Jump to content

Temat 2 - Cykle Życia: formujący, produktywny, żniwny


Izis
 Share

Recommended Posts

CYKLE ŻYCIA

 

 

Dzisiejsza lekcja poświęcona jest Cyklom Życia – ponieważ znajomość czasu trwania własnych Cykli i charakteryzujących je wibracji, pomaga nam wykorzystać w pełni nasze własne możliwości w danym okresie życia. Cykle określają temat kolejnych etapów w życiu i opisują kierunek, przez który ewoluujemy. Każdy Cykl podsuwa nam określone lekcje do nauczenia i wskazuje, jak je przyswoić w sposób pozytywny. Nasze Cykle są jakby porami roku, a nasze Warunki Życia (które przedstawię w kolejnej lekcji) – pogodą, jaka w nich panuje. Wpływy naszych Cykli nakładają się na naszą Drogę Życia, która nimi rządzi i nadaje im określoną formę.

 

I CYKL – FORMUJĄCY OSOBOWOŚĆ – wskazuje na charakter naszego dzieciństwa i wczesnej młodości, kształtuje naszą osobowość. Ten okres jest źródłem naszych głębokich przeżyć, wokół których gromadzą się nasze zahamowania i lęki. Z jego energią stykamy się w momencie naszej największej niewinności, czystości, niezaznaczeni jeszcze żadnymi uprzedzeniami – „przesiąkamy” jego energią.

 

II CYKL – TWÓRCZY – przede wszystkim informuje o naszych predyspozycjach zawodowych i naszym miejscu w społeczeństwie – określa charakter sytuacji, w których możemy uruchomić nasz potencjał i twórczą postawę wobec życia i innych ludzi. Jego wibracji możemy już użyć jako „narzędzia” (to nasza indywidualna pamięć doświadczeń na dany temat, nasze umiejętności), którym posługujemy się tym razem w nowych warunkach na drodze naszego życia.

 

III CYKL – WSPÓŁPRACY – mówi o rodzaju „satysfakcji”, jaką będziemy czerpać z plonów naszego życia. Jesteśmy wówczas dojrzali, świadomi siebie i własnych talentów – możemy włączyć się do współpracy nad wspólnym celem, z osobami realizującymi podobne zadania.

 

„OBLICZANIE” CYKLI ŻYCIA

 

 

Przykładowa data urodzenia:

7.9.1964

 

I CYKL – wibracja miesiąca urodzenia:

W naszym przykładzie – 9

Jeśli miesiąc urodzenia składa się z podwójnej cyfry, wówczas jest ona podliczbą I Cyklu, a jego podstawową wibracją jest jej suma, np.: miesiąc urodzenia – grudzień: 12 = 1+2 = 3 (3 – wibracja główna, a 12 – podliczba – Cykl I – 3/12)

 

II CYKL – wibracja dnia urodzenia:

W naszym przykładzie – 7 – i tu podobnie jak w I Cyklu, jeżeli dzień urodzenia jest podwójną cyfrą – ona jest podliczbą, a jej suma główną wibracją Cyklu II.

 

III CYKL – wibracja roku urodzenia:

Sumujemy pojedyncze cyfry roku urodzenia: 1964 – 1+9+6+4 = 20 = 2+0 = 2

Z naszego przykładu otrzymaliśmy – 2/20

 

 

„WYLICZANIE” OKRESÓW PRZEJŚCIOWYCH MIĘDZY CYKLAMI

Cykle życia zazębiają się i w tym tzw „okresie przejściowym” oddziałują na nas dwie energie – kończąca poprzedniego i pojawiająca się kolejnego. W zależności od długości okresu przejściowego odczuwamy daną zmianę w naszym życiu łagodnie, bądź zdecydowanie. Niektóre okresy przejściowe trwają kilka miesięcy (czasem nawet dni), inne aż kilka lat. Przy wyliczaniu tych okresów potrzebna nam jest:

1 - podstawowa energia naszego Klucza Wcielenia - to I Warunki Życia, które poznamy dopiero – ich energie wskazuje suma dnia i miesiąca urodzenia, w naszym przykładzie:

7(dzień urodzenia) + 9 (miesiąc urodzenia) = 16 = 1+6 = 7 – Klucz Wcielenia 7/16 (dla wyliczenia okresów przejściowych potrzebujemy tylko wibracji głównej – 7 KW)

2 - i Lata Osobiste, które uzyskamy używając właśnie Klucza Wcielenia. Otrzymamy dwie daty (stałą i ruchomą), ruchoma – zawsze zaczyna się 1 stycznia, ale jej rok odkryjemy odnajdując nasz Rok Osobisty 1 – damy rade, spokojnie wszystko wytłumaczę (ze zmianą Warunków Życia będzie łatwiej). O samych latach osobistych będziemy jeszcze mówić, więc na razie nie myślcie o nich (o ich interpretacji).

 

 

 

I OKRES PRZEJŚCIOWY:

 

DATA STAŁA: data urodzenia + 28 lat i 4 miesiące

DATA RUCHOMA: 1 stycznia 1 Roku Osobistego najbliższego daty stałej (zawsze 1 stycznia)

 

Przykładowa data: 7.9.1964

Klucz Wcielenia: 7

 

Data stała: 7.9.1964 + 28 lat i 4 miesiące = 7.1.1993 (w tym przykładzie dodaliśmy dodatkowo 1 rok, ponieważ do miesiąca 9-września, dodając 4 miesiące otrzymujemy styczeń, kolejnego już roku).

Data ruchoma: 1 stycznia 1 Roku Osobistego (najbliższego dacie stałej):

1 Rok Osobisty (kiedy będzie) otrzymany z:

dodając rok daty stałej: 1993+Klucz Wcielenia 7 = 2000 (sumujemy) = 2 Rok Osobisty. Lata osobiste następują kolejno po sobie, więc chcąc odszukać 1 Rok Osobisty w naszym przykładzie – wiemy, że 1993 rok jest 2 RO, a 1 Rokiem Osobistym będzie 1992 rok kalendarzowy.

Otrzymując RO 5,4,3,2 cofamy się do poprzedniego RO 1, a otrzymując RO 6,7,8,9 posuwamy się do przodu – szukając 1 Roku Osobistego.

Data ruchoma:1.1.1992

(pytaj, zawsze podpowiem, wiem, jak sama zaczynałam przeliczać te daty)

 

OTRZYMALIŚMY I OKRES PRZEJŚCIOWY (między I a II Cyklem)

[b]Od 1.1.1992 do 7.1.1993[/b]

 

 

II OKRES PRZEJŚCIOWY:

 

DATA STAŁA: data urodzenia + 56 lat i 8 miesięcy

DATA RUCHOMA: 1 stycznia 1 Roku Osobistego najbliższego daty stałej

 

Przykładowa data: 7.9.1964

Klucz Wcielenia - 7

 

Data stała: 7.9.1964 + 56 lat i 8 miesięcy = 7.5.2021 (tak jak w poprzednim okresie przejściowym, tu również dodaliśmy 1 rok, ponieważ dodając do września 8 miesięcy, przechodzimy już na kolejny rok)

Data ruchoma: 1 stycznia 1 Roku Osobistego (najbliższego dacie stałej):

rok daty stałej: 2021 + Klucz Wcielenia 7 = 2028 = 2+2+8 = 12 = 3 RO. Rok kalendarzowy 2019 jest 1 Rokiem Osobistym dla przykładowej daty urodzenia - 7.9.1964, bo:

2021 + KW 7 = 2028 = 2+2+8 = 12 = 3 RO (2021), 2RO (2020), 1RO (2019)

Data ruchoma: 1.1.2019

OTRZYMALIŚMY II OKRES PRZEJŚCIOWY (między II a III Cyklem)

Od 1.1.2019 do 7.5.2021

 

 

 

 

WIBRACJE CYKLI – ICH ENERGIE

 

 

1 – To rozwój Twojej własnej indywidualności i dążenie do samodzielności, nie licząc na przyjaciół, czy rodzinę. Pojawiają się sytuacje, które jednocześnie są okazją do wykazania własnej inicjatywny. Możliwość „dowodzenia”, kierowania innymi.

Staraj się nie realizować Twoich własnych pragnień kosztem innych i postaraj się zrozumieć i działać ze świadomością tego, że nikt nikomu nie odbiera szans na sukces. Tak podchodząc do wszelkich Twoich działań czeka Cię sukces, spełnienie materialne i wewnętrzna satysfakcja.

 

2 – W tym czasie ważna jest i jednocześnie wręcz konieczna Twoja własna umiejętność współpracy i skupiania się na detalach w życiu – niesie to za sobą wykorzystanie przez Ciebie każdej pojawiającej się szansy w życiu. Należy brać wszystko, bez namysłu. Życie w tym czasie wymaga od Ciebie cierpliwości i wielu kompromisów. Przepełnia Cię twórczy potencjał emocjonalny. Ten czas jest przede wszystkim nauką funkcjonowania w grupie, nie podporządkowywania się osobom – lecz wspólnym celom, osiągnięcia „złotego środka”, umiarkowania i wyciszenia emocjonalnego. Staraj się nikogo, ani niczego nie oceniać.

 

3 – Doskonalenie własnej osobowości – to kwesta, bardzo ważna dla Ciebie w tym czasie. To czas beztroski, przyjaźni, zawierania nowych znajomości – jeden z najłatwiejszych okresów w Twoim życiu. Doskonalenie osobowości – jednak nie sprzyja on samej nauce, tylko pokazaniu Twoich własnych umiejętności światu. To również nauka gospodarowania Twoją własną energią, unikając jej rozpraszania. Uwaga, aby nie spędzać czasu wyłącznie na zabawie i aby nie ingerować w cudze życie „na siłę” wbrew woli drugiej osoby – zwracając na to uwagę, wieść będziesz szczęśliwe życie zarówno uczuciowe jak i materialne. Po prostu radość i szczęście.

 

4 – Wymagana jest od Ciebie nie tylko solidna praca, ale i w konkretnym kierunku. Tutaj konieczny jest Twój własny wysiłek i wytrwałość. Następuje rozwój i należy świadomie nad tym pracować – Twoich własnych zdolności organizacyjnych i zmysłu ekonomicznego. Twój sukces jest proporcjonalny do włożonego przez Ciebie wysiłku. Nie trać czasu, na nic dosłownie, a wytrwale buduj fundamenty. Konieczne jest, aby Twoje życie miało wyraźną strukturę i to nadaną przez Ciebie. Dbaj o harmonijne relacje z innymi, unikaj nadmiernego demonstrowania własnego „uporu”. Różne aspekty Twojej własnej pracy, postrzegaj jako całość.

 

5 – „Życie z zapakowaną walizką” – to taki czas dosłownie i w przenośni. Liczne zmiany, niepewności, różnorodność, podróże. Zwracaj uwagę na to, aby nie brać na siebie zbyt ciężkiej odpowiedzialności i zadbać o minimum Twojej własnej niezależności w sferze uczuć. Płyń z życiem – akceptuj jego zmiany, świadomie je przeżywaj i wyciągaj z nich wnioski. Uważaj, aby realizacja Twojej potrzeby wolności nie szkodziła innym. Zwracaj uwagę, aby nie nadużywać zmysłów. Rozwijaj własne talenty – naucz się najpierw tworzyć, a potem współtworzyć – wzbogacając zarówno siebie jak i innych.

6 – To liczne ograniczenia i obowiązki, których jednak nie należy się obawiać. Pojawia się w Tobie i wymagana jest od świata Twoja własne duża odpowiedzialność za dom i rodzinę. Należy akceptować wszelkie przyjęte na siebie zobowiązania i wywiązywać się z nich. Ten okres uczy Cię tolerancji i rezygnacji z nadmiernych wymagań zarówno wobec siebie jak i innych. Nie planuj z góry rozwiązań, ani własnego stosunku do siebie i do sytuacji. Żyjesz dla innych, ale i pracuj nad zrozumieniem siebie i swoich własnych potrzeb – nie zapominaj o sobie w tym wszystkim. Nie zakłócaj harmonii, a poczucie bezpieczeństwa na stałe zagości w Twoim życiu.

 

7 – To przede wszystkim rozwój Twoich własnych, wewnętrznych pokładów psychicznych. Rozwój Twojej własnej osobowości. Mogą pojawiać się niespodziewane sytuacje, nagłe zmieniające kierunek Twojego życia – naprowadzające Cię na właściwą dla siebie drogę. Niczego nie szukaj dla własnych, egoistycznych celów. Pamiętaj, nie wszystko, nad czym pracujesz, należy dokończyć. Koniecznie wystrzegaj się celów wyłącznie lub wyraźnie materialistycznych – rozwijaj wartość Twojej własnej pracy. Wchodź w każde doświadczenie świadomie, przejmując na siebie odpowiedzialność za błędy, czy potknięcia – w ten sposób gromadzisz mądrość życiową. Szanuj wiedzę i pracę, zarówno własną jak i cudzą. Pracuj „samemu” – trudności w spółkach.

 

8 – To czas, kiedy Twoje zainteresowanie praktyczną stroną życia stawiasz na piedestale – działasz niezwykle praktycznie. Ten czas może pojawić się w Twoim życiu (początek Cyklu, Warunków) poprzez Twoje „błyskotliwe wejście w świat finansów, interesów, czy mistycyzmu (rzadziej). Występuje tu przede wszystkim silna potrzeba konkretnej realizacji. To również okres władzy. Uważaj, aby nie używać Twojej własnej władzy, wpływów, czy pieniędzy w celu wewnętrznego wzbogacania się. Starannie „waż” każdą Twoją myśl, słowo i czyn – wracają do Ciebie pomnożone. Przewiduj skutki Twojego działania, gdyż w każdej przyczynie jest skutek – wiesz przecież, ale zwracaj uwagę na to przewidywanie, a nie zajmuj się tylko konkretną realizację.

 

9 – Bezinteresowność i miłość – dla wszystkich (ludzi i zwierząt). Łatwo osiągasz sukces publiczny, sławę. Nie łatwo w małżeństwie – co głównie uzależnione jest ogromem Twojej uwagi, jaki poświęcasz osobom trzecim (Twój partner czuje się zaniedbany). To czas najgłębszej wolności, dającej możliwość pełnego spełnienia, rozwoju ukrytych możliwości i talentów. Liczne podróże. Cały czas gromadzisz doświadczenia, zbierasz je i kolekcjonujesz dosłownie. Uwaga na emocje – na działanie zbyt emocjonalne. Nie zapominaj o swych bliskich. Staraj się odnaleźć samorealizację w służeniu ponadindywidualnym interesom. Docieraj do własnego wnętrza – tym samym budując fundamenty prawdziwych związków i relacji z innymi.

 

 

 

[ Dodano: 2007-01-18, 08:18 ]

 

UWAGA !

Proszę, nie bójcie się tylko pytać o trafność Waszych przeliczeń, a jeżeli przeraża kogoś to wyliczanie, jeżeli tylko chce poznać własne okresy przejściowe między Cyklami - pomogę Wam, warto je znać, ponieważ właśnie w nich wiele zmienia się w naszym życiu. Świadomość poprzedniego i kolejnego Cyklu i czasu okresu przejściowego, pozwoli nam zaoszczędzić wiele niedomówień w życiu, udzieli odpowiedzi na wiele pytań, jakie sobie zadajemy i pomoże podjąć właściwe dla nas decyzje, jest wówczas łatwiej, dużo łatwiej. Piszcie na czym staneliście, albo z czym nie możecie sobie poradzić, piszcie jak nie wiecie jak co zinterpretować, albo jak chcecie sprawdzić Wasze przeliczenia i zadawajcie pytania w razie jakichkolwiek niejasności, pomogę, ale musze wiedzieć w czym :wink:

Po to tu jestem, więc korzystajcie z tego, no chyba, że wszystko jest jasne.

Link to comment
Share on other sites

CYKLE ŻYCIA

 

 

Witaj , przeliczyłam swoją datę stałą: 29-08-1992, natomiast data ruchoma 1-01-1991. Urodziłam się 29-04-1964. Ustalenie daty ruchomej nie jest dla mnie zbyt jasne. Skąd mam wiedzieć, w jakim jestem cyklu i jak się dowiedzieć jaka jest energia danego cyklu. Przyznam się że mam niewielki mętlik w głowie. Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

bea40170, dobrze po kolei:

 

I okres przejściowy:

29.4.1964 +4m-ce i 28 lat = 29.8.1992 (to data stała, tak Ci wyszło), a teraz szukamy 1 Roku Osobistego, do czego potrzebujemy:

rok daty stałej:1992 i

Twój klucz Wcielenia: 6 (suma dnia i miesiąca urodzenia)

1992 (rok daty stałej) + 6 (Twój KW) = 1998 (sumujemy) = 27 = 9 Rok Osobisty, czyli

rok 1992 był Twoim 9 RO, a 1 RO był kolejny - 1993, więc data ruchoma:

1.1.1993 (zawsze 1 stycznia i w najbliższym 1 RO daty stałej)

I okres przejściowy: od 29.8.1992 do 1.1.1993 właśnie w tym czasie następowała zmiana Twoich Cykli - I na II (zaraz powiem o ich energiach)

 

II okres przejściowy:

29.4.1964 + 8 m-cy i 56 lat: 29.12.2020 (data stała) i szukamy 1RO, tak jak poprzednio:

2020(rok daty stałej) + 6 (Twój Klucz Wcielenia) = 2026 (sumujemy) = 10 = 1 RO

czyli tutaj rok daty stałej jest właśnie Twoim 1Rokiem Osobistym i

1.1.2020 (data ruchoma)

II okres przejściowy: od 1.1.2020 do 29.12.2020

 

To są Twoje dwa okresy przejściowe między Cyklami: I a II i II a III

 

Cykle określasz bardzo prosto:

I Cykl - to Twój miesiąc urodzenia

II Cykl - to dzień Twojedo urodzenia, a

III Cykl - jest sumą roku Twojego urodzenia, i tak

29.4.1964

I Cykl - 4

II Cykl - 2/11, 29 (suma dnia urodzenia - 29 = 2+9 = 11 = 2, czyli 29 i 11 są podliczbami wibracji głównej - 2)

III Cykl - 2/20 (suma 1964 = 20 = 2)

 

Jako silna 8, bo taką drogą kroczysz, rozwijałaś Twoją osobowość w dość trudnych, wymagających, ponad Twoje siły czasem obowiązków (to znajdziesz w tej lekcji opisujących energię Cykli), a w I okresie przejściowym Twoje Cykle się zamieniały z energii 4 na energię 2. Cykle są energią, którą staramy się realizować drogami, które pokazują Warunki Życia - przedstawie je w kolejnym temacie i pomoge je poprzeliczać jak trzeba będzie. Jak będziesz miała w związku z tym, co teraz napisałam jakieś pytania, pytaj

Najpierw zajmiemy się naszą datą urodzenia, która wskazuje drogę, jaką kroczymy, a później przejdziemy do energii imion i nazwisk, wskazujących naszą osobowość - jak kroczymy tą naszą drogą.

pozdrawiam :wink:

Link to comment
Share on other sites

Izis mam problem z przeliczeniem okresów przejściowych - możesz jeszcze raz to wytłumaczyć :wink:

:wink:

I okres przejściowy:

20.8.1982 + 4m-ce i 28 lat:

20.12.2010 - data stała i szukamy daty przejściowej, wychodząc z roku daty stałej:

2010 + 1 (Twój Klucz Wcielenia - dzień+miesiąc urodzenia) = 2011(sumujemy) =

4 - czyli rok 2010 jest Twoim 4RO, a 2009 3RO, 2008 2RO, a 2007 1 RO

czyli data ruchoma 1 stycznia 2007 (data ruchoma zawsze 1 stycznia)

I okres przejściowy:

od 1.1.2007 do 20.8.2010

czyli teraz od 1 stycznia weszłaś w ten okres przejściowy - Twoje Cykle się zazębiają i dokonuje się ich zmiana, znacząca zmiana, to różne energie (2 i 8 ), znajdziesz ich znaczenie w tej lekcji. Jakby były jakieś niejasności z samą interpretacją pytaj.

 

II okres przejściowy (dopiero długo przed Tobą :wink: ):

20.8.1982 + 8 m-cy i 56 lat:

20.4.2039 (dodałam rok - do sierpnia dodając 8 m-cy przeszliśmy już na kolejny rok)

to data stała II ok przejściowego, teraz szukamy daty ruchomej: rok daty stałej:

2039 + 1 (Twój KW) = 2040 (sumujemy)= 6RO rok 2039 będzie Twoim 6RO,

i szukamy 1 RO najbliższego dacie stałej:

2039 - 6RO, 2040 - 7RO, 2041 - 8RO, 2042 - 9RO, a 1RO to rok 2043

II okres przejściowy:

od 20.4.2039 do 1.1.2043

teraz wszystko powinno być jasne :wink:

Link to comment
Share on other sites

Guest truskawka

dzięki :D o wiele jaśniejsze się to stało :)

 

[ Dodano: 2007-01-19, 12:57 ]

Jakby były jakieś niejasności z samą interpretacją pytaj.

 

przeczytałam o znaczeniu tych moich energii i jeśli nie będzie to problemem mogłabyś mi pomóc je dobrze zinterpretować? :wink:

Link to comment
Share on other sites

przeczytałam o znaczeniu tych moich energii i jeśli nie będzie to problemem mogłabyś mi pomóc je dobrze zinterpretować? :wink:

truskawka, jako 3, bo taką Drogą podążasz, wyrażasz się twórczo w kazdej dziedzinie Twojego życia, jesteś wielkim Artystą :wink: Twój dzień urodzenia, obdarza Cię umiejętnością pójścia na kompromis, co właśnie teraz, w momencie przejścia w II Cykl zaczniesz wykorzystywać na całego, będziesz podporą liderów, niezastąpionym ich doradcą, zwracaj tylko uwagę, aby nie zatracać w tej współpracy swojej własnej indywidualności, jednak Cykl, w którym rozwijała się Twoja osobowość (8) już powinien zdołać na tyle umocnić Twoją osobowość, aby teraz bez obaw z własną indywidualnością wchodzić we współpracę. Nie będzie już aż tak wielkich wymagań, jak do tej pory, teraz powoli powinno już być zdecydowanie przyjemniej dla Ciebie. Zobaczymy jak to będzie z Twoimi Warunkami, bo one pokazują drogi, którymi starasz się realizować energię Cykli. Tak ogólnie łącząc Twój dzień urodzenia z Twoją Drogą Życia - to bardzo sympatyczna, urocza i czarująca osobowość :wink:

 

[ Dodano: 2007-01-19, 14:08 ]

INFORMACJA dla osób korzystających z kursu numerologii:

możecie uzupełniać "schemat" portretu numerologicznego, jaki przedstawiłam w 1 temacie (na końcu tej lekcji), wówczas łatwiej, obrazowo będzie Wam go interpretować.

Link to comment
Share on other sites

Izis napisałaś:

 

rozwijałaś Twoją osobowość w dość trudnych, wymagających, ponad Twoje siły czasem obowiązków (to znajdziesz w tej lekcji opisujących energię Cykli), a w I okresie przejściowym Twoje Cykle się zamieniały z energii 4 na energię 2.

 

Powiedz mi,czy będąc w tym cyklu mając energię 2 mam szansę na lżejsze życie, czy w końcu zacznie się w moim życiu układać? Pozdrawiam i dziękuje

Link to comment
Share on other sites

Powiedz mi,czy będąc w tym cyklu mając energię 2 mam szansę na lżejsze życie, czy w końcu zacznie się w moim życiu układać? Pozdrawiam i dziękuje

bea40170, abyś poczuła pełną satysfakcję z odpowiedzi na Twoje pytanie, trzeba by je zadać pod koniec tego kursu, gdzie już zdecydowanie więcej z Twojego własnego życia/losu uzyskasz informacji i dojdziesz dla właściwych sobie wniosków. Ale nie zamierzam Cię tak z tym pytaniem teraz pozostawić, postaram się odpowiedzieć na nie opierając się na poznanych już przez Ciebie tych dwóch tematach. Rozumie Twoje pytanie, doskonale, ponieważ energia 4, jest dobrą energią, jak każda, ale i każda ma swoje drugie oblicze. W Twoim przypadku I Cykl 4 najprawdopodobniej ukierunkował Twoją uwagę wstecz - było na tyle trudno, że niektóre z tych doświadczeń całkiem po prostu zapadły Ci mocno w pamięci, a teraz zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzje, wracasz pamięcią (świadomie bądź nie) do tego, co było, aby uniknąć tego w przyszłości - WAŻNE, abyś to teraz dobrze zrozumiała - wracając pamięcią, cały czas zasilając to energią, sprawiasz chcąc nie chcąc, że podobne rzeczy ponownie pojawiają się w Twoim życiu, przyciągasz tym samym podobne sytuacje do takich, których właśnie starasz się uniknąć - rozumiesz to, prawda. Wiele informacji otrzymasz w dalszej części kursu, sama do nich dojdziesz, ale teraz, z tym, co powiedziałam poradzisz sobie tylko w jeden jedyny sposób - jak pozwolisz odejść przeszłości, pozwolisz, tak, bo teraz możesz już to zrobić. Wiąże się z tym mnóstwo krzywdy i bólu doznanego przez Ciebie, a co za tym idzie i potrzeba przebaczenia - i to nie tylko ludziom, okolicznościom życia, ale przede wszystkim sobie samej, to bardzo ważne, abyś przebaczyła całkowicie i już teraz, wreszcie pozwoliła odejść przeszłości - z tym całym bagażem nie da się normalnie żyć, a tej chwili (podglądnęłam Twoją drogę) nie masz już takich energii oddziałujących na Ciebie, w związku z tym to tylko i wyłącznie wspomnienia na nowo żywione w rzeczywistości. Zasługujesz na coś więcej i dobrze o tym wiesz, jesteś tak silną osobowością, choć troche właśnie ta siła sprawia, że możesz mieć trudności z wykazaniem współczucia właśnie do siebie samej - może myślisz, że okazujesz wówczas słabość - NIE, właśnie wówczas przejawiasz siłę, nawet nie wiesz jak wielką. Wiesz, co robić, doskonale już to teraz wiesz, jeszcze jedno: wystarczy to tylko zrobić, teraz, no ile sie jeszcze będziesz z tym męczyć, już najwyższy czas pozwolić temu odejść...

Pozdrawiam serdecznie bea40170

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

moja data urodzenia 28.10.1974

 

I cykl - 1/10

II cykl - 1/10

III cykl - 3/21

 

KW = 2/11,38

 

I okres przejściowy

data stała" 28.02.2003

data ruchoma - 01.01.1997

 

II okres przejściowy

data stała: 28.06.2031

data ruchoma: 01.01.2026

 

Izis możesz sprawdzić?

dziękuję

 

Mam pytanie: jak długo trwają okresy przejściowe? czy do daty stałej? czy np. 10 lat?

Link to comment
Share on other sites

Izis możesz sprawdzić?

feeca, daty stałe wyszły Ci bardzo dobrze, coś nie tak tylko z ruchomymi, stąd Twoje pytanie o długość trwania okresów przejściowych. Dodam tylko do samych Cykli, że w II dopisz sobie również podliczbę 28 (II Cykl - 1/10,28).

A teraz te daty ruchome:

I okres przejściowy:

data stała: 28.2.2003 = 2003 + KW = 5 (suma 2003) + 2 (Twój Klucz Wcielenia) =

7, czyli rok 2003 był Twoim 7 Rokiem Osobistym, i teraz szukamy 1 RO najbliższego dacie stałej, czyli posuwamy się w latach do przodu:

2003 - 7, 2004 - 8, 2005 - 9, a 2006 - 1 Rok Osobisty i tym samym rok daty ruchomej, czyli 1.1.2006 (jak wychodzi 5 RO cofamy się wstecz, 5 lub 4,3,2,1, a od 6 do przodu)

I okres przejsciowy: od 28.2.2003 do 1.1.2006

 

II data ruchoma:

data stała: 28.6.2031 = 6 (suma 2031) + 2 (KW) = 8 Rok Osobisty

2031 - 8RO, 2032 - 9RO, a 2033 - 1RO

II okres przejsciowy: od 28.6.2031 do 1.1.2033

 

To tylko to jedno: do 5 Roku Osobistego cofamy się wstecz, a od 6 RO do przodu

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Izis bardzo proszę o sprawdzenie.

 

Moja data urodzenia: 10.11.1968r.

 

I cykl – 2/11

II cykl – 1/10

III cykl – 6/24

 

KW – 3

 

I okres przejściowy - 1.1.1996 do 10.3.1996

Data stała: 10.11.1968+28 lat i 4 mies. = 10.3.1996

Rok Osobisty: 1996+ KW - 3 = 1999 = 28 =10=1

 

II okres przejściowy - Od 1.1.2023 do 10.7.2024

Data stała: 10.11.1968+56lat i 8 mies. = 10.7.2024

Rok osobisty: 2024 + KW 3 = 2027 = 2+2+7= 11=2

 

 

Pozdrawiam.

Link to comment
Share on other sites

blue-bonnet, jest tu mała pomyłka: urodziłaś się w listopadzie i jak dodajesz 4, a potem 8 m-cy, przechodzisz o rok dalej:

11.1968 + 4 m-ce i 28 lat = 3 (marzec ale kolejnego roku) 1997 (dlatego 11.1968+8 m-cy = nie 1996, a 1997 - rok do przodu) i z II okresem przejściowym jest podobnie, + 1 rok do daty stałej, ale date ruchomą odnajdujesz bardzo dobrze, tylko tu są pomyłki, ale wynikają one z błędnej daty (roku) stałej.

I ok przejściowy: od 1.1.1996 do 10.3.1997

II ok przejściowy: od 1.1.2023 do 10.7.2025

pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...
Guest greg639

Droga życia: 37 = 1

 

Cykle Życia:

 

I CYKL – Formujący osobowość = 12/3

Doskonalenie własnej osobowości – to kwesta, bardzo ważna dla Ciebie w tym czasie. To czas beztroski, przyjaźni, zawierania nowych znajomości –

jeden z najłatwiejszych okresów w Twoim życiu. Doskonalenie osobowości – jednak nie sprzyja on samej nauce, tylko pokazaniu Twoich własnych

umiejętności światu. To również nauka gospodarowania Twoją własną energią, unikając jej rozpraszania. Uwaga, aby nie spędzać czasu wyłącznie

na zabawie i aby nie ingerować w cudze życie na siłę wbrew woli drugiej osoby – zwracając na to uwagę, wieść będziesz szczęśliwe życie zarówno

uczuciowe jak i materialne. Po prostu radość i szczęście.

 

Pierwszy okres przejściowy: 1.1.2003 do 29.4.2005

 

II CYKL – Twórczy = 11/2

W tym czasie ważna jest i jednocześnie wręcz konieczna Twoja własna umiejętność współpracy i skupiania się na detalach w życiu –

niesie to za sobą wykorzystanie przez Ciebie każdej pojawiającej się szansy w życiu. Należy brać wszystko, bez namysłu.

Życie w tym czasie wymaga od Ciebie cierpliwości i wielu kompromisów. Przepełnia Cię twórczy potencjał emocjonalny.

Ten czas jest przede wszystkim nauką funkcjonowania w grupie, nie podporządkowywania się osobom – lecz wspólnym celom,

osiągnięcia złotego środka, umiarkowania i wyciszenia emocjonalnego. Staraj się nikogo, ani niczego nie oceniać.

 

Drugi okres przejściowy: 1.1.2030 do 29.8.2033

 

III CYKL – Współpracy = 23/5

Życie z zapakowaną walizką – to taki czas dosłownie i w przenośni. Liczne zmiany, niepewności, różnorodność, podróże. Zwracaj uwagę na to,

aby nie brać na siebie zbyt ciężkiej odpowiedzialności i zadbać o minimum Twojej własnej niezależności w sferze uczuć. Płyń z życiem –

akceptuj jego zmiany, świadomie je przeżywaj i wyciągaj z nich wnioski. Uważaj, aby realizacja Twojej potrzeby wolności nie szkodziła innym.

Zwracaj uwagę, aby nie nadużywać zmysłów. Rozwijaj własne talenty – naucz się najpierw tworzyć, a potem współtworzyć – wzbogacając zarówno siebie

jak i innych.

 

Warunki życia:

I warunki: 5/41

 

KLUCZ WCIELENIA – 5 – ZMIANY – WOLNOSĆ – EROTYZM

Szalony to czas, tak mogę powiedzieć. Okres zaspakajania zmysłów, spotkań z erotyką... Wolność – tak bardzo to słowo

odzwierciedla wszystkie Twoje decyzje, to fundament wszelkich Twoich kierunków działania. Wiedziesz bardzo interesujące życie

i tak bardzo aktywne. Nierzadko występują w nim nagłe, niespodziewane, ale pozytywne dla Ciebie doświadczenia.

PRZYGODA – DOŚWIADCZENIA – ODKRYCIA

To nauka zrozumienia znaczenia i granic Twojej własnej wolności. Przepełnia Cię ogrom energii, którą trudno

okiełznać. Bardzo ważnym jest, aby nauczyć ją właściwie ukierunkowywać – wskazany by była np. nauka i trening Aikido –

nauczysz się właściwie ukierunkowywać własną energie i unikniesz wielu, niepotrzebnych, niemiłych niejednokrotnie doświadczeń,

które wywołujesz, aby się całkiem po prostu rozładować. Zwracaj również uwagę na to, czy nie naruszasz terytorium innych

osób swoim własnym postępowaniem – poznaj i staraj się szanować granice, które sobie zaznaczają.

Rodzice! Trudno jest z takim „żywiołem rodzicom wrażliwym i zbyt nadopiekuńczym. Z jednej strony należy pozwolić

dziecku doświadczać i nie ograniczać tej Jego tak ważnej wolności i swobody (inaczej wyprowadzi się od Was jak tylko

nadarzy się pierwsza lepsza okazja), z drugiej natomiast uczyć, tłumaczyć, uczyć, tłumaczyć..... aby nie wchodziło z butami

w cudze życie – wiecie o co chodzi. Wskazane jest również wspieranie działań mających na celu właściwe ukierunkowywanie i

zdrowe rozładowywanie energii Waszego dziecka (uniknie wówczas no bójki w szkole – zwłaszcza, jeśli Jego DŻ to 5, bo nie

będzie miało, co rozładowywać).

 

Zmiana warunków: 29.12.2011

 

II warunki: 8/20,26,38 i 7/7,36,36

 

8 – Panuj w świecie materialnym, z odwagą wdrażając własne projekty w życie. Miej silną wolę i żelazną rękę.

Nie pozwalaj sobie na słabość. Nie pozwól również na to, aby pieniądze rządziły Tobą i Twoim życiem, to Ty masz być

panem pieniądza. Dąż do zachowania równowagi między duchem, a materią – a będziesz „tym, w którego rękach gromadzi się moc i władza.

oraz

7 – Rozwój wewnętrzny i wtajemniczenie – zrozumienie ukrytych prawd. Jesteś doradcą lub kapłanem – samotnym wśród tłumu.

Tracąc w życiu materialnym, naradzasz się w duchowym – ważne, aby dbać o własną „duchowość, rozwijać ją świadomie.

Dzięki medytacji zrozumiesz świat poza Twoimi zmysłami i siebie. Niczego nie szukaj, a przyjmuj to, co niesie Ci los.

 

Zmiana warunków: 29.12.2020

 

III warunki: 4/25,31,43,49,61,67,79 i 3/12,41,48,48,77

 

4 – Dokańczaj własne obowiązki, a jakiekolwiek ograniczenia traktuj jako mało istotne – bądź ponad nimi. Wszelkie podjęte przez

Ciebie zadania muszą być wykonane – i być doskonałe zarówno w formie, jak i treści. Dbaj o ludzi, którzy „nie nadążają.

Mało podróży, wskazane jest pozostawanie „w miejscu. Unikaj „lekkich rozrywek, ale korzystaj z wyjść do teatru i słuchaj dobrej muzyki.

oraz

3 – Dziel się własną wiedzą, bo rozdając ją – stajesz się Światłem dla innych. Trwaj wśród piękna i sztuki. Wiąż się ze wszystkim,

co daje radość innym. Jeśli wszystko, czym dysponujesz, udostępnisz ludzkości, Twoja praca wyda się lekką i przyjemną.

Największym środkiem Twojego wyrazu jest słowo – pamiętaj o tym.

 

Zmiana warunków: 29.12.2029

 

IV warunki: 7/7,36,36 i 8/20,26,38

 

7 – Rozwój wewnętrzny i wtajemniczenie – zrozumienie ukrytych prawd. Jesteś doradcą lub kapłanem – samotnym wśród tłumu.

Tracąc w życiu materialnym, naradzasz się w duchowym – ważne, aby dbać o własną „duchowość, rozwijać ją świadomie.

Dzięki medytacji zrozumiesz świat poza Twoimi zmysłami i siebie. Niczego nie szukaj, a przyjmuj to, co niesie Ci los.

oraz

8 – Panuj w świecie materialnym, z odwagą wdrażając własne projekty w życie. Miej silną wolę i żelazną rękę.

Nie pozwalaj sobie na słabość. Nie pozwól również na to, aby pieniądze rządziły Tobą i Twoim życiem, to Ty masz być

panem pieniądza. Dąż do zachowania równowagi między duchem, a materią – a będziesz „tym, w którego rękach gromadzi się moc i władza.

 

Żródło: Kurs 'Izis' :usmiech:

Edited by greg639
Link to comment
Share on other sites

Guest greg639

coś wymyślimy :usmiech:

 

Cykle Życia:

 

I CYKL – Formujący osobowość = 12/3

Doskonalenie własnej osobowości – to kwesta, bardzo ważna dla Ciebie w tym czasie. To czas beztroski, przyjaźni, zawierania nowych znajomości –

jeden z najłatwiejszych okresów w Twoim życiu. Doskonalenie osobowości – jednak nie sprzyja on samej nauce, tylko pokazaniu Twoich własnych

umiejętności światu. To również nauka gospodarowania Twoją własną energią, unikając jej rozpraszania. Uwaga, aby nie spędzać czasu wyłącznie

na zabawie i aby nie ingerować w cudze życie na siłę wbrew woli drugiej osoby – zwracając na to uwagę, wieść będziesz szczęśliwe życie zarówno

uczuciowe jak i materialne. Po prostu radość i szczęście.

 

Pierwszy okres przejściowy: 1.1.2008 do 15.4.2010

 

II CYKL – Twórczy = 15/6

To liczne ograniczenia i obowiązki, których jednak nie należy się obawiać. Pojawia się w Tobie i wymagana jest od świata Twoja własna

duża odpowiedzialność za dom i rodzinę. Należy akceptować wszelkie przyjęte na siebie zobowiązania i wywiązywać się z nich. Ten okres uczy Cię

tolerancji i rezygnacji z nadmiernych wymagań zarówno wobec siebie jak i innych. Nie planuj z góry rozwiązań, ani własnego stosunku do siebie i

do sytuacji. Żyjesz dla innych, ale i pracuj nad zrozumieniem siebie i swoich własnych potrzeb – nie zapominaj o sobie w tym wszystkim.

Nie zakłócaj harmonii, a poczucie bezpieczeństwa na stałe zagości w Twoim życiu.

 

Warunki życia:

I warunki: 9/27

 

KLUCZ WCIEKENIA – 9 – UNIWERSALNOŚĆ – EWOLUCJA

Tu niezbędna jest Twoja własna otwartość na świat i ludzi – bezwarunkowa, bez żadnych granic, a wówczas sukces

uznanie, prestiż społeczny, a nawet sława, przypłyną do Ciebie bez żadnych starań o nie z Twojej strony. Ten czas obfituje w

podróże i skłania do rezygnacji z własnego „Ja.

BEZINTERESOWNOŚĆ(-SŁAWA)

To nauka zachowywania zdrowego egoizmu. Być może to pełne oddanie się światu z jednoczesnym zachowaniem zdrowego

egoizmu wydaje Ci się niemożliwe i sprzeczne zarazem, jednak tak jest – chodzi o Twój własny zdrowy egoizm, popatrz na przyrodę,

zwierzęta, ptaki – ptaki lecąc po pokarm dla własnych piskląt wiedzą, że najpierw same muszą się najeść, inaczej nawet nie wrócą

nawet do własnych „dzieci, nie mówiąc już o ich nakarmieniu – rozumiesz, prawda? Z drugiej strony Twoja zbytnia egoistyczność,

czy też wykazywanie się brakiem tolerancji względem kogokolwiek, mogą stać się przyczyną wielu niepowodzeń –

konieczność poświęcania się, rozczarowania uczuciowe, straty materialne, a w efekcie zachwianie równowagi psychicznej,

no i niespełnienie wewnętrzne, dość silne w tym przypadku.

Rodzice! Uczcie własne dziecko przede wszystkim zachowywania zdrowego egoizmu, na wszystkim – kiedy zostaje mu jedno

ciastko i chce Wam je dać, a samo również ma na nie ochotę – podzielcie to ciasto na części i zjedzcie wszyscy razem,

ale nie pozwalajcie, aby samo zostawało z niczym. Z drugiej strony,kiedy tylko możecie uwrażliwiajcie Je na drugiego człowieka,

unikajcie również wykazywania się jakimkolwiek do czegokolwiek brakiem tolerancji - w Jego towarzystwie przynajmniej.

 

Zmiana warunków: 15.12.2016

 

Wyzwania:

Pierwsze wyzwanie(obowiązujące do około 40 roku życia):

3 – Niesie naukę gospodarowania własną energią – unikaj rozpraszania jej. Staraj się nawiązywać harmonijne porozumienie z innymi i

nie ślizgaj się po powierzchni życia. Służy swobodnej komunikacji Twoich własnych emocji na zewnątrz, poprzez sztukę i

pracę słowem. Skłania do czerpania radości z życia codziennego i wnoszenia jej w życie innych ludzi.

NIE ZANIEDBUJ WYGLĄDU ZEWNĘTRZNEGO I NIE UNIKAJ ROZRYWEK TOWARZYSKICH - ŻYJ I BĄDŹ Z LUDŹMI.

NIE MARNUJ CZASU – MUSISZ REALIZOWAĆ TWÓJ WŁASNY CEL

Możesz zapominać o swoich własnych zdolnościach i talencie – a nie realizując ich, utracisz radość życia i odczujesz brak

kontaktu ze światem, z ludźmi.

 

Wyzwanie główne(obowiązujące całe życie):

4 – Wnosi konieczność regularnej i metodycznej pracy. Uczy umiejętności rozpoczynania działań od podstaw po załamaniu się

istniejącej sytuacji – wypracowaniu systematyczności i metodycznej pracy w dążeniu do określonego celu, bez zachowawczości i

nieustępliwości. Koniecznie należy zrozumieć, a następnie zaakceptować wymagania życia i zawsze być zorganizowanym.

STAWIAJ KAŻDĄ RZECZ NA SWOIM MIEJSCU – ŻYJ Z PROGRAMEM W RĘKU I UNIKAJ LENISTWA !!

Pojawia się możliwość zagubienia się w detalach. Uwaga na zbytni konserwatyzm. Lenistwo i brak ostrożności dają uczucie z

zagubienia w ślepej uliczce.

 

Żródło: Kurs 'Izis' :usmiech:

 

Twój rok osobisty to: 2

 

2 – W przeciwieństwie do poprzedniego Roku (w którym można było działać we wszystkich kierunkach), przywraca wszystkiemu bardziej

realne proporcje – ostudza nadmierne zapały. To czas nie działania, a przyciągania. Wszystko do Ciebie samo przypłynie,

jeżeli tylko zachowasz spokój i otwartość na to. Staraj się mieć otwarty umysł – ucz się wszystkiego, co Cię tylko interesuje,

poszerzaj zasób swoich informacji na temat najbardziej interesujących Cię dziedzin. Staraj pracować poprzez innych,

rezygnując raczej z samodzielnego działania. Otworzą się kolejne szanse, jeśli tylko powstrzymasz się od czynienia wielkich

wysiłków w ich poszukiwaniu. Staraj się robić tylko niewielkie rzeczy, czekaj. Nie wypatruj jeszcze kiełków tego,

co zostało przez Ciebie zasiane w poprzednim okresie.

Link to comment
Share on other sites

Greg639,

 

to niesamowicie fascynujące co wyczytujesz z daty urodzenia... czy ja też mogę prosić o cykle życia wynikające z mojej daty urodzenia - 11.06.1977?

 

Pozdrawiam,

Link to comment
Share on other sites

Guest greg639

werona - to dla Ciebie :usmiech:

 

32 = 5

DROGA ŻYCIA – 5

Odczuwasz głębokie pragnienie poznania świata wszystkimi zmysłami, a uczysz się konstruktywnego korzystania z przyjemności życia. Cechuje Cię przede wszystkim wszechstronność i potrzeba wolności, którą zaspakajasz poprzez poznawanie nowych miejsc i ludzi. Często sprawiasz wrażenie, jakby oprócz Ciebie nie było nikogo innego na tym świecie – zbyt często 'nie robiąc sobie kompletnie nic' z otoczenia. Kierunek działania najczęściej wybierasz dosłownie w ostatniej chwili. Twoją uwagę nieustannie angażują różnorodne, ekscytujące Cię dosłownie doświadczenia życiowe. Nieustannie szukasz potwierdzenia pełni swojej własnej wolności i niezależności. Jesteś doskonałym adwokatem dla siebie samego. Trudno jest Ci odczuć pełnię spełnienia (Twojej kochanej wolności) w przestrzeni ograniczonej stałym związkiem, stałą pracą 'od do', obowiązkami, czy odpowiedzialnością. Twój nastrój podlega błyskawicznym zmianom, nie wiadomo nawet, z jakiego powodu. Jeżeli do Twoich szerokich zainteresowań dodasz odrobinę konkretnej wiedzy i zdrowego rozsądku – nie będzie dla Ciebie rzeczy niemożliwych do zrealizowania. Uważaj, aby Twoja chęć zaspakajania pragnień i potrzeb zmysłowych nie stała się pułapką uzależnienia. Poprzez nadmiar własnej energii i silną potrzebę doświadczania, możesz prowokować sytuacje podnoszące poziom adrenaliny.

 

Cykle Życia:

 

I CYKL – Formujący osobowość = 6

To liczne ograniczenia i obowiązki, których jednak nie należy się obawiać. Pojawia się w Tobie i wymagana jest od świata Twoja własna duża odpowiedzialność za dom i rodzinę. Należy akceptować wszelkie przyjęte na siebie zobowiązania i wywiązywać się z nich. Ten okres uczy Cię tolerancji i rezygnacji z nadmiernych wymagań zarówno wobec siebie jak i innych. Nie planuj z góry rozwiązań, ani własnego stosunku do siebie i do sytuacji. Żyjesz dla innych, ale i pracuj nad zrozumieniem siebie i swoich własnych potrzeb – nie zapominaj o sobie w tym wszystkim. Nie zakłócaj harmonii, a poczucie bezpieczeństwa na stałe zagości w Twoim życiu.

 

Pierwszy okres przejściowy: od 11.10.2005 do 1.1.2009

 

II CYKL – Twórczy = 11/2

W tym czasie ważna jest i jednocześnie wręcz konieczna Twoja własna umiejętność współpracy i skupiania się na detalach w życiu – niesie to za sobą wykorzystanie przez Ciebie każdej pojawiającej się szansy w życiu. Należy brać wszystko, bez namysłu. Życie w tym czasie wymaga od Ciebie cierpliwości i wielu kompromisów. Przepełnia Cię twórczy potencjał emocjonalny. Ten czas jest przede wszystkim nauką funkcjonowania w grupie, nie podporządkowywania się osobom – lecz wspólnym celom, osiągnięcia złotego środka, umiarkowania i wyciszenia emocjonalnego. Staraj się nikogo, ani niczego nie oceniać.

 

Drugi okres przejściowy: od 11.2.2034 do 1.1.2036

 

III CYKL – Współpracy = 24/6

To liczne ograniczenia i obowiązki, których jednak nie należy się obawiać. Pojawia się w Tobie i wymagana jest od świata Twoja własna duża odpowiedzialność za dom i rodzinę. Należy akceptować wszelkie przyjęte na siebie zobowiązania i wywiązywać się z nich. Ten okres uczy Cię tolerancji i rezygnacji z nadmiernych wymagań zarówno wobec siebie jak i innych. Nie planuj z góry rozwiązań, ani własnego stosunku do siebie i do sytuacji. Żyjesz dla innych, ale i pracuj nad zrozumieniem siebie i swoich własnych potrzeb – nie zapominaj o sobie w tym wszystkim. Nie zakłócaj harmonii, a poczucie bezpieczeństwa na stałe zagości w Twoim życiu.

 

Warunki życia:

I warunki: 8/17

 

KLUCZ WCIELENIA – 8 – MOC REALIZACJI – SPEŁNIENIE MATERIALNE

Okoliczności w tych warunkach życia wręcz wymagają wzięcia przez Ciebie życia we własne ręce – i to z odwagą i determinacją. Niezbędna jest umiejętność wręcz błyskawicznego podejmowania decyzji i szybkiej oceny rzeczywistości. Ten czas sprzyja aktywności, pełnienia władzy, osiągania sukcesów i powodzenia „interesom. To również rozwój duchowy.

ZACHOWANIE ZŁOTEGO ŚRODKA

To nauka dbania o zachowywanie złotego środka. Należy unikać nadmiernego ryzyka, tak, aby zawsze mieć wszystko pod kontrolą, unikniesz wówczas ewentualnych klęsk, niepowodzeń, nagłych upadków i „problemów z prawem.

Rodzice! Tu najważniejsze jest, abyście od najmłodszych lat dawali możliwość Waszemu dziecku i wspierali proces samodzielnego podejmowania przez nie decyzji – począwszy od detali: idziecie z Nim do sklepu kupić piłkę np.: pozwólcie Mu wybrać jej kolor. Nie bójcie się Go puszczać na „głęboką wodę, ale i zadbajcie również o wcześniejszą „naukę pływania – to przenośnie.

 

Zmiana warunków: 11.6.2008

 

II warunki: 3/9,21,27 i 8/26,37,19

 

3 – Dziel się własną wiedzą, bo rozdając ją – stajesz się Światłem dla innych. Trwaj wśród piękna i sztuki. Wiąż się ze wszystkim, co daje radość innym. Jeśli wszystko, czym dysponujesz, udostępnisz ludzkości, Twoja praca wyda się lekką i przyjemną. Największym środkiem Twojego wyrazu jest słowo – pamiętaj o tym.

oraz

8 – Panuj w świecie materialnym, z odwagą wdrażając własne projekty w życie. Miej silną wolę i żelazną rękę. Nie pozwalaj sobie na słabość. Nie pozwól również na to, aby pieniądze rządziły Tobą i Twoim życiem, to Ty masz być panem/panią pieniądza. Dąż do zachowania równowagi między duchem, a materią – a będziesz 'tym, w którego rękach gromadzi się moc i władza.'

 

 

Wyzwania:

Pierwsze wyzwanie(obowiązujące do około 40 roku życia):

5 – Służy zrozumieniu granic swojej wolności i korzystania z niej tak, aby nie naruszać intymnego terytorium innych – szanować ich odrębność i nie ranić otoczenia swym zachowaniem. Nie ulegać potrzebom zmysłowym i złudzeniom. Uwaga na nadmierne ryzyko – nie ryzykować nadmiernie, adaptować się do zmian i szukać oparcia we własnym wnętrzu – nie na zewnątrz.

NAUCZ SIĘ: KIEDY NALEŻY IŚĆ – NIE KRĘCĄC SIĘ W KÓŁKO TYCH SAMYCH PROBLEMÓW

UNIKAJ IMPULSU, ABY WSZYSTKO WYPRÓBOWAĆ CHOĆ RAZ

WYWIĄZUJ SIĘ Z WŁASNYCH OBOWIĄZKÓW

Mając takie wyzwanie: można zajść bardzo wysoko, albo upaść bardzo nisko. Z jednej strony wszystko odnosisz do uczuć, z drugiej dajesz ludziom i sprawom pełną wolność. Tutaj są bardzo silne uczucia.

 

Wyzwanie główne(obowiązujące całe życie):

3 – Niesie naukę gospodarowania własną energią – unikaj rozpraszania jej. Staraj się nawiązywać harmonijne porozumienie z innymi i nie ślizgaj się po powierzchni życia. Służy swobodnej komunikacji Twoich własnych emocji na zewnątrz, poprzez sztukę i pracę słowem. Skłania do czerpania radości z życia codziennego i wnoszenia jej w życie innych ludzi.

NIE ZANIEDBUJ WYGLĄDU ZEWNĘTRZNEGO I NIE UNIKAJ ROZRYWEK TOWARZYSKICH - ŻYJ I BĄDŹ Z LUDŹMI.

NIE MARNUJ CZASU – MUSISZ REALIZOWAĆ TWÓJ WŁASNY CEL

Możesz zapominać o swoich własnych zdolnościach i talencie – a nie realizując ich, utracisz radość życia i odczujesz brak kontaktu ze światem, z ludźmi.

 

Twój rok osobisty to: 1

 

1 – Rok startów i początków wszystkiego nowego. Teraz koniecznie zindywidualizuj siebie we wszystkich kierunkach. Staraj się być osobą niezależną i badaj swój umysł – najpierw przekonaj się, że masz rację. Słuchaj siebie i zmierzaj za wewnętrznym impulsem, nie zważaj na otoczenie. Z odwagą dokonaj, zaplanowanej już wcześniej zmiany. Wdrażaj nowy plan lub dodaj coś nowego do Twojej obecnej działalności. To czas siania i sadzenia – pamiętaj o tym! Nie trać z oczu wizji tego kim chcesz być lub co chcesz robić do końca tych dziewięciu lat, które właśnie mają swój początek. To, co teraz zasiejesz, zbierzesz obficie. Unikaj lenistwa! – to bardzo ważne.

 

Podwójna astrologia - Bliźnięta Wąż

 

Żródło: Kurs 'Izis' :usmiech: i mój programik

Link to comment
Share on other sites

DROGA ŻYCIA - 8/35

CYKL I - 2

CYKL II - 6

CYKL III - 9/27

KLUCZ WCIELENIA - 8

I OKRES PRZEJŚCIOWY - 6.06.2017 - 1.01.2018

II OKRES PRZEJŚCIOWY - 1.01.2045 - 6.10.2045

czy ktoś może pomóc w interpretacji?

Edited by Aurora89
Link to comment
Share on other sites

Guest greg639

no bardzo ładnie wyszły Ci te wyliczenia :usmiech:

 

a "ktoś" może i sprawdzi :usmiech:

 

35 = 8

DROGA ŻYCIA – 8

To, czy Twoja droga będzie drogą sukcesu materialnego, siły woli, autorytetu, pieniędzy i szacunku u innych, czy też klęsk finansowych, problemów materialnych i ryzyka – w dużej mierze zależy tylko i wyłącznie od Ciebie, a najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że żadna z tych ewentualności nie przeraża Cię tak naprawdę. Jesteś po prostu bardzo silną osobowością – upartą, wytrwałą, a trudności, jakie napotykasz na własnej drodze, nie wywołują w Tobie uczucia 'bycia pokonanym'. Nie kierujesz się emocjami. Patrzysz z boku na otaczający Cię świat, sprawiając wrażenie osoby sztywnej i upartej, zimnej i bezdusznej. Jednak w rzeczywistości jesteś osobą czułą i opiekuńczą, tylko, że nawet w sprawach uczuciowych kierujesz się rozsądkiem. Wszystko powinno być dla Ciebie duże i prawdziwe: jak związek, to taki, który daje Ci miłość przez duże 'M', jak prezenty, to wielkie. Nie tolerujesz zdrady w żadnej formie i na żadnej płaszczyźnie. Życie traktujesz jak drabinę, po której należy się wspinać. Jak nikt inny potrafisz podnieść się i wstać, nawet po największym 'upadku'. Cel, jeżeli zostanie przez Ciebie ustalony i zaakceptowany, jako osobisty – nic Ci nie przeszkodzi w jego osiągnięciu. Nie boisz się przewodzenia, kierowania i odpowiedzialności.W(sytuacji) 'zagrożenia' działasz z zimną krwią, emocje odczuwając dopiero po wszystkim. Uważaj na Twoją skłonność do tyranizowania otoczenia, wymuszania posłuszeństwa i krytyki innych. Życie wymaga do Ciebie zrozumienia, że sam pieniądz nie jest źródłem zła – ale jego brak, czy chorobliwe pragnienie. Pojmij rzeczywistą jego wartość, a następnie przekazuj tą świadomość innym.

 

Cykle Życia:

 

I CYKL – Formujący osobowość = 2

W tym czasie ważna jest i jednocześnie wręcz konieczna Twoja własna umiejętność współpracy i skupiania się na detalach w życiu – niesie to za sobą wykorzystanie przez Ciebie każdej pojawiającej się szansy w życiu. Należy brać wszystko, bez namysłu. Życie w tym czasie wymaga od Ciebie cierpliwości i wielu kompromisów. Przepełnia Cię twórczy potencjał emocjonalny. Ten czas jest przede wszystkim nauką funkcjonowania w grupie, nie podporządkowywania się osobom – lecz wspólnym celom, osiągnięcia złotego środka, umiarkowania i wyciszenia emocjonalnego. Staraj się nikogo, ani niczego nie oceniać.

 

Pierwszy okres przejściowy: od 6.6.2017 do 1.1.2018

 

II CYKL – Twórczy = 6

To liczne ograniczenia i obowiązki, których jednak nie należy się obawiać. Pojawia się w Tobie i wymagana jest od świata Twoja własna duża odpowiedzialność za dom i rodzinę. Należy akceptować wszelkie przyjęte na siebie zobowiązania i wywiązywać się z nich. Ten okres uczy Cię tolerancji i rezygnacji z nadmiernych wymagań zarówno wobec siebie jak i innych. Nie planuj z góry rozwiązań, ani własnego stosunku do siebie i do sytuacji. Żyjesz dla innych, ale i pracuj nad zrozumieniem siebie i swoich własnych potrzeb – nie zapominaj o sobie w tym wszystkim. Nie zakłócaj harmonii, a poczucie bezpieczeństwa na stałe zagości w Twoim życiu.

 

Drugi okres przejściowy: 1.1.2045 do 6.10.2045

 

III CYKL – Współpracy = 27/9

Bezinteresowność i miłość – dla wszystkich (ludzi i zwierząt). Łatwo osiągasz sukces publiczny, sławę. Nie łatwo w małżeństwie – co głównie uzależnione jest ogromem Twojej uwagi, jaki poświęcasz osobom trzecim (Twój partner czuje się zaniedbany). To czas najgłębszej wolności, dającej możliwość pełnego spełnienia, rozwoju ukrytych możliwości i talentów. Liczne podróże. Cały czas gromadzisz doświadczenia, zbierasz je i kolekcjonujesz dosłownie. Uwaga na emocje – na działanie zbyt emocjonalne. Nie zapominaj o swych bliskich. Staraj się odnaleźć samorealizację w służeniu ponadindywidualnym interesom. Docieraj do własnego wnętrza – tym samym budując fundamenty prawdziwych związków i relacji z innymi.

 

Warunki życia:

I warunki: 8/8

 

KLUCZ WCIELENIA – 8 – MOC REALIZACJI – SPEŁNIENIE MATERIALNE

Okoliczności w tych warunkach życia wręcz wymagają wzięcia przez Ciebie życia we własne ręce – i to z odwagą i determinacją. Niezbędna jest umiejętność wręcz błyskawicznego podejmowania decyzji i szybkiej oceny rzeczywistości. Ten czas sprzyja aktywności, pełnienia władzy, osiągania sukcesów i powodzenia „interesom. To również rozwój duchowy.

ZACHOWANIE ZŁOTEGO ŚRODKA

To nauka dbania o zachowywanie złotego środka. Należy unikać nadmiernego ryzyka, tak, aby zawsze mieć wszystko pod kontrolą, unikniesz wówczas ewentualnych klęsk, niepowodzeń, nagłych upadków i „problemów z prawem.

Rodzice! Tu najważniejsze jest, abyście od najmłodszych lat dawali możliwość Waszemu dziecku i wspierali proces samodzielnego podejmowania przez nie decyzji – począwszy od detali: idziecie z Nim do sklepu kupić piłkę np.: pozwólcie Mu wybrać jej kolor. Nie bójcie się Go puszczać na „głęboką wodę, ale i zadbajcie również o wcześniejszą „naukę pływania – to przenośnie.

 

Zmiana warunków: 6.2.2017

 

II warunki: 2/4,20,22 i 6/24,30,12

 

2 – Przyjaźń i łączenie – działaj dyplomatycznie. Zwracaj uwagę na szczegóły i wyrabiaj w sobie cierpliwość. Szanuj uczucia innych ludzi. Pamiętaj: rozdając i dzieląc – mnożysz. Dbaj o przyjaciół, bo to oni 'wynoszą Cię na własnych plecach'. Uspakajaj, wybaczaj, nie zapominając, że jesteś cząstką całości.

oraz

6 – Pozostań wiernym własnym ideałom, ale unikaj narzucania ich innym – wówczas zachowasz równowagę wewnętrzną. Służysz w zależności od swego rozwoju: rodzinie, społeczności, bądź całemu światu. Staraj się dążyć do doskonałości, ponieważ ciąży na Tobie wielka odpowiedzialność, nie rzadko wymagająca wielkiego wysiłku. Nieś pomoc moralną i materialną. Nie naruszaj panującej harmonii.

 

Wyzwania:

Pierwsze wyzwanie(obowiązujące do około 40 roku życia):

4 – Wnosi konieczność regularnej i metodycznej pracy. Uczy umiejętności rozpoczynania działań od podstaw po załamaniu się istniejącej sytuacji – wypracowaniu systematyczności i metodycznej pracy w dążeniu do określonego celu, bez zachowawczości i nieustępliwości. Koniecznie należy zrozumieć, a następnie zaakceptować wymagania życia i zawsze być zorganizowanym.

STAWIAJ KAŻDĄ RZECZ NA SWOIM MIEJSCU – ŻYJ Z PROGRAMEM W RĘKU I UNIKAJ LENISTWA !!

Pojawia się możliwość zagubienia się w detalach. Uwaga na zbytni konserwatyzm. Lenistwo i brak ostrożności dają uczucie z zagubienia w ślepej uliczce.

 

Wyzwanie główne(obowiązujące całe życie):

5 – Służy zrozumieniu granic swojej wolności i korzystania z niej tak, aby nie naruszać intymnego terytorium innych – szanować ich odrębność i nie ranić otoczenia swym zachowaniem. Nie ulegać potrzebom zmysłowym i złudzeniom. Uwaga na nadmierne ryzyko – nie ryzykować nadmiernie, adaptować się do zmian i szukać oparcia we własnym wnętrzu – nie na zewnątrz.

NAUCZ SIĘ: KIEDY NALEŻY IŚĆ – NIE KRĘCĄC SIĘ W KÓŁKO TYCH SAMYCH PROBLEMÓW

UNIKAJ IMPULSU, ABY WSZYSTKO WYPRÓBOWAĆ CHOĆ RAZ

WYWIĄZUJ SIĘ Z WŁASNYCH OBOWIĄZKÓW

Mając takie wyzwanie: można zajść bardzo wysoko, albo upaść bardzo nisko. Z jednej strony wszystko odnosisz do uczuć, z drugiej dajesz ludziom i sprawom pełną wolność. Tutaj są bardzo silne uczucia.

 

Żródło: Kurs 'Izis' :usmiech: i mój programik

Link to comment
Share on other sites

I ja policzyłem siebie i też bym prosił o takie sprawdzenie z interpretacją :) (w prawdzie starałem się na prawdę uważnie czytać i liczyć, ale nie zawsze się swoje błędy widzi)

 

17.07.1986

Droga Życia: 3/12

Cykl I: 7

Cykl II: 8/17

Cykl III: 6/24

Klucz Wcielenia: 6

I okres przejściowy: 1.1.2011 - 17.11.2014

II okres przejściowy: 17.03.2043 - 1.1.2047

Link to comment
Share on other sites

Guest greg639

lex -

 

39 = 3

DROGA ŻYCIA – 3

Przede wszystkim - pokazujesz wszystkim wkoło, że kroczysz tą drogą i to w sposób bardzo twórczy. Praktycznie każdemu Twojemu działaniu towarzyszy radość i pogoda ducha. Jesteś urodzonym artystą – całym swoim życiem wyrażasz potrzebę komunikowania emocji, poprzez Twój wszechstronny talent artystyczny. Kochasz piękne rzeczy, a tańcząc – muzyka przenika całą Twoją istotę. Cały czas starasz się zwracać na siebie uwagę – niesamowitą przyjemność sprawia Ci bycie w centrum zainteresowania. Ty po prostu musisz kochać i czuć się osobą kochaną, inaczej 'umierasz' – więdniesz jak kwiat bez wody. Twoje umiłowanie lekkiego, łatwego i beztroskiego życia może pociągać za sobą zbytnią rozrzutność – tym samym nieumiejętność radzenia sobie z własnymi finansami. Zwracaj uwagę na to, aby 'nie ciągnąć kilku srok za ogon', unikając rozpraszania własnej energii. Otoczenie kocha Twój optymizm i docenia błyskotliwą inteligencję. Nie znosisz wszelkich nieprzyjemności, których za wszelką cenę starasz się unikać. Łatwość w osiąganiu zaplanowanych przez Ciebie spraw, może skłaniać Cię do lenistwa.

 

Cykle Życia:

 

I CYKL – Formujący osobowość = 7

To przede wszystkim rozwój Twoich własnych, wewnętrznych pokładów psychicznych. Rozwój Twojej własnej osobowości. Mogą pojawiać się niespodziewane sytuacje, nagłe zmieniające kierunek Twojego życia – naprowadzające Cię na właściwą dla siebie drogę. Niczego nie szukaj dla własnych, egoistycznych celów. Pamiętaj, nie wszystko, nad czym pracujesz, należy dokończyć. Koniecznie wystrzegaj się celów wyłącznie lub wyraźnie materialistycznych – rozwijaj wartość Twojej własnej pracy. Wchodź w każde doświadczenie świadomie, przejmując na siebie odpowiedzialność za błędy, czy potknięcia – w ten sposób gromadzisz mądrość życiową. Szanuj wiedzę i pracę, zarówno własną jak i cudzą. Pracuj samemu – trudności w spółkach.

 

Pierwszy okres przejściowy: 1.1.2011 do 17.11.2014

 

II CYKL – Twórczy = 17/8

To czas, kiedy Twoje zainteresowanie praktyczną stroną życia stawiasz na piedestale – działasz niezwykle praktycznie. Ten czas może pojawić się w Twoim życiu (początek Cyklu, Warunków) poprzez Twoje „błyskotliwe wejście w świat finansów, interesów, czy mistycyzmu (rzadziej). Występuje tu przede wszystkim silna potrzeba konkretnej realizacji. To również okres władzy. Uważaj, aby nie używać Twojej własnej władzy, wpływów, czy pieniędzy w celu wewnętrznego wzbogacania się. Starannie waż każdą Twoją myśl, słowo i czyn – wracają do Ciebie pomnożone. Przewiduj skutki Twojego działania, gdyż w każdej przyczynie jest skutek – wiesz przecież, ale zwracaj uwagę na to przewidywanie, a nie zajmuj się tylko konkretną realizację.

Drugi okres przejściowy: od 17.3.2043 do 1.1.2047

 

III CYKL – Współpracy = 24/6

To liczne ograniczenia i obowiązki, których jednak nie należy się obawiać. Pojawia się w Tobie i wymagana jest od świata Twoja własna duża odpowiedzialność za dom i rodzinę. Należy akceptować wszelkie przyjęte na siebie zobowiązania i wywiązywać się z nich. Ten okres uczy Cię tolerancji i rezygnacji z nadmiernych wymagań zarówno wobec siebie jak i innych. Nie planuj z góry rozwiązań, ani własnego stosunku do siebie i do sytuacji. Żyjesz dla innych, ale i pracuj nad zrozumieniem siebie i swoich własnych potrzeb – nie zapominaj o sobie w tym wszystkim. Nie zakłócaj harmonii, a poczucie bezpieczeństwa na stałe zagości w Twoim życiu.

 

Warunki życia:

I warunki: 6/24

 

KLUCZ WCIELENIA – 6 – ODPOWIEDZIELNOŚĆ – OBOWIĄZKI – SZTUKA

Ten okres nie skąpi w odpowiedzialność, jaką musisz się wykazywać i z jakiej musisz się wywiązywać. Trzeba udźwignąć tą odpowiedzialność, wywiązując się z Twoich własnych zobowiązań, zarówno rodzinnych, jak i zawodowych. To czas miłości, wysoko stawianej wartości życia rodzinnego i sukcesu – będącego konsekwencją Twojej odpowiedzialnej natury.

RÓWNOWAGA – BEZPIECZEŃSTWO

To nauka zachowywania równowagi w dawaniu i braniu. Staraj się nie zaburzać harmonii Twojego życia, nie chwiej równowagi, ponieważ możesz doświadczać wówczas nadmiaru obowiązków i utratę poczucia bezpieczeństwa – brak zabezpieczenia.

Rodzice! Zwróćcie uwagę na to, jak wiele miłości potrzebuje Wasze dziecko i jakim jej ogromem stara się Was obdarzać – czasami wręcz opiekuje się Wami. Bardzo ważnym dla Niego jest „dom, zwłaszcza ciepło w nim panujące. Cierpi kiedy jest w nim coś nie tak, stara się wówczas za wszelką cenę to naprawić i tu jest niebezpieczeństwo! – jeżeli jest zwłaszcza jeszcze małym dzieckiem, ma tendencje do obciążania się poczuciem winy, za wszystko, co jest nie tak w Jego otoczeniu – może dochodzić wówczas do wielu negatywnych, bezpodstawnych przekonań, skutecznie chroniące Go przed doświadczaniem szczęścia w przyszłości. Dlatego: jeżeli coś nie tak dzieje się w domu, za wszelką cenę dbajcie o to, aby to, co Ono samo myśli na ten temat, nie było dla Niego destrukcją.

 

Zmiana warunków: 17.7.2019

 

II warunki: 4/11,22,29 i 5/5,22,22

 

4 – Dokańczaj własne obowiązki, a jakiekolwiek ograniczenia traktuj jako mało istotne – bądź ponad nimi. Wszelkie podjęte przez Ciebie zadania muszą być wykonane – i być doskonałe zarówno w formie, jak i treści. Dbaj o ludzi, którzy 'nie nadążają.' Mało podróży, wskazane jest pozostawanie 'w miejscu'. Unikaj 'lekkich rozrywek', ale korzystaj z wyjść do teatru i słuchaj dobrej muzyki.

oraz

5 – Częste zmiany i nieoczekiwane wydarzenia w życiu. Pojmij znaczenie wolności i prawidłowo z niej korzystaj. Staraj się zrozumieć różnych ludzi i motywy ich postępowania. Wybieraj to, co postępowe i słuszne, wszystko, co rozwija świat moralnie i etycznie. Nie przywiązuj zbytniej wagi do spraw materialnych – wiele w Twoim życiu samo się ułoży. Życie niejednokrotnie będzie wymagało od Ciebie przystosowania.

 

Wyzwania:

Pierwsze wyzwanie(obowiązujące do około 40 roku życia):

1 – Służy odnalezieniu własnej indywidualności – samopoznaniu. Wymaga wykształcenia silnego poczucia własnej wartości. Należy podejmować przedsiębiorcze działania, rozwijaj własną niezależność i samostanowienie – bez nadmiaru ambicji, egocentryzmu i tyrani.

PRACUJ NAD WŁASNĄ WOLĄ

Wnosi skłonność w kierunku negatywnego przeciwstawiania się, a wydarzenia życiowe, jakich doświadczasz, mogą stać się przeszkodą do realizacji Twoich własnych marzeń. Nie zapominaj – nie jesteś w stanie wszystkich zadowolić !!

 

Wyzwanie główne(obowiązujące całe życie):

7 – Służy nauce dyscypliny wewnętrznej. Pamiętaj: nie można polegać tylko i wyłącznie na intelekcie i poznaniu empirycznym – ale odkryć i rozwijać swoją własną sferę duchową. To wyzwanie, to przede wszystkim poszukiwanie wiedzy prawdziwej, wewnętrznej, rozwijanie intuicji, wrażliwości, wewnętrznej samotności i kontaktu z przyrodą, bez zarozumialstwa i praco holizmu.

NIE MOŻNA KUMULOWAĆ WŁĄSNEJ ENERGII, A PRZEPRACOWYWAĆ JĄ

PATRZ NA ŚWIAT TRZEŹWO I REALNIE – NIE UCIEKAJ PRZED ZYCIEM TAKIM, JAKIE ONO JEST

To wyzwanie sprawia, że popadasz w skrajną zarozumiałość lub unicestwienie – albo się wymądrzasz, albo wycofujesz zupełnie. Nieustający sprzeciw, bunt przeciwko powszechnym porządkom. Twoja walka z sobą może stać się przyczyną niepotrzebnego niebezpieczeństwa (ogromne konflikty wewnętrzne, znajdujące swoje własne odzwierciedlenie w otaczającym Cię świecie).

 

Żródło: Kurs 'Izis' :usmiech: i mój programik

Link to comment
Share on other sites

czy ja też magłabym poprosić o wyliczenie i interpretacje wyniku mojej daty urodzenia 26.10.1976 r z tego co wiem jestem numerologiczną piątką,według tego powinnam być osobą żywiołową,lubiącą ruch i ciągłe zmiany,ale niestety jest we mnie więcej blokad niż energi tejże liczby,przepraszam że sama nie obliczyłam nie wynika to z mojego lenistwa,ale z tego że z matematyki jestem totalna noga i pogubiłam się w tych podanych wyliczeniach.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
Guest greg639

widzę, że temat zaniedbany, pora nadrobić zaległości :usmiech:

 

nati to dla Ciebie

 

19 = 1

"DROGA ŻYCIA – 1

Krocząc tą drogą, cały czas uczysz się być sobą – osobą niezależną, śmiałą i twórczą – dobrze wiedzącą,

czego poszukuje i dokąd dąży. Jesteś osobą dobrze świadomą swojej własnej przywódczej roli – to Ty,

zarówno inicjujesz działania, jak i motywujesz innych do działania. Tą drogą podążają indywidualiści, pionierzy, ludzie ambitni,

odczuwający nieustanny głód poznania – obdarzeni ogromnymi potencjałami twórczymi. Cechuje Cię przede wszystkim silne,

podświadome dążenie do bardzo indywidualnego odbioru rzeczywistości. Kieruje Tobą duża potrzeba wyróżniania się i bycia

osobą ważną. Przez życie idziesz przebojem, dążąc do zdominowania otoczenia, nadawania mu tonu – samemu nie

podporządkowując się nikomu.

Twoja droga daje ogromne możliwości, ale i jest pełna pułapek – dlatego też przede wszystkim wskazana jest Ci nauka

twórczego dysponowania Twoją własną aktywnością i okiełznania chęci narzucania własnej woli innym. Unikaj również

zbytniego pośpiechu, niecierpliwości, przesadnego entuzjazmu i zważaj na zdanie innych, a wówczas nic nie stanie Ci

na przeszkodzie w osiągnięciu wszystkiego, co sobie tylko zaplanujesz.

 

19 – Jest długiem nadużywania władzy. Miało miejsce nadużywanie władzy, tyranizowanie otoczenia, wykorzystywanie, a nawet bolesne krzywdzenie – w ogóle nie zwracając uwagi na krzywdę drugiej osoby. Zarozumialstwo i realizacja własnej ambicji nad potrzebami innych ludzi. Ta energia dąży do wypracowania wewnętrznej niezależności, do poznania własnego wnętrza. Brak koordynacji w naszym własnym działaniu przynosi straty materialne i ciągłą potrzebę budowania od podstaw. Uczy wrażliwości i poszanowania innych. Pojawiają się w naszym życiu osoby, gdzie należy działać wspólnie, ale jednocześnie wykazując szacunek dla ich własnego systemu wartości i opcji na życie. Wymaga wykazania własnej inicjatywy, autonomii i wrażliwości na drugiego człowieka. Należy zauważać drugiego człowieka i jego potrzeby, otaczać go ciepłem, wsparciem i miłością. Należy również pracować bez względu na brak akceptacji i dawać z siebie jak najwięcej dla świata. Ta energia obdarza jednocześnie naturalnym zmysłem dowodzenia, który należy jednak wykorzystywać dzieląc się własną wiedzą z innymi – pozwalając im przy tym zachowywać ich własną indywidualność.

 

Cykle Życia:

 

I CYKL – Formujący osobowość = 10/1

To rozwój Twojej własnej indywidualności i dążenie do samodzielności, nie licząc na przyjaciół, czy rodzinę.

Pojawiają się sytuacje, które jednocześnie są okazją do wykazania własnej inicjatywny. Możliwość dowodzenia, kierowania innymi.

Staraj się nie realizować Twoich własnych pragnień kosztem innych i postaraj się zrozumieć i działać ze świadomością tego,

że nikt nikomu nie odbiera szans na sukces. Tak podchodząc do wszelkich Twoich działań czeka Cię sukces, spełnienie materialne i wewnętrzna satysfakcja.

 

Pierwszy okres przejściowy: 1.1.1927 do 26.2.1929

 

II CYKL – Twórczy = 26/8

 

"To czas, kiedy Twoje zainteresowanie praktyczną stroną życia stawiasz na piedestale – działasz niezwykle praktycznie. Ten czas może pojawić się w

Twoim życiu (początek Cyklu, Warunków) poprzez Twoje „błyskotliwe wejście w świat finansów, interesów, czy mistycyzmu (rzadziej). Występuje tu

przede wszystkim silna potrzeba konkretnej realizacji. To również okres władzy. Uważaj, aby nie używać Twojej własnej władzy, wpływów,

czy pieniędzy w celu wewnętrznego wzbogacania się. Starannie waż każdą Twoją myśl, słowo i czyn – wracają do Ciebie pomnożone. Przewiduj skutki

Twojego działania, gdyż w każdej przyczynie jest skutek – wiesz przecież, ale zwracaj uwagę na to przewidywanie,

a nie zajmuj się tylko konkretną realizację.

 

Drugi okres przejściowy: 1.1.1954 do 26.6.1957

 

III CYKL – Współpracy = 10/1

To rozwój Twojej własnej indywidualności i dążenie do samodzielności, nie licząc na przyjaciół, czy rodzinę.

Pojawiają się sytuacje, które jednocześnie są okazją do wykazania własnej inicjatywny. Możliwość dowodzenia, kierowania innymi.

Staraj się nie realizować Twoich własnych pragnień kosztem innych i postaraj się zrozumieć i działać ze świadomością tego,

że nikt nikomu nie odbiera szans na sukces. Tak podchodząc do wszelkich Twoich działań czeka Cię sukces, spełnienie materialne i wewnętrzna satysfakcja.

 

Warunki życia:

I warunki: 9/36

 

KLUCZ WCIEKENIA – 9 – UNIWERSALNOŚĆ – EWOLUCJA

Tu niezbędna jest Twoja własna otwartość na świat i ludzi – bezwarunkowa, bez żadnych granic, a wówczas sukces

uznanie, prestiż społeczny, a nawet sława, przypłyną do Ciebie bez żadnych starań o nie z Twojej strony. Ten czas obfituje w

podróże i skłania do rezygnacji z własnego „Ja.

BEZINTERESOWNOŚĆ(-SŁAWA)

To nauka zachowywania zdrowego egoizmu. Być może to pełne oddanie się światu z jednoczesnym zachowaniem zdrowego

egoizmu wydaje Ci się niemożliwe i sprzeczne zarazem, jednak tak jest – chodzi o Twój własny zdrowy egoizm, popatrz na przyrodę,

zwierzęta, ptaki – ptaki lecąc po pokarm dla własnych piskląt wiedzą, że najpierw same muszą się najeść, inaczej nawet nie wrócą

nawet do własnych „dzieci, nie mówiąc już o ich nakarmieniu – rozumiesz, prawda? Z drugiej strony Twoja zbytnia egoistyczność,

czy też wykazywanie się brakiem tolerancji względem kogokolwiek, mogą stać się przyczyną wielu niepowodzeń –

konieczność poświęcania się, rozczarowania uczuciowe, straty materialne, a w efekcie zachwianie równowagi psychicznej,

no i niespełnienie wewnętrzne, dość silne w tym przypadku.

Rodzice! Uczcie własne dziecko przede wszystkim zachowywania zdrowego egoizmu, na wszystkim – kiedy zostaje mu jedno

ciastko i chce Wam je dać, a samo również ma na nie ochotę – podzielcie to ciasto na części i zjedzcie wszyscy razem,

ale nie pozwalajcie, aby samo zostawało z niczym. Z drugiej strony,kiedy tylko możecie uwrażliwiajcie Je na drugiego człowieka,

unikajcie również wykazywania się jakimkolwiek do czegokolwiek brakiem tolerancji - w Jego towarzystwie przynajmniej."}

 

Zmiana warunków: 26.10.1935

 

II warunki: 2/12,11,21 i 9/18,44,35

 

 

"2 – Przyjaźń i łączenie – działaj dyplomatycznie. Zwracaj uwagę na szczegóły i wyrabiaj w sobie cierpliwość. Szanuj uczucia

innych ludzi. Pamiętaj: rozdając i dzieląc – mnożysz. Dbaj o przyjaciół, bo to oni 'wynoszą Cię na własnych plecach'. Uspakajaj,

wybaczaj, nie zapominając, że jesteś cząstką całości.

oraz

 

"9 – Twoje życie jest życiem dla innych. Koniecznie pozbądź się ewentualnych uprzedzeń rasowych i narodowościowych.

Nie jesteś tu po to, aby służyć swemu narodowi – ale całemu światu. Nie staraj się być pierwszym, a ostatnim.

Unikaj przywiązywania się do czegokolwiek – jesteś dla całego świata. Rozdawaj miłość i współczucie gdziekolwiek jesteś.

Nie istnieją dla Ciebie żadne przeszkody.

Zmiana warunków: 26.10.1944

 

III warunki: 2/21,20,30,38,48,47,57 i 9/27,53,45,54,80

 

jak wcześniej

 

Zmiana warunków: 26.10.1953

 

IV warunki: 9/18,44,35 i 2/12,11,21

 

jak wcześniej

 

Wyzwania:

Pierwsze wyzwanie(obowiązujące do około 40 roku życia):

 

"7/16 – Służy nauce dyscypliny wewnętrznej. Pamiętaj: nie można polegać tylko i wyłącznie na intelekcie i poznaniu empirycznym –

ale odkryć i rozwijać swoją własną sferę duchową. To wyzwanie, to przede wszystkim poszukiwanie wiedzy prawdziwej, wewnętrznej,

rozwijanie intuicji, wrażliwości, wewnętrznej samotności i kontaktu z przyrodą, bez zarozumialstwa i praco holizmu.

NIE MOŻNA KUMULOWAĆ WŁĄSNEJ ENERGII, A PRZEPRACOWYWAĆ JĄ

PATRZ NA ŚWIAT TRZEŹWO I REALNIE – NIE UCIEKAJ PRZED ZYCIEM TAKIM, JAKIE ONO JEST

To wyzwanie sprawia, że popadasz w skrajną zarozumiałość lub unicestwienie – albo się wymądrzasz, albo wycofujesz zupełnie.

Nieustający sprzeciw, bunt przeciwko powszechnym porządkom. Twoja walka z sobą może stać się przyczyną niepotrzebnego

niebezpieczeństwa (ogromne konflikty wewnętrzne, znajdujące swoje własne odzwierciedlenie w otaczającym Cię świecie).

 

16 – Jest długiem zaciągniętym w stosunku do rodziny i miłości – odpowiedzialność. Całkiem po prostu powstał na skutek zlekceważenia czyjegoś uczucia. Nie zostały podjęte obowiązki – odpowiedzialność w stosunku do rodziny. Teraz przynosi konieczność odkrycia i wykorzystania w relacjach partnerskich subtelnego porozumienia, a ewentualne trudności rodzinne i uczuciowe, mogą wyczulić na relację z drugim człowiekiem. Uczy rozwijania duchowości właśnie poprzez rodzinę – stwarzanie rodziny powinno być jednocześnie rozwojem duchowym. Poprzez relacje przyjacielskie, rodzinne i partnerskie – wyczula na potrzeby drugiego człowieka i miłość. Koniecznie należy być odpowiedzialnym wobec najbliższych. Należy dokonywać mądrych wyborów, a ponad własne zachcianki i przyjemność przedkładać dobro innych. Nie oczekiwać wzajemności a dawać z siebie jak najwięcej. Ta energia daje jednocześnie możliwość stworzenia szczególnego związku – bez zazdrości, egoizmu, wykluczającego z niego nadmierną ambicję i rywalizację, a opierającego się na subtelnym porozumieniu duchowym.

 

 

Drugie wyzwanie(obowiązujące po 40 roku życia):

 

"9 – Służy otwarciu się na innych, uwrażliwia na ich potrzeby – uczy miłości uniwersalnej, wnoszącej ideały w życie innych,

wspierającej słabszych i skrzywdzonych – z jednoczesnym panowaniem nad własnymi emocjami, unikania ucieczki od towarzystwa i

dramatycznych wręcz manifestacji własnych emocji.

 

Wyzwanie główne(obowiązujące całe życie):

 

"2 – Służy osiągnięciu zdolności współpracy, dążeniu do wspólnego celu z zachowaniem niezależności wkładu własnej pracy –

bez podstawy apodyktycznej, poddańczej i zimnie obojętnej. Pracuj nad umiejętnością słuchania, nad rozpoznaniem własnych potrzeb

emocjonalnych i nad zaufaniem do własnej intuicji.

NIE BIERZ WSZYSTKIEGO DO SIEBIE – NIGDY NIKOGO NIE NAŚLADUJ, A ZAWSZE BĄDŹ SOBĄ – NIE ZAMIEŃ SIĘ W POCHLEBCĘ

To wyzwania znacznie uwrażliwia, na tyle, że poprzez Twoją własną nadwrażliwość możesz wszystko odnosić do siebie i głęboko

przeżywać. Uważaj również na to, aby nie ulegać zbytniej drobiazgowości.

Link to comment
Share on other sites

Guest greg639
Witam serdecznie:) Ja również prosiłabym o pomoc w sprawdzeniu moich wyliczeń.Ale najbardziej nurtują mnie wibracje. Skąd wiecie jaka jest w danym cyklu wibracja??

 

moja data urodzenia: 03.02.1984

I cykl- 2

II cykl- 3

III cykl -4

 

klucz wcielenia- 5

 

Pozdrawiam serdecznie

I okres przejściowy - 1.1.2012 do 3.06.2012

II okres przejściowy- 1.1.2038 do 03.10.2040

 

27 = 9

 

"DROGA ŻYCIA – 9

Jesteś sługą potrzebujących. Żyjesz ideałami i starasz się wcielać je w życie – wnosząc ludzkość na wyższy poziom

rozwoju. Masz wrodzoną skłonność do poświęceń, działalności misyjnej, podróżowania i nawracania – bezinteresownego

pomagania innym. W życiu kierujesz się bezinteresownością i humanitaryzmem, a jeśli świat, który spotykasz nie jest

uczciwy i altruistyczny, wówczas odczuwasz cierpienie, które przelewasz na papier lub wyrażasz w innych formach

artystycznej ekspresji. Pełnisz rolę opiekuna i ojca, dając wszystkim poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Lubisz,

jak otoczenie docenia Twoje wysiłki i podziwia Cię jako przywódcę (jeżeli nie otrzymujesz tych uczuć w Twoich

działaniach, możesz ulegać frustracji). Posiadasz intuicję, wiedzę i mądrość wewnętrzną. Czasami jednak możesz mieć

trudności z umiejętnością prawidłowej oceny rzeczywistości: pomagając tam, gdzie nie trzeba, zaniedbując tym samym

siebie, zbytnio poświęcając się innym. Koniecznym jest Ci nauczenie się realizowania Twojej głównej potrzeby –

niesienia pomocy innym, nie zapominając przy tym o sobie – nauka zdrowego egoizmu!

 

27 – Wielka Moc Duchowa – osiągnięta poprzez rozwijanie duchowej drogi samodoskonalenia, aktywność umysłową i wyobraźnię wraz ze świadomością powołania do pracy dla ludzkości. Jest jednak jeden warunek realizacji jej potencjału – bycie w związku i wspólne z partnerem dążenie do realizacji wspólnego celu z zachowaniem niezależności wkładu własnej pracy; ponieważ kiedy powstawała ta energia, jej posiadacz dbał tylko i wyłącznie o swój własny rozwój, indywidualnie, nie uczył się przy tym współpracy – stąd silna potrzeba przy tej energii stworzenia związku, który jest jednocześnie kluczem do jej realizacji.

 

Cykle Życia:

 

I CYKL – Formujący osobowość = 2

 

"W tym czasie ważna jest i jednocześnie wręcz konieczna Twoja własna umiejętność współpracy i skupiania się na detalach w życiu –

niesie to za sobą wykorzystanie przez Ciebie każdej pojawiającej się szansy w życiu. Należy brać wszystko, bez namysłu.

Życie w tym czasie wymaga od Ciebie cierpliwości i wielu kompromisów. Przepełnia Cię twórczy potencjał emocjonalny.

Ten czas jest przede wszystkim nauką funkcjonowania w grupie, nie podporządkowywania się osobom – lecz wspólnym celom,

osiągnięcia złotego środka, umiarkowania i wyciszenia emocjonalnego. Staraj się nikogo, ani niczego nie oceniać.

 

Pierwszy okres przejściowy: 1.1.2012 do 3.6.2012

 

II CYKL – Twórczy = 3

 

"Doskonalenie własnej osobowości – to kwesta, bardzo ważna dla Ciebie w tym czasie. To czas beztroski, przyjaźni, zawierania nowych znajomości –

jeden z najłatwiejszych okresów w Twoim życiu. Doskonalenie osobowości – jednak nie sprzyja on samej nauce, tylko pokazaniu Twoich własnych

umiejętności światu. To również nauka gospodarowania Twoją własną energią, unikając jej rozpraszania. Uwaga, aby nie spędzać czasu wyłącznie

na zabawie i aby nie ingerować w cudze życie na siłę wbrew woli drugiej osoby – zwracając na to uwagę, wieść będziesz szczęśliwe życie zarówno

uczuciowe jak i materialne. Po prostu radość i szczęście.

 

Drugi okres przejściowy: 1.1.2039 do 3.10.2040

 

III CYKL – Współpracy = 22/4

 

"Doskonalenie własnej osobowości – to kwesta, bardzo ważna dla Ciebie w tym czasie. To czas beztroski, przyjaźni, zawierania nowych znajomości –

jeden z najłatwiejszych okresów w Twoim życiu. Doskonalenie osobowości – jednak nie sprzyja on samej nauce, tylko pokazaniu Twoich własnych

umiejętności światu. To również nauka gospodarowania Twoją własną energią, unikając jej rozpraszania. Uwaga, aby nie spędzać czasu wyłącznie

na zabawie i aby nie ingerować w cudze życie na siłę wbrew woli drugiej osoby – zwracając na to uwagę, wieść będziesz szczęśliwe życie zarówno

uczuciowe jak i materialne. Po prostu radość i szczęście.

 

Warunki życia:

I warunki: 5/5

 

 

KLUCZ WCIELENIA – 5 – ZMIANY – WOLNOSĆ – EROTYZM

Szalony to czas, tak mogę powiedzieć. Okres zaspakajania zmysłów, spotkań z erotyką... Wolność – tak bardzo to słowo

odzwierciedla wszystkie Twoje decyzje, to fundament wszelkich Twoich kierunków działania. Wiedziesz bardzo interesujące życie

i tak bardzo aktywne. Nierzadko występują w nim nagłe, niespodziewane, ale pozytywne dla Ciebie doświadczenia.

PRZYGODA – DOŚWIADCZENIA – ODKRYCIA

To nauka zrozumienia znaczenia i granic Twojej własnej wolności. Przepełnia Cię ogrom energii, którą trudno

okiełznać. Bardzo ważnym jest, aby nauczyć ją właściwie ukierunkowywać – wskazany by była np. nauka i trening Aikido –

nauczysz się właściwie ukierunkowywać własną energie i unikniesz wielu, niepotrzebnych, niemiłych niejednokrotnie doświadczeń,

które wywołujesz, aby się całkiem po prostu rozładować. Zwracaj również uwagę na to, czy nie naruszasz terytorium innych

osób swoim własnym postępowaniem – poznaj i staraj się szanować granice, które sobie zaznaczają.

Rodzice! Trudno jest z takim „żywiołem rodzicom wrażliwym i zbyt nadopiekuńczym. Z jednej strony należy pozwolić

dziecku doświadczać i nie ograniczać tej Jego tak ważnej wolności i swobody (inaczej wyprowadzi się od Was jak tylko

nadarzy się pierwsza lepsza okazja), z drugiej natomiast uczyć, tłumaczyć, uczyć, tłumaczyć..... aby nie wchodziło z butami

w cudze życie – wiecie o co chodzi. Wskazane jest również wspieranie działań mających na celu właściwe ukierunkowywanie i

zdrowe rozładowywanie energii Waszego dziecka (uniknie wówczas no bójki w szkole – zwłaszcza, jeśli Jego DŻ to 5, bo nie

będzie miało, co rozładowywać).

 

Zmiana warunków: 3.2.2011

 

II warunki: 6/8,24,26 i 7/25,28,10

 

 

"6 – Pozostań wiernym własnym ideałom, ale unikaj narzucania ich innym – wówczas zachowasz równowagę wewnętrzną.

Służysz w zależności od swego rozwoju: rodzinie, społeczności, bądź całemu światu. Staraj się dążyć do doskonałości,

ponieważ ciąży na Tobie wielka odpowiedzialność, nie rzadko wymagająca wielkiego wysiłku. Nieś pomoc moralną i materialną.

Nie naruszaj panującej harmonii.

oraz

 

"7 – Rozwój wewnętrzny i wtajemniczenie – zrozumienie ukrytych prawd. Jesteś doradcą lub kapłanem – samotnym/samotną wśród tłumu.

Tracąc w życiu materialnym, naradzasz się w duchowym – ważne, aby dbać o własną 'duchowość', rozwijać ją świadomie.

Dzięki medytacji zrozumiesz świat poza Twoimi zmysłami i siebie. Niczego nie szukaj, a przyjmuj to, co niesie Ci los.

 

 

Wyzwania:

Pierwsze wyzwanie(obowiązujące do około 40 roku życia):

1 – Służy odnalezieniu własnej indywidualności – samopoznaniu. Wymaga wykształcenia silnego

poczucia własnej wartości. Należy podejmować przedsiębiorcze działania, rozwijaj własną niezależność i samostanowienie –

bez nadmiaru ambicji, egocentryzmu i tyrani.

PRACUJ NAD WŁASNĄ WOLĄ

Wnosi skłonność w kierunku negatywnego przeciwstawiania się, a wydarzenia życiowe, jakich doświadczasz, mogą stać się przeszkodą

do realizacji Twoich własnych marzeń. Nie zapominaj – nie jesteś w stanie wszystkich zadowolić !!

 

19 – Jest długiem nadużywania władzy. Miało miejsce nadużywanie władzy, tyranizowanie otoczenia, wykorzystywanie, a nawet bolesne krzywdzenie – w ogóle nie zwracając uwagi na krzywdę drugiej osoby. Zarozumialstwo i realizacja własnej ambicji nad potrzebami innych ludzi. Ta energia dąży do wypracowania wewnętrznej niezależności, do poznania własnego wnętrza. Brak koordynacji w naszym własnym działaniu przynosi straty materialne i ciągłą potrzebę budowania od podstaw. Uczy wrażliwości i poszanowania innych. Pojawiają się w naszym życiu osoby, gdzie należy działać wspólnie, ale jednocześnie wykazując szacunek dla ich własnego systemu wartości i opcji na życie. Wymaga wykazania własnej inicjatywy, autonomii i wrażliwości na drugiego człowieka. Należy zauważać drugiego człowieka i jego potrzeby, otaczać go ciepłem, wsparciem i miłością. Należy również pracować bez względu na brak akceptacji i dawać z siebie jak najwięcej dla świata. Ta energia obdarza jednocześnie naturalnym zmysłem dowodzenia, który należy jednak wykorzystywać dzieląc się własną wiedzą z innymi – pozwalając im przy tym zachowywać ich własną indywidualność.

 

Wyzwanie główne(obowiązujące całe życie):

1 – Służy odnalezieniu własnej indywidualności – samopoznaniu. Wymaga wykształcenia silnego

poczucia własnej wartości. Należy podejmować przedsiębiorcze działania, rozwijaj własną niezależność i samostanowienie –

bez nadmiaru ambicji, egocentryzmu i tyrani.

PRACUJ NAD WŁASNĄ WOLĄ

Wnosi skłonność w kierunku negatywnego przeciwstawiania się, a wydarzenia życiowe, jakich doświadczasz, mogą stać się przeszkodą

do realizacji Twoich własnych marzeń. Nie zapominaj – nie jesteś w stanie wszystkich zadowolić !!

 

a skąd wiemy jakie są w danym cykle wibracje? - właśnie stąd - http://www.ezoforum.pl/kurs-numerologii/1767-temat-2-cykle-zycia.html#post18009

 

:usmiech:

Link to comment
Share on other sites

Guest greg639

koliber - tak jesteś 33 a ponadto masz trochę do zrobienia w tym życiu :usmiech:

masz pomagać i uczyć innych, będziesz miała ku temu mnóstwo okazji, ale pamiętaj też o sobie,

pamiętaj również, że nie wszyscy mają dostęp do wiedzy i postaraj się ich rozumieć, spokojnie ich wysłuchuj i tłumacz

 

33 = 6

 

"DROGA ŻYCIA – 6

Jesteś osobą pełną miłości i odpowiedzialności – zrównoważoną w dawaniu i braniu. Jesteś istotą szczególnie wrażliwą –

co czyni z Ciebie podporę i opiekuna innych, doskonale wyczuwasz potrzebę pomocy. Podążając tą drogą, bez przerwy

troszczysz się o innych – nie tylko opiekując się nimi, ale i nierzadko biorąc na swe barki ich własne ciężary – i

sprawia Ci to satysfakcję. Twoja pomoc innym jest dojrzała i mądra ze względu na dar, jaki posiadasz – gruntownej

analizy i dotarcia do sedna problemu. Najważniejszą wartością, jaką cenisz we własnym życiu jest – rodzina, dla której

jesteś w stanie zrezygnować z własnych planów. Twoja skłonność do zbytniego przejmowania się drobiazgami, może

doprowadzić Cię do pesymistycznego podejścia do życia, będącego przyczyną Twoich najgłębszych trosk. Uważaj również na

brak tolerancji spowodowany wygórowanymi wymaganiami wobec siebie, ludzi i otaczających Cię sytuacji, ponieważ utracisz

radość życia i zdolność cieszenia się każdą jego chwilą. Staraj się również ograniczyć nieco Twoją własną

nadopiekuńczość w stosunku do bliskich Ci osób – pozwól im żyć, doświadczać, podejmować samodzielne decyzje i

postępować zgodnie z tym, czego sami dla siebie pragną – pozwól im być sobą i żyć po swojemu. Odznaczasz się

manualnym talentem rąk i nóg, którego realizacji potrzebujesz jak ryba wody – pomyśl o tym, bo to pozwoli Ci

zachować równowagę wewnętrzną i skutecznie odreagować nadmiar energii, który chłoniesz z otoczenia.

 

33 – Chrystusowe Mistrzostwo – świadomy mistrz i nauczyciel. Stajesz na piedestale i uczysz innych etyki wewnętrznej:

-moje zachowanie musi być zgodne z moim systemem wartości

-komunikacji i kontroli nad własnymi emocjami

-świadomości wiecznego ucznia

-i poszanowania wolnej woli i prawa wyboru innych – (względem siebie zdrowy egoizm – nie ciągnąć na siłę nikogo za rękę).

Ta energia wyraża potrzebę służenia innym poprzez przekazywanie miłości uniwersalnej. Obdarza ogromną intuicją i dostępem do wiedzy i mądrości. Tolerancja i odwaga. Posiadacz tej wibracji – opanowując swoje ciało i emocje, staje się mistrzem i przewodnikiem. Nie zapominaj, że wywierasz ogromny wpływ na otoczenie, więc używaj go świadomie i odpowiedzialnie.

 

Cykle Życia:

 

I CYKL – Formujący osobowość = 11/2

 

"W tym czasie ważna jest i jednocześnie wręcz konieczna Twoja własna umiejętność współpracy i skupiania się na detalach w życiu –

niesie to za sobą wykorzystanie przez Ciebie każdej pojawiającej się szansy w życiu. Należy brać wszystko, bez namysłu.

Życie w tym czasie wymaga od Ciebie cierpliwości i wielu kompromisów. Przepełnia Cię twórczy potencjał emocjonalny.

Ten czas jest przede wszystkim nauką funkcjonowania w grupie, nie podporządkowywania się osobom – lecz wspólnym celom,

osiągnięcia złotego środka, umiarkowania i wyciszenia emocjonalnego. Staraj się nikogo, ani niczego nie oceniać.

 

11 – Kapłan ludu – uczy swoim własnym przykładem. Posiadasz ogromne zdolności artystyczne i twórcze. To powołanie do służby uduchowionej i humanitarnej. Ta energia obdarza Cię mocą duchową, odwagą, możliwością sprawowania władzy – uznanie, miłość i oryginalność. Masz duże zdolności mediumiczne i ogromną intuicję pozwalającą osiągnąć wiedzę niedostępną dla ogółu – jednak należy tą wiedzą się dzielić, nie handlować nią! Konieczna jest harmonijna osobowość, pewna własnych możliwości i zadań, zdolna do współpracy i przyjaźni, a także usatysfakcjonowana we własnym partnerstwie. Uczysz: „czyń drugiemu tak, jak chcesz, aby i Tobie czyniono.

 

Pierwszy okres przejściowy: od 23.3.2008 do 1.1.2010

 

II CYKL – Twórczy = 23/5

 

"Życie z zapakowaną walizką – to taki czas dosłownie i w przenośni. Liczne zmiany, niepewności, różnorodność, podróże. Zwracaj uwagę na to,

aby nie brać na siebie zbyt ciężkiej odpowiedzialności i zadbać o minimum Twojej własnej niezależności w sferze uczuć. Płyń z życiem –

akceptuj jego zmiany, świadomie je przeżywaj i wyciągaj z nich wnioski. Uważaj, aby realizacja Twojej potrzeby wolności nie szkodziła innym.

Zwracaj uwagę, aby nie nadużywać zmysłów. Rozwijaj własne talenty – naucz się najpierw tworzyć, a potem współtworzyć – wzbogacając zarówno siebie

jak i innych.

 

Drugi okres przejściowy: od 23.7.2036 do 1.1.2037

 

III CYKL – Współpracy = 26/8

 

"To czas, kiedy Twoje zainteresowanie praktyczną stroną życia stawiasz na piedestale – działasz niezwykle praktycznie. Ten czas może pojawić się w

Twoim życiu (początek Cyklu, Warunków) poprzez Twoje „błyskotliwe wejście w świat finansów, interesów, czy mistycyzmu (rzadziej). Występuje tu

przede wszystkim silna potrzeba konkretnej realizacji. To również okres władzy. Uważaj, aby nie używać Twojej własnej władzy, wpływów,

czy pieniędzy w celu wewnętrznego wzbogacania się. Starannie waż każdą Twoją myśl, słowo i czyn – wracają do Ciebie pomnożone. Przewiduj skutki

Twojego działania, gdyż w każdej przyczynie jest skutek – wiesz przecież, ale zwracaj uwagę na to przewidywanie,

a nie zajmuj się tylko konkretną realizację.

 

Warunki życia:

I warunki: 7/34

 

 

KLUCZ WCIELENIA – 7 – WIEDZA – DOSKONALENIE SIĘ

To nie łatwy okres dzieciństwa ze względu na trudność odnajdywania się w grupie – Jako dziecko zawsze mogłeś/aś

czuć się jakby „na uboczu. Ten czas, nierzadko spędzany samotnie, konieczny jest do zgłębiania wiedzy (tej o życiu zwłaszcza),

poszukiwań i zdobywania specjalizacji w wybranej przez Ciebie dziedzinie. Następuje w tym czasie głębokie zrozumienie życia i

drugiego człowieka. Ten czas nie sprzyja byciu w związkach (co nie znaczy, że nie możesz w nie wchodzić – ale Twoja samotność,

przenika głęboko do wnętrza – wewnątrz czujesz się samotnie, stąd iluzja „braku miłości w otaczającym Cię świecie).

DOSKONALENIE SIĘ – NIEOCZEKIWANY SUKSES

To nauka refleksji, wyciągania wniosków, analizy i mądrości. Ważne, aby życie nie musiało Cię zmuszać do czasu

spędzanego – samemu z sobą i głębszego zastanawiania się nad sensem istnienia, unikniesz wówczas samotności w życiu,

której jedynym celem jest zatrzymanie Cię na chwile w miejscu. To bardzo ważne.

Rodzice! Wasze dziecko jest nad wyraz dojrzałym dzieckiem, znacznie odstępującym swą mądrością od rówieśników –

stąd możliwość wystąpienia trudności zrozumienia Go przez grupę. Ważne, aby posiadało „coś – umiejętność, bądź hobby,

coś wyjątkowego, dzięki czemu rówieśnicy łatwiej Go zaakceptują nijako podziwiając to, co potrafi, czy to, czym się zajmuje.

Gotowe jest do poruszania ważnych, „dorosłych tematów z Wami, więc i Wy bądźcie do tego gotowi. Szanujcie i akceptujcie Jego

własny świat - z tą akceptacją będzie Mu o wiele łatwiej.

 

Zmiana warunków: 23.11.2009

 

II warunki: 1/12,19,30 i 4/4,27,27

 

1 – Niezależność przede wszystkim – staraj się realizować wszystkie swoje projekty do końca 'samemu'.

Poszerzaj wiedze i dbaj o własne ciało – równocześnie rozwijając sprawy duchowe. We wszystkim, co robisz ma być widać

perfekcjonizm. Prowadź, nie przejmuj wzorców. Niech Twoja osobowość będzie widocznie indywidualna. Uważaj na własne emocje.

oraz

 

"4 – Dokańczaj własne obowiązki, a jakiekolwiek ograniczenia traktuj jako mało istotne – bądź ponad nimi. Wszelkie podjęte przez

Ciebie zadania muszą być wykonane – i być doskonałe zarówno w formie, jak i treści. Dbaj o ludzi, którzy 'nie nadążają.'

Mało podróży, wskazane jest pozostawanie 'w miejscu'. Unikaj 'lekkich rozrywek', ale korzystaj z wyjść do teatru i słuchaj dobrej muzyki.

 

 

Wyzwania:

Pierwsze wyzwanie(obowiązujące do około 40 roku życia):

 

"3 – Niesie naukę gospodarowania własną energią – unikaj rozpraszania jej. Staraj się nawiązywać harmonijne porozumienie z innymi i

nie ślizgaj się po powierzchni życia. Służy swobodnej komunikacji Twoich własnych emocji na zewnątrz, poprzez sztukę i

pracę słowem. Skłania do czerpania radości z życia codziennego i wnoszenia jej w życie innych ludzi.

NIE ZANIEDBUJ WYGLĄDU ZEWNĘTRZNEGO I NIE UNIKAJ ROZRYWEK TOWARZYSKICH - ŻYJ I BĄDŹ Z LUDŹMI.

NIE MARNUJ CZASU – MUSISZ REALIZOWAĆ TWÓJ WŁASNY CEL

Możesz zapominać o swoich własnych zdolnościach i talencie – a nie realizując ich, utracisz radość życia i odczujesz brak

kontaktu ze światem, z ludźmi.

 

Wyzwanie główne(obowiązujące całe życie):

 

"3 – Niesie naukę gospodarowania własną energią – unikaj rozpraszania jej. Staraj się nawiązywać harmonijne porozumienie z innymi i

nie ślizgaj się po powierzchni życia. Służy swobodnej komunikacji Twoich własnych emocji na zewnątrz, poprzez sztukę i

pracę słowem. Skłania do czerpania radości z życia codziennego i wnoszenia jej w życie innych ludzi.

NIE ZANIEDBUJ WYGLĄDU ZEWNĘTRZNEGO I NIE UNIKAJ ROZRYWEK TOWARZYSKICH - ŻYJ I BĄDŹ Z LUDŹMI.

NIE MARNUJ CZASU – MUSISZ REALIZOWAĆ TWÓJ WŁASNY CEL

Możesz zapominać o swoich własnych zdolnościach i talencie – a nie realizując ich, utracisz radość życia i odczujesz brak

kontaktu ze światem, z ludźmi.

Link to comment
Share on other sites

Greg bardzo proszę o podpatrzenie moich numerków co znaczy, że jest u mnie 11 mistrzowska?11.11.1978 Aleksandra.Postraszono mnie, że mam w życiu trochę do "przerobienia" związki, koleżeństwo itd.

Bardzo proszę i zarazem dziękuję

Link to comment
Share on other sites

Guest greg639

kudlisekola -

 

 

11 = 2

 

"DROGA ŻYCIA – 2

To przede wszystkim droga współpracy, przyjaźni – trudno na niej cokolwiek zrobić samemu. Obdarza Cię spokojnym,

łagodnym usposobieniem – urzekasz wręcz Twoim własnym urokiem osobistym. Jesteś osobą lojalną i oddaną, ale i zawsze

potrzebujesz kogoś przed sobą. Doskonale sprawdzasz się w negocjacjach, które zawsze wybierasz rezygnując z ewentualnej

walki. Kierują Tobą emocje, uczucia i silna potrzeba zarówno kochania, jak i bycia kochanym. Tak samo, jak potrzebujesz

bycia wśród ludzi – dla równowagi konieczny jest Ci czas spędzany samotnie. Jesteś osobą bardzo wartościową, jednak

Twoja własna ocena siebie jest bardzo niska – zupełnie bezpodstawnie, po prostu

jesteś zbytnim perfekcjonistą. Twoja emocjonalność wymaga dbania o równowagę wewnętrzną, inaczej dość łatwo możesz

'wybuchać'. Pracuj nad wiarą w siebie, zbytnią uległością otoczeniu i trenuj podejmowanie samodzielnych decyzji.

Ulegając własnej emocjonalności, możesz stać się osobą tak silnie związaną z przeszłością, że poprzez

wspominanie i odnawianie starych spraw – zatruć emocje związku, w którym jesteś.

 

11 – Kapłan ludu – uczy swoim własnym przykładem. Posiadasz ogromne zdolności artystyczne i twórcze. To powołanie do służby uduchowionej i humanitarnej. Ta energia obdarza Cię mocą duchową, odwagą, możliwością sprawowania władzy – uznanie, miłość i oryginalność. Masz duże zdolności mediumiczne i ogromną intuicję pozwalającą osiągnąć wiedzę niedostępną dla ogółu – jednak należy tą wiedzą się dzielić, nie handlować nią! Konieczna jest harmonijna osobowość, pewna własnych możliwości i zadań, zdolna do współpracy i przyjaźni, a także usatysfakcjonowana we własnym partnerstwie. Uczysz: „czyń drugiemu tak, jak chcesz, aby i Tobie czyniono.

 

Cykle Życia:

 

I CYKL – Formujący osobowość = 11/2

 

"W tym czasie ważna jest i jednocześnie wręcz konieczna Twoja własna umiejętność współpracy i skupiania się na detalach w życiu –

niesie to za sobą wykorzystanie przez Ciebie każdej pojawiającej się szansy w życiu. Należy brać wszystko, bez namysłu.

Życie w tym czasie wymaga od Ciebie cierpliwości i wielu kompromisów. Przepełnia Cię twórczy potencjał emocjonalny.

Ten czas jest przede wszystkim nauką funkcjonowania w grupie, nie podporządkowywania się osobom – lecz wspólnym celom,

osiągnięcia złotego środka, umiarkowania i wyciszenia emocjonalnego. Staraj się nikogo, ani niczego nie oceniać.

 

 

Pierwszy okres przejściowy: 1.1.2004 do 11.3.2007

 

II CYKL – Twórczy = 11/2

 

 

Drugi okres przejściowy: 1.1.2031 do 11.7.2035

 

III CYKL – Współpracy = 25/7

 

"To przede wszystkim rozwój Twoich własnych, wewnętrznych pokładów psychicznych. Rozwój Twojej własnej osobowości. Mogą pojawiać się niespodziewane

sytuacje, nagłe zmieniające kierunek Twojego życia – naprowadzające Cię na właściwą dla siebie drogę. Niczego nie szukaj dla własnych,

egoistycznych celów. Pamiętaj, nie wszystko, nad czym pracujesz, należy dokończyć. Koniecznie wystrzegaj się celów wyłącznie lub

wyraźnie materialistycznych – rozwijaj wartość Twojej własnej pracy. Wchodź w każde doświadczenie świadomie, przejmując na siebie odpowiedzialność

za błędy, czy potknięcia – w ten sposób gromadzisz mądrość życiową. Szanuj wiedzę i pracę, zarówno własną jak i cudzą. Pracuj samemu –

trudności w spółkach.

 

Warunki życia:

I warunki: 4/22

22 – Twórczy Geniusz – doskonała umiejętność panowania nad materią. Praktycyzm i konkretna realizacja. Twoim powołaniem jest nauka innych zachowywania równowagi pomiędzy rozwojem duchowym, a pracą materialną. Ta energia predysponuje do zdobycia fortuny i sławy, ale pod jednym warunkiem: że motywacją Twojej pracy jest dobro całej społeczności. W realizacji tej energii konieczna jest równowaga emocjonalna, zdrowy stosunek do siebie samego i zdrowa ambicja – Twoja własna. Pamiętaj – energia, jaką wysyłasz, prawie natychmiast wraca do Ciebie. Uczysz: panowania myśli nad materią.

 

KLUCZ WCIELENIA – 4 – ORGANIZACJA – SPEŁNIENIE – PRACA

Konieczne w tym czasie jest wykazywanie się dobrą organizacją i angażowanie się tylko w przedsięwzięcia solidne i

przemyślane. Ten czas wymaga od Ciebie pracy – Twojej własnej, organizowania własnego życia, budowy jego fundamentów.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I WYSIŁEK DAJĄ – SPEŁNIENIE

To nauka ostrożności i odpowiedzialności w finansach. Nie staraj się liczyć na szczęście, ale przede wszystkim

na Twoją własną pracę. Z cierpliwością buduj od podstaw, jeśli wystąpi taka konieczność, dbaj o silne fundamenty stwarzanych

przez Ciebie struktur. Jakikolwiek Twój pośpiech natychmiast wykreuje dodatkowe opóźnienie i przeszkody, których można było uniknąć.

Rodzice! Twoje dziecko uczy się budowania silnych i stabilnych przede wszystkim struktur wszelkich Jego poczynań.

Wspieraj tą budowę. Zwracaj jednak uwagę na Jego wiek, czy przez przypadek nie spada na niego nadmiar obowiązków, znacznie

przerastających Jego możliwości – przy czym nie odciążaj Go zbytnio, Ono buduje i to samo buduje, pomagaj, ale nie wyręczaj!

Możesz Mu od czasu do czasu sprawić drobny prezent – zabrać Go do McDonalds, czy coś w tym stylu – wniesiesz tym samym wiele

radości w Jego życie, której Jemu samemu trudno o nią zadbać.

 

Zmiana warunków: 11.11.2012

 

II warunki: 9/20,27,38 i 9/27,38,20

 

 

"9 – Twoje życie jest życiem dla innych. Koniecznie pozbądź się ewentualnych uprzedzeń rasowych i narodowościowych.

Nie jesteś tu po to, aby służyć swemu narodowi – ale całemu światu. Nie staraj się być pierwszym, a ostatnim.

Unikaj przywiązywania się do czegokolwiek – jesteś dla całego świata. Rozdawaj miłość i współczucie gdziekolwiek jesteś.

Nie istnieją dla Ciebie żadne przeszkody.

 

 

Wyzwanie główne(obowiązujące całe życie):

 

"5 – Służy zrozumieniu granic swojej wolności i korzystania z niej tak, aby nie naruszać intymnego terytorium innych –

szanować ich odrębność i nie ranić otoczenia swym zachowaniem. Nie ulegać potrzebom zmysłowym i złudzeniom.

Uwaga na nadmierne ryzyko – nie ryzykować nadmiernie, adaptować się do zmian i szukać oparcia we własnym wnętrzu –

nie na zewnątrz.

NAUCZ SIĘ: KIEDY NALEŻY IŚĆ – NIE KRĘCĄC SIĘ W KÓŁKO TYCH SAMYCH PROBLEMÓW

UNIKAJ IMPULSU, ABY WSZYSTKO WYPRÓBOWAĆ CHOĆ RAZ

WYWIĄZUJ SIĘ Z WŁASNYCH OBOWIĄZKÓW

Mając takie wyzwanie: można zajść bardzo wysoko, albo upaść bardzo nisko. Z jednej strony wszystko odnosisz do uczuć,

z drugiej dajesz ludziom i sprawom pełną wolność. Tutaj są bardzo silne uczucia.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

izis mam problem z wyliczeniem okresu przejściowego moja data urodzenia to 7.9.1985 jesli dobrze wyliczylam cykle życia to

1 cykl 9

2 cykl 7

3 cykl to 5/23

mogla bys pomoc mi w wyliczeniu okresu przejsciowego? placze sie w tych obliczeniach z góry dziekuje

Link to comment
Share on other sites

Guest greg639
izis mam problem z wyliczeniem okresu przejściowego moja data urodzenia to 7.9.1985 jesli dobrze wyliczylam cykle życia to

1 cykl 9

2 cykl 7

3 cykl to 5/23

mogla bys pomoc mi w wyliczeniu okresu przejsciowego? placze sie w tych obliczeniach z góry dziekuje

 

 

Cykle Życia:

 

I CYKL – Formujący osobowość = 9/9

 

Pierwszy okres przejściowy: 1.1.2010 do 7.1.2014

II CYKL – Twórczy = 7

Drugi okres przejściowy: od 7.5.2042 do 1.1.2046

III CYKL – Współpracy = 23/5

 

Warunki życia:

I warunki: 7/16

 

Zmiana warunków: 7.9.2018

 

II warunki: 5/14,23,32 i 3/21,28

 

 

Wyzwania:

Pierwsze wyzwanie(obowiązujące do około 40 roku życia): - 2

 

Wyzwanie główne(obowiązujące całe życie): - 7

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

witam,

moja data ur. 2.05.1963 , czyli moja droga życia to 26 = 8

 

a teraz II etap - cykle i okresy przejściowe

I cykl - 5

II cykl - 2

III cykl - 19/10/1 ??

 

I okres przejściowy

2.05.1963 + 4 m-ce + 28 lat = 2.09.1991 - data stała

1991 + 7 KW = 1998 = 27 = 9 (rok osobisty)

1 RO - 1.01.1993

okres przejściowy wypada pomiędzy 2.09.1991 - 1.01.1993 - czy tak ?

 

 

II okres przejściowy

2.05.1963 + 8 m-cy + 56 lat = 2.01.2020 - data stała

2020 + 7 KW = 2027 = 11 = 2 rok osobisty

II okres przejściowy wypadałby pomiędzy 2.01.2020 - 1.01.2027 ??

 

Bardzo proszę o sprawdzenie czy dobrze to zrozumiałam i co z tego można wyczytać ? :)

pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 1 month later...

Data urodzenia : 2-8-1955

liczba główna: 3/30

klucz wcielenia: 1/10

I cykl życia: 8

I Okres przejściowy: 1-01-1979 do 2-12-1983

II cykl zycia: 2

II Okres przejściowy: 1-01-2006 do 2-04-2012

III cykl życia: 2/20

Droga życia :3

Jak interpretować podliczby?

Link to comment
Share on other sites

witam

 

mam pytanie moj cykl od 4.09.2009 to cykl tworczyalbo produktywny (4.05.1981), czyli 4 jak to wyglada czy czekaja mnie jakies zmiany bedzie gorzej czy lepiej. a przede wszystkim znajac numerologie i ogolna sytuacje czy mozna zapobiec ewentualnym niepowodzeniom.. zwalczyc niektore negatywne wplywy. dziekuje

Link to comment
Share on other sites

Moglabym prosic o sprawdzenie? 25.08.1982

 

I cykl 8

II cykl 7/25

III cykl 2/20

 

I okres przejściowy: 1.1.2002-25.12.2010

II okres przejsciowy: 1.1.2038-25.04.2039

 

Z gory dziekuje :D

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Moja data urodzenia to: 14.12.1985

I cykl: wibracja miesiąca urodzenia- 12 grudzień

1+2+3

3-wibracja główna a 12 podliczba

Cykl I to 3/12

II cykl: wibracja dnia urodzenia: 14

1+4+ 5

5-wibracja główna, a 14 podliczba

Cykl II to 5/14

III cykl:wibracja roku urodzenia: 1985

1+9+8+5=23=5

5/13

Okresy przejściowe między cyklami:

1) Energia klucz wcielenia-warunki życia:

14+12=26+2+6=8

klucz wcielenia: 8/26

dla okr. przejściowych tylko 8 kw

2) Lata osobiste: stała data i ruchoma

Klucz wcielenia to 8

Data stała 14.12.1985+ 28 lat i 4 miesiace= 14.04.2014

Data ruchoma: 2014+klucz wcielenia 8=2022 sumujemy=6 rok osobisty

2014-6 rok osobisty a 5 rok jest 2013 rok kalendarzowy

01.01.2013 okres przejściowy? data ruchoma?

Darta stała: 14.12.1985+ 56 lat i 8 miesięcy= 14.08.2042

Data ruchoma: 2014+8 klucz wcielenia=2050=2+5=7 rok osobisty

2042+kw8=2050=2+5=7 ro(2042)

6 ro(2041), 5ro (2040)

Data ruchoma: 1.1.2040

II okres przejściowy między II a III

od 1.1.2040 do ?

Proszę sprawdzić i w razie błędów powiedzieć . Nie wiem jak wyliczyć na końcu między II a III okres przejściowy.Bardzo proszę o odpowiedź.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Witaj Izis:) bardzo się cieszę że mogę skorzystać z Twojej pomocy,jestem wdzięczna. Czy możesz sprawdzić moje obliczenia.

9.12.1983

Kw 3

I okres przejsciowy:

1983+28+4 mies = 9.1.2012

2012+3Kw= 2015 2Ro

Data Ruchoma 1.1.2011

 

Okres przejsciowy od 1.1.2011- do 9.1.2012

 

II okres przejsciowy

9.12.1983+56+8mies = 9.8.2040

2040+3kw= 2043 =9 3Ro a I Ro osob. to 2038

A okres przejsciowy II to od 1.1.2040 do 9.8.2043

 

Czy dobrze obliczyłam?

Trochę to pogmatwane:D:D

Link to comment
Share on other sites

Witam serdecznie,

mam problem z obliczeniem okresów przejściowych...

data urodzenia 01.02.1982

 

do daty urodzenia dodaję 28 lat i 4 miesiące wychodzi 1.6.2010 ... i teraz data ruchoma to będzie 1.1.2010 czy 1.1.2011 ... bo od 1.6.2010 jest blisko w dwie strony:) czy w ogóle można się cofać obliczając datę ruchomą?

 

Dziękuję Wam bardzo:)

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

mam watpliwosc co do KW

27.06

sumujemy liczbami 27+6=33=6

czy po kolei cyframi 2+7+0+6=15=6

niby wynik identyczny 6 ale podliczba juz inna ???? Izis jak jest prawidlowo?

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

witam,

 

ja również mam watpliwość jak liczyć podliczby dla KW. U mnie 17.05.1974

W dodatku 2 okres przejściowy wyszedł mi...17 dni...jejku jak krótko...

 

gdyby ktoś dysponował chwilką, to podaję moje liczby do interpretacji, z góry ogromnie dziękuję

 

droga życia 7, podliczby 34, 43, 25

 

I cykl 5

II cykl 8/17

III cykl 3/21

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Witam :) czy ja rownież mogę prosić o sprawdzenie ?

data urodzenia: 12.07.1991

KW 1/10, 19

I cykl 7

II cykl 3/12

III cykl 2/20

 

I okres przejściowy 1.1.2015-12.11.2019

II okres przejściowy: 12.3.2048 - 1.1.2052

 

Z góry dziękuję. Pozdrawiam :)

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Czy dobrze wyliczylam? Moja data to 10.08.1983

I Cykl- 8

II Cykl- 1/10

III Cykl- 3/21

KLUCZ WCIELENIA: 9/18

I OKRES PRZEJSCIOWY:

Data stała- 10.12.2011

Data ruchoma- 1.1.2017

II OKRES PRZEJSCIOWY:

Data stała- 10.04.2040

Data ruchoma- 1.1.2045

Edited by paulalinka
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
 • 4 months later...

Wibracje cykli - ich energie

 

 

CYKL Nr 1

 

Cykl Formujący Nauka niezależności, liczenia na samego siebie. Należy określić własną indywidualność tzn. rozpoznać swój potencjał i rozwijać go. Odkryć naszą unikalność, czyli to, co mamy niepowtarzalnego, czego nie ma nikt inny. Nauczyć się na tym opierać w każdej sytuacji. Zrozumieć, że poziom rozwoju, jaki można osiągnąć (a więc także pozycja społeczna) przychodzi w wyniku osobistego wysiłku, talentu i pracy. Dostrzec, że każdy jest niezbędny w swej inności, a więc że rywalizacja nie ma sensu. Nie należy zanadto liczyć na poparcie rodziny.

negatywnie: może się wyrazić w osamotnieniu, trudnym dzieciństwie, problemach z ojcem lub bratem.

rodzice: powinni pomóc dziecku rozwinąć jego specyficzne talenty, pozwolić mu zbudować niezależność dopuszczając jego pomyłki, by mógł się na nich uczyć, a jednocześnie zapewnić mu podporę psychiczną w samodzielnym pokonywaniu tych trudności. Unikać tworzenia hierarchii w stosunkach rodzinnych.

 

Cykl Produktywny Sytuacje, które są okazją do wykazania własnej inicjatywy. Możliwość dowodzenia, kierowania. Promocja i poprawa pozycji zawodowej. Konkretne i ambitne plany. Realizacja. Autonomia.

lekcja: nie realizować swych pragnień i ambicji kosztem innych. Zrozumieć, że nikt nikomu nie odbiera szans na sukces ani nie zajmuje miejsca. Wszyscy mamy miejsca, na jakie zasługujemy i w każdej chwili dzięki naszej wewnętrznej pracy możemy je zmienić. Dlatego dążenie do władzy i dominacji, branie dla siebie najwięcej, mija się z celem.

negatywnie: może się wyrazić w przeciwnościach, zahamowaniu własnej inicjatywy, wrogości wobec otoczenia, trudności w zapewnieniu sobie bytu.

 

Cykl Żniwny Aktywne życie, rzadkie chwile odpoczynku. Możliwość wyboru nowego kierunku w życiu osobistym lub pracy. Spóźniony awans. Niezależność.

 

negatywnie: dużo wysiłku, mało konkretnych rezultatów. Brak pomocy i podpory. Źle znoszona samotność.

 

CYKL Nr 2

Cykl Formujący Powolny rozwój wymagający kompromisów i cierpliwości. Zależność od środowiska, zmienne okoliczności życia. Akcent położony na rozwój wrażliwości. Wiele przyjaźni. Duża rola kobiet (matki, babki lub siostry), w sensie zależności emocjonalnej albo przeciwnie, np. braku matki. Cykl ten sprzyja zawarciu małżeństwa lub powstaniu zależności uczuciowych.

 

negatywnie: duże napięcie emocjonalne. Konieczność podporządkowania się i duszna atmosfera, nie sprzyjająca rozwojowi osobowości. Nadużywanie władzy ze strony matki lub innej kobiety.

rodzice: nie rozpieszczać dziecka, nie okazywać zbyt wiele wyrozumiałości, nie ochraniać go nadmiernie, natomiast rozmawiać z nim i słuchać, co ma do powiedzenia. Nie oceniać go, akceptować, nie wprowadzać napięć emocjonalnych. Starać się odkryć jego prawdziwe potrzeby i respektować je, nawet jeśli są one odmienne od naszych oczekiwań.

 

Cykl Produktywny Sytuacje przynoszące możliwość realizacji potrzeby współpracy, spółek, związków, małżeństwa. Trudności w realizowaniu się w sposób indywidualny. Okres, w którym dobrze wykorzystany potencjał emocjonalny może stać się motorem inspiracji, twórczości, dojrzewania planów.

lekcja: nauczyć się funkcjonować w grupie, nie podporządkowując się osobom, lecz wspólnym celom. Prawdziwa współpraca realizuje się wtedy, gdy dodaje się swą wartość indywidualną do wspólnej całości. Nauka respektu dla innych, pozostawienia drugiego na jego poziomie rozwoju nie atakując go niezrozumiałymi dla niego (na danym etapie) informacjami w formie naszych przekonań. Osiągnięcie „złotego środka", umiarkowania, brania i dawania według potrzeb. Wyciszenie się, głównie emocjonalne. Nie oceniać. Odróżniać akceptację od aprobaty.

negatywnie: problemy we współpracy. Zależność lub podporządkowanie, które trudno zaakceptować. Ryzyko rozwodu lub zerwania. Zmienne warunki materialne. Brak pracy. Rozczarowania w związkach przyjacielskich lub miłosnych.

 

Cykl Żniwny Opieka i bezpieczeństwo. Spokój sprzyjający odpoczynkowi. Przyjaźnie i życie towarzyskie. Wyraźna obecność kobiet i ich łagodzący wpływ. Nowe zainteresowania. Nie ryzykować na planie materialnym.

negatywnie: problemy finansowe. Brak stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa. Straty. Problemy uczuciowe.

 

CYKL Nr 3

Cykl Formujący Dzieciństwo i sytuacje sprzyjające rozwojowi osobowości przyjaznej, towarzyskiej, wesołej i komunikatywnej. Atmosfera ciepła, szczęścia, w której dziecko może się wyrazić, zaistnieć, tworzyć. Muzyka, rysunek i malarstwo są najlepszymi środkami wyrazu. Młodość bogata i twórcza, pełna doświadczeń i wrażeń.

negatywnie: niebezpieczeństwo rozproszenia, nie kończenia tego, co zostało zaczęte. Chwiejność charakteru. Czasami całkowite zahamowanie twórczej ekspresji lub komunikacji. Samotność i zamknięcie w sobie. Rozbita rodzina.

rodzice: sprzyjać rozwojowi twórczemu dziecka, jego zainteresowaniom plastycznym lub muzycznym. Nauczyć dziecko dysponowania swą energią — jak uniknąć rozpraszania jej i jak ukierunkować ją na twórczy cel. Pozwolić wyrażać się jego ciału i fantazji. Nie ingerować w jego psychikę ani ciało.

 

Cykl Produktywny Działalność związana z komunikacją wszelkiego rodzaju. Pomoc przyjaciół lub znajomych. Twórczość, oryginalność, realizacja w dziedzinach artystycznych, handlowych lub związanych ze środkami przekazu. Szczęśliwe życie uczuciowe. Sukces materialny, ale też duża łatwość wydawania pieniędzy.

lekcja: nauczyć się dobrze gospodarować swą energią, by unikać jej rozproszenia. Nie spędzić tych lat wyłącznie na bankietach! Dostrzec identyczność mechanizmów rządzących nami, naszym wnętrzem i Wszechświatem, które zapewniają nam nieskończoną ilość niepowtarzalnych form i ich przeobrażania. Unikać ingerencji w cudze życie.

negatywnie: strata energii, czasu, pieniędzy. Marnotrawstwo, poszukiwanie łatwego życia, zmienność. Czasem klęska i zahamowanie rozwoju osobowości i własnej ekspresji.

 

Cykl Żniwny Współżycie z ludźmi, bogate życie towarzyskie. Działalność twórcza lub artystyczna. Nowe zainteresowania, podróże. Czasem spóźniona, szczęśliwa miłość. Niekiedy odkrycie w sobie jakiegoś talentu.

negatywnie: życie zbyt beztroskie z przykrymi tego konsekwencjami we wszystkich dziedzinach. Lekceważenie zdrowia i równowagi wewnętrznej. Nadużycia. Czasem wrogość otoczenia uniemożliwiająca realizację planów. Samotność, brak porozumienia.

Link to comment
Share on other sites

CYKL nr 4

 

Cykl Formujący Nauka dyscypliny, poczucia rzeczywistości i służenia innym. Bezpieczeństwo, ale czasem także ograniczenia. Okres wymagający wysiłku (np. w nauce szkolnej) i pracowitości, niekiedy konieczności wczesnego podjęcia pracy. Niewiele sytuacji ułatwiających życie. Powolne budowanie przyszłości.

negatywnie: ograniczające i duszne środowisko. Niewiele okazji do wyrażenia siebie. Powołanie, wybór drogi życiowej, napotykają stanowczy sprzeciw lub milczącą dezaprobatę bliskich. Nadmierny autorytaryzm rodziców. Brak środków finansowych, by się rozwijać. Konieczny czas i cierpliwość. Zdrowie wymagające uwagi.

rodzice: trzeba pomóc dziecku udźwignąć ciążące na nim obowiązki i próbować ulżyć mu, nauczyć go szacunku dla trwałych wartości i metodycznej pracy. Pomóc mu odnaleźć swoje prawdziwe potrzeby lub powołanie i podtrzymywać w wysiłku bycia w zgodzie z samym sobą.

 

Cykl Produktywny Akcent położony na pracę. Konieczny wysiłek i wytrwałość. Brak ułatwień zewnętrznych i czasu na odpoczynek. Należy rozwijać umiejętności organizacyjne i zmysł ekonomiczny. Ważny też staje się dom i rodzina. Podróże związane z pracą zawodową. Sukces przychodzi z czasem, proporcjonalny do włożonego wysiłku. Jest to mozolne i staranne budowanie fundamentów życiowych, powolne bratanie się z rzeczywistością.

lekcja: nie tracić czasu, lecz wytrwale budować fundamenty. Należy nadać wyraźną strukturę swemu życiu. Dostrzec rządzące nim prawa i przestrzegać ich. Pozostawać w zgodzie z samym sobą i w harmonii z innymi. Podejmować pracę ze zrozumieniem, a nie podporządkowaniem. Nauczyć się widzieć różne aspekty swojej pracy jako jedną całość.

negatywnie: trudna sytuacja materialna. Konieczność walki, której rezultat rozczarowuje. Niebezpieczeństwo strat finansowych i choroby. Ograniczenia i problemy uczuciowe. Cykl Żniwny Bardzo silna motywacja do pracy i tworzenia swej rzeczywistości fizycznej. Liczne obowiązki. Zabezpieczenie materialne i komfort mieszkaniowy. Stabilizacja, tryb życia mało ruchliwy.

negatywnie: brak środków do życia. Ograniczenia. Tendencja do zasklepienia się, do unikania ludzi. Czasem problemy zdrowotne.

 

CYKL nr 5

 

Cykl Formujący Poczucie wolności. Częste zmiany okoliczności lub rodzice, którzy podróżują. Potrzeba ruchu, sportu i zabawy. Wyniki w nauce nierówne mimo łatwości przyswajania wiedzy. Otwartość na świat i pragnienie ucieczki. Dziecko może być ciekawe wszystkiego i poszukujące doświadczeń i wrażeń.

negatywnie: dziecko dynamiczne, zmienne. Ekstremalne reakcje (ucieczki z domu). Okres dojrzewania z problemami. Opóźnienia w osiągnięciu dojrzałości. Trudności w znalezieniu własnej drogi.

rodzice: trzeba dać dziecku dużo swobody, nie zapominając jednak otoczyć go troską i miłością, gdyż ta cyfra zawiera pułapki i przedziwne tęsknoty seksualne. Nauczyć dziecko gospodarować swą wolnością, zwłaszcza w okresie dojrzewania, gdy będzie chciało za wszelką cenę spróbować spełnić się w najróżniejszych doświadczeniach zmysłowych naraz. Należy pamiętać, że dla niego poczucie własnej wolności jest wartością podstawową i pozwolić mu wypełniać swój los zgodnie z jego możliwościami.

 

Cykl Produktywny Zmiany w sprawach osobistych i zawodowych. Podróże. Różnorodne zainteresowania. Nie należy brać na siebie zbyt ciężkiej odpowiedzialności. Zadbać o minimum niezależności w sferze uczuć. Łatwe przygody. Okres dynamiczny i zróżnicowany. Zmiana kierunku życia co rok lub co dwa lata. Co osiemnaście miesięcy ważny istotny przełom.

lekcja: akceptować zmiany, świadomie je przeżywać wyciągając z nich wnioski. Nauczyć się gospodarować swą wolnością bez szkody dla innych. Nie nadużywać zmysłów, nie wyniszczać ciała. Nauczyć się najpierw tworzyć, a potem współtworzyć, wzbogacając siebie i innych. Zrozumieć mechanizm inspiracji. Budować pomost między swą fizycznością a wnętrzem. Poprzez pracę nad sobą stać się czystym i godnym narzędziem twórczej inspiracji. Rozwijać swe talenty.

negatywnie: zmiany w wyniku impulsywnych decyzji. Niestałość. Rozproszenie. Nadużywanie zmysłów i seksu. Zahamowania możliwości rozwoju. Nieostrożność, wypadki. Klęski zawodowe w wyniku nieakceptacji poprzez środowisko, chybionych pomysłów lub dzieł.

 

Cykl Żniwny Okres spełnienia, podróży, zmian, odkryć. Emerytura, podczas której nie ma czasu na nudę.

negatywnie: ważne są tylko osobiste przyjemności i osobista wolność. Życie włóczęgi, pozbawione celu. Nieostrożność i brak poczucia bezpieczeństwa. Duże napięcie nerwowe.

 

CYKL Nr 6

 

Cykl Formujący Silne więzy rodzinne. Wcześnie wpajana potrzeba odpowiedzialności i służenia. Dyscyplina. Możliwości konieczności brania na siebie ciężarów i odpowiedzialności niewspółmiernych do dziecięcych sił. Pragnienie założenia rodziny. Talent artystyczny, zmysł estetyczny. Potrzeba poczucia bezpieczeństwa.

negatywnie: duszna atmosfera rodzinna, która może zahamować rozwój. Przesadnie surowe wychowanie. Czasami słabe zdrowie. Zbyt wczesny związek małżeński, który kończy się klęską. Trudności w dokonywaniu wyborów.

rodzice: należy pomóc dziecku wytrzymać obciążenie tej liczby, nauczyć je udźwignąć odpowiedzialność bez konieczności doświadczania jej jako przymusu. Nie przesadzać z nakazami, rozkazami, nie planować za niego życia, nie narzucać wzorców postępowania, nie uczyć porównywania się z innymi, nie pomagać w tworzeniu pragnień, planów niezgodnych z rzeczywistą potrzebą.

 

Cykl Produktywny Okres obowiązków rodzinnych i zawodowych, a także społecznych. Sprzyja rodzinie i miłości. Nauka umiejętności adaptacji, akceptacji ludzi i sytuacji takimi, jakimi są. Poczucie bezpieczeństwa. Pozytywny kierunek kariery zawodowej. Sukces w dziedzinach artystycznych.

lekcja: zaakceptować wszelkie przyjęte na siebie zobowiązania i wywiązać się z nich, nauczyć się tolerancji, rezygnując z nadmiernych wymagań wobec siebie i wobec innych. Nie narzucać własnych poglądów ani wzorców postępowania. Nie planować z góry rozwiązań ani swego stosunku do ludzi lub do sytuacji. Nie dać się sterować presją społeczną, zwyczajową czy religijną. Pracować nad zrozumieniem siebie samego i własnych potrzeb.

negatywnie: problemy rodzinne: nadmiar obowiązków, konflikty, niebezpieczeństwo rozwodu lub separacji, błędy w wyborze drogi zawodowej.

 

Cykl Żniwny Okres bezpieczeństwa, spokoju i harmonii. Komfort i dobre warunki materialne. Obowiązki wobec rodziny lub społeczeństwa. Konieczność sprawowania opieki nad bliskimi lub w strukturach społecznych. Nowe zainteresowania.

negatywnie: przygniatające obowiązki (często narzucone z zewnątrz) i niemożność wywiązania się z nich. Ograniczenia. Słabe zdrowie. Brak równowagi.

Link to comment
Share on other sites

CYKL nr 7

 

Cykl Formujący Akcent położony jest na rozwój życia wewnętrznego, duchowego. Duża wrażliwość. Potrzeba wiedzy i umiejętność jej przyswajania ułatwiają naukę. Wewnętrzny przymus niezależności, konieczności doświadczania na swój własny sposób. Kierunek studiów raczej naukowy. Sposób bycia introwertyczny, dyskretny, marzycielski, a nawet tajemniczy. Poczucie lub dążenie do samotności.

negatywnie: trudne (czasem wręcz nieszczęśliwe) dzieciństwo, brak opieki lub nadopiekuńczość rodziców. Represja i niezrozumienie ze strony otoczenia. Wahania co do kierunku studiów lub w ogóle wyboru drogi życiowej. Wątpliwości, pesymizm.

rodzice: należy starać się pomóc dziecku znaleźć sposób wyrażenia siebie, opuszczenia swej skorupki, porozumiewania się z otoczeniem. Dać zrównoważoną opiekę pozwalającą na bezpieczne doświadczanie, tzn. nie usuwać trudności pozostawiając dziecku wybór sposobu doświadczania, równocześnie asekurując je dyskretnie w jego wysiłkach przebrnięcia przez trudności.

 

Cykl Produktywny Niespodziewane wydarzenia. Jakieś spotkania lub okazje, które wyraźnie zmienią kierunek życia. Niezależna działalność zawodowa, często wymagająca szczególnych kwalifikacji. Studia, poszukiwania, analiza, doświadczenia. Należy wystrzegać się w swej działalności celów wyraźnie lub wyłącznie materialistycznych oraz stowarzyszania się, należy zachować niezależność. Okres zdobywania wiedzy i wyciągania wniosków. Zainteresowanie wiedzą tajemną. Życie raczej w odosobnieniu. Wibracja ta nie sprzyja przygodom miłosnym, chyba że uczucie zaskoczyło nas znienacka.

lekcja: wchodzić w każde doświadczenie świadomie, przyjmując na siebie odpowiedzialność za błędy i potknięcia. Gromadzić w ten sposób mądrość życiową. Szanować wiedzę i pracę — własną i cudzą. Zrozumieć, że każdy z nas obejmuje tylko fragment większej całości, nikt nie jest ani lepszy ani gorszy, a różni nas tylko zakres odpowiedzialności i pracy, proporcjonalny do naszych możliwości.

negatywnie: klęska związku uczuciowego lub wspólnego przedsięwzięcia. Straty materialne. Samotność, brak środków do życia. Depresja, choroba.

 

Cykl Żniwny Okres spokojny, wypełniony pracą intelektualną lub dociekaniami natury duchowej i intelektualnej (religia, filozofia, okultyzm, literatura). Podróże drogą wodną. Niezbędny jest kontakt z przyrodą. Poszukiwanie prawdy wewnętrznej, korzystanie z doświadczeń życia, rzadkie kontakty towarzyskie.

negatywnie: samotność, trudności materialne, problemy zdrowotne. Czasem ucieczka w alkohol lub inne uzależnienia.

 

CYKL nr 8

 

Cykl Formujący Dziecko praktyczne i konkretne, które wie, co i jak chce osiągnąć. Cykl bardzo trudny, czasem zbyt trudny dla dziecka. Często zmusza do przedwczesnego podjęcia pracy z powodu trudności finansowych rodziców albo z potrzeby sprawdzenia się jak najszybciej w praktycznej działalności. W ten lub inny sposób wczesna konfrontacja z problemem pieniędzy, umiejętnością realizacji planów lub... mistyką. Duża ilość energii, która wymaga ukierunkowania i często realizuje się w sporcie. Konieczność wysiłku i pracy. Ważny jest ojciec, jako ideał albo poprzez problemy z nim związane, np. jego nieobecność. Możliwe otarcie się o śmierć czyjąś lub własną.

negatywnie: trudności z uzyskaniem równowagi wewnętrznej. Tendencja do chwalenia się, popisywania. Złe skłonności lub nieodpowiednie towarzystwo. Czasem wypadki lub operacje. Trudności wymagające walki i odwagi.

rodzice: nauczyć dziecko gospodarować pieniędzmi. Unikać skąpstwa, ale też rozrzutności wobec dziecka. Pomóc mu zrozumieć konieczność myślenia o skutkach swych czynów, kontrolowania własnych reakcji i postępowania tak, by nie krzywdzić innych.

 

Cykl Produktywny Błyskotliwe wejście w świat finansów, interesów lub zwrot w stronę mistycyzmu. Wibracje tego cyklu powodują ciśnienie wewnętrzne, które popycha nas do konkretnej realizacji. Awans lub założenie własnej firmy. Realizacja ambicji, zyski. Potrzeba równowagi w życiu uczuciowym. Czasem jest to cykl władzy.

lekcja: nauczyć się używać wpływów, władzy, pieniędzy w celu wewnętrznego wzbogacenia się. Starannie ważyć każdą myśl, słowo i czyn, bo są one energią, którą emanujemy w Kosmos i która wróci do nas pomnożona. Jeśli więc będziemy wysyłać zło, przewrotność, fałsz, nieuczciwość — wszystko to wróci do nas, i odwrotnie, jeśli wysyłamy dobro… . Należy starać się przewidzieć skutki swego działania, gdyż w każdej przyczynie jest już zawarty jej skutek.

negatywnie: niebezpieczeństwo klęski, porażki, załamania, ruiny, strat. Impulsywne, zbyt ryzykowne reakcje powodują negatywne skutki. Walka. Możliwość wypadku lub operacji, jeśli równowaga wewnętrzna jest zachwiana.

 

Cykl Żniwny Okres pracy i ambitnych realizacji. Projekty, wcześniej nierealne, mogą teraz zostać zrealizowane. Udane transakcje i podróże. Aktywność. Gospodarowanie nagromadzonym do tej pory majątkiem.

negatywnie: życie nierówne, zachwiane proporcje i relacje. Niemożność odpoczynku. Walka o byt. Problemy zdrowotne. Interwencje chirurgiczne, wypadki. Należy unikać ryzyka i zachować czujność.

 

CYKL nr 9

 

Cykl Formujący Dziecko nadwrażliwe, emocjonalne, płaczliwe, trudno adaptujące się i nerwowe, gdyż zbyt dużo rzeczy się dzieje. Jako wibracja końca, bilansu i spełnienia, 9 nie jest na swym miejscu na początku życia. Stąd napięcie, które jednak wcześnie uwrażliwia na innych i otwiera na świat Czasem możliwość podróży lub zmiany kraju zamieszkania. Marzycielskość, chęć ucieczki, idealizm. Czasem przeczucie jakiegoś powołania, które będzie potrzebowało czasu na ostateczne ujawnienie się. Talent artystyczny. Postawa twórcza. Nauka. Ewolucja.

negatywnie: trudne i destabilizujące doświadczenia. Czasami rozczarowania uczuciowe lub klęska jakiegoś związku.

rodzice: pomóc dziecku znaleźć swoje miejsce w hierarchii rodzinnej i społecznej, otoczyć je miłością i zrozumieniem, zwłaszcza w sytuacjach emocjonalnie trudnych. Nauczyć, poprzez własny przykład, wyrozumiałości, postępowania zgodnie z wewnętrzną prawdą, uczciwości wobec innych i niesienia pomocy, lecz bez zapominania o sobie.

 

Cykl Produktywny Spirytualizm, potrzeba głębszego poznania innych wymiarów. Te wibracje prowadzą często do sukcesu publicznego, a nawet sławy. Trudności w życiu małżeńskim. Cykl skłaniający raczej ku miłości uniwersalnej niż osobistej. Powinien on stać się okresem wolności, tej najgłębszej, która daje możliwość pełnego spełnienia, rozwoju ukrytych możliwości i talentów. Podróże, komunikacja na najwyższym poziomie, przenoszenie nowych idei. Uważny wybór przyjaciół. Gromadzenie doświadczeń.

lekcja: nie zapominać o swych bliskich, odnaleźć samorealizację w służeniu ponadindywidualnym interesom, dotrzeć do istoty samego siebie, budując tym samym fundamenty prawdziwych związków i relacji z innymi.

negatywnie: zbyt silne emocje. Problemy w życiu rodzinnym lub uczuciowym. Zerwania, rozstania (także z powodu śmierci bliskiej osoby), utrata pozycji lub stanowiska. Problemy materialne.

 

Cykl Żniwny Podróże i nieustanna aktywność. Sukces związany z działalnością grupową lub społeczną. Spełnienie. Erudycja. Działalność kulturalna. Konieczność dania dużo z samego siebie. Zakładanie stowarzyszeń, spółek. Nowe zainteresowania (nauki ezoteryczne, historia, archeologia). Poznanie samego siebie i płynąca stąd możliwość niesienia pomocy innym.

negatywnie: straty i cierpienie. Problemy finansowe i brak energii witalnej. Trzeba znaleźć czas na odpoczynek i starać się prowadzić zrównoważony tryb życia.

Link to comment
Share on other sites

CYKL nr 11/2

 

Cykl Formujący Silna energia i duża nerwowość. Konflikty rodzinne, zwłaszcza napięte stosunki z matką lub wręcz zawłaszczenie przez nią osobowości dziecka. Czasem inspiracja i niezwykłe talenty. Silnie rozwinięta intuicja, zdolności mediumiczne. Jeśli otoczenie rodzinne nie jest przygotowane na tak duże wymagania, jeśli jest złożone z osób o silnym ego — cykl ten jest przeżywany na poziomie wibracji 2, a nie 11.

negatywnie: trudności z otoczeniem. Starać się uniknąć orientacji zawodowej związanej ze światem interesów lub handlu.

rodzice: dać możliwość wyrażenia się dziecku. Respektować jego dojrzałość, widzieć w nim Świadomość, która ma za sobą wiele wcieleń i głęboką wiedzę, i jako rodzic (tym razem) pomagać jedynie małemu ciału. Nie lekceważyć informacji z innych wymiarów, które może otrzymywać dziecko, nie wyśmiewać jego wspomnień „sprzed narodzin", nie podważać prawdziwości istnienia „niewidzialnych przyjaciół", z którymi rozmawia. Jednym słowem, nie zburzyć wyobraźni dziecka, którą jest podłączone do Jedni.

 

Cykl Produktywny Inwencja i inspiracja. Doskonalenie relacji międzyludzkich i pokory wobec wiedzy wewnętrznej, własnej i innych. Ewolucja wewnętrzna prowadząca do poszerzenia świadomości i podejmowania coraz większej odpowiedzialności i pracy na rzecz ludzkości, dzielenia się zdobytą wiedzą wewnętrzną bez oczekiwania na zysk. Wynagrodzenie przyjdzie w najbardziej nieoczekiwanej postaci. Wibracje sprzyjające artystom, twórcom. Dynamika tych energii pomaga w zrealizowaniu swych ideałów. Możliwość spełnionego związku partnerskiego.

lekcja: — dawać, dzielić się, rozpowszechniać swą wiedzę. Postrzegać swoje związki z ludźmi w kategoriach ponadosobowych, uniwersalnych, pracować nad dyscypliną wewnętrzną, starać się osiągnąć neutralność reakcji poprzez ciszę i kontakt z własnym wnętrzem. Pracować nad odróżnieniem prawdziwych potrzeb i rezygnacją z wybujałych ambicji. Sprowadzić swe ego do minimalnych wymiarów służących wyłącznie podtrzymaniu własnej odrębności.

negatywnie: ekstremalne reakcje i gwałtowne działania. Problemy nerwowe. Należy unikać wszelkich interesów i nie zajmować się sprawami finansowymi. Cykl Żniwny Uznanie i autorytet w wyniku włożonej pracy. Spokój i możliwość dalszej ewolucji.

negatywnie: problemy ze zdrowiem i z psychiką, spowodowane najczęściej nieumiejętnością kontrolowania swych reakcji emocjonalnych.

 

CYKL nr 22/4

 

Cykl Formujący nie istnieje

 

Cykl Produktywny Przez większość ludzi przeżywany na poziomie wibracji 4. Jeśli nie — możliwość realizacji bardzo ambitnych i odpowiedzialnych planów w celach humanitarnych. Organizacja lub kierowanie dużymi przedsiębiorstwami, interesami, partią polityczną lub wręcz udział w rządzie. Niespożyte siły twórcze.

lekcja: działać, tworzyć na rzecz wspólnych ideałów, w celu polepszenia bytu grup ludzi.

negatywnie: ten niezwykły potencjał twórczy używany dla egoistycznych celów wprowadza bardzo silną wibrację, zakłócającą system nerwowy i równowagę psychiczną. Okres wymagający wielkiego wysiłku, wytężonej pracy, zużywający duże zasoby energii.

 

Cykl Żniwny W większości przypadków przeżywany na poziomie wibracji 4. Obowiązek twórczości dla innych. Ugruntowanie się uznania i pozycji, ostateczne spełnienie.

negatywnie: ekstrawagancja. Kompleks wyższości. Choroba psychiczna.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Izis

 

Bardzo proszę pomóż mi zinterpretowac powyższe obliczenia, nie wiem jak szukać odpowiedzi na moje wyliczenia

I cykl 2

II cykl 7

III cykl 5/23

KW 9

I okres przejściowy 7.06.1995 - 1.01.2001

II okres przejściowy 1.01.2017 - 7.10.2023

Link to comment
Share on other sites

Izis rzadko się pojawia teraz na forum. Może ja spróbuje pomóc :)

 

I cykl 2 - W tym czasie ważna jest i jednocześnie wręcz konieczna Twoja własna umiejętność współpracy i skupiania się na detalach w życiu - niesie to za sobą wykorzystanie przez Ciebie każdej pojawiającej się szansy w życiu. Należy brać wszystko, bez namysłu. Życie w tym czasie wymaga od Ciebie cierpliwości i wielu kompromisów. Przepełnia Cię twórczy potencjał emocjonalny. Ten czas jest przede wszystkim nauką funkcjonowania w grupie, nie podporządkowywania się osobom - lecz wspólnym celom, osiągnięcia "złotego środka", umiarkowania i wyciszenia emocjonalnego. Staraj się nikogo, ani niczego nie oceniać.

 

II cykl 7 - Bezinteresowność i miłość - dla wszystkich (ludzi i zwierząt). Łatwo osiągasz sukces publiczny, sławę. Nie łatwo w małżeństwie - co głównie uzależnione jest ogromem Twojej uwagi, jaki poświęcasz osobom trzecim (Twój partner czuje się zaniedbany). To czas najgłębszej wolności, dającej możliwość pełnego spełnienia, rozwoju ukrytych możliwości i talentów. Liczne podróże. Cały czas gromadzisz doświadczenia, zbierasz je i kolekcjonujesz dosłownie. Uwaga na emocje - na działanie zbyt emocjonalne. Nie zapominaj o swych bliskich. Staraj się odnaleźć samorealizację w służeniu ponadindywidualnym interesom. Docieraj do własnego wnętrza - tym samym budując fundamenty prawdziwych związków i relacji z innymi.

 

III cykl 5/23 - „Życie z zapakowaną walizką" - to taki czas dosłownie i w przenośni. Liczne zmiany, niepewności, różnorodność, podróże. Zwracaj uwagę na to, aby nie brać na siebie zbyt ciężkiej odpowiedzialności i zadbać o minimum Twojej własnej niezależności w sferze uczuć. Płyń z życiem - akceptuj jego zmiany, świadomie je przeżywaj i wyciągaj z nich wnioski. Uważaj, aby realizacja Twojej potrzeby wolności nie szkodziła innym. Zwracaj uwagę, aby nie nadużywać zmysłów. Rozwijaj własne talenty - naucz się najpierw tworzyć, a potem współtworzyć - wzbogacając zarówno siebie jak i innych.

 

 

KW (Klucz Wcielenia) 9 - Tu niezbędna jest Twoja własna otwartość na świat i ludzi – bezwarunkowa, bez żadnych granic, a wówczas sukces uznanie, prestiż społeczny, a nawet sława, przypłyną do Ciebie bez żadnych starań o nie z Twojej strony. Ten czas obfituje w podróże i skłania do rezygnacji z własnego „Ja”.

BEZINTERESOWNOŚĆ - SŁAWA

To nauka zachowywania zdrowego egoizmu. Być może to pełne oddanie się światu z jednoczesnym zachowaniem zdrowego egoizmu wydaje Ci się niemożliwe i sprzeczne zarazem, jednak tak jest – chodzi o Twój własny zdrowy egoizm, popatrz na przyrodę, zwierzęta, ptaki – ptaki lecąc po pokarm dla własnych piskląt wiedzą, że najpierw same muszą się najeść, inaczej nawet nie wrócą nawet do własnych „dzieci”, nie mówiąc już o ich nakarmieniu – rozumiesz, prawda? Z drugiej strony Twoja zbytnia egoistyczność, czy też wykazywanie się brakiem tolerancji względem kogokolwiek, mogą stać się przyczyną wielu niepowodzeń – konieczność poświęcania się, rozczarowania uczuciowe, straty materialne, a w efekcie zachwianie równowagi psychicznej, no i niespełnienie wewnętrzne, dość silne w tym przypadku.

Rodzice! Uczcie własne dziecko przede wszystkim zachowywania zdrowego egoizmu, na wszystkim – kiedy zostaje mu jedno ciastko i chce Wam je dać, a samo również ma na nie ochotę – podzielcie to ciasto na części i zjedzcie wszyscy razem, ale nie pozwalajcie, aby samo zostawało z niczym. Z drugiej strony,kiedy tylko możecie uwrażliwiajcie Je na drugiego człowieka, unikajcie również wykazywania się jakimkolwiek do czegokolwiek brakiem tolerancji - w Jego towarzystwie przynajmniej.

 

 

Jeśli chodzi o okresy przejściowe to są one związane z trwaniem cykli.

I okres przejściowy 7.06.1995

II okres przejściowy (źle policzyłaś) 01.01.1999 - 07.10.2023

III okres przejściowy 01.01.2026

 

Do obliczenia tego użyłam daty którą zamieściłaś w moim wątku związanym z karmicznością związku.

Edited by Pysiaczek
Jedna dziewiątka w dacie za dużo :)
Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...
Guest alles-in1

Przykładowa data urodzenia:

7.3.1985

 

I CYKL – wibracja miesiąca urodzenia:

W naszym przykładzie – 3

 

II CYKL – wibracja dnia urodzenia:

W naszym przykładzie – 7

 

III CYKL – wibracja roku urodzenia:

Sumujemy pojedyncze cyfry roku urodzenia: 1985 – 1+9+8+5=23=2+3=5

Z naszego przykładu otrzymaliśmy – 5/23

 

 

Klucza Wcielenia - 7(dzień urodzenia) + 3 (miesiąc urodzenia) = 10 = 1+0 = 10=1 Klucz Wcielenia 1/10 1KW

 

 

I OKRES PRZEJŚCIOWY:

 

DATA STAŁA: data urodzenia + 28 lat i 4 miesiące

DATA RUCHOMA: 1 stycznia 1 Roku Osobistego najbliższego daty stałej (zawsze 1 stycznia)

 

Data: 7.3.1985

Klucz Wcielenia: 1

 

Data stała: 7.9.1964 + 28 lat i 4 miesiące = 7.7.2013

Data ruchoma: 1 stycznia 1 Roku Osobistego (najbliższego dacie stałej):

1 Rok Osobisty (kiedy będzie) otrzymany z:

dodając rok daty stałej: 2013+Klucz Wcielenia 1 = 2014(sumujemy) = 2 Rok Osobisty. Lata osobiste następują kolejno po sobie, więc chcąc odszukać 1 Rok Osobisty w naszym przykładzie – wiemy, że 2013 rok jest 2 RO, a 1 Rokiem Osobistym będzie 2012 rok kalendarzowy.

 

Data ruchoma:1.1.2012

 

OTRZYMALIŚMY I OKRES PRZEJŚCIOWY (między I a II Cyklem)

 

od1.1.2012 do 7.7.2013

 

 

II OKRES PRZEJŚCIOWY:

 

DATA STAŁA: data urodzenia + 56 lat i 8 miesięcy

DATA RUCHOMA: 1 stycznia 1 Roku Osobistego najbliższego daty stałej

 

Data: 7.3.1985

Klucz Wcielenia - 1[/b]

 

Data stała: 7.3.1985 + 56 lat i 8 miesięcy = 7.11.2041

Data ruchoma: 1 stycznia 1 Roku Osobistego (najbliższego dacie stałej):

rok daty stałej: 2041 + Klucz Wcielenia 1 = 2042 = 2+4+2 = 8 = 8 RO. Rok kalendarzowy 2035 jest 1 Rokiem Osobistym dla daty urodzenia - 7.3.1985, bo:

2041 + KW 1 = 2042 = 2+4+2 = 8 = 8 RO 2041 ....1RO 2035

Data ruchoma: 1.1.2035

 

OTRZYMALIŚMY II OKRES PRZEJŚCIOWY (między II a III Cyklem)

od 1.1.2035 do 7.11.41

 

Ufff wyliczylam moje cykle zycia :) Moglabym prosic o interepretacje, bo nie bardzo wiem co dalej... :prosi:

Edited by alles-in1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...

Witam.

Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć dlaczego cykl produktywny trwa 28 lat i 4 miesiące? Posługuję się programem i owszem u niektórych wychodzi dokładnie taki okres czasu, ale np u mnie i paru osób cykl produktywny kończy się wcześniej... I nie są to takie same okresy, tylko np. niepełne 25lat, ponad 26 lat, ale nie 28lat i 4 miesiące. Wg programu w wieku 28 lat i 4 miesięcy rozpoczynam II cykl a u innych tyle trwa I cykl.

 

Znalazłam coś takiego:

L. Drogi Życia I Cykl Życia II Cykl Życia III Cykl Życia

9 - 0-27 - 28-54 -od 55

8 - 0-28 29-55 od 56

7 0-29 30-56 od 57

6 0-30 31-57 od 58

5 0-31 32-58 od 59

4 0-23 24-59 od 60

3 0-24 25-51 od 52

2 0-25 26-52 od 53

1 0-26 27-53 od 54

Z tym, że dla jednej numerologicznej trójki cykl wynosił do 24lata a dla innej trójki 28lat i 4 miesiące...

U mnie zgadza się wg tabeli i nie wyszło 28lat i 4 miesiące

Edited by Strawberry92
Link to comment
Share on other sites

 • Administrator

Ten sposób obliczania podała N.Czarmińska. Nie wiem skąd go wzięła (bo ona pisząc swoją książkę korzystała z różnych źródeł), a sposób obliczenia daty przejścia z pierwszego cyklu do drugiego zależy od tego, w którym roku osobistym jesteś w 28 roku życia.

I tu zaczynają się schody, bo nie ma zgodności co do sposobu obliczania roku osobistego, ale jeśli chodzi o "system Czarmińskiej" (tak go nazwijmy ale pamiętajmy iż nie jest to jednak jej system), to ona rok osobisty wylicza (czas trwania RO) od urodzin do urodzin, a J.Jordan podaje inną metodę.

 

W ogóle twórcy współczesnej numerologii oparli różne wyliczenia na cyklach planetarnych, np. cykli Księżyca i Węzłów Księżycowych i stąd poszło, że numerologia jest księżycowa. No comment, bo tu nie miejsce na to, ale cykl 28 z kawałkiem jest w przybliżeniu obrotem Księżyca wokół Ziemi (oraz progresywnego Księżyca) i Saturna wokół Słońca.

Edited by Ismer
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Dziękuję Ismer za odpowiedź. Na numerologii się nie znam, więc wiele z tego nie rozumiem. Zaciekawiła mnie ta różnica dlaczego u mnie jest mniej niż 28 lat a u innych dokładnie 28 lat i 4 miesiące. Już nie wnikam w te okresy przejściowe. Myślałam, że program mi źle wyliczył... Bo wyczytałam(m.in. u Czarmińskiej), że od swojej daty trzeba dodać 28 lat i 4 miesiące. I owszem u niektórych tak liczy a u niektórych nie. I stad to moje pytanie dlaczego u jednych jest tak, a u innych tak.

Link to comment
Share on other sites

 • Administrator

No właśnie, to są programy. Ja też mam program, ale... wolę liczyć na piechotę.

Skoro czytałaś Czarmińską, to wiesz jak liczyć, ale fajnie, że pytasz bo jest okazja porozmawiać nt. "systemów" numerologicznych, w których panuje taki chaos jak przed stworzeniem świata i nie wiadomo komu wierzyć :D

Generalnie dzisiejsza numerologia opiera się na pomysłach pp. Balliett, Seton i Jordan (piszę "pomysłach", ponieważ najpierw to były tworzone koncepcje a potem ich badania) ale to nie znaczy, że inni numerolodzy nie mają racji, tym bardziej, że w trakcie badań jedne koncepcje przyjmują się a inne upadają i dlatego, że nie ma monopolu na prawdę. Nauka ciągle się rozwija i każdy coś do niej wnosi, oczywiście to też nie znaczy, że ma rację i "od dziś" obowiązuje inna koncepcja.

Dużo zamieszania wprowadziła nowościami p. Lobos a chyba jeszcze więcej p.Brzoza ale i to nie znaczy, by w czambuł potępiać wszystko, co p. Lobos mówi. Natomiast p.Brzoza namieszała strasznie wprowadzając do obrotu koncepcję wyliczania diamentu życia wg. schematu dzień - miesiąc - rok. Ale to tak na marginesie, żebyś nie wierzyła we wszystko co co inni mówią, tylko sama sprawdzała co działa i jak. To najlepsza metoda, także z cyklami.

A - istnieje też nurt francuski, który różni się jakimiś szczegółami, i to z niego przede wszystkim czerpała N. Czarmińska.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Witam

Mam taki problem, bo dla osoby urodzonej 30.10.1995 wychodzi mi jedna z dat okresu przejściowego 30.02.2024 i nie bardzo wiem co z tym fantem począć. Z jednej zastanawiam się czy powinienem wybrać datę 29.02. czy może 01.03., a z drugiej strony zachodzę czy przypadkiem źle wyliczam... :(

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...