Jump to content

rola i zadania aniolów


antubis12
 Share

Recommended Posts

POMOC św. Michała Archanioła i aniołów

Św. Michał Archanioł jest wodzem zastępów Pańskich (Joz 5,13—15), czyli wodzem całego stworzenia:

Aniołów, ludzi i kosmosu. Posiada szczególną świętość

wielkość, w której jedynie przewyższa go Maryja Niepokalana, Matka Syna Bożego, nasza duchowa Matka oraz Królowa Aniołów i całego wszechświata (zob. Ks. M. Polak. Wie 1- kość św. Michała Archanioła. Michalineum 1996). W chwili buntu Lucyfera św. Michał, pozostając wiemy Bogu, opowiedział się po stronie Boga, uznał GO z uwielbieniem za swego Stwórcę i Pana i oddal poklon adoracji Synowi Boże-mu, uznając GO również swym Królem w Jego ludzkiej naturze (Fibr 1,6). Pociągnął za sobą większą część Aniołów

i stoczył duchową walkę z Lucyferem i zbuntowanymi dw charni (Ap 12,7—9). Jako pogromca szatana jest Strażnikiem chwały Boga Najwyższego.

Jego imię MI—KA—EL oznacza: Któż jak Bóg! Jest z jednej strony wyznaniem nieskończonej świętości Boga, Jego chwały, mocy i potęgi, a z drugiej jest całkowitym poddaniem się Bogu z wyboru miłości. Pismo św. przedstawia św. Michała jako niebieskiego Egzorcystę, który, przyzywając Boga opierając się na Jego mocy, krzyżuje plany szatana jud 9, Za 3,1—2). Również przedstawia go jako Opiekuna i Obrońcę ludu izraelskiego (Wj 23,20—23; Lb 20,16; Dn 12,1). Teraz jest Patronem Kościoła Chrystusowego (zob. Ks. M. Polak. Sw, Micha! Archanioł— Obrońca Ludu Starego I Nowego Przymierza. Michalineum 1995). Jest również wodzem ludzi w walce Z mocami ciemności. Razem z Aniołami spieszy nam z pomocą, zwłaszcza gdy go przyzywamy z wiarą. Jak wódz ziemski działa przez swoich żołnierzy, podobnie tam, gdzie działają święci Aniołowie, przez nich działa ich wódz, Michał.

Św. Michał Archanioł jest wodzem kosmosu, którym się opiekuje poprzez swoich Aniołów, jak to w szczególny sposób ukazuje Księga Apokalipsy. Do ks. Ottayio mówi don Orione (14 VI 1978): Bardziej od nas, stworzeń ]ludzkich, uczynionych na obraz i podobieństwo Boże, Aniołowie promieniują tymże podobieństwem Bożym. Jako czyste duchy, wolne od materii, nie są uwiązani, jak nasze dusze,

 

 

ograniczeni przestrzenią. Poruszają się z szybkością myśli toteż w dobrym i złym mogą o wiele więcej, niż wy.

Wolni od materii, mogą działać na materię w sposób nadzwyczajny, zadziwiający... Jako istoty duchowe nie są „oni widzialni. Mogą więc być przy tobie w wielkiej liczbie,

ty tego nie odczuwasz, choć działają wiele dokoła ciebie orędziach do ks. Stefano Gobbi (Do kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej Katowice 1995. T I i II) Matka Naj w. tak mówi o roli św. Michała Archanioła i Aniołów

29 IX 1979); Aniołowie Pańscy stoją przy was. Jestem ich Królową. Są gotowi na Moje rozkazy, ponieważ Trójca Przenajświętsza powierzyła Memu Niepokalanemu Sercu dzieło

Odnowienia Kościoła i świata.

Święty Michał stoi na czele całej Mojej armii niebieskiej ziemskiej—już gotowej do walki.

Czujcie zawsze przy sobie obecność Aniołów Bożych wzywajcie często ich pomocy i opieki. Mają oni ogromną moc by was bronić i wyrywać z wszelkich zasadzek zastawianych na was przez szatana, Mojego i waszego przeciwnika, będą się wami jeszcze bardziej opiekować i odczujecie to szczególny sposób, ponieważ nadeszły czasy wielkiej próby i wkrótce wejdziecie w okres wielkiego ucisku, jakie- nigdy dotąd nie było. Uświadamiajcie więc sobie obecnosc Aniołów Pańskich przy was. Na Moje rozkazy staną się waszyrni obrońcami i przewodnikami, by każdy z was mógł wypełnić wszystko, co postanowiłam dla tryumfu Mojego Niepokalanego Serca”. W orędziu z dnia 13 X 1985 mówi: 0oddział, który sarna prowadzę, uformowany jest z wszystkich Aniołów i Świętych raju, Dowodzi nimi święty Michał Archanioł, stojący na czele niebieskich zastępów. To wielka bitwa. Toczy się ona przede wszystkim w sferze duchów.

Na tej ziemi Mój zastęp tworzą ci wszyscy, którzy — zgodnie z łaską otrzymaną na Chrzcie Świętym — żyją w miłości, uwielbiają Boga i idą pewną drogą doskonałego zachowywania przykazań Pana. Są oni pokorni, ulegli, mali, miłosierni. Omijają zasadzki demona i nie ulegają łatwym pokusom przyjemności. Idą drogą mości, czystości i świętości. Mój zastęp uformował się ze wszystkich Moich małych dzieci, dających Mi odpowiedź we wszystkich częściach świata i idących dziś za Mną drogą, którą im wyznaczyłam przez te lata” Ufamy, że Czciciele i Rycerze Sw. Michała Archanioła należą również do zastępu Maryi.

O zadaniach Aniołów tak mówi Matka Najśw. do ks. Gobbi (7 X 1986): Jeśli pozwolicie Mi się ulegle prowadzić,

będziecie zawsze odczuwać przy sobie drogocenną pomoc Aniołów Pańskich, Błogosławionych i Świętych

z Raju oraz wszystkich dusz oczyszczających się jeszcze

w Czyśćcu”.

Mówi także (29 IX 1986): „Wszystkie Niebieskie Duchy są istotami jaśniejącymi i pełnymi mocy, znajdującymi się blisko Boga. Kochają Go, służą Mu, bronią Go i otaczają chwałą, W świetle Przenajświętszej Trójcy widzą wszystkie niebezpieczne i podstępne zasadzki zastawione na was przez złe duchy, walczące przeciw Bogu i Jego królewskiej władzy... Jesteście włączeni w tę wielką walkę i dlatego powinniście zawsze powierzać się ich niezawodnej opiece oraz często wzywać na modlitwie ich potężnej pomocy.

bronią używaną przez demony jest zło, grzech, nienawiść, nieczystość, pycha, bunt przeciw Bogu. Bronią zaś uzywaną przez Duchy Niebieskie — stojące u waszego boku jest dobro, Boża laska, miłość, czystość, pokora i ulegle

poddanie się woli Pana,

Zadanie Duchów Niebieskich polega również na umacnianiu was, leczeniu waszych ran, obronie przed zasadzkami Mojego przeciwnika, ochronie przed złem I prowadzaniu was po jaśniejącej drodze Mojej woli”.

W orędziu z dnia 29 IX 1990 mówi Maryja do ks. Gobbi:

W tym czasie wielkiego ucisku zapraszam was do życia

w głębokiej jedności z Aniołami Pana. One wypełniają dziś

dla was ważną misję.

oświetlają waszą drogę, którą powinniście iść, aby trwać wiernie w uczynionym Mi poświęceniu... Aniołowie biorą was za rękę i prowadzą drogą światłości, miłości i świętości. I dodają wam odwagi i umacniają w licznych trudnościach, jakie musicie znosić, Podtrzymują was w ludzkiej słabości. sa przy was jak prawdziwi bracia, biorący do serca waszą osobę i wasze życie.

Bronią was przed stałymi atakami szatana, przed licznymi zasadzkami i przeszkodami, które stawia wam na drodze.

...W tych złych czasach powinniście wiele się modlić (ID Aniołów Pańskich. To jest godzina potęg anielskich. one to prowadzą wszystkie Moje dzieci do decydującej Bitwy, aby szatan został całkowicie pokonany i aby nadeszło chwalebne Królestwo Chrystusa, w tryumfie Mojego Niepokalanego Serca w świecie”.

Maria Królowa Aniołów zachęca nas do większej czci i przyjaźni z naszymi Aniołami Stróżami (29 IX 1981):

„Módlcie się do swoich Aniołów Stróżów I przeżywajcie ufnie i spokojnie bolesne godziny oczyszczania”. W orędziu z dnia 29 IX 1987 — mówi: Wzywam was więc do Jedności z Aniołami i Świętymi Z Raju. Proszę was zwłaszcza o częstszą modlitwę do waszych Aniołów Stróżów, ponieważ są oni w tych czasach wezwani do wypełnienia względem każdego z was, Moi najmilsi synowie, szczególnego wyznaczonego im przeze Mnie zadania. Moje Serce pragnie, żebyście do codziennej modlitwy (Anioł Pański) donucili również modlitwę do Anioła Bożego.

Wzywam was do życia w ciągłej zażyłości i ufności wobec waszych Aniołów Stróżów. Wzywajcie ich w potrzebach, przywołujcie w niebezpieczeństwach, włączcie ich w waszą pracę. Powierzajcie im wasze trudności, szukajcie ich w chwilach pokusy. Oni muszą teraz stanowić jedno z warni”.

W orędziu z dnia 2 X 1992 Maryja mówi do ks. Gobbi: „W tym ostatecznym okresie oczyszczenia i wielkiego ucisku szczególnie i mocno ujawniają się Aniołowie Pana. Weszliście w najboleśniejszą i najtrudniejszą fazę walki pomiędzy duchami dobra i duchami zła, pomiędzy Aniołami i demonami. To straszna walka, tocząca się wokół was i ponad wami. Wy, biedne ziemskie stworzenia, jesteście wnie wciągnięte i dlatego odczuwacie szczególnie silnie zasadzki, zastawiane na was przez złe duchy, które pragną wadzić was na drogi grzechu i zła. W tych czasach działanie Aniołów Stróżów musi więc stać się Jeszce silniejsze

stale, Módlcie się często, słuchajcie ich z uległością, idźcie za nimi w każdym momencie. Oddawanie czci i chwały Aniołom Pańskimi powinno ię rozszerzać w Kościele i stawać bardziej uroczyste. Oni mają zapowiedzieć wasze bliskie wyzwolenie. To rb zadanie”. Waszym Aniołom Stróżom powierzone jest zadanie ochraniania was przed wielką, otaczającą was ciemnością. Mają wam pomóc zawsze kroczyć w świetle prawdy, swiętości, czystości, pokory, ufności i miłości.

Aniołowie Stróże mają również za zadanie bronić waszego życia. Jak liczne i podstępne są zasadzki z:astawiane każdego dnia na was przez złe duchy, by doprowadzić dusze do wiecznego potępienia. Ich działanie bardzo się obecnie nasiliło poprzez środki masowego przekazu, takie jak prasa i telewizja. Podstępnie i przebiegle propaguje się zło pod pozorem dobra; grzech — jako doświadczenie osobistej wolności; przekraczanie Prawa Bożego — jako nową zdobycz biednej, zepsutej ludzkości. Jakże silne i stale są ataki złych duchów. Usiłują one zadać wam cios, godząc nawet w wasze życie fizyczne przez wypadki, nieszczęścia, zamachy, choroby, klęski, przemoc, wojny, rewolucje. Waszym Aniołom Stróżom zostało powierzone zadanie chronienia was we wszystkich tych nieszczęściach, strzeżenie was przed tymi zasadzkami oraz doprowadzenie do życia, dzięki ich niezawodnej i mocnej opiece.

Aniołowie Stróże mają za zadanie walczyć razem z wami w tej samej bitwie, abyście odnieśli zwycięstwo. W wielkiej próbie, która właśnie nadeszła, jeszcze silniejsza i bardziej krwawa staje się walka pomiędzy Niewiastą obleczoną w słońce a czerwonym Smokiem, pomiędzy siłami zła i dobra, pomiędzy Chrystusem i Antychrystem. Ta bitwa rozgrywa się przede wszystkim na płaszczyźnie duchów: duchy dobre — przeciw duchom złym; Aniołowie przeciwko demonom; święty Michał Archanioł

przeciw Lucyferowi.

Jesteście uwikłani w wielką walkę, która nieskończenie przekracza wasze sity. Powinniście więc być szczególnie złączeni z Aniołami, Oni są wam bliscy w tych zmaganiach i posiadają ogromną moc w tej bitwie. Pomagają wam walczyć i prowadzą was do pewnego zwycięstwa”.

114

Zachęcając was do przyzywania trzech Archaniołów, Maryja mówi do ks. Gobbi (29 IX 1986 oraz 29 IX 1994):

Archanioł Gabriel wzmacnia was i podtrzymuje, Prowadzi drogą odwagi i dawania heroicznego świadectwa o Jezusie i Jego Ewangelii.

Od niego nadeszła niebiańska zapowiedź pierwszego przyjścia Mojego Syna na świat, on też stanie się promiennym posłańcem drugiego przyjścia Jezusa w chwale,.. Archaniołowi nazwanemu Mocą Bożą powierzono rolę głoszenia wszystkim boskiego powrotu Chrystusa w mocy Jego Boskiej potęgi...

Archanioł Rafał umacnia was w waszej słabości, wylewa balsam na każdą bolesną ranę, uwalnia was od ciężaru zmęczenia i zniechęcenia, abyście kontynuowali walkę — z tarczą wiary, w pancerzu miłości i świętości.

...Archaniołowi Rafałowi powierzono misję uczestniczenia w wielkiej walce w charakterze niebieskiego lekarza, aby wam dopomagał i leczył wszystkich tych, którzy zostaną uderzeni i zranieni. Jak przywrócił on Wzrok Tobiaszowi, tak też i milionom biednych dzieci — które oślepił grzech, błędy i wielka ciemność waszych dni — przywróci wzrok, aby mogły powrócić do wiary i kontemplowały Boski blask Prawdy...

...Archanioł Michał broni was przeciw wszystkim straszliwym atakom szatana... Wzywajcie go często — przez bardzo skuteczną modlitwę egzorcyzmu (chodzi

rnodlitwę ułożoną przez Papieża Leona XIII: Swięty Michale Archaniele, broń nas w walce...).

• ..Archaniołowi Michałowi powierzono rolę prowadzenia zastępów anielskich i Moich wiernych dzieci w bitwie z przywykłymi do wojny armiami szatana i tła; z siłami szatańskimi i masońskimi, zorganizowanymi już na szczeblu światowym w jedną wielką moc, aby walczyć przeciw Bogu i przeciw Jego Chrystusowi.

Święty Michał będzie interweniował w tym celu, by pokonać starodawnego nieprzyjaciela, Lucyfera, który w ostatniej godzinie ukaże się z całą mroczną potęgą Antychrysta. Święty Michał ma za zadanie walczyć z nim, pokonać, zmiażdżyć go w jego królestwie ciemności i ognia. On ofiaruje waszej Niebieskiej Matce łańcuch, którym go zwiąże, i klucz do zamknięcia bram Czeluści, z której nie będzie już mógł wyjść, aby szkodzić światu” (por. Ap 20,1—3).

św. Michał Archanioł, pogromca złych duchów, szanując naszą wolność prosi nas, abyśmy jak najczęściej przyzywali jego pomocy, a wtedy on będzie odpędzał złe duchy i bronił nas przed atakami szatana. W orędziu (19 VII 1996) mówi do jednego ze swych czcicieli (zob. Któż jak Bóg nr 5/96

s.23):

„Pan Róg chce, abyście mnie przyzywali na pomoc w walce z szatanem. Wolna wola ludzi stoi na przeszkodzie wypędzania szatana z ich życia. Gdy jednak przyzywacie mnie i prosicie, abym was wspomagał w odpędzaniu szatana od was, od ludzi, poszczególnych narodów i krajów

— przybywam. Chcę was prosić, Moi Czciciele, abyście, mając na uwadze chwałę Boga, odmawiali w każdej godzinie modlitwę ułożoną przez Papieża Leona XIII: <święty Micha-

 

 

 

archaniele broń nas w walce...) Odmawiając tę modlitwę

24 razy na dobę, dajecie mi możność wkraczania W historię swiata i wspomagania was w zaciętej walce, jaką szatan toczy w waszych czasach.

Szczególnie zaś będę chronił przed ataka szatana tych, którzy będą odmawiać tę modlitwę 24 razy w ciągu doby. Jeśli idziecie spać — odmówcie tyle ra.y ten krótki zorcyzm, ile godzin będzie trwał wasz sen, abym również wtedy, odpowiadając na wezwanie waszej wolności, mógł .spieszyć wam z pomocą”.

Czcigodny Sługa Boży ks. Br. Markiewicz już 100 łat temu pisał o dwóch obozach stojących na przneciw siebie: jeden idący za Chrystusem, drugi mający za głowę księcia tego świata, szatana, ojca kłamstwa. Szatan, zniewalając I Idzi pozorami postępu i prawdziwej mądrości, pociąga ich do roztropności ziemskiej, zmysłowej, szatańskiej (3k 3,15—16). Brnąc w grzechach i przewrotnościach zniewoleni ludzie uważają siebie za roztropnych.

Ks. Markiewicz pisze: Roztropność światowa dąży w swoich myślach, uczuciach, słowach i uczynkach tylko do celów ziemskich kosztem najświętszej religii i przykazań Bożych. Ona o niczym nie marzy jak tylko, aby nabyć czym prędzej jak najwięcej ziemi, majątku, jakby podnieść ród swój i zabłysnąć na świecie światłem jak najjaśniejsi Ona ma na myśli tylko osiągnięcie zaszczytów, skarbów zysków, rozrywek i przyjemności... Dla nich tylko żyje i powięca się nie przebierając w środkach. Kłamstwa udawanie, podstępy, oszukaństwa, kradzieże mordy pojedynki są u niej na porządku dziennym jako rzeczy godziwe i dozwolone” (PiP 1899 s. 58).

Ks Markiewicz nie wątpił o zwycięstwie obozu wyznawców Chrystusa: jednak dla walczących w <obozie Świętych> pozostaje otucha i pewność, iż z Chrystusem złączeni zwyciężą pewnie Jego wrogów docześnie i wiecznie i sprowadzą na ziemię okres najświetniejszy w dziejach świata.

Bronią naszą w tej walce ma być miłość Boga; bliźniego, nawet nieprzyjaciół jak największa, modlitwa gorąca, częste przystępowanie do świętych Sakramentów i cierpliwość niewyczerpana (PiP 1907 s. 27). A widząc Sługa Boży powołanie, jakim Bóg obdarzył św. Michała Archanioła, nie tylko wybrał go jako Patrona swych Zgromadzeń zakonnych, ale radzi, abyśmy w walce z szatanem obrali go sobie za naszego Patrona.

Po Panu Jezusie i po Najświętszej Maryi Pannie jest święty Michał Archanioł największym dobroczyńcą ludzkości.

On jest pewnym przewodnikiem dla błądzących, pociechą

i pokrzepieniem dla upadłych; obrońcą i pocieszycielem

dusz strapionych, dzietnym pogromcą duchów piekielnych

i gorszycieli żyjących na ziemi. On jest przyjacielem i opiekunem łudzi schodzących z tego świata, a także po zejściu

z rej ziemi pełni szc2ególną rolę w niebie.

 

Złączeni z Chrystusem z pomocą wodza zastępów Pańkich zwyciężą zasadzki szatana i z ufnością mogą spodziew:ić się spełnienia prośby wyrażonej w ostatniej zwrotce ueśni cło św. Michała:

Panie, w chwili mego zgonu

Udziel łaski swemu słudze,

Michał od Twojego tronu

Niechaj przyjdzie kii posłudze.

z książki królestwo Chrystusa i królestwo szatana

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...