Jump to content

11 - Sprawiedliwość


Guest truskawka

Recommended Posts

Guest truskawka

Znaczenie karty Sprawiedliwość:

 

Jakie osoby symbolizuje:

 

Sędzia, prokurator, prawnik, osoba związana z władzą sądowniczą, osoba, która zajmuje się egzekwowaniem prawa, realizacji zadań, człowiek posiadający duże poczucie sprawiedliwość, obiektywny w ocenie, osoba, instytucja sprawująca kontrolę, osoba zrównoważona.

 

Znaczenie ogólne:

 

Gotowość do uporządkowania życia, konieczność uregulowania spraw prawnych, postępowanie sądowe, dochodzenie spraw, racji, otrzymanie oceny lub ocenianie innych, czas rozrachunku, sprawy urzędowe, wyroki, opinie. Oznacza także czas, w którym trzeba będzie zająć się załatwianiem zaległych spraw, wypełniania formularzy, składania podań, okres podpisywania umów, kontraktów.

 

Karta w negacji:

 

Straty wynikające z rozwiązań prawnych, niekorzystne wyroki, opóźnienia w załatwianiu spraw, niesłuszne oskarżenia, rozwód, niesprawiedliwy wyrok, surowa krytyka, krzywdząca opinia, nieumiejętność dokonania właściwej oceny, popełnienie wykroczenia lub przestępstwa, niestosowanie się do przepisów prawnych, chęć odegrania się za wyrządzone krzywdy, zemsta, wymierzanie sprawiedliwości, które może spowodować czyjąś krzywdę.

 

Źródło: strona internetowa: Strona główna - Tarot - Arkana Wielkie

 

Archetyp - Sędzia

Znaczenie ogólne - mądry wyrok, podjęcie rozważnej decyzji, zbiór polonów, które się zasiało, być odpowiedzialnym za sytuacje i związane z tym konsekwencje, pośrednictwo w sporze

Praca - budowanie klarownych osądów, zawieranie lub wynegocjowanie uczciwego kompromisu, bycie odpowiedzialnym za swe postępowanie

Relacje/uczucia - uczciwość i równowaga w związku, równouprawnienie

Świadomość - trzeźwe, rzeczowe podejście, wyważenie

Sfera ducha - świadomość odpowiedzialności za swoje myśli i uczynki

Cel - poznanie obiektywne, wyważony osąd

Cień - wiara we własną bezgrzeszność, "prawo i porządek"

Odwrócona - niesprawiedliwość, uprzedzenia, niestałość

 

Źródło - H. Banzhaf: "Klucze do Tarota"

 

VIII Sprawiedliwość (w pozycji odwróconej!)

 

Układ moczowy, czyli dolegliwości nerek, moczowodów, pęcherza moczowego i cewki moczowej, np. kłębkowe zapalenie nerek, odmiedniczkowe zapalenie nerek, torbiele w nerkach, kamica nerkowa, mocznica, zakażenie dróg moczowych, zwężenie moczowodu, zapalenie pęcherza moczowego, nietrzymanie moczu.

 

Połączenie odwróconej karty Sprawiedliwość VIII, Śmierć XIII i królowej mieczy mówi o nieodwracalnej niewydolności nerek i konieczności regularnych dializ. Jeśli przy tym leży Cesarz w pozycji prostej, sugeruje konieczność jak najszybszego przeszczepu.

 

Znaczenie karty w naturoterapii:

• lek homeopatyczny – T***a,

• zioło – babka lancetowata,

• kamień – turmalin.

 

Źródło: "Tarot a zdrowie" - Alla Alicja Chrzanowska, Andrzej Piotr Załęski

 

Czysty, jasny osąd. Sprawiedliwość. Porada sądowa. Stabilizacja życiowa, rozwój, postęp. Dobre intencje. Samozadowolenie. Aktywność społeczna. Konieczność dokonania oceny. Odcięcie się od starych spraw poprzez ich zrozumienie i osądzenie. Dobra ocena wyników pracy. Uznanie. Samodzielność. Tolerancja, wyrozumiałość. Zdolność wybaczania.

 

Odwrócona: Potępienie. Ostra krytyka. Niepewność. Niesprawiedliwość. Oskarżenie. Chaos, rozgardiasz, bałagan. Oszustwo. Sprawa sądowa o niedobrych skutkach. Wykrycie szwindlów, przestępstwa. Niemożność dokonania samooceny, fałszywa samoocena. Dogmatyzm. Fanatyzm. Brak poczucia realizmu.

 

Źródło - Suliga Jan Witold "Tarot. Karty, które wróżą"

 

Jeżeli podążałeś drogą prawości, nie masz się czego obawiać od drzwi Sprawiedliwości. Opowiedz o swoich problemach, nawet ostro, a z czasem, kiedy najmniej się będziesz spodziewał, znajdziesz mądrych ludzi, którzy Ci doradzą.

 

Źródło - Znaczenia Wielkich Arkanów w Tarocie 78 Drzwi

Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...
Guest winteer

OPIS – Kobieta o załoniętych oczach – bezstronny osąd. Waga – równowaga, harmonia.

 

ZNACZENIE – Instytucja małżeństwa, dokumenty, zwiążki formalne, system kar i nagród.

 

KARTA ODWRÓCONA – Niesprawiedliwość, zbyt surowa ocena, krzywda

 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. W życiu zawsze dokonujemy wyborów, między dobrem i złem, prawdą i kłamstwem, tym samym określamy się w każdym naszym działaniu. Prowadzi to do osiągania założonych celów, zadań. Sprawiedliwość siedzi między kolumnami, bezpośrednio zwrócona do Ciebie, w prawej dłoni trzyma miecz a w lewej wagę. Atrybuty te wskazują, że nadszedł czas rozliczenia się z nagromadzonych w ciągu życia uczynków. Karta ani dobra ani zła. Ocenie poddane zostaną Twoje działania, które doprowadziły Cię do miejsca, w którym jesteś obecnie. Stan Twojej psychiki i umysłu, ich równowaga i harmonia ze światem zewnętrznym, złożone na szalkach Wagi wskażą zdecydowanie co było motywem Twoich działań, a tym samym, czy należy pozwolić Ci na dalsze działania? Czy będziesz musiał(a) poznać świat z perspektywy tych, u których Twój sposób działania wywołał poczucie krzywdy? Takie rozliczenie potrzebne jest po to aby utrzymać równowagę w Świecie, którego jesteś zaledwie pyłkiem, ale wyposażonym w wolną wolę. Karta ta może wskazywać na Twoich wrogów w otoczeniu.

 

SPRAWIEDLIWOŚĆ - karta odwrócona. W zależności od położenia w rozkładzie, karta może oznaczać uwikłanie się w sprawy sądowe, w których trudno Ci się będzie bronić, możesz być ofiarą zaplanowanego spisku na skutek niewłaściwej oceny sytuacji, mieć kłopoty prawne, rodzinne, zawodowe. Zalecana jest tu duża ostrożność w korzystaniu ze środków komunikacji. W sprawach zawodowych oznacza możliwość utraty pracy lub bycia oszukanym. W sprawach rodzinnych trudno będzie o tolerancję.

 

Źródło - strona internetowa: Tarot

 

VIII. SPRAWIEDLIWOŚĆ Równowaga

 

 

Sprawiedliwość jest ósmą kartą Wielkich Arkanów. Postać uasabniająca sprawiedliwość w jednej ręce trzyma miecz, a w drugiej wagę. A więc jest to jednocześnie walka o sprawiedliwość, O obronę zasad z nią związanych. Kobieta trzymające miecz i wagę; które spotykamy na początku drugiej drogi, przedstawiane są jako postacie bardzo waleczne. Dopiero ten, kto kieruje się zasadami sprawiedliwości ,również w swoim życiu, może zwyciężyć. Należy "pokonać w sobie brak krytycyzmu na tym etapie.

 

 

ZNACZENIE KARTY: O sprawiedliwość i związane z nią prawa należy walczyć; nikt nie otrzymuje jej w prezencie Jeśli zbyt długo tolerujemy niesprawiedliwość to tracimy zaufanie. Ważne jest, by uświadomić sobie, iż sprawiedliwość nigdy nie może być jednostronna , dlatego też wymierzanie sprawiedliwości zlecano zawsze osobom neutralnym (sędziom). W Tarocie oznacza to, że na drodze prowadzącej ku poznaniu należy zważyć na szali różne aspekty danej sytuacji; nie ma nikogo, kto byłby bez winy, jak i nikogo, kto miałby wyłącznie rację. Ta karta wskazuje jednak na wymierzanie sprawiedliwości nie tyle innym, co nam samym. Zgodnie z egipską tradycją na wadze znajduje się nasze serce. Dusze zmarłych musiały przed sądem oskarżać same siebie, bronić się i osądzać. Dlatego oczy sprawiedliwości rzadko kiedy są zasłonięte. Trudno jest osądzać i karać innych, ale jeszcze trudniej czynić to wobec siebie samego; O tej stronie sprawiedliwości mówi właśnie ta: karta. I choć słuszność może być po naszej stronie, to nie oznacza jeszcze, iż możemy stanowić prawo. W Tarocie chodzi zawsze o zachowanie równowagi w naszym życiu, o znalezienie złotego środka i o stosowanie go na co dzień.

 

 

ZNACZENIE SYMBOLICZNE: przezwyciężanie trudności jest jednym z obowiązków spoczywających na człowieku. Aby go spełnić, człowiek musi umieć ustalić równowagę między siłami zła a dobra, które sam wywoła. Działanie wywołuje reakcję. Rozum musi przewidzieć atak wrogich sił, które mogą zniszczyć albo osłabić. Każde działanie oscyluje między dobrem a złem, a rozum nie umiejący zrównoważyć swych działań podobny jest do zgasłego słońca. Karta ta jest przedstawicielem umysłu kosmicznego przenikającego plan działań w poszukiwaniu równowagi. Przychodzi ona po Rydwanie dla przypomnienia o konieczności regulowania długów oraz należności człowieka w toku jego ewolucji. Nazwa Sprawiedliwość została jej nadana jako tej, która osądza działania człowieka, rozwinięte na dobre lub złe w czasie jego materialnej egzystencji, wskazanej przez kartę poprzednią. W swym znaczeniu elementarnym Sprawiedliwość przedstawia nieunikniony sąd nad człowiekiem, ocenę stanu równowagi, wywołanego przez jego uczynki, z konsekwencjami szczęśliwymi lub bolesnymi. Właściwościami Sprawiedliwości są dokładność i precyzja. Karta ta zawsze zapowiada moment zatrzymania się, poszukiwania równowagi, bezkompromisowość lub ustępstwo. Efekt jej działania uzależniony jest od znaczenia kart sąsiednich. Na przykład przy karcie Gwiazda oznacza szczęśliwy koniec procesu.

