Jump to content

4 - Cesarz


Guest truskawka
 Share

Recommended Posts

Guest truskawka

Znaczenie karty Cesarz:

 

Kogo może oznaczać:

 

Starszy mężczyzna, dojrzały, wysoko postawiony, skupiający w ręku władzę, zarządca, dyrektor, właściciel firmy, mężczyzna żonaty, silny, cieszący się uznaniem i autorytetem. Ojciec, który potrafi zapewnić bezpieczeństwo materialne dla swojej rodziny. Jest to również przywódca, głowa państwa, silna osobowość, człowiek wytrwały, prawy, godny zaufania.

 

Karta w pozycji normalnej:

 

Władza, uznanie, autorytet. Przestrzeganie zasad, dyscyplina, obiektywizm, kierowanie się rozsądkiem, bezpieczeństwo, dążenie do celu, przejęcie odpowiedzialności, zasięganie porad autorytetów, sukcesy w sferze zawodowej, rozpoczynanie ważnych przedsięwzięć, stabilizacja materialna.

 

Karta w negacji:

 

Niepowodzenia w sferze zawodowej, brak zysków, utrata autorytetu, nadużywanie władzy, problemy z surowym ojcem, wymagającym, niesprawiedliwym przełożonym, utrata pracy, dla kobiety oznacza zdominowanie przez mężczyznę, bezkompromisowość, tyrania, konserwatyzm.

 

Źródło: strona internetowa: Strona główna - Tarot - Arkana Wielkie

 

Inna nazwa karty to Władca.

 

Archetyp - ojciec

Znaczenie ogólne - stabilność, konsekwencja, odpowiedzialność, porządek, trzeźwość myślenia, bezpieczeństwo, realizacja

Praca - odpowiedzialność, bezpieczne środowisko pracy, dokładne wypełnienie zadań, osiąganie celów krok po kroku i ich uporczywa realizacja

Relacje/uczucia - urzeczywistnienie marzeń, miłość, która kwitnie w bezpiecznych ramach, gotowość do związku i odpowiedzialność

Świadomość - realizacja zamierzeń i idei

Sfera ducha - strukturyzacja różnorodności

Cel - ochrona tego, co zostało osiągnięte, gwarancja wiarygodności i porządku

Cień - uporczywa surowość, męczący pedantyzm, despotyzm

Odwrócona - niedojrzałość, brak opanowania i kontrolowania swego zachowania, robienie dużo hałasu o nic

 

Źródło - H. Banzhaf: "Klucze do Tarota"

 

Intelekt, inteligencja. Pokój, harmonia. Kontrakt, przymierze. Siła. Władza, kierownictwo, autorytet, przywództwo. Chęć podporządkowania sobie innych. Sprawiedliwa ocena. Męskość. Odwaga. Zwycięstwo. Inicjatywa. Dominacja. Powaga. Wytrwałe dążenie do celu. Dobra rada, pomoc. Ojciec, starszy brat, mąż, ktoś z otoczenia cieszący się autorytetem i powagą.

 

Odwrócony: Niedojrzałość. Egotyzm. Brak efektywności w podjętych działaniach. Utrata władzy, wpływów, przewrót polityczny. Brak kontroli nad uczuciami. Negatywne wpływy zewnętrzne. Złe rezultaty, chaos, chaotyczność. Utrata pracy. Brak sukcesów. Porwanie, kidnaping. Uzależnienie od kogoś, kto ma złe zamiary, jest słaby, kieruje się niskimi pobudkami i chce wyrządzić krzywdę. Niecierpliwość. Nieograniczona władza. Tyrania.

 

Źródło - Suliga Jan Witold "Tarot. Karty, które wróżą"

 

Cesarz otwiera na oścież drzwi swojego królestwa sukcesu i bezpieczeństwa. Zakończone plany i dobre interesy dodadzą Ci pewności siebie. Osoba godna zaufania lub starszy narzeczony.

 

Źródło - Znaczenia Wielkich Arkanów w Tarocie 78 Drzwi

Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...
Guest winteer

OPIS – Bogate odzienie – autorytet. Zbroja – dystans. Zwrok utkwiony w jednym punkcie – cel w zasięgu ręki.

 

ZNACZENIE – Opieka, bezpieczeństwo materialne.

 

KARTA ODWRÓCONA – Przeszkody, smutek, krzywda.

 

CESARZ. Cesarz reprezentuje w nas to co jest wieczne i żywe. To co nieustannie domaga się realizacji i nie daje się ujarzmić. Co ciągle pozwala nam wierzyć w swoją moc sprawczą dla zabezpieczenia istotnych interesów naszego życia. On reprezentuje siłę i autorytet, a jego surowy osąd jest różny od uczuciowego piękna Cesarzowej. Cesarz może być zimny i nieczuły, polegający jedynie na prawie i władzy sądowniczej. Jest surowy i nieugięty. Jest jednak zdolny do wyrażania współczucia, ponieważ zdobył już duże doświadczenie w sprawowaniu władzy. Cesarz to potężny władca. Jest surowym władcą, ale jego siła wskazuje na czyn i powodzenie mimo wielu przeszkód życiowych.

 

CESARZ - karta odwrócona. W położeniu odwróconym reprezentuje mężczyznę, który z niskich pobudek zjednuje sobie ludzi, którymi chce rządzić i wykorzystać do swoich egoistycznych celów. Może to być ktoś z Twojego otoczenia lub Ty sam w zależności od położenia w rozkładzie.

 

Źródło - strona internetowa: Tarot

 

IV.CESARZ PROTEKCJA

 

 

W języku angielskim bywa nazywana The Emperor (Władca). W Tarocie egipskim czwarta karta nosi nazwę Faraon. Podobnie jak Władczyni, tak i Władca dzierży w swoim ręku berło. Nie czuwa on jednak nad codziennym życiem, lecz nad strukturami społecznymi, nawet wtedy, gdy reprezentuje ojca. Także i Władca musi się najpierw nauczyć panowania nad sobą, zanim będzie mógł przejąć rolę przywódcy. Wyraża się to najczęściej przy pomocy symboliki zwierzęcej, którą można dostrzec na kartach. Jest się dojrzałym do roli Władcy wtedy, gdy pogodzi się w sobie zwierzęce instynkty. Władca symbolizuje ziemskie prawa.

 

 

 

ZNACZENIE KARTY: karta ta mówi o autorytecie. Z jednej strony przedstawia tych, którzy zapatrzeni są ślepo w autorytety, z drugiej zaś tych, którzy sprawują funkcje wymagające autorytetu lub go uosabiają. Karta wyraża wszystkich przełożonych, jak i urzędy, także urząd prezydenta i premiera, co wiąże się, rzecz jasna, z zagadnieniem autorytetów. Potrzeba autorytetu istniała zawsze. Osoba sprawująca władzę lub funkcje przywódcze, a pozbawiona autorytetu jest skazana na klęskę. Także i osoby zależne w jakikolwiek sposób od władzy lubią odpowiedzialnych przełożonych, ponieważ daje im to poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Jednakże autorytetu nie można się nauczyć, musi on istnieć w człowieku, przynajmniej jako potencjalne predyspozycje. Władca uważany jest także (wraz z Władczynią) ',za ojca i strażnika cywilizacji. Poza tym należy w nim dostrzec symbol dążenia do władzy i zaszczytów. W takim przypadku łatwo popaść w pychę. Większość władców nie jest w praktyce pozbawiona próżności, a tym samym stają się oni podatni na pochlebstwa. Także i duma ma tu swoje znaczenie; nie pozwala ona sprawiedliwie osądzać i postępować, zwłaszcza wtedy, gdy każde ustępstwo oceniane jest jako słabość. Dopiero, kiedy potrafimy spojrzeć na problemy jak Jowisz, władca Olimpu, jesteśmy zdolni przebaczać innym ich słabości. Jednej tylko słabości nie potrafił wybaczyć ten bóg, a mianowicie niewdzięczności. Niebezpieczeństwo, iż możemy okazać się niewdzięczni, tkwi w nas wszystkich, ale kto temu ulega, nie ma prawa do moralnego osądu innych.

