny są drobiazgowe w swej pracy. Zwracają baczną uwagę na szczegóły, pracują więc uważnie i dokładnie. Lubią zaprowadzać porządek. Poddają swój świat mikroskopijnej analizie. Zazwyczaj sprawy drobne pochłaniają je do tego stopnia, że nie są zdolne do ogarnięcia problemu. Panna zawsze jest zajęta przysłowiowym oddzielaniem plew od ziarna, wynajdywaniem błędów i krytykowaniem innych. Zbytnia drobiazgowość i krytykowanie, to "szukanie dziury w całym" czyni obcowanie z nią dość niemiłym, a czasem nawet nieznośnym. Wyżej rozwinięte jednostki z czasem uczą się rozróżniania ważności spraw, co daje im możliwość stania się uczonymi dużego formatu, rzeczowymi krytykami dzieł literackich czy doskonałymi wydawcami. Panny okazują skromność, która jednak w wielu przypadkach jest tylko pozorna. Szkodzą sobie przez nadmierną krytykę innych osób, dążą do zgłębienia ich tajemnic i zupełnie niepotrzebnie kłopocą się o ich los. Robią to pod naporem niepohamowanej ciekawości, tymczasem sami są zamknięci w sobie i nieufni w stosunku do innych. Panna jest znakiem ziemskim, stąd też życie zodiakalnych Panien obraca się wokół spraw materialnych. Lubią dobrze zjeść, są miłośniczkami komfortu.

SŁOŃCE W WADZE

Na ogół w znaku Wagi rodzą się ludzie mili, sympatyczni, dążący intuicyjnie do harmonii zewnętrznej i wewnętrznej. Waga zawsze dąży do równowagi i niemal zawsze ma pragnienie zachowania równowagi duchowej w prawie wszystkich sytuacjach życiowych. Podstawowym dążeniem Wagi jest osiągnięcie harmonii między rozumem a sercem. Przy wyborze właściwej drogi w życiu bardzo pomaga jej wrodzona intuicja.

U Wag występuje silna potrzeba partnerstwa. Małżeństwo i partnerstwo ma dla nich podstawowe znaczenie. Muszą oni jednak mieć możliwość zachowania swojej własnej indywidualności. W życiu odznaczają się wiernością, szczerością wobec innych, skłonnością do poszukiwania dobra, zmysłem porządku i pracowitości, a także talentem organizacyjnym. Wagi we wszystkim mają poczucie sprawiedliwości. Cechuje je też skłonność do rzetelnych kompromisów. Życie ich nie jest łatwe, gdyż chcieliby wszystkim w miarę możliwości dogodzić, co jak wiadomo nie jest możliwe. Z tych też powodów wynikają komplikacje i nieporozumienia. Odnoszą się z niechęcią do przemocy i wszystkiego co brutalne, ordynarne, pospolite i zbyt gwałtowne. Nigdy nie potrafią walczyć na straconych pozycjach. Przysługujące im prawa będą starali się zdobyć uprzejmością, perswazją i przekonywaniem innych. Ludzie ze Słońcem w znaku Wagi są zwolennikami zgody i pokoju, lecz nie za wszelką cenę. Bezwiednie unikają w życiu różnego rodzaju utarczek, walk i kłótni, lecz nie z braku odwagi lub aktywności, ale z własnej natury. Zamiłowanie do pokoju jest po prostu ich pozytywną cnotą, można powiedzieć najważniejszą. Nie boją się wojny i różnego rodzaju zatargów, lecz z natury wolą pokój. Jeżeli widzą, że nie ma innego wyjścia, potrafią rzucić się w wir walki z niespodziewaną gwałtownością. Dlatego więc, nie należy wyprowadzać Wagi z równowagi.

 

