Jump to content

As Mieczy


Guest truskawka

Recommended Posts

Guest truskawka

15zo85t.jpg

 

Znaczenie karty As Mieczy:

 

Intelekt, umiejętność krytycznego spojrzenia, zrozumienie, rzeczowość, obrona własnych poglądów, racjonalne myślenie, rozsądek, logika, przenikliwość, natchnienie, asertywność, obrona swoich praw i racji, szczera rozmowa, fakty, szansa, negocjacje, kalkulacje, wysiłek umysłowy, poszukiwanie prawdy, operacja, interwencja chirurga.

 

Źródło – strona internetowa: Strona główna - Tarot - Arkana Małe

 

1 (as) mieczy – pozycja prosta – wysokie ambicje; zdolność analizy i przewidywania; dobra pamięć; praca umysłowa; zwycięstwo nad opozycją; rozmowy, pertraktacje; podjęcie wyzwań, które niesie los; awans, zdobycie wyższego stanowiska; opieranie się na logice i racjonalnych przesłankach; praca naukowa; wiedza teoretyczna i praktyczna; umiejętność podejmowania trafnych decyzji; duża inteligencja.

 

1 (as) mieczy – pozycja odwrócona – opieszałość, lenistwo; nieumiejętność podejmowania szybkich decyzji; brak aktywności intelektualnej; rozbieżność zdań; pogoń za nowinkami technicznymi lub odrzucanie wszelkiego postępu; trudności w wypowiadaniu się, strach przed publicznymi wystąpieniami; słaba pamięć; brak perspektyw na awans; nic nie wnoszące rozmowy i spotkania; błędna analiza sytuacji.

 

Źródło: "Tarot a finanse" - Alla Alicja Chrzanowska

 

As Mieczy - żywioł Powietrza, pora zimowa. Ręce, płuca, język, oczy, zmysły wzroku i słuchu. Energia czakry "trzeciego oka", dająca zdolności właściwego rozróżniania. Nowa przestrzeń życia, szeroki oddech. Zwycięstwo w walce, w dyskusji. Przedsięwzięcie czegoś samodzielnie, w zgodzie ze swą wolą. Triumf. Inteligencja, przenikliwość, dzieło umysłu. Zręczność i odwaga.

 

Odwrócona: rezygnacja z walki, przegrana, poczucie klęski. Złe zakończenie. Brak argumentów w dyskusji. Kłamstwo, strach, chaos wewnętrzny, nieuwaga. Próba samobójcza. Pokrzywdzenie. Ofiara brutalności, gwałtu.

 

Siła woli. Intelektualna precyzja. Zdolność przewidywania. Brak sentymentów. Inicjatywa. Energia. Triumf. Zwycięstwo. Ukoronowanie zwycięstwa i sukcesu. Duch, myśl, ożywienie umysłu. Pomysł. Prawda. Rozum. Pamięć. Praca umysłowa.

 

Odwrócony: Opieszałość, lenistwo. Utrata silnej woli. Słabość. Walka. Morderstwo, śmierć, wypadek. Upadek rządu. Tyrania. Samobójstwo. Autodestrukcja. Nieudana próba samobójstwa. Utrata pamięci.

 

Źródło - Suliga Jan Witold "Tarot. Karty, które wróżą"

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...

As Mieczy - dobra pamięć, praca umysłowa, rozwój intelektualny, rozpoczęcie nauki, wyższe stanowisko, praca naukowa, inteligencja, zjazd naukowców, stypendium naukowe.

 

As Mieczy (odwrócona) - kłopoty w nauce, zaniedbanie rozwoju intelektualnego, strach przed publicznymi wystąpieniami, słaba pamięć, brak perspektyw na awans.