 

 

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: nic nie przeciwstawi się mocnej woli opartej na mądrości i sprawiedliwości. Człowiek określa swoje prawa, ale przede wszystkim obowiązek. zwycięzca wypełnia swą misję. Karta ta wyraża symbolicznie: aktywną siłę materii, a w konsekwencji jej transformację. Mag i Kapłanka przedstawiają dwa bieguny świata duchowego - aktywny i pasywny. Cesarzowa i Cesarz - dwa bieguny świata materialnego. Cesarzowa zwraca szczególną uwagę na własny rozwój, Cesarz realizuje swą aktywność w materii. Sama nazwa karty Cesarz wskazuje na tego, kto posiada moc realizacji, kto powoduje działanie. Z punktu widzenia użytkowego jest to karta praktycznych wiadomości i użytecznych rad. Mag reprezentuje yang, siłę aktywną i męską. Kapłanka symbolizuje yin, siłę pasywną i żeńską. Cesarzowa wyraża ewolucję przychodzącą po dwu pierwszych kartach, które krępują wszystkie rzeczy stworzone. Cesarza ce****e siła i zdolność do realizacji zamierzeń. Posiada on moc zdolną wstrzymać działanie Diabła. W swym znaczeniu elementarnym Cesarz przedstawia materialną energię potrzebną człowiekowi do urzeczywistnienia swych krótkotrwałych tworów.

 

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: wytrwałość, nieustępliwość, zrównoważenie, inteligencja. Stałość, zrozumienie, zmysł praktyczny. Instynkt władzy. Naturalna dyspozycja do nadużywania energii często bywa przyczyną fizycznego stresu.

 

ZNACZENIE UŻYTKOWE: cesarz będzie miał możliwość ustabilizowania swej sytuacji na planie fizycznym i materialnym. Pomnażanie dóbr przez nieustanny wysiłek. Jest to karta materialna, przedstawiająca człowieka mocy, dominującego, ambitnego, o silnym poczuciu odpowiedzialności. Reprezentuje ojca, szefa, pytającego, męża pytającej. Wskazuje na okres stabilności i wzmocnienie pozycji pytającego. Cesarz nie obdarza idelizmem, jest symbolem zmysłu praktycznego, umysłu racjonalnego i rozsądku. Przynosi miłość życia, w otoczeniu kart niekorzystnych nakłania do zbytku i tyrani. Może oznaczać ważną osobę posiadającą duże wpływy. Jest to karta stałości, niepomyślna dla zmian i podróży, arkan protekcji przede wszystkim materialnej.

 

Źródło: Tarot (I - VII) : Satanorium.pl

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Cesarz - satysfakcjonująca praca zawodowa ,odwaga, inicjatywa, energia w działaniu, siła woli, podejmowanie wyzwań jakie niesie życie, powaga, stabilność, wytrwałość, władza, szef, partner, mąż.

 

Cesarz (odwrócony) - dążenie do władzy za wszelką cenę, problemy zawodowe, utrata pracy, bezrobocie, rezygnacja, brak chęci do działania, chaotyczność, niecierpliwość, utrata wpływów, kochanek.

 

Alla Alicja Chrzanowska "Tarot prosty i skuteczny"

 

Rada z jednej karty:

 

Przy Tobie bezpieczeństwo, akceptacja i potwierdzenie Twoich umiejętności zawodowych. Możliwy awans, nagroda, jakieś pieniądze. Jeśli trudno Ci podjąć jakieś decyzje, zasięgnij rady osób, które są dla Ciebie autorytetem: ojca, dziadka, doradcy. Mogą Ci pomóc zrobić wewnątrz porządek w chaosie myśli.

Ewentualnych decyzji nie opieraj na emocjach, a intelekcie. Inaczej popełnisz błąd, za który zapłacisz wysoką cenę.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

 

Blaski: silny mężczyzna, autorytet, bezpieczeństwo, ojciec, przywódca, szef, władza, męskość, dojrzałość, odpowiedzialność, dążenie do celu, odwaga.

 

Cienie: słaby mężczyzna, niedojrzałość, nadużywanie władzy, skostnienie, upór, despotyzm, brak stabilności zawodowej i finansowej.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

progress.gif

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

IV. CESARZ

Cesarz - "Imperator" w językach romańskich - jest CZWARTĄ kartą spośród Wielkich Arkanów. W starej talii marsylskiej Cesarz - brodaty i długowłosy - siedzi na tronie, z nogą założoną na nogę, zwrócony jest do widza profilem, na głowie ma hełm, na ciele zbroję, w prawej ręce dzierży berło, a u jego tronu stoi - jakby na chwilę odłożona - tarcza z orłem w herbie.

 

Wszystko to ma swoje głębokie symboliczne znaczenie. Liczba cztery symbolizuje świat materii, Ziemię i jej cztery kierunki, porządek i surowe prawo. Broda jest oznaka powagi i dojrzałego wieku; w długich włosach mieszka magiczna moc, dająca nadludzkie siły w boju oraz dar uzdrawiania chorych i podnoszenia na nogi osłabłych. Długie włosy jako źródło siły nosił biblijny mocarz, Samson, i pierwsi królowie Francji - Merowingowie.

 

Skrzyżowanie nóg również służy gromadzeniu mocy: jest to magiczny gest ("mudra") dzięki któremu nie ulega ona rozproszeniu. Podobnie skrzyżowane nogi trzyma bohater innej karty - Wisielec.

 

Cesarza widzimy z profilu, ponieważ patrzy on w daleką przestrzeń, w stronę horyzontu: czujnie obserwuje granice swojej ziemi, wyglądając z daleka wrogów i intruzów, którym biada, gdy powstanie ze swego tronu.

 

Hełm i zbroja oznacza psychiczna odporność, niewzruszoność, stałość poglądów - która w życiu może jednak niebezpiecznie zbaczać w strone sztywności i zbytniego konserwatyzmu.

 

Berło i orzeł tworzą logiczna całość: berło przypomina piorun Zeusa; jest też wspomnieniem dębowej maczugi, broni dawnych herosów. Po dębach spływała na ziemię wraz z uderzeniem pioruna moc Zeusa i innych najwyższych patriarchalnych bogów - których ptakiem był właśnie orzeł.

 

Karta Cesarz wśród rozłożonych kart zapowiada wszystkie te rzeczy: że trzeba nieugięcie strzec swoich poglądów, wiary, domu i dorobku. Że trzeba być niewzruszonym i niepodatnym na pokusy. Że trzeba być gotowym do walki - i przy takim stanie ducha uda się zapewne w porę odstraszyć niebezpieczeństwa. Karta ta mówi też, że trzeba innym służyć swoją siła i ochroną, a dzięki tej postawie inni ludzie będą się mogli skupić wokół tego, komu ta karta "wyszła" jako wróżba.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Cesarz czyli jednoosobowe kierownictwo

Karta Cesarz, nosząca numer Cztery pośród Wielkich Arkanów, wyraża idee zrozumiała dla każdego: ideę szefowania, rządzenia - czyli ideę jednoosobowego kierownictwa i związanej z nim jednostkowej odpowiedzialności. Postać wyobrażona na tej karcie ma wszystkie atrybuty władcy: jest silnym mężczyzną w średnim wieku, nosi koronę i dzierży berło i jabłko, a za godło ma królewskiego ptaka - orła. Cesarza widzimy na karcie z profilu, jak czujnym okiem ogrania horyzont, zawczasu wypatrując zagrożeń.

 

Cesarz jako pierwsza karta w rozkładzie:

 

Spoczywa na tobie szczególna odpowiedzialność. Jesteś najważniejszą osobą w pewnym towarzystwie lub pewnym przedsięwzięciu, którego los i powodzenie ściśle zależy od twojej postawy. Powinieneś zachować szczególną dyscyplinę, gdyż twoje myśli i plany, a także oczekiwania i obawy mogą natychmiast przynosić skutki w świecie zewnętrznym.

 

Cesarz drugi - ostrzeżenia

 

Twoja wada jest zbytnia sztywność umysłu, trzymanie się ścisłych ustaleń, autokratyzm, niedopuszczanie innych do głosu. Stajesz się tyranem i satrapą. Ograniczasz czyjąś wolność.

 

Cesarz trzeci - zasady działania

 

Jest właściwy moment, abyś dokładnie i po prostu zrealizował swoje plany, biorąc za nie pełną odpowiedzialną i nie oglądając się na cudze opinie. Działaj jak szef, jak suwerenny władca.

 

Cesarz czwarty - obciążenia z przeszłości

 

Dlaczego mnie nikt nie słucha? Dlaczego inni nie robią tego, co ja bym chciał? -- Ciążą na tobie dawne doświadczenia, kiedy wszyscy byli na twoje usługi.

 

Cesarz piąty - partnerzy

 

Współdziałasz z osobą (osobami) władczą i pewną siebie, i masz do wyboru podporządkować się jej (wtedy będziesz mieć w niej niezawodnego opiekuna) - albo przeciwstawić się jej (natrafisz wtedy na zawziętego wroga).

 

Cesarz szósty - bliska przyszłość

 

W bliskiej perspektywie jest awans, zajęcie wysokich stanowisk; albo sukces w dziedzinie, która jest twoim "autorskim" pomysłem. Jak przy karcie pierwszej, uważaj co robisz, bo zarówno twoje zalety jak i twoje błędy zostaną wzmocnione i wyolbrzymione przez świat zewnętrzny.