 

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: siła, surowość, brak tolerancji w imię subiektywnie pojętego prawa; skłonność do dominacji, narzucania swej woli innym, rzekomo dla ich dobra. Wewnętrzne poczucie słuszności i przewagi duchowej, czasem pogarda dla słabszych i błądzących. Wiara we własne siły.

 

ZNACZENIE UŻYTKOWE: karta surowości, obosieczna, w zależności od kart sąsiadujących oznacza albo, że zostanie nam oddana sprawiedliwość, albo że my będziemy mieli rachunki do wyrównania.

 

 

Jest to karta siły i przebiegłości w służbie prawa. Jest kartą protekcji, jak również kartą gróźb, kary, czasem zemsty. Przychodzi, aby przywrócić równowagę w momentach nieporządku, dla pożytku. Przedstawia sytuację niestabilną, wymagającą odwrócenia, zmiany. Informuje o istnieniu trudności, blokady, z której trzeba się wyrwać i uprzedza nieuchronnych zmianach. Jeżeli jakiś projekt jest w toku, może trzeba będzie go zaniechać. I Karta ta może przyciągnąć nieprzyjaciół albo zazdrość, przynosić rany fizyczne i moralne, ale może zapowiadać także triumf i spokój, ' jeżeli równowaga zostanie przywrócona przez wytrwałą obronę.

 

Przedstawia ludzkie poczucie sprawiedliwości ze wszystkimi błędami, jakie umysł ludzki może popełnić. Zapowiada powrót do zdrowia, jest kartą witalności i wytrwałości. W rozkładzie symbolizuje wszystko, co jest gwałtowne, instynktowne, brutalne, egoistyczne. Oznacza dyktaturę, samowolę, zdeklarowanych nieprzyjaciół. Bywa kartą niebezpieczną, perfidną, okrutną i destrukcyjną, ale w wielu sytuacjach może spełniać rolę przewodnika, który " prowadzi grupę na dobrej drodze. Karta ta mówi: niestabilność, zmienność, niezgodność, opozycja - w tym znaczeniu przedstawia równowagę. , Możliwość procesu, rehabilitacji, kontraktu.

 

Źródło: Tarot (VIII - XIV) : Satanorium.pl

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Karta przedstawia kobietę w długiej szacie, czasem w przepasce zasłaniającej oczy, siedzącą na tronie. W jednej dłoni postać trzyma wagę, w drugiej zaś miecz. Atrybuty te wskazują, że nadszedł czas rozliczenia się z nagromadzonych w ciągu życia uczynków. Po prawej i po lewej stronie kobiety widnieją kolumny, a za jej plecami możemy dostrzec zasłonę, tak jak na karcie Kapłanka, ale bez żadnych ozdób. Zdarza się także uproszczony wizerunek, przedstawiający po prostu postać mitologicznej bogini Temidy.

Uczciwość, sprawiedliwość, odpowiedzialność, logika, spokój, cierpliwość, jedność, czystość, dobre zamiary, szczere uczucia, pomoc innym, osobiste zadowolenie, siła charakteru, pozytywne poświęcenie, prawdomówność, bezstronność, siła odsunięcia złego, uczciwe zamiary u innych.

Karta kojarzy się z zakończeniem procesu sądowego, ale także rozwiązaniem jakiegoś problemu. Uczciwy osąd własnego dotychczasowego życia, świadomość, że stoisz przed decyzją, która uwalnia od przeszłości, która jest jedynym możliwym , ale najprawdopodobniej, bardzo bolesnym rozwiązaniem. Biurokracja, zaściankowość, nietolerancja, pomyłka urzędowa lub sądowa. Oddalanie za wszelką cenę momentu, kiedy trzeba podjąć decyzję, strach przed tym, co spotka cię ze strony bliskich.

W problemach zdrowotnych dotyczy chorób nerek i dróg moczowych.

Karta ani dobra ani zła. Na początku układu, będzie informowała o sprawach prawnych i urzędowych sugerując wróżącemu cierpliwość. Przykładem może być oczekiwanie na werdykt sądowy - interpretacja w układzie werdykt pozytywny dla wróżącego i to w niedługim czasie. W wypadku kiedy w rachubę będą wchodziły skomplikowane sprawy urzędowe - interpretacja - odpowiedź pozytywniejsza niż wróżący oczekiwał.

Pośrodku układu, będzie informowała o zbliżającej się pozytywnej współpracy w spółce lub o pozytywnym związku. Przykładem takiego układu może być sytuacja, kiedy wróżący ma ofertę założenia spółki w celu otwarcia zakładu, sklepu, kupna posiadłości i zastanawia się nad decyzją. Sprawiedliwość w tym wypadku będzie sugerowała pozytywność tego związku i nadchodzące zyski. Czasami jeżeli otaczające karty będą informowały o planach małżeństwa lub nowego związku uczuciowego, karta Sprawiedliwość będzie informowała o harmonii i zadowoleniu danego związku.

 

 

 

Na końcu układu, ostrzega wróżącego przed nieprzyjemną sytuacją, w której będzie on posadzony o kłamstwo lub o nieuczciwe postępowanie. Mimo to, że wróżący będzie bez winy, nie będzie miał on możliwości udowodnienia swej niewinności, Karta sprawiedliwość poinformuje go o nadchodzących faktach, które oczyszczą go z zarzutu.

 

 

 

W odwrotnej - negatywnej pozycji: niesprawiedliwość, nieuczciwość, kłamstwo, kombinacje, kradzież, niepewność oszczerstwa, cierpienie, przemoc, strata plotkarstwo - czasami nie trzeba noża, żeby zniszczyć lub zranić człowieka, wystarczą słowa. Przedłożenie spraw urzędowych czy legalnych. Odmowa wyroku. Jeżeli wróżący nie ma żadnych spraw urzędowych czy prywatnych będzie to ostrzeżenie przed krzywdą wyrządzoną przez negatywne osoby za pomocą kłamstwa i kombinacji. W niektórych wypadkach karta Sprawiedliwość będzie sugerowała zaciśnięcie zębów i przemilczenie sprawy w celu odsunięcia niebezpieczeństwa.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Sprawiedliwość - pomyślne załatwienie spraw urzędowych lub sądowych, satysfakcja z pracy, dobre kontakty z osobami "urzędowymi", aktywność społeczna, szczerość, sprawiedliwość wewnętrzna.

 

Sprawiedliwość (odwrócona) - kłopoty z prawem, niepomyślny przebieg spraw urzędowych lub sądowych, protekcjonizm lub łapownictwo, przestępstwa, nielegalna działalność, biurokracja.

 

Alla Alicja Chrzanowska "Tarot prosty i skuteczny"

 

Rada z jednej karty:

 

Jeśli masz trudności w życiu, sprawdź, kiedy i w czym popełniłeś błąd. To czas na otrzymanie nagrody lub kary w zależności od postępowania. Możesz prowadzić sprawy sądowe, administracyjne, urzędowe. Jeśli karta jest odpowiedzią na wynik takich spraw, to są korzystne dla Ciebie.

Sprawy zawodowe mogą wymagać teraz wysiłku, ale efekt przyniesie satysfakcję. Poświęć więc teraz czas i całą energię na dokończenie spraw.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

 

Blaski: dążenie do równowagi, tolerancja, dyplomacja, potrzeba podsumowania, co nas łączy, a co dzieli, załatwianie spraw sądowych, urzędowych, podejmowanie kroków prawnych, zdecydowanie się na nie, legalizacja dokumentów, spłata długów, podsumowanie wyników, przyznanie się do popełnionych błędów.

 

Cienie: rozstanie, rozwód, doświadczenie niesprawiedliwości, zazdrość, surowa krytyka, oszustwo, przegrany proces sądowy, niesprawiedliwy wyrok.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

progress.gif

 

 

Praca - Sprawiedliwość, 4 Mieczy - urlop wypoczynkowy

 

Jak dla mnie Sprawiedliwość pokazuje tu urlop zgodny z Kodeksem Pracy, czyli nieprzerwane 14 dni, a 4 Mieczy standardowo - urlop, wypoczynek.

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

VIII. SPRAWIEDLIWOŚĆ

Wśród wielkich arkanów taroka, po tryumfującym wodzu na karcie Rydwan (nr VII), następuje Sprawiedliwość (nr VIII), jakby twórcy taroka chcieli w ten sposób przypomnieć zwycięzcom, że nawet oni nie pozostają bezkarni.

 

Postać przedstawiona na karcie Sprawiedliwość przypomina starożytną Temidę, boginię sprawiedliwości, którą również wyobrażano z wagą w lewej ręce, gwoli ważenia racji i uczynków; i mieczem w ręce prawej, gwoli surowego egzekwowania wyroków prawa.

 

Zauważmy, że tarokowa Sprawiedliwość przypomina wcześniejsze "kobiece" karty: Papieżycę i Cesarzową, i podobnie jak one siedzi na tronie. Tym razem wzrok jej jest surowy (choć nie ma zawiązanych oczu, jak Temida starożytna), a cała jej postać jest surowa i nieprzystępna. (Jedynie słynny hiszpański malarz Salvador Dali przedstawił Sprawiedliwość... nagą i ponętną, ale chyba nie należy go naśladować.)

 

W odpowiedziach na wiele pytań, karta Sprawiedliwość ma znaczenie bardzo dosłowne: zapowiada, że spór znajdzie swój finał przed sądem, że nie pomogą prywatne ustalenia i trzeba będzie się odwołać do autorytetu władzy i urzędu. Przy małżeńskich nieporozumieniach często oznacza po prostu... rozwód, a parze "chodzących ze sobą" może zapowiadać małżeństwo.

