Jump to content

moje 3 gr


Ruda Jędza
 Share

Recommended Posts

---------- 11 ----------

----- 6 -- 2 ------- 7 -----

10 - 1 - PK - 9 - 3 - 12 --

------5 -- 4 ------- 8 ---------

---------- 13 ------------------

 

 

PK - osoba pyt

1. Problem (lub sytuacja)

2. To co nadchodzi

3. Rozwój przyszłości

4. to co możemy kontrolować

5. nasza postawa wobec problemu

6. To na co nie mamy wpływu

7. Wpływ przeszłości na teraźniejszość i przyszłość (nie mamy na to wpływu)

8. Co mogę zmienić, działania jakie mogę podjąć

9. Rada

10. Przyczyna problemu - karta 1

11. Więcej szczegółowych informacji karty 2

12. Tło karty 3

13. Wyjaśnienie lub tło karty 4

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Lustro

 

1 ---------------- 4

-------- 3 --------

2 ---------------- 5

-------- 6 ------

-------- 7 ------

8 ---------------- 9

--------10 ----

 

1. Ja / osoba pytająca

2. Jak postrzegam swojego partnera?

3. Jak postrzegam naszą relację?

4. To co wzmacnia naszą relację

5. To co osłabia związek

6. Moje nadzieje

7. Moje obawy

8. Moja rola w związku - co muszę zrobić

9. Jego rola - co on musi zrobić

10. Efekt, przyszłość

 

 

------------------------------------------------------------

 

 

 

------------ 7 -------

------------ 1 -------

2----------- 4 -------- 3

5 --------------------- 6

 

1. Mój partner

2. Postawa tego człowieka do mnie.

3. Mój stosunek do tego człowieka

4. Obecna sytuacja

5. Jego uczucia do mnie

6. Jego następny krok

7. Rezultat Jego działań - przyszłość

 

 

--------------------------------------------------------------

 

Partnerski

 

1 - 7 --------------------> 8 - 4

2 - 10 <------------------- 9 - 5

3 --------------------------------- 6

 

 

1. Co On myśli o mnie

2. Jakimi uczuciami mnie darzy

3. Jego postawa, zachowanie w stosunku do mnie

4. Co ja myślę

5. Moje uczucia do Niego

6. Moja postawa, zachowanie w stos do Niego

7 + 8 To co On wnosi do związku + jak to na mnie wpływa

9 + 10 Co ja wnoszę do związku i jak to wpływa na Niego

 

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

--------- 1 ---------

2 ------ 5 ------ 4

--------- 3 ---------

 

1. Jakie znaczenie ma dla mnie relacja z Nim?

2. Co mi się podoba w tej relacji?

3. Co mi się nie podoba w tej relacji?

4. Jak wzmocnić tą relację?

5. przyszłość

 

 

---------------------------------------------------------------

 

------- 6 ------------

---5 ------- 7 -------

1 ------------------ 8

--- 2 ------ 4 ---------

------- 3 ------------

 

1. Jakie mam możliwości

2. to co ważne

3. Co zrobić odważnie

4. To co nieważne, nie zwracać na to uwagi

5. To co jest konieczne

6. To co oczywiste

7. co przyniesie szczęście

8. przyszłość

 

----------------------------------------------------------------

 

------ 7 ------------

1---- 2 ---- 3

------ 4 -----------

5 ------------ 6

 

1. mój partner

2. Ja

3. To co nas łączy - siły wzmacniające nasz związek

4. Sytuacja ogólne

5. Co on myśli o mnie

6. co ja myślę o nim

7. dokąd to zmierza

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

Razy 3 - na wszytskie pozycje 3 karty - poza pozycja 1wszą

 

1- osoba pytająca

2. przeszłość

3. życie emocjonalne, uczuciowe więzi

4. To czego osoba pytająca by chciała

5. To na co trzeba poczekać

6. Niespodziewane wydarzenia

7. bliska przyszłość

8. dalsza przyszłość

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

1. Pytanie, sprawa

2. czego unikać

3. co robić

4. dokąd zmierza to o co pytamy

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

7 ------------ 2

6 --- 1 ----- 3

5 ------------ 4

-- 8 - 9 - 10 --

1. obecna sytuacja, relacja miedzy dwojgiem ludzi

7+2 to świadoma ocena sytuacji i relacji, ich myśli o tym związku

6+3 to uczucia jakimi się darzą

5+4 to co pokazują na zew - być może maski

8+9+10 przyszłość relacji

 

pozycja -2-3-4 to on, 7-6-5 ona

jeśli pojawi się Król lub królowa ozn to że jest ktoś 3ci

rycerze mówią o odczuciach i nastroju partnerów

pazie ozn że dostajemy sygnał, impuls z zew taki, jakie są główne cechy pazia

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

dla związku, relacji zakończonej - układ kart jak w poprzednim rozkładzie

 