 

Cesarz siódmy - zrządzenie losu

 

Na twojej drodze przygotowują się (niewidoczne jeszcze) wydarzenia, których skutkiem będzie twoja odpowiedzialna rola i kierownicza pozycja.

 

Cesarz ósmy - rzeczy oczywiste

 

"Władca nie może sobie na to pozwolić!". Albo odwrotnie: "Rządzisz, więc bierz, co twoje."

 

Cesarz dziewiąty - mistrzostwo

 

Masz szansę osiągnąć doskonałość w sztuce rządzenia i kierowania.

 

Cesarz dziesiąty - pożytki dla innych

 

Wiele osób uzyska korzyści i bezpieczeństwo dzięki twoim wysiłkom.

 

Cesarz jedenasty - niespełnione marzenia

 

Niespełnione marzenia o przewodzeniu i pozycji wodza.

 

Cesarz dwunasty - wskazówki do interpretacji

 

Rozważ cały rozkład kart pod katem, jakie z niego rady wynikają dla władcy sprawującego władzę i ponoszącego odpowiedzialność.

 

Cesarz trzynasty - następny cykl przemian

 

Nadal jest nadzieja sięgnięcia po kierowniczą pozycję - ale nie teraz, dopiero w następnym cyklu przemian: może za rok, może w następnej fazie cyklu Jowisza (3 lata) lub Saturna (7 lat). Teraz co innego jest ważne.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Taraka: Astrologia, szamanizm, warsztaty, Słowianie. Nowości

 

o zdrowiu

Cesarz

MoŜliwe dolegliwości związane z niewłaściwym, siedzącym trybiem zycia, niewlasciwą

dietą.

 

CESARZ

Czwarta karta Tarota w Wielkich Arkanach. Symbol władzy ziemskiej, doczesnej oraz pierwiastka materialnego

w człowieku. W alchemii postać króla oznaczała element męski, a takŜe złoto (związek z Królem-Rybakiem).

Czarny orzeł heraldyczny to herb Świętego Państwa Rzymskiego. W wielu kosmogoniach męŜczyzna występuje

pierwszy, symbolizują go przedmioty czerwone i ogniste. Dwie czerwienie: pierwsza męska, dzienna,

odśrodkowa, rzucająca jak słońce na cały świat potęgę swego blasku; druga Ŝeńska, nocna, wciągająca do

wnętrza (piece alchemików), skryta, głębinowa związana z sercem, duszą, popędem płciowym, wiedzą dla

wtajemniczonych, czerwień krwi zwierząt ofiarnych. W czerwieni ukazuje się w legendach duch ognia. Biblijny

Adam (człowiek, ziemia czerwona, męŜczyzna z ziemi). W alchemii barwa kamienia filozoficznego noszącego

znak światła słonecznego. Symbol świata materialnego, czterech kolumn wspierających świat, tetragram JHWH,

człowieka powstałego z ziemi, uporządkowanej struktury, solidnego fundamentu. Związana z krzyŜem,

kwadratem i sześcianem, symbolizuje ziemię w przeciwieństwie do 3 (Nieba). StaroŜytne uniwersum

rozciągające się w cztery strony świata: Anatolé, Dysis, Árktos, Mesémbria (gr. =wsch, zach, płn, pd) tworzą

imię Adam określające związek z kondycją ludzką. U gnostyków liczba św. przedstawiająca Istotę najwyŜszą.

ZNACZENIE WRÓśEBNE KARTY

Dojrzałość, autorytet, wytrwałość, kontrolowanie emocji rozsądkiem, władza, przywództwo, odwaga, intuicja,

wprowadzenie trwałych uregulowań w Ŝyciu, umiejętność dokonywania wyboru, czujność, przekonanie o

słuszności własnej racji. Ktoś kto chce dominować za wszelką cenę. Utrata władzy, wpływów, kierowanie się

niskimi pobudkami, wygórowane ambicje, niezdolność do zrealizowania projektu na skutek braku zapału,

bezczynność, problemy zdrowotne związane z głową - bóle, urazy. Jeśli Twoja walka z przeciwnościami losu

nie przynosi efektów musisz się z tym pogodzić. Nie upieraj się przy tej drodze, którą dotąd zmierzałeś. Daj

sobie wolny wybór. Nie zapominaj, Ŝe obok Ciebie są sprawy waŜniejsze niŜ ty sam i Twoje "napoleońskie"

plany.

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Wyposażony jest w hełm i zbroję co oznacza psychiczna odporność, niewzruszoność, stałość poglądów. Ponieważ Cesarz jest uosobieniem jednoosobowego kierownictwa w życiu oznacza np. Szefa w pracy. I tak jak Cesarz do mądrego kierowania państwem potrzebuje doradców (w postaci np. Cesarzowej lub Kapłana) tak szef potrzebuje pracowników. Czasem symbolizuje po prostu taką sytuację życiową. W której spoczywa na nas wielka odpowiedzialność zarówno za realizację lub powodzenie jakieś sprawy jak również ludzi, którzy do wykonania tego zadania zostali oddelegowani.

 

źródło: Arkana Wielkie V CESARZ - MagiaTarota.info - Tarot Numerologia Horoskop Astrologia

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Cesarz

 

Osoba, którą symbolizuje Wielki Arkan IV: jest raczej szefem niż podwładnym. Bywa troskliwym małżonkiem, lecz w jej życiu ogromnie liczy się kariera zawodowa. Jest osoba niesłychanie odpowiedzialną, która daje innym poczucie bezpieczeństwa. Zwierzchnik. Przywódca. Ojciec, mąż, starszy brat. Obrońca ojczyzny. Kiedy Cesarz reprezentuje kobietę, nie ma wątpliwości, że to ona nosi spodnie w rodzinie.

Karta odwrócona: strach przed przejęciem na siebie obowiązków rodzinnych albo zawodowych. Niechęć do założenia rodziny. Niedobre układy z ojcem. Człowiek, który nie umie się relaksować ani odpoczywać. Osoba nie panująca nad sobą. Pracoholik. Bandyta.

Dla kobiet: złe relacje na płaszczyźnie ojciec - córka oraz (albo) problemy z egoistycznym, apodyktycznym partnerem. Skłonność do zbytku, blichtru. Megalomania. Rozrzutność.

Cech charakteru: zrównoważony, ambitny, pracowity, inteligentny. Człowiek z inicjatywą. Umie podporządkować sobie innych ludzi. Jest rozsądny, odważny, wierny i prawy. Energiczny i sprawiedliwy. Uporządkowany. Opiekuńczy i inspirujący. Twórczy. Męski. Wyrozumiały. Współczujący. Umie korzystać z doświadczeń. Potrafi dokonać właściwego wyboru. Przestrzega prawa i kieruje się zasadami.

Karta odwrócona: egocentryczny, niecierpliwy. Nietolerancyjny. Despota. Tyran. Nadmiernie konserwatywny. Zadufany. Zapatrzony w silniejszego. Uparty. Słaby. Niedojrzały. Mający wygórowane ambicje. Wysługuje się innymi. Nie umie przyznać się do błędu.

Sytuacja albo sprawa: zwycięstwo, sukces. Kontrakt, przymierze polityczne. Pomyślna odmiana losu. Protekcja. Dobra posada. Stabilizacja życiowa i finansowa. Zaspokojenie ambicji. Dobre małżeństwo.

Dla kobiet: spotkanie odpowiedniego mężczyzny.

Karta odwrócona: niemożność realizacji zadań. Brak efektów w działaniu. Negatywne wpływy. Utrata pozycji, władzy. Utrata pracy. Uzależnienie od domowego tyrana. Polityczna klęska ewentualnie przewrót polityczny. Nadużycie władzy. Porwanie dla okupu.

Zdrowie: witalność. Wyzdrowienie. Skłonność do uderzeń krwi do głowy. Kontakt z dobrym lekarzem. Pomoc.

Karta odwrócona: wysokie ciśnienie. Zagrożenie zatorem, wylewem krwi do mózgu, tętniakiem mózgu. Osłabienie pamięci. Choroba Alzhaimera.

Miłość: małżeństwo lub stały związek. Zmysłowość. Miłe relacje z płcią przeciwną. Opiekuńczy kochanek - protektor.

Karta odwrócona: nieporozumienia, konflikty. Zazdrość. Uczucie do niewłaściwego mężczyzny. Rozczarowanie w miłości.

Praca: stały etat. Rozwój zawodowy. Wysoka pensja. Kariera. Korzystna transakcja, pomyślny interes. Odpowiedni finansowy doradca. Duże dochody i duże obroty. Pomnożenie kapitału.

Karta odwrócona: problemy z szefem. Brak pracy. Zajęcie, które nie zaspokaja ambicji.