 

Alla Alicja Chrzanowska "Tarot prosty i skuteczny"

 

Rada z jednej karty:

 

Sprawa wyjaśni się. Nie będzie to jednak łatwe. Musisz umieć się obronić i stanąć po swojej stronie. Nie możesz dać się zastraszać. To symbol asertywności i obrony własnych praw. Przygotuj się tylko.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

 

 

As Mieczy pokazuje mi rozmowę ucinającą relację... niekoniecznie zrywającą (bo nie każdą relację się da...), ale określającą jasno jej charakter, odcinającą pewien etap i taką rozmowę oczyszczającą... coś w nas siedzi i wywalamy z siebie szczerze i do bólu.

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

As Mieczy

Karta umysłowych uzdolnień

Asy - mówiąc najogólniej - oznaczają zasoby, czyli to, co jest nam dane, i z czym dopiero coś możemy zrobić. Zasoby są zaledwie możliwością. Możemy je wykorzystać lub nie. I podobnie tarotowe asy oznaczają takie zasoby, czyli możliwości, które mamy - ale czy zrobimy z nich użytek (i jaki to będzie użytek), to już jest zapisane w innych kartach, nie w asach.

 

Karty w kolorze Mieczy mówią przede wszystkim o myśleniu i życiu intelektualnym. Stąd już prosty wniosek, że As Mieczy jest kartą, którą specjalnie zaprojektowano po to, aby oznajmiała nam o naszych zasobach intelektualnych, czyli o talentach, uzdolnieniach i wszelkich możliwościach odnośnie sztuki twórczego myślenia. Ale to, co wskazuje As Mieczy, to zaledwie surowiec, materiał. Inne karty dopiero muszą z tym asem współdziałać, aby z tej mąki był chleb.

 

Jeżeli w rozkładzie wychodzi As Mieczy, znak to, iż pytający daną sprawę rozumie, że na poziomie intelektualnego zrozumienia wszystko jest proste. I jeżeli są problemy, to leżą gdzie indziej: może brakować pieniędzy, aby osiągnąć upragnione cele, albo klient nie wie, jak swoje plany przełożyć na działania, od czego zacząć. As Mieczy jest wtedy pociechą, że przynajmniej pytający jest świadomy tego, co się dzieje.

 

Z Asa Mieczy możemy też wnioskować, że w sprawę, o którą pytamy, zaangażowani są ludzie łebscy, biegli w swojej dziedzinie, dobrze wykształceni.

 

W pytaniach o sprawy zawodowe, As Mieczy jest wskaźnikiem, iż chodzi o pracę wymagającą twórczego myślenia, pomysłowości, ciągłego kształcenia się.

 

Gdy pytamy o pieniądze, ten sam As informuje, iż droga do finansowego sukcesu polega również na wykorzystaniu intelektualnych zdolności.

 

Z miłością ta karta ma mniej wspólnego, ale może wskazywać, że w danym związku wspólne zainteresowania są równie ważne jak uczucie.

 

Jeżeli w rozkładzie karta ta określa typ i charakter człowieka, mówi o ludziach nieprzeciętnie uzdolnionych; ale też nie należy z niej wnioskować, czy ów człowiek będzie umiał zrobić właściwy użytek ze swoich zdolności.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

As Mieczy czyli Zdolny, ale nie wiadomo czy nie leń

As Mieczy symbolizuje nasze umysłowe, intelektualne uzdolnienia, czyli akurat to, co psychologowie mierzą przy pomocy testów na inteligencję. Jeżeli ta karta pojawia się w rozkładzie, znak to niechybny, że na rozum i zdolności możemy liczyć, co nie znaczy, że inne cnoty (jak np. pracowitość albo uprzejmość) nas nie zawiodą.

 

As Mieczy jako pierwsza karta w rozkładzie, czyli ta, z której należy jak najwięcej odczytać:

 

Jesteś bystry, łatwo się uczysz, i jeżeli natkniesz się tylko na problemy intelektualnej natury, to znakomicie dasz sobie radę. Aż prosi się abyś użył swoich talentów i wysokiej inteligencji.

 

As Mieczy jako karta druga, wskazująca na niedostatki i kłopoty:

 

Do zadań, które przed tobą stoją, brakuje ci niezbędnych uzdolnień. Trudno, prochu nie wymyślisz. (To nie znaczy że jesteś głupi, tylko że porywasz się na coś, czego nie zrozumiesz.)