Waga jest znakiem powietrznym, dzięki czemu uwidacznia się jej intelekt. Ludzie spod tego znaku są zawsze aktywni w poszukiwaniu wiedzy, nowych idei i podniet intelektualnych. Posiadają szczególny dar analizowania zdarzeń towarzyskich ze swego otoczenia. Interesują się wszystkimi dziedzinami psychologii i stosunkami międzyludzkimi. Z tego też powodu są dobrymi doradcami, często pomagają ludziom w rozwiązywaniu ich problemów osobistych. Ascendent w Wadze daje w większości fizjonomię życzliwą, przyjazną, uprzejmą w stosunku do innych. Żywe uznanie dla piękna, harmonii i spokoju oraz gorące staranie aby nie znaleźć się w przeciwieństwie do tego wszystkiego, co jest właściwością człowieka urodzonego w znaku Wagi to maksyma życiowa ludzi spod tego znaku. Zdania innych, jakkolwiek nie zawsze podzielają, to jednak bez prawdziwego powodu nie potępiają. Chętnie podejmują się roli pośrednika dla pogodzenia zwaśnionych stron, przy czym zawsze zachowują najzupełniejszą bezstronność. Waga wskazuje na skłonność do ważenia i rozważania, panowanie zaś Wenus nad tym znakiem podkreśla dążenie do zgody i harmonii. Poczucie rytmu i harmonii jest dla ascendentalnych i zodiakalnych Wag poniekąd sensem i treścią życia. Rytm ten jest też pewnego rodzaju równowagą przy podejmowaniu życiowych decyzji. Na człowieku, w którego życiu harmonia nie jest pustym dźwiękiem, musi robić silne wrażenie wszystko co piękne, stąd umiłowanie dla przyrody i sztuki. Wagi chętnie przebywają w środowiskach, gdzie piękno jest związane z wykonywanym zawodem, albo w jakiś inny sposób odgrywa ważną rolę.

Do ważniejszych cech przeciętnej Wagi należy próżność. Ludzie ci chętnie słuchają własnego głosu, nawet go uwielbiają. Często potrafią opowiadać historie bez znaczenia rozwlekle i z detalami. Listy pisane przez Wagę należałoby czytać od końca. W ostatnich kilku zdaniach mieści się bowiem właściwa treść, to co jest najważniejsze. Początek to rzeczywiście tylko wstęp, uprzejmościowe zwroty, frazesy bez większego znaczenia. Ludzie - Wagi są najsilniej przywiązani do samych siebie. Dlatego też jest im trochę łatwiej niż innym rozstać się z partnerem lub partnerką, czynią to jednak w ostatecznej konieczności.

 

źródło: http://labeata.w.interia.pl/asc_znaki.html

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

SŁOŃCE W SKORPIONIE

Skorpiony charakteryzuje silna wola i wyjątkowa pobudliwość emocjonalna. Słońce pomyślnie aspektowane w tym znaku zapowiada dużą energię, siłę, nieprzeciętną odwagę i poczucie niezależności. Cechy te sprawiają, że ludzie z takim wpływem predestynowani są do zawodowej służby wojskowej, medycyny, szczególnie chirurgii. Krytycznie aspektowane Słońce przez inne planety w tym znaku zapowiada takie cechy jak: bezwzględność w działaniu, opryskliwość w sposobie bycia oraz szorstkość w stosunku do innych ludzi. Osoba taka ma mniemanie, że zawsze ma rację, chociaż rzeczywistość jest zupełnie inna. Przy krytycznych aspektach obserwuje się u ludzi ze Słońcem w znaku Skorpiona obojętność, chłód wobec niedoli i smutku innych ludzi.

Skorpion jest znakiem żądz i popędu seksualnego co sprawia, że urodzeni z silnym wpływem tego znaku są namiętnymi kochankami. Ludzie typu Skorpiona rozpoczynają każde działanie z zaangażowaniem całej swej energii. Ważne jest, aby ta energia była właściwie ukierunkowana. Dyplomacja nie jest ich silną stroną gdyż chętnie wyrażają zdania i uczucia, nie kontrolując tego co mówią. Powinni włożyć dużo wysiłku w pracę nad sobą, aby ich działania były przemyślane. Skorpiony nie traktują życia powierzchownie. Każdą sprawę doprowadzają do celu, nie bacząc na włożony wysiłek czy ofiary. Nie są oni pobłażliwi dla swojej słabości, nie lubią jej też u innych.

 

Ludzie spod znaku Skorpiona przejawiają nienasyconą żądzę wiedzy. Ich uzdolnienia znajdują swe ujście głównie na polu odkryć, badań naukowych i doświadczeń okultystycznych. Interesuje ich poznawanie życia i tego, co ich otacza. Łączy się jednak z tym subtelna intuicja i własny surowy, sprawiedliwy sąd. Umożliwia to poznanie i analizę charakteru innych osób oraz zrozumienie zawikłanych zagadnień. Ze swymi sądami Skorpion się nie kryje i dlatego ludzie, którzy się z nim zetkną mają możność szybko odczuć, czy zaliczył ich do swoich sympatii czy antypatii. I tak, o ile pierwsi mogą liczyć na życzliwą pomoc i wierność, o tyle drugim trudno uchronić się przed gryzącym sarkazmem, nielitościwym gniewem a nawet otwartą wrogością.