Karma: sprawiedliwy człowiek na wysokim stanowisku. Dostojnik państwowy. Polityk. Autokrata. Przywódca. Ofiarny ojciec.

Karta odwrócona: trudna obciążająca karma. Krwawy despota. Pyszny władca. Najemny żołnierz. Zdrajca, który nie cofnie się przed żadną zbrodnią. Tchórz. Wiele długów do odpracowania.

Rada: Nie szukaj wsparcia, lecz zacznij rozwiązywać własne problemy. Pracowitość zostanie nagrodzona.

 

Gdy karta Cię przyciąga: jesteś zadowolony/a ze swojego związku, życia. Otrzymałeś/ aś dobry "posag" w postaci ojcowskiej miłości.

Gdy karta Cię odpycha: trwasz w złym układzie z bezradności i lęku przed niedostatkiem. Nie znajdujesz pracy. Masz przykre doświadczenia z mężczyznami.

Link to comment
Share on other sites

W pozycji prostej: pozytywna karta na zadane pytanie, doradca, poparcie, ojciec ,mąż, dobre relacje z ojcem.

Odwrócona: słaby mężczyzna, brak autorytetu, brak ambicji, złe relacje z ojcem.

 

Źródło: Kizińczuk Sergiusz-,,Tarot twój klucz do przyszłości''

 

 

Cesarz – pokazuje urazy kończyn, siedzący tryb życia, gwałtowne urazy i wypadki, układ moczowo – płciowy, gruczoły przytarczyczne

Astrologia – mózg, głowa oraz nos

Osoba pokazana Cesarzem powinna wprowadzić do swojego trybu życia więcej ruchu. Cesarz wskazuje na osobę, która może mieć problemy m.in. z hemoroidami. Osoba pokazana Cesarzem powinna zwracać również uwagę na swoje gardło gdyż istnieje duże prawdopodobieństwo powracających jego zapaleń.

 

Piotr Górski ,,Tarot a zdrowie''

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Cesarz - Spróbuj ustabilizować porządek w domu;

Stabilizacja życia uczuciowego pomaga ci w lepszej organizacji twojej działalności zawodowej;

Tkwisz w solidnym, rzetelnym związku partnerskim;

On musi pokazać jak konstruktywnie połączyć wasze życia;

Czeka was ciężka praca zanim oboje dopasujecie się;

Długotrwale małżeństwo; pojawienie się twojej bratniej duszy, partnera życiowego lub męża; masz romans ze starszym mężczyzną lub z żonatym;

Zaplątujesz się w układ z kimś, kto Jest dla ciebie jak ojciec; on gra z pełną dojrzałością Cesarza;

Jest nadzieja, że miody mężczyzna, który kręci się obok ciebie dorośnie i stanie się prawdziwym mężczyzną;

Doświadczony lub z dużym prestiżem mężczyzna, którego podziwiasz wkroczy w twoje życie; on zdaje sobie sprawę, że nadszedł najwyższy czas, aby rozpocząć wiek męski;

On instynktownie przeczuwa, iż potrzebuje czasu na przygotowanie się do życia w monogamicznym związku;

Jeśli zbierzesz się razem z Cesarzem stanie przed tobą nie lada zadanie wzięcia na swoje barki najważniejszego związku w swoim życiu;

Mężczyzna, który pomaga ci zawodowo, dając dobre rady lub przedstawiając clę odpowiednim ludziom;

Przyjazd mężczyzny, na którego zawsze czekałaś i którego wizerunek nosiłaś w myślach l sercu;

Zaczynasz się obawiać istoty swojego Idealnego męskiego pierwowzoru;

Mężczyzna zawsze stojący przy tobie, na którym możesz całkowicie polegać.

źródło

Nancy Shavick - Tarot a miłość i przyjaźń

 

Jako ostrzeżenie:

Zbędny pedantyzm i nadmierny rozsądek mogą zgubić każdą żywą sprawę i uczucie.

 

Jako karta dnia:

Dziś powinieneś trafić w dziesiątkę. To, co masz zrobić i od dłuższego czasu chcesz dokończyć - zabierz się do tego. Masz teraz wystarczająco energii, niezbędne zdolności i konsekwencję, aby doprowadzić rzeczy do porządku, wyjasnić nieścisłości i rozliczyć nie załatwione sprawy. Jeśli nie masz nic konkretnego na mysli, może tu chodzić nawet tylko o to, by raz jeszcze posprzątać porządnie mieszkanie, zreperować rower lub opłacic stare rachunki.

 

Jako karta na rok:

Przed Tobą rok czynu. Pomysły, jakie Ci sie nasunęły, marzenia, którym się oddawałeś i zamiary, które być może już często okazywałeś, staną się teraz probierzem rzeczywistości. Powinieneś skupić się na urzeczywistnieniu tych możliwości i pozbyć się niepotrzebnego balastu. W nadchodzących 12 miesiącach powinienes uzbroic się w większa dyscyplinę, wytrwałość i konsekwencję niż w ubiegłych latach. Rozważ, jakie cele szczególnie Ci leżą na sercu i na co chciałbyś wykorzystać ten okres. Elestyczna uporczywość jest magicznym słowem, z którym powinieneś tak długo podążać za głównym wątkiem, aż rzeczywiście swoje postanowienia na stałe wprowadzisz w życie. Oczywiście, zadaniem tego roku może być postawienie jasnych granic lub przyjęcie większej odpowiedzialności osobistej.

 

H.B. - Klucze...

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Cesarz ucielesnia strukture,porzadek,jasnosc i rzeczywistosc.Jako patriarcha jest zarowno gwarantem bezpieczenstwa i porzadku,jak tez ponosi duza odpowiedzialnosc.Wyrozniajaca go sila lezy w jego wytrwalosci i zdolnosci do zachowania glownego watku.W XX wieku patriarchalny obraz ojca zostal rozmyty i te wartosci,ktore on symbolizuje wydaja sie juz przebrzmiale.Przy czym ludzie szybko zapominaja,ze tylko on posiada moc pozwalajaca urzeczywistniac idee,zyczenia i zamiary.Jest realizatorem,ktory wie jak dzialac, by trafic "w dziesiatke". I przy tym wszystkim nie jest wrogiem zycia,jak sie o nim czesto mowi.Wrecz przeciwnie-w swojej prawej rece trzyma krzyz Ankh,staroegipski symbol kola i krzyza symbolizujacy zyciowy zwiazek zenskosci i meskosci.Dla Egipcjan byl to symbol zycia w czystej formie.To berlo okresla go jako energie chroniaca i utrzymujaca zycie.

 

Slowa-klucze:

Archetyp: ojciec (ojcostwo)

Zadanie: konsekwentne urzeczywistnianie idei,zamiarow i dlugo wyrazanych zyczen,wytrwalosc

Cel: zaprowadzanie porzadku i bezpieczenstwa,struktura,wytrzymalosc

Ryzyko: upor,perfekcjonizm,skostnialosc,rygorystycznosc

Odczucia: swiadomosc odpowiedzialnosci,trzymanie sie glownego watku,realizm,trzezwosc myslenia.

 

Zrodlo:

H.Banzhaf "Droga Tarota"

 

 

CESARZ

Wladza,sila,moc,zdrowie,szef,przelozony,wspolnik,przyjaciel,maz,ojciec,brat,syn,zwyciestwo,sukces,zdecydowanie,konsekwencja,pewnosc siebie.

Odwrocona: despota,autokrata,przemoc,walka,wojna,upadek wladzy,porazka zawodowa i uczuciowa.

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • Maestro

IV(4)Karta Cesarz, wyraża idee zrozumiała dla każdego: ideę szefowania, rządzenia - czyli ideę jednoosobowego kierownictwa i związanej z nim jednostkowej odpowiedzialności.

 

Kogo może oznaczać:

 

Starszy mężczyzna, dojrzały, wysoko postawiony, skupiający w ręku władzę, zarządca, dyrektor, właściciel firmy, mężczyzna żonaty, silny, cieszący się uznaniem i autorytetem. Ojciec, który potrafi zapewnić bezpieczeństwo materialne dla swojej rodziny. Jest to również przywódca, głowa państwa, silna osobowość, człowiek wytrwały, prawy, godny zaufania, silny męzczyzna,

 

Karta w pozycji normalnej:

 

Władza, uznanie, autorytet. Przestrzeganie zasad, dyscyplina, obiektywizm, kierowanie się rozsądkiem, bezpieczeństwo, dążenie do celu, przejęcie odpowiedzialności, zasięganie porad autorytetów, sukcesy w sferze zawodowej, rozpoczynanie ważnych przedsięwzięć, stabilizacja materialna.

 

Miłość. Jeśli nie chcesz stracić swego partnera(ki), zapewnij mu(jej) poczucie bezpieczeństwa i urozmaicenie w miłości. Dbaj o dobrą atmosferę - dwa razy pomyśl, zanim powiesz coś głupiego.

