Jump to content

Księżyc w znaku lwa


Recommended Posts

kobieta z księżycem w znaku lwa opanowana jest uczuciem silnego wyrażania swych odczuć oraz w mniejszym lub większym stopniu, całej swej osobowosci. w niezmąconym kształcie jej kobieca dusza promieniuje siłą i serdecznością. do podstawowych cech osobowości należy również pewność siebie oraz chęć imponowania. taką osobę cechuje nie tylko wewnętrzna pewność siebie. ona ma też dumę. kto zrani tę lwią duszę, powinien się przygotować na potężny "cios łapą", tyle że nie fiz., ale słowny, gdyż takie jest celniejszy. nie można też nie dostrzecz u niej pewnej dozy dominacji. jest tu podświadome dążenie do tego, by własne osądy wzgl. uczucia wynosić do rangi miernika wszechrzeczy i oceniania wg nich swych biiźnich. czasami czyni to zbyt pochopnie i może być przez innych odbierana jako osoba arogancka.

ale w głębi swej duszy ta wewnętrznie silna i energiczna kobieta jest zdolna do głębokich oraz intensywnych emojci i szczerego współczucia. poza tym owładnięta jest nieodpartą potrzebą niesienia pomocy osobom słabszym i pokrzywdzonym przez los. w jej przypadku nie jest to jedynie gest bez pokrycia, gdyż doskonale potrafi motywować i organizować swoje otoczenie-w tym wypadku do pomocy. tyle, że ta dumna dusza chętnie bierze w swe posiadanie.

kto obdarzony jest taka wewnętrzną intensywnościa uczuć i pewnością siebie, jak kobieta z księżycem w lwie, powinien dopuszczać do emocjonalnego wyrażania swych uczuć, co może być blokowane przez inne elementy horoskopu. dlatego też kobieta z takim układem potrzebuje możliwie szerokiego grona swych bliźnich, wśród których będzie mogła błyszczeć. powinna też rozkoszować się tym, że jej serdeczność promieniuje na innych.

miłość i prartnerstwo są wprawdzie ważne dla każdej kobiety, ale w tym wypadku nabiera szczególnego znaczenia. ma wyrobiony obraz silnego męskiego typu, który powinien odpowiadać konkretnemu towarzyszowi życia. tęskni do silnego partnera, który będzie nieustannie afiszował się z adoracją jej osoby.

Link to post
Share on other sites

jeżeli kobieta z księżycem w znaku lwa urodziła się w żywiole ognia, to z pewnością jej potrzeby psychiczne będą całkowiecie spełnione. w dodatku w tak dużym wymiarze, że bliźni ze swymi potrzebami zostaną przez nią całkowiecie pominięci. szczególnie słońce w znaku lwa oraz barana bardzo wzmacnia umiejętność przebicia się. nie tylko wie, czego chce i czego pragnie, ale wie również jak to osiągnąć. ale bez obawy. jest również gotowa i zdolna dawać szczególnie dużo zarówno w sferze uczuciowej, jak i materialnej.

 

żywioł powietrzny może mieć również dość pozytywny wpływ na życie duchowe kobiety z księżycem w znaku lwa. wprawdzie jej wewnętrzną siłę osłabia nieco wpływ słońca znajdująego się w znaku bliźniąt lub wagi, potrafi jednak reagować bardzo emocjonalnie na rzeczy, ludzi i zdarzenia. w końcu to ów "powietrzny" wpływ decyduje o tym, że jej urok osobisty działa jeszcze intensywniej. natomiast kobiety urodzone w znaku wodnika mogą mieć pewne trudności. w takim układzie księżyc i słońce znajdują się w pozycji wywołującej napięcia, tak więc dązenia wewnętrzne i zewnętrzne są wobec siebie przeciwstawne. kobieta z takim układem dąży psychicznie do zachowań autorytarnych i dominacji. świadomie zaś przyjmuje postawę przeciwstawną: zmierza do współpracy.

 

jeśli kobieta urodziła się w żywiole ziemskim, to jej spontaniczność, serdeczność i emocjonalność mogą zostać stłumione przez świadome dążenie do bezpieczeństwa, stabilności oraz uporządkowanych układów. stąd też wcale nie zaszkodzi, jeżeli bęzie zważała by jej spontaniczne odczucia psychiczne i emocjonalne nie były częściej tłumione, niż to jest konieczne. dotyczy to zwłaszcza pań urodzonych w znaku panny i koziorożca. natomiast u tych urodzonych w znaku byka może zarysować się silna wola posiadania.

ten układ księżyca i słońca sprzyja również wyrabianiu takich cech, jak: zazdrość, zarozumiałość i pamiętliwość. dlatego też tolerancja jest najważniejszą, ale i najtrudniejszą rzeczą, jakiej powinna się uczyć.

 

wraz z żywiołem wodnym do duszy kobiety spływa balsam. do serdecznego zainteresowania jakim ta kobieta darzy swych bliźnich, dochodzi jeszcze uczucie głębokiego współczucia, tak więc jest ona osobą bardziej niż inni uwrażliwioną na potrzeby i problemy otoczenia. ale życie z kosmiczną mieszanką wewnętrznej siły i zewnętrznej delikatności wcale nie jest łatwe. żwłaszcze wtedy, gdy są to kobiety urodzone w znaku skorpiona. takie połączenie wywołuje u kobiety z księżycem w znaku lwa namiętnośc przysparzającą jej wielu cierpień oraz coś wrodzaju psychicznej "ciekawości". osoba taka pragnie wszystko wiedzieć i dogłębnie zbadać, często w ferworze walki wdzierając się głębiej w ludzkie dusze, niż zaninteresowani by sobie tego życzyli. powinna więc nauczyć się liczenia się z innymi.

 

PARTNER U JEJ BOKU

najkorzystniejszy układ dla spełnionych kontakórw partnerskich to taki, gdy księżyc kobiety i urodzeniowy znak mężczyzny znajdują się w tym samym żywiole, a więc w znaku barana, lwa lub strzelca. panowie spod tych trzech znaków są energiczni, dynamiczni i pozytywnie nastawieni do życia. tak więc można powiedzieć, że żyja w taki sposób, za jakim ta kobieta tęskni, jak pragnie i sama czuje.

jasne, że w takim układzie wzajemnie zrozumienie i dopełnienie najlepiej się sprawdza. jedynie związek księzyca w znaku lwa ze słońcem w znaku lwa można by uważać za nieco dyskusyjny. jak wiadomo, podobnieństwa się przyciągają. ale w tym przypadku może dochodzić do walki sił, ponieważ cechą lwa jest nadawanie tonu i dominowanie. sztukę konpromisu dość trudno tu wypracować.

 

w miarę harmonijnie, ale równie interesująco kształtuje się pożycie, gdy partner urodził się w znaku bliźniąt, wagi lub wodnika. dochodzi tu do głosu żywioł powietrzny, kórzy zapewnia rozmach, zmiany i zrozumienie(przynajmniej ze strony mężczyzny).

mężczyzna spod znaku bliźnąt może dzięki swemu żywemu i dynamicznemu sposobowi bycia dopomóc partnerce nieco się rozruszać, zejśc na chwilę ze swojego piedestału.

pan waga jest kulturalnym, czarującym i uprzejmym towarzyszem, który dzięki swej dyplomacji połącząnej z psychiczną siłą, przeważnie dobrze sobie radzi w tej relacji.

od partnera urodzonego w znaku wodnika kobieta może spodziewać się wprawdzie tolerancji, ale pod znakiem zapytania stoi, czy potrafi on (i chce) zrozumieć jej podświadome dązenia i reakcje. albowiem świat doznań i przeżyć każndego z nich leży na przeciwstawnym biegunie.

 

jeżeli u panów dominuje żywioł ziemski, to wzajemne porozumnienie również przebiegać będzie z zakłóceniami. zwłaszcza związek z mężczyzną urodzonym w znaku byka może okazać się trudny lub nawet niebezpieczny. głównie dlatego, że obu stronom brakuje gotowości do zawierania kompromisów oraz wyrozumiałości.

bardziej elastyczny pod tym wsgl. jest partner spod znaku panny. ale on z kolei ma problemy w spontanicznym wyrażaniu swych emocji. a to właśnie jest dla kobiety z księżycem w znaku lawa najważniejsze.

również mężczyzna spod znaku koziorożca należy do tych oschłych i pełnych rezerwy przedstawicieli płci przeciwnej, którzy niezbyt chętnie poruszają się po tajemniczym i nie dającym się określić gruncie kobiecej psychiki. jeśeli jednak potrafi reagować na wysyłane przez nią bodźce, to będzie podziwiał wewnętrzne lub emocjonalne zdecydowanie tej silnej duszy kobiecej.

 

panowie należący do żywiołu wodnego, są tylko warunkowo zaliczani do odpowiednich partnerów kobiety z księżyciem w naku lwa.

współżycie z panem spod znaku skorpiona może być pełne napięć. ze wzgl. na jego "świdrujący", a zarazem zdystansowany sposób bycia, przepełniona uczuciami i stale mająca nadziję na pozytywny oddźwięk pani może czuć się bardziej prowokowana niż adorowana.

mężczyźni urodzeni w znaku raka lub ryb są wrażliwi i potrafią się wczuć w położenie swych bliźnich. jednak tej kobiecej duszy może brakować owego "pazura" i siły przebicia, których podświadomie poszukuje u przedstawicieli płci przeciwniej. ale właśnie od tych panów może się nauczyć, jak się przecić bez stosowania siły.

 

JEJ STOSUNEK DO MATKI

postrzega swą matkę z reguły jako osobę serdeczną, pewną siebie, ale i dominującą, która niejednokrotnie dzierży w dłoni małżeńską buławę. poza tym doskonale sprawdza się w życiu zawodowym lub reprezentując własne interesy. obraz matki nacechowany jest w mniejszym lub większym stopniu autorytetem, siłą i konsekwencją. może odbierać ją, jako kobietę niezbyt współczującą i wrażliwą. natomiast może odczuć siłę i energiczne wsparcie ze strony matki we wszyskich dziedzinach życia, nawet wtedy gdy sama przestanie już być dzieckiem.

w korzystnych sytuacjach może się nauczyć od swej matki, jak dawać upust swym uczuciom i doznaniom oraz jak wyrażać je w sposób naturalny i spontaniczny.

 

ONA W ROLI MATKI

jako matka kobieta z księżycem w znaku lwa daje przede wszystkim upust swemu rozwiniętemu instynktowi opiekuńczemu, a w kontaktach z dziećmi jest serdeczna i spontaniczna. z pewnością zupełnie nieświadomie i automatycznie wystawia na próbę swoje zdolności przywódcze. oczywiście nie robi tego po to, by zdominować swe potomstwo, lecz dlatego, że dobrze mu życzy. czasami nawet lepiej niż dzieci tego pragną. nie zaszkodzi więc, by zwracała uwagę, aby nie przesadzić w tej kwestii. inaczej zupełnie niepotrzebnie będzie to obciążało jej stosunki z dziećmi, zamiast kształtować je na serdeczności i zaufaniu.

 

H. Heinrich - Księżyc jest kobietą.

Link to post
Share on other sites
arabika
a w którym domu ten lwi księżyc się wyleguje? :) mój w 8.

a tekst jutro uzupełnię. pozdrawiam:)

 

w VII :ysz:

 

 

Uzupełnienie tekstu - REWELACJA :usmiech:

Link to post
Share on other sites
cynamonowa41

Jesli mogę to i ja za arabiką w kolejce się ustawię i poproszę o interpretację

księzyc w raku w IV/V dom ( 16,40)

czesem wychodzi IV czasem V-:) siedzi sobie na osi i patrzy na oba domy

Link to post
Share on other sites

kombinacja KSIĘŻYC W LWIE/WENUS W STRZELCU

serdeczna i wspaniałomyślna natura. przesada i nadmiar panują nad światem potrzeb emocjonalnych i duchowych tej kobiety. okazuje ona dużo serca i wdzięku, ale też wiele niezależności i swobody. w ten sposób uwodzi nie tyle swoją powierzchownością, która jest połączeniem urody i temperamentu, co skłonnością do bezpośredniego przechodzenia do czynów.

Link to post
Share on other sites

cynamonowa, jeśli księżyc siedzi sobie na wierzchołku, to tym bardziej akcentuje swoje miejsce w tym domu. tzn. w Twoim przypadku V. nawet gdy jest w końcowych stopniach potrzedniego domu(iV), to i tak w przeważającej mierze udziela mu się zdecydowana energia następnego domu:)

 

KSIĘŻYC W ZNAKU RAKA

w tej duszy kobiecej dochodzą do głosu typowe księżycowe cechy. uczuciowość, nastrojowość i wrażliwość(a nawet nadwrażliwość). bardzo łatwo ją rozentuzjazmować, jak i zranić. prawdopodobnie jest to główna przyczyna jej trochę chwiejnych i humorzastych reakcji, względnie przesadnego zamknięcia w sobie. ta wrażliwa dusza musi (ze wzgl. na tę wrażliwość) borykać się z zewnętrznymi wrażeniami i bodźcami w związku z tym częściej niż inni chroni się przed surowym życiem, aby świat jej emocji nie doznał uszczerbku.

domatorstwo, opiekuńczość są bardzo głęboko zakorzenione w jej naturze. jeżeli więc inne elementy horoskopu nie wywierają odmiennego wpływu, to macierzyństwo i wychowanie dzieci, czy też rodzina sama w sobie mogą być wielkim życiowym zadaniem dla niej. zarówno jej psychiczne, jak i fiż. dobre samopoczucie rzeczywiście w znacznym stopniu zależy od tego, czy w tej dziedzinie jej życia panuje harmonia, czy też nie.

kobieta z księżycem w raku wszystkie swe działania i całą aktywność poświęci na to, by osiągnąc taki stan rzeczy oraz utrzymać go. nawet gdyby inne wpływy horoskopu sprawiły, że będzie to kobieta wyemancypowana, to zawsze najlepiej będzie się czuła mogąc matkować swoim bliskim.

potrzebuje dużo ciepła poczucia bezpieczeństwa i przynależności. częśto też poszukuje w drugim człowieku tego, czego jej samej brak, mianowicie wewnętrznej stabilizacji. często popełnia błąd i nie przyznaje się do tego grająć na zewnątrz "twardą babę", zamiast przyznać się do tej swojej wrażliwości. w ten sposób czasami sama pozbawia się tego, za czym tak tęskni jej dusza. jeżeli jednak nabierze zaufania do otoczenia(oraz swej duchowej siły), co z zasady trwa nieco dłużej, staje się najbardziej wrażliwą, wierną i chętną do niesienia pomocy towarzyszką życia, przyjaciółką.

niezależnie od rodzaju kontaktów międzyludzkich potrzebuje zagłębiania się w jej duszę oraz pełni zrozumienia. jeżeli tego nie osiągnie, nigdy nie otworzy się do końca. mimo swojej wrażliwości, gdy ktoś zachowa się wobec niej jak przysłowiowy słoń w składzie porcelany czy w sposób nieelegancki potrafi dać tak ostrą odprawę jak nikt inny.

potrafi być bardzo pamiętliwa. w jej duszy bowiem gromadzi się wszystko(i to dosłownie wszystko!) każdy komplement i miły gest, ale i każda uraza. sprawdza się tu powiedzenie, że wszystko można przebaczyć-zapomnieć nie. być może dlatego, że zapomina ona pozbyć się od czasu do czasu ze swej duszy zalegających w niej złych emocji.

 

PARTNER U JEJ BOKU

jeżeli kobieta z księżycem w raku urodziła się pod znakiem żywiołu wodnego, to ma dobre (a nawet bardzo dobre) szanse na harmonijny rozwój i spełnienie swych duchowych potrzeb. zwłaszcza u kobiet urodzonych w znaku raka może się zdarzyć, że typowe właściwościksiężycowe zaznaczają się z ponadrzeciętną siłą. w niekorzystnym przypadku może to powodować silne wahania nastrojów oraz humorzastość.

kobieta urodzona w znaku skorpiona ma niewielki "kolec" i trochę siły przebicia, co pozwala jej na skuteczną realizację potrzeb.

natomiast u pani urodzonej w znaku ryb wrażliwość może się przeradzać w podatność na hipnozę. ta kobieca dusza już od dawna wie, co w trawie piszczy, gdy inni jeszcze nie mają o tym zielonego pojęcia.

 

jeżeli urodziła się w żywiole ziemskim, to w jej osobowości równoważą się cechy, gdyż połączenie żywiołu wodnego i ziemskiego zawsze jest owocne. kobieta urodzona w znaku byka, obdarzona jest większą wytrwałością i stabilnością emocjonalną. ponadto ma możność pielęgnowania swojego umiłowanego ogniska domowego.

również znak panny sprzyja tej damie, gdyż dzięki niemu jej "psychozabawa" zyskuje system, metodę oraz uporządkowanie a tym samym większą wytrwałość i wytrzymałość psychiczną.

to samo można odnieść do urodzonych w z.koziorożca, jednak w tym układzie oscyluje często między wewnętrzną niestałością a świadomą dyscypliną. ten układ stwarza napięcia, więc tak urodzona kobieta musi się nauczyć równoważenia dwóch przeciwstawnych biegunów.

 

położenie słońca w znakach w znakach trygonu powietrznego umożliwia wprawdzie trochę bardziej swobodne traktowanie życia i wszystkiego, co się z nim wiąze, ale na dnie duszy może pozostawać maleńka kropla goryczy, ponieważ nie potrafi sobie poradzić z własną uczuciowością i wrażliwością. księżyc w tym wypadku odczuwa dyskomfort psychiczny, gdy nie może roztrząsać zagadnien dotycznących psyche. urodzeniowe słońce natomiast usiłuje pomijać wszelkie uczuciowe doznania wzgl. sytuacje, kótre mogłyby wiązać uczuciowo. sytuacja taka dotyczy przede wszystkim kobiet urodzonych w znaku wagi.

urodzenie w znaku bliźniąt i wodnika powoduje u tej wrażliwej kobiety większą niestałość, niż mogłoby to być dla jej duszy korzystne. bardzo ważne jest więc, by kobiety z takim układem pozwalały dochodzić do głosu swym pragnieniom oraz wewnętrznym doznaniom.

 

urodzenie w żywiole ognistym jest-z kosmicznego punktu widzenia-raczej sprzeczne. u kobiet urodzonych w z.barana problem polega przede wszystkim na tym, że ich świadome działanie odbywa się prawie spontanicznie, podczas gdy nastroje psychiczne oscylują wokół ostrożnej powściągliwości. w takim układzie może upłynąć wiele czasu, zanim taka kobieta nauczy się przyjmować odpowiedną postawę, aby dobrze czuć się we własnej skórze.

podobnie jest z osobą urodzoną w z.lawa. jednak tutaj wola życia(słońce) zasilana jest nie tylko dynamizmem i spontanicznością, ale i zrównoważniem, opanowaniem. te same cechy charakteryzują kobiety urodzone w znaku strzelca.

 

 

na razie tyle. jak znajdę chwilę, to uzupełnię:)

Link to post
Share on other sites

A mozna prosić o interpretację takiego aspektu-księzyc w strzelcu(XI dom -luzna kon.z Neptunem) w kwadracie do słońca w rybach(II dom luzna kon. z Wenus).Z góry bardzo dziękuję.

Link to post
Share on other sites

KSIĘŻYC W ZNAKU RAKA-STOSUNEK DO MATKI

kobiety z księżycem w znaku raka odierają swoje matki jako kobiety opiekuńcze, kochające i subtelne (o ile nie nastąpiło zaburzenie innych elementów horoskopu). obraz matki jest nacechowany w dosłownym znaczeniu macierzyńskością oraz rozbudowanym zmysłem pielęgnacji innych. może się też zdarzyć, że taka kobieta będzie się czuła przesadnie silnie otoczona tą matczyną opieką, by nie powiedzieć: ubezwłasnowolniona. stąd też musi pilnie baczyć, by nie przejąć od niej tego wzoru.

 

ONA W ROLI MATKI

kobieta będzie w niezmordowany sposób starała się zapewnić wszystko swoim dzieckom, czego im trzeba do zdroweego rozwoju. będzie się troszczyć nie tylko o zaspokojenie ich potrzeb cielesnych, ale i psychicznych. uważnie i troskliwie wspierać będzie rozwój swoich dzieci. wspaniałomyślnie rozdziela pochwały i pieszczoty, jest również niezrównaną pocieszycielką. przed nią dziecko zawsze może otworzyć serce, gdyż ma zapewnione wsparcie psychiczne. oczywiście przy założeniu, że księżyc w horoskopie nie napotyka ujemnych aspektów.

Link to post
Share on other sites

podobno sa trzy prawdy, dobrze że nie ta ostatnia;)

inne księżyce...w drodze. tzn. będą. na każdy założę oddzielny wątek, tak chyba będzie najbardziej przejrzyście.

Link to post
Share on other sites
  • Ismer changed the title to Księżyc w znaku lwa

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...