Ascendent w znaku Skorpiona obdarza najczęściej mocną i masywną budową ciała, cerą zwykle bladą. Jakże często błahe przyczyny mogą Skorpiona wprawić w gniew i wybuchy niezadowolenia, podczas których skłonny będzie do czynienia zarzutów zupełnie nieuzasadnionych. Skorpion posiada wybitny dar obserwacyjny. Stąd charaktery osób dotychczas całkiem nieznajomych już po pierwszym spotkaniu potrafi bardzo często bezbłędnie rozszyfrować. Z natury Skorpion jest bardzo skryty i mało kto zdobędzie jego zaufanie. Przyczyną tego są liczne okoliczności, lecz przede wszystkim liczne rozczarowania i przeciwności losu jakich doświadczył już we wczesnych latach życia. Fizjonomia jego ma w sobie jakąś powagę a nawet tajemnicę. Cechy Plutona, władcy tego znaku, ujawniają się przede wszystkim w blasku oczu, silnie przemawiających do każdego. Z całej postaci płynie jakiś prąd, który pozwala mu łatwiej zdobywać powodzenie u ludzi z najbliższego otoczenia.

Należy zawsze pamiętać, że w tym znaku mamy dwie natury Skorpiona. Jedna natura, wyższa i wybitnie szlachetna, pełna altruizmu, zaparcia się w sobie niespotykanego u innych typów. Druga natura niższego rodzaju, skłonna jest do rzeczy najpodlejszych i czynów najgorszych, "kopania dołków" pod innymi, śledzenia i wydawania najpodlejszych sądów. Dwie krańcowo różne możliwości są u Skorpiona charakterystyczne. O tym, która weźmie górę mówią aspekty planet do Słońca i do ascendentu.

 

SŁOŃCE W STRZELCU

Strzelec to człowiek czynu, pełny entuzjazmu i niezmordowanej pilności. Swoje szerokie ideały i inspiracje duchowe realizuje za wszelką cenę. Cele swe często osiąga dzięki sile pozytywnego myślenia. Ludzie ze Słońcem w znaku Strzelca są uczciwi, sprawiedliwi i wspaniałomyślni, gdyż harmonia i przychylność otoczenia jest dla nich bardzo ważna. Uważają za swój obowiązek nieustannie iść naprzód, poznawać nowe i po drodze pomagać innym. Odznaczają się wielkim zapałem do wiedzy i nauki. Przejawiają potrzebę omawiania z innymi swoich osobistych doświadczeń, chcą ich akceptacji. Bardzo ważne dla Strzelca, może nawet najważniejsze, są szerokie kontakty ze światem, zainteresowanie innymi kulturami i wymiana myśli.

Ceni ogromnie wolność własnych przekonań, szkoda tylko, że nie zawsze toleruje ją u innych. Słońce w Strzelcu nastraja idealistycznie, czyni szczerym i otwartym wobec innych; "co w sercu to i na ustach".

Ascendent w Strzelcu daje fizjonomię ruchliwą i pełną temperamentu. Strzelec pracuje głównie w kierunku zdobywania i pogłębiania wszechwiedzy. Cechą tego znaku jest łagodność i zgodność, ale gdy się do kogoś zrazi nie przepuści tego płazem. Nie ukrywa swojego niezadowolenia i przy nadarzającej się okazji potrafi ugodzić bardzo dotkliwie. Wyróżnia się dwie kategorie ludzi spod znaku Strzelca. Jedna, o niższym poziomie umysłowym, skłonna jest do życia awanturniczego, pełnego zmian i nowości. Taki typ oddaje się sportom, lubi ryzyko często na krawędzi życia. Nie brak tu też zwykłych, prymitywnych ryzykantów, nieobliczalnie i nielogiczne postępujących. Typ wyższy Strzelca oddaje się również sportom, ale unika nadludzkiego wysiłku, okrucieństwa czy kłamstwa. Pierwszy typ skłonny jest nawet do morderstw i różnego rodzaju bestialstw. Natomiast wyższy typ odznacza się wspaniałomyślnością, nawet wobec wroga. Ascendent i Słońce w znaku Strzelca czynią pod nim urodzonych wielkimi. Dobre cechy charakteru potęgują się, jeśli na ascendencie jest Jowisz, władca Strzelca. Są bardzo przyjacielscy, lubiani przez otoczenie. Znacznie ułatwia im to zdobywanie zaszczytów i honorów. Takt i umiar jest ich cechą wrodzoną. Odznaczają się zdolnością przewidywania graniczącą niemal z jasnowidztwem, mają prorocze i realistyczne sny.