 

Praca i pieniądze. Przed Tobą są sytuacje, które wymagają elastycznego działania. Gwałtowność, niecierpliwośc i pośpiech mogą jedynie wywołać konflikt. Przed podjęciem ważnych decyzji finansowych, poradź się osoby kompetentnej.

 

Karta Cesarz wśród rozłożonych kart zapowiada wszystkie te rzeczy: że trzeba nieugięcie strzec swoich poglądów, wiary, domu i dorobku. Że trzeba być niewzruszonym i niepodatnym na pokusy. Że trzeba być gotowym do walki - i przy takim stanie ducha uda się zapewne w porę odstraszyć niebezpieczeństw

 

IV Cesarz - mężczyzna władzy, szef, autorytet, ma realne szanse na zrobienie tego co postanowił. Poczucie rzeczywistości pozwala mu być panem swojego terytorium i swojego ciała. Jego wzrok jest utkwiony w celu.

 

Symbolizuje + stabilizację, opanowanie, bezpieczeństwo materialne, inteligencję i pasję,silny i wpływowy mężczyzna, mąż, ojciec, szef, wszystko co solidne, ratusz, komisariat, ważny urząd, ambicja, honor, dominacja, siła przebicia, prestiż, duma, odwaga, męskość, powaga, odpowiedzialność, wiedza naukowa, umysł ścisły,autorytet,ojciec szef,mąż,

 

Przesłanie. Sprawdź, czy nie dźwigasz czegoś niepotrzebnego. Po co się uczyć na tych samych błędach?

CZAS: - kwiecień

 

ZDROWIE: lekarz, głowa,mózg, oczy, wysiłek fizyczny, psychiczny , przepracowanie,

Zdrowie. Nie pozwól, by opanowały Cię złe emocje, a nieporozumienia wpędziły w depresję. Zwolnij nieco tępo życia i zadbaj o relaks.

______________________________________________________________________________________________

NEGATYWNE ZNACZENIE

 

Pozycja odwrócona - nadużycie władzy, tyran, dyktator, brak autorytetu, brak honoru, problem z realizacją, nie dotrzymywanie terminów, tyran, despota, człowiek zimny, nieczuły, wyrachowany, arogancja, próżność, wykorzystywanie przewagi, agresor, nadużywanie władzy

 

Karta w negacji:

 

Niepowodzenia w sferze zawodowej, brak zysków, utrata autorytetu, nadużywanie władzy, problemy z surowym ojcem, wymagającym, niesprawiedliwym przełożonym, utrata pracy, dla kobiety oznacza zdominowanie przez mężczyznę, bezkompromisowość, tyrania, konserwatyzm.

__________________________________________________________________________________________

NIEKTORE POWIAZANIA:

 

Cesarz + Mag - mocne argumenty, przewaga intelektualna i praktyczna, niski urzędnik,

Cesarz + Sprawiedliwość - policjant, wojskowy, prokurator, urzędnik/władza wyższego szczebla, budynek sądu, rozliczanie się z kimś, decyzja urzędowa

Cesarz + Diabeł - człowiek niebezpieczny, brutalny, sadysta, bardzo silne wpływy

Cesarz + Wisielec - brak możliwości działania, słaby wpływ na sytuację

________________________________________________________________________

Źródła :Alla Alicja Chrzanowska "Tarot prosty i skuteczny"

Taraka: Astrologia, szamanizm, warsztaty, Słowianie. Nowości

Źródło – strona internetowa: Strona główna - Tarot - Arkana Małe

Źródło: "Sekrety Małych Arkanów Tarota" Dorota Maria Słowikowska

Alla Alicja Chrzanowska "Tarot prosty i skuteczny"

kurs Tarota- ESKK

Alla Alicja Chrzanowska& Andrzej Piotr Załęski " Tarot a zdrowie"

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Ojciec Ziemi

 

Na IV – ej życia stacji

Zapoznasz się z Cesarzem,

To mąż dla cesarzowej,

A ojciec Twój zarazem.

Siedzi na szarym tronie,

Ma srebrno szarą brodę.

Powagą i spokojem

Krasi swoją urodę,

Sprawiedliwy i mądry,

Prawość czerpie z wiary.

Piątka Baranów go wspiera,

Dla sprawiedliwej kary.

Błękitem zbroja mu błyszczy,

To miłość od niego bije.

Tarczą obroni niewinnych,

W sprawiedliwości żyje.

Czerwień na szacie energią

Rozpiera ojca Cesarza,

Choć siedzi rozumem – działa

Od zawsze to mu się zdarza.

Jest pracowity i prawy,

Buduje i życie powiela,

Matka natura mu żoną,

Historia ma w nim przyjaciela.

Szanując dziadów schedę

Szanuje i tradycje,

Broń ma bez ostrych naboi

Ma słowną amunicje.

Każdego wesprze ramieniem,

Opieką szczerą otoczy.

Z żywiołem Ziemi związany.

Z obranej drogi nie zboczy.

 

Źródło „Wiersze intuicyjne. Tarot.” Ewa Winiarska

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Cesarz a...:

Miłość: miłość ojcowska, wspierająca, dająca poczucie bezpieczeństwa, stabilności.

Przyjaźń: dobre relacje przyjacielskie, dające oparcie, przepełnione zaufaniem, spokojem.

Zawód: szef, zwierzchnik, przełożony, autorytet, odpowiedzialna realizacja obowiązków i powierzonych zadań, właściwe wynagrodzenie za dobrze wykonaną pracę.

Pieniądze: stabilizacja, poczucie bezpieczeństwa, bogactwo, szczodrość.

Zdrowie: możliwe dolegliwości związane z niewłaściwym, siedzącym trybem życia, niewłaściwą dietą.

 

Źródło: B. Antonowicz - Wlazińska "Vademecum Tarota"

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Rada dla biznesmenów: nie patyczkować się z nieuczciwymi pracownikami, partnerami, kochankami, gdyż inaczej zawali się całe przedsięwzięcie.

 

Źródło: " Podstawy Tarota '' Jewgienij Kolesow

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

4cesarz.th.jpg

 

Legacy of The Divine Tarot

 

Symbolika:

Cesarz nadaje właściwe miejsce i porządek kreacjom stworzonym przez Cesarzową.

Ma najwyższą, niekwestionowaną władzę, autorytet i siłę aby wprowadzać prawa i porządek.

Reprezentuje zasady, strukturę i organizację.

 

Symbol cywilizacji w historii zapisanej na kartach D.T. -ten sam pałac pojawia się potem na kartach Wieża i Gwiazda.

 

Obraz:

Cesarz -skrzyżowanie faraona z rzymskim cesarzem symbolizują władzę absolutną;

Złote podium -podkreślenie pozycji;

Tatuaż słońca na głowie -boski autorytet;

Ankh -życie wieczne;

Złote orły -królewskie rządy;

4 mniejsze kolumny -4 królestwa jakimi rządzi Cesarz (królowie z Arkan Mniejszych);

Okno -znak Barana jako odpowiednik astrologiczny.

 

Znaczenie:

Emperor oznacza zasady męskich rządów -jeden sprawujący najwyższą władzę.

Cesarz określa porządek rzeczy, kontroluje go i ochrania. Jest urodzonym liderem -zawiera w sobie autorytet, odpowiedzialność i mądrość.

To ARCHETYP OJCA.

 

+ Stabilność, podstawa, król, władca, dowódca, prawo i porządek, struktura, powód, rządy, kontrola, zasady, prawa, autorytet, respekt, porządkowanie, formowanie, dominacja, wzór ojca.

 

- Dyktator, szorstkość, niesprawiedliwość, dominacja, samowola, bezwzględność, brak efektywności, niezdecydowanie, chwiejność, słabość charakteru.

 

DARY: Pewność siebie, dowództwo, prezencja, autorytet.

 

RADA: Zarządzaj z pewnością siebie.

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...
Guest agnieszka007

RADA Z JEDNEJ KARTY;

Uważaj,czy przypadkiem władza nie uderzyła Ci zbyt mocno do głowy.Czasami piastując stanowiska ludzie nie zauważają,jak daleko swoim zachowaniem poniżają,obrażają i okazują brak szacunku podwładnym tylko dlatego,że ci są od nich zależni,mają mniej pieniędzy,gorsze wykształcenie.Nie myśl,że czyni się to tylko agresywnym zachowaniem.Są bardziej ukryte i zakamuflowane sposoby.

Jeśli zamierzałeś wydawać teraz pieniądze,to raczej wstrzymaj się,bo jest to czas na zabezpieczenie.

