Jump to content

Wprowadzenie do Arkan Małych


Guest truskawka

Recommended Posts

Guest truskawka

Arkana Małe dzielimy na:

- buławy (kije)

- puchary (kielichy)

- miecze

- denary (monety)

Kart tych jest 56.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
Guest truskawka

Kart Dworskich mamy 16, przedstawiające one różne typy ludzi, z którymi spotykamy się w życiu.

 

Paziowie - to dzieci

Rycerze - młodzi mężczyźni poniżej 30 roku życia

Królowe - mężatki i seksualnie dojrzałe kobiety

Królowie - dojrzali mężczyźni

 

Buławy = Ogień - Baran, Lew i Strzelec

Kielichy = Woda - Rak, Skorpion i Ryby

Miecze = Powietrze - Bliźniak, Waga i Wodnik

Denary = Ziemia - Byk, Panna i Koziorożec

 

Buławy - szatyni, rudzi

Kielichy - ciemni blondyni

Miecze - bruneci

Denary - jasny blond

 

Źródło: B. Antonowicz- Wlazińska: "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...
Guest winteer

Karty-bramy

Wśród kart Małych Arkanów wyróżniono karty, które niosą specjalnie silne przesłanie. Są sygnałem, że znajdujemy się w momencie kulminacyjnym, w punkcie, przesilenia. Są podpowiedzią, że jeden etap się już kończy, a drugi zaczyna. Zapowiadają rozwój i wezwanie do skupienia uwagi by dokonać wyboru. Jeśli wybór będzie właściwy– przekroczymy bramę i dostaniemy ułatwienia od losu. Jeśli nie – możemy przed nią pozostać z nierozwiązanym problemem do czasu aż „odrobimy lekcję”, nauczymy się właściwej postawy i znajdziemy rozwiązanie.

Dla niezdecydowanych i lękliwych brama może być przeszkodą nie do przekroczenia. Jeżeli nie okiełzna się strachu lub nie podejmie wysiłku by zmierzyć się z problemem, trudna sytuacja będzie powracać. Czasem życie zmusi do przekroczenia bramy nawet wbrew naszej woli. Jednak odbywa się to w sposób bolesny i trudny.

Karty bramy maja nam uzmysłowić ważność wydarzeń jakich doświadczamy. Są znakiem rozwoju osobowości. Nie dotyczą spraw czysto materialnych, lecz ukazują ewolucję postaw, emocji, myśli i uwalniania się z pułapek materii.

 

TRÓJKA BUŁAW – kulminacja energii. Potrzeba ruchu i zmiany. Konieczność podjęcia działania by uwolnić się z ciasnych ram ograniczeń i wypłynąć na szersze wody. Uczy działania nie tylko wyłącznie dla siebie, ale z uwzględnieniem potrzeb i potencjału innych ludzi.

 

PIĄTKA KIELICHÓW – zrozumienie natury emocji. Umiejętność odróżniania cudzych emocji od swoich. Przez konfrontację ze skrajnie silnymi uczuciami: bólem, głębokim smutkiem, zazdrością, napięciem emocjonalnym na granicy eksplozji, prowokuje dojrzałość uczuciową. Uczy, że pogrzebane uczucia mogą odrodzić się w doskonalszej formie.

 

ÓSEMKA KIELICHÓW – konfrontacja ze skrajnymi uczuciami, konflikt wewnętrzny wywołujący emocjonalne rozdarcie, prowadzące do przewartościowania na płaszczyźnie uczuć. Prowokuje konieczność zdobywanie nowych doświadczeń: może to być doświadczenie wolności, poddanie się pasji czy namiętności nawet wbrew oczekiwaniom otoczenia.

 

SZÓSTKA MIECZY – moment duchowego przełomu. Konieczność uwolnienia się od starych schematów myślenia, porzucenie „bezpiecznych” poglądów dla nowych marzeń, idei i rozwiązań. A wszystko po to by odnaleźć w sobie nieograniczoność potencjałów i nowych możliwości, choć by miał temu towarzyszyć lęk.

 

ÓSEMKA MIECZY – wezwanie do wykazania się odwagą w warunkach, którym człowiek zmuszany jest ulec. Budowanie w sobie poczucia godności i wartości pomimo wpajanych z zewnątrz ograniczeń. Prowokuje do wykazania się umiejętnością dostrzeżenia rozwiązań tam, gdzie na pierwszy rzut oka ich wcale nie widać.