 

SŁOŃCE W KOZIOROŻCU

Cechy charakteru ludzi spod znaku Koziorożca trafnie symbolizuje właśnie Koziorożec, samotnie i ostrożnie wspinający się na szczyty, coraz wyżej i wyżej. Widzimy tu silną wewnętrzną potrzebę posuwania się naprzód, w górę zarówno duchowo, jak i społecznie. W ten sposób Koziorożec osiąga autorytet. Pomaga mu w tym także niezwykła wytrwałość i wielki talent organizacyjny. Ludzie spod tego znaku są układni i metodyczni w swej pracy.

Słońce w znaku Koziorożca daje bardzo dużo powagi, godności i stałości, a nawet pewności siebie. Wpływ Saturna - władcy tego znaku - obdarza swoich podopiecznych spokojem, koncentracją i dogłębnym dociekaniem problemów. Harmonijne aspekty innych planet do Słońca sprzyjają intensywnej i wytężonej pracy. Pomagają też skutecznie przeciwdziałać skłonnościom do pesymizmu, melancholii i nieuzasadnionym wewnętrznym rozterkom. Koziorożce mają wiele ideałów, zaplanowanych celów i wielką nadzieję ich osiągnięcia. Bodźcem pchającym ich naprzód bywa często żądza sławy i zaszczytów. Silne pragnienie i oczekiwanie hołdów i podziwu daje pewien rodzaj samozadowolenia i samouwielbienia. Ta słabość charakteru, tak często występująca w tym znaku, opóźnia rzeczywisty postęp. Dlatego Koziorożec powinien podejmować działania, aby zwalczyć tę słabość.

 

SŁOŃCE W WODNIKU

Symbolem Wodnika jest nosiwoda rozlewający wodę z dzbana. Tłumaczy się to jako rozprzestrzeniania siły życiowej i energii duchowej na ludzi. Przyjaźń i koleżeństwo są tu niezmiernie ważne. Wybrani przez Wodnika na przyjaciół mogą być pewni jego niezawodnej lojalności.

U ludzi ze Słońcem w Wodniku silniej niż u innych przejawia się intuicja, zwłaszcza w sprawach życia wewnętrznego. Urodzeni w tym znaku są najbardziej uduchowieni i romantyczni. Charakterystyczną ich cechą jest wynalazczość, odkrywczość nie tylko w dziedzinie techniki i nauk ścisłych, lecz również abstrakcyjnych i metafizyki. Są to ludzie wszechstronni. Spod tego znaku mamy poważnych badaczy na polu wszelkich nauk, odkrywców prawd głębokich i dotychczas nieznanych. Konstelacja ta zapewnia stałą przyjaźń ze strony ludzi i dla ludzi oraz sławę i osiągnięcie zaszczytów, a także uznanie o powszechnym zasięgu.

 

Wodnik ma umysł wynalazczy, analityczny i może dlatego patrzy w przyszłość głębiej i dalej niż inni. Nie jest wyłącznie teoretykiem, lecz również praktykiem i eksperymentalistą. Doskonale potrafi wprowadzać w czyn swoje, zdawać by się mogło, abstrakcyjne idee. Lubi myślenie, organizację, technikę, nowe wynalazki, wszystko co oryginalne, fascynujące i zarazem niezwykłe. Nie znosi rutyny, konwencjonalizmu, przesadnej pedanterii, tępego uporu, nudziarstwa, niezdecydowania czy przymusu. Nie lubi przestrzegać tradycyjnych zwyczajów i form, w których inni się lubują. Chętnie przebywa w samotności, prowadzi wewnętrzne kontemplacje. Nigdy nie czuje się samotny, chociaż pozornie mogłoby się tak wydawać. Jego myśli zastępują mu najciekawsze towarzystwo. Ludzie ze Słońcem w znaku Wodnika są intelektualistami. Cechuje ich przy tym wahanie między wybuchowym optymizmem a przygniatającym optymizmem.

 

Wodnik, w przeciwieństwie do materialnego Koziorożca, jest na wskroś idealistyczny, uczynny, filantropijny i humanitarny. Jest uprzejmy, bardzo towarzyski, względnie odważny, ambitny i lubi harmonijne otoczenie. W przekonaniach jest stały. Do wszelkiego postępu, innowacji i nowoczesności ma serce otwarte. Plany, chociaż trudne, stara się zawsze przeprowadzać z wytrwałością i do końca. Niezwykłe, ekscentryczne usposobienie powoduje, że ludzie ze Słońcem w Wodniku zajmują się sprawami nieprzeciętnymi, przeciętnym zaś nadają piętno niezwykłości. Każdy wybitny wynalazca i odkrywca ma w horoskopie mniejszy lub większy wpływ tego znaku.