 

Oznacza również ta karta głos sumienia, czyli własne, wewnętrzne poczucie sprawiedliwości.

 

Ale przede wszystkim kartę Sprawiedliwość trzeba interpretować zgodnie z tym, co przedstawione jest na rysunku. Miecz w dłoni siedzącej postaci oznacza, że coś trzeba będzie "odciąć" - że trzeba jakieś swoje plany, wspomnienia, dawne wyobrażenia - a może nałogi? - odrzucić raz na zawsze stanowczym gestem. Może oznaczać konieczność wyrzeczeń i nałożenia sobie dyscypliny.

 

Miecz i waga oznaczają poddawanie się egzaminom; stawanie przed surowymi komisjami, które będą nas oceniać.

 

Ale chociaż Sprawiedliwość jest uzbrojona, to nie jest zapowiedzią ani walki, ani rywalizacji, ani czyjejś zemsty. Miecz jest symbolicznym narzędziem Marsa, waga zaś, przypominająca o zodiakalnym znaku Wagi - narzędziem kosmicznej siły porządku i równowagi, czyli Wenus. Wszelkie wydarzenia, jakie zapowiada ta karta, dzieją się zgodnie z rozumem i naturalnym porządkiem rzeczy. Jeżeli ktoś nawet ponosi karę, to dlatego, że sam sobie na nią zasłużył.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Sprawiedliwość czyli surowa dyscyplina

W serii Wielkich Arkanów po karcie nr 7, Rydwan, następuje 8, Sprawiedliwość. Te dwie karty są przeciwstawne i przypominają energie Jowisza (postęp, ekspansja, "byle do przodu") oraz Saturna (ograniczenia, dyscyplina, rygory). Karta Sprawiedliwość przedstawia kobiecą postać, która przypomina rzymska boginię sprawiedliwości Temidę - z tą różnicą, że Temida miała przepaskę na oczach, a Sprawiedliwość patrzy surowo na klienta. Karta Sprawiedliwość oznacza rzeczywisty wymiar sprawiedliwości, spotkania z sądem, prokuratorem i adwokatem, oznacza konieczność poddania się wyrokom i przestrzegania ustaw. Oznacza też wszelkie rygory, jakie od czasu do czasu nakładamy sami na siebie: może to być surowa dieta odchudzająca, konieczność wczesnego wstawania, oszczędność, narzucenie sobie codziennych ćwiczeń jogi albo biegania. Sprawiedliwość trzyma wagę, co oznacza, ze różne strony naszej osobowości powinny zostać zrównoważone i zharmonizowane. Trzyma też miecz, który oznacza, że musimy odciąć i odrzucić precz wszystko to, co nam przeszkadza w dążeniu do ideału. Miecz kojarzy się też z małymi arkanami z serii Mieczy, a więc oznacza, jak i one, rządy rozumu i jasnej, bezwzględnej świadomości.

 

Taraka: Astrologia, szamanizm, warsztaty, Słowianie. Nowości

 

o zdrowiu

 

Sprawiedliwość

Równowaga, spokoj. Jeśli jesteś chory, nastapi stabilizacja Twojego stanu. Jeśli były nawet

pomyłki w diagnozach lekarskich, teraz otrzymasz prawidłową. UwaŜaj na bole głowy i

problemy z nerkami

 

SPRAWIEDLIWOŚĆ

Ósma karta Tarota w Wielkich Arkanach. Pierwsza z personifikacji trzech cnót sugeruje, Ŝe Głupiec po

pokonaniu świata zewnętrznego musi się zająć doskonaleniem świata wewnętrznego, rozwijając w sobie cnoty

kardynalne. trzy cnoty występujące w Tarocie znajdują się w drugiej siódemce kart stojąc na jej początku, w

środku (Męstwo) i na końcu (Umiarkowanie). Ich obecność świadczy o włączeniu do syntezy hermetycznej

elementów filozofii scholastycznej. Karta Sprawiedliwość po zwycięstwie niesie w sobie równieŜ naukę dla

władców. Waga jest takŜe symbolem harmonii, równowagi przeciwieństw występujących na poprzednich

kartach. Alegorie cnót kardynalnych są bardzo rozpowszechnione w sztuce średniowiecza i renesansu, równieŜ

w kontekście sztuki pamięci, a miecz i waga są atrybutami Archanioła Michała waŜącego dobre i złe uczynki.

Symbol równowagi, wszechświata, ósmej sfery niebieskiej. U pitagorejczyków słoneczny rozrost, potęga,

równowaga środka. U gnostyków oktagon jest figurą pośrednią między kwadratem (ziemia) a kołem

(wieczność), jest emblematem odrodzenia. Dwa splecione węŜe Kaduceusza wyraŜające równowagę

przeciwstawnych sił, siły duchowej i fizycznej, znak nieskończoności. Przez mistyków zwana Błyszczącą,

przypisana asyryjsko- babilońskiemu bogu pisma i roślinności Nabu. Wg. alchemików pewność siebie,

powodzenie materialne, energia.

ZNACZENIE WRÓśEBNE KARTY

Czysty, jasny osąd sytuacji, uregulowanie się spraw na poŜądanym poziomie, stałość, dobre intencje. Odcięcie

się od starych spraw i rozumne ich osądzenie. Pewność siebie, pomyślne załatwienie spraw urzędowych,

pojednanie, naprawienie krzywd, poznanie prawdy bez względu na jej następstwa i skutki. Nietolerancja, brak

równowagi, dyskryminacja, trudności w załatwieniu spraw urzędowych, bałagan, wykrycie przestępstwa, nie

docenianie wyników pracy. Problemy zdrowotne z gardłem, błędnikiem i kręgosłupem. Musisz być tylko

uczciwy wobec samego siebie. Pozbądź się iluzji. MoŜe powinieneś coś zmienić. Zanim jednak wprowadzisz

innowacje rozlicz się z odchodząca przeszłością, aby nie obciąŜała cię n

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Najczęściej pod tą nazwą kryje się Temida – bogini sprawiedliwość, która w jednej ręce trzyma wagę a w drugiej miecz być może do surowego egzekwowania wyroków lub aby odciąć to co ciąży i jest niewygodne.

Bardzo często oczy jej są przewiązane przepaską aby zaznaczyć to, że jej wyroki są sprawiedliwe a ona sama nie sugeruje się tym co widzi. Jak odnieść tą kartę do naszych codziennych spraw? Ponieważ symbole zawarte w tej karcie nawiązują do sądu to należy przyjąć, iż dosłownie oznacza to co, że ze sprawami sądowymi jest związane. Np. Kiedy zapytamy czy konflikt z kimś zostanie zażegnany a wypadnie nam ta karta to niewątpliwie odpowiedź będzie negatywna. Znaczyć to będzie, że niestety cała sprawa znajdzie swój finał przed sądem czy nam się to podoba czy nie.

 

Źródło: Arkana Wielkie VIII Sprawiedliwość - MagiaTarota.info - Tarot Numerologia Horoskop Astrologia

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

W pozycji prostej: równowaga, sprawiedliwy osąd, czynności związane z prawem, sprawy sądowe i urzędowe, podpisywanie umów- uważać.

Odwrócona: niesprawiedliwośćm kłopoty urzędowe, przegrany proces, oszustwo, krętactwa, fałszerstwa.

 

Źródło: Kizińczuk Sergiusz- ,,Tarot twój klucz do przyszłości''

 

 

Sprawiedliwość – Daje stabilizacje stanu zdrowia oraz przynosi zawsze konkretną diagnozę. To bardzo pozytywna karta gdyż powoduje równowagę w organizmie na poziomie energetycznym i fizycznym.

Astrologia - biodra, nerki oraz pęcherz

Osoba pokazana Sprawiedliwością nie jest zagrożona jakimiś chorobami. Jest pełna energii oraz optymizmu. Jeżeli jest po okresie choroby Sprawiedliwość wskazuje, że stan dochodzi do równowagi. Oczekując na diagnozę czy też wyniki badań możemy być pewni że będą one w stu procentach trafne i nie będziemy musieli ich powtarzać.

 

Piotr Górski ,,Tarot a zdrowie''

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Sprawiedliwość - Legalne małżeństwo;

Rozwiązanie lub rozerwanie układu partnerskiego;

Twoim największym pragnieniem Jest znalezienie kogoś równego tobie;

Naucz się ufać mężczyźnie; jako kobieta jesteś zupełnie zadowolona z obecnego stanu uczuciowego;

Możesz być pewna, że wszystkie nieporozumienia z nim szybko miną;

Twoje chwiejne zachowanie i potrzeba partnera, aby ci dorównać;

Kończy się karma zaczerpnięta z przeszłości próbujesz, więc nic stwarzać sobie więcej problemów w obecnym związku w przyszłości;

Związek oparty na ponownym przywróceniu ról, które graliście razem w przeszłości;

Odtworzenie urazów z dzieciństwa poprzez twoje zachowanie w związkach;

Wiesz, że mężczyzna musi cię szanować, a jeśli nie spełnia tego wymogu wasz związek nie może funkcjonować;

Pracuj ciężko, aby stać się lepszą, bardziej kochającą partnerką.

Nancy Shavick - Tarot a miłość i przyjaźń

 

Sprawiedliwość

 

Jako dobra rada:

Spróbuj przyjąć obiektywny punkt widzenia. Uznaj swą odpowiedzialność za sytuację i nie zrzucaj jej na innych. Krytycznie i rozważnie zbadaj sytuację, zanim podejmiesz mądrą i uczciwą decyzję.

 

Jako ostrzeżenie:

Unikaj uprzedzeń i wiary w doskonałość swojego osądu.

 

Jako karta dnia:

Taki dzień wymaga od ciebie jasności myśli. Jeśli przeżywasz konflikt lub musisz podjąć ważną decyzję, postaraj się przede wszystkim zachować uczciwość i uwzględnić dalekosiężne skutki swoich działań. Bardzo możliwe też, że właśnie dzisiaj zetkniesz się z rezultatami działań, które wykonałeś wcześniej. W zależności od tego, jak się zachowałeś kiedyś, będzie Ci albo lekko na duszy, albo odwrotnie - ciężko i mrocznie.

 

Jako karta na rok:

Ten rok może być dla Ciebie decydujący, dlatego daj sobie czas, żeby w należyty sposób przemyśleć swoje sprawy i podjąć odpowiedzialne, obiektywne, i głęboko przeanalizowane decyzje. W ogóle to, jak przeżyjesz najbliższych 12 miesięcy zależy tylko od Ciebie. Będziesz zbierał to, co posiałeś, odpowiadał za swoje decyzje i działania. Jeśli te "plony" będą raczej gorzkie na skutek Twoich wcześniejszych błędów, mozesz to jeszcze obrócić na swoją korzyść - popraw popełnione błędy, żeby cieszyć się spokojem w przyszlości.

 

H.Banzhaf - klucze do tarota

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Osoba, którą symbolizuje Wielki Arkan VIII Sprawiedliwość kieruje się rozumem, nie uczuciami. Jest rozsądna, tolerancyjna, wewnętrznie poukładana. W miłości stała i uczciwa. Rozwodów nie uznaje nie tyle z pobudek religijnych, ale dlatego że gotowa jest ponosić konsekwencje swoich czynów. Często bardziej zajmuje się karierą, niż miłosnymi związkami. Zdystansowana i nieco zamknięta, może z ochotą zawrzeć małżeństwo dla pomnożenia dóbr albo dla życiowego awansu. Mężczyźnie – Sprawiedliwości partnerka niejednokrotnie potrzebna jest raczej ze względów praktycznych, aniżeli emocjonalnych.

Człowiek symbolizowany przez tę kartę ma o sobie wysokie mniemanie, lecz mimo to czasem czuje się niedoceniony. Natomiast sam nie zawsze chce zrozumieć swego bliźniego, a zwłaszcza jego wady.

W relacji ze Sprawiedliwością należy dbać o harmonijny rozkład sił. (Kiedy jest górą, daje to odczuć w mało przyjemny sposób. A jeśli się obrazi, argumenty lub prośby drugiej strony odbijają się od niej jak od szyby). Możesz z nią stworzyć pomyślny układ, gdy małżeństwo pojmujesz przede wszystkim jako wspólnotę intelektualną, zaś przyjaźń i wzajemną lojalność stawiasz wyżej niż miłosne uniesienia.

 

Karta odwrócona

W wersji łagodnej: człowiek miły dla obcych, sztywny w domu. Nie potrafi zapomnieć urazy. Z upływem czasu nawet drobne przewiny rozrastają się w jego umyśle do potężnych rozmiarów. W wersji ostrej: ktoś nieuczciwy, przebiegły, dogmatyczny. Być może oszust, przestępca. Szkodzenie innym, zwłaszcza partnerowi, który mu podpadł – sprawia mu żywą przyjemność. Uciekaj, pókiś cała (cały). A jeżeli już z nim (nią) jesteś, to swój odwrót musisz starannie zaplanować, zatrudnić adwokata i niestety, przygotować się na ciężkie przejścia w sądzie.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Ludzka prawda

 

Człowiek człowieka rozgrzesza,

Według norm które sam stworzył.

By stać się sprawiedliwym

Czerwony płaszcz Maga założył.

Na skronie, trójzębną koronę,

W której wola, rozum i miłość.

W dłoń chwycił błękitną szablę

By nią wyjaśnić zawiłość

Sprawiedliwego wyroku.

By z człowieczeństwem go czynić,

By za zasłoną tam w niebie,

Za fałsz siebie nie winić.

Na złotej wadze waży

Tu zbrodnia – a – tam kara!

Szale są w równowadze.

Wiadomość dlań wspaniała.

Bo tak czynione wyroki

Sprawiedliwe są dla ludzi,

To Sprawiedliwość w Tarcie

Takim wyrokiem się trudzi.

Wyrok jest sprawiedliwy,

Bezstronny, Inteligencją czyniony,

W mądrości swej doskonały

Dowodem potwierdzony.

Za czyny – otrzymasz zapłatę,

Odpowiedz – zaś na pytania,

Rozsądną decyzje – podejmiesz

Oddasz dług – który masz do oddania.

 

Źródło „Wiersze intuicyjne. Tarot.” Ewa Winiarska

Link to comment
Share on other sites

VIII SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

Najczęściej pod tą nazwą kryje się Temida – bogini sprawiedliwość, która w jednej ręce trzyma wagę a w drugiej miecz być może do surowego egzekwowania wyroków lub aby odciąć to co ciąży i jest niewygodne.

 

 

 

Bardzo często oczy jej są przewiązane przepaską aby zaznaczyć to, że jej wyroki są sprawiedliwe a ona sama nie sugeruje się tym co widzi. Jak odnieść tą kartę do naszych codziennych spraw? Ponieważ symbole zawarte w tej karcie nawiązują do sądu to należy przyjąć, iż dosłownie oznacza to co, że ze sprawami sądowymi jest związane. Np. Kiedy zapytamy czy konflikt z kimś zostanie zażegnany a wypadnie nam ta karta to niewątpliwie odpowiedź będzie negatywna. Znaczyć to będzie, że niestety cała sprawa znajdzie swój finał przed sądem czy nam się to podoba czy nie.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Sprawiedliwość a...

Miłość: postrzeganie związku jako partnerstwa. Należy uważać, aby nie grać roli sędziego, gdyż nie przyniesie to nic dobrego dla związku, tylko rozczarowanie... Także okres odczuwania zazdrości o partnera. Warto popracować nad dowartościowaniem i akceptacją siebie

Przyjaźń: równowaga w dawaniu i braniu, odczuwanie wewnętrznej satysfakcji

Zawód: poczucie spełnienia, wiedzy, kompetencji, jakieś szanse na docenienie wyników pracy i awans, możliwość rozwoju czy kariery zawodowej

Pieniądze: odpowiednio do standardu życia

Zdrowie: równowaga i spokój. Jeśli jesteś chory, nastąpi stabilizacja Twojego stanu. Jeśli były nawet pomyłki w diagnozach lekarskich, teraz otrzymasz prawidłową. Uważaj na bóle głowy i problemy z nerkami.

 

Źródło: "Vademecum Tarota" B. Antonowicz - Wlazińska

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Jak obiecałam tak wklejam :) info z książek, netu - wsio cytuję!

 

"Sprawiedliwość, to właśnie… sprawiedliwość i „praworządność”. To karta przede wszystkim obiektywizmu oraz „zimnej głowy”. Trudno tu mówić o uczuciach, czy też o tym, że tego typu osoba nimi właśnie się kieruje w danej kwestii. To karta osądów, karta bycia „fair”. Przy niej możemy zapomnieć również o tym, że ktoś będzie liczył się z nami uczuciami, może, ale raczej w taki sposób, że gdy uzna to za… słuszne. Często ta karta sugeruje kwestie urzędowe oraz prawne jak i urzędników.

 

Charakter: Sumienny, obiektywny, kierujący się „zasadami”.

 

Związki/miłość: Jeśli „Sprawiedliwość” wskazuje na osobę naszego partnera, nie ma co liczyć na „ciepłe serce”. „Sprawiedliwość” każe oceniać według własnych kryterii. Bywa, że osądy takiej osoby są mało tolerancyjne, „bezduszne”, ale to już raczej „cień” tej karty, która mimo wszystko nakazuje bycie „wyważonym”.

 

Praca: Samodyscyplina, rygor, rozsądek. Często, o czym już wspomniałam wcześniej, sugeruje urzędników, sprawy urzędowe, sąd pracy.

 

Sytuacja/inne: Ta karta nakazuje często, aby wiele spraw po prostu uporządkować. 

 

ATRYBUTY OSOBOWOŚCI: siła, surowość, brak tolerancji w imię subiektywnie pojętego prawa; skłonność do dominacji, narzucania swej woli innym, rzekomo dla ich dobra. Wewnętrzne poczucie słuszności i przewagi duchowej, czasem pogarda dla słabszych i błądzących. Wiara we własne siły.

 

ZNACZENIE UŻYTKOWE: karta surowości, obosieczna, w zależności od kart sąsiadujących oznacza albo, że zostanie nam oddana sprawiedliwość, albo że my będziemy mieli rachunki do wyrównania.

 

Jest to karta siły i przebiegłości w służbie prawa. Jest kartą protekcji, jak również kartą gróźb, kary, czasem zemsty. Przychodzi, aby przywrócić równowagę w momentach nieporządku, dla pożytku. Przedstawia sytuację niestabilną, wymagającą odwrócenia, zmiany. Informuje o istnieniu trudności, blokady, z której trzeba się wyrwać i uprzedza nieuchronnych zmianach. Jeżeli jakiś projekt jest w toku, może trzeba będzie go zaniechać. I Karta ta może przyciągnąć nieprzyjaciół albo zazdrość, przynosić rany fizyczne i moralne, ale może zapowiadać także triumf i spokój, ' jeżeli równowaga zostanie przywrócona przez wytrwałą obronę.

 

Przedstawia ludzkie poczucie sprawiedliwości ze wszystkimi błędami, jakie umysł ludzki może popełnić. Zapowiada powrót do zdrowia, jest kartą witalności i wytrwałości. W rozkładzie symbolizuje wszystko, co jest gwałtowne, instynktowne, brutalne, egoistyczne. Oznacza dyktaturę, samowolę, zdeklarowanych nieprzyjaciół. Bywa kartą niebezpieczną, perfidną, okrutną i destrukcyjną, ale w wielu sytuacjach może spełniać rolę przewodnika, który " prowadzi grupę na dobrej drodze. Karta ta mówi: niestabilność, zmienność, niezgodność, opozycja - w tym znaczeniu przedstawia równowagę. , Możliwość procesu, rehabilitacji, kontraktu.

 

autor nieznany

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sprawiedliwość - Legalne małżeństwo;

Rozwiązanie lub rozerwanie układu partnerskiego;

Twoim największym pragnieniem Jest znalezienie kogoś równego tobie;

Naucz się ufać mężczyźnie; jako kobieta jesteś zupełnie zadowolona z obecnego stanu uczuciowego;

Możesz być pewna, że wszystkie nieporozumienia z nim szybko miną;

Twoje chwiejne zachowanie i potrzeba partnera, aby ci dorównać;

Kończy się karma zaczerpnięta z przeszłości próbujesz, więc nic stwarzać sobie więcej problemów w obecnym związku w przyszłości;

Związek oparty na ponownym przywróceniu ról, które graliście razem w przeszłości;

Odtworzenie urazów z dzieciństwa poprzez twoje zachowanie w związkach;

Wiesz, że mężczyzna musi cię szanować, a jeśli nie spełnia tego wymogu wasz związek nie może funkcjonować;

Pracuj ciężko, aby stać się lepszą, bardziej kochającą partnerką.

Nancy Shavick - Tarot a miłość i przyjaźń

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

w partnerstwie

ocena w oparciu o fakty, chłodne rozumowe podejście nieuwzględniające stosunku emocjonalnego, takie podchodzenie do związku z rozwagą i nie pozwalanie sobie na dojście do głosu uczuciom.

sprawiedliwość to tez znajomość faktów, rzeczowy oglad sytuacji, obiektywna ocena...sprawiedliwość pojawia się w sytuacji szczerej rozmowy, ktoś bez krętactwa nazywa rzeczy po imieniu

ktoś jest racjonalista i realista i właśnie tym determinowane są jego działania, aczkowliek w praktyce daje zapowiedz zerwania więzów uczuciowych z reguły.

sprawiedliwość jako parter nie da się wcisnąć w żadne ramy, nie pozwoli sobą manipulować. Każde zdarzenie długo będzie analizować i zgłębiać przyczyny aż do dna (mironscy)

 

uczciwość, trzeźwe rzeczowe podejście, wyważenie; świadomość odpowiedzialności za swoje myśli i uczynku(świadomość ich konsekwencji); obiektywny pkt widzenia; krytyczny i rozważny oglad sytuacji, przed podjęciem mądrej i uczciwej decyzji; (banzhaf)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na początku układu:

karta Sprawiedliwość będzie informowała o sprawach prawnych i urzędowych. Sugerując wróżącemu cierpliwość ponieważ odpowiedź czy rozwiązanie nadejdzie w niedługim czasie i że wiadomość będzie pozytywna. Przykładem może być oczekiwanie na werdykt sądowy - interpretacja w układzie, werdykt pozytywny dla wróżącego i to w niedługim czasie. W wypadku kiedy w rachubę będą wchodziły skomplikowane sprawy urzędowe - interpretacja 0 odpowiedź pozytywniejsza niż wróżący oczekiwał.

 

Pośrodku układu:

W pozycji środkowej karta Sprawiedliwość będzie informowała o zbliżającej się pozytywnej spółce lub też pozytywnym związku. Przykładem takiego układu może być sytuacja, kiedy wróżący ma ofertę założenia spółki w celu otwarcia zakładu, sklepu, kupna posiadłości i zastanawia się nad decyzją. Sprawiedliwość w tym wypadku będzie sugerowała zyski. Czasami jeżeli otaczające karty będą informowały o planach małżeństwa lub nowego związku uczuciowego, karta Sprawiedliwość będzie informowała o harmonii i zadowoleniu danego związku.

 

Na końcu układu:

Karta Sprawiedliwość na końcu układu ostrzega wróżącego przez nieprzyjemną sytuacją,w której będzie on posądzony o kłamstwo lub też o nieuczciwe postępowanie. Mimo to, że wróżący będzie bez winy, nie będzie miał on możliwości udowodnienia swojej niewinności, karta Sprawiedliwość poinformuje go o nadchodzących faktach, które oczyszczą go z zarzutów. Innym przykładem może być sytuacja, kiedy wróżący będzie zamieszany w kłopotliwą aferę i mimo to, że on będzie mówił prawdę a otoczenie związane z daną sprawą będzie używało kłamstw, jego stanowisko będzie uznane za negatywne. Sprawiedliwość będzie sugerowała stój przy prawdzie i swoich zasadach, ponieważ twoja postawa zostanie doceniona.

Pozycja odwrócona:

niesprawiedliwość, nieuczciwość, kłamstwo, kombinacja, kradzież, niepewność, oszczerstwa, cierpienie, przemoc, strata, plotkarstwo - czasami nie trzeba noża, żeby zniszczyć lub zranić człowieka, wystarczą słowa. Przedłużenie spraw urzędowych czy legalnych. Odmowa, wyrok. Jeżeli wróżący nie ma żadnych spraw urzędowych czy prawnych będzie to ostrzeżenie przed krzywdą wyrządzoną przez negatywne osoby za pomocą kłamstwa i kombinacji. W niektórych wypadkach karta Sprawiedliwość będzie sugerowała zaciśnięcie zębów i przemilczenie sprawy w celu odsunięcia niebezpieczeństwa.

 

Sprawiedliwość to takie "dokonało się", wychodzi zawsze kiedy się coś właśnie wypełnia, dzieje.

 

SPRAWIEDLIWOŚĆ. W życiu zawsze dokonujemy wyborów, między dobrem i złem, prawdą i kłamstwem, tym samym określamy się w każdym naszym działaniu. Prowadzi to do osiągania założonych celów, zadań. Sprawiedliwość siedzi między kolumnami, bezpośrednio zwrócona do Ciebie, w prawej dłoni trzyma miecz a w lewej wagę. Atrybuty te wskazują, że nadszedł czas rozliczenia się z nagromadzonych w ciągu życia uczynków. Karta ani dobra ani zła. Ocenie poddane zostaną Twoje działania, które doprowadziły Cię do miejsca, w którym jesteś obecnie. Stan Twojej psychiki i umysłu, ich równowaga i harmonia ze światem zewnętrznym, złożone na szalkach Wagi wskażą zdecydowanie co było motywem Twoich działań, a tym samym, czy należy pozwolić Ci na dalsze działania? Czy będziesz musiał(a) poznać świat z perspektywy tych, u których Twój sposób działania wywołał poczucie krzywdy? Takie rozliczenie potrzebne jest po to aby utrzymać równowagę w Świecie, którego jesteś zaledwie pyłkiem, ale wyposażonym w wolną wolę. Karta ta może wskazywać na Twoich wrogów w otoczeniu.

 

SPRAWIEDLIWOŚĆ - karta odwrócona. W zależności od położenia w rozkładzie, karta może oznaczać uwikłanie się w sprawy sądowe, w których trudno Ci się będzie bronić, możesz być ofiarą zaplanowanego spisku na skutek niewłaściwej oceny sytuacji, mieć kłopoty prawne, rodzinne, zawodowe. Zalecana jest tu duża ostrożność w korzystaniu ze środków komunikacji. W sprawach zawodowych oznacza możliwość utraty pracy lub bycia oszukanym. W sprawach rodzinnych trudno będzie o tolerancję.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

" W odpowiedziach na wiele pytań, karta Sprawiedliwość ma znaczenie bardzo dosłowne: zapowiada, że spór znajdzie swój finał przed sądem, że nie pomogą prywatne ustalenia i trzeba będzie się odwołać do autorytetu władzy i urzędu. Przy małżeńskich nieporozumieniach często oznacza po prostu... rozwód, a parze "chodzących ze sobą" może zapowiadać małżeństwo.

Oznacza również ta karta głos sumienia, czyli własne, wewnętrzne poczucie sprawiedliwości.

Ale przede wszystkim kartę Sprawiedliwość trzeba interpretować zgodnie z tym, co przedstawione jest na rysunku. Miecz w dłoni siedzącej postaci oznacza, że coś trzeba będzie "odciąć" - że trzeba jakieś swoje plany, wspomnienia, dawne wyobrażenia - a może nałogi? - odrzucić raz na zawsze stanowczym gestem. Może oznaczać konieczność wyrzeczeń i nałożenia sobie dyscypliny.

Miecz i waga oznaczają poddawanie się egzaminom; stawanie przed surowymi komisjami, które będą nas oceniać.

Ale chociaż Sprawiedliwość jest uzbrojona, to nie jest zapowiedzią ani walki, ani rywalizacji, ani czyjejś zemsty. Miecz jest symbolicznym narzędziem Marsa, waga zaś, przypominająca o zodiakalnym znaku Wagi - narzędziem kosmicznej siły porządku i równowagi, czyli Wenus. Wszelkie wydarzenia, jakie zapowiada ta karta, dzieją się zgodnie z rozumem i naturalnym porządkiem rzeczy. Jeżeli ktoś nawet ponosi karę, to dlatego, że sam sobie na nią zasłużył. "

Link to comment
Share on other sites

SPRAWIEDLIWOSC

 

Stabilizacja,rozsadek,umiar,madrosc,bezstronnosc,obiektywizm,zwiazek,partnerstwo,porozumienie,dialog,urzad,sad,wladza,prawo,moralnosc

Odwrocona: Nieuczciwosc,falszerstwo,oszustwo,manipulacja,przemoc,birokracja,podwojna gra.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
Guest agnieszka007

RADA Z JEDNEJ KARTY;

To okres dążenia do równowagi i stabilizacji.Dołóż więc wszelkich starań,by to osiągnąć w tych dziedzinach życia,w których obecnie tego najbardziej potrzebujesz.Tylko dzięki wyważonej postawie,wygłaszaniu sprawiedliwych ocen i poglądów uda Ci się załatwić sprawy jak najkorzystniej dla Ciebie.Nie rozliczaj nikogo z niczego,nie bądź sędzią,który nie wiadomo od kogo dostał takie kompetencje.

 

źródło;Vademecum Tarota Barbara Antonowicz-Wlazińska

 

 

Karta Sprawiedliwość oznacza czysty,obiektywny osąd,konieczność odcięcia się od minionych spraw,sprawiedliwą ocenę problemu.To karta dojrzałej osoby.Słowa klucze to:dojrzałość,naprawienie krzywd,osąd,rozsądzenie,urząd,urzędowa sprawa,,sąd,papiery,dobre sprawy sądowe,małżeństwo cywilne,ponoszenie odpowiedzialności za swoje czyny,definitywne rozwiązania.

Negatywnie oznacza nietrwałą równowagę,surowość,nieczułość,niesprawiedliwość,nietolerancję,dogmatyzm,dyktaturę,biurokrację,zaściankowość,procesy,karę,mandaty,ponoszenie konsekwencji lekkomyślnego zachowania.Oznacza osobę radykalną.

