Jump to content

Król Buław


Guest truskawka

Recommended Posts

Guest truskawka

Znaczenie karty Król Buław:

 

Człowiek na odpowiedzialnym stanowisku, przełożony, szef, dyrektor, prezes, przywódca. Mężczyzna, który ma duże wpływy, cieszy się autorytetem. Ce****e go żywiołowość, uczciwość, temperament, przedsiębiorczość, uczynność, chętnie udziela dobrych rad i pomocy. Ponadto oznacza mężczyznę atrakcyjnego, energicznego i zdecydowanego. Kiedy karta pojawi się w rozkładzie, to może to oznaczać pomoc ze strony takiego mężczyzny, jego pozytywny wpływ na daną sprawę, dobrą radę, do której powinno się dostosować. Karta ma znaczenie pozytywne, zapowiada pomoc lub powodzenie w danej sprawie.

 

Źródło – strona internetowa: Strona główna - Tarot - Arkana Małe

 

Król buław – pozycja prosta – pomoc osoby energicznej i chętnej do działania; zawarcie znajomości z człowiekiem zajmującym wysokie stanowisko; człowiek pochodzący z dobrej rodziny; trzymanie nerwów na wodzy; osoba starsza, pomiędzy 65 a 75 rokiem życia.

 

Król buław – pozycja odwrócona – partner narzucający siłą swoją wolę; konieczność podjęcia trudnej decyzji; skłonności do rozpusty; krytykowanie wszystkiego i wszystkich, a w pierwszym rzędzie partnera; wieczne niezadowolenie; skłonność do despotyzmu; składanie obietnic bez pokrycia, odrzucanie wszelkiej pomocy.

 

Cechy charakteru prezentowane przez króla buław:

a) w położeniu prostym: uczciwość, prawość, szczodrość, umiłowanie tradycji, moralność, sprawiedliwość, dojrzałość, odpowiedzialność, słowność, przedsiębiorczość, doświadczenie, energiczność.

B) w położeniu odwróconym: krytykanctwo, żądza władzy, bezwzględność, mściwość, chłód emocjonalny, dwulicowość, surowość, marnotrawienie energii, niedotrzymywanie słowa, amoralność.

 

Źródło: "Tarot a miłość" - Alla Alicja Chrzanowska

 

Król Pałek - prostolinijny, uczciwy, jowialny mężczyzna, dotrzymujący wszelkich obietnic partnerskich i prawnych. Stały partner seksualny. Bioenergoterapeuta, siłacz, kulturysta, człowiek pracujący z radością fizycznie lub na łonie przyrody (myśliwy, ekolog, leśnik, ogrodnik). Zwycięstwo moralne, duma, radość życia, umiejętne czerpanie przyjemności z życia. Inicjatywa zatwierdzona i przynosząca dobre skutki.

 

Odwrócona: uparty, upierdliwy, przykry, kłótliwy mężczyzna, który nie potrafi zrezygnować w porę i odejść z godnością. Trwanie przy swoim wbrew logice. Uzależnienie od seksu, związku partnerskiego, nałogu. Brak wiary w siebie. Moralna przegrana. Zwątpienie w czyjąś uczciwość. Szarpanina bez końca. Nadużycie alkoholu.

 

Potrzeba dominacji i działania zmierzające za wszelką cenę do osiągnięcia sukcesu w pracy, w tworzeniu, w budowaniu. Przedsiębiorczość. Prokreacja. Doskonałe zdrowie. Ktoś kierujący się zasadami moralnymi. Ktoś prawy, szanujący prawo i zasady współżycia społecznego. Ktoś narzucający swoją wolę innym. Człowiek wykształcony, o dużej wiedzy i dużym doświadczeniu.

 

Odwrócony: Surowość. Zniewolenie. Dogmatyzm. Ktoś, kto trawi siły na realizację nierealnych przedsięwzięć. Marnotrawstwo energii. Despotyzm. Zużycie. Skłonność do rozpusty. Alkoholizm.

 

Źródło - Suliga Jan Witold "Tarot. Karty, które wróżą"

Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...

Król Buław - dobre rady zawodowe, pomoc osoby energicznej, poparcie osoby na stanowisku, opanowanie, umiejętność podejmowania decyzji.

 

Król Buław (odwrócona) - człowiek narzucający siłą swoją wolę, marnowanie sił na nierealne przedsięwzięcia, krytykowanie wszystkich, obietnice bez pokrycia, zakłamanie.

 

Alla Alicja Chrzanowska "Tarot prosty i skuteczny"

 

Rada z jednej karty:

 

Może Ci pomóc mężczyzna na stanowisku. Zacznij działać. Broń swojego honoru i ambicji. Nie możesz dać się ani poniżać, ani obrażać. Nawet jeśli Ci się wydaje, że straciłbyś. Strata będzie tu wygraną.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

progress.gif

 

Karta dnia - Król Buław+Giermek Kielichów - zaproszenie od mężczyzny na kawę

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

Krol BUŁAW-

uczciwy,prostolinijny,

wladczy,stawia na swoim,aktywny,atrakcyjny,

ktos kto rzadzi

 

Król Kijów

czyli Ten, Kto Góruje Nad Innymi

Zanim przejdziemy do opisu Króla Kijów, wyjaśnić należy, czym są w ogóle Króle w tarocie, i dlaczego wymieniam je dopiero teraz, niemal na szarym końcu. Króle bowiem mają charakter mniej aktywny od Rycerzy (dlatego Aleister Crowley nazywał ich zaledwie Książętami). We wróżbie, w rozkładzie kart, wskazują na osoby bardzo ważne, ale takie, które nie uczestniczą bezpośrednio w tym, co się dzieje; które pozostają jakby poza sceną. Można powiedzieć, że tarotowy Król wprawdzie panuje, ale nie rządzi. Często jest tak, że tarotowy Król wyobraża osobę, która jest twórcą sytuacji, miejsca czy też środowiska, w którym przyszło nam działać. Jego wpływ cały czas czujemy, choćbyśmy nawet z nim osobiście nie mieli do czynienia. Król to na przykład szef firmy albo dyrektor szkoły, z którym raczej na codzień się nie spotykamy - ale pozostajemy w kręgi jego władzy. Oczywiście, spośród Królów w czterech kolorach tarota, najbardziej aktywny będzie Król Kijów.

 

Karta Król Kijów została stworzona dla zaznaczenia ludzi, z którymi będziemy mieli do czynienia, jeżeli wykroczymy poza swoją miarę. Może to być nasz szef, który wezwie nas na dywanik, kiedy będziemy nazbyt samodzielni. Może to być wódz jakiegoś ugrupowania politycznego czy przedstawiciel władzy. W biznesie ta karta może przedstawiać potężnych konkurentów, którzy w każdej chwili są gotowi przejąć nasze rynki. Król Kijów to ktoś, kto czeka tylko na nasze błędy, aby pokazać nam gdzie raki zimują.

 

Karta Król Kijów pojawia się w rozkładach kart w sytuacjach konfliktowych, i wtedy oznacza tych naszych przeciwników, którzy mają nad nami jednoznaczną przewagę - i wobec których nie mamy szans. I odwrotnie, karta ta może oznaczać samego działającego (czyli osobę, której wróżymy) - i wtedy jest wyraźnym sygnałem, że ów ktoś w swoim ręku wszystkie środki, aby rządzić, kierować, i sprawiać, aby inni robili to, co on chce.

 

Jeżeli pewna osoba wyraźnie przewyższa innych o głowę, jeżeli chodzi o jej wpływy, znaczenie, poważanie, i wszyscy się z nią muszą liczyć - to najpewniej pokazując kartę Król kijów, duchy tarota ją właśnie mają na myśli. (Oczywiście, Król Kijów może być również kobietą.)

 

Ze strony Króla Kijów może też grozić nam sprawdzenie, kontrola, egzamin. Ktoś taki sprawdza nas, co jesteśmy warci. Karta ta oznacza ludzi, którzy przychodzą do nas żeby nas sprawdzić - i w tym sensie grają główną rolę w pewnej sytuacji.

 

A. Crowley każe go sobie wyobrażać jako potężnego mężczyznę otoczonego płomienistą aurą, z nagim torsem (w Crowleyowskiej talii kart Król Kijów jest wręcz całkiem nagim wojownikiem!). Jedzie rydwanem ciągnionym przez lwa, a druga lwia głowa wieńczy jego nakrycie głowy. W jednej ręce trzyma wodze od swego drapieżnego rumaka, w drugiej - magiczny kij zakończony głową feniksa.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Król Kijów

Karta Król Kijów służy w rozkładach tarota do wskazania osób, które w pewnym miejscu i w pewnej sytuacji wprawdzie bezpośrednio nie rządzą, ale będziemy mieli z nimi do czynienia, jeśli jakoś wykroczymy poza swoją miarę i poza reguły gry. Może to być np. dyrektor szkoły, który wzywa nas na dywanik, lub potężny konkurent w biznesie, który tylko czeka, aby wykorzystać nasze błędy.

 

Król Kijów jako pierwsza i najważniejsza karta w rozkładzie:

 

Wszystko co się wydarzy, zależeć będzie od dobrej lub złej woli pewnego człowieka, który wiele może, posiada władzę, i na którego terenie w pewien sposób jesteś. (Nie wykluczone, że to ty sam jesteś kimś takim.)

 

Król Kijów jako karta druga, ostrzegająca:

 

Skutkiem swoich błędów lub przewin spotkasz się z karząca ręką sprawiedliwości - będziesz mieć do czynienia z gniewem władzy lub jej przedstawicieli. Masz zapewnione wezwanie na dywanik.

 

Król Kijów jako karta trzecia, zawierająca wskazówki jak działać:

 

Masz na tyle pewna pozycję i silne wpływy, że nie musisz wysuwać się na czoło. Działaj jak Król Kijów: posługuj się innymi; kontroluj, żeby to, co robią, robili dobrze; w razie czego nie unikaj karania swoich ludzi.

 

Jako karta czwarta, mówiąca o negatywnych wpływach z przeszłości:

 

Masz zadawnione urazy wobec zwierzchników, ludzi sprawujących władzę. Druga możliwość: sam nie potrafisz rozwinąć swoich umiejętności jako szef (czy np. rodzic), bo przeszkadzają ci twoje własne zahamowania.

 

Jako karta piąta; partner lub partnerzy:

 

Jesteś związany z osoba o dominującej osobowości, z kimś, kto patrzy na ciebie z góry; i wiesz, że jeżeli popełnisz jakieś uchybienia, narazisz się na jego gniew.

 

Jako karta szósta, nadciągająca przyszłość:

 

Są dwie możliwości, zależnie od tego, co już się wydarzyło: albo rozwój wydarzeń nieuchronnie zmierza do tego, że znajdziesz się w zasięgu władzy pewnej dominującej osobowości - albo sam obejmiesz władzę nad innymi.

 

Jako krata siódma - nieoczekiwane wydarzenia w przyszłości:

 

Sprawy radykalnie się zmienia dzięki nieoczekiwanym decyzjom (albo: kaprysom) kogoś, kto ma władzę, ale dotąd raczej z niej nie korzystał.

 

Karta ósma - to, co się na pewno nie zmieni:

 

Na pewno nie zmieni się twoja zależność od pewnego dominującego władcy; albo zdecydowana przewaga pewnej dominującej jednostki nad tym, co się dzieje.

 

Karta dziewiąta - w czym osiągniesz biegłość:

 

Osiągniesz biegłość w dyskretnym, ale skutecznym sprawowaniu władzy.

 

Dziesiąta - pożytek dla innych:

 

Pewne decyzje kogoś, kto sprawuje władzę, choć może dla ciebie niekorzystne, będą z pożytkiem dla innych, dla ogółu.

 

Jedenasta - to, co się nie uda, rozmyje, rozproszy:

 

Ktoś, kto wydawał się groźnym władcą, okaże się papierowym tygrysem. (Być może to o tobie mowa.)

 

Dwunasta, dodatkowe wskazówki co do tego, jak interpretować rozkład kart:

 

Zwróć większa uwagę na wpływ (choć może niewidoczny bezpośrednio) pewnej dominującej i władczej osobowości.

 

Trzynasta - ciąg dalszy w odległej przyszłości:

 

Jeszcze pewnej osobie (o której mowa we wróżbie) - lub tobie - uda się zająć pozycje szefa i władcy. Ale to będzie w dalszej przyszłości; teraz to nie wchodzi w grę.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

http://www.taraka.,pl

 

Karta uosabia szefa, polityka, działacza, człowieka interesu, obdarzonego chęcią organizacyjną i przywódczą. To ten, który wie lepiej. Władczy a uczciwy, spontaniczny ale pewny. Najlepiej działa w pojedynkę a partnerem bywa trudnym. Jeśli jest doceniany to może być ideałem i nawet zdolny do poświęceń. Głębokie emocje są mu nie znane bo zastępuje je pasja. Z kartą KAPŁAN to uosobienie prawa i porządku publicznego. Z Królem Kijów mamy zazwyczaj doczynienia kiedy musimy zostać surowo ocenieni i skarceni. Zazwyczaj nie mamy z nim bezpośredniego kontaktu. Dochodzi do niego wtedy kiedy zostaniemy wezwani np. do dyrektora na dywanik lub poproszeni do wytłumaczenia się przed zgromadzeniem zarządu.

 

WRÓŻBY - TAROT

 

Klasyczny bohater-zwycięzca. Charyzmatyczny przywódca, przedsiębiorczy i ambitny; wciąż obmyśla nowe przygody. Nie znosi myśli o pozostaniu w domu i pilnowaniu interesu. W takim układzie staje się drażliwy i niespokojny, nudzi go wszystko, co jest przewidywalne. Jeśli potrzebujesz obrońcy wielkiej sprawy albo kogoś, kto podejmie trudne wyzwania to jest właśnie on. Lubi wielkie zadania i potrzebuje ich, woli przewodzić niż iść za jakimś przywódcą. Ma o sobie czasami zbyt wielkie mniemanie; cieszą go pochlebstwa. Zawsze czynny, osiąga nadzwyczajne wyniki tam, gdzie będzie to zauważone. W życiu prywatnym chce być obsługiwany i wielbiony jak przywódca stada. Zawsze łaskawy despota, czyni wspaniałym życie osób, które kocha, a tym, które go irytują daje się mocno we znaki. W blaskach informuje o szlachetnym i odważnym mężczyźnie, obdarzonym wielką siłą i dzielnością, mężnym i zapalczywym, o naturze hojnej i lojalnej. Jest miłośnikiem tradycji i życia rodzinnego. W potrzebie działa szybko i przemyślnie, chociaż w pewnych sytuacjach trudno mu być stanowczym, ponieważ wła-ściwa dlań sprawiedliwość każe mu widzieć każdy problem z dwóch stron. Często występuje jako mediator; jest wspaniały, gdy udziela moralnego wsparcia. Cienie przynoszą zapowiedź autokratycznego, ascetycznego człowieka; wobec innych brakuje mu uczucia. Pełen uprzedzeń, bezwzględny w osiąganiu swych celów; trzyma się własnych zasad, których nie muszą podzielać inni; moralny w sposób wąski i nietolerancyjny.

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Król Pałeczek - Sztywny, ale podtrzymujący cię na duchu mężczyzna, który zwiększa twoją pewność siebie;

On pyta czy jest twój, czy też nie;

Zdecyduj czy on jest dobry dla ciebie czy nie;

Nie może dać z siebie wszystkiego, ale stara się działać jak najlepiej w trudnych dla siebie warunkach;

Próbuje postępować z tobą prawidłowo nawet gdyby miało to doprowadzić do jego końca i przejścia z tobą na kontakty przyjacielskie;

Jeśli jesteś związana z mężczyzną staraj się nie przywiązywać do niego zbyt mocno; on próbuje powiedzieć cl prawdę w taki sposób żeby cię nie urazić;

Podnosi cię po każdym upadku popycha cię wyżej;

Żonaty mężczyzna, który nie może całkowicie się z tobą związać nawet, jeśli cię kocha wolny mężczyzna, który myśli o związku monogamicznym;

Ktoś, komu możesz bezgranicznie zaufać.

Nancy Shavick - Tarot a miłość i przyjaźń

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Król buław

 

Jako karta dnia:

Dziś możesz przenosić góry! Przepełnia Cię energia i bez problemu możesz być inspiracją dla innych. Jeśli na razie nie masz konkretnych planów, postaw przed sobą maksymalnie wysoki cel, a prawdopodobnie go osiągniesz. Trudności, które innym mogą wydawać się nie do pokonania, Ty oddalisz jednym ruchem ręki. Jednakże niezależnie od tego, jak wielkim może się wydawać Twój entuzjazm i pewność siebie, postaraj się nie iść po trupach. Możliwe też, że spotkasz dziś po prostu interesującego, pełnego temperamentu mężczyznę.

 

Jako dobra rada: Działaj zdezydowanie, dąż do celu konsekwentnie i śmiało.

 

Jako ostrzeżenie: Gwałtownośc, niecierpliwość, egoizm to nie są dobre dla Ciebie cechy.

 

 

Hajo Banzhaf - Klucze do tarota

Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...

Człowiek na odpowiedzialnym stanowisku, przełożony, szef, dyrektor, prezes, przywódca. Mężczyzna, który ma duże wpływy, cieszy się autorytetem. Ce****e go żywiołowość, uczciwość, temperament, przedsiębiorczość, uczynność, chętnie udziela dobrych rad i pomocy. Ponadto oznacza mężczyznę atrakcyjnego, energicznego i zdecydowanego. Kiedy karta pojawi się w rozkładzie, to może to oznaczać pomoc ze strony takiego mężczyzny, jego pozytywny wpływ na daną sprawę, dobrą radę, do której powinno się dostosować. Karta ma znaczenie pozytywne, zapowiada pomoc lub powodzenie w danej sprawie.

 

Horoskop, Wró?by, Tarot, Numerologia. Runy

Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...
Guest agnieszka007

RADA Z JEDNEJ KARTY;

Może Ci pomóc mężczyzna na stanowisku.Zacznij działać.Broń swojego honoru i ambicji.Nie możesz dać się ani poniżać,ani obrażać.Nawet jeśli Ci się wydaje,że straciłbyś.''Strata''będzie tu wygraną.

 

źródło;Vademecum Tarota Barbara Antonowicz-Wlazińska

 

KRÓL BUŁAW

 

To wizerunek szefa.Jest on władczy,przedsiębiorczy,ma silną wolę,silny charakter,stawia na swoim,bierze sprawy w swoje ręce,ceni intelekt.Karta ta mówi też o poprawie sytuacji materialnej lub o protekcji.

Negatywnie to człowiek,który nie przejawia zdolności empatii i który jest zarozumiały,zbyt impulsywny i pewny siebie.

 

 

źródło''JASNOWIDZENIE W INTERPRETACJI KART TAROTA''Piotr Gońciarz.

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 2 years later...

"Król buław reprezentuje męską stronę elementu ognia, którego potencjał możemy dokładnie poznać na przykładzie króla Słońce- Ludwika XIV. Jest on symbolem afirmacji życia, radości i z posiadania bogactwa i władzy, wielkości i zaufania we własne możliwości. Cechy te nie muszą być rozumiane tylko i wyłącznie jako egoistyczne zadowolenie z własnej wspaniałości, bo mogą przecież we wzorcowy sposób być wykorzystywane dla dobra ogółu. Karta ta jest wyrazem siły woli, wiary w siebie, ideowego dążenia do osobistego, możliwie największego rozwoju i dojrzałości. Tylko w przypadku negatywnej przesady może dojść do schlebiania samemu sobie (kadzeniu), nadymania własnego <<Ja>>, lubowania się w przepychu i zarozumiałości.

 

W życiu zawodowym- król buław oznacza pewną siebie, przekonującą i zdecydowaną postawę, przedsiębiorczość i silną motywację. Wskazuje na duży talent organizatorski i łączy dążenie do kierowniczej pozycji z odpowiednimi kwalifikacjami. Oznacza rzutkość, zaangażowanie i ryzykanctwo. Król buław jest siłą napędową w zespole pracowniczym. Jeśli jednak jego poczucie rzeczywistości zostanie zmącone, może prowadzić do chaotycznego, pospiesznego działania i bezowocnej aktywności, co najlepiej oddaje powiedzenie <<wiele hałasu o nic>>. Słabym punktem króla buław jest brak koniecznego w życiu poczucia upływającego czasu, co często prowadzi do złego planowania. Konsekwencją takiego stanu rzeczy może być również to, że zamiary na zawsze pozostaną tylko pobożnymi życzeniami.

 

Na poziomie świadomości- karta ta pokazuje proces dojrzewania połączony z poszerzaniem horyzontów i poszukiwaniem mądrości. Chodzi tu przede wszystkim o rozwiniecie siły woli, ugruntowanie moralności i przekonań. Jako król buław postrzegamy rzeczywistość jako wielką scenę, na której obowiązuje wyrażanie naszych idealistycznych przekonań i naszej woli. Ponadto w czasie naznaczonym tą kartą kształtują się nasze przekonania religijne, system wartości etycznych i siłą woli. To one mają decydujący wpływ na nasze zachowanie, przy czym ich subiektywizm jest tak osobistej natury, że może porywać innych.

 

W związkach osobistych- karta ta jest wyrazem ciepła, wielkoduszczności i szczerego zaangażowania. Król buław oznacza żywotność i przedsiębiorczość. Lubi rozpieszczać i doświadczać przy tym przynajmniej świadomość własnej wspaniałomyślności. Pokazuje, że w zasadzie jesteśmy dumni z naszego związku lub że szukamy partnera, który promieniuje mocną osobowością."

 

 

Źródło: Hajo Banzhaf, Tarot dla Każdego

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...
 • 7 months later...

Król buław + 5 mieczy + 5 kielichów- moja klientka z pracy opowiedziała mi o sytuacji, w której była ofiarą napaści fizycznej ze strony mężczyzny

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
Guest gość5

zawsze w pytaniach o prace- pokazuje mi moja szefową- wladcza, energiczna ale tez taka, ktora lubi jak podwladny sie jej boi- tzn "rzadzi" a nie zarzadza- to taka jej jedna z wad

Link to comment
Share on other sites

Król Buław: "Mistrz". Przywództwo,odpowiedzialność za wielu,zdolności organizacyjne,przedkładać dobro ogółu nad indywidualne.

Z mojej talii "The Sorcerers Tarot"

 

Król Buław - Słowa Klucze:

 

Prosta: przedsiębiorczość,tolerancja,charyzma

 

Odwrotna: nielojalność,nadużywanie pozycji

 

(Dorota Dukowicz,"Tarot w praktyce")

 

Król Buław:

Jest przyjacielski,lubi gawędzić,ma poczucie humoru.

Dzięki uczciwemu i sumiennemu podejściu do życia zyskał popularność i wielki szacunek.

Jego najmocniejsza stroną jest wymyślanie ciekawych idei oraz tworzenie schematów pomnażania pieniędzy,jednak dużo gorzej bywa z wdrażaniem tych pomysłów w życie i ich konsekwentna realizacją.

W pracy spisuje się dobrze jednak wykazuje tendencje do spychania swych obowiązków na innych.

Uczuciowe ustępstwa przychodzą mu z dużym trudem.

 

Położenie odwrócone:

Zastanów sie dwa razy,zanim zaufasz temu człowiekowi.

Nie jest tak niezawodny,na jakiego wygląda,poza tym w zanadrzu ma ukryte finansowe triki.

Wykaż przezorność jeśli będzie udzielała Ci finansowej porady lub duchowego pocieszenia.

 

"The Destiny Tarot"

 

Król Buław:

- NIGDY dotąd nie pokazał mi ani inicjatywy ze strony mężczyzny,ani tym bardziej żadnego zabiegania ani adorowania przez mężczyznę.

Gdyż Król Buław to ten, który jest tak pewny siebie i silny psychicznie - że to za nim należy "biegać".

Tak.Dokładnie tak.

To mężczyzna z jakichś powodów dla Ciebie nieosiągalny - bo np. znajduje się bardzo daleko od Ciebie,np. na drugim końcu Polski.

Nie masz z nim kontaktu fizycznego więc.

Może być też nieosiągalny z innych powodów,bardziej przyziemnych.

To mężczyzna bardzo męski.

Podoba się kobietom.

Dobrze zbudowany.

Pewny siebie i silny psychicznie (nawet aż zbyt pewny siebie).

Często stoi w szerokim rozkroku,a ręce trzyma w kieszeniach spodni,często z kciukiem na zewnątrz.

Mega testosteron.

I to Ty masz o niego zabiegać,a nie On o Ciebie.

Przecież to Pan i Władca,który często uważa się za nad-człowieka.

(Zdarzają się być może wyjątki,gdzie sam zadziała i będzie adorował.Ale to bardzo rzadko,mniej spotykana opcja).

 

Według Macieja:

 

Król Buław:

- Ktoś,kto kieruje swoim życiem

Edited by Ismer
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 1 month later...

KRÓL BUŁAW

 

Człowiek na stanowisku, przedsiębiorca, właciciel firmy, szef, odpowiedzialny, aktywny, dynamiczny, autorytet, dobry ojciec.

 

Cechy charakteru pozytywne: ambitny, honorowy, odpowiedzialny, zdecydowany, lojalny, silna wola, osobowość lidera, atrakcyjność seksualna.

 

Cechy charakteru negatywne: despotyzm, cynizm, brak tolerancji, brak odpowiedzialności, konsekwencji, nieuczciwość.

 

BLASKI: dynamika, aktywność, siła przebicia, wiara w siebie, uczciwość, uznanie, korzystna informacja, dobry czas na podjęcie konkretnych i zdecydowanych działań.

 

CIENIE: marazm, bierność, brak zdyscyplinowania, brak celu działania, złe informacje.

 

Źródło: Barbara Antonowicz - Wlazińska "Karty Ridera Waite'a proste i skuteczne"

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
Guest Bethany

Kilka razy ta karta mi lekarza pokazała. Ogólnie pokazuje mi osoby oczytane ;)

 

Pokazuje mi lekarza, dodam że bardzo przystojnego :P.

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

Guest Euterpe

król buław:

- szef

- mężczyzna, który nas adoruje, zabiega o nas, nie daje o sobie zapomnieć

- aktywny intelektualnie i fizycznie

Link to comment
Share on other sites

Niemal zawsze wypada mi na mezczyzne, któremu spodobałam się, ale tylko fizycznie, nie jako obiekt uczuciowy. Choc czesto sa to kobieciarze,mistrzowie podrywu,w dodatku inteligentni, potrafia zwiesc nawet czujna kobiete, taka jak ja :-P Ostatni udawał uczucie naprawdę bardzo realistycznie, na szczęście od jego znajomego dowiedziałam się, jaki to diabełek, w dodatku ma stałą partnerkę.

Nie lubię tego typu mężczyzn. Niekoniecznie wskazuje na charyzmatycznych facetów,a jedynie napalonych i doswiadczonych w tej dziedzinie

 

Karty dnia Król kielichow cesarzowa krol bulaw

Spotkałam 2 chłopaków którzy mnie adorowali z tym ze jeden był spokojniejszy, romantyczny a drugi pewny siebie i pociągający ;) karty pokazały to dosłownie

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
 • 2 weeks later...
 • 7 months later...
Guest Jaglanka

Ta karta rzadko mi wypada bo pokazuje tzw. "ideał". Swego czasu wychodził mi w nim mężczyzna, który był o mało że co moim "bogiem".

Link to comment
Share on other sites

 • 5 years later...
 • Maestro
1 godzinę temu, afrodite napisał:

W rozkładach na relację damsko męską,jeśli wypadnie w głowie  po stronie kobiety to jest mężczyzna z przeszłości.

Wydaje mi się, że nie do końca. To moze pokazywać każdego faceta w zależnosci od znaku zodiaku, czy planet lub charakteru. Niekoniecznie byłego.

 • W punkt 1
Link to comment
Share on other sites

 • Ekspert
2 godziny temu, afrodite napisał:

W rozkładach na relację damsko męską,jeśli wypadnie w głowie  po stronie kobiety to jest mężczyzna z przeszłości.

Tak się zastanawiałam czemu akurat Król Buław miałby pokazywać przeszłość? Skąd to skojarzenie?

U mnie w talii jest to jedyny Król z krzesłem :) Reszta sobie stoi, nawet konia nie ma :obled: Przy czym on nie siedzi( tylko Cesarz u mnie siedzi na tronie) ale się chowa za to krzesło - i zwykle pokazuje mi facetów w typie szarej eminencji, zawiadujący czymś ale nie wprost. 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...