 

As Mieczy jako trzecia krata, podająca wskazówki, co robić:

 

Należy rozpracować problemy intelektualnie. Potrzebna ci jest bystrość i wrodzona inteligencja. Ale raczej przemyśl sprawy raz drugi i trzeci i nie bierz się pochopnie do działania.

 

Jako karta czwarta, pokazująca nagromadzone wewnętrzne problemy:

 

Masz głowę jak walizka, napakowałeś sobie do niej całe encyklopedie, a teraz zobaczysz, że czasami nie warto wiedzieć za dużo. (Karta może też oznaczać wrodzone defekty w umysłowych zdolnościach.)

 

Jako karta piąta, mówiąca o partnerach:

 

Z partnerami masz dobre porozumienie na poziomie intelektu, rozumu, a o innych związkach ta karta milczy. Możesz skorzystać z rady swojego towarzysza, możesz liczyć na jego wiedzę i uzdolnienia.

 

Jako karta szósta, czyli ta, która mówi, w jakim kierunku to się zaraz rozwinie:

 

Czegoś się nauczysz. Zobaczysz, że twoje uzdolnienia i talenty na cos się mogą przydać. Ale o bardziej realnych osiągnięciach mówią inne karty, nie ta.

 

Karta Siódma, czyli, czego na rozum się nie spodziewasz:

 

Pojawi się jakiś nowy rodzaj wiedzy (np. Nieoczekiwanie przeczytasz pewną książkę) albo rozpoznasz u siebie jakiś nieznany rodzaj umiejętności (np szybkiego czytania po angielsku). To zmieni w nieoczekiwany sposób cała twoja sytuację.

 

Karta Ósma, czyli to, czego nie zmienisz:

 

Twoje uzdolnienia nadal będą czekały na właściwe zastosowanie.

 

Karta Dziewiąta: gdzie można osiągnąć mistrzostwo:

 

Do perfekcji poznasz swoje intelektualne możliwości. Karta, która dobrze wróży wszelkim praktykom polegającym na samopoznaniu.

 

Dziesiąta, czyli pożytek dla innych:

 

Inni ludzie, twoje otoczenie, przy okazji nauczą się czegoś ważnego dla siebie i podniosą swoje intelektualne kwalifikacje.

 

Jedenasta, czyli to, co się rozproszy i rozmyje:

 

Twój wyostrzony intelekt służył będzie co najwyżej do gry w brydża lub robienia zakładów w Totolotku, oczywiście bez wyniku.

 

Dwunasta, czyli jeszcze jeden rzut oka na cały rozkład od pierwszej karty do trzynastej:

 

Zwróć uwagę na to, że wszędzie w tym co będzie działo, potrzebny będzie wysoko uzdolniony umysł.

 

Trzynasta, czyli to co będzie, ale jeszcze nie w tym życiowym cyklu:

 

Kiedyś uruchomisz w pełni swój potencjał intelektualny, ale to jeszcze nieprędko.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Taraka: Astrologia, szamanizm, warsztaty, Słowianie. Nowości

 

To początek stwarzania, energia myśli, dająca intuicję intelektualną, błyskawiczne kojarzenie faktów, zdolność przewidywania. W negatywie może mówić o rozstaniu z myślą, ideą, koncepcją a nawet człowiekiem. To koniec kłopotów ale też ich początek np. Krótki zabieg a skuteczny. Można też przeciąć nić Ariadny i nie trafić do celu w labiryncie życia. Wszystko to jest informacją, że myśl jest twórcza, co w konsekwencji daje siłę woli, aby wprowadzić idee w czyn precyzyjnie i pewnie.

 

 

 

WRÓŻBY - TAROT

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

As mieczy

Działania-determinacja, impuls lub zaczyn do działań intelektualnych, aktywność intelektualna, wyciąganie wniosków i podejmowanie decyzji w oparciu o logiczne przemyślenie wszystkich za i przeciw, podejmowanie trafnych decyzji, zwycięstwo głoszonych poglądów, siła woli, sukces mimo pozornie znikomych szans, odwaga, wolność w wyniku usunięcia ograniczeń, początek postępu którego nie da się powstrzymać ani odwrócić, sprawiedliwość.