 

Osoby przychodzące na świat ze Słońcem w Wodniku mają życie burzliwe, bogate w nagłe i niespodziewane wydarzenia. Wyższy typ tego znaku poświęca się z zapałem studiowaniu psychologii, charakteru ludzkiego. W tej dziedzinie wrodzona intuicja i inteligencja oddają mu wielkie usługi. Ascendent w Wodniku daje postać ujmującą, pogodną i nie poddającą się smutkom i złym nastrojom. Osoby takie odznaczają się oryginalnością i niezależnością. Pragną działać dla dobra ogółu, są twórczy. Niezmiernie ważny dla nich jest kontakt z innymi, których traktują życzliwie i przyjaźnie. Ascendentalne i solarne Wodniki mają skłonności do okultyzmu, mistyki i symboliki. Studiują je i dyskutują o nich chętnie, nie tyle jednak dla samej wiedzy, ile dla właściwego zrozumienia istoty człowieka i jego roli we wszechświecie. Stosunki z ludźmi nawiązują łatwo i zwykle są one bardzo korzystne. Ujemne aspekty innych planet w horoskopie mogą przejawiać się w tym znaku w postaci różnego rodzaju kaprysów, dziwnych zachowań, niezrozumiałych dla innych.

 

SŁOŃCE W RYBACH

Ryby są znakiem szczególnej wrażliwości. Urodzeni ze Słońcem w znaku Ryb bardzo silnie reaguj na myśli i odczucia innych osób. Z reguły nie mają silnej woli, stąd też łatwo ulegają wpływom zewnętrznym. Nieświadomie przyswajają sobie poglądy i punkty widzenia otoczenia. Muszą nauczyć się samodzielności i patrzenia w przyszłość z większą ufnością. Symbolem znaku zodiakalnego Ryb są dwie ryby płynące w przeciwnych kierunkach, co tłumaczy drastyczną dwoistość uczuć osoby urodzonej pod tym znakiem. Humor, wdzięk i rozumienie innych przyjaźnie usposabia otoczenie do Ryb ale osoby tak wrażliwe często są narażone na wyzysk i nadużywanie. Dwoistość Ryb sprawia, że potrafią być wydajne i dokładne a ich nastrój zmienia się od bardzo optymistycznego do skrajnie pesymistycznego.

 

Neptun - władca Ryb, obdarza swoich podopiecznych zdolnościami mediumistycznymi, jak też i zainteresowaniami w tym kierunku. Ryby przejawiają silną wiarę w dobroć natury ludzkiej, z czego rodzi się skłonność do przebaczania błędów a nawet doznanych krzywd. Mają naturę serdeczną i życzliwą, mimo to z trudnością dobierają osobiste sympatie. Z jednej strony potrzeba oddania, z drugiej zaś brak zaufania i wiary w znacznym stopniu utrudniają im życie. Najsilniejszą cechą tego charakteru jest umiejętność spokojnej obserwacji i rozważnego działania.

Ascendent w Rybach daje skłania do przejmowania się sprawami i kłopotami innych bardziej niż własnymi. Chęć przypodobania się wszystkim czyni Ryby chwiejnymi i uległymi. Należy więc zachować własną indywidualność, wyrabiać stanowczość w postępowaniu i być ostrożnym w doborze przyjaciół. Ryby nie przywiązują wagi do spraw osiadania i własności. Marzą o życiu prostym, nie pozbawionym jednak piękna. Lubią poruszać się w świecie marzeń, gdzie mogą zapomnieć o swoim "ja". Dobroczynny wpływ Ryb objawia się w formie wyjątkowych zdolności artystycznych.

 

Ludzie - Ryby w trudniejszych sytuacjach życiowych usuwają się w cień, aby dopuścić do głosu innych, nawet jeśli przypisują sobie większą wiedzę. Wynika to z ich nieśmiałości. Podstawową cechą charakteru Ryb jest łagodność. Ich życie jest pełne dziwnych wydarzeń, często niezrozumiałych dla innych. Cierpią przez ukrytych wrogów i szkodzą sobie przez bierność i brak konsekwencji. Przy ujemnych wpływach innych planet występuje silny pociąg do środków odurzających i usypiających oraz alkoholu; łatwo się temu poddają.