 

źródło"JASNOWIDZENIE W INTERPRETACJI KART TAROTA'' Piotr Gońciarz.

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Sama karta sprawiedliwosc, to numer 8. 8 i 11 karta czesto sa podmieniane, lecz sprawiedliwosc to 8.

 

Jak sama karta wskazuje, oznacza on równowage, balans, zrównoważenie. Dwa filary, po lewej i prawej, Jakin i Boaz. Jedna reka trzymajaca miecz a druga wage, jedna skierowana ku górze, a druga w dół.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

XI Sprawiedliwość La Justice

Czyli surowa dyscyplina

 

Postać przedstawiona na karcie Sprawiedliwość przypomina starożytną Temidę, boginię sprawiedliwości, którą również wyobrażano z wagą w lewej ręce gwoli ważenia racji i uczynków i mieczem w ręce prawej, gwoli surowego egzekwowania wyroków prawa. Z tą różnicą, że Temida miała opaskę na oczach, co podkreślało, że Sprawiedliwość boska nie patrzy na pochodzenie czy wygląd człowieka, tylko wszystkich osądza równo, tu sprawiedliwość patrzy surowo w oczy swojego klienta.

Zauważmy, że tarotowa Sprawiedliwość przypomina wcześniejsze kobiece karty i podobnie jak one, siedzi na tronie. Oparcie fotela za jej plecami zmienia się w skrzydła anioła. Można sądzić więc, że chodzi tu o osąd samego siebie i własnego życia, podobny do tego, jako wykonuje dusza zaraz po śmierci.

Miecz, który trzyma w ręku zlewa się z oparciem fotela i zamienia w buławę, czyli poczucie zwycięstwa i triumfu. Miecz skazuje, lecz buława ułaskawia. Sprawiedliwość nie jest okrutna i bezwzględna, lecz skora do łaski.

Trzymana w ręku waga oznacza, że różne strony naszej osobowości powinny zostać zrównoważone i zharmonizowane. Trzyma też miecz, który oznacza, że musimy odciąć to wszystko, co nam przeszkadza w dążeniu do ideału. Trzeba odciąć i odrzucić swoje plany, wspomnienia, dawne wyobrażenia, a nawet nałogi.

Znaczenie ogólne

Karta Sprawiedliwość oznacza często rzeczywisty wymiar sprawiedliwości, spotkania z sądem, prokuratorem, adwokatem. Mówi też o konieczności poddania się wyrokom i przestrzegania ustaw. Może uświadamiać nam też o potrzebie podjęcia rygorów, które nakładamy sami na siebie jak dieta, czy wczesne wstawanie. Karta ta widzi stojące przed nami jakiś egzamin, surowe oceny.

Dla małżonków przewiduje czasem rozwód, dla pary- zamążpójście.

Wiąże się z podsumowaniem wyników dotychczasowej pracy i umiejętności, postępowania, które wpłyną na poprawę statusu społecznego.

Ogólne znaczenie karty w pozycji negatywnej:

- kłopoty z opinią społeczną

- odmowa ze strony jakiejś instytucji

- odmowny wyrok w sądzie

- skazanie, potępienie, pogarda

Ustawienie postaci

Postać przedstawiająca Sprawiedliwość przedstawia nieunikniony sąd nad człowiekiem. Zwrócona jest dokładnie przodem. Jest to jedyna postać, która została przedstawiona w ten sposób. Symbolizuje działanie bezpośrednie Wisielec całej swej pełni, ale realizowane dzięki pracy wewnętrznej, na co wskazuje pozycja siedząca.

 

źródło: mój komputer

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
Guest Vampirella

Dostosowanie

 

Sprawiedliwość, a raczej justesse, akt przystosowania, zatrzymanie wszelkich działań wymagających podjęcia stanowczych decyzji; w sprawach materialnych może dotyczyć procesów sądowych oraz dochodzeń. W sprawach społecznych dotyczy ugody małżeńskiej. Natomiast w sprawach politycznych oznacza traktaty.

 

Źródło: Tarot Thota – Klucz do zrozumienia – Lon Milo DuQuette

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

XI. Sprawiedliwość

Oznacza umiar, równowagę, stanowi symbol nienaruszalnego boskiego porządku, z atrybutami: siłą, surowością, skłonnością dominacji, brakiem tolerancji (karta Sprawiedliwości bywa zamieniana miejscami z kartą Mocy).

 

Źródło: Życie Świata, numer 92, artykuł "Tarot".

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Maestro

XI(11) Sprawiedliwość oznacza rzeczywisty wymiar sprawiedliwości, spotkania z sądem, prokuratorem i adwokatem, oznacza konieczność poddania się wyrokom i przestrzegania ustaw.

 

Sędzia, prokurator, prawnik, osoba związana z władzą sądowniczą, osoba, która zajmuje się egzekwowaniem prawa, realizacji zadań, człowiek posiadający duże poczucie sprawiedliwość, obiektywny w ocenie, osoba, instytucja sprawująca kontrolę, osoba zrównoważona.

 

Gotowość do uporządkowania życia, konieczność uregulowania spraw prawnych, postępowanie sądowe, dochodzenie spraw, racji, otrzymanie oceny lub ocenianie innych, czas rozrachunku, sprawy urzędowe, wyroki, opinie. Oznacza także czas, w którym trzeba będzie zająć się załatwianiem zaległych spraw, wypełniania formularzy, składania podań, okres podpisywania umów, kontraktów.

 

Oznacza też wszelkie rygory, jakie od czasu do czasu nakładamy sami na siebie: może to być surowa dieta odchudzająca, konieczność wczesnego wstawania, oszczędność, narzucenie sobie codziennych ćwiczeń jogi albo biegania.

 

Czysty, jasny osąd. Sprawiedliwość. Porada sądowa. Stabilizacja życiowa, rozwój, postęp. Dobre intencje. Samozadowolenie. Aktywność społeczna. Konieczność dokonania oceny. Odcięcie się od starych spraw poprzez ich zrozumienie i osądzenie. Dobra ocena wyników pracy. Uznanie. Samodzielność. Tolerancja, wyrozumiałość. Zdolność wybaczania.

 

Karta symbolizuje uczciwy osąd własnego życia, świadomość, że stoi się przed decyzją, która uwalnia od przeszłości, i która jest jedynym możliwym, ale najprawdopodobniej bardzo bolesnym rozwiązaniem.

 

Bardzo często oczy jej są przewiązane przepaską aby zaznaczyć to, że jej wyroki są sprawiedliwe a ona sama nie sugeruje się tym co widzi. Jak odnieść tą kartę do naszych codziennych spraw? Ponieważ symbole zawarte w tej karcie nawiązują do sądu to należy przyjąć, iż dosłownie oznacza to co, że ze sprawami sądowymi jest związane. Np. Kiedy zapytamy czy konflikt z kimś zostanie zażegnany a wypadnie nam ta karta to niewątpliwie odpowiedź będzie negatywna. Znaczyć to będzie, że niestety cała sprawa znajdzie swój finał przed sądem czy nam się to podoba czy nie.

 

Karta oznacza też biurokrację, zaściankowość, nietolerancję, pomyłkę urzędową lub sądową. Wskazuje na oddalanie za wszelką cenę momentu, kiedy trzeba podjąć decyzję, strach przed tym, co spotka nas ze strony bliskich.

 

W odpowiedziach na wiele pytań, karta Sprawiedliwość ma znaczenie bardzo dosłowne: zapowiada, że spór znajdzie swój finał przed sądem, że nie pomogą prywatne ustalenia i trzeba będzie się odwołać do autorytetu władzy i urzędu.

 

Przy małżeńskich nieporozumieniach często oznacza po prostu... rozwód, a parze "chodzących ze sobą" może zapowiadać małżeństwo.

 

Jej odpowiednikiem w hebrajskim alfabecie jest litera pojedyncza Het (Cheth), liczbową wartością 8. Het jest pośrednią literą pomiędzy He, oznaczająca absolutne życie oraz istnienie a Kaf (Kaph), reprezentującym względne życie, przyswojoną egzystencję; to znak elementarnego istnienia, swojego rodzaju równowagi. Geometrycznym symbolem są dwa kwadraty, jeden wewnątrz drugiego. Astro-logicznie odzwierciedla Raka, miesiąc czerwiec, zaś w kabalistycznej tradycji Sprawiedliwość jest reprezentowana przez sefirę Netzah. Tu też uwidacznia się prawo karmy, bowiem ten, kto pokalał prawo i sprawiedliwość, musi ścierać jej piętno podczas ponownego zetknięcia się ze skażoną przez niego stroną. Ten arkan to sumienie, wrażliwość moralna, która każe nam postawić się w sytuacji drugiego człowieka i wzbudzić w nas współczucie oraz poczucie sprawiedliwości. Jest wyznacznikiem sprawiedliwych i pełnych współczucia relacji między ludźmi wszystkich ras i stanów. Zapewnia podporę, pozwalającą równoważyć sprzeczne interesy w obliczu wyższego dobra z jednej strony, z drugiej – używa dwusiecznego miecza w sensie symbolu dokładności, z jaką jest wymierzana sprawiedliwość. Sumieniu nie umknie żaden szczegół, najmniejszy nawet detal. Jak postępujemy wobec innych ludzi, tak oni postąpią wobec nas. Osobowość Temidy wyraża się siłą, surowością, brakiem tolerancji w imię subiektywnie pojętego prawa. Wewnętrzne poczucie słuszności oraz przewagi duchowej, wiara we własne siły. Cnota i dziewictwo. W użytkowym znaczeniu karta o obusiecznym charakterze – w zależności od sąsiednich arkanów albo będzie okazana sprawiedliwość albo niezbędnym okaże się wyrównanie rachunku. Wskazuje na niestabilną sytuację, trudności, blokady oraz uprzedza o nieuchronnych zmianach. Może przyciągać nieprzyjaciół, bywa niebezpieczna i destrukcyjna, sygnalizuje rozwód, separację. Zapowiada również spokój i triumf, o ile równowaga zostanie przywrócona przez wytrwałą samoobronę.