 

AS DENARÓW – kreatywność jako część natury świata. Dostrzeżenie, że na bazie jaką jest materia można sięgnąć po pierwiastki duchowe. Uczy rozumienia, że w akcie twórczym przenikają się wzajemnie energie ziemskie i boskie.

 

SZÓSTKA DENARÓW – dawanie i branie są dwiema stronami tej samej monety. Jeżeli nie umiemy brać, nie umiemy też obdarowywać – te dwie czynności muszą być w równowadze. Tak nadmiar jak i brak są zakłóceniem harmonijnego przepływu energii.

 

DZIEWIĄTKA DENARÓW – bogactwo tak materialne, jak i duchowe wymaga uważnej opieki. Nie wystarczy posiadać, trzeba to również umieć utrzymać, ale nie przywiązywać się by nie zostać niewolnikiem własnych bogactw. Dar losu może wynieść człowieka ponad przeciętność, ale tylko od niego będzie zależeć czy wzbogaci swoją osobowość, czy ugrzęźnie w pułapce posiadania.

 

DZISIĄTKA DENARÓW – nie przychodzimy z nikąd i do nikąd nie odchodzimy. Jesteśmy sumą poprzednich pokoleń, a ich dorobek jest naszym dziedzictwem, którego nie wolno nam marnować! Co gromadzimy przez swoje życie będzie bogactwem tych co przyjdą po nas – oby ta scheda nie była dla nich balastem!

 

Źródło: Strona wydawnictwa Ars Scripti-2 - Sekrety Małych Arkanów Tarota - Dorota Maria Słowikowska

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
Guest winteer

BUŁAWY, żywioł ognia, energia, działanie, aktywność To żywioł ognia, który w tarocie jest symbolem energii życiowej uważany za siłę napędową tkwiącą w każdym człowieku. Buławy też odnoszą się też do ludzkich działań, które uwieńczone są sukcesem, zdobyciem prestiżu i uznania społecznego. Ludzi charakteryzowanych przez buławy cechuje ognisty temperament, nowatorstwo. Buławy to również życie erotyczne człowieka, jego seksualność oraz upodobania w tej dziedzinie. Karty buław nie ostrzegają i nie chronią przed niebezpieczeństwem. Buławy to grupa kart optytmistycznych. Zwykle symbolizują odrodzenielub iskierkę (początek). Jeśli pojawi sie ich przewaga w rozkładzie - gotowość do działania, żądzę przygoy czy nawet niecierpliwość i porywczość, impulsywne działanie, pomysłowość i jasne widzenie spraw, wizja, plany na przyszłość a czasem branie na siebie więcej niż jest się w stanie udźwignąć. W nwgatywie oznacza pychę, puste obietnice, egoizm, lekkomyślność. Energia, akcja, działanie, napęd, samoświadomość. Energia życiowa, chęć czynu, zapał do działania, siła napędowa tkwiąca w każdym człowieku, kreatywność, seksualność - męski aspekt. Buławy to grupa kart optymistycznych. Reakcje impulsywne, percepcja oparta na dostrzeganiu i wyczuwaniu, natura ludzka choleryczna (ognisty temperament).

 

PUCHARY, żywioł wody, uczucia, marzenia, twórczość

To żywioł wody. Tarotowe kielichy symbolizują uczucia a więc miłość, szczęście ale również łzy, wzruszenia. Kielichy mówią o kreatywności danej osoby i jej uzdolnieniach artystycznych. Pozwalają zrozumieć emocjonalność danego człowieka i jego podejście do innych osób. Ludzie których symbolizują kielichy posiadają dużą wrażliwość, sensytywność oraz dużą zmienność nastrojów. Osoby takie mają tendencje do mocnego przeżywania a czasami nawet skłonność ucieczki w świat wewnętrzny. Kielichy mówią o wyobraźni oraz fantazji i świecie marzeń każdego człowieka, które mogą być zrealizowane jeśli będzie do tego odpowiedni impuls. Kielichy mówią również o braku chęci do podejmowania decyzji oraz o pasywności. Mówią też o relacjach z innymi ludźmi. Cechą kielichów jest, że dają jasne wskazówki co do miiłości, romansów, sfery zmysłowej, twórczej ekspresji i wyborów a także problemów z tym związanych. Emocje, uczucia, odczucia, wrażliwość, podświadomość. Rzeczywistość emocjonalna, związki z innymi ludźmi, miłość, erotyka - żeński aspekt, szczęście.Intuicja, przeczucia, marzenia, tęsknoty, wyobraźnia i fantazja. Reakcje impresyjne, percepcja intuicyjna, natura ludzka flegmatyczna (podkreślenie strony wrażliwej, sensytywnej).