 

źródło: http://labeata.w.interia.pl/asc_znaki.html

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

SŁOŃCE W PIERWSZYM DOMU

Słońce jako ciało niebieskie uważane jest już przez starożytnych za źródło siły życiowej, a znajdując się w pierwszym domu, który dotyczy wyglądu fizycznego, budowy ciała, proporcji tej budowy, poza tym dom ten dotyczy również dzieciństwa, więc tym samym dobra pozycja Słońca w tym domu, czyli brak ujemnych aspektów planetarnych do Słońca, jest zapowiedzią dobrego zdrowia, dużych sił życiowych, odnawiających się w miarę ubywania. Charakter jest zrównoważony o cechach takich, jak dowcip, humor, wesołość, radość z życia i towarzyskość; nie brak też ambicji a w życiu uzewnętrznia się wiele postępowości, poza tym nie brak również odwagi i przezwyciężenie trudności w życiu przy takiej konstelacji, będzie stosunkowo łatwe, zresztą tych przeszkód w życiu wiele nie znajdzie się, oczywiście jak tranzyty i progresje nie dają specjalnie złych aspektów do pozycji Słońca z momentu urodzenia.

 

SŁOŃCE W DRUGIM DOMU

Pozycja ta, ze względu na to, że ten dom podporządkowany znakowi Byka - nie jest pomyślna. Ludzie z taką konstelacją mają sukcesy materialne i dobre miejsce, ale przy tym jest też większa skłonność do rozdawania pieniędzy, jak do ich brania i jeżeli ta skłonność nie znajduje w cechach charakteru pewnego hamulca, w życiu zaistnieją nie tylko braki materialne, ale nawet bieda.

SŁOŃCE W TRZECIM DOMU

Dobra konstelacja dla podróżowania, poza tym czyni urodzoną osobę światłą, wykształconą i daje zdolności obserwacyjne; uzdolnienia do nauk i wszelkich studiów; ustosunkowanie wśród ludzi nieprzeciętnych; świetna orientacja w różnych dziedzinach i sprawach, jak też rzeczach oraz duże zainteresowanie w sprawach naukowych. Dobra pozycja dla prac literackich, publicznych występów, jak też zdobywania względów innych ludzi dla siebie.

SŁOŃCE W CZWARTYM DOMU

Dom czwarty podlega znakowi Raka, tym samym pozycja Słońca w tym domu nie jest mocna i pozycja taka wskazuje, że osoba urodzona musi przeżyć większą część życia zanim dodatnie znaczenie Słońca w tym domu przejawi się w szerszym zakresie. Walka o dźwignięcie się z braków w życiu. Jest to konstelacja dodatnia pod koniec życia, bo ujmuje ciężary starości. Niezależnie od tego ta konstelacja wskazuje też, że większość spraw nawet najbardziej zagmatwanych posiada dobre zakończenie, czyli koniec w każdym przedsięwzięciu zawsze zapowiada się przy takiej konstelacji pomyślniej, jak początki przedsięwzięcia. Konstelacja taka też wskazuje i na to, że kraj urodzenia oraz rodzina wywierać będą silniejszy wpływ na życie osoby urodzonej z taką konstelacją.

SŁOŃCE W PIĄTYM DOMU

Odcinek, który w horoskopie nazywa się piątym domem dotyczy spraw takich, jak flirty, miłość, dzieci, ich liczby i zdrowia, jakości i płci, wszelkich rozrywek, zabaw, gier, zakładów, przyjemności, nauk, wykształcenia wspólnie z domem trzecim oraz spraw, które mają związek z życiem zewnętrznym, czyli publicznym.

Obecność Słońca w tym domu jest zapowiedzią w pierwszym rzędzie, że poruszone sprawy będą bardziej aktualne od innych z wyjątkiem takich spraw, jak sprawy związane z posiadaniem dzieci, dla których taka konstelacja nie jest dodatnią zapowiedzią.

SŁOŃCE W SZÓSTYM DOMU

Odcinek ten w horoskopie dotyczy spraw związanych ze zdrowiem chorobami, ich rodzajem, które uzależnione są od znaku, na który ten dom wypada, oraz od współdziałania domu 1-go i planet, jak też ich aspektów w tym wypadku do Słońca, które w tym domu znajduje się, a poza tym jest to dom pracy, jej charakteru, rodzaju, oraz pomocników i współpracowników. Słońce w tym domu posiada ograniczoną siłę działania, szczególnie w odniesieniu do zdrowia i sił życiowych i ludzie z taką konstelacją narażeni są na stałe niemal niedomagania i choroby, które często przybierają charakter chroniczny, stały.