1. oznacza przeszłość

2. to co partner myśli o mnie, o zaistniałej sytuacji

3. co czuje do mnie

4. to co straciliśmy bezpowrotnie

5. co jeszcze można zrobić,jakie nast kroki podjąć

6. wpływ otoczenia

7. rada

8,9,10 przyszłość

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link to comment
Share on other sites

Dom I - "JA", ciało fizyczne, tożsamość, charakter, zwyczaje:

Dom II - wartości, finanse własne, sprawy materialne (sposób, rodzaj, warunki samodzielnego zarobkowania, stosunek do swoich dóbr, poczucie bezpieczeństwa materialnego

Dom III - najbliższe otoczenie i umiejętność komunikowania sić z nim, bliskie podróże (ale i "szybkie" - samolot), warunki uczenia się i zdobywania ogólnego wykształcenia, rodzeństwo, krewni, sąsiedzi, korespondencja, dokumenty:

Dom IV - pochodzenie, tradycja, dom rodzinny (rodzice, dziadkowie, dom stworzony przez siebie, majątek rodzinny: nieruchomosci, legaty)-

Dom V - twórczość, związki miłosne (również namiętności, rozkosz, miłostki, flirty), potomstwo: dzieci ślubne i nieślubne, ciąża, uczucia, podarunki, przyjemności, rozrywka, misje, ambasady, wychowanie i wykształcenie dzieci, kontakty z ludźmi młodymi i nauczycielami, pow rot do ojczyzny

Dom VI - praca (warunki pracy, mozliwości, skłonności do wykonywania określonych prac, przełożeni, podwładni, współpracownicy), zdrowie, obowiązki, codzienne życie rodzinne:

Dom VII - bliskie związki, małżeństwo, spółki, świat zewnętrzny - inni ludzie, opis małżonka, przyjaciół, jawni wrogowie i nieprzyjaciele, z którymi stykasz się bezpośrednio

Dom VIII - transformacja, seks, finanse "cudze" - nie bardzo zależne od własnych działań (darowizny, spadki, pożyczki, długi, podatki, ... ), sytuacje niebezpieczne dla życia, okultyzm, tajemnice osoby + dom 4 i 12

Dom IX - światopogląd, religia, filozofia, aspiracje, edukacja (ta "wyższa"), dalekie podróże (także mentalne), możliwości umysłowe, wymiar sprawiedliwości, kontakt z cudzoziemcami

Dom X - kariera, urzeczywistnienie celów, pozycja społeczna, honory, stanowiska, rodzice - szczególnie matka, sposób wykorzystania swojego dziedzictwa

Dom XI - idee - plany, dążenia, przyjaciele - rodzaj i liczba stosunków towarzyskich, zamożni protektorzy lub przyjaciele, nadzieje na przyszłość, pragnienia, owoce pracy, społeczeństwo, przywiązanie, wierność, sława i poważanie :

Dom XII - podświadomość, ograniczenia, działanie nieracjonalne, inspiracja mistyczna i artystyczna, iluzje, empatia, ukryci wrogowie, oszuści, intryganci, nieuchronne wydarzenie, zmęczenie, chroniczne choroby, szpitale, uzależnienia, miejsca odosobnienia

 

1-5-9 trygon ognia: temperament i rozwój osobisty

2-6-10 trygon ziemi: ukazuje świat pieniędzy i pracy

3-7-11 trygon powietrza: poziom myśli; idei; kontaktów towarzyskich i rozmów

4-8-12 trygon wody: uczucia i emocje; tęsknoty i pragnienia

 

osie główne:

pozycja 1. i 7. --- wzajemne relacje miedzy swoim a cudzym "ja":

 

pozostałe połączenia:

5.(flirty romanse i luźne znajomości), 7. (związek, małżeństwo) I 8. (seksualność)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

S------1

5--------------6

-------7

3--------------2

-------4

 

S-sygnifikator

1-tło problemu, jego uwarunkowanie, czyli to, co ukrywa się pod sprawą

2-określenie aktualnego stanu problemu

3-zakończenie, rozwiązanie problemu

4-najbliższa przyszłość związana z problemem

5-wpływ bliskiego otoczenia na sprawę, odbiór społeczny

6-siły przeszkadzające w rozwiązaniu problemu, które trzeba będzie przezwyciężyć7-ogólny rezultat końcowy i jaki będzie jego wpływ na przyszłość klienta

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------- 5 --------------

-------------- 6 --------------

1 ----------- 7 --------- 11

2 ----------- 8 --------- 12

3 ----------- 9 --------- 13

4 ----------- 10 ------- 14

 

 

1. Do czego tęsknisz, nie możesz zapomnieć? x1

2. Sprawy, które są niepozałatwiane, ciągną się za Tobą x1

3. Do czego już nie wrócisz- to za Tobą x1

4. Dotychczasowe osiągnięcie-porażka x1

5. Twój stan psychiczny na chwilę obecną x1

6. Zdrowie x1

7. Kto mieszka w Twoim sercu x1

8. Co zaprząta Twoje myśli x1

9. Finanse, praca, szkoła, nauka x1

10. Twoja tajemnica x1

11. Jak potoczą się sprawy sercowe? x1

12. Sprawy jakie trzeba będzie rozwiązać(urzędy, instytucje, problemy rodzinne) x1

13. Jak potoczą się sprawy finansowe x1

14. Ogólna prognoza na przyszłość x3

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

rozkład pozwalający na analizę różnych problemów natury psychicznej ,emocjonalnej .Pozwala zrozumieć własne wnętrze , oraz daje wskazówki postępowania w różnych życiowych sytuacjach

 

 

---------------- 8 -----------------

---------------- 7 -----------------

2 ------------- 1 -------------- 4

3 ------------------------------- 5

---------------- 6 -----------------

 

 

1. Istota problemu

2. Co muszę wyczuć (intuicja)

3. Co muszę zrobić

4. Czego boję się poczuć

5. Czego boję się zrobić

6. Przyczyna problemu

7. Pytanie jakie muszę sobie zadać w zaistniałej sytuacji

8. Co zrobić aby wyjść z tej sytuacji

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

związek - lub gdy się relacja rozpadła

 

-------------- ONA ------- ON --------------- WSPÓLNE x 3

BYŁO -------- 1 ----------- 2 ----------------- 3,4,5

JEST --------- 6 ----------- 7 ----------------- 8,9,10

BĘDZIE ------11 -----------12 --------------- 13,14,15

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

 

POPRZEDNIE WCIELENIE

 

 

------- 11 ------ 10 ------- 9 --------- 12

-- 8 ---------------------------------- 7

---- 6 - 5 - 4 - 3 - 2 --------------- 1

 

1 - wpływ starszych wcieleń niż ostatnie

2 i 3 - to co pojawia się w większości wcieleń,motyw łączący reinkarnację

4, 5, 6 - warunki i okoliczności życia w poprzednim wcieleniu

7 - najważniejszy problem przeniesiony z poprzedniego wcielenia

8 - obecne sposoby i możliwości rozwiązania problemu opisanego 7 kartą

9, 10 i 11 - to co przeznaczone i nieuniknione w tym życiu, a co pozwoli na wypełnienie zadania z tego wcielenia

12 - prawdopodobne przyszłe wcielenie (prawdopodobne, bo to zależy od tego jak wypełnimy zadanie tego wcielenia)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Związki karmiczne

 

Rozkład na całą talię kart.

....................1........................

......2........3..........4...........5....

..6................7.......................8

..9................10.....................11

............12....................13........

 

1 - to co łączyło te dwie osoby kiedyś

2,3 - jaką rolę odegrała wówczas osoba pytająca

4,5 - jaką rolę odegrał wówczas partner karmiczny

6 - jakie sprawy nie zostały zakończone ze strony pytającej

7 - jakie wspólne sprawy nie zostały zakończone

8 - jakie sprawy nie zostały zakończone ze strony partnera

9 - co powinna zrobić osoba pytająca żeby zamknąć sprawę

10 - co powinny te osoby zrobić wspólnie w celu dopracowania karmy

11 - co powinien zrobić partner karmiczny, by zamknąć sprawę

12, 13 - jakie jest prawdopodobieństwo wspólnej karmy w następnych wcieleniach

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

dot spraw zawodowych na dany miesiąc

 

1 ------------ 2

------- 7 ------

3 ------------ 4

------- 8

5 ------------ 6

 

1. co się zmieni

2. co się nie zmieni

3. co pomaga (szanse)

4. co przeszkadza (zagrożenia, przeszkody)

5. co robić

6. czego nie robić

7. wpływ otoczenia (pozytywny lub negatywny)

8. wynik ostateczny

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

na relacje w związku, jeżeli stosunki

między partnerami pogorszyły się, albo doszło do rospadu związka.

 

---------- 10-11 -12--------------

--------------- 3 -----------------

------------ 7 ------ 6 ---------------

9 ------------ 2 ------------- 8 -

------------ 5 ------ 4 -------------

---------------- 1 -------------------

 

Stosunek partnera do pytającego

1 - w przeszłości

2 - teraz

3 - co planuję

Co jest powodem złych relacji

4 - ze strony mężczyzny

5 - ze strony kobiety

Czy są możliwe pozytywne zmiany w relacjach

6 - z jego inicjatywy

7 - z jej inicjatywy

Co przyniesie zakończenie związku (jeżeli nie uda się go uratować)

8 - dla niego

9 - dla niej

10 - Jakie będą między partnerami relacje, jeżeli dojdzie do zgody

11 - Jaki będzie stosunek do partnera (wewnętrzna decyzja, jakie

miejsce będzie zajmował partner w życiu pytającego)

12 - Jak się zachowywać ( realizacja podjętej decyzji)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1---------------2

3-------9------4

5------10------6

7------11------8

------12-----

 

1. Mocne strony firmy

2. Słabe strony firmy

3. Co wpływa na sukcesy

4. Co wpływa na porażki

5. Co sprzyja

6. Co przeszkadza

7. Co dobrego się wydarzy w najbliższej przyszłości (3 m-ce)

8. Na co uważać w najbliższej przyszłości (3 m-ce)

9. Sytuacja obecna

10. Finansowa najbliższa przyszłość (1 rok)

11. Finansowa dalsza przyszłość

12. Na czym skupić całą swoją uwagę w ciągu najbliższego roku

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

uklad-wzajemna relacja

 

s1..........s2

 

1 -------- 6

7 -------- 2

3 -------- 8

9 -------- 4

5 ------- 10

 

 

s1-sygnifikator własny(np.na podstawie znaku zodiaku,bądź cech charakteru-może to być karta któraś z dworskich,bądz po prostu losowana..)

s2- sygnifikator partnera

1-jakie podejście do partnera ma osoba pyt

2-stosunek do świata zew osoby pyt

3-plany osoby pyt odnośnie związku

4-stosunek rodziny osoby pyt do związku

5-to co osoba pyt powinna zmienić w sobie aby polepszyć relacje

6-jakie podejście ma partner do osoby pytającej

7-stosunek do świata zew partnera

8-plany partnera odnośnie związku

9-stosunek rodziny partnera do związku

10-to co powinien zmienić w sobie partner ,aby polepszyć wzajemne relacje

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

układ-para

 

 

s1 --------------------- s2

1 ----------------------- 6

2 ----------------------- 7

3 -- 11 -- 12 -- 13 - 8

4 ----------------------- 9

5 ----------------------- 10

 

s1-syg własny

s2-syg partnera

1-osobowość osoby pyt

2-otoczenie osoby pyt

3-stosunek osoby pyt do partnera

4-sytuacja materialna osoby pyt

5-aspiracje osoby pyt

6-korelacja osobowości osoby pyt z osobowością partnera

7-korelacja za otoczeniem partnera

8-stosunek partnera do osoby pyt

9-stosunek partnera do spraw materialnych

10-aspiracje partnera

11-to co łączy tą parę

12-to co dzieli tą parę

13-ewentualna dalsza wspólna przyszłość

 

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

układ - zdrada

 

 

s1....................s2

 

1 ------------------ 2

 

--------- 5 ----- 4 --- 3 ---- 6

 

7 ----------------------------- 8

 

 

s1-sygnifikator wlasny

s2-sygnifikator partnera

1-stosunek osoby pyt do partnera w chwili obecnej

2-stosunek partnera do osoby pyt w chwili obecnej

3-czy faktycznie doszło do zdrady

4,5,6-okoliczności tego faktu lub przyczyny,z powodu których doszło do podejrzeń o zdradę

7-jak powinna postąpić osoba pyt

8-czego można się spodziewać w przyszłości

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

 

układ - złe traktowanie

 

 

1 ----- 2 ------- 3

--- 4 - s ----- 5

------- 6

 

s-sygnifikator

1-gdzie tkwi problem

2-dlaczego czuje się źle traktowany

3-jaka jest tego głębsza przyczyna

4-czy partner ma racje

5-czy i jak powinienem zmienić swoje postępowanie

6-jak wprowadzone zmiany wpłyną na związek

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

układ - czego mogę się spodziewać?

 

 

 

s-sygnifikator wlasny

s2-sygnifikator partnera

1-stan emocjonalny osoby ,o ktorą pytamy

2,3-nastawienie partnera do osoby pyt

4,5-czego osoba pyt może oczekiwać ze strony partnera

6-przełom ,ewentualne zmiany

7,8-co te zmiany przyniosą dla osoby pyt

9-ostateczny rezultat

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

układ - rozłąka

 

s...........1........2

 

3..........4.........5

 

.....6...........7

 

 

 

s-sygnifikator

1,2-jego stan uczuć w chwili obecnej

3-to co się z nim dzieje teraz

4,5-to co się z nim będzie działo w przyszłości

6-obraz jego uczuć w przyszłości

7-kiedy nastąpi koniec rozłąki

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

uklad-wyrocznia zawodowa

 

... 8

-- 6

-- 1

-- 2

3 s 5

---- 4

---- 7

 

s-sygnifikator(jeśli ktoś nie używa to niekonieczny)

1-zawód

2-inna możliwość

3-to co myślę świadomie

4-jak wygląda rzeczywistość

5-to co czuje podświadomie

6-przyszłość jaka czeka w tym zawodzie

7-czy możliwa jest satysfakcja

8-czy zostaną zrealizowane marzenia

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

 

układ - podjęcie pracy

 

1.........s...........2

......3...........4.........

......5...........6

7.....................8

 

 

s-sygnifikator

1-możliwość podjęcia pracy

2-decyzja o podjęciu pracy

3,4-warunki pracy i płacy

5,6 układy międzyludzkie w pracy

7-inne ewentualności zawodowe

8-możliwości awansu lub wzrostu dochodów

 

 

układ - nałogi

 

..............................1

...................................2.......3

.............................s

......................4

................5

...........6

 

 

s-sygnifikator

1-co jest przyczyna mego uzależnienia

2-przed czym uciekam w świat używek

3-co utrudnia samodzielne uporanie się z nałogiem

4-jak wygląda mój ogólny stan zdrowia

5-jaki rodzaj terapii powinienem zastosować

6-jakie inne problemy powinienem rozwiązać

 

--------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

uklad-rekonwalescencja

 

....................s

...............1........2

......5...3.................4...6

 

 

s-sygnifikator

1-ogolna kondycja fizyczna

2-ogolny stan psychiczny

3-zdolnosci regeneracyjne organizmu

4-przebieg procesu rekonwalescencji

5-wplyw stanu psychicznego na rekonwalescencje

6-rezultat ostateczny

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

uklad -moje zdrowie

 

........2........s.........5

1..........7.........8..........6

........3...................4

 

 

 

s-sygnifikator

1-moj stan zdrowia ciala

2-co wzmacnia moje cialo

3-co oslabia moje cialo

4-co robie zle,szkodzac sobie

5-co robie dobrze wzmacniajac siebie

6,7,8-co czeka moje zdrowie w dalszej przyszłości

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

układ - depresja

 

1 2.................3 4

...........s

5......6.....7........8

 

 

 

s-sygnifikator

1,2-przyczyny wew zaistnienia depresji

3,4-przyczyny zew zaistnienia depresji

5-stan w chwili obecnej

6,7-działania,które należy podjąć w celu usunięcia depresji

8-stan w dalszej przyszłości

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

uklad-dzieci

 

............1

........2...s...3

........4...5...6

........7...8...9

 

s-sygnifikator

1-kierunek rozwoju duchowego

2-zdolności intelektualne

3-optymalny kierunek kształcenia

4-relacje z najbliższym otoczeniem

5-kontakty koleżeńskie

6-sprawy uczuciowe

7,8,9-dalsza przyszłość

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

układ - male dzieci (układamy karty jak powyżej)

 

s-sygnifikator

1-stan zdrowia dziecka

2,3-ogólne rysy charakteru

4,5,6-zdolności,talenty,predyspozycje do nauki

7,8,9-relacje dziecka z najbliższym otoczeniem-z rodzicami,krewnymi,kolegami

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

układ - poczęcie

 

.........2

1...............3

4...............5

6...............7

.........s

 

s-sygnifikator

1-ogólny stan zdrowia osoby pyt

2-poczęcie

3-ewentualne problemy fizyczne z zajściem w ciążę lub jej utrzymaniem

4-stan zdrowia matki w czasie ciąży

5-stan zdrowia płodu

6-poród

7-zdrowie noworodka

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

Link to comment
Share on other sites

Rozkład na dany problem lub konkretną sprawę (opracowany przez pana W. Jóźwiaka.)

 

Zadajemy pytanie, które nas nurtuje, tasujemy karty i rozkładamy je kolejno. Jest to wróżba na 13 kart ale nie zawsze musimy wyciągnąć je wszystkie. Czasem odpowiedzi może nam udzielić jedna karta, czasem 3, 6 lub 9.

 

Karta nr 1 – To karta wyjściowa i symbolizuje istotę problemu – starajmy się z niej wyczytać jak najwięcej

Karta nr 2 – czego się wystrzegać, czego nie robić pod żadnym pozorem jednym słowem mówi o pułapkach jakie mogą nas czekać.

Karta nr 3 – jest wynikiem powyższych dwóch i mówi o tym co zrobić.

Karta nr 4 – pokazuje co się stanie kiedy nic nie zrobimy, czyli zapewne wtedy wezmą górę nasze

przyzwyczajenia, stare nawyki predyspozycje lub obciążenia z przeszłości.

Karta nr 5 – to ta druga strona czyli nasi partnerzy lub nasze najbliższe otoczenie

Karta nr 6 – pokazuje jak sprawa się zakończy, jaki będzie miała finał

Karta nr 7 – to pozycja niespodzianek czyli tego co nas w danej sprawie zaskoczy i czego nie będziemy w stanie przewidzieć

Karta nr 8 – Ta pozycja mówi o tym co stałe i niezmienne czyli to co się nie zmieni w tej sprawie bo nie jesteśmy na tyle mocni aby to zmienić.

Karta nr 9 – To karta mistrzostwa. Radzi ona czym warto się zająć, na czym skupić swoją uwagę, nad czym pracować i w czym możemy uzyskać mistrzostwo.

Karta nr 10 – Tutaj znajdziemy informację jaki wpływ będzie to miało na innych ludzi i jaki z tego będą mieli pożytek inni.

Karta nr 11 – To niewykorzystane szanse, to co się rozwieje, rozmyje.

Karta nr 12 – To wskazówka, mówiąca o tym pod jakim kontem na układ spojrzeć jeszcze raz jak również wskazuje to co zostało pominięte a być może niedopowiedziane.

Karta nr 13 – Pokazuje odległą przyszłość, mówi o tym co się wydarzy ale jeszcze nie w tej chwili tylko w dalekiej przyszłości.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Rozkład Podkowa zastosujemy, gdy Pytający uważa że znalazł się na tzw. rozdrożu życia, stoi na ważnym dla siebie punkcie życia, wie że kończy się jeden a zaczyna kolejny okres: małżeństwo; rozwód, stały wyjazd; zmiana pracy

 

7 -------------------------------------- 4

6 ---------------------------------- 3

5 ----------------------------- 2

------------------- 1----------------------------

 

 

1 PRZESZŁOŚĆ - życie dotychczasowe

2 TERAŹNIEJSZOŚĆ - problem, to, co się dzieje obecnie

3 PRZYSZŁOŚĆ - tok dotychczasowego życia

4 KLUCZ - sposób na rozwiązanie problemów, ominięcie przeszkód

5 OTOCZENIE - reakcje otoczenia, obraz na postępowanie

6 TRUDNOŚĆI - uzupełnienie 4 – klucza, bariery, trudności

7 REZULTAT - skutki działań, wynik starań

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KALENDARZ

 

Każda karta zostaje w nim uznana za jednostkę czasu. Dlatego przed przystąpieniem do rozkładania kart należy zadecydować jaki przedział czasowy nas interesuje – kilka dni, kilka miesięcy lub, co nie jest wykluczone, kilka

lat. Aby ułatwić sobie pracę, możemy wybrać kartę, która będzie sygnifikatorem,

czyli oznaczającą interesujące nas wydarzenie (np. as denarów, gdy pytamy o

pieniądze). Karty tasujemy, przekładamy i wykładamy po jednej aż otrzymamy odpowiedź.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

POŁĄCZENIE - PARTNERSKI czy pasują do siebie

 

ciało (1-4)

dusza (2-5)

umysł (3-6)

 

On ------- Ona

6-------------3

5-------------2

4-------------1

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

DROGA

 

1 - - - - - - - 5

- 2 - 3 - 4

 

1 - to co masz za sobą (przeszłość)

2 - gdzie jesteś teraz (teraźniejszość)

3 - jaki jest Twój nastepny krok

4 - co Ci to da

5 - wynik tej drogi

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PRZEZNACZENIE

 

 

Rozkład pokazujący przeszłość - teraźnieszość - przyszłość. Karty ułożone

poziomo w jednym rzędzie. Rozkład ze starego wydania miesięcznika "Wróżka"

 

 

1 - obecna sytucja

2 - przeszłość, wydarzenie z przeszłości, które wpływa na obecną sytucję, na

obecny stan ducha Pytającego

3 - obawy

4 - SERCE PROBLEMU

5 - przez co trzeba będzie przejść, co Cię czeka

6 - co nalezy uczynić

7 - wynik, rezultat

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KWIAT ŻYCZEŃ

 

Schemat rozkłada jest bardzo prosty, wybieramy swoje trzy życzenia.

Dla każdego życzenia dobieramy sygnifikator. Naprzykład, jeżeli

chcemy miłości - to możemy wybrać As Pucharów, pieniędzy - 10

Denarów, Wycieczkę - Rydwan. Więc będzie w rozkładzie 3

sygnifikatora. Tasujemy je i kładziemy w centrum. Następnie na każde

życzenie wyciągamy po trzy karty i czytamy rozkład, spełnią się

życzenia, czy tez nie.

 

 

*************1**2**3*************

****************S****************

**********9**S*****S**4**********

**********8***********5**********

**********7***********6**********

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"DLACZEGO?"

 

************5****************

*********3**S**4*************

******1*****6*****2**********

************7****************

************8****************

************9****************

 

S - sygnifikator

1 - źródło problemu

2 - co lub kto powstrzymuje rozwiązanie problemu

3 - pierwszy powód powstania zaistniałej sytuacjii

4 - to, co ma wpływ na sytuację obecnie

5 - ukryty sens wydarzeń

6 - to, co trzeba zrobić

7 - nastepny krok

8 - niespodziewane wydarzenia, które was zaskoczą

9 - ostateczny rezultat

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

wenus i mars

 

1 - jak realizuje sie w tym zwiazku osoba pytajaca

2,3 - co laczy osobe pytajaca i jej partnera

4,5 - co dzieli osobe pytajaca i jej partnera

6 - nad czym powinno sie teraz pracowac

7 - czego nalezy unikac

8 - jak realizuje sie w tym ziwakzu partner osoby pytajacej

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NOWA PRACA

 

1 - czy jest to dobry moment na podjecie nowej pracy

2 - czy oferowane warunki spelnia moje oczekiwania

3 - jak bedzie ksztaltowac sie placa

4 - jak uloza sie moje relacje ze wspolpracownikami

5 - czy praca dostarczy mi satysfakcji

6 - jakie beda moje dalsze perspektywy zawodowe

 

Zaleca sie stosowanie tylko AW.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

URODZINOWY

 

Z założenia rozkład ten stosujemy w dniu swoich urodzin, ale myślę że

świetnie przyda się na początku roku, gdy rozpoczynamy coś nowego, a

także przy wielu innych okazjach kiedy chcemy przyjrzeć się naszym

marzeniom i życiu.

 

----------------------------9-----------------------

---------------1------------8-----------7-----------

--------------2-------------------------6-----------

---------------3------------4-----------5-----------

 

 

1.Gdzie dziś jesteś?

2.Dokąd zmierzasz, jaki jest Twój cel (cele), co chcesz osiągnąć?

3. Co Cię do tego skłania?

4.Twój potencjał energetyczny (Buławy, skłonność do działania)

5.Twój potencjał emocjonalny.(Kielichy, emocjonalne aspekty)

6.Twój potencjał mentalny i duchowy. (Miecze, myśli, przekonania)

7.Twój potencjał materialny.(Monety, fizyczne aspekty)

8.Co stoi na przeszkodzie Twojemu celowi?

9.Najważniejsze co trzeba zrobić aby spełnić marzenie / osiągnąć cel

w bieżącym roku.

 

Instrukcja:

Oddziel Wielkie Arkana od Małych, ponieważ w tym rozkładzie nie

wyciągamy kart z całej talii. Jak widzisz są tu pozycje wyraźnie

skojarzone z konkretnymi kolorami Małych Arkanów.

Dla pozycji 1, 2, 3, 8 i 9 kładziemy tylko Wielkie Arkana.

Na pozycję 4 wyciągamy kartę z koloru Buław.

Na pozycję 5 z Kielichów

Na pozycję 6 z Mieczy.

Na pozycję 7 z Monet.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

krzyż kabalistyczny

 

08

09

10

01 02 03 04 05 06 07

11

12

13

 

Poszczególne numery oznaczają kolejność rozkładania kart:

 

Karty 01, 02, 03 oznaczają: TERAŹNIEJSZOŚĆ

Karta 04 oznacza: OBECNY STAN UMYSŁU

Karty 05, 06, 07 oznaczają: UCZUCIA I INNI ZAANGAŻOWANI W TĘ SPRAWĘ

Karty 10, 09, 08 oznaczają: PRZYSZŁOŚĆ (08 - najodleglejsza)

Karty 13,12,11 oznaczają: PRZESZŁOŚĆ (13 - najodleglejsza)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NANIEJASNĄ SYTUACJĘ - W PRACY, W ZWIĄZKU, RODZINIE, PRZYJAŹNI etc

 

4-----6

1--3--2

5-----7

 

1. Druga osoba w tym zwiazku

2. Ty w tym zwiazku

3. Co jest miedzy Wami

4. Co ta osoba pokazuje na zewnatrz

5. Co ta osoba czuje naprawde do Ciebie

6. Co robic

7. Czego nie robic

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NA ODRODZENIE RELACJI

 

-------------- 6 ----------

---2---------- 1 --------- 3

-- 4---------- 7 --------- 5

---8---------- 9 ---------

 

1. Perspektywy na odrodzenie relacji w chwili obecnej

2. Co zrobi partner/ka w celu odrodzenia

3. Czego nie zrobi

4. Co zrobię ja, aby odrodzić relację (co mogę zrobić w celu odrodzenia)

5. Czego nie zrobię (czego powinno się unikać)

6 Wpływy zewnętrzne (energie wspierające lub blokujące odnowienie w chwili obecnej)

7. Najbliższe wydarzenie (rozwój sytuacji)

8. Jaki warunek musi zostać spełniony (można pominąć)

9. Wynik (czy dojdzie do odrodzenia relacji)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BIZNES

 

S- sygnifikator

1 - realne możliwości realizacji pomysłu

2. zewn trudności na jakie mozna napotkać

3. predyspozycje klienta do tego typu działalnosci

4,5-sposób w jaki należy postępowac przy inicjowaniu działalnosci

6. możliwości późniejszego rozwoju

7,8. syt. finansowa; zyski lub straty

9. niezbędne inwestyce

10. pracownicy lub współpracownicy

11. dlasza przyszłosć firmy

 

wg Chrzanowskiej

1----2----3

--4----5---

-----S-----

-----6-----

--7----8---

9---10---11

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

PRACA - APLIKACJA autorstwa Qmieczy

 

S – sygnifikator

1. ocena mojego listu motywacyjnego przez rekrutującego - osobę decyzyjną (HR owca lub osoby czytające wszystkie aplikacje)

2. ogólnie jak zostanie odebrane moje CV przez tą osobę

3. ocena mojego doświadczenia zawodowego

4. ocena moich kwalifikacji

5. czy zostanę zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną?

6. Ocena moich szans na tle innych kandydatów

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...