 

MIECZE, żywioł powietrza, komunikacja, intelekt, walkaŻywioł mieczy to symbol myśli i żywioł powietrza. Symbolizuje go intelekt. Karty mieczy to ból, konflikty, kłótnie i cierpienie. Miecze są odbiciem myśli powstających w naszym umyśle. Bez powiązania myśli z rzeczywistością nie można wiele zdziałać. Domeną mieczy jest pobudzanie umysłu do myślenia - gdzie każą człowiekowi oceniać, decydować, rozstrzygać. Miecze mogą okreslić zaburzenia w sferze której dotyczy, poinformować o specyficznych ograniczeniach umysłowych, niechęci do wysiłku intelektualnego oraz blokadach umysłowych. Reprezentuja racjonalne i logiczne sposoby podejmowania życiowych decyzji. Kolor mieczy wskazuje, że umysł zwodzi nas i nieraz oddala nas od prawdy - wszystkie złudne ideały i wg tej zasady miecze "przecinają" wszystkie te iluzje. Trzeba być obiektywnym i zracjonalizować to co się wokół dzieje oraz nauczyć się polegania na głosie wewnętrznym. Miecze są obosieczne i przypominają, że nasze oszustwa, lęki i złudzenia są sprawami którym trzeba stawić czoła. Intelekt, logika, analiza, synteza, myślenie. Stany i procesy mentalne, myślowe, racjonalne rozumienie. Miecze często pokazują kłopoty, trudności, przeszkody, wysiłki, ból, łzy i cierpienie. Reakcje oparte na pracy umysłowej, na pracy wyobraźni, percepcja myślowa intelektualna, natura ludzka sangwiniczna.

 

DENARY, żywioł ziemi, materia, pieniądze, konkret, solidność

Denary to żywioł monet. Monety poruszają się na kartach swobodnie i nie muszą zużywać wiele energii by przenieść się w dowolne miejsce. Przystosowane są do szybkościi częstych zmian kierunku czego ciagle wymagaod nich życie. W przebywaniu z kartami monet człowiek może doznać uczucia spokoju. Kolor ten wyjaśninam pochodzenie majątku danej osoby czyli to czy został on przez nie odziedziczony czy otrzymano go na wskutek manipulacji. Reprezentują osobiste możliwości i naturę każdego z nas. Mówią o naszych talentach, o tym co nas otacza, na czym możemy polegać. To nasza identyfikacja z pracą i ludźmi, zdolności i talenty twórcze. Mówi co daje nam bęzpieczeństwo w drodze do celu o kontekście związków w jakie jesteśmuy zaangażowani. Konkrety, namacalność, praktyczność, materializm, urzeczywistnienie.

Zdrowie fizyczne, ciało człowieka, odzywianie, ubranie, praca, pieniądze, sprawy finansowe, majątek, posiadanie. Sprawy praktyczne, konkretne i namacalne. Bieda lub bogactwo. Reakcje racjonalne wynikające z konkretnego poznania, z doświadczenia lub sprawdzonych metod rozumowych, percepcja poprzez ogląd rzeczywistości, natura ludzka melancholijna.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

OGIEŃ - BUŁAWY

 

Blaski: aktywnośc, dynamika, optymizm, ambicja, kreatywność, mężczyzna, twardość

 

Cienie: pesymizm, zniszczenie, żądza władzy, brutalność.

 

 

WODA - KIELICHY

 

Blaski: uczucia, wrażliwość, delikatność, płodność, miłość, współczucie, kobiecość.

 

Cienie: ciemność, iluzje, nadwrazliwość, bycie ofiarą, płaczliwość.

 

 

POWIETRZE - MIECZE

 

Blaski: wiedza, rozum, świadomość, analiza, komunikacja, dyskusja, myślenia.

 

Cienie: surowość, fanatyzm, pesymizm, kłamstwo, kłótnia, nienawiść.

 

 

ZIEMIA - DENARY

 

Blaski: bezpieczeństwo, stabilność, cierpliwość, płodność, dobrobyt, bogactwo.

 

Cienie: materializm, skąpstwo, zazdrość, strata, ubóstwo.

 

 

- Miecze i Denary opisują świat materialny.

- Kielichy i Buławy opisują śwat duchowy.

 

 

Żywiołom przyporządkowane są nasteępujące znaki Zodiaku:

 

- Znaki Ognia: Baran, Lew i Strzelec.

- Znaki Wody: Rak, Skorpion i Ryby.

- Znaki Powietrza: Bliźnięta, Waga, Wodnik.

- Znaki Ziemi: Byk, Panna i Koziorożec.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

Link to comment
Share on other sites

Pierwotnie, karty Tarota z pewnością służyły również do rozmaitych gier. Stanowiły one symboliczne odbicie warstw społecznych danego okresu. Na co wskazują cztery kolory reprezentujące podział na cztery różne warstwy społeczne. I tak: Miecze – rycerstwo, Kielichy – Kościół, Denary – kupiectwo, Buławy – chłopstwo.

Link to comment
Share on other sites

Arkana Mniejsze (Minor Arcana) składają się z 46 kart podzielonych między cztery kolory: mieczy, pentakli (denary), kielichów i buław. Każdemu z tych kolorów przyporządkowanych jest 14 kart liczonych od Asa do liczby 10 wraz z czterema kartami dworskimi: Króla, Królowej, Rycerza i Pazia.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Asy

Cechy ogólne: Asy potrzebują świadomości. Nie są surowymi siłami; są koncepcjami i konceptualizacjami. Liczba 1 (jeden) przedstawia świadome “ja”, odniesione do świadomości Maga. Tam, gdzie pokazują się asy, w nasze życie wkracza myśl, uczucie, talent, energia. W tej fazie nie są jeszcze uruchomione, ale dysponują odpowiednim potencjałem.

Link to comment
Share on other sites

Dwójki

Cechy ogólne: W dwójkach odnajdujemy następny krok w urzeczywistnianiu nowych pomysłów. W tradycyjnych taliach dwójki są skojarzone z Papieżycą i przedstawiają energię żeńską, refleksyjną. Tu przygotowujemy realizację pomysłu. Kluczowym aspektem dwójek jest wybór: trzymać się tego, co posiadamy, czy spróbować czegoś nowego. Przyglądamy się nowej idei, nowemu partnerowi, emocji i rozważamy, czy angażujemy się w sprawę, czy czekamy na kolejną sposobność. W dwójkach istnieje nie tylko “ja”, lecz inni, a podjęte decyzje mogą mieć implikacje daleko sięgające. W Tarcie Medytacyjnym kolejność trzech Wielkich Arkanów: Papieżycy, Cesarzowej i Cesarza, została zmieniona, zgodnie z niektórymi taliami z okresu średniowiecza, np. rękopisem Steele`a, jak i współczesną talią Tarota Bolońskiego. I tak, aby połączyć emanacje świata ducha Papieżyca została przesunięta na pozycję czwartą, co zaowocowało także zmianą pozycji Cesarzowej i Cesarza. Wydaje się to uzasadnione w oparciu o założenie, iż gwarantem sukcesu jest jasne i zrównoważone działanie przy równoczesnym zachowaniu pasywności. Takie połączenie działania ze zrównoważoną myślą przyniesie dobro i bogaty plon. A jest to przecież cechą Cesarzowej. Dwójki bardzo często pokazują pasywną postawę względem sił zewnętrznych a Cesarzowa jest uosobieniem pasywnej siły świata materialnego.

Link to comment
Share on other sites

Trójki

Cechy ogólne: Trójki tradycyjnie wiązane były z Cesarzową. W Tarocie Medytacyjnym „trójkowa” obfitość jest efektem mądrej i zdecydowanej akcji, skutkiem przemyślanego działania. A przecież instynkt władczy i naturalna skłonność do wydawania dyspozycji jest cechą Cesarza. Jednocześnie stanowi on przeciwwagę dla pasywnej Cesarzowej, co realizuje się w podejmowaniu niezachwianych i nieodwołalnych decyzji w oparciu o myśl zrodzoną w głowie (w karcie) Cesarzowej. Cesarz daje człowiekowi potrzebną mu materialną energię do urzeczywistnienia jego krótkoterminowych zamierzeń oraz planów. Oprócz tradycyjnie przypisywanych trójkom żyzności i obfitości, są one pierwszym uzewnętrznieniem nowego potencjału, kreatywności, które przychodzą wraz z Asem, gdy już jest rozważony, oceniony i zostały podjęte potrzebne decyzje.

Link to comment
Share on other sites

Czwórki

Cechy ogólne: Tradycyjnie czwórki są identyfikowane z bezpieczeństwem, stabilnością, odpoczynkiem, regeneracją. Tak jak trójki są ekspansywne i twórcze, czwórki przedstawiają konsolidację, zatrzymanie energii. Taka pasywność na polu duchowego rozwoju, a także olbrzymia intuicja oraz wyobraźnia cechują Papieżycę. Stąd jej pozycja w tarocie Medytacyjnym – jako czwórka. Ta nieposkromiona wyobraźnia i skłonność do marzeń stanowią również fazę przejściową między trójkami i niestabilną energią piątek. Pierwsze cztery liczby można porównać z porami roku. Asy to wiosna, kieł-kowanie nasion, nowe pędy roślin. Dwójki to lato, obfitość, płodność, bogactwo natury poprzez swobodny wzrost. Trójki to jesień – dojrzewanie, owocowanie, żniwa. Czwórki to zima, odpoczynek, zachowanie energii, przygotowywanie kolejnego cyklu.

Link to comment
Share on other sites

Piątki

Cechy ogólne: Piątki w tarocie stanowią ciekawą dychotomię. W starszych taliach mają na ogół treść negatywną. W wielu nowszych taliach i w taliach feministycznych znamionują duchowość, magię i kobiecość. Podobną dualność można dostrzec w odpowiadającym im Papieżu. Z jednej strony może on reprezentować nietolerancję, skostnienie, konserwatyzm. Z drugiej – więź łączącą to, co ziemskie z tym, co boskie. W tradycyjnej numerologii piątki są niestabilne i zmienne. Istotną cechą jest, iż zmiany w piątkach na ogół nie są pożądane ani oczekiwane. Nie wynikają z marzenia, są rezultatem niespodziewanych wydarzeń. Następuje pewna utrata kontroli osoby nad sytuacją, mogą zaistnieć w życiu sytuacje negatywne.

Link to comment
Share on other sites

Szóstki

Cechy ogólne: Po stresujących piątkach, szóstki przynoszą dobrobyt, poczucie sukcesu. Po niepowodzeniach, radości są odczuwane jeszcze żywiej. Okres stosunkowej stabilizacji, ale inaczej niż w czwórkach. Stabilizacja szóstek wynika z harmonii, jest obrazem sielanki, której nie zakłócą żadne czynniki zewnętrzne. Trudny wybór mężczyzny z karty Kochanków może wynikać z faktu, że skutki tego wyboru mają pozostać w harmonii z jego sumieniem oraz umysłem. A to nie zawsze odpowiada łatwiejszej z dróg. Szóstki to przepływ energii i interakcje. Szóstki znajdują się w harmonii z otaczającym światem, gdzie energia dopływa i odpływa. Żaden z kierunków przepływu energii, ani z zewnątrz do wewnątrz, ani odwrotnie, nie jest zakłócony. Rozumiemy potrzebę dawania i brania w równej mierze. Nie boimy się zmian, ale jesteśmy w stanie je kontrolować

Link to comment
Share on other sites

Siódemki

Cechy ogólne: Wielu ludzi znajduje zaspokojenie swoich aspiracji na poziomie szóstek. Nie czują potrzeby wychodzenia poza szóstki, dokąd doprowadziła ich praca i zapobiegliwość. Inni szukają dalszych wyzwań. Znaczenie siódemek koresponduje z Rydwanem. Woźnica Rydwanu wykorzystuje wszystkie umiejętności, jakich nabył wcześniej od dwójek do szóstek, energię czterech żywiołów, dwanaście znaków Zodiaku, a więc wszystkie posiadane zasoby. Mając te zasoby, decyduje opuścić swoje miejsce i wyruszyć na odkrywanie nieznanego. Jeżeli mu się to uda, lepiej pozna siebie (ósemki i dziewiątki). Siódemka to świadomość celu. Woźnica Rydwanu, pędząc przed siebie, nie staje do wyścigu, nie wiedząc, dokąd ma dotrzeć lub co ma osiągnąć. Jeżeli sam wyścig jest powodem, może się okazać, iż zwycięstwo ma bardzo gorzki smak. Zatem siódemki na wszystkich płaszczyznach mają przypominać o celowości podjętych działań i o skutkach naszych decyzji.

Link to comment
Share on other sites

Ósemki

Cechy ogólne: Ósemki reprezentują mistrzostwo i doskonałość, do jakiej dążymy. Gdy zmodyfikowaliśmy nasz system wartości określiliśmy jednocześnie etyczne granice działania oraz poziom ryzyka, przygotowaliśmy plany długookresowe, zaczynamy widzieć rezultaty. W ósemkach osiągnęliśmy pozycję dojrzałości, roztropności i sprawiedliwości w naszym postępowaniu. Osiem stanowi podwojenie czwórki – kolejny etap stabilizacji i solidności. Nie tylko żyjemy na świecie, także kształtujemy środowisko, otoczenie, tak by odpowiadało naszej wizji. W ósemkach nie spoczywamy na laurach, jesteśmy aktywnie zaangażowani w realizację wszystkiego, co sami obmyśliliśmy. Otoczenie może uznawać w nas autorytety, chociaż nam nie zależy na aplauzie otoczenia. Natomiast zawsze wiemy, co i po co robimy.

Link to comment
Share on other sites

Dziewiątki

Cechy ogólne: Dziewiątki się kojarzą z dojrzałością, finalizacją, kulminacją, zbieraniem owoców trudu, refleksją nad tym, co osiągnięte. Jest to pełnia duchowego szczęścia a jednocześnie świadomość, jak niewiele nam do niego potrzeba. To jest Eremita. Znaczenie rezultatów może być pozytywne lub negatywne. Zbiór tego, co zostało zasiane. Rezultat może być miłością lub nienawiścią, albo radością lub smutkiem.

Link to comment
Share on other sites

Dziesiątki

Cechy ogólne: Dziesiątki zamykają cykl kart numerycznych. W aspekcie numerologicznym liczba 10 redukuje się do 1. W odniesieniu do Wielkich Arkanów dziesiątki korespondują z Kołem Fortuny i tutaj można dostrzec odniesienia. Koło ma nieruchomą oś i trwałe elementy obracające się wokół niej na szprychach. Natomiast na obwodzie koła widzimy ciągły cykl zmian. Podobnie dziesiątki zawierają elementy trwałości i solidności oraz elementy transformacji i zmian. Świat materialny, który tworzymy, w większej części pozostaje nawet, kiedy już my przemijamy. Dziesiątki mówią o sposobie, w jaki doświadczamy przemian, co zabieramy ze sobą, a co pozostawiamy. Interesujące jest, że kolory pasywne wiążą się z przemianami bardziej pozytywnymi, podczas gdy kolory aktywne z przemianami trudniejszymi.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
Guest Antonella

kielichy -droga miłości i uczuć

 

as - siła miłości

2 - prowadzi do spotkania

3 - najpierw radośnie uczczonego

4 - lecz wkrótce następuje przesyt

5 - i lekkomyślnie traci sie to co sie osiągnelo

6 - potem we wspomnieniach budzi sie tesknota za pięknymi czasami

7 - ktore kusza obrazami w snach

8 - wiec z bolesnych sercem czlowiek wyrusza w nieznane

9 - gdzie czeka na niego nakryty stół

10 - i odnalezione szczęcie

 

miecze - droga zimnego rozumu

 

as - oschłość intelektu

2 - ogranicza dostęp do świata uczuć (morze)

3 - w związku z tym zostają podjęte decyzje przeciwko sercu

4 - dlatego w chłodnym (wymuszonym) spokoju zbiera się siły

5 - do decydującej walki

6 - co prowadzi wprawdzie do nowego brzegu, jednak

7 - i tam rozum uzywany jest tylko po to by przechytrzyc innych

8 - wiec (żeńska) uczuciowa strona zostaje stłumiona

9 - i pojawia sie tylko nocą w koszmarach

10 - po ktorych rozum ostatecznie przejmuje władzę nad uczuciami

 

denary - droga pieniędzy i pracy

 

as - marzenia o dobrobycie

2 - przyjmowane najpierw jako zabawa

3 - prowadzą jednak do konsekwentnej pracy

4 - i dumy z osiągnięć, ktore jednak muszą być chronione

5 - ale i tak trzeba bedzie to stracić

6 - pomoc przychodząca z zewnątrz umożliwia rozpoczęcie od nowa

7 - pojawia cie cierpliwość

8 - i sumienna nauka

9 - co prowadzi do dobrobytu

10 - oraz rodzinnego bezpieczeństwa

 

buława -droga walki, wzrostu i sławy

 

as - odwaga, inicjatywa i radość przedsięwzięć

2 - żądają zaangażowania i jasnego punktu widzenia

3 - ktore gwarantują stabilne zakończenie

4 - i doprowadzają do pożądanego celu

5 - zaś ambicja pobudza do nowych walk

6 - i przynosi sławę

7 - ale i krytykę oraz zawiść innych

8 - wydarzenie zaczynają iść automatycznie

9 - dlatego trzeba bronić to co się osiągneło

10 - lecz ten wynik przynosi sławe i sukces

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

pytałem już o tę sprawę w innym miejscu ale nie doczekałem się odpowiedzi:). Chodzi o poukładanie Małych Arkanów w talii po pracy, jaka jest kolejność. W Wielkich Arkanach sprawa jest łatwiejsza, zaczyna się od Głupca i pożnie Mag itd. Niestety nie wiem jak układa się Małe Arkana, zaczyna się Asem czy Królem, i co zaczyna )miecze, buławy?) itd.

Dzięki za odpowiedź.

Link to comment
Share on other sites

Jak układałam wcześniej talię to małe arkana zaczynałam od buław, kielichy, miecze, denary i od Asa do 10-tek potem walet, rycerz, królowa , król. Teraz nie układam talii i jest dobrze, wszystko zależy od tego jak się umówisz z kartami.

Link to comment
Share on other sites

Ja tez ukladam tak - i na gore na bulawy wedruja Wielkie Arkana z Kaplanka na czele.

Z kapłanką lub Magiem( strażnik) w zależności od talii której używam.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Witam serdecznie.Znalezione tutaj opisy kart to istna kopalnia wiedzy.Bardzo podobają mi się opisy Galadriel (źródło:N.Shavick "Tarot a miłość i przyjaźń").Zauważyłam jednak że nie ma tych opisów jeśli chodzi o denary.Czy ktoś jest chętny aby je dodać?Bardzo mi na tym zależy.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Żywioł Wody

Woda – jest wszędzie gdzie sięgniesz okiem,

Pan Bóg zamienił ją w miłość

Rozdawał jej pełne Kielichy

Czyniąc w życia zawiłość

 

Rak co się cofa niekiedy

Ryba zaś milczeć potrafi

I Skorpion w Żywiole Wody

Na swą powinność natrafił

 

Ona wierna i płodna

Z kobiecą delikatnością

Doda Samku dla życia

Swoją podświadomością

 

Królowa nieufna iskrze

Na Ziemię spogląda z godnością

Bo ziemia kształtuje marzenia

By stały się rzeczywistością

 

W lód się niekiedy zamienia

By schłodzić swoje uczucia

Dla bezpieczeństwa istnienia

Wyparuje bez czucia

 

Lub też się stanie potopem

By swoją siłę pokazać

Oczyścić, wzmocnić energię

By wiecznie życie odradzać.

 

Źródło: Źródło "Wiersze intuicyjne. Tarot" Ewa Winiarska

Link to comment
Share on other sites

Żywioł Ogień

Ogień – Zapłonął wiecznym ogniem

Iskrą Bożą wzniecony

Intuicji dotykiem

Poczuł się podniecony

 

Dumnie pnie się w Powietrze

Pieszcząc ramiona płomieniem

Praca, energia, dynamizm

Jego wyzwaniem – życzeniem

 

Z szybkością strzały Strzelca

Z Barana upartością

Staje się Lwem co Buławę

Dostał od Boga z ufnością

 

Jednego on się boi – boi się miłości

By lawą go nie zgasiła

Z Ziemi go nie zmiotła

Wodą życia nie zmyła

 

W Powietrzu czerwone ramiona

Kąpiel biorą codziennie

I trwa Żywioł Ognia

Ze swą siłą niezmiennie

 

Woda dla niego wrogiem

Dlatego przysiadł na Ziemi

Podnieca się Powietrzem

I tylko się rumieni….

 

 

Źródło: Źródło "Wiersze intuicyjne. Tarot" Ewa Winiarska

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Wszystkie kolory w AM powiązane są z konkretnymi sferami życia. Każda karta posiada swój numer, któremu przypisane jest określone znaczenie.

ASY: nowy początek, możliwości;

DWÓJKI: równowaga, dwoistość, rozdroże lub konieczność wyboru;

TRÓJKI: pełne wyrażenie znaczenie danego koloru, spełnienie;

CZWÓRKI: układ, stabilność, stagnacja;

PIĄTKI: niestabilność, konflikt, strata, możliwość zmian;

SZÓSTKI: porozumienie, rozwiązanie problemu, współpraca;

SIÓDEMKI: refleksja, ocena, motywy;

ÓSEMKI: rozwój, działanie, zmiany, energia;

DZIEWIĄTKI: urzeczywistnienie, osiągnięcie;

DZIESIĄTKI: zakończenie, koniec cyklu.

 

Powyższe informacje pozwalają na interpretację znaczenia kart. Na przykład 7 monet może oznaczać szacowanie środków finansowych lub majątku. 3 kielichy mogą natomiast oznaczać sfinalizowanie związku.

 

"Pozłacany Tarot Przewodnik" Barbara Moore

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

BUŁAWY TO OGIEŃ

 

Patron żywiołu ognia: I MAG

Znaki zodiaku: BARAN, LEW, STRZELEC

 

Znaki ogniste skoncentrowane są na sobie, dumne i honorowe. Charakteryzuje je wielka wiara w siebie, w swoje umiejętności i wartości. Towarzyszy im także radość, entuzjazm i szczerość. One też najlepiej spośród pozostałych kierują swoją siłą woli. Znaki wodne i ziemskie wywołują zniecierpliwienie znaków ognistych. Woda bowiem gasi Ogień, a Ziemia dusi. Powietrze natomiast pobudza Ogień pomysłami. Stąd panuje pogląd, że znaki ogniste i powietrzne pasują do siebie.

 

KOLOR: czerwony

ASPEKT ŻYCIA: zawodowy

SYMBOLE W ŚWIECIE FIZYCZNYM: ogień, płomienie

ZMYSŁ: dotyk

STOSUNEK DO INNYCH ŻYWIOŁÓW: Buławy potrzebują Mieczy zorientowanych na cel, głębi, wrażliwości i czułości Kielichów oraz kontaktu z rzeczywistością, stabilności i bezpieczeństwa Denarów.

Link to comment
Share on other sites

KIELICHY TO WODA

 

Patronka żywiołu ognia: II KAPŁANKA

Znaki zodiaku: RAK, SKORPION, RYBY

 

Znaki wodne reprezentują głębokie emocje i reakcje uczuciowe. To one właśnie dostrzegają potęgę podświadomości. Są skryte i nieufne. Garną się do znaków ziemskich, które mogą nadać im formę i poczucie bezpieczeństwa. Unikają zaś burzliwych znaków ognistych i powietrznych.

 

KOLOR: niebieski

ASPEKT ŻYCIA: uczuciowy

SYMBOLE W ŚWIECIE FIZYCZNYM: morza, oceany, rzeki, jeziora, śnieg

ZMYSŁ: smak

STOSUNEK DO INNYCH ŻYWIOŁÓW: Kielichy potrzebują dynamiki i energii Buław, jasności, umiejetności i błyskotliwości Mieczy, kontaktu z rzeczywistością Denarów.

Link to comment
Share on other sites

MIECZE TO POWIETRZE

 

Patronka żywiołu ognia: III CESARZOWA

Znaki zodiaku: WODNIK, BLIŹNIĘTA, WAGA

 

Ludzie spod tych znaków zajmuje myślenie, wszelkie teorie, idee. Dryfując za natłokiem swoich myśli nie mają czasu na rozwijanie głębokich uczuć. Na pierwszym miejscu w ich życiu znajdują się wartości intelektualne. Uciekają więc od praktycznej użyteczności Ziemi i zawiłych dywagacji emocjonalnych Wody. Ogień natomiast pobudza Powietrze, dając mu poczucie pewności siebie.

 

KOLOR: żółty, zielony

ASPEKT ŻYCIA: intelekt

SYMBOLE W ŚWIECIE FIZYCZNYM: pióra, pachnące kwiaty, dźwięk, ptaki

ZMYSŁ: słuch i węch

STOSUNEK DO INNYCH ŻYWIOŁÓW: Miecze potrzebują siły i optymizmu Buław, wrażliwości, czułości Kielichów i kontaktu z rzeczywistością Denarów.

Edited by werona
Link to comment
Share on other sites

DENARY TO ZIEMIA

 

Patronka żywiołu ognia: IV CESARZ

Znaki zodiaku: KOZIOROŻEC, BYK, PANNA

 

Ludzie spod tych znaków polegają na swoim praktycznym, konkretnym rozumie. Dalecy są od teoretycznych rozwiazań Powietrza czy ryzyka Ognia. Cierpliwie, statecznie i z wewnętrzną dyscypliną utwierdzają się w poczuciu dążenie do celu. Zmierzają do niego wytrwale, pokonując kolejne przeszkody. Są rozważne i konsekwentne. Stąd ich rezerwa do znaków powietrznych. Ogien wypala, jest za szybki i zbyt dynamiczny. Znaki ziemskie nie nadążają za ognistymi. Znaki wodne odświeżają ziemskie i otwierają na świat nieświadomości.

 

KOLOR: brązowy, czarny, szary

ASPEKT ŻYCIA: materia

SYMBOLE W ŚWIECIE FIZYCZNYM: ziemia, kamienie, drzewa

ZMYSŁ: dotyk

STOSUNEK DO INNYCH ŻYWIOŁÓW: Denary potrzebują dynamiki Buław, zorientowanych na cel Mieczy, miękkości i wrażliwości Kielichów, dających łączność ze światem wewnętrznym.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...