 

źródło: M.Heindel "Astrologia"

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

SŁOŃCE W SIÓDMYM DOMU

Dom ten dotyczy spółek, toteż wszelkie spółki w życiu jak wynika z tej konstelacji na skutek sobkostwa i egoizmu jednego ze wspólników są raczej niekorzystne, jako pociągnięcia; kto ma taką konstelację winien raczej spółek unikać, bo interesów dobrych na nich nie zrobi. W sprawach małżeńskich, które są też pewne odmianą spółki, przy takiej konstelacji liczyć można na wyjątkowe sukcesy i szczęście. Druga osoba w małżeństwie okaże się popularna i nieprzeciętna w swoim zawodzie i życiu, jak też będzie o charakterze spokojnym, oddanym, dając w sumie dobrane i życzliwe towarzystwo, niezawodne w potrzebie i do końca trwania związku małżeńskiego oddana i niezmienna w stałych i życzliwych uczuciach, nawet przy dużych nieszczęściach.

SŁOŃCE W ÓSMYM DOMU

Pozycja Słońca w tym domu nie jest silna, ze względu na to, ten dom podlega wpływom znaku Skorpiona, który znajduje się do znaku Lwa w kwadraturze, czyli o 90 stopni od znaku Lwa.

Dom VIII jest domem śmierci i tu pozycja Słońca wskazuje na słabe siły żywotne, ale zapowiada życie bardzo obiecujące w związku z jego szybkim zakończeniem się, bez długiego chorowania i cierpień fizycznych. Z drugiej strony przez zmiany życiowe człowiek łatwo stawać się może żebrakiem, po śmierci którego pojawia się sława i wybitność, a często bywa ogłoszony geniuszem przy tej konstelacji, lecz jak podano wyżej, po śmierci dopiero.

SŁOŃCE W DZIEWIĄTYM DOMU

Dziewiąty dom horoskopu odpowiada znakowi Łucznika i jest to odcinek dotyczący wszystkiego, co łączy się z zagranicą, dalekimi podróżami, odbywanymi wodą lub lądem; zagadnienia filozoficzne, religijne, wyższe nauki - łączą się z tym odcinkiem. Konstelacja taka wskazuje na rozum i rozsądek u osoby urodzonej, mającej taką konstelację w horoskopie urodzenia. Nieprzeciętne ideały i duża ambicja, cierpliwość, dokładność we wszystkim i życiu, serdeczność oraz szlachetność, poza tym duża łatwość rozwiązywania najtrudniejszych problemów, a towarzyszy temu i doskonała orientacja w świecie zewnętrznym oraz duchowym, tak, że nie brak czasami świadomości skąd przybywamy i dokąd zmierzamy. Wybitne uzdolnienia dla filozofii, metapsychiki oraz teologii, i z czego też wynika łatwość rozwiązywania zagadnień z dziedziny takiej, jak religia. Z taką konstelacją byli urodzeni wybitni ludzie w państwie, prawodawcy, reformatorzy w znaczeniu dodatnim, adwokaci, księża, biskupi oraz papieże.

SŁOŃCE W DZIESIĄTYM DOMU

Pozycja ta jest sukcesywną w stosunku do zajmowanych w życiu stanowisk oraz jak chodzi o wspinanie się po drabinie społecznych szczebli, co jest ujawnione nierzadko przez takie osoby, jak przełożeni, których łaska jest wybitną; łatwość zajmowania stanowisk odpowiedzialnych i wybitnych w życiu społecznym.

SŁOŃCE W JEDENASTYM DOMU

Pomyślna pozycja dla powstających u osoby urodzonej nadziei i życzeń, lecz jak chodzi o XI dom, podlega on opozycyjnemu znakowi w stosunku do Lwa - Wodnikowi i pozycja ta dla Słońca nie jest bardzo dobra. Liczni i nieprzeciętni przyjaciele i przyjaźnie oraz liczne znajomości; konstelacja ta czyni przyjacielskim. Wszystkie jednak dodatnie znaczenia tej pozycji są uzależnione od silnych pomyślnych aspektów innych planet do Słońca w tym domu.

 

SŁOŃCE W DWUNASTYM DOMU

Konstelacja taka stwarza warunki dające samotność w zgiełku życia, jest to "samotna dusza" w tłumie obcych ludzi, bez przyjaźni i przyjaciół w życiu i znajomych.