 

Oznacza również ta karta głos sumienia, czyli własne, wewnętrzne poczucie sprawiedliwości

________________________________________________________

CZAS: - listopad

 

ZDROWIE: W sprawach zdrowotnych dotyczy chorób nerek i dróg moczowych

________________________________________________________

Symbolizuje + ona patrzy na nas na wprost - sugerując zrobienie osądu samego siebie, danie sobie tego na co zasługujemy, przedsięwzięcie decyzji, sąd, jasne idee, sprawiedliwość, wszelkie formalności, sądy, dokonywanie oceny, prawo, zasady, regulaminy, kodeksy, dokumenty, akty prawne, dyplomy, spłata długu, wyznanie prawdy,

________________________________________________________

Pozycja odwrócona - niesprawiedliwość, zaciętość, umysł krytyczny, brak autorytetu, zła decyzja, problem z administracją, bezprawie, korupcja, brak sprawiedliwości, biurokracja, niekorzystny wyrok, coś nielegalnego,

Straty wynikające z rozwiązań prawnych, niekorzystne wyroki, opóźnienia w załatwianiu spraw, niesłuszne oskarżenia, rozwód, niesprawiedliwy wyrok, surowa krytyka, krzywdząca opinia, nieumiejętność dokonania właściwej oceny, popełnienie wykroczenia lub przestępstwa, niestosowanie się do przepisów prawnych, chęć odegrania się za wyrządzone krzywdy, zemsta, wymierzanie sprawiedliwości, które może spowodować czyjąś krzywdę.

________________________________________________________

NIEKTÓRE POWIĄZANIA:

 

Sprawiedliwość + Wieża - upadłość firmy, syndyk upadłościowy, licytacja nieruchomości,załamanie prawa (jeśli przy tym Wisielec - więzienie), poznanie bolesnej prawdy

Sprawiedliwość + Cesarzowa - odszkodowanie, alimenty, podatek dochodowy

Sprawiedliwość + Kochankowie - ślub cywilny, umowa prawna, (jeśli Śmierć - koniec umowy, rozwód)

Sprawiedliwość + Mag - prawnik, adwokat, uzyskanie pozwolenia lub licencji na coś, legalne interesy, uczciwy sprzedawca (jeśli z Księżyc - nieuczciwy, kręci, nie mówi wszystkiego)

 

________________________________________________________

Rada z jednej karty:

 

Jeśli masz trudności w życiu, sprawdź, kiedy i w czym popełniłeś błąd. To czas na otrzymanie nagrody lub kary w zależności od postępowania. Możesz prowadzić sprawy sądowe, administracyjne, urzędowe. Jeśli karta jest odpowiedzią na wynik takich spraw, to są korzystne dla Ciebie.

Sprawy zawodowe mogą wymagać teraz wysiłku, ale efekt przyniesie satysfakcję. Poświęć więc teraz czas i całą energię na dokończenie spraw.

 

Jako dobra rada:

Spróbuj przyjąć obiektywny punkt widzenia. Uznaj swą odpowiedzialność za sytuację i nie zrzucaj jej na innych. Krytycznie i rozważnie zbadaj sytuację, zanim podejmiesz mądrą i uczciwą decyzję.

 

Jako ostrzeżenie:

Unikaj uprzedzeń i wiary w doskonałość swojego osądu.

 

Jako karta dnia:

Taki dzień wymaga od ciebie jasności myśli. Jeśli przeżywasz konflikt lub musisz podjąć ważną decyzję, postaraj się przede wszystkim zachować uczciwość i uwzględnić dalekosiężne skutki swoich działań. Bardzo możliwe też, że właśnie dzisiaj zetkniesz się z rezultatami działań, które wykonałeś wcześniej. W zależności od tego, jak się zachowałeś kiedyś, będzie Ci albo lekko na duszy, albo odwrotnie - ciężko i mrocznie.

 

Jako karta na rok:

Ten rok może być dla Ciebie decydujący, dlatego daj sobie czas, żeby w należyty sposób przemyśleć swoje sprawy i podjąć odpowiedzialne, obiektywne, i głęboko przeanalizowane decyzje. W ogóle to, jak przeżyjesz najbliższych 12 miesięcy zależy tylko od Ciebie. Będziesz zbierał to, co posiałeś, odpowiadał za swoje decyzje i działania. Jeśli te "plony" będą raczej gorzkie na skutek Twoich wcześniejszych błędów, możesz to jeszcze obrócić na swoją korzyść - popraw popełnione błędy, żeby cieszyć się spokojem w przyszłości.

________________________________________________________

Miłość: postrzeganie związku jako partnerstwa. Należy uważać, aby nie grać roli sędziego, gdyż nie przyniesie to nic dobrego dla związku, tylko rozczarowanie... Także okres odczuwania zazdrości o partnera. Warto popracować nad dowartościowaniem i akceptacją siebie

Przyjaźń: równowaga w dawaniu i braniu, odczuwanie wewnętrznej satysfakcji

Zawód: poczucie spełnienia, wiedzy, kompetencji, jakieś szanse na docenienie wyników pracy i awans, możliwość rozwoju czy kariery zawodowej

Pieniądze: odpowiednio do standardu życia

Zdrowie: równowaga i spokój. Jeśli jesteś chory, nastąpi stabilizacja Twojego stanu. Jeśli były nawet pomyłki w diagnozach lekarskich, teraz otrzymasz prawidłową. Uważaj na bóle głowy i problemy z nerkami.

 

Źródła :Alla Alicja Chrzanowska "Tarot prosty i skuteczny"

Taraka: Astrologia, szamanizm, warsztaty, Słowianie. Nowości

Źródło – strona internetowa: Strona główna - Tarot - Arkana Małe

Źródło: "Sekrety Małych Arkanów Tarota" Dorota Maria Słowikowska

Alla Alicja Chrzanowska "Tarot prosty i skuteczny"

kurs Tarota- ESKK

Alla Alicja Chrzanowska& Andrzej Piotr Załęski " Tarot a zdrowie"

Link to comment
Share on other sites

Sprawiedliwosc ostatnio pokazala mi sie jako potwierdzenie

nie wiedzialam, czy pani pracuje na etacie czy inaczej

zapytalam, jakby jej bylo na etacie (jako rodzaju zatrudnienia) i jako pierwsza karta wyszla wlasnie Sprawiedliwosc,

chwile potem dopytalam - i okazalo sie, ze pani wlasnie na etacie

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

SPRAWIEDLIWOSC (VIII)

 

Istota sprawy:

 

Znalezc srodek siebie,znalezc prawde i odpowiednio do niej postepowac.

Zbalansowac przeciwienstwa i extreme,wyciszyc sie,kontempowac bez

oceniania.Zrobic bilans.Zastanowic sie co w zyciu rzeczywiscie jest

wazne.Jezeli od dluzszego czasu staramy sie osiagnac powodzenie zawodowe,

slawe i wszystkie inne swiatowe rzeczy a mimo to czujemy sie w srodku

pusci,wypaleni,opuszczeni,to karta sprawiedliwosc przyniesie nam spostrzezenie,

ze kazda jednostronna dzelalnosc jest szkodliwa,i przeszkadza w zyciowo

niezbednym balansie wewnetrznym.Teraz jest czas ,znowu przyjsc do siebie.

 

KARTA ROKU

 

W tym roku masz mozliwosc,poprzez pause,spokoj,medytacje,spojrzenie w siebie,

przebaczenie,znalezc rownowage.Przez to odkryjesz w sobie samym -srodek jako

baze do zycia ze srodka.

 

KARTA PARTNERSTWA

 

W tym zwiazku Yin i Yang utrzymuja sie w rownouprawniajacej rownowadze(przy-

-najmniej tak powinno byc).Stanie sie to o wiele latwiej jezeli oboje partnerzy

zyja ze swojego srodka.

 

STACJA PODROZY DUCHOWEJ

 

Czy istnieje jedna jedyna prawda,ktora trzeba dogmatycznie przeboksowac

i bronic?Czy istnieje wiele prawd,tyle ile ludzi na swiecie?

Na pewno istnieja prawdy twego serca,ktore tobie samemu,twemu przeznaczeniu

w zyciu,i dla ludzi z twego otoczenia beda sprawiedliwe.Idz teraz,naprawde teraz

za glosem serca.

 

SPRAWIEDLIWOSC W ASTROLOGI

 

Sprawiedliwosc to astrologiczna Waga.Aktywnosc Wag ukierunkowana jest na osia-

-gniecie spokoju.Wyroznia je wlasnie pokojowosc,dazenie do unikania klotni

i sprzecznosci,droga kompromisow i umow.Wagi sa uczciwe,szczere,dazace do

harmonii pomiedzy swiatem zewnetrznym a zewnetrznym.Lubia zycie towarzyskie

i dzialalnosc spoleczna,muzyke i sztuki piekne.

 

 

SPRAWIEDLIWOSC A NUMEROLOGIA

 

Liczba 8 to liczba nieskonczonosci,oktawa i odrodzenie,powtorne narodziny,

zmartwychwstanie.Symbol wiecznosci,nieskonczonosci,porzadku kosmicznego,

rownowagi Wszechswiata,misterim przyszlego swiata(8-mej sfery niebieskiej:

sfery gwiazd stalych)bogow,swietosci,trwalosci,zadowolenia,bogactwa,zdrowia,

pokoju,potegi,plodnosci,zmartwien,pokuty,smierci,zaloby,swiata przejawiajacego

sie we wszystkich dziedzinach(w skrajnosci-dobro i zlo).

Symbolizuje cel duchowy po przejsciu siedmiu etpow wtajemniczenia.

Jest to liczba kosmicznego ladu i rownowagi,liczba szprych buddyjskiego symbolu

kola.Tyle samo ma symbol kwiatu lotossu ,na ktorym spoczywa Visnu.

Numerologicznie osemka to Saturn,symbol wytrzymalosci .Osemka to swieta

liczba Slonca,Wielkiej Bogini zycia i niesmiertelnosci,magii i plodnosci.

(zrodlo:H.Rekus-Numerologia)

 

KOLOR

ciemnoniebieski,jasnozolty

 

KAMIENIE (mineraly)

niebieski szafir,labradoryt

 

PYTANIA DONASTEPNEGO KROKU

 

1.Jaki wklad wnosza twoje terazniejsze doswiadczenia do wyrownania

emocjonalnego w twoim zyciu?

2.Co pomaga ci zcentrowac sie i zakotwiczyc w centrum istnienia.

3.W jakich czesciach swego zycia i w wymianie z jakimi ludzmi

dzialasz samowyrownujaco?

 

Zrodlo:G.B.Zigler " Tarot für alle" tlumaczenie wlasne.

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

Karta sprawiedliwosc oznacza albo sprawy sadowo - urzedowe - prawne albo jest to czas rozliczen, czyli los, albo ktos, jakas sytuacja nas rozliczy. W zaleznosci od tego co robilismy wczesniej przyjdzie nagroda, albo kara, "jak Kuba Bogu, tak Bog Kubie". Zostaniemy poddani surowej ocenie, los, albo ktos nas rozliczy ale sprawiedliwie. Karta ta oznacza tez: rzeczowosc, sztywne zasady, procesy sadowe, analiza, kontrola, ograniczenia, powsciagliwosc, glos sumienia, ocenia naszych dzialan. "jak sobie poscielisz, tak sie wyspisz"

 

Polaczenia kart:

 

Smierc i Sprawiedliwosc - zakonczenie spraw urzedowych, sadowych/

Sprawiedliwosc i Cesarz - jakies wazne sprawy urzedowe, badz sadowe zwiazane z nasza praca. Albo facet na stanowisku ktory zajmuje sie wymiarem sprawiedliwosci.

Sprawiedliwosc i Slonce - zalatwienie pomyslnie spraw urzedowych badz sadowych, itd.

 

Pozdrawiam serdecznie, Barbara.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

"Karta Sprawiedliwości zawiera w sobie wiele kręgów tematycznych. Oznacza jasne, obiektywne poznanie, świadomie i zdecydowanie wydany osąd, nieprzekupność, zrównoważenie i prawość. Sprawiedliwość obiecuje, że uzyskamy swoje prawa. W odniesieniu di dnia codziennego mówi, ze odbieramy otoczenie jak swoje echo. Zarówno dobre jak i złe zachowanie ma swe następstwa. Jest to swego rodzaju kontrola naszych poczynań. (...)Tym sposobem karta ta jest wyrazem wysoko rozwiniętej odpowiedzialności za samego siebie. Pokazuje, że nic nie jest nam podarowane ale też nic nie jest przed nami ukryte. Sami jesteśmy odpowiedzialni za wszystko co otrzymujemy i co przeżywamy.

 

W życiu zawodowym Sprawiedliwość oznacza, że w pełni wyjaśniamy sobie stojące przed nami zadania i cele, a to trzeźwe i samokrytyczne rozpoznanie pozwala nam ułożyć przejrzysty plan postępowania. W dalszej kolejności karta ta pokazuje, że możemy liczyć na uczciwe, rozważne traktowanie i słuszny osąd naszego postępowania. Tam gdzie będziemy próbować zwodzić, oszukiwać lub postępować w jakiś inny nieuczciwy sposób, musimy liczyć się z porażką. Tak więc Sprawiedliwość oznacza także uczciwe praktyki w interesach i mówi, że takie postępowanie zostanie odpowiednio uhonorowane.

 

Na poziomie świadomości Sprawiedliwość pokazuje, że znajdujemy się w fazie orzeźwienia i obiektywizacji, rozsądnego i rzeczowego poznani. Jest to czas w którym szczerze staramy się osiągnąć jasny obraz sytuacji, aby bez uprzedzenia podejść do problemów, z którymi jesteśmy konfrontowani. Decydującą rolę grają przy tym nie nasze uczucia i wrażenia, lecz logicznie myślący rozum.

 

W związkach osobistych karta ta zwraca uwagę przede wszystkim na uczciwość i zrównoważenie.Niekoniecznie jednak wskazuje na odprężenie i spokój, może także oznaczać zawikłanie i trudne sytuacje. Może równocześnie oznaczać harmonijne, zdrowe stosunki partnerskie, jak i <<równowagę strachu>>. Jej główne znaczenie w tym obszarze odpowiada wyważonemu rozumieniu przysłowia << Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie>>."

 

Źródło: Hajo Banzhaf, Tarot dla Każdego

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
 • Maestro

Ciągle wychodziła mi na relację z panem,jak nie w kartach głównych, to w podsumach..Co pokazała..Wyznałam mu bardzo szczerze co do niego czułam i jakie miałam o nim zdanie, dodając, że się zawiodłam..Poza tym..w nieplanowany sposób wbiłam mu szpilę (na zasadzie klin klinem),wybaczyłam i się..odcięłam..

 

 

 

Oczy, uszy, zatoki, równowaga i zrównoważenie w chorobie.

Karta mówi o wyleczeniu.

 

Źródło : Blog Wróżki Joanny

Edited by Euterpe
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 11 months later...

SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

BLASKI: dążenie do równowagi, tolerancja, dyplomacja, potrzeba podsumowania, co nas łączy, a co dzieli, załatwianie spraw sądowych, urzędowych, podejmowanie kroków prawnych, zdecydowanie się na nie, legalizacja dokumentów, spłata długów, podsumowanie wyników, przyznanie się do popełnionych błędów.

 

CIENIE: rozstanie, rozwód, doświadczenie niesprawiedliwości, zazdrość, surowa krytyka, oszustwo, przegrany proces sądowy, niesprawiedliwy wyrok.

 

 

Źródło: Barbara Antonowicz - Wlazińska "Karty Ridera Waite'a proste i skuteczne"

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Sprawiedliwość: "Równość". Ciężar,decyzja,równowaga,niepodzielność,oddzielenie,nie być zaangażowanym,wyrażać opinię,martwić się o interesy innych,szukanie prawdy,rzeczy najważniejsze.

Z mojej talii "The Sorcerers Tarot"

 

Sprawiedliwość:

Znalazłeś się w dobrym położeniu,by podjąć właściwą decyzję,dotyczącą bieżącego wyzwania lub problemu.

Twoje postępowanie będzie uczciwe,rozważ wszystkie opcje i wykaż,że twoje argumenty mają solidne podstawy.

Jeśli jesteś uwikłany w spory prawne lub masz zatarg z dużą instytucją,rezultat będzie korzystny dla Ciebie ale pod warunkiem,że postępujesz uczciwie.

Karta ta jest pomyślna gdy pojawia się w momencie tworzenia nowej więzi - sprawy ułożą się po twojej myśli.

 

Położenie odwrócone:

Nie daj się skusić,by działać nieuczciwie lub bez skrupułów.

Niekiedy musisz stawić czoło komuś,kto zachowuje się wobec Ciebie pokrętnie,jednak nawet mimo to,nie powinieneś się zniżać do poziomu adwersarza.

Jeśli bierzesz udział w sądowym procesie,druga strona może być mniej chętna do współpracy.

 

Z talii "The Destiny Tarot"

 

Jak kocha Sprawiedliwość:

Osoba, którą symbolizuje Wielki Arkan VIII Sprawiedliwość kieruje się rozumem, nie uczuciami. Jest rozsądna, tolerancyjna, wewnętrznie poukładana. W miłości stała i uczciwa.

 

Rozwodów nie uznaje nie tyle z pobudek religijnych, ale dlatego że gotowa jest ponosić konsekwencje swoich czynów. Często bardziej zajmuje się karierą, niż miłosnymi związkami. Zdystansowana i nieco zamknięta, może z ochotą zawrzeć małżeństwo dla pomnożenia dóbr albo dla życiowego awansu.

Mężczyźnie – Sprawiedliwości partnerka niejednokrotnie potrzebna jest raczej ze względów praktycznych, aniżeli emocjonalnych. Człowiek symbolizowany przez tę kartę ma o sobie wysokie mniemanie, lecz mimo to czasem czuje się niedoceniony. Natomiast sam nie zawsze chce zrozumieć swego bliźniego, a zwłaszcza jego wady.

 

W relacji ze Sprawiedliwością należy dbać o harmonijny rozkład sił. (Kiedy jest górą, daje to odczuć w mało przyjemny sposób. A jeśli się obrazi, argumenty lub prośby drugiej strony odbijają się od niej jak od szyby). Możesz z nią stworzyć pomyślny układ, gdy małżeństwo pojmujesz przede wszystkim jako wspólnotę intelektualną, zaś przyjaźń i wzajemną lojalność stawiasz wyżej niż miłosne uniesienia.

 

Karta odwrócona:

W wersji łagodnej: człowiek miły dla obcych, sztywny w domu. Nie potrafi zapomnieć urazy. Z upływem czasu nawet drobne przewiny rozrastają się w jego umyśle do potężnych rozmiarów. W wersji ostrej: ktoś nieuczciwy, przebiegły, dogmatyczny. Być może oszust, przestępca.

 

Szkodzenie innym, zwłaszcza partnerowi, który mu podpadł – sprawia mu żywą przyjemność. Uciekaj, pókiś cała (cały). A jeżeli już z nim (nią) jesteś, to swój odwrót musisz starannie zaplanować, zatrudnić adwokata i niestety, przygotować się na ciężkie przejścia w sądzie.

 

(Tarot Miłości,M.Bigoszewska)

 

Sprawiedliwość - Słowa Klucze:

PROSTA: sprawiedliwośś,przyczyna i skutek,ocena,prawda,uczciwość,obiektywizm

 

ODWROTNA: nieuczciwość,stronniczość,uprzedzenia,łamanie prawa

 

(Dorota Dukowicz,"Tarot w praktyce")

 

Sprawiedliwość

Astrologiczne odpowiedniki:

- WAGA

- Wenus,Saturn,Koziorożec

 

"Astrologia i Tarot",Dariusz Cecuda

 

Sprawiedliwość:

Miłość: małżeństwo z rozsądku, partnerstwo bez namiętności.

Karta odwrócona: uporczywy konflikt. Brak zrozumienia.

 

(Maria Bigoszewska)

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
Guest Euterpe

talia RW

 

pogoda: ciepło, od czasu do czasu lekki wietrzyk; bardzo przyjemnie :) W sumie zasłużone po tych deszczowych dniach

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

W połączeniu z Królem denarow Pokazała mi rozmowę z szefowa która dobrze się zakonczyla

 

Sprawiedliwa i obiektywna ocena pracy przez szefowa. Docenienie zalet i zwrócenie uwagi na wady

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...