Jump to content
antubis12

Bierzmowany żołnierz Chrystusa

Recommended Posts

antubis12

Nie obrażając nikogo, że niektóre katechizmy przygotowujące do Bierzmowania nawet nie wspominają o konieczności walki z szatanem, o zjednoczeniu w tej walce, o potrzebnej broni duchowej. A przecież Bierzmowanie to Sakrament, w którym zrodzeni do życia Bożego przez chrzest otrzymują dar Ducha Świętego, aby budować Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, i walczyć z nieprzyjacielem naszego zbawienia.

Don Orione mówi do ks. Ottayio (9 V 1977): „Jezus dał Kościołowi Sakrament Bierzmowania, by przemienić każdego ochrzczonego w dzielnego żołnierza. Każdy powinien być wyraźnie świadomy swej roli walczącego w wielkim wojsku Kościoła. Zycie żołnierza jest życiem wyrzeczenia się, dyscypliny, ofiary i walki. Czy takie przekonanie mają Bierzmowani naszych czasów?. PAN poucza ks. Ottavio (13 XI 1978): Każdy ochrzczony jest włączony do Ciała Mistycznego Chrystusa i nabywa łaskę, która go czyni synem Bożym, ze wszystkimi przymiotami przynależnymi do tego wielkiego daru Bożego dla każdego ochrzczonego. Każdy zaś Bierzmowany zostaje żołnierzem i nabywa wraz z oznaką choć niewidzialną, ale wieczną prawo i obowiązek brania udziału we wszystkich czynnościach wojska, do którego należy, a główną wśród nich jest zwalczać wspólnego nieprzyjaciela... Prócz tego głównego skutku, Bierzmowanie daje siedem świętych darów, które jeszcze bardziej

 

wcielają w Ciało Mistyczne... W dzisiejszym Kościele nie rozumieją już tego, choć są to rzeczy tak proste. Z drugiej (strony zaś jest rzeczą ważną, że wielu kapłanów nie zna dziś ani natury, ani celowości tego Sakramentu; tak ważnego i stanowiącego tak wielki etap w życiu dzieci Bożych... .(więc) jak mogą oni wytłumaczyć dzieciom ten Sakrament, ustanowiony przeze Mnie, aby każdy człowiek, Przychodzący na ten świat, stanął przy Mnie, by zwalczać ciemne moce piekielne?

Ż tego miejsca trzeba wystosować apel do wszystkich (czcicieli, a zwłaszcza Rycerzy Sw. Michała Archanioła. Odnówcie w sobie moc Ducha Świętego, któregoście otrzymali przy Bierzmowaniu! Uświadomcie sobie, że Duch Święty daje wam moc do walki z szatanem, tylko musicie bardziej otwierać się na Jego działanie! Starajcie o zbroję Bożą: wiarę, prawdę, sprawiedliwość, gorliwość i apostolską, modlitwę i miecz Ducha, którym jest słowo I3oże (Ef 6,1018). Tutaj trzeba szukać powodu, dlaczego. Do Rycerstwa przyjmuje się tylko chrześcijan bierzmowanych! Jako Bierzmowani i Rycerze św. Michała Archanioła jesteście żołnierzami Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata! PAN skarży się do ks. Ottayio (24 XI 1978): „Oto, mój synu, co uczynili niektórzy! Pod naglącym wpływem szatana, zwiedli Moich żołnierzy, przekonując ich, że dziś nie należy mówić o , wrogu i o walkach, bo to wszystko jest tylko wytworem egzaltacji biednych chorych na galopującą sklerozę,.. Nieprzyjaciel dokonuje więc swego dzieła zniszczenia, duchowego I moralnego, a nieraz nawet i fizycznego

Sakrament Bierzmowania czyni chrześcijanina

wyposażonym we władzę i moc, niezbędną do walki z nieprzyjaciółmi zbawienia. PAN mówi do ks. Ottayio o bierzmowanym (24 XI 1978): „Staje się on , dlatego że jest już w stanie walczyć przeciw wszystkim siłom zła, siłom przeciwnym, wysłanym przeciw niemu przez Lucyfera, Szatana i Belzebuba. Walcząc bronią odpowiednią, może on odrzucić wszystkie ataki, skierowane przeciw niemu i przeciw Kościołowi, temu Sakramentowi Zbawienia, umieszczonemu w świecie, by mógł przyjmować na swe łono dusze zranione grzechem pierworodnym i własnymi winami. Ma również kierować ten wielki zastęp ku Ziemi Obiecanej, prawdziwej Ojczyźnie, do Domu Ojca, który nie zawahał się posłać na ziemię dla waszego zbawienia Mnie, swego Umiłowanego Syna, bym umarł na krzyżu. Bierzmowani mają więc walczyć nie tylko dla swej obrony, ale I za wielką rodzinę Bożą, za Kościół. Mają w tym celu wspaniały , z którego winni być zawsze dumni... Bierzmowanie jest Sakramentem, który wyświęca chrześcijanina na przeciw wrogim siłom zła. Wyciska on niezatarte piętno na tej duszy i odróżnia żołnierza Chrystusowego od innych osób. Jest to drogocenny dar, ubogacający naturę ludzką chrześcijanina w siłę, moc, która daje mu możność obrony własnej i Kościoła, stojącego na straży Boskiego Odkupienia..

 

Widać więc z tego, jak wielka jest odpowiedzialność księży

i wszystkich przygotowujących do Bierzmowania za to, by przystępujący do tego Sakramentu zrozumieli dobrze, że jedynym jego celem jest otrzymanie od Boga potrzebnej siły do pokonania wroga, a walka ta ma trwać przez całe ziemskie życie każdego... Trzeba przywrócić mu jego światło, bo Sakrament ten będzie zrozumiany tylko wtedy, jeśli się pojmie, jakie jest jego miejsce w tym konflikcie, wiecznie trwającym, między potęgami złaciemności i światła.

z książki

królestwo Chrystusa

królestwo szatana

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gracjan85

Ja na przykład nigdy nie byłem bierzmowany.Chrzest miałem komunie też,ale bierzmowanie nie.Nie trzeba być bierzmowanym żeby być wybrańcem.Wielu ludzi ludzi uwarz się za wybrańców tylko dla tego że są katolikami.Powiedz im że jest inaczej to posypią się na ciebie gromy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...