Jump to content

Wenus w horoskopie


arabika
 Share

Recommended Posts

WENUS to jedna z dwóch planet, które znajdują się bliżej Słońca niż Ziemia.

Jej symbolika związana jest z harmonią, przyciąganiem, pięknem, przyjemnością, luksusem i dobrym smakiem. Jej aspekt fizyczny dotyczący przyjemności i luksusu dobrze odzwierciedla się w Byku, którym włada.

Drugim znakiem zodiaku pod władaniem Wenus jest Waga, która reprezentuje harmonizujący wpływ Wenus.

Byk znany jest ze swojego wygodnictwa, dobrego smaku i umiejętności cieszenia się życiem. Waga natomiast jest najlepszym mediatorem potrafiącym pogodzić każdego z każdym szukając kompromisów i harmonizując relacje.

 

Osoby z silną planetą Wenus w horoskopie często są niezwykle atrakcyjne i same również cenią atrakcyjność i piękno u drugiej osoby. Potrafią także docenić piękno w sztuce i przyrodzie.

Często kierują się emocjami w ocenie sytuacji.

Wenus w horoskopie mężczyzny wskazuje na jego wyobrażenie idealnej kobiety, a u kobiety sposób w jaki jej kobiecość się przejawia.

Ważne jest aby w horoskopie miłości wzajemne relacje Wenus i Marsa były harmonijne.

 

Działanie Wenus, jak każdej innej planety w horoskopie, zależy od jej położenia i aspektów jakie tworzy z innymi planetami i osiami horoskopu.

Przykładowo harmonizujący i niosący atrakcyjność charakter tej planety inaczej przejawi się gdy przebywa ona w pewnym siebie i władczym Lwie a inaczej gdy znajduje się ona w bardzo rodzinnym Raku.

W pierwszym przypadku wskazuje ona na możliwość pojawienia się szlachetności, szczodrości i wspaniałomyślności, które są harmonijnymi relacjami do jakich skłonny jest dominujący Lew.

W drugim Wenus przynosi romantyczność, życzliwość i opiekuńczość, które są wenusjańskimi cechami potrzebnymi w życiu rodzinnym.

Nieharmonijne aspekty tworzone w horoskopie przez planetę Wenus mogą przejawić się w postaci braku taktu, samolubstwa, wygodnictwa, gnuśności czy wulgarności.

 

źródło: http://horoskopium.pl/astrologia/planety/wenus/

 

WENUS

 

władztwo - Byk i Waga

wygnanie - Baran i Skorpion

wywyższenie - Ryby

upadek - Panna

Określenia: harmonia, jedność

 

Wenus jest drugą dolną planetą i jej orbita przypada, tak jak Merkurego, po wewnętrznej Ziemi. Podobnie jak Merkury, Wenus jest zawsze widoczna z Ziemi blisko Słońca i nigdy nie oddala się od niego na Ekliptyce dalej niż o 48ş. W horoskopie urodzeniowym Wenus zwykle przebywa w tym samym znaku, co Słońce lub nie dalej niż dwa znaki z jednej lub drugiej jego strony.

Skojarzenia:

 

Wenus kojarzy się z miłością i uczuciami; lędźwiami, gardłem i nerkami, z przytarczycami; związkami partnerskimi, kobiecym wpływem w obu płciach; posiadaniem, pieniędzmi, sztuką, życiem towarzyskim, pięknem, ozdobami, strojami, gustem.

 

Pozytywne cechy Wenus:

 

Stanowi bodziec do trwałej harmonii związków, wytwarza uprzejmość, przyjacielskie maniery, takt, biegłość w sztuce miłości i towarzyską, łatwe przystosowywanie się, zrozumienie piękna, pogodę ducha, wytworność.

 

Negatywne cechy Wenus:

 

Lenistwo, rozlazłość, chwiejność, nadmierny romantyzm, brak rozwagi, niepraktyczność, zależność, a nawet pasożytnictwo.

Edited by Ismer
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

Wenus w domach

 

Dom 1: Wenus w 1 domu daje dobry wygląd i wiele wdzięku, ale w indywidualnych przypadkach powoduje lenistwo, namiętność do życia towarzyskiego i skłonność do zepsucia.