Praca-tryumf, awans, zdobycie wyższego stanowiska, praca umysłowa, naukowa, duża inteligencja, pomysłowość.

uczucia-zapowiedź konfliktu lub burzliwego okresu w związku, Ostrzeżenie- nie daj się ponieść emocjom, inne karty dopowiedzą co zrobić aby związek przetrwał

Różne-dobra pamięć, zdolność przewidywania, bark sentymentów, zapowiedź zbliżającej się operacji lub zabiegu, stypendium naukowe

 

As mieczy odwrócony

Działania- brak silnej woli, lenistwo, słabość, negatywne wpływy, niekontrolowana przemoc, agresja, autodestrukcja, bezradność, błędne decyzje, plotkarstwo, spory, procesy, zastraszenie.

Praca-brak perspektyw na awans, barak ambicji, tyrania, nadużywanie władzy, bark aktywności intelektualnej, trudności w nauce, nieumiejętność podejmowania szybkich decyzji, ostrzeżenie przed inwestycją, grożą straty finansowe, , ostrzeżenie przed kłamstwami i manipulacjami -groźba kradzieży pomysłu lub projektu.

Uczucia-kłótnie rodzinne i rozdźwięk w małżeństwie, zapomnienie o byłym partnerze.

Różne-depresja prowadząca do zaburzeń psychicznych, słaba pamięć, próba samobójcza lub samobójstwo, nagłe, niespodziewane wydarzenie.

 

"Sekrety Małych Arkanów Tarota" D.Słowikowska

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Decyduje raz i na zawsze o przebiegu całego związku od początku do końca;

Jest całkowicie skierowany w stronę jednego mężczyzny;

Przybiera zdecydowane postawy w stosunku do mężczyzny;

Pokazuje co musisz robić aby związek trwał; walczy o czystość umysłu i zachowanie optymizmu;

Dotrzymuje danego ci słowa; przejmuje wszystkie twoje obietnice w miłości; Jest pewny, że myślicie o sobie w ten sam sposób.

Nancy Shavick - Tarot a miłość i przyjaźń

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...
 • Maestro

As Mieczy Karta umysłowych uzdolnień pierwsza myśl-inspiracja z której powstaną głębsze poszukiwania filozoficzne, pytania, lub badania naukowe; przebłysk lub wgląd który pozwala rozwiązać problem; każda pierwsza myśl która prowadzi cię w nowym kierunku; moment kiedy wszystkie puzzle układanki nagle wskakują na właściwe miejsce i zaczynasz coś rozumieć

 

Z Asa Mieczy możemy też wnioskować, że w sprawę, o którą pytamy, zaangażowani są ludzie łebscy, biegli w swojej dziedzinie, dobrze wykształceni, poczatek nauki, awans, początek podrózy, odcięcie, radykalne rozwiązanie problemu, operacja, panowanie nad emocjami, awans, intelekt, kariera, zdany egzamin, dobry dla nauki i spraw intelektu

 

Intelekt, umiejętność krytycznego spojrzenia, zrozumienie, rzeczowość, obrona własnych poglądów, racjonalne myślenie, rozsądek, logika, przenikliwość, natchnienie, asertywność, obrona swoich praw i racji, szczera rozmowa, fakty, szansa, negocjacje, kalkulacje, wysiłek umysłowy, poszukiwanie prawdy, operacja, interwencja chirurga.

 

W pytaniach o sprawy zawodowe, jest wskaźnikiem, iż chodzi o pracę wymagającą twórczego myślenia, pomysłowości, ciągłego kształcenia się. Symbolizuje nasze umysłowe, intelektualne uzdolnienia, czyli akurat to, co psychologowie mierzą przy pomocy testów na inteligencję. Jeżeli ta karta pojawia się w rozkładzie, znak to niechybny, że na rozum i zdolności możemy liczyć, co nie znaczy, że inne cnoty (jak np. pracowitość albo uprzejmość) nas nie zawiodą

 

Gdy pytamy o pieniądze, ten sam As informuje, iż droga do finansowego sukcesu polega również na wykorzystaniu intelektualnych zdolności.

 

Z miłością ta karta ma mniej wspólnego, ale może wskazywać, że w danym związku wspólne zainteresowania są równie ważne jak uczucie.

 

Uczucie + burzliwy okres w zwiazku, emocje,

- kłotnie, zapomnienieo byłym partnerze

 

Jeżeli w rozkładzie karta ta określa typ i charakter człowieka, mówi o ludziach nieprzeciętnie uzdolnionych; ale też nie należy z niej wnioskować, czy ów człowiek będzie umiał zrobić właściwy użytek ze swoich zdolności.

 

As Mieczy + wielkie możliwości intelektualne, właściwe rozpoznanie, rozsądek, fakty, rzeczywistość, operacja, siła intelektu, jasność mysli, rozprawy, rozwód, interwencja chirurgiczna, rozmowy, negocjacje, właściwy wybór, impuls, tryumf, awans, praca umysłowa, duza inteligencja, pomysłowość, zapowiedź operacji zabiegu, stypendium naukowe, dobra pamięć, zapowiedź konfliktu w zwiazku, ostrzeżenie!, odcięcie, radykalne rozwiązanie problemu, operacja, panowanie nad emocjami, awans, intelekt, kariera, zdany egzamin, dobry dla nauki i spraw intelektualnych

Oznacza początek, odrodzenie, zwycięstwo, siłę, determinację, podjęcie wyzwania mimo wszystko.

__________________________________________________________________________________________

CZAS:

As Mieczy - (jesien (wrzesien pazdz, listop)

 

ZDROWIE: przeziębienia, infekcje dróg oddechowych, anginy, migdały, gardło, oskrzela, grypa, niezyt nosa,

_____________________________________________________________________________________________

KLUCZE-odpowiada za poczatek, inicjacje , zaczynanie,

______________________________________________________________________________________________

NEGATYWNE ZNACZENIE

 

Pozycja odwrócona - słowa które ranią, przecenianie swoich możliwości, brak odwagi, niesprawiedliwość, kłotnia, niepewność przekonań, pogladow, brak silnej woli, lenistwo, słabość, błędne decyzje, plotkarstwo, procesy, zastraszenie, brak awansu, podcięcie skrzydeł, trudność w nauce, kłotnie rodzinne, proby samobojcze, mysli negatywne, depresja, słaba pamięc, zapomnienie o byłym partnerze, nieumiejętność podejmowania szybkich decyzji, tyrania, agresja, operacja,

 

W negacji to opieszałość, lenistwo, destrukcja, bezsensowna rywalizacja zawodowa, konflikty, utrata energii,

Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

Inteligencja, rozsądek, wyzwanie.

 

Uczucia

To konieczność umiejętnego rozwiązywania konfliktów, podjęcia wyzwania, obrony poglądów, stawiania innym ludziom granic. W pytaniach o związek może oznaczać kierowanie się w miłości rozsądkiem, ale to także chłód, oziębłość i słowa, które mogą ranić. As mieczy to też wszelkiego rodzaju kalkulacje, analizowanie „za” i „przeciw”, rozmowy, wymiany zdań, dysputy, konflikty, robienie rachunku zysku i strat, czystość umysłu, chłód emocjonalny, inteligencja, zdrowy rozsądek, wyrachowanie. Jak inne asy i ta karta oznacza początki, w tym przypadku niewykluczone burzliwe początki, ponieważ asy często oznaczają wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć, a jak wiadomo wyzwania nie są czymś łatwym. Przygotujmy się na to, że będziemy musieli zmierzyć z jakąś stresującą dla nas sytuacją, co nie znaczy, że bolesną. O bólu mówią inne karty z żywiołu mieczy, więc asa mieczy powinniśmy obawiać się tylko wtedy kiedy karty wokół będą nieprzyjemne. Zwykle jednak karta symbolizuje sytuacje w których trzeba będzie wykazać się odwagą, stanowczością i rozsądkiem. Trzymajmy nerwy na wodzy, nie ulegajmy emocjom i brońmy naszych argumentów jeśli uważamy, że są słuszne. Karta może być wskazówką, że potrzebna nam będzie lekcja asertywności i zdecydowania. Prawdopodobnie będziesz bronić swoich argumentów albo przyjdzie Ci walczyć w czyjejś sprawie. Pojawienie się karty może także oznaczać, że w najbliższym czasie czeka Cię konieczność rozmowy z partnerem, być może trzeba będzie podjąć dialog z partnerem i sprawnie nim pokierować wykorzystując rozsądne i właściwe argumenty. Unikajcie wzajemnych oskarżeń i oszczerstw, zalecany jest spokój i uczciwość w wypowiedziach. As mieczy to wskazówka, by rozmawiać w sposób inteligentny, mądry, inaczej konflikt nie ma szanse na bycie rozwiązanym. Karta oznacza też cięte riposty, ostre słowa i bycie w sytuacji kiedy ktoś będzie przewyższał Cię intelektualnie, albo to Ty będziesz górą w pewnym pojedynku słownym. Będziesz mieć szansę by wykazać się w pewnej rozmowie i we właściwy sposób przedstawić swoje racje, potrzeby, oczekiwania. Kieruj się także rozsądkiem, nie tylko uczuciem, obecna sytuacja tego wymaga. Ktoś podchodzi do związku z Tobą w bardzo rozważny sposób, w gorszym przypadku ktoś postępuje w sposób wykalkulowany, wyrachowany, musisz uważać. Karta informuje również o tym, jak dużą moc mają słowa, należy je w odpowiedni sposób ważyć, inaczej mogą ranić. As mieczy symbolizuje także związek oparty na rozsądku, albo taki w którym partnerzy lubią sprawdzać się intelektualnie. W odniesieniu do osób może on wskazywać na człowieka inteligentnego, myślącego logicznie, poukładanego. As mieczy to analityczny, czysty umysł i duży potencjał intelektualny. Karta może oznaczać także ukłucie ostrym narzędziem, to też symbol operacji czy konieczność użycia narzędzi chirurgicznych.

 

Finanse

Pojawienie się karty oznacza wyzwanie, które pojawi się w Twoim życiu zawodowym. To wszelkiego rodzaju ważne negocjacje, potyczki słowne, to także rozmyślania nad nowymi przedsięwzięciami i koncepcjami, to też analiza pewnego stanu rzeczy, bronie swoich racji, konflikty i konieczność właściwej oceny sytuacji, aby uniknąć ewentualnych pomyłek. Będziesz musiał polegać na swojej sile intelektu i posłużyć się odpowiednimi argumentami aby zdobyć przewagę w pewnej dyskusji. Możliwe, że będziesz musiał obronić swoje poglądy albo umiejętnie rozwiązać konflikt. Niezbędna będzie odwaga, asertywność i zdecydowanie. Nie daj się pokonać w tej walce, gdyż od tej rozmowy będzie mogła zależeć Twoja pozycja w firmie albo to czy dostaniesz pewną posadę czy nie. Karta też może oznaczać egzamin ustny, do którego trzeba będzie się przygotować. Symboliczny miecz może służyć do obrony, ale i również narzędziem tym możemy zranić używając przykrych słów albo stosując nieuczciwe metody „walki”. Jeśli masz ważną rozmowę to staraj się używać rozsądnych i przekonywających argumentów, jeśli to konieczne wykorzystaj słabe punkty przeciwnika ale uważaj, przesada nigdy nie jest dobra. Uważaj aby komuś nie zaszkodzić i nikogo nie ranić. Możliwe, że to Ty okażesz się stroną przegraną w potyczce słownej, as mieczy tego nie wyklucza, jedynie wskazuje na to, że znajdziesz się w sytuacji kiedy będziesz musiał podjąć pewne wyzwanie i prawdopodobnie się bronić. To także wezwanie do wyjaśnienia prawdy albo do szczerej rozmowy. As mieczy oznacza też sytuację kiedy trzeba będzie rozważyć wszystkie „za” i „przeciw”, należy swoje decyzje podjąć kierując się rozsądkiem. As mieczy to też pewna szansa, która się pojawi, należy wykorzystać ją w sposób mądry, nie zrażając się przeszkodami.

 

Horoskop, Wró?by, Tarot, Numerologia. Runy

Link to comment
Share on other sites

 • 4 months later...

Inteligencja, rozsądek, wyzwanie.

 

Uczucia

 

To konieczność umiejętnego rozwiązywania konfliktów, podjęcia wyzwania, obrony poglądów, stawiania innym ludziom granic. W pytaniach o związek może oznaczać kierowanie się w miłości rozsądkiem, ale to także chłód, oziębłość i słowa, które mogą ranić. As mieczy to też wszelkiego rodzaju kalkulacje, analizowanie „za” i „przeciw”, rozmowy, wymiany zdań, dysputy, konflikty, robienie rachunku zysku i strat, czystość umysłu, chłód emocjonalny, inteligencja, zdrowy rozsądek, wyrachowanie. Jak inne asy i ta karta oznacza początki, w tym przypadku niewykluczone burzliwe początki, ponieważ asy często oznaczają wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć, a jak wiadomo wyzwania nie są czymś łatwym. Przygotujmy się na to, że będziemy musieli zmierzyć z jakąś stresującą dla nas sytuacją, co nie znaczy, że bolesną. O bólu mówią inne karty z żywiołu mieczy, więc asa mieczy powinniśmy obawiać się tylko wtedy kiedy karty wokół będą nieprzyjemne. Zwykle jednak karta symbolizuje sytuacje w których trzeba będzie wykazać się odwagą, stanowczością i rozsądkiem. Trzymajmy nerwy na wodzy, nie ulegajmy emocjom i brońmy naszych argumentów jeśli uważamy, że są słuszne. Karta może być wskazówką, że potrzebna nam będzie lekcja asertywności i zdecydowania. Prawdopodobnie będziesz bronić swoich argumentów albo przyjdzie Ci walczyć w czyjejś sprawie. Pojawienie się karty może także oznaczać, że w najbliższym czasie czeka Cię konieczność rozmowy z partnerem, być może trzeba będzie podjąć dialog z partnerem i sprawnie nim pokierować wykorzystując rozsądne i właściwe argumenty. Unikajcie wzajemnych oskarżeń i oszczerstw, zalecany jest spokój i uczciwość w wypowiedziach. As mieczy to wskazówka, by rozmawiać w sposób inteligentny, mądry, inaczej konflikt nie ma szanse na bycie rozwiązanym. Karta oznacza też cięte riposty, ostre słowa i bycie w sytuacji kiedy ktoś będzie przewyższał Cię intelektualnie, albo to Ty będziesz górą w pewnym pojedynku słownym. Będziesz mieć szansę by wykazać się w pewnej rozmowie i we właściwy sposób przedstawić swoje racje, potrzeby, oczekiwania. Kieruj się także rozsądkiem, nie tylko uczuciem, obecna sytuacja tego wymaga. Ktoś podchodzi do związku z Tobą w bardzo rozważny sposób, w gorszym przypadku ktoś postępuje w sposób wykalkulowany, wyrachowany, musisz uważać. Karta informuje również o tym, jak dużą moc mają słowa, należy je w odpowiedni sposób ważyć, inaczej mogą ranić. As mieczy symbolizuje także związek oparty na rozsądku, albo taki w którym partnerzy lubią sprawdzać się intelektualnie. W odniesieniu do osób może on wskazywać na człowieka inteligentnego, myślącego logicznie, poukładanego. As mieczy to analityczny, czysty umysł i duży potencjał intelektualny. Karta może oznaczