Jump to content
goshaa

Przyszłośc związana z drogą życia

Recommended Posts

goshaa

Droga życia 1

 

Życie niezwykle interesujące i barwne; możliwość wspięcia się na sam szczyt. Sukcesy jednak nie przyjdą same, lecz jedynie dzięki wytrwałości, stanowczości i entuzjazmowi danej osoby. Osoby te będą pionierami we wszelkich dziedzinach życia, narzucając otoczeniu swe pomysły i idee. Są to urodzeni przywódcy; indywidualiści i organizatorzy. Powinni zatem wykorzystać swe zalety i energię w sposób konstruktywny i twórczy, prowadząc przez życie i wskazując drogę do sukcesu jednostkom słabym, niezdyscyplinowanym czy zależnym od nich. Oryginalne i ambitne, inteligentne i zdolne do realizacji wszelkich planów i zamierzeń, zwłaszcza, jeśli będą mogły działać na własny rachunek. Jeżeli jednak pozwolą, aby do głosu doszedł negatywny aspekt tej wibracji, wówczas nadmiar ambicji uczyni z nich wyrachowanych egoistów, dążących do celu za wszelką cenę, nie przebierających w środkach i nie liczących się z innymi. Zamiast pewności siebie, wykazywać będą arogancję i megalomanię, a silny charakter w ich przypadku oznaczać będzie nietolerancję i skłonności dyktatorskie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
goshaa

Droga życia 2

 

Sens życia i sukces jest dla tych osób nierozerwalnie związany z innymi ludźmi. Może on oznaczać małżeństwo, rodzinę lub pracę na rzecz społeczeństwa. Jednostki te będą niezależne od otoczenia jedynie wtedy, gdy zaznaczy się wpływ innych, bardziej "śmiałych" wibracji. Osoby te szukają w życiu miłości i harmonii w kontaktach z ludźmi. Da im ona upragnione poczucie bezpieczeństwa i okaże się dla nich większym sukcesem życiowym niż dla innych władza czy bogactwo. Dyskretne, powściągliwe i pełne taktu, wolą pozostawać w cieniu i służyć innym. Ich rady są bardzo cenione, gdyż opierają się nie tylko na głębokiej, rzetelnej wiedzy, ale i na intuicji. Osoby te posiadają zwykle solidne wykształcenie, a swą wiedzę i kulturę poszerzają przez całe życie. Nienawidzą wszelkiej ostentacji i, jak już powiedzieliśmy, najbardziej odpowiada im rola "szarych eminencji". Ciekawe, że bardzo często, wbrew ich intencjom, rola ta przysparza im sławy i zaszczytów. Niezwykle wrażliwi i uczuciowi, ludzie ci unikają kontaktów z osobami agresywnymi i wulgarnymi. Mają skłonności do wielokrotnego przeżywania podobnych doświadczeń życiowych, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Share this post


Link to post
Share on other sites
goshaa

Droga życia 3

 

Wibracja ta wróży egzystencję spokojną, wygodną i szczęśliwą. Osoby te będą się cieszyły tym, co życie daje najlepszego, a sukces osiągną łatwiej i szybciej niż inni. Z drugiej strony jednak, jeśli w ich Portrecie Numerologicznym nie pojawią się wibracje równoważące te tendencje, wówczas owa łatwość, z jaką będą się spełniały ich marzenia, może wywołać również ujemne skutki. Nigdy bowiem nie szanuje się rzeczy zdobytych bez wysiłku. Ponadto, wibracja ta charakteryzuje osoby wylewne, otwarte, lubujące się w luksusie i wszelkich wygodach, hojne i rozrzutne aż do przesady. Dlatego też nierzadko z bogaczy stają się biedakami. Wielką zaletą tych osób jest to, że potrafią wobec najtrudniejszych nawet sytuacji zachować wewnętrzną radość i optymistyczne, pozytywne spojrzenie na świat. Ich niezwykła osobowość, dar rozweselania i podnoszenia innych na duchu sprawiają, że osoby te są powszechnie lubiane. Posiadają również talenty twórcze, a zatem powinny poszukiwać artystycznych form wyrazu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
goshaa

Droga życia 4

 

Wibracja ta oznacza sukcesy zawodowe, zwłaszcza w świecie biznesu i finansów. Osoby te niczego jednak nie osiągną łatwo i szybko, lecz jedynie dzięki wytrwałej i ciężkiej pracy. Wibracja ta nie sprzyja niespodziewanym, błyskotliwym karierom; osoby te nie powinny liczyć na przysłowiowy "łut szczęścia" czy korzystne zbiegi okoliczności. Jak już powiedzieliśmy, wysoką pozycję społeczną i materialną zdobędą jedynie dzięki własnej pracowitości, a także dzięki uporowi, metodyczności i dobrej organizacji. Są to osoby praktyczne, roztropne i bardzo silne psychicznie. Pod wpływem tej wibracji rodzą się ludzie pragnący zbudować świat wolny od wszelkich trosk i... niespodzianek. Z powodzeniem można by je porównać do mrówek, nieustannie krzątających się w swej doskonale zorganizowanej pracy, której nadrzędnym celem jest zabezpieczenie przyszłości sobie i społeczeństwu. Brak stabilizacji materialnej martwi ich bardziej niż kogokolwiek, dlatego też zawsze starają się zaoszczędzić coś na "czarną godzinę".

Share this post


Link to post
Share on other sites
goshaa

Droga życia 5

 

Z całą pewnością można powiedzieć, że wibracja ta nie przyniesie spokojnego, bezpiecznego życia. Symbolizuje bowiem ruch, podróże, nagłe i niespodziewane zmiany zajęcia, miejsca zamieszkania itd. Dlatego też osoby te zawsze powinny być przygotowane na to, że ich dotychczasowe życie w każdej chwili może ulec radykalnej zmianie. Jedynie dostosowując się do rytmu tej rozedrganej wibracji, mogą osiągnąć życiowy sukces. Z drugiej strony jednak to szybkie tempo, w jakim żyją, i pragnienie ciągłych zmian mogą wynikać z nudy, niecierpliwości, awanturnictwa lub umiłowania wolności. Osobom tym radzimy, aby, zanim podejmą jakąkolwiek decyzję, dokładnie przemyślały wszystkie plusy i minusy danej sytuacji: Jeśli zrobią użytek ze swych licznych talentów (zwłaszcza oryginalności i wyobraźni), odniosą zwycięstwo wszędzie tam, gdzie wymagana jest odwaga, śmiałość oraz nowoczesny sposób myślenia. Osoby te nie przywiązują dużej wagi do pieniędzy i zdarza się, że wydają je w sposób nader lekkomyślny. Dlatego też radzimy im, aby pieczę nad swym majątkiem powierzyły osobom bardziej odpowiedzialnym.

Share this post


Link to post
Share on other sites
goshaa

Droga życia 6

 

Osoby te osiągną sukces jedynie wtedy, gdy okażą więcej stanowczości i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych przez siebie celów. Często są bowiem zbyt lekkomyślne i pobłażliwe wobec własnych słabości. Nade wszystko przedkładają rodzinę i życie osobiste. Przeznaczeniem tych osób jest roztaczanie wokół siebie harmonii, piękna i miłości. Szczęście i poczucie bezpieczeństwa odnajdą jedynie dzięki uczuciom okazywanym im przez najbliższych, a także dzięki świadomości, że same przyczyniają się do szczęścia ukochanych osób. Życie ich będzie pożyteczne, wypełnione działalnością humanitarną. Osoby te odczuwają wewnętrzną potrzebę służenia innym i poświęcania się dla ludzkości. Nade wszystko poszukują jednak spokoju i równowagi wewnętrznej. Stan ten osiągną jedynie przez pracę na rzecz ogółu lub opiekowanie się słabszymi. Urodzeni pod wpływem tej wibracji mają zadatki na wielkich artystów, choć sami często nie zdają sobie z tego sprawy. Jak nikt potrafią odczuwać kolor, harmonię, rytm czy formę. Czeka ich więc wspaniała kariera w świecie sztuki, pod warunkiem jednak, że nie zakłóci ona ich szczęścia rodzinnego. Osoby te zbyt często nie szanują własnego zdrowia; przejmują się natomiast rzeczami mało istotnymi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
goshaa

Droga życia 7

 

Niezaspokojona ciekawość świata oraz wewnętrzna potrzeba nowych wrażeń i doświadczeń sprawiają, że osoby te będą wiele podróżowały, zarówno na terenie własnego kraju, jak i poza nim. Poznają również "możnych tego świata", ludzi wpływających na bieg historii, posiadających władzę, wpływy i bogactwa. Są to jednostki nieco tajemnicze, głębokie, poważne i zamknięte w sobie. Ich intuicja nierzadko graniczy z jasnowidzeniem. Dlatego też osobowość ich stanowi zagadkę dla otoczenia i... dla nich samych. Łatwość, z jaką odkrywają prawdziwe intencje i motywacje innych osób bywa nieraz dla tych ostatnich dość krępująca. Jeśli więc wykorzystają swe niezwykle zdolności psychiczne, mogą zyskać powszechne uznanie i sławę, a ich pomoc okaże się w wielu przypadkach bezcenna. Ci urodzeni filozofowie i myśliciele potrzebują samotności i schronienia od codziennego zgiełku. Zawsze kierują się pragnieniem osiągnięcia duchowej dojrzałości, a ich przeznaczenie nieodłącznie będzie związane ze zgłębianiem wiedzy filozoficznej bądź ezoterycznej .Dobra materialne, pieniądze czy władza nigdy nie będą dla nich stanowiły życiowych celów. Dlatego, jeśli przypadkiem staną się ich udziałem, nie zawahają się ani chwili, aby jest stracić, gdy ich rozwój duchowy lub intelektualny będzie zagrożony. Wartości te przedkładają bowiem ponad wszystko.

Share this post


Link to post
Share on other sites
goshaa

Droga życia 8

 

Wibracja ta wróży powodzenie w sprawach materialnych, zwłaszcza w takich dziedzinach, jak przemysł, handel, finanse czy polityka. Dzięki takim zaletom, jak skuteczność w działaniu, wewnętrzna dyscyplina, siła woli, wytrwałość i stanowczość, świat będzie stal przed nimi otworem. Osiągną znaczne wpływy i czekają ich liczne zaszczyty, są bowiem znakomitymi organizatorami i potrafią świetnie kierować innymi. Są to osoby niezwykle energiczne, bezkompromisowe i ambitne. Ich myśli i aspiracje związane są ze światem zewnętrznym, materialnym, toteż nic dziwnego, że osoby te znajdują się w ciągłym ruchu, w nieustannej pogoni za sukcesem. Nie powinny jednak dopuścić do tego, aby materialistyczne podejście do życia uczyniło z nich jednostki wyrachowane i pozbawione wszelkich skrupułów.

Share this post


Link to post
Share on other sites
goshaa

Droga życia 9

 

Jeśli tylko nie dojdzie do głosu negatywny aspekt tej wibracji, osoby urodzone pod jej wpływem będą wiodły życie niezwykle ciekawe, wypełnione humanitarnymi ideałami i pragnieniem pomagania potrzebującym. Ich życiową misją jest polepszanie warunków życia najuboższych, niesienie rady, otuchy i moralnego wsparcia. Pieniądze mają dla nich znaczenie tylko ze względu na dobro, jakie dzięki nim można czynić. Mimo że zdobycie ich nie będzie dla tych osób trudne, gdyż odznaczają się one inteligencją, sprytem i życiową zaradnością, bardziej będą je cieszyły sukcesy innego rodzaju oraz kontakty z ludźmi. Jeśli natomiast ulegną negatywnemu aspektowi tej wibracji, wówczas egoizm i przedkładanie własnych potrzeb nad cudze uczyni z nich jednostki wiecznie niezadowolone z życia i z siebie samych, a w krańcowych przypadkach cierpiące nawet na zaburzenia emocjonalne i psychiczne. Podobną frustrację może w nich wywołać świadomość, że świat nie jest rajem na ziemi, a ludzie nie są aniołami. Dlatego osoby te powinny zawsze pamiętać o tym, aby wznosić się ponad ludzką nędzę i niedoskonałość i starać się obdarzać innych czymś znacznie cenniejszym od pieniędzy: swoją osobą.

Share this post


Link to post
Share on other sites
goshaa

Droga zycia 11,22,33,44

 

Osoby urodzone pod wpływem tych wibracji to idealiści i natchnieni przywódcy, wskazujący innym drogę prowadzącą do wszechstronnego rozwoju, promieniujący wewnętrznym światłem, rozjaśniającym swym blaskiem życie każdej napotkanej osoby. Są to jednostki wyjątkowe, obdarzone niezwykłą intuicją i zdolnościami parapsychicznymi, wykorzystujące swe umiejętności dla dobra innych. Nie szukają sławy czy zaszczytów, a pieniądze służą im tylko po to, aby pomagać potrzebującym. Mimo to, ich twórcza energia, oryginalność i niezliczone zalety czynią z nich, często wbrew ich woli, ludzi sukcesu. Przeznaczeniem osób o takich wibracjach jest nieustanne zmaganie się z losem; czeka ich bowiem wiele trudnych sytuacji, problemów i wszelkich przeciwności życiowych. Będą one jednocześnie ogromnym wyzwaniem i dodatkowym bodźcem do ciągłego wzrostu i rozwoju duchowego. Z pewnością, dzięki własnej wytrwałości i sile ducha osoby te zdołają przezwyciężyć wszelkie trudności, a tym samym osiągną prawdziwą dojrzałość wewnętrzną. Bardzo możliwe, że w miarę upływu lat osoby te będą pozbywać się krępujących je więzów, aby lepiej wypełnić swą życiową misję.

Share this post


Link to post
Share on other sites
basia1119

Jak poznać jaka jest moja droga życia? jesli z daty urodzenia to moja 23.02.1976 Moge poprosic o podpowiedz???

Edited by basia1119

Share this post


Link to post
Share on other sites
FullMoon

2+3+0+2+1+9+7+6 = 30 = 3+0= 3

 

Twoja Droga Życia to 3 ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...