Dom 2: Silna skłonność do posiadania i zdobywania. Zdolności do gromadzenia zasobów finansowych. Skłonność do estetycznych zawodów, zarabianie pieniędzy związane z zainteresowaniem sztuką.

Dom 3: Dobre stosunki z rodzeństwem. Zamiłowanie do towarzystwa. Jeżeli występują skłonności do nauki, to są poparte zdolnościami.

Dom 4: Środowisko domowe musi być jak najbardziej komfortowe i wizualnie przyjemne. Zamiłowanie do układania kwiatów i dekoracji wnętrz, ale możliwa ekstrawagancja.

Dom 5: Liczne sprawy miłosne. Docenianie twórczości i sztuki, szczególnie teatralnej. Upodobanie do gier i działalności towarzyskiej.

Dom 6: Dobre zdrowie i przyjemne warunki pracy. Ale jeżeli Wenus jest atakowana, dolegliwości wenusowe mogą być źródłem kłopotów, a warunki pracy są przykre; brudna i ciężka praca fizyczna nie jest lubiana, chyba że produktem końcowym jest coś pięknego.

Dom 7: Jeżeli Wenus jest dobrze aspektowana i w sprzyjających znakach, jest to wspaniałe położenie dla związków małżeńskich i spółek w interesach, ale jeżeli jest atakowana - nadmierna drażliwość i nawet mania prześladowcza.

Dom 8: Można odziedziczyć pieniądze. Harmonijne związki seksualne. Przy atakach na Wenus - niezaspokojenie seksualnych pragnień.

Dom 9: Pożyteczny i szczęśliwy okres spędzony na uniwersytecie. Dobre stosunki z obcokrajowcami, możliwe małżeństwo i pobyt zagranicą.

Dom 10: Szczęśliwa i pełna sukcesów kariera. Maniery dyplomatyczne, często dobre stosunki z rodzicami. Przy atakach na Wenus możliwe rozczarowania.

Dom 11: Wspaniałe położenie do osiągania i utrzymywania dobrych stosunków towarzyskich. Przyjacielski i dyplomatyczny, chciałby zrobić wiele dobrego dla swojego towarzystwa (grupy). Wiele przyjaźni i znajomości.

Dom 12: Zainteresowanie mistycyzmem i okultyzmem. Utrzymywanie w sekrecie spraw miłosnych - być może z konieczności. Potrzeba samotności. Dobra integracja podświadomości.

 • Like 1
 • Thanks! 1
Link to comment
Share on other sites

WENUS W I DOMU

Słoneczne dzieciństwo i szczęśliwa młodość uprzejmość, łaskawość, towarzyskość, przyjacielskość zamiłowanie do muzyki, sztuki, skłonności do wykonywania prac związanych z tymi dziedzinami, ale też i pogoń za rozrywkami i zabawami. Jest to bardzo pomyślna pozycja dla wszystkich spraw, zapowiadająca sukcesy w życiu; organizm silny i niełatwo ulegający chorobom.

 

WENUS W II DOMU

Pomyślna pozycja dla spraw finansowych. Wenus jest tu w swoim domu, czyli specjalnie silna i aktywna jako znak czasu. Jest to pomyślna konstelacja dla stanowiska, które będzie mocne i wpływowe przez przyjaciół i przyjaźnie zawierane w życiu oraz stanowiska będą pewne; skłonności do rozrzutności, marnotrawstwa.

Wydawanie pieniędzy na zabawy i przyjemności, ubrania, rzeczy zwane błyskotkami, świecidełkami i nie tylko ta skłonność, przejawi się w stosunku do własnej osoby, lecz również i w stosunkach z osobami kochanymi; zdrowie szwankuje.

 

WENUS W III DOMU

Jest zapowiedzią nieprzeciętnego rozumu, wrażliwej psychiki, poza tym ta konstelacja wskazuje na niezwykłą ogładę towarzyską, dużo optymizmu, wesołości; uzdolnienia do sztuk pięknych, muzyki, prac literackich; duża łatwość operowania słowami mówionymi oraz pisanymi; zamiłowanie do podróżowania, podróże są udane i szczęśliwe. Ludzie tacy są dobrymi przyjaciółmi, przy tym nie braknie im też licznych przyjaciół w życiu. Dobre stosunki z sąsiadami, rodzeństwem, przyjaciółmi.

Sprawy uczuciowe, małżeńskie, miłości, przyjaźnie są przy tej konstelacji w pewnym stopniu związane z korespondencję i pismami, łącząc się również z podróżowaniem, podróżami itp.

 

WENUS W IV DOMU

Pomyślnie przez inne planety aspektowana, zapowiada szczęśliwe pożycie domowe i rodzinne, szczególnie w latach późnej starości, ponieważ IV dom dotyczy spraw pod koniec życia; dziedzictwa i okazje do otrzymywania cennych prezentów; własny dom, nieruchomości, pola, obiekty, oraz sukcesy w kraju rodzinnym.

 

WENUS W V DOMU

Wenus w tym domu wskazuje na powierzchowność, która pociąga otoczenie osoby z taką konstelacją w horoskopie urodzenia, przy tym ta osoba będzie majętna i w związku z tym nie brak w życiu licznych flirtów i miłostek z płcią drugą, małżeństwo - o ile nie ma krytycznych aspektów przeczących temu - posiada u tej osoby zapowiedź licznych dzieci, które też będę kochane i lubiane; jest to pomyślna pozycja dla osób poświęcających się zawodowi nauczycielskiemu, wychowawczemu oraz dla tych, którzy pracują w instytucjach wychowawczych.

 

WENUS W VI DOMU

Jest zapowiedzią, że współpracownicy okażą się przy współpracy spokojni, życzliwi, stwarzają pewną harmonią w pracy; sama praca będzie przyjemna i lekka, oraz dobrze płatna, rentowna; dotyczy to osób podwładnych w pracy, przy tym takie osoby będą lubiane przez otoczenie, kolegów, koleżanki, a tak samo zwierzchnika, szefa. Pomyślna konstelacja dla zdrowia, o ile nie ma krytycznych aspektów do Wenus w tym domu od innych planet.

 

WENUS W VII DOMU

Pomyślnie aspektowana Wenus w tym domu zapowiada zyski przez małżeństwo, specjalnie przez zapobiegliwość drugiej strony w małżeństwie, spółki, zapisy, spadki - o ile Wenus jest krytycznie aspektowana wskazuje wtedy na straty, .nieszczęśliwą miłość; zmartwienia przez małżeństwo, niepewną i nieuczciwą drugą stronę w małżeństwie przez zdrady, oraz niepowodzenia w sprawach miłosnych.

 

WENUS W VIII DOMU

Pomyślnie aspektowana zapowiada sukcesy w życiu domowym, rodzinnym, małżeńskim oraz jest to zapowiedź powiększania tego, co posiada się w majątku, dobrach materialnych, przez związek małżeński, pomyślne spółki oraz przez procesy sądowe; jest to pomyślna konstelacja dla takich zawodów, jak aktorki, komediopisarzy i komików, śpiewaków, mówców, a więc dla tych wszystkich, którzy mają publicznie występować i produkować niejako swój głos.

Krytycznie w tym domu aspektowana Wenus zapowiada niepowodzenia w tych dziedzinach, troski i kłopoty przez kobiety.

 

WENUS W IX DOMU

Jest bardzo pomyślnym znakiem czasu, gdy chodzi przy tym o Wenus pomyślnie w tym znaku aspektowaną przez inne planety, wtedy całe życie bardzo pomyślnie układa się; a charakter jednostki z taką konstelacją jest dobry, sympatyczny, skłonny do niesienia pomocy innym; doskonale rozwinięty zmysł wyczuwania koniunktury, przez co są dobrze robione wszelkie interesy pieniężne. Zamiłowanie do muzyki, sztuk pięknych, uzdolnienia dramatyczne, szczególnie gdy chodzi o role mające przedstawić stan duszy, czy ducha, psychiki. Konstelacja ta czyni daną jednostkę miłą, sławną w życiu i przez innych poważaną.

Nie braknie licznych podroży związanych z interesami albo też rozrywkami i podróże są pomyślne, szczególnie podróże wodą, bo Wenus w tym domu specjalnie zapowiada sukcesy w podróżach, specjalnie wodą. Krytycznie aspektowana, lub o ile na IX dom wypadają znaki: Barana, Panny, Skorpiona - w podanych wyżej dziedzinach i sprawach, Wenus zapowiada niepowodzenia i przeciwności w powziętych planach.

 

WENUS W X DOMU

Zapowiada sukcesy przy pomyślnych aspektach od innych planet zwłaszcza w sprawach związanych ze sławą, popularnością, która okaże się nieprzeciętna; wiele siły przyciągającej płeć drugą, przy tym wysoko postawione osobistości będą protegować, szczególnie przez małżeństwo, ono też okaże się przyczyną do wywyższenia oraz przez kobiety. Zręczność we wszystkich przeciwnościach życia, które pojawić się mogą na drodze do celu; pomyślne finansowe sprawy w życiu i silny optymizm.

Wenus w dziesiątym domu krytycznie aspektowana, lub położona w tym domu, który wypada na znaki Barana, Panny lub Skorpiona - wskazuje na to, że dana jednostka popełni mezalians, gdy chodzi o małżeństwo tzn. zawierać będzie związek małżeński z osobą niżej stojącą, następnie małżeństwo okaże się niedobrane, niepomyślne; lekkomyślność, w rodzeństwie jeden z braci będzie niedbały, nieporządny i sprawiający kłopoty w życiu tej jednostki, która posiada taką konstelację.

 

WENUS W XI DOMU

Pomyślnie aspektowana, zapowiada wielu przyjaciół, którzy będą pomocni i uczynni, oraz będą protegować chętnie, lecz tu wiele zależy od znaku i domu, w którym Wenus przebywa, a który jako podległy Znakowi Wodnika, jest raczej ujemny dla Wenus, ponieważ osłabia jej emanacje i siłę aspektów, które ona otrzymuje od innych planet. Jeżeli Wenus w tym domu znajduje się w znaku Marsa, jak Baran lub Skorpion, gdzie w Baranie ulega tzw. zniszczeniu - wtedy zapowiadani przez nią przyjaciele, nie będę w stanie wiele pomagać, ale jeżeli będą to znaki takie, jak Byka lub Wagi, w których Wenus jest panująca, a przy tym dołączają się aspekty takie jak trygon od Jowisza - to w takim razie przyjaciele będę dokazywać cudów przy okazywaniu wydatnej pomocy. Wenus krytycznie aspektowana w tym domu zapowiada wprawdzie wielu przyjaciół, lecz nie będą to ludzie skłonni do okazania pomocy w potrzebie i często nawet przynosić będę szkody i zmartwienia.

 

WENUS W XII DOMU

Pomyślnie aspektowana zapowiada powodzenie w takich zajęciach, które mają związek ze szpitalami, sanatoriami, zamkniętymi dla publiczności zakładami naukowymi, czy miejscami karnymi jak więzienia, domy poprawy, oraz domy wychowawcze, w ogóle gdzie jest prawna izolacja od świata zewnętrznego i jego zgiełku. Zainteresowania okultystyczne, szczególnie gdy chodzi o badanie zjawisk nadprzyrodzonych, skłonności do tajemnych miłości i sfer w tej dziedzinie, które kończą się pomyślnie, przy pomyślnym aspektowaniu Wenus przez inne planety, a skandalem przy krytycznych aspektach.

Krytyczne aspekty od innych planet do Wenus w tym domu, zapowiadają skandale na tle uczuciowym, erotycznym, sceny zazdrości, rozwody i przykrości, oraz przeszkody w sprawach małżeńskich zwłaszcza przed zawarciem małżeństwa powstawać będzie wiele przeszkód natury rodzinnej i materialnej. Choroby organów płciowych przez nadużywanie i anormalne współżycie z płcią drugą. Wenus w XII domu, który wypada na znaki Byka lub Skorpiona, przy tym mająca krytyczne aspekty od innych planet - wskazuje na skłonności do onanizmu, samogwałtu, albo też do prostytucji i życia niemoralnego.

 • Like 2
 • Thanks! 1
Link to comment
Share on other sites

Wenus w Znakach

 

W Baranie:

Skłonność do angażowania się w miłości, szybkie i płomienne, na bazie erotyzmu. Idealizm i wyobraźnia oraz sugestywność i wylewność w związkach emocjonalnych, ale należy kontrolować elementy samolubne. Nadmierne okazywanie uczuć, szczególnie w miłości. Naturalne, sympatyczne skłonności do przysparzania sobie przyjaciół. Dość zachłanne nastawienie do spraw finansowych, z silną skłonnością de robienia nagłych pieniężnych machinacji, (które często nie zdają na nic). Urocza skłonność do robienia małych, ale niespodziewanych prezentów ukochanym osobom. Jeżeli Wenus jest groźnie atakowana, waśnie i niepokoje stale psują związki emocjonalne.

W Byku:

Chociaż czuły i namiętny, ma skłonność do myślenia o ukochanym jako o swojej własności i należy zatroszczyć się o to, aby nie tłamsić partnera instynktem posiadania, który może prowadzić do zazdrości. Może być pragnienie luksusu, bogactwa, dobrego jedzenia i fizycznych rozkoszy. W starszym wieku uroda będzie zniszczona przez nadwagę. Czyste elementy Wenus w Byku dają uznanie dla sztuki (zwłaszcza muzyki) i zamiłowanie do strojów. Sprawy finansowe układają się pomyślnie, ale należy zachować właściwe proporcje pomiędzy zamiłowaniem do komfortu i przyjemności, a żądzą zysku i zachłannością -może byś to trudne.

W Bliźniętach:

Wenus jest bardzo kokieteryjna w tym znaku. Niefrasobliwe podejście do małżeństwa i związków emocjonalnych. Ludzie z Wenus w Bliźniętach zwykle mają chłodny stosunek do małżeńskich zobowiązań. Raczej występuje potrzeba intelektualnego kontaktu z partnerem i czasami jest prezentowana dwoistość Bliźniąt. Może się zdarzyć pociąg do bliskich krewnych. Uczucia są uroczo wyrażane, ale brak konsekwencji może niszczyć związki. Pozytywne położenie dla spekulacji handlowych, ale skłonność do roztrwaniania pieniędzy.

W Raku:

Prezentowane są prawdziwe uczucia i zrozumienie. W wyrażaniu miłości skłonność do nadmiernej opiekuńczości, jak również przesadna chęć "otulenia" partnera swoimi uczuciami. Najwyżej cenione są wartości domowego ogniska i dołącza do tego talent kulinarny (zwłaszcza dla przyjmowanych w domu gości). Zdolności do stwarzania jak najlepszych warunków dla partnera i dzieci. Należy kontrolować nadmierną wybuchowość. Skłonność do niepokojenia się o partnera. Czynione są bezpieczne inwestycje finansowe, ale pomimo tego należy się spodziewać pewnej chwiejności w budżecie.

W Lwie:

Przechwalanie się sukcesami w miłości i swoimi zdobyczami - często w chorobliwy sposób. Wierny, szczery, serdeczny i uczuciowy. Rozrzutność, szczególnie względem partnera, chociażby to było finansową klęską. Zamiłowanie do drogich strojów, biżuterii, futer, drogich miejsc teatralnych i wszelkich możliwych przyjemności w życiu. Skłonność do dramatyzowania może prowadzić do konfliktów domowych. Wiele szczęścia dają człowiekowi dzieci i sztuka, która przeciwdziała powstawaniu poczucia uwięzienia w rodzinie; zdolności twórcze.

W Pannie:

Krytyczne i analityczne elementy Panny są skierowane ku partnerowi. To może poważnie psuć związki emocjonalne i zapobiegać rozkwitaniu romansów. Najmniejsze niedoskonałości partnera są widziane jako główne wady. Ten, kto ma Wenus w Pannie musi zdawać sobie sprawę z tych braków i próbować je rekompensować. Czasami ich przyczyną jest nadmierne zaabsorbowanie czystością moralną lub staropanieństwo (nie tylko u kobiet). Dobry zmysł do interesów.

W Wadze:

Bardzo silne związki emocjonalne i na bazie interesów zaspakajają potrzeby człowieka. Chwilowe zakochanie może być pomylone z prawdziwą miłością. Zobowiązania nie powinny być podejmowane zbyt pochopnie; związki muszą być bardziej zrównoważone. Przy poważnych atakach na Wenus mogą powstawać drobne urazy (złość), ale przeważnie Wenus w Wadze tworzy szczęśliwe i radosne związki. Upodobanie do tworzenia komfortu i ogólna szczodrość, prowadzą do ekstrawagancji.

W Skorpionie:

Głęboko namiętne, wysoko emocjonalne i satysfakcjonujące życie seksualne. Związki wznoszą się na wysoki poziom emocjonalny i zdarzają się wybuchy zazdrości pogłębiane przez instynkt posiadania. Wymaga to kontroli, ale wybuchy uczuć nie ułatwiają jej. Spokojniejsze dziedziny horoskopu pokazują, gdzie należy szukać zrównoważenia tych cech. Prawdopodobny związek z dużym interesem i możliwe kłopoty (przy prowadzeniu spółek) z ubezpieczeniem. Korzystna może być giełda i towarzystwa naftowe. Pobłażanie samemu sobie może spowodować, w starszym wieku, kłopoty z nadwagą, które nie będą łatwe do zwalczenia.

W Strzelcu:

Jak najdłużej w nikim się nie zako****e. Chociaż zdolny do idealistycznej miłości, zawiera bardzo formalne związki, uważając że cała wolność musi być złożona w ofierze. Partner musi zaakceptować to jako nieodzowne dla człowieka z Wenus w Strzelcu. Jeżeli w horoskopie jest uwydatniony znak Skorpiona, będzie to powodowało powstawanie konfliktów: zamiłowanie do wolności koliduje z zazdrością i niepokojem jeżeli partner odpłaca tym samym. Nie liczy się z pieniędzmi.

W Koziorożcu:

To jest zimna pozycja dla Wenus i często wskazuje na poświęcenie się jedynej miłości lub separację, rozczarowanie czy osamotnienie. Uczucia wyrażane raczej chłodno, ale wierność i przywiązanie do partnera. Bardzo konwencjonalne podejście do miłości, zdarza się nieumiejętność wyrażania uczuć powodująca, w indywidualnych przypadkach, oziębłość lub surowość. Możliwości finansowe Wenus są bardzo mocne w tym znaku i wspaniale ułatwiają robienie dużych pieniędzy. Małżeństwo i inne związki są okazją do społecznego awansu. Czasami bardzo wymagający rodzice.

W Wodniku:

Uprzejmy, życzliwy, humanitarny. Wenus nie jest zbyt uczuciowa w tym znaku i często dąży do całkowitej wolności w wyrażaniu siebie i w przyjacielskich związkach. Nie robi nic dla nikogo, ale wynika to z pewnej osobistej obojętności. Jeżeli dochodzi do małżeństwa to pełna wolność i osobista niezależność są najważniejsze i muszą być respektowane przez partnera. Niekonwencjonalność w związkach. Prawdopodobny jest pewien urok, ale osobisty magnetyzm przyciąga, a obojętność odpycha. Pozycja finansowa jest zwykle dobra.

W Rybach:

Całkowicie opanowany przez emocje w każdym związku, czasem bardzo sentymentalny, ale z dużą zdolnością do wyrażania prawdziwych uczuć. Może ponosić znaczne ofiary dla ukochanego. Pragnie pomagać pokonanym i identyfikuje się z cierpieniem. Nie ułatwia to utrzymania racjonalnych poglądów, chyba że inne pola horoskopu wskazują większy rozsądek. Szczodry do przesady, pieniądze nie mają żadnego znaczenia i powinien korzystać z pomocy zawodowych doradców finansowych, jeżeli nadmiar zmartwień, szczególnie przez partnera nie wywraca gładkiego biegu życia.

 • Like 2
 • Thanks! 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
no nie wiem, znać a posługiwać się nią, to różnica... dla mnie astrologia klasyczna to g.., mówię o tej nowożytnej... ale oczywiście nie jestem astrologiem...

 

hm ... to trochę tak jakby zgolic włosy na głowie i założyć perukę ... że niby będzie ładniej ;) ... klasyka to podstwa dalszych rozważań ... ale akurat w tym wątku to jest niewiele z klasycznego rozumienia Wenus ... większośc z tego co tu napisano ma korzenie w astrologii humanistycznej

 

pozdrawiam

Link to comment
Share on other sites

 • 6 years later...

Wenus w horoskopie natalnym pokazuje nam jak jego właściciel wchodzi w relacje (znajomość, przyjaźń, miłość, biznes) oraz jakie ma poczucie piękna.

Wenus w Wadze jest bardziej wysublimowana, ukierunkowana na harmonię, piękno - stąd zdolność do mediacji, układów, po części do kompromisów (pamiętajmy, że archetypowa Waga zawsze rozważy na swoją korzyść - stąd taka klasyczna Wenus potrafi być trochę samolubna).

Wenus w Byku jest bardziej "przaśna, przyziemna" - ceni sobie święty spokój, stabilizację, zabezpieczenie materialne, postawę "leżę i pachnę". Jest uroczą towarzyszką i przemiłą gospodynią dla swoich gości.

Podając przykład archetypowy: osoby z Wenus w znaku Wagi w pierwszym domu często są postrzegane jako zachwycające niekoniecznie dlatego, że są klasycznie piękne, ale dlatego, że ich budowa ciała ma doskonałe proporcje, a styl ubierania się jest wyszukany, odpowiednio dobrany, po prostu gustowny. Osoby z Wenus w Byku w pierwszym domu często postrzegane są jako po prostu piękne choć ich budowa ciała może być nieco pełniejsza.

Przyjmuje się, że tam gdzie w natalnym (dom) znajduje się Wenus, tam właściciel horoskopu będzie miał w życiu lżej i może liczyć na sukcesy (jakie duże i jak szybko - to trzeba badać znak aspekty do Wenus). Wenus określa się też w uproszczeniu jako"małe szczęście".

Wenus w horoskopie mężczyzny pokazuje jakie kobiety go "kręcą". Natomiast żeby mógł zaistnieć harmonijny, oparty na głębokim uczuciu związek, to dana kobieta musi mieć jeszcze cechy, o których mówi nam Księżyc w horoskopie mężczyzny.

 

To jeden z takich przypadków. Ale może być też coś takiego, że np. Księżyc mężczyzny jest w Skorpionie a Wenus kobiety w koniunkcji z Plutonem.

Jest więcej możliwości, ale to już temat związany z synastrią :)

 

Edit

To co napisałam powyżej jest odpowiedzią na pytanie, które "gdzieś się zmyło" więc teraz mój wpis wydaje się bez sensu :_wysmiewacz:

Pytanie dotyczyło kwestii, czy gdy Wenus znajduje się tam gdzie Księżyc mężczyzny to jest to przypadek mówiący o tym, że on odbiera ją jako osobę, która mu szczególnie "pasuje" .

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

 • 3 years later...
2 godziny temu, Ismer napisał:

Z kolei kwadratury i opozycje Księżyca z Wenus, również są korzystne, zwłaszcza do (...) małżeństwa.

 

źródło: P.Piotrowski

Cudowne wiadomości, bo już myślałam że horoskop mojego ślubu to najgorszy jest :lol:

 

Link to comment
Share on other sites

 • Administrator

no mnie się to nie widzi, śmiem wątpić, czy opozycja albo, co gorsza, kwadratura jest korzystna w elekcji ślubu. Mogę zrozumieć, że dla wynajęcia służby (w kontekście nędznej zapłaty...), do sportu - no niech będzie, że wqrw i wojna/ walka dodaje adrenaliny, do śpiewu i gry na instrumentach nawet zrozumiem - współcześnie tym bardziej, bo wycie i rzępolenie uznawane jest dziś za sztukę, a im gorsza piszczykocia kakofonia tym piękniejszy utwór i lepiej się sprzedający artysta... no ale do małżeństwa? no nie wiem :bezradny::obled:

Ale może to tak jak z osłabionym Księżycem, kiedyś zalecano paskudne pozycje ksieżycowe, i żeśmy rozkminiali o co biegało starożytnym :D 

 • Like 2
 • W punkt 3
Link to comment
Share on other sites

 • Ekspert
3 minutes ago, Ismer said:

może to tak jak z osłabionym Księżycem, kiedyś zalecano paskudne pozycje ksieżycowe, i żeśmy rozkminiali o co biegało starożytnym :D 

Jeśli dobrze pamiętam to zalecali ten słaby Księżyc w męskich horoskopach by ...żona była pokorna i spolegliwa. By nie było z nią problemów :obled:

 • Like 1
 • Haha 1
 • Lux 1
Link to comment
Share on other sites

 • Ekspert
2 hours ago, Ismer said:

kolei kwadratury i opozycje Księżyca z Wenus, również są korzystne, zwłaszcza do wynajmowania pracowników i służby, jak również do sportu, śpiewu, zabawy, gry na instrumentach i małżeństwa.

Nie no, pojechali z tym ślubem. Kwadratura między Księżycem a Wenus naprawdę może być upierdliwa- nigdy nie masz tego, co lubisz. Przecież to prosty przepis na dramat. :( 

 • Like 2
 • W punkt 1
Link to comment
Share on other sites

No trochę ciekawe na jakiej zasadzie miałoby działać że ta kwadratura jest ok :D ale łudzę się że "starożytni" mają rację, bo ta Wenus nie dość że w kwadracie do księżyca, to jeszcze ma koniunkcję z Plutonem 0st i jest planetą ogniskową półkrzyża Uran-Księżyc-Wenus/Pluton :D ale jak na razie kochamy się bardzo ;)

Edited by martynamarzena
 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • Administrator

Ja myślę, że coś mu się w tym artykule się zaneptuniło, ale oryginałów nie zmieniam, wrzucam jak są napisane i możemy korygować to w komentach. Kwadrat Księżyc - Wenus to jeszcze nie dramat, ale miłe też na pewno nie jest, taka ciągła szarpanina. W życiu bym nie ustawiła ślubnej elekcji z takim aspektem, chyba że musiałabym wybierać między gorszymi opcjami, co zdarzyło mi się przy ślubie brata. Nie miałam wyboru, nie było dobrego dnia, więc poszła najlżejsza opcja, która tylko wydłużyła czas rozpadu, który i tak był przesądzony,  przede wszystkim osobowością panny młodej. 

 • Like 5
 • Cool 1
Link to comment
Share on other sites

 • Ekspert
6 minutes ago, Ismer said:

Nie miałam wyboru, nie było dobrego dnia, więc poszła najlżejsza opcja, która tylko wydłużyła czas rozpadu, który i tak był przesądzony,  przede wszystkim osobowością panny młodej. 

Chyba tak do końca nie da się uciec od przeznaczenia, nawet mając dobrego astrologa. Ja osobiście uważam, że pewne rzeczy są nam pisane- dzięki astrologi możemy być bardziej tego świadomi, nie wpłyniemy jednak na główny bieg wydarzeń. 

 • Like 2
 • W punkt 1
Link to comment
Share on other sites

6 minut temu, Gringe napisał:

Chyba tak do końca nie da się uciec od przeznaczenia, nawet mając dobrego astrologa. Ja osobiście uważam, że pewne rzeczy są nam pisane- dzięki astrologi możemy być bardziej tego świadomi, nie wpłyniemy jednak na główny bieg wydarzeń. 

Tu jest chyba cała dyskusja o tym determiniźmie w sumie. Ja mam takie ambiwalentne odczucia - wierzę, że pracą i świadomością naprawdę można sporo. Tylko z drugiej strony, czy to nie jest tak że się ma do tej świadomości i pracy predyspozycje po prostu, z góry ustalone? ;)

 

Co do Wenus jeszcze (żeby w temacie pozostać ;) ) i koniunkcji z Plutonem, to czytałam u Arroyo ostatnio taką upiorną "anegdotę", że pewien pan miał koniunkcję Wenus/Pluton i za każdym razem jak się zaręczał, a było tych razów aż cztery, to narzeczona umierała przed ślubem. Także no... Różnie niebiosa się manifestują..

 

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

 • Administrator
5 minut temu, Gringe napisał:

Chyba tak do końca nie da się uciec od przeznaczenia, nawet mając dobrego astrologa. Ja osobiście uważam, że pewne rzeczy są nam pisane- dzięki astrologi możemy być bardziej tego świadomi, nie wpłyniemy jednak na główny bieg wydarzeń. 

 

od przeznaczenia "docelowego" raczej nie da się uciec, ale niekoniecznie trzeba dochodzić doń po cierniach, mój brat był tak pogrążony, że i tak by się z nią ożenił; ale przecież nie musiał aż tak bardzo wpaść w pokrzywy, kobiecie charakter się nie zmieni, ale można tak ustawić kółko, żeby to biczowanie urokliwym zielskiem zajęło jak najmniejsze połacie ciała.

Dobrym przykładem elekcji jest  koronacja Elżbiety I, Dee wycisnął wszystko dobre ze złego, co tylko się dało, a wiadomo przecież, że musiał zadbać i o państwo i o królową, w tym układzie ważniejsze jednak było państwo, niż osobiste szczęście królowej, jakkolwiek by to rozumieć. 

 • W punkt 4
 • Super 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...