Zapowiedź konfliktów, które opierają się o sądy, oraz dają łatwość popadania w sprzeczne stanowiska wobec obowiązujących zarządzeń ustaw, respektowanych przez innych ludzi. Niepowodzenia w sprawach związanych z krewnymi i rodziną.

Zapowiedź wygnania przymusowego, albo też i dobrowolnego uciekania za granicę z braku warunków do bytu w granicach swojego kraju. Nie braknie w życiu licznych przeciwników i wrogów zdecydowanych do szkodzenia i przeszkadzania. Zachodzi tu też taka możliwość, że jeżeli braknie hamulców odpowiednich w charakterze i samokrytyki i kontroli własnych uczynków, to zaistnieje w pierwszej połowie życia uwięzienie, za przekraczanie obowiązujących ustaw w państwie.

Konstelacja taka zapowiada również zamiłowanie do okultyzmu i badań metapsychicznych i metafizycznych, oraz zamiłowanie do muzyki, do rysunku, malowania.

źródło: M.Heindel "Astrologia"

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

SŁOŃCE – ogólne informacje:

Planeta: męska, pozytywna, dzienna.

Włada Lwem; wywyższenie (egzaltacja) w Baranie; wygnanie w Wodniku; upadek w Wadze

Zasady astrologiczne: ciepło i suchość.

Żywioł ognia. Metal: złoto.

Minerały: kryształ górski, diament, rubin, chryzoberyl, złoty kwarc, beryl, bursztyn, jaspis, chryzolit, hiacynt, topaz, heliotrop, granat, karbunkuł.

Kolor okultystyczny: żółto-zielony i purpurowo-czerwony.

Kolor zwyczajny: złoty, nasycony żółty, pomarańczowy, jasnoczerwony, biały.

Dzień tygodnia: niedziela.

Liczby: 1, 4, 6, 9, 36, 111, 666.

 

Cechy pozytywne: radość życia, silna wola, aktywność, energiczność, wyrazistość, harmonijność, samodzielność, niezależność, kreatywność, wiara w siebie, swoje siły i możliwości, zdecydowany i przekonujący sposób autoprezentacji, duma, ambicje, zdecydowanie, śmiałość, odwaga, waleczność, godność, szlachetność, wielkoduszność, wierność, uprzejmość, szczerość, oddanie w stosunku do bliskich, uczciwość, humanitaryzm, stałość, pracowitość, myślenie analityczne, dar pięknego wysławiania się, artyzm, zdolności organizatorskie.

 

Cechy negatywne: pycha, wysokie mniemanie o sobie, żądza władzy, okrucieństwo, despotyzm, tyrania, autorytarność, przecenianie swoich talentów i możliwości, zarozumiałość, skłonność do blichtru, pozłoty, ceremoniałów, poklasku, pompatyczność, działania na pokaz, zadufanie, wyniosłość, samozadowolenie, nadętość, zuchwałość, próżność, cwaniactwo, arogancja, despotyzm, czasami wiarołomstwo i zdrada, upodobanie do luksusu, matactwa, wykorzystywanie innych, słaba wola, wahania, brak zdecydowania, ekstrawagancja.

 

Odpowiedniki fizjologiczne: serce, a szczególnie jego mięśnie, naczynia krwionośne, tętniczy układ krwionośny, cyrkulacja krwi, górna część pleców, mięśnie pleców, kręgosłup, śledziona, przepona, oczy, mózg i rdzeń przedłużony, szpik kostny, układ nerwowy, prawa połowa ciała i oko u mężczyzn, lewa u kobiet, przednia część przysadki mózgowej, szyszynka, czakra sahasrara (koronna).

 

Sygnifikuje: ojca, szefa, męża, lidera, ogólnie mężczyznę. Ludzi bogatych, potężnych, z autorytetem, znanych, zajmujących wysokie stanowiska państwowe, arystokrację, szlachtę itp. Zdrowie. Poziom wolności osobistej. Ogólny dobrobyt. Wysokie stanowisko, tytuł, godność. Popularność, uznanie, sławę, honory, szacunek, nagrody. Odpowiedzialność. Zasady życiowe.

 

Profesje: prezydent, działacz społeczny, pracownik administracji państwowej, wysoko postawiona osoba, duchowny, filozof, rzeźbiarz, pracownik przemysłu artystycznego i innych twórczych zawodów, myśliwy, biolog, jubiler.

Źródło: Siergiej Wroński „Astrologia Klasyczna”

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • Ismer changed the title to Słońce w horoskopie

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...