 

źródło;Vademecum Tarota Barbara Antonowicz-Wlazinska

 

CESARZ

 

To władza,odpowiedzialność,apodyktyczność i siła.Jest to karta stabilizacji na każdym polu,karta dojrzałości,kontroli reakcji i emocji,kierownictwa,wysokiego urzędu,awansu,władzy.Symbolizuje też uregulowane zasady,prawo,urząd,prestiż,mężczyznę,ojca,męża-kogoś,kto cieszy się autorytetem.Słowa klucze to:ojciec,szef,mąż,brat,autorytet,odwaga,opoka,ostoja,oparcie,opieka.Symbolizuje czasem pytającego.Negatywnie oznacza nietolerancję,wygórowane ambicje i wysokie mniemanie o sobie,zarozumiałość,egoizm,arogancję,dominację,stagnację,złego człowieka np.szefa w pracy,surowego ojca.

 

źródło''Jasnowidzenie w interpretacji kart tarota'' Piotr Gońciarz

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Cesarz

 

 

Druga odnoga trójki Ciało-Umysł-Duch to Cesarz reprezentujący potęgę umysłu w kształtowaniu świata. Działanie takie nie odbywa się na wezwanie woli, ale poprzez wezwanie słowne – mówione lub pisane. Cesarz jest reprezentacją – i władcą – zorganizowanego i uregulowanego świata. Jest to świat idealny, tak jak u Cesarzowej, choć nie zawsze tak piękny czy obfity. Ale to, że jest nieprzyjazny, nie znaczy, że jest choć odrobinę mniej ważny w drodze do oświecenia; wręcz przeciwnie, niesamowicie ważne jest zrównoważenie Umysłu i Ciała, męskości i kobiecości.

 

Cesarz jest przeciwieństwem Cesarzowej na wiele sposobów. Ona jest Matką, on jest archetypowym Ojcem, pełnym mądrości na temat działania świata i wiedzy na temat tego jak żyć jako część struktury wspólnie z wszystkimi innymi. Cesarz ma silne i potężne serce, takie jakie powinien mieć każdy ojciec, ale pokazuje tę swoją stronę poprzez nałożenie surowych wskazówek i zasad, jak robi to większość ojców. Jakby nie było, jest nawet bardziej opiekuńczy niż Cesarzowa, ponieważ stworzył porządek z chaosu i pragnie by nic tego porządku nie zakłóciło. Po jego królewskimi szatami kryje się zbroja, którą nosi z dumą, broniąc tych, którzy są pod jego ochroną.

 

Cesarz uczy nas wielu rzeczy, gdzie pierwszą będzie, że każda zasada ma zastosowanie i powód by istnieć. Jeżeli potrafimy to zrozumieć, wtedy jego świat może przestać się wydawać taki restrykcyjny. Właściwie każda restrykcja jest w końcu dla naszego własnego dobra, ponieważ bez prawa i porządku, które ta karta tak silnie symbolizuje, świat popadłby w anarchię. Zarówno rząd jak i prawo czerpią swą moc od niego, ale w przeciwieństwie do osób z rządu, o których tak wiele słyszymy w ostatnich czasach, Cesarz nie jest skorumpowany przez siłę. Rządzi jak Król Artur, który zebrał wojujące siły Anglii i zrobił z nich najwspanialsze imperium jakie świat kiedykolwiek widział.

 

Jest prawdziwym władcą swojego królestwa i rządzi twardą, ale sprawiedliwą ręką. Wysłucha rad innych, ale ostateczna decyzja i tak będzie należała do niego. Wojna jest jednym z jego narzędzi i nie zawaha się użyć przemocy by chronić tych, o których się troszczy. Tych kilku uprzywilejowanych, którzy są podmiotem jego protekcji zawsze odpłaca mu się lojalnością i szacunkiem na jakie zasługuje. Ale moc Cesarza nie ogranicza się tylko do panowania nad narodami. Jest on także ojcem, modelem męskiej roli, który oferuje rady, ukierunkowuje i przynosi bezpieczeństwo. Bierze to, czego się nauczył i przekazuje do następnych pokoleń, by pewnego dnia były tak mądre i potężne jak on.

 

Każde z Wielkich Arkan może reprezentować ludzi, ale Cesarz jest tym rodzajem energii, który często objawia się w formie osoby. Oczywiście wszystkie rodzaje przywódców i ojców będą żywić niektóre z jego wpływów, ale może on także ukazać kogoś, kto zachowuje się jak ojciec poprzez rozkazujący ton i imponującą strukturę. Jest mocą regulowania i dlatego też kojarzony jest z rządem, biurokracją i systemami prawnymi; jego pojawienie się często oznacza zetknięcie się z jednym lub wieloma tymi systemami. Cesarz może także utożsamiać objęcie mocy i kontroli przez ciebie lub kogoś blisko ciebie. Jeśli to ty posiadasz tę siłę, zważaj na to, by używać jej mądrze.

 

Ponad wszystkim, Cesarz pokazuje korzyści ze struktury i logicznego rządzenia emocjami i pomniejszymi pragnieniami. Często dominacja umysłu ponad sercem nie jest mile widziana, ale w niektórych przypadkach jest ważna i nawet wskazana. Kiedy dokonane być muszą trudne wybory, ważne jest by utrzymywać koncentrację i skupienie, i to jest coś na co pozwala ci energia Cesarza. Kiedy ukazuje się jako część ciebie, pozwól tej części się objawić i przejąć kontrolę. Ciesz się asertywnością i pewnością, którą przynosi. Brnij do przodu i rób to co uważasz za najlepsze. Kiedy uda ci się zapanować nad sobą, wtedy nie powinieneś mieć problemu z zapanowaniem nad światem i wszystkimi rzeczami, które się na niego składają.

 

Źródło: Tarot Card Meanings

Tłumaczenie własne :)

Edited by Diiana
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

IV Cesarz L’Empereur

Czyli jednoosobowe kierownictwo

Jest to czwarta karta spośród Wielkich Arkan. W talii klasycznej Tarota marsylskiego przedstawienie tej karty to dojrzały, brodaty mężczyzna siedzący na tronie. Broda zawsze była oznaką powagi i dojrzałego wieku. W długich włosach mieszka magiczna moc, dająca nadludzkie siły w boju oraz dar uzdrawiania chorych i podnoszenia na nogi słabych. Długie włosy, jako źródło siły nosił biblijny mocarz, Samson, jak i pierwsi królowie Francji- Merowingowie. Ujęty jest z profilu, na głowie ma hełm a na ciele zbroję. W prawej ręce trzyma buławę, drugą zatknął nonszalancko za pasek. Przed nim rozciąga się droga. U jego stóp jest, odłożona jakby na chwile, tarcza z herbem orła. Zgięte nogi cesarza to zakręt na drodze, a skrzyżowanie nóg służy gromadzeniu mocy. Orzeł przedstawia osobę młodą, niedoświadczoną, która przyszła do kogoś, stanowiącego dla niej wzór do naśladowania i posiadającej umiejętności potrzebne jej teraz do wzbicia się samodzielnie do lotu.

Cesarz wpatruje się w buławę trzymaną przez siebie w ręku, uosabiającą sprawy nadrzędne rodziny i państwa, którym służy jako mąż, ojciec i władca.

Liczba cztery symbolizuje świat materii, Ziemię i jej cztery kierunki, porządek i surowe prawa. Jest to również starożytne Uniwersum rozciągające się w cztery strony świata…Anatole, Dysis, Arktos, Mesembria (gr. Wsch., Zach., Pn,. Pd.). pierwsze litery tychże tworzą imię ADAM, określające związek z kondycją ludzką.

Cesarza widzimy z profilu, ponieważ patrzy on w daleka przestrzeń, w stronę horyzonty: czujnie obserwuje granice swojej ziemi, wyglądając z daleka wrogów i intruzów, którym biada, gdy powstanie ze swego tronu.

Hełm i zbroja oznaczają psychiczna odporność, niewzruszoność, stałość poglądów, która w życiu może jednak niebezpiecznie zbaczać w stronę sztywności i zbytniego konserwatyzmu. Berło przypomina piorun Zeusa- jego narzędzie mocy.

Znaczenie ogólne

Karta mówi o tym, że trzeba nieugięcie strzec swych poglądów, wiary, domu i dorobku. Że trzeba być niewzruszonym i niepodatnym na pokusy. Że trzeba być gotowym do walki i w tym stanie ducha uda się w porę odstraszyć niebezpieczeństwo. Trzeba też służyć innym swoją siłą i ochroną. Wyraża ideę szafowania, rządzenia i jednostkowej odpowiedzialności. Przedstawia archetyp idealnego męża, ojca i króla, jest opanowaną męską mocą, służącą dobru innych ludzi. Kobiecie wróży małżeństwo, odpowiedzialnego i stałego w uczuciach partnera.

