Jump to content

Temat 3 - Warunki Życia / białe szczyty /PZ


Izis
 Share

Recommended Posts

Kolejnym tematem kursu numerologii są Warunki Życia. Podlegamy wpływom czterech Warunków, z których: I Warunki Życia, są jednocześnie tzw „Kluczem Wcielenia”. To energia najsilniej oddziałująca na rozwój naszej osobowości – od momentu przyjścia na świat do około 28 roku życia (około, bo dla każdej Drogi Życia inaczej). Oprócz energii I Warunków, kolejną, silnie na nas oddziałującą w tym czasie (dzieciństwa i wczesnej młodości) jest I Cykl, tzw „Rozwoju Osobowości”, o którym mówiłam w poprzedniej lekcji. Klucz Wcielenia jest „wibracją wcielenia”, określającą rodzaj niezbędnych doświadczeń w początkowej fazie życia. W czasie jego oddziaływania na nas rozszyfrowujemy sens i cel naszego obecnego wcielenia – tego klucza następnie używamy do świadomej pracy nad sobą w kolejnych etapach naszego życia. W okresie trwania tych I Warunków uczymy się, rozwijamy, zdobywamy niezbędne doświadczenia życiowe, zwłaszcza te, związane z energią naszego „Klucza Wcielenia” – (do każdej wibracji opisującej KW, na końcu dodałam „Rodzice! ...”, co dotyczy wskazówek dla rodzica, jeśli Jego dziecko „ma” właśnie taki Klucz Wcielenia.

Oprócz Klucza Wcielenia – I Warunków, pozostają jeszcze kolejne trzy, z których każdy ma dwie odrębne energie (może się tak złożyć, że ktoś z Was odkryje pojedyncze energie – podwójne te same i tak też może być, jednak zdarza się to stosunkowo rzadko). Warunki Życia pokazują drogę realizacji energii naszych Cykli, czyli ich świadomość (Warunków) jest bardzo istotna w całym portrecie numerologicznym i wiele wyjaśnia.

Załóżmy, ktoś ma II Cykl 3 i powinno wszystko płynąć łatwo i przyjemnie, ale realizuje tą energie (3) poprzez Warunki Życia 4, więc „idzie do radości drogą trudności” – to tak w dwóch słowach i przenośni nieco wygląda.

 

 

 

„WLICZANIE” WARUNKÓW ŻYCIA:

 

 

Warunki Życia są sumą.... np dnia i miesiąca urodzenia: 15 grudnia, więc:

dzień 15, miesiąc 12 = dzień 6 (suma dnia), miesiąc 3 (suma miesiąca)

mamy 6/15 (z dnia) i 3/12 (z miesiąca)

przeliczając łączymy (sumujemy) 6 z 3, 6 z 12, 15 z 3 i 15 z 12 - każda liczba z każdą,

Wiem, że może się to "plątać" zwłaszcza na początku, ale pomoge Wam, wystarczy tylko Wasza chęć poznania Waszych Warunków Życia. Ten kurs nie ma wyszkolić Was na numerologów, ale pokazać Wam waszą drogę, którą kroczycie, jasne, że i są wsród Was osoby, którym się to spodoba na tyle, aby zgłębiać i ćwiczyć te techniki, aby pomóc i innym korzystając z tego narzędzia (to kwestia indywidualna co z tym zrobicie).

W tym remacie zinterpretujemy czystą energięWarunków, a samymi podliczbami zajmiemy się po „przeliczeniu” całej Waszej drogi (Warunków i Cykli), sprawdzimy wówczas gdzie i jakie występują, gdzie się powtarzają i co oznaczają.

Przejdźmy zatem do poznania naszych Warunków Życia:

 

 

I Warunki Życia (Klucz Wcielenia):

Przykładowa data urodzenia: 7.9.1964

 

Klucz Wcielenia otrzymujemy z sumy dnia i miesiąca urodzenia, w naszym przykładzie:

Dzień urodzenia – 7

Miesiąc urodzenia – 9

 

Tak jak przy „wyliczaniu” Drogi Życia, staramy się uzyskać jak najwięcej podwibracji/podliczb (jeżeli dzień urodzenia i miesiąc stanowią podwójną liczbę, przeliczamy tak jak powiedziałam powyżej – każda liczba z każdą)

 

7+9 = 16(podliczba) = 1+6 = 7(wibracja główna)

 

Klucz Wcielenia: 7 / 16

 

 

 

II WARUNKI ŻYCIA (pierwsza ich energia):

Przykładowa data urodzenia: 7.9.1964

 

 

II Warunki Życia (pierwsza ich energia – będą dwie główne energie) są sumą miesiąca i roku urodzenia (tu również otrzymamy podliczby, stąd tyle przeliczeń):

9 (miesiąc urodzenia) + 1964 (rok ur. 1964 = 20 = 2 – suma roku)

w skrócie: 9+2 = 11 = 1+1 = 2 (suma pojedynczych cyfr - miesiąca i roku), a poniżej to przede wszystkim "poszukiwanie" podliczb tej głównej wibracji 2.

 

9 + 1964 = 1973 = 1+9+7+3 = 20 (podliczba) = 2+0 = 2 (wibracja podstawowa)

9 + 20 = 29

9 + 2 = 11

 

II Warunki – 2 / 11, 20, 29

 

 

III WARUNKI ŻYCIA (pierwsza ich energia):

Przykładowa data urodzenia: 7.9.1964

 

III Warunki Życia są sumą Klucza Wcielenia i II Warunków Życia:

 

Klucz Wcielenia (z naszej przykładowej daty): 7 / 16

II Warunki Życia (pierwsza ich energia): 2 / 11, 20, 29

w skrócie: 7+2 = 9 (suma Klucza Wcielenia i II Warunków)

7/16 + 2/11, 20, 29 (dodajemy każdą liczbę z każdą):

 

7 + 2 = 9

7+11 = 18

7+20 = 27

7+29 = 36

16+2 = 18

16+11 = 27

16+20 = 36

16+29 = 45

 

III Warunki – 9 / 18, 27, 36, 45

 

 

IV WARUNKI ŻYCIA (pierwsza ich energia):

Przykładowa data urodzenia: 7.9.1964

 

IV Warunki są sumą dnia i roku urodzenia:

7 (dzień) 1964=20=2 (rok)

w skrócie: 7+2 = 9 (suma wibracji głównej dnia i sumy roku urodzenia)

7 + 1964 = 1971 = 18

7 + 20 = 27

7 + 2 = 9

 

IV Warunki – 9 / 18, 27

 

 

 

OTRZYMALIŚMY:

 

I Warunki – 7 / 16 (Klucz Wcielenia)

II Warunki – 2 / 11, 20, 29

III Warunki – 9 / 18, 27, 36, 45

IV Warunki – 9 / 18, 27

 

 

DRUGA ENERGIA II, III i IV WARUNKÓW:

 

To już jest prostsze:

 

IV Warunki są jednocześnie drugą energią II Warunków

II Warunki są jednocześnie drugą energią IV Warunków

a druga energia III Warunków jest sumą I Warunków i IV Warunków:

I W 7 / 16 + IV W 9 / 18, 27 =

w skrócie: 7+9 = 16 = 1+6 = 7 (suma I i IV warunków)

 

7 + 9 = 16

7 + 18 = 25

7 + 27 = 34

16 + 9 = 25

16 + 18 = 34

16 + 27 = 43

 

druga energia III Warunków – 7 / 16, 25, 34, 43

 

 

Pierwsze Warunki mają jedną wibrację !!

 

 

OTRZYMALIŚMY WARUNKI ŻYCIA:

 

I Warunki – 7/16

II Warunki – 2/11,20,29 i 9/18,27

III Warunki – 9/18,27,36,45 i 7/16,25,34,43

IV Warunki – 9/18,27 i 2/11,20,29

To koniec tych żmudnych przeliczeń, dalej będzie już zdecydowanie łatwiej.

Rozpisałam w naszym przykładzie wszelkie możliwe przeliczenia, tak, aby to było czytelne - pamiętacie: szukamy jak największej ilości podliczb, nie będziemy ich wszystkich interpretować, ale wybierzemy spośród nich te najistotniejsze i domagające się wręcz własnej realizacji. Podam znaczenie tych ważnych podliczb/podwibracji.

 

 

DŁUGOŚĆ TRWANIA WARUNKÓW ŻYCIA – CZAS ZMIANY WARUNKÓW:

 

DŻ – Droga Życia, a lata poniżej, to Twój wiek

Zmiana warunków zawsze następuje w dniu Twoich urodzin – odnajdujesz Twoją Drogę Życia poniżej i wiek,w którym następuje zmiana, np. jesteś DŻ 8 to zmiana Twoich II na III Warunki następuje w wieku 37 lat, to tzw „punkt zwrotny”, następuje zmiana energii, poprzez które realizujesz Twój własny Cykl, np Twórczy – II.

 

 

DŻ 1 – I na II = 35 lat....II na III = 44 lat.....III na IV = 53 lat

 

DŻ 2 – I na II = 34 lat....II na III = 43 lat.....III na IV = 52 lat

 

DŻ 3 – I na II = 33 lat....II na III = 42 lat.....III na IV = 51 lat

 

DŻ 4 – I na II = 32 lat....II na III = 41 lat.....III na IV = 50 lat

 

DŻ 5 – I na II = 31 lat....II na III = 40 lat.....III na IV = 49 lat

 

DŻ 6 – I na II = 30 lat....II na III = 39 lat.....III na IV = 48 lat

 

DŻ 7 – I na II = 29 lat....II na III = 38 lat.....III na IV = 47 lat

 

DŻ 8 – I na II = 28 lat....II na III = 37 lat.....III na IV = 46 lat

 

DŻ 9 – I na II = 27 lat....II na III = 36 lat.....III na IV = 45 lat

 

Zmiana Twoich Warunków następuje zawsze w dniu Twoich urodzin, np.:

17 października w wieku 44 lat (Twoja Droga Życia 1, zmiana II na III Warunki)

 

 

 

 

 

WIBRACJE KLUCZA WCIELENIA

(I WARUNKI ŻYCIA)

 

 

 

KLUCZ WCIELENIA – 1 – INDYWIDUALIZACJA – REALIZACJA

Okres, w którym Twoja osobowość jest silnie krystalizowana, osiągając swój indywidualny kształt. Ten czas sprzyja Twojej aktywności, wykazywania się przedsiębiorczością i organizacją. Tutaj koniecznym jest, aby przede wszystkim liczyć na samego siebie i odnaleźć własną drogę w życiu (to Ty przewodzisz teraz innym). Konieczne wręcz jest bycie aktywnym.

SAMOREALIZACJA – WŁASNY SUKCES

To nauka wprowadzania Twoich własnych myśli w czyn. Od Twojej Drogi Życia w dużej mierze zależy, jak radzisz sobie w tym czasie, czy łatwo przychodzi Ci wykazywanie się swoją własną indywidualnością, czy w dużym stopniu musisz się tego dopiero uczyć – chociaż warunki Twojego dzieciństwa sprzyjają temu zapewne.

Rodzice! Uwaga na nadopiekuńczość w stosunku do Twojego dziecka, Jemu wręcz niezbędna jest nauka samodzielnego działania. Unikaj jakiejkolwiek krytyki w stosunku do Niego, ponieważ Twoje dziecko pracuje nad silnym poczuciem własnej wartości – co będzie Mu wręcz niezbędne w dorosłym życiu. Sucha krytyka wyrządza Mu wielką krzywdę, jasne, że trzeba „nauczyć” jako rodzić określonych rzeczy, ale mów o Jego zachowaniu (delikatnie), ale nigdy o Nim, że jest taki, czy taki....

 

 

KLUCZ WCIELENIA – 2 – ZWIĄZKI – WSPÓŁPRACA

Nie łatwo jest w tym czasie dokonać czegokolwiek bez pomocy innych. Konieczne jest wykazywanie się Twoją własną dyplomacją, cierpliwością – należy być dyskretnym i pełnym zrozumienia dla innych. Bardzo emocjonalny czas. Warunki życia skłaniają do pasywności i poddawania w wątpliwości Twoich własnych dotychczasowych przekonań i wyborów.

WSPÓŁPRACA – ŻYCIE WE DWOJE

To nauka dyplomacji i pozostawania w harmonii z otoczeniem. Wszelka dysharmonia i działanie zbyt emocjonalne (trudności w dyplomacji) mogą doprowadzać wręcz do poddańczego stylu życia i niepotrzebnych rozstań z ludźmi.

Rodzice! Twoje dziecko jest bardzo podatne na wszelkie Twoje sugestie, to nie łatwe zadanie, aby uchronić je od „wkodowania” w Nim np. negatywnych treści, które będą tak mocno tkwiły, że bardzo trudno będzie Mu się od nich uwolnić w przyszłości. Pamiętaj, że jest bardzo wrażliwym dzieckiem, potrzebującym miłości i wsparcia przede wszystkim. Spraw, aby Ono uwierzyło, że wszystko, co robi, jest dobre – bo stara się naprawdę ze wszystkich sił, ale ma naturalną skłonność do przesadnego perfekcjonizmu.

 

 

KLUCZ WCIELENIA – 3 – WYRAŻANIE SIEBIE SAMEGO – TWÓRCZOŚĆ

Życie w tym czasie skłania Cię przede wszystkim do poszukiwania indywidualnych środków wyrazu. Harmonijne stosunki z otoczeniem są dla Ciebie bardzo ważne. Ten czas sprzyja komunikacji słownej i artystycznej. Dużo twórczości – to jeden z najłatwiejszych okresów w życiu, nie trzeba się o cokolwiek zbytnio starać.

SZCZĘŚCIE – SPEŁNIENIE - TWÓRCZOŚĆ

To nauka konsekwencji przede wszystkim. Brak konsekwentnego działania powoduje rozpraszanie Twojej własnej energii, powierzchowność zainteresowań – w efekcie zahamowanie wręcz twórczej ekspresji. Uwaga na lenistwo !!

Rodzice! Unikaj przesadnego plotkowania z Twoim dzieckiem, pamiętaj, że Jemu bardzo zależy na harmonijnych stosunkach z otoczeniem, ucz Je szczerości i lojalności, to bardzo ważne. Twoim własnym działaniem pokaż, jak ważne jest konsekwencja we wszystkim, co się robi – znacznie ułatwi Mu to życie. Zafunduj Mu czas spędzany w „kółku artystycznym” – malowanie, rysowanie, śpiew – w zależności od Jego własnych zainteresowań, ale wspieraj Jego twórczość.

 

 

KLUCZ WCIELENIA – 4 – ORGANIZACJA – SPEŁNIENIE – PRACA

Konieczne w tym czasie jest wykazywanie się dobrą organizacją i angażowanie się tylko w przedsięwzięcia solidne i przemyślane. Ten czas wymaga od Ciebie pracy – Twojej własnej, organizowania własnego życia, budowy jego fundamentów.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I WYSIŁEK DAJĄ – SPEŁNIENIE

To nauka ostrożności i odpowiedzialności w finansach. Nie staraj się liczyć na szczęście, ale przede wszystkim na Twoją własną pracę. Z cierpliwością buduj od podstaw, jeśli wystąpi taka konieczność, dbaj o silne fundamenty stwarzanych przez Ciebie struktur. Jakikolwiek Twój pośpiech natychmiast wykreuje dodatkowe opóźnienie i przeszkody, których można było uniknąć.

Rodzice! Twoje dziecko uczy się budowania silnych i stabilnych przede wszystkim struktur wszelkich Jego poczynań. Wspieraj tą budowę. Zwracaj jednak uwagę na Jego wiek, czy przez przypadek nie spada na niego nadmiar obowiązków, znacznie przerastających Jego możliwości – przy czym nie odciążaj Go zbytnio, Ono buduje i to samo buduje, pomagaj, ale nie wyręczaj! Możesz Mu od czasu do czasu sprawić drobny prezent – zabrać Go do McDonald”s, czy coś w tym stylu – wniesiesz tym samym wiele radości w Jego życie, której Jemu samemu trudno o nią zadbać.

 

 

KLUCZ WCIELENIA – 5 – ZMIANY – WOLNOSĆ – EROTYZM

Szalony to czas, tak mogę powiedzieć. Okres zaspakajania zmysłów, spotkań z erotyką... Wolność – tak bardzo to słowo odzwierciedla wszystkie Twoje decyzje, to fundament wszelkich Twoich kierunków działania. Wiedziesz bardzo interesujące życie i tak bardzo aktywne. Nierzadko występują w nim nagłe, niespodziewane, ale pozytywne dla Ciebie doświadczenia.

PRZYGODA – DOŚWIADCZENIA – ODKRYCIA

To nauka zrozumienia znaczenia i granic Twojej własnej wolności. Przepełnia Cię ogrom energii, którą trudno okiełznać. Bardzo ważnym jest, aby nauczyć ją właściwie ukierunkowywać – wskazany by była np. nauka i trening Aikido – nauczysz się właściwie ukierunkowywać własną energie i unikniesz wielu, niepotrzebnych, niemiłych niejednokrotnie doświadczeń, które wywołujesz, aby się całkiem po prostu „rozładować”. Zwracaj również uwagę na to, czy nie naruszasz terytorium innych osób swoim własnym postępowaniem – poznaj i staraj się szanować granice, które sobie „zaznaczają”.

Rodzice! Trudno jest z takim „żywiołem” rodzicom wrażliwym i zbyt nadopiekuńczym. Z jednej strony należy pozwolić dziecku doświadczać i nie ograniczać tej Jego tak ważnej wolności i swobody (inaczej wyprowadzi się od Was jak tylko nadarzy się pierwsza lepsza okazja), z drugiej natomiast uczyć, tłumaczyć, uczyć, tłumaczyć..... aby nie wchodziło „z butami” w cudze życie – wiecie o co chodzi. Wskazane jest również wspieranie działań mających na celu właściwe ukierunkowywanie i zdrowe rozładowywanie energii Waszego dziecka (uniknie wówczas no bójki w szkole – zwłaszcza, jeśli Jego DŻ to 5, bo nie będzie miało, co rozładowywać).

 

 

KLUCZ WCIELENIA – 6 – ODPOWIEDZIELNOŚĆ – OBOWIĄZKI – SZTUKA

Ten okres nie skąpi w odpowiedzialność, jaką musisz się wykazywać i z jakiej musisz się wywiązywać. Trzeba udźwignąć tą odpowiedzialność, wywiązując się z Twoich własnych zobowiązań, zarówno rodzinnych, jak i zawodowych. To czas miłości, wysoko stawianej wartości życia rodzinnego i sukcesu – będącego konsekwencją Twojej odpowiedzialnej natury.

RÓWNOWAGA – BEZPIECZEŃSTWO

To nauka zachowywania równowagi w dawaniu i braniu. Staraj się nie zaburzać harmonii Twojego życia, nie chwiej równowagi, ponieważ możesz doświadczać wówczas nadmiaru obowiązków i utratę poczucia bezpieczeństwa – brak zabezpieczenia.

Rodzice! Zwróćcie uwagę na to, jak wiele miłości potrzebuje Wasze dziecko i jakim jej ogromem stara się Was obdarzać – czasami wręcz opiekuje się Wami. Bardzo ważnym dla Niego jest „dom”, zwłaszcza ciepło w nim panujące. Cierpi kiedy jest w nim coś nie tak, stara się wówczas za wszelką cenę to naprawić i tu jest niebezpieczeństwo! – jeżeli jest zwłaszcza jeszcze małym dzieckiem, ma tendencje do obciążania się poczuciem winy, za wszystko, co jest nie tak w Jego otoczeniu – może dochodzić wówczas do wielu negatywnych, bezpodstawnych przekonań, skutecznie chroniące Go przed doświadczaniem szczęścia w przyszłości. Dlatego: jeżeli coś nie tak dzieje się w domu, za wszelką cenę dbajcie o to, aby to, co Ono samo myśli na ten temat, nie było dla Niego destrukcją.

 

 

KLUCZ WCIELENIA – 7 – WIEDZA – DOSKONALENIE SIĘ

To nie łatwy okres dzieciństwa ze względu na trudność odnajdywania się w grupie – Jako dziecko zawsze mogłeś/aś czuć się jakby „na uboczu”. Ten czas, nierzadko spędzany samotnie, konieczny jest do zgłębiania wiedzy (tej o życiu zwłaszcza), poszukiwań i zdobywania specjalizacji w wybranej przez Ciebie dziedzinie. Następuje w tym czasie głębokie zrozumienie życia i drugiego człowieka. Ten czas nie sprzyja byciu w związkach (co nie znaczy, że nie możesz w nie wchodzić – ale Twoja samotność, przenika głęboko do wnętrza – wewnątrz czujesz się samotnie, stąd iluzja „braku miłości” w otaczającym Cię świecie).

DOSKONALENIE SIĘ – NIEOCZEKIWANY SUKSES

To nauka refleksji, wyciągania wniosków, analizy i mądrości. Ważne, aby życie nie musiało Cię „zmuszać” do czasu spędzanego – samemu z sobą i głębszego zastanawiania się nad sensem istnienia, unikniesz wówczas samotności w życiu, której jedynym celem jest zatrzymanie Cię na chwile w miejscu. To bardzo ważne.

Rodzice! Wasze dziecko jest nad wyraz dojrzałym dzieckiem, znacznie odstępującym swą mądrością od rówieśników – stąd możliwość wystąpienia trudności zrozumienia Go przez grupę. Ważne, aby posiadało „coś” – umiejętność, bądź hobby, coś wyjątkowego, dzięki czemu rówieśnicy łatwiej Go zaakceptują nijako podziwiając to, co potrafi, czy to, czym się zajmuje. Gotowe jest do poruszania ważnych, „dorosłych” tematów z Wami, więc i Wy bądźcie do tego gotowi. Szanujcie i akceptujcie Jego własny świat - z tą akceptacją będzie Mu o wiele łatwiej.

 

 

KLUCZ WCIELENIA – 8 – MOC REALIZACJI – SPEŁNIENIE MATERIALNE

Okoliczności w tych warunkach życia wręcz wymagają wzięcia przez Ciebie życia „we własne ręce” – i to z odwagą i determinacją. Niezbędna jest umiejętność wręcz błyskawicznego podejmowania decyzji i szybkiej oceny rzeczywistości. Ten czas sprzyja aktywności, pełnienia władzy, osiągania sukcesów i powodzenia „interesom”. To również rozwój duchowy.

ZACHOWANIE „ZŁOTEGO ŚRODKA”

To nauka dbania o zachowywanie „złotego środka”. Należy unikać nadmiernego ryzyka, tak, aby zawsze mieć „wszystko pod kontrolą”, unikniesz wówczas ewentualnych klęsk, niepowodzeń, nagłych upadków i „problemów z prawem”.

Rodzice! Tu najważniejsze jest, abyście od najmłodszych lat dawali możliwość Waszemu dziecku i wspierali proces samodzielnego podejmowania przez nie decyzji – począwszy od detali: idziecie z Nim do sklepu kupić piłkę np.: pozwólcie Mu wybrać jej kolor. Nie bójcie się Go puszczać na „głęboką wodę”, ale i zadbajcie również o wcześniejszą „naukę pływania” – to przenośnie.

 

 

KLUCZ WCIEKENIA – 9 – UNIWERSALNOŚĆ – EWOLUCJA

Tu niezbędna jest Twoja własna otwartość na świat i ludzi – bezwarunkowa, bez żadnych granic, a wówczas sukces uznanie, prestiż społeczny, a nawet sława, przypłyną do Ciebie bez żadnych starań o nie z Twojej strony. Ten czas obfituje w podróże i skłania do rezygnacji z własnego „Ja”.

BEZINTERESOWNOŚĆ - SŁAWA

To nauka zachowywania zdrowego egoizmu. Być może to pełne oddanie się światu z jednoczesnym zachowaniem zdrowego egoizmu wydaje Ci się niemożliwe i sprzeczne zarazem, jednak tak jest – chodzi o Twój własny zdrowy egoizm, popatrz na przyrodę, zwierzęta, ptaki – ptaki lecąc po pokarm dla własnych piskląt wiedzą, że najpierw same muszą się najeść, inaczej nawet nie wrócą nawet do własnych „dzieci”, nie mówiąc już o ich nakarmieniu – rozumiesz, prawda? Z drugiej strony Twoja zbytnia egoistyczność, czy też wykazywanie się brakiem tolerancji względem kogokolwiek, mogą stać się przyczyną wielu niepowodzeń – konieczność poświęcania się, rozczarowania uczuciowe, straty materialne, a w efekcie zachwianie równowagi psychicznej, no i niespełnienie wewnętrzne, dość silne w tym przypadku.

Rodzice! Uczcie własne dziecko przede wszystkim zachowywania zdrowego egoizmu, na wszystkim – kiedy zostaje mu jedno ciastko i chce Wam je dać, a samo również ma na nie ochotę – podzielcie to ciasto na części i zjedzcie wszyscy razem, ale nie pozwalajcie, aby samo zostawało z niczym. Z drugiej strony,kiedy tylko możecie uwrażliwiajcie Je na drugiego człowieka, unikajcie również wykazywania się jakimkolwiek do czegokolwiek brakiem tolerancji - w Jego towarzystwie przynajmniej.

 

 

 

WIBRACJE POZOSTAŁYCH WARUNKÓW ŻYCIA:

 

1 – Niezależność przede wszystkim – staraj się realizować wszystkie swoje projekty do końca „samemu”. Poszerzaj wiedze i dbaj o własne ciało – równocześnie rozwijając sprawy duchowe. We wszystkim, co robisz ma być widać „perfekcjonizm”. Prowadź, nie przejmuj wzorców. Niech Twoja osobowość będzie widocznie indywidualna. Uważaj na własne emocje.

 

2 – Przyjaźń i łączenie – działaj dyplomatycznie. Zwracaj uwagę na szczegóły i wyrabiaj w sobie cierpliwość. Szanuj uczucia innych ludzi. Pamiętaj: rozdając i dzieląc – mnożysz. Dbaj o przyjaciół, bo to oni „wynoszą” Cię na własnych plecach. Uspakajaj, wybaczaj, nie zapominając, że jesteś cząstką całości.

 

3 – Dziel się własną wiedzą, bo rozdając ją – stajesz się Światłem dla innych. Trwaj wśród piękna i sztuki. Wiąż się ze wszystkim, co daje radość innym. Jeśli wszystko, czym dysponujesz, udostępnisz ludzkości, Twoja praca wyda się lekką i przyjemną. Największym środkiem Twojego wyrazu jest słowo – pamiętaj o tym.

 

4 – Dokańczaj własne obowiązki, a jakiekolwiek ograniczenia traktuj jako mało istotne – bądź ponad nimi. Wszelkie podjęte przez Ciebie zadania muszą być wykonane – i być doskonałe zarówno w formie, jak i treści. Dbaj o ludzi, którzy „nie nadążają”. Mało podróży, wskazane jest pozostawanie „w miejscu”. Unikaj „lekkich” rozrywek, ale korzystaj z wyjść do teatru i słuchaj dobrej muzyki.

 

5 – Częste zmiany i nieoczekiwane wydarzenia w życiu. Pojmij znaczenie wolności i prawidłowo z niej korzystaj. Staraj się zrozumieć różnych ludzi i motywy ich postępowania. Wybieraj to, co postępowe i słuszne, wszystko, co rozwija świat moralnie i etycznie. Nie przywiązuj zbytniej wagi do spraw materialnych – wiele w Twoim życiu samo się ułoży. Życie niejednokrotnie będzie wymagało od Ciebie przystosowania.

 

6 – Pozostań wiernym własnym ideałom, ale unikaj narzucania ich innym – wówczas zachowasz równowagę wewnętrzną. Służysz w zależności od swego rozwoju: rodzinie, społeczności, bądź całemu światu. Staraj się dążyć do doskonałości, ponieważ ciąży na Tobie wielka odpowiedzialność, nie rzadko wymagająca wielkiego wysiłku. Nieś pomoc moralną i materialną. Nie naruszaj panującej harmonii.

 

7 – Rozwój wewnętrzny i wtajemniczenie – zrozumienie ukrytych prawd. Jesteś doradcą lub kapłanem – samotnym wśród tłumu. Tracąc w życiu materialnym, naradzasz się w duchowym – ważne, aby dbać o własną „duchowość”, rozwijać ją świadomie. Dzięki medytacji zrozumiesz świat poza Twoimi zmysłami i siebie. Niczego nie szukaj, a przyjmuj to, co niesie Ci los.

 

8 – Panuj w świecie materialnym, z odwagą wdrażając własne projekty w życie. Miej silną wolę i żelazną rękę. Nie pozwalaj sobie na słabość. Nie pozwól również na to, aby pieniądze rządziły Tobą i Twoim życiem, to Ty masz być „panem pieniądza”. Dąż do zachowania równowagi między duchem, a materią – a będziesz „tym”, w którego rękach gromadzi się moc i władza.

 

9 – Twoje życie jest życiem dla innych. Koniecznie pozbądź się ewentualnych uprzedzeń rasowych i narodowościowych. Nie jesteś tu po to, aby służyć swemu narodowi – ale całemu światu. Nie staraj się być pierwszym, a ostatnim. Unikaj przywiązywania się do czegokolwiek – jesteś dla całego świata. Rozdawaj miłość i współczucie gdziekolwiek jesteś. Jesteś dzieckiem Szczęścia – nie istnieją dla Ciebie żadne przeszkody.

Link to comment
Share on other sites

Izis policzyłam warunki życia:

I warunki - 6

II warunki - 6/24 i 4/22,49,13,31

III warunki - 3/30 i 1/28,55,19,37

IV warunki - 4/22,49,13,31 i 6/24

ale nie potrafię tego zinterpretować. pomóż. Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

ale nie potrafię tego zinterpretować. pomóż. Pozdrawiam

bea40170, zacznę od tego, że bardzo dobrze wyliczyłać wszystkie swoje Warunki, super naprawdę :wink: no, a teraz co nieco na temat Twojej drogi w oparciu o dane, jakie do tej pory uzyskałaś:

Dodam tylko, że nie będę teraz poruszać tych "podliczb", pojawi się temat z ich znaczeniem, wówczas sprawdzisz sobie, czy któreś z nich posiadasz :wink:

Tak jak Ci już wspomniałam w interpretacji Cykli Twoje dzieciństwo było bardzo wymagające względem Ciebie, nadmiar obowiązków jak na tak małe dziecko, a teraz widać, że to wszystko w większości dotyczyło Twojej rodziny (IW 6), właśnie poprzez te I Warunki realizowałaś Twój I Cykl. Wiesz kiedy byłaś w I okresie przejściowym miedzy Cyklami, dodatkowo nałożyła się na to zmiana Twoich Warunków z I na II (od 29.4.1992 przez rok), wiele się zmieniło, Cykl 2 starałaś się teraz realizować poprzez Warunki 6 i 4 (ich znaczenie znajdziesz w tej lekcji) - Warunki to drogi realizacji Cykli. Kolejna zmiana, jakiej doświadczyłaś miała miejsce od 29.4.2001 przez rok - kolejna zmiana Warunków z II na III i tutaj mogło się wiele wydarzyć, ponieważ pojawiły się Warunki 1, więc mogłaś być wręcz zmuszona do samorealizacji, do samodzielności i wzięcia życia we własne ręce - wszystko na Twojej głowie. Teraz Cykl 2 realizujesz poprzez Warunki 3 i 1 (w lekcji jest ich opis), znaczenie podliczb wiele Ci wyjaśni w tych Warunkach, prosze o chwilkę cierpliwości. Lata numerologiczne, które również przedstawię, dodadzą jaśniejszego kształtu Twoim zmaganiom z codziennością, też je dopiero przedstawię. Od 29.4.2010 przez rok, będziesz zmieniała Warunki, w których teraz jesteś - właśnie w tym roku (od 4.2010 do 4.2011) będziesz się "dostrajać" do zmiany energii oddziałujących na Ciebie (Warunków). Nie opisuje dokładnie energii, ponieważ podałam ich znaczenie w samej lekcji. Możesz sobie uzupełnić "schemat drogi życia" o dane, które teraz uzyskałaś, a interpretując Twą drogę, oprzeć się o znaczenie energii Warunków i Cykli, które również zamieściłam w tematach. Ważne, abyś pamiętała, że Warunki są drogami, jakimi staramy się realizować Cykle: np Cykl 2, a Warunki 1 - poprzez wykazanie własnej inicjatywy (1) dążysz do realizacji w grupie (2). Reszta to kwestia samej praktyki. Pamiętaj również o tym, że przede wszystkim realizujesz Drogę Życia 8 - Cykl I rozwijał Twoją osobowość, a II skłania do już dojrzałej realizacji jego energii. Myśle, że teraz sobie poradzisz z tym wszystkim, a jakbyś potrzebowała jeszcze mojej pomocy, powiedz proszę :wink:

pozdrawiam i łatwej interpretacji życzę

Link to comment
Share on other sites

Izis, czy mogłabym prosić Cię o pomoc w interpretacji moich warunków? :wink:

truskawka, generalnie, jako "3" lubisz lekkie, łatwe i przyjemne życie, ale Twoja droga już zdołała z Ciebie uczynić dość silną osobowość, nieźle zahartowała Twój charakter. Popatrz - Cykl rozwijający Twoją osobowość - 8, realizujesz poprzez Warunki - 1, to istne przywództwo - taka "artystka" jak Ty, tak twórcza osobowość, a takie wyzwania, ale jest Ci to bardzo potrzebne, do realizacji Twojej dalszej drogi, już wkrótce zrozumiesz moje słowa (w temacie z podliczbami). Cała Twoją dalszą drogę będzie cechowała Twoja chęć pracy w grupie, realizacja wspólnych projektów (Cykl - 2), ale dużo uprzednio sama będziesz pracowała nad "przygotowaniem" danego projektu do realizacji w grupie, do czego już teraz się przygotowujesz. W samej interpretacji pamiętaj tylko, że Cykle realizujesz drogami, jakie wytyczają Warunki - pierwsza energia Warunków, druga i energia Cykli - wóaczas odczywamy spełnienie, wiemy, że wszystko jest tak jak powinno być "na swoim miejscu", nie walczymy z losem, a realizujemy plan, jaki sobie wytyczyliśmy na to wcielenie :wink:

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Izis,czy ja także mógłbym prosić o pomoc w interpretacji?

 

Moja data urodzenia to 27.9.1972

 

Warunki Życia,które wyliczyłem:

 

I Warunki - 9/18

II Warunki - 1/19,10 i 1/28,10

III Warunki - 1,28,19,37 i 1/27,19,46,28

IV Warumki - 1/28,10 i 1/19,10

 

Będę bardzo wdzięczny za pomoc

 

Pozdrawiam

Bartek

Link to comment
Share on other sites

Izis,czy ja także mógłbym prosić o pomoc w interpretacji?

rozumiem Bartass, że swoje Cykle Życia juz znasz :wink:

a co do Warunków, to samo ich przeliczenie poszło Ci nieźle, tylko druga energia II Warunków nie zawiera podliczby - 27, a poza tym wszystko dobrze. Przeliczyłam je również i uzyskałam jeszcze kilka dodatkowych podliczb tych "Jedynek", których masz ogrom :wink: już Ci je podaję:

I W - 9/18,36

II W - 1/19,28 i 1/19,28,46

III W - 1/10,19,28,37,46,55,64 i 1/10,19,28,37,46,55,64,82

IV W - 1/19,28,46 i 1/19,28

Teraz skupie sie tylko na wibracjach głównych, same podliczby są istotne, zwłaszcza niektóre z nich, ale w kolejnym temacie podam ich znaczenie, więc zobaczysz, czy któraś z nich należy do Twojej Drogi Życia (wszystkie dotychczasowe przeliczenia).

Twoją Drogę Życia zapewne znasz - to "1" - przywódca i indywodualista, tylko że do tej pory, zarówno Twój I i II Cykl, jak i I Warunki (KW) oddziaływały na Ciebie energią "9" - zapewne czytałeś ich opis w tematach. Nadchodzi dość duży okres zmian dla Ciebie, od 27.9.2007 roku zaczniesz odczuwać zmianę Twoich I Warunków na II (z 9 na 1). Te wszystkie jedynki, które uzyskałeś w Warunkach bardzo dobrze znasz - znasz ich energię, to jest energia Twojej Drogi Życia, czyli od września powinieneś wziąść życie we własne ręce, działać z odwagę i determinacją, wykazywać własną inicjatywę - dokładne ich znaczenie znajdziesz w tej lekcji. W zasadzie powinieneś iść przez życie w roli "przywódcy", co jednak następuje w Twoim przypadku stopniowo, sama Droga Życia, teraz dojdą Warunki, a Twój III Cykl - to też 1. W zasadzie prosta, jasna i czytelna ścieżka. Twudno mi teraz cokolwiek więcej napisać, dużo powie Ci kolejny temat o podliczbach. Teraz wszedłeś już w okrez znaczących zmian w Twoim życiu, więcej o tym dowiesz się w temacie z Latami numerologicznymi.

pozdrawiam serdecznie

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Witaj Izis :)

Chciałabym Cię prosić o pomoc.. Wyliczyłam swoje warunki, ale nie wiem, czy dobrze.. Oraz chciałam prosić o interpretację :smile:

Data urodzenia: 02.04.1992

Warunki:

I - 6/6

II - 7/25,29,10 i 5/23,7

III - 4/13,31,35,16 i 2/11,29,13

IV - 5/23,7 i 7/25/29/10

Z góry dziękuję :wink:

Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...

Ojej, no to teraz sie zgubilam... :???:

 

Przepraszam, ale nie calkiem rozumiem

Jestem 7 (22.09.1983)

pierwszy cykl ma 9, ale warunki (kw) 4

drugi cykl ma 4, a warunki 3 (tak jak cykl trzeci)...

 

Jesli mozna, to prosze o odrobinke pomocy. Policzylam chyba dobrze:

I OP - 22.01.2012-01.01.2013

II OP - 01.01.2040-22.04.2040

 

Icykl - 9

IIcykl - 4/22

IIIcykl - 3/21

 

I WZ - 4/13

II WZ - 3/30,12; 7/43,25

III WZ - 7/34,16,43,15; 2/11,47,29,56,38

IV WZ - 7/43,25; 3/30,12

 

Jak sobie dobrze poradze, to moze mi sie uda zestawic siebie i mojego mezczyzne, zeby sprawdzic, co z tego bedzie :razz:

Link to comment
Share on other sites

Szyla, znalazłam tylko jedną małą pomyłkę w II okresie przejściowym, który powinien trwać od 1.1.2040 do 22.5.2041, ponieważ dodając do września - 9+8miesięcy=17, czyli maj już kolejnego roku, zatem do Twojego roku urodzenia dodając 56 lat: 1983+56 dodajemy jeszcze jeden rok (do to maj kolejnego roku), czyli wychodzi rok 2041, wiem, że potrafisz to przeliczyć i dobrze to rozumiesz, ponieważ w I okresie przejściowym jest podobna sytuacja, a poradziłaś sobie z nią bardzo dobrze. Wszystkie Cykle super, same Warunki również, mozesz sobie jeszcze dopisać do podliczb II Warunków 52 i 61, a podliczbę 15 zamienić na 25, bo tak napewno chciałaś napisać. Do drugiej energii II Warunków dopisz sobie jeszcze podliczby: 20 i 74 - i to wszystko, cała reszta się zgadza.

Link to comment
Share on other sites

Bardzo dziekuje za popraweczki. Jezeli to tylko mozliwe, to odrobinke pomocy przy interpretacji bym porosila. Jakos nie moge dojc do ladu z wyciagnieciem wnioskow z zestawienia wibracji cykli z wibracjami warunkow... chyba, ze zle na to patrze...

pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Jezeli to tylko mozliwe, to odrobinke pomocy przy interpretacji bym porosila. Jakos nie moge dojc do ladu z wyciagnieciem wnioskow z zestawienia wibracji cykli z wibracjami warunkow... chyba, ze zle na to patrze...

pozdrawiam

Szyla, interpretujesz tak: poprzez daną energię Warunków realizujesz Twój dany Cykl. Warunki to drogi realizacji Cykli - działając zgodnie z tym, co określają Twoje aktualne Warunki, możesz realizować to, czego wymaga od Ciebie Twój Cykl, w którym aktualnie się znajdujesz.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Spróbowałem to powyliczać, choć nie jestem przekonany co do moich wyników... i jak to właściwie interpretować?

 

Klucz wcielenia 4/22

II warunek 2/14,20,36

III warunek 6/18,24,36,40,42,58 ??

IV warunek 9/27,36

 

Czy to się właściwie zgadza?

Link to comment
Share on other sites

qaz56, same sumy ok, a podliczby:

I (Klucz Wcielenia) - 4/13,22

II - 2/20,29,38

III - 6/24,33,42,51

IV - 9/18,27,36

 

teraz tylko postaraj się okreslić i wyliczyć drugie energie II, III i IV Warunków.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

mam małe pytanie urodziłam sie w październiku. Obliczając II Warunek Życia biorę miesiąc 10+rok urodzenia 1981

10 (1+0)=1

1981 (1+9+8+1 = 19=10=1)

1+1=2 - główna wibracja to 2

Wyliczając podliczby sposobem który zobaczyłam w lekcji:

10+1981=1991=1+9+9+1=20(podliczba) =2+0 = 2 (wibracja podstawowa)

10+20=30

10+2=12

II Warunki - 2/20,30,12

 

Nie bardzo wiem czy liczbe miesiaca zostawić tak jak jest czy cyfry dodać do siebie?

Szukając podliczb do miesiąca dodaję rok urodzenia , a następnie podliczbę i wibracje główna z pierwszego wyliczenia podliczby (w moim przypadku 20 i 2)? czy tez z pierwszego wyliczenia (czyli u mnie 19, 10 i 1)

prosze o pomoc w tych obliczeniach lub prawidłowego wyliczenia.

 

[ Dodano: 2008-04-24, 09:02 ]

Bardzo proszę o pomoc, bo nie mogę ruszyć z miejsca. :n10

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

aisak, dobrze zaczęłaś, to co mówisz, ze w lekcji zobaczyłaś powinno być inaczej:

10 - październik i 1981 - rok urodzenia, z lewej piszę cyfrę z miesiąca, a z prawej z roku:

10+1981=1991=1+9+9+1=20

10+19 (suma 1981) = 29

10+10=20

10+1=11

1+1=2

1+19=20

1+10=11

1=1=2

podkreślony w słupkach jest miesiąc, a niepodkreślony rok, powinno być zrozumiałe, inaczej pytaj

czyli 2/11,20,29 - spisujesz wszystkie wyliczone podliczby

pozdrawiam

 

[ Dodano: 2008-04-30, 16:59 ]

aisak, wybacz moją zwłokę w odpowiedzi

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Izis proszę sprawdź, czy dobrze policzyłam moje warunki życia.

Moja data ur. 10.11.1968

 

I warunki – 3

II warunki - 8/ 10,26,37

III warunki - 2/13,29,40

IV warunki - 7/25,8

 

Pozdrawiam!

Link to comment
Share on other sites

blue-bonnet, główne energie ok, ale trochę inne podliczby. Rozpiszę Ci dokładnie które z którymi cyframi przeliczamy w Twoim przypadku:

I Warunki: 3/12

dzień+miesiąc

10+11

1+11

10+2

II Warunki: 8/17,26,35

11+1968

11+24

11+6

2+1968

2+24

2+6

III Warunki: 2/11,20,29,38,47

I Warunki + II Warunki

3+8

3+17

3+26

3+35

12+8

12+17

12+26

12+35

IV Warunki: 7/16,25,34

dzień+rok

10+1968

10+24

10+6

1+1968

1+24

1+6

 

sumujesz każdą cyfrę z każdą. Twraz wystarczy, że obliczysz drugie energie Twoich II, III i IV Warunków, zgodnie z przykładem w lekcji.

Link to comment
Share on other sites

Izis bardzo dziękuję za pomoc!

 

Drugie energie:

 

I Warunki – 3/12

II Warunki – 7/16,25,34

III Warunki – 1/ 10,19,28,37,46

IW 3/12 + IV W =7/16,25,34

3+7=10=1

3+7 =10

3 + 16 = 19

3 + 25 = 28

3 + 34 = 37

12 + 7 = 19

12 + 16 = 28

12 + 25 = 37

12 + 34 = 46

IV Warunki - 8/17,26,35

 

Jeśli tym razem dobrze policzyłam, to powinno być tak:

 

I Warunki – 3/12

II Warunki - 8/17,26,35 i 7/16,25,34

III Warunki -2/11,20,29,38,47 i 1/ 10,19,28,37,46

IV Warunki - 7/16,25,34 i 8/17,26,35

 

Pozdrawiam!

Link to comment
Share on other sites

blue-bonnet, super to wyliczyłaś, tylko ja nie dopisałam do Twoich I Warunków jeszcze jednej podliczby - 21 (3/12,21), przepraszam.

I uwzględniając tą podliczbę 21 - w Twoich III Warunkach ukazuje się jeszcze jedna podliczba - 55, a jest to bardzo ważna energia, dlatego dopisz ją sobie również:

III Warunki -2/11,20,29,38,47 i 1/ 10,19,28,37,46

i 55 - 1/10,19,28,37,46,55

Link to comment
Share on other sites

Izis, nic takiego się nie stało. I tak jestem wdzięczna, że tak szybko odpisujesz, za co bardzo dziękuję.

 

21+7=28

21+16=37

21+25=46

21+34=55

 

I teraz powinno być tak:

 

I Warunki – 3/12,21

II Warunki - 8/17,26,35 i 7/16,25,34

III Warunki -2/11,20,29,38,47 i 1/ 10,19,28,37,46,55

IV Warunki - 7/16,25,34 i 8/17,26,35

 

Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Izis, bardzo Cie proszo pomoc w obliczenniu IV Warunkow Zycia.

Moja data urodzenia 11.03.1988

Mi wyszlo 1/3,19,28 ale to cos nie tak jak powinno... tak mi sie wydaje

Link to comment
Share on other sites

Izis, bardzo Cie proszo pomoc w obliczenniu IV Warunkow Zycia.

Moja data urodzenia 11.03.1988

Mi wyszlo 1/3,19,28 ale to cos nie tak jak powinno... tak mi sie wydaje

 

Twoje IV Warunki - 1/10,19,28,37

 

11+1988 = 1999 = 28

11+26 = 37

11+8 19

2+1988 = 1990 = 19

2+26 = 28

2+8 = 10

 

i tak z wszystkimi po kolei

Link to comment
Share on other sites

Izis,

czy możesz mi wytłumaczyć czemu rozpisałaś się szczególnie przy opisie pierwszego warunku, a pozostałe zajęły tak niewiele miejsca?

Czy możesz mi pomóc przy interpretacji ich?

I war.-5

II war. -9/27

III war.-5/14/32

IV war.-3/12/30.

Jestem drogą życia 4 i liczba ekspresji to 4. Rozumiem więc, że muszę poznać swoją wartość przez metodyczną i cierpliwą pracę. Ale moje życie emocjonalne jeste prawie od zawsze w gruzach i próbuję znaleźć odpowiedź dlaczego i co powinnam zrobić!

Pozdrawiam,

Link to comment
Share on other sites

Izis,

czy możesz mi wytłumaczyć czemu rozpisałaś się szczególnie przy opisie pierwszego warunku, a pozostałe zajęły tak niewiele miejsca?

Czy możesz mi pomóc przy interpretacji ich?

I war.-5

II war. -9/27

III war.-5/14/32

IV war.-3/12/30.

Jestem drogą życia 4 i liczba ekspresji to 4. Rozumiem więc, że muszę poznać swoją wartość przez metodyczną i cierpliwą pracę. Ale moje życie emocjonalne jeste prawie od zawsze w gruzach i próbuję znaleźć odpowiedź dlaczego i co powinnam zrobić!

Pozdrawiam,

 

vitch, I Warunki, nasz "Klucz Wcielenia", to energia w której wzrastamy, rozwijamy własną osobowość, dzięki czemu przez całe dalsze życie działamy zawsze zgodnie z tym "na czym" wzrastaliśmy - stąd są tak ważne. Jesteś "4" z I Warunkami 5 - czyli niemal od urodzenia życie uczyło Cię nie tylko solidnego budowania własnej materii (4), ale i skłaniało do doświadczania zmysłowego, smakowania życia wszystkimi zmysłami (5). To bardzo różne energie. Ważny jest w tym wszystkim Twój I Cykl rozwoju osobowości i Wyzwanie, jakie na Ciebie oddziaływało w tym czasie. Interpretując energie Warunków, postaraj się uwzglednić również ich drugie energie, drugie energie II, III i IV Warunków. Data urodzenia wskazuje na naszą "drogę", natomiast energie imion pokazują jak my siebie na niej wyrażamy - a to mozemy zmienić. Zapewne słyszałaś o zmianach numerologicznych. Imiona postaraj się zinterpretować również wszystkie. Teoria, jaką zamieściłam na tym kursie, wskazuje ogólne tendencje danej wibracji. W interpretacji należy wszystko połączyć, uwzględniając przy tym włąsną intuicję. Zacznij od samego początku:

1. Droga Życia i energie imion za pośrednictwem których wyrażasz siebie.

2. Po kolei wszystkie Cykle i Warunki - Warunki są drogami realizacji Cykli.

Zobaczysz wówczas, jak siebie wyrażasz na własnej drodze i dlaczego dokonujesz takich, a nie innych wyborów.

pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Izis, no właśnie tutaj się nic nie zgadza!Śmiało mogę napisać, że aż dopiero od 25 roku życia zaczęłam naprawdę żyć. Do tego czasu nie dopuszczałam do siebie żadnych doświadczeń związanych ze zmysłami. Ta 5 wogóle dla mnie nie istniała.Ta 4 z mojej drogi życia i wszędzie gdzie się znajdowała całkowicie zdominowała moje życie. Jak mam to zrozumieć, że to moja karma z poprzednich wcieleń tak zdominowała mnie ,że nie miałam szans na życie, ani jego doświadczanie?!

Link to comment
Share on other sites

Izis, no właśnie tutaj się nic nie zgadza!Śmiało mogę napisać, że aż dopiero od 25 roku życia zaczęłam naprawdę żyć. Do tego czasu nie dopuszczałam do siebie żadnych doświadczeń związanych ze zmysłami. Ta 5 wogóle dla mnie nie istniała.Ta 4 z mojej drogi życia i wszędzie gdzie się znajdowała całkowicie zdominowała moje życie. Jak mam to zrozumieć, że to moja karma z poprzednich wcieleń tak zdominowała mnie ,że nie miałam szans na życie, ani jego doświadczanie?!

 

vitch, Droga Życia jest dominującą wibracją, a Warunki sposobem/drogą jej realizacji. Droga Życia realizuje się poprzez Cykle i Warunki. One są jakby naszym otoczeniem, możliwościami i wymaganiami.

Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...

Izis! Czy ja mogłabym prosić o sprawdzenie moich wyliczeń?

Urodzenie: 11.06.1974

met. horyzontalna: 11/29

met. wertykalna: 2/20

suma cyfr zred. : 38 i 11

 

cykle życia:

I cykl: 6

II cykl: 2/11

III cykl: 3/21

Klucz wcielenia: 8

 

I okres przejściowy: 1.1.2000-11.10.2002

II okres przejściowy: 1.1.2027-11.02.2031

 

I warunki: 8/17

II warunki: 3/9,21,27

III warunki: 11/17,20,29,35,36,38,43

IV warunki: 14/23,32

 

Pozdrawiam :)

Link to comment
Share on other sites

Izis! Czy ja mogłabym prosić o sprawdzenie moich wyliczeń?

Urodzenie: 11.06.1974

 

I warunki: 8/17

II warunki: 3/9,21,27

III warunki: 11/17,20,29,35,36,38,43

IV warunki: 14/23,32

 

Pozdrawiam :)

 

 

magmal, Droga Życia, energie Cykli i ich okresy przejściowe super, nawet Klucz Wcielenia ok, a Twoje II, III i IV Warunki:

 

II Warunki:

 

6+1974

6+21

6+3

9/18,27

 

III Warunki:

I Warunki - 8/17, II Warunki - 9/18,27

 

sumujesz każdą cyfrę z każdą, po kolei:

8+9

8+18

8+27

17+9

17+18

17+27

8/17,26,35,44

 

IV Warunki:

 

11+1974

11+21

11+3

2+1974

2+21

2+3

5/14,23,32

 

teraz tylko drugie energię Twoich II, III i IV Warunków

 

powodzenia i pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Dziękuję Izis!

Widzę że mocno coś pokręciłam w wyliczeniach Wakunków :( Dobrze że postanowiłam zapytać Ciebie czy dobrze obliczam!

Zabieram sie do pozostałych wyliczeń :)

Powiem szczerze że bardzo mi się podoba kurs napisany przez Ciebie i dziękuję za niego :)

Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Wychodzi mi z obliczeń:

 

druga energia II Warunków: 5/14,23,32

druga energia III Warunków: 4/22,31,40,49

druga energia IV Warunków: 3/9,21,27

 

Czas zmiany Warunków:

 

I na II : 11 czerwca w wieku 34 lat (teraz!)

II na III: 11 czerwca w wieku 43 lat

III na IV: 11 czerwca w wieku 52 lat

 

Czy wszystko dobrze?

Jak to teraz interpretować?

Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Wychodzi mi z obliczeń:

 

druga energia II Warunków: 5/14,23,32

druga energia III Warunków: 4/22,31,40,49

druga energia IV Warunków: 3/9,21,27

 

Czy wszystko dobrze?

Jak to teraz interpretować?

Pozdrawiam

 

magmal, prawie dobrze, bo:

II energia IV Warunków, to Warunki II, przepisujesz ją tylko, tak samo jak z II energią II Warunków zrobiłaś.

IV Warunki (II energia) - 9/18,27

 

No i dokładnie, właśnie jesteś w "zmianie" Warunków, I zamieniają się na II. Dokona się to w przeciągu roku, od tegorocznych Twoich urodzin, do następnych, w 2009 roku. Jesteś tym samym w 9 Roku Osobistym, który znajdziesz w lekcji o latach O i N.

 

Sama interpretacja jest prosta:

 

Warunki są drogami realizacji Cykli, poprzez to, czego wymagają od Ciebie dane Warunki, realizujesz dany Cykl. Jak jest podwójna energia Warunków, to najpierw wymogi pierwszej, później drugiej do realizacji Cyklu. A sam opis energii Warunków, znajdziesz w temacie. Możesz spróbować, pomogę w razie potrzeby.

pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Witaj Izis czy i ja mogę prosić Ciebię o sprawdzenie moich wyliczeń

moja data urodzenia 13.07.1979

 

I warunki 2/11

II warunki 8/15,26

III warunki 1/10,17,26,19,37

IV warunki 3/21,30,12

 

czy to możliwe żebym miała tak mało podliczb :) jeśli mogę prosić równiez o interpretacje bardzo dziękuje

Link to comment
Share on other sites

Witaj Izis czy i ja mogę prosić Ciebię o sprawdzenie moich wyliczeń

moja data urodzenia 13.07.1979

 

I warunki 2/11

II warunki 8/15,26

III warunki 1/10,17,26,19,37

IV warunki 3/21,30,12

 

czy to możliwe żebym miała tak mało podliczb :) jeśli mogę prosić równiez o interpretacje bardzo dziękuje

 

Gwiazdka_M, I warunki ok, ale II, to wg metody jaką tu zamieściłam:

suma miesiąca i roku urodzenia: 6/15,24,33

III Warunki, są sumą I i II - 8

a IV - sumą dnia i roku urodzenia, ale to wiesz - 3

 

pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Witam ponownie ! Izis z warunkami to ja juz na pewno cos pokiełbasiłam ,ale jak mozesz to sprawdz , moja data ur. to 16.07.1974

 

I war. 5/14

II war. 1/8, 26

III war. 6/ 13,31,15,24,40

IV war. 1/8,17,19

 

pozdrawiam .

Link to comment
Share on other sites

Witam ponownie ! Izis z warunkami to ja juz na pewno cos pokiełbasiłam ,ale jak mozesz to sprawdz , moja data ur. to 16.07.1974

 

I war. 5/14

II war. 1/8, 26

III war. 6/ 13,31,15,24,40

IV war. 1/8,17,19

 

pozdrawiam .

 

agawa1, same główne wibracje ok, tylko coś nie tak z ich podliczbami, po kolei:

IW - 5/14,23

IIW - 1/10,19,28

IIIW - 6/15,24,33,42,51

IVW - 1/19,28,37

tak Ci powinny wyjść

 

pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Mam problem z liczeniem, moja data ur to 11. 11 1993.r.

A wyszło mi tak:

I WŻ 4/22

II WŻ 6/17,24,35

III WŻ 1/21, 28, 39, 46, 57

IV WŻ 8/6,35

Jak to zinterpretować?

I czy dobrze policzyłam?

Link to comment
Share on other sites

Witaj Izis!

Prosze o sprawdzenie moich wyliczen

 

data urodzenia 10.07.1974

 

 

I Warunki – 8 / 17

II Warunki – 1/10, 10, 17 i 4 / 22, 31, 13

III Warunki - 9/18, 25, 27, 34 i 8 / 12, 30, 39, 21, 48

IV Warunki - 4/22, 31, 13 i 1/10, 10, 17

 

 

dziekuje

pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Witam serdecznie , wyliczylam sewoje warunki zycia ale wydaje mi sie ze cos zle poobliczalam , bardzo prosze o sprawdzenie i interpretacje , oto moje obliczenia

 

Moja data ur 24.07.1985.

 

I WARUNKI ZYCIA 4/13

II WARUNKI 5/12,23,30

III WARUNKI 9/24,15,27,33,18,24,36,42

IV WARUNKI 17/20,29

i druga energia III WARUNKOW MI WYSZLA 3/21,24,33,30,42.

 

POZDRAWIAM SERDECZNIE

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

I WARUNEK ŻYCIA - 8

II WARUNEK - 2/9,18,27,36 i 8/6

III WARUNEK - 1/8 i 7/4,6

IV WARUNEK - 8/6 i 2/9,18,27,36

Jak to zinterpretować?

Edited by Aurora89
Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

Moja data urodzenia to : 14.12.1985

Moje wyliczenia dotyczące warunków życia to:

I war. 8/26

II war. 8/11, 26, 38 i 19/28, 37

III war. 16/19, 34, 46, 37 i 8/27, 36, 45, 54, 63

IV war. 19/28, 37 i 8/11, 26, 38

Proszę o sprawdzenie. Co oznaczają moje warunki życia?

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Witajcie forumowicze i Ty IZIS;

pytanko do Izis, skąd się wzięło pojęcie pierwszej i drugiej energii Warunków? Nigdy się z tym jeszcze nie zetknęłam, dopiero tutaj na Twoim kursie; inna kwestia to to, jak łączyć energie główną z drugą (czy główna znaczy pierwszy plan, a druga to tło dla tamtej??)

z góry dziękuję za odpowiedź :)

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Droga IZIS

czy możesz sprawdzić moje wyliczenia???

data urodzenia: 28.2.1985

I Warunki – 3/30

II Warunki – 7/9,25,27 i 6/51,33

III Warunki – 10/12,28,30,37,39,55,57 i 3/30,9,36,54,63,81

IV Warunki – 6/51,33 i 7/9,25,27

Jak powinienem zinterpretować te liczby?

Pozdrawiam Maciek

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Witam!

Jestem początkująca w numerologii. Czy ktoś może mi sprawdzić,czy dobrze wyliczyłam warunki życia (pierwsze energie)? Bardzo proszę o pomoc.

Data urodzenia; 12.5.1967 r.

I W- 8/17

II W- 1/6,24

III W - 9/14,18,23,32,41

IV W - 8/11,17,20,38

 

Pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Witam Izis:)

Czy mogłabyś mi sprawdzić moje obliczenia bo mam kłopoty z wyliczeniem drugiej energii:(

17.03.1986

I Warunek-2/20

II Warunek-9/12, 30

III Warunek-2/11, 14, 29, 32, 50

IV Warunek-5/14, 23, 32, 41

 

I 2/20+IV 5/14, 23, 32, 41

2+5=7

2+14=16

2+23=26

2+32=34

2+41=43

20+5=25

20+14=34

20+23=43

20+32=52

20+41=61

DRUGA ENERGIA III WARUNKÓW-7/16, 25, 26,34,43,52,61 I WŁAŚNIE TU MAM PROBLEM BO MI SIĘ NIE ZGADZA Z I W:(

IW-2/20

IIW-9/12, 30 i 2/11, 14, 29,32,50

IIIW-2/11, 14,29,32,50 i 7/16, 25, 26, 34, 43, 52, 61

IVW-5/14, 23, 32, 41 i 9/12,30

Będę bardzo wdzięczna za sprawdzenie. Z góry dziękuje i pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

jeśli mogłabym prosić o sprawdzenie poprawności moich wyliczeń

 

data 11.12.1974r

 

I War. 5/23

IIWar. 5/7,23 i 5/23

III war 10/12,28,30,46,48 i 5/10,28,46

IV War. 5/23 i 5/7,23,25

 

próbuję zrozumieć, że moją liczbą prowadzącą jest 5 czyli mnogość doświadczeń i wolnośc ?

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Uff... policzyłam :) tylko nie wiem czy dobrze. Mógłby ktoś to sprawdzić? Będę bardzo wdzięczna

 

data ur. 12.07.1991

I warunki:1 / 19 10 3

II warunki: 9/ 27 i 5/32,14

III warunki: 1 / 28, 48, 19, 37, 22, 40 i 6/ 33, 15, 24, 51, 42, 8, 35, 17

IV warunki: 5 / 32, 14 i 9/27

 

Moja droga życia to 3, wiec II warunki ok 33 lat? itd?

 

Mam również problem z interpretacją. Z głównymi liczbami sobie radzę, ale jeszcze muszę się nauczyć o podliczbach.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
ło matko, biedactwa męczą sie z tym liczeniem a już od dawna jest program, ktory to wszystko wylicza i robi interpretację - apeluje do administratorow aby informację o Ezoteryczku wstawić w dziale numerologii

 

zapraszam do pobierania ---->>>> Ezoteryczek

 

Dziękuje:) Super program:)

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Izis będę bardzo wdzięczna za pomoc i za interpretację. Gdzieś po drodze kompletnie się pogubiłam i napewno coś poplątałam.

Data ur 30.06.1974

moje warunki

I - 9/36

II - 9/15,18,24 i 6/24,24

III - 18/24,27,33,60 i 9/15,33,33,60

IV - 6/24,24 i 9/15,18,24

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Czy w wolnej chwili mógłby ktoś sprawdzić czy dobrze wyliczyłam? Z góry bardzo dziękuję!! Moja data to 10.08.1983

Warunki życia:

I Warunki- 9/18

II Warunki- 2/ 20 i 4/13, 22, 31

III Warunki- 2/11, 20, 29, 38 i 4/22, 31, 40, 49

IV Warunki- 4/13, 22, 31 i 2/ 20

Poprawiłam troszeczke po ponownych obliczeniach :/

Edited by paulalinka
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Obliczałam swoje warunki życia na podstawie kursu num. zamieszczonego w tym temacie. Używałam też prograu ezoteryczek. Jednak wyniki były inne. Wpisałam do programu również datę użytą jako przykład w powyższym kursie num. i wyniki też się odrobinę różniły. Czy ktoś mógłby się do tego odnieść oraz ocenić moje obliczeniA? Z góry dziękuję za pomoc.

Moja data urodzenia: 14.08.1986

Moje obliczenia:

I WŻ 4/13

II WŻ 5/23, 32, 14

III WŻ 9/18,27,36, 45

IV WŻ 2/11,20, 29, 38

 

A to wyniki z ezoteryczka:

Warunki życia

I WŻ - 4/13/22

Pierwszy punkt zwrotny: 14-08-2021

II WŻ - 2/11/20/29/38

Drugi punkt zwrotny: 14-08-2030

III WŻ - 6/15/24/33/42/51/60

Trzeci punkt zwrotny: 14-08-2039

IV WŻ - 5/14/32

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

jeśli ktoś będzie tak miły i pomoże mi wyliczyć warunki życia dla daty urodzenia28.11.1989 z rozpisaniem jak to się robi i wyznaczeniem podliczb będę bardzo wdzięczna.Niestety sama utknęłam i coraz bardziej robi się to dla mnie niezrozumiałe.Z moja datą urodzenia poszło mi łatwo a tu nie mogę sobie poradzić.Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

Bardzo proszę o pomoc w wyliczeniu warunków życia i podliczb dla daty urodzenia 28.11.1989 Bardzo dziękuję

 

I Warunki : 3/12,39

II Warunki : 2/20,38

III Warunki : 5/14,23,32,41,50,59,77

IV Warunki : 1/10/37/55

 

Jak to się liczy to powinnaś znaleźć w tym dziale :)

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

A ja mam pytanie co do długości trwania warunków życia:

 

DŁUGOŚĆ TRWANIA WARUNKÓW ŻYCIA – CZAS ZMIANY WARUNKÓW:

 

DŻ – Droga Życia, a lata poniżej, to Twój wiek

Zmiana warunków zawsze następuje w dniu Twoich urodzin – odnajdujesz Twoją Drogę Życia poniżej i wiek,w którym następuje zmiana, np. jesteś DŻ 8 to zmiana Twoich II na III Warunki następuje w wieku 37 lat, to tzw „punkt zwrotny”, następuje zmiana energii, poprzez które realizujesz Twój własny Cykl, np Twórczy – II.

 

 

DŻ 1 – I na II = 35 lat....II na III = 44 lat.....III na IV = 53 lat

 

DŻ 2 – I na II = 34 lat....II na III = 43 lat.....III na IV = 52 lat

 

DŻ 3 – I na II = 33 lat....II na III = 42 lat.....III na IV = 51 lat

 

DŻ 4 – I na II = 32 lat....II na III = 41 lat.....III na IV = 50 lat

 

DŻ 5 – I na II = 31 lat....II na III = 40 lat.....III na IV = 49 lat

 

DŻ 6 – I na II = 30 lat....II na III = 39 lat.....III na IV = 48 lat

 

DŻ 7 – I na II = 29 lat....II na III = 38 lat.....III na IV = 47 lat

 

DŻ 8 – I na II = 28 lat....II na III = 37 lat.....III na IV = 46 lat

 

DŻ 9 – I na II = 27 lat....II na III = 36 lat.....III na IV = 45 lat

 

Zmiana Twoich Warunków następuje zawsze w dniu Twoich urodzin, np.:

17 października w wieku 44 lat (Twoja Droga Życia 1, zmiana II na III Warunki)

 

 

Jeżeli moja droga życia to 11 to mam redukować ją w tym przypadku do 2 czy nie? Po wydarzeniach w moim życiu widzę że chyba nie powinienem redukować(dla mnie wychodzi że zmiana warunków była w dokładnie właśnie w moje 25 urodziny), ale proszę o opinie w tej kwestii.

Edited by ramzes69
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Witam , moja data urodzenia 22.03.73:hahahaha:)

 

Izis czy mogłabyś sprawdzić czy dobrze policzyłam i jak to ziterpretować? Dziękuję

 

Cykle życia:

I-3

II-4/22

III-2/20

 

Etapy:

I- 1.1.2001-22.07.2001

II- 1.1.2028-22.08.2029

 

obliczylam warunki życia:

 

I-7

II- 5/23,26 i 6/24

III-3/6 i 13/31

IV- 6/24 i 5/23,26

Link to comment
Share on other sites

Izis od dosyć dawna nie udziela się na forum

w zasadzie dobrze obliczyłaś, w kursie jest ładnie opisane co i jak... proszę poczytaj

 

 

 

proszę o nie pisanie próśb o interpretację w kursie, od tego jest dział "interpretacji dat urodzenia"

 

każdy post z prośbami będzie usuwany

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...