Ogólne znaczenie karty w pozycji negatywnej:

Przedstawia człowieka, który stracił swoje stanowisko, przeszkody administracyjno-prawne, odmowę ze strony szefów firm i urzędów, zły ojciec i mąż, spór, kłótnia, rozstanie, rozwód, odejście ojca.

Ustawienie postaci

Pozycja Cesarza opartego o tron wskazuje na oczekiwanie przed działaniem, które jego podniesiona stopa określa jako bliskie. Zapowiada zmianę, gdyż wszystkie działania w wyniku przynoszą zmianę. Przed rozpoczęciem działania Cesarz podejmuje przemyślana decyzję.

 

źródło: mój komputer

 

niekoniecznie mężem, ale partnerem

jednak Cesarz to w działaniu za mocny nie jest

bardziej w głowie ma coś ułożone na temat przyszłości

do działania mu daleko

w tej kwestii liczy na druga osobę

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
Guest Vampirella

Cesarz

 

Wojna, podbój, zwycięstwo, spór, ambicja, oryginalność, przesadna pewność siebie i megalomania, kłótliwość, energia, wigor, upartość, niepraktyczność, nieroztropność, irytacja.

 

Źródło: Tarot Thota – Klucz do zrozumienia – Lon Milo DuQuette

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

IV. Cesarz

Męski odpowiednik Cesarzowej, inicjator działania, narzucające porządek w świecie chaosu, wytrwały, nieustępliwy, zrównoważony, obdarzony praktycznym zmysłem, symbolizuje męską energię, władzę, panowanie w świecie doczesnym.

 

Źródło: Życie Świata, numer 92, artykuł "Tarot".

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

w połączeniu z 6 mieczy pokazuje, że jesteśmy świadkami jak inne osoby mówią w towarzystwie o znanym nam mężczyźnie, np. szef mówi coś o naszym koledze z pracy, który w tym czasie jest w delegacji

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Cesarz - numerologia

Czwórka odpowiada formie ziemi i daje ochronę, ale tylko przejściowa.Nadanie formy:moc,ograniczenie, porządek, służba, stabilność, system, prawo, ustawa,jak również praca dyscyplina. Czwórka jest materialna liczba porządku (cztery strony świata, cztery elementy), jeszcze pewne określenia to praktyczne, solidne, organizatorskie, punktualne i pożyteczne formy.

 

Kolory

Czerwien karminowa

Niebieski krolewski

 

Kamienie

Rubin,Jaspis

 

Pytania które można sobie zadać w związku z Cesarzem.

1.Czym ce****e sie dla ciebie prawdziwa sila,moc i autorytet?

2.Dla mezczyzn: Jakie masz nastawienie do swojej męskości?

3.Dla kobiet : Jakie sa twoje uczucia w stosunku do mężczyzn i męskiej energii?

 

Źródło: Gerd B.Zigler - "Tarot für alle"

Tłumaczenie własne:wstydnis:

Edited by Daffne
połącznie postów
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
 • Maestro

Cesarz - nie znosi sprzeciwu, jego musi być na wierzchu, nawet nie pofatyguje się, aby poznać czyjeś zdanie, nie, to co on mówi jest święte...Nie potrafi przeprosić, ukorzyć się, nie zna pokory..

 

Męskość, problemy męskie, także zapalenia rwy kulszowej, wypadnięcie dysku, chory kręgosłup, stawy kolanowe, bole stawów, ale ..idziemy ku wyzdrowieniu.

Źródło : Blog Wróżki Joanny

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

"Cesarz oznacza tęsknotę za stabilnością, bezpieczeńśtwem i kontynuacją. Pokazuje nasze dążenie do niezlaeżności od uwarunkowań natury, która jest przecież nieobliczalna. Tym samym odpowiada za parcie ludzkości do cywilizacji:każe nam budować domy z ogrzewaniem, klimatyzacją, aby chornić się przed gorącem, zimnem i wilgocią; zmusza nas do korzystania z samochodów i samolotów, aby wygodniej i szybciej niż na nogach pokonywać odległości;nakazuje nam prowadzić szkoły, aby zapewnić odpowiedni poziom wykształcenia. Fakt, że bardzo często robimy zbyt dużo <<dobrego>>, nie powiniem przeszkadzać nam we właściwej ocenie tej karty. Powinna być postrzegana pozytywnie, a często podchodzimy do neij z nieufnością. Cesarz pokazuje zarówno nasze poczucie porządku, trzeźwy osąd, dyscyplinę, odpowiedzialnośc i pragmatyzm, jak również wyolbrzymienie tych cech w postaci bezwzględnego i bezzasadnego uporu, otępienia i marazmu, przesadnego perfekcjonalizmu, żądzy władzy i chęci utrzymania jej za wszelką cenę.

 

"W życiu zawodowym-karta ta mówi, że chodzi nam przede wszystkim o to, aby doprowadzić do porządku i zrealizować od dawna pielęgnowane życzenia, postanowienia i plany.Cesarz oznacza pomysłowość, dyscyplinę, wytrwałość, stanowczość i chęć przejęcia na siebie odpowiedzialności. Mówi o ciężkiej pracy, przy której nie bezie nam nic, albo tylko niewiele, podarowane i której powodzenie zleży całkowicie od naszej solidności.

 

Na poziomie świadomości- Cesarz pokazuje, że postępujemy pragmatycznie, metodycznie i trzeźwo. W czasie występowania tej karty twoja koncepcja, dotąd może chaotyczna, uzyska strukturalność i przejrzystość. Życzenia i plany staną się coraz bardziej realne, mogą się urzeczywistnić po krytycznej ich analizie. Na głębszym poziomie karta ta może oznaczać rozprawę z różnymi aspektami obrazu ojca: jako żywiciela i gwaranta bezpieczeństwa lub jako tego, który wymaga dyscypliny i podporządkowania, a równocześnie jako zdystansowany zimny i niedostępny.

 

W związkach osobistych- karta ta oznacza czas w którym utrwalamy związek i nadajemy mu niezawodny, trwały charakter. Trzeźwa krytyczna strona Cesarza może jednak pozbawiać nas złudzeń co do charakteru związku. Ponadto surowa, skierowana na jak największe bezpieczeństwo tendencja tej karty niesie za sobą niebezpieczeństwo ograniczeń i skostniałości w stosunkach partnerskich.

 

 

Źródło: Hajo Banzhaf, Tarot dla każdego

Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...
 • 4 months later...

Cesarz w relacjach uczuciowych - moje obserwacje.

 

Czy cesarz rzeczywiscie jest taki zimny, bez uczuć? Wielokrotnie spotkałam sie z takimi opisami oraz interpretacjami.

 

Tymczasem w moim doświadczeniu z tarotem to odpowiednik Cesarzowej. Facet zaangażowany, wyważony, wie czego chce i nie ma żadnych wahań natury emocjonalnej. To nie żaden fircyk, kielichowy Rycerz.... Można na nim polegać, również w uczuciach. W dodatku wszystkim sie zajmie, zaopiekuje. Można się przy nim poczuć tak bezpiecznie, tak dobrze. Może trochę chłodny w obyciu. Mało mówi, dużo robi. Ze świeczką takich szukać. Dla mnie to ideał.

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

Guest grimmoire

Cesarz : pewny swego, wyważony, zdecydowany, chłodny w uczuciach, spokojny, taki umiarkowany... dla niektórych ideał, ale nie dla wszystkich :)

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Oprócz tego co zostało powiedziane, często pokazuje mi człowieka na stanowisku, ale pasywnego. Niekiedy wskazuje męskie lenistwo

Często też wypada na ludzi na rentach.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

CESARZ

 

BLASKI: silny mężczyzna, autorytet, bezpieczeństwo, ojciec, przywódca, szef, władza, męskość, dojrzałość, odpowiedzialność, dążenie do celu, odwaga.

 

CIENIE: słaby mężczyzna, niedojrzałość, nadużywanie władzy, skostnienie, upór, despotyzm, brak stabilności zawodowej i finansowej.

 

 

Źródło: Barbara Antonowicz - Wlazińska "Karty Ridera Waite'a proste i skuteczne"

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Cesarz: "Determinacja". Odpowiedzialność,autorytet,decydowanie za innych,szukanie najlepszego rozwiązania,ocenianie możliwości i konsekwencji.

Moja talia "The Sorcerers Tarot"

 

Cesarz:

Karta ta może oznaczać osobę lub sytuację.

Gdy chodzi o osobę ma ona autorytet oraz wpływy i jest solidna,prawdopodobnie starsza i bardziej zamożna od Ciebie - szef w relacji między wami.

Wkrótce zajmiesz wpływową pozycję typową dla Cesarza,być może dzięki awansowi,nowej pracy albo wspięciu się wyżej na szczeblu drabiny społecznej.

Jeśli Cesarz oznacza sytuację - panujesz nad nią siłą woli oraz zdolnościom analitycznym.

 

Pozycja odwrócona:

Ktoś nabrał zbytniej powagi lub stracił zupełnie poczucie humoru.

Być może osoba ta okazuje cechy władcze i despotyczne,zwłaszcza gdy pragnie wzmocnić nadwątlone ego lub zrekompensować brak pewności siebie.

Konflikt z osobą posiadającą władzę,która jest nieustępliwa i trzyma się sztywno wyznaczonych reguł - nawet jeśli w oczywisty sposób są one śmieszne.

 

Z talii "The Destiny Tarot"

 

Jak kocha Cesarz:

Karta Cesarz mówi, że to osoba dla Ciebie, jeżeli tęsknisz za kimś, kto jednocześnie stanie się dla Ciebie zrównoważonym partnerem, wyrozumiałym rodzicem i gorącym kochankiem. Władca zapewni Ci stabilny, bezpieczny dom. Możesz na nim (niej) polegać. Jest ambitny, praktyczny i dojrzały życiowo. Harmonijnie godzi sprawy zawodowe z rodzinnymi. Ideał?

 

Niekoniecznie, gdyż związek z Cesarzem tylko wtedy bywa naprawdę partnerski, jeśli budują go dwie zrównoważone osobowości. „Cesarska” towarzyszka (towarzysz) musi jasno zakreślić „własne granice”, a ponadto nauczyć się wymagać. Np. rodzinne obowiązki powinniście wspólnie uzgodnić i podzielić, ale to Ty zadbaj, żeby zostały rzetelnie wykonane przez Was oboje.

Cesarz mężczyzna będzie klasyczną „delikatną kobietką” chętnie ochraniał i osłaniał, lecz niewątpliwie wykorzysta fakt, iż jest głową domu. Władca lubi rządzić! Jeżeli utracisz czujność, rychło zamieni się w Twego „szefa”. Presję wywierać zechce w najlepszych intencjach, przekonany, że wie, co przyzwoite i słuszne...

 

Kobieta-Cesarz posiada męskie cechy osobowości. To ona dzierży portfel, decyduje o wydatkach. Z silnym partnerem walczy, natomiast w układzie ze słabym tyra za siebie i za niego, troszcząc się dosłownie o wszystko. Ale czy go poważa?

 

Karta odwrócona:

Niezależnie od płci, okaże się typem co najmniej upartym i kłótliwym. Równie dobrze możesz popaść na domowego ciemiężcę, który nie tylko „płaci i wymaga”, ale żąda pełnego podporządkowania. W jednym i drugim przypadku zostaniesz potraktowana/y przedmiotowo. Nie wiąż się. A jeśli już z nim/nią jesteś, pomyśl, co knuje przeciwko Tobie i rozważnie, ostrożnie wycofaj się z układu.

 

(Tarot Miłości,M.Bigoszewska)

 

Dzień w energii Cesarza:

- siła i dominacja,ze strony kobiety ale subtelna

- mądrość,inteligencja w pokierowaniu sprawą ze strony kobiety

- władza nad umysłami i działaniami

- naturalne podporządkowanie się,bez oponowania,a wręcz z radością

- entuzjastyczna reakcja na zarządzenie "Cesarza" i ekspresowa realizacja zaleceń

- bardzo miła rozmowa,korespondencja

- dużo silnej energii wokół

- energia w ciele i w duchu

- konieczność rozładowania energii poprzez kontakt ze świeżym powietrzem

- godziny popołudniowe,wieczorne

 

Euterpe: "Jak kobieta powinna się zachować? Tutaj doskonale sprawdza się zasada "mężczyzna jest głową, a kobieta szyją, która tą głową kieruje" :) -

 

Dosłownie widać to w "Cesarzu" z Tarot of Methamorphosis :)

tu: MM-04

 

Cesarz - Słowa Klucze:

PROSTA: bezpieczeństwo,autorytet, władza, solidne,fundamenty,odpowiedzialność,ojciec,urząd

 

ODWROTNA: dominacja,upór,nadmierna kontrola,sztywność

 

(Dorota Dukowicz,"Tarot w praktyce")

 

Cesarz

Astrologiczne odniesienia:

- BARAN

- Mars

 

"Astrologia i Tarot",Dariusz Cecuda

 

Cesarz

Jako osobowość:

- Ktoś,kto czuje ogromną potrzebę kontroli (bez tego nie będzie czuł się pewnie)

- Ustala zasady i tylko te są słuszne

- Wszystko musi działać według jego zasad,Ty masz się podporządkować

- Nie daj Boże sprzeciwić się takiemu

- On musi wiedzieć,na czym stoi (np.w sytuacjach damsko -męskich,ale i w każdej innej)

- Oczywiście,że ma uczucia i odczuwa,jednak okazywanie uch nie leży w jego naturze

- To Ty raczej masz przyjść / podejść do niego (bo władca nie zniży się,by podejść do "poddanego")

- Dlatego (jak myślnik powyżej) - jest bierny często

 

 

Cesarz:

Miłość:

Małżeństwo lub stały związek. Zmysłowość. Miłe relacje z płcią przeciwną. Opiekuńczy kochanek - protektor.

Karta odwrócona: nieporozumienia, konflikty. Zazdrośd. Uczucie do niewłaściwego mężczyzny. Rozczarowanie w miłości.

(Maria Bigoszewska)

 

Według Macieja:

 

Cesarz + Diabeł = Tyrania

 

Cesarz:

Według Macieja:

Zdrowie - rzeczy twarde w organizmie,kości,kręgosłup

 

Cesarz = lekarz, fachowiec

 

(Według Macieja)

 

"Miłosny Tarot"

 

Cesarz:

-miłość stała, niezmienna, Jeśli nie jesteśmy w związku, nic nie zmieni się w najbliższym czasie w tej kwestii.

Edited by Ismer
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...
Guest Euterpe

jak kobieta powinna się zachować? Tutaj doskonale sprawdza się zasadza "mężczyzna jest głową, a kobieta szyją, która tą głową kieruje" :)

 

jak zachowa się mężczyzna? Odpowiedzialnie, stanowczo, konkretnie, ale też nie pominie przy tym swoich interesów.

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

Z czym przyjdzie sie zmierzyć (czy jakoś tak) karta na rok , cos w stylu "wyzwanie"

Byłam wręcz zmuszona uznać władzę innych, nawet wtedy gdy nie mieli racji i denerwowali mnie, wcześniej lubiłam gdy wszystko szło po mojej myśli i tak naginalam rzeczywistość żeby było jak chce, a jak nie mogłam tego osiągnąć to beztrosko to zdeptalam i poszłam dalej, dlatego zetknięcie się z takim murem,kiedy świadomie musiałam zaakceptować czyjąś władzę na początku było niedo przeskoczenia..

Straszliwie cierpialam. Nie to żebym była jakaś rozkapryszona dziolcha xD ale sama sobie zawsze obieralam plan, byłam samodzielna, wręcz indywidualistka od małego.. lubiłam przewodzić. Nie raz słyszałam że jestem b.charyzmatyczna. jeżeli oddaje władzę to tylko w dobre ręce... albo gdy mnie praca zmusza. Ale wierzę że kieys będę w takim miejscu, kiedy to będę mądrze zarządzać innymi zawodowo a może i prywatnie

Nie każdy sobie na to pozwala ,ale coz. Nie robię tego w złej wierzę,wręcz przeciwnie :)

Link to comment
Share on other sites

Guest gość5

mi cesarz zawsze pokazuje menagerów wyższego szczebla, pokazuje także uparte osoby, takie, które uważaja się za kogoś lepszego od innych, czekaja az ktos do nich wyciągnie rękę ( w przypadku konfliktu)

Link to comment
Share on other sites

Guest Bethany

Osobę mi pokazuje, która jest stanowcza, władcza. Ogólnie wychodzę czasem w Cesarzu, jak jestem pewna siebie i taka jakby to ująć, no wiem, czego tak naprawdę chce i realizuję to.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 years later...

Cesarz pokazuje mi zazwyczaj faceta zonatego. 

Cesarz również pokazuje osobę bardzo dumna i trzymająca się własnych zasad. On pierwszy nie zadzwoni ani nie wyjdzie z inicjatywą. O niego trzeba zabiegać. 

Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

Nie lubię Cesarza, bo on wymaga podporządkowania. Facet cholernie uparty i dumny. Jak już wcześniej było wspomniane Cesarz raczej pokazuje żonatego lub osobę na kierowniczym stanowisku. On nigdy sam nie wykona ruchu, chyba, że łaskawie uzna to za konieczne. Plusem Cesarza jest jego stabilność, on nie odejdzie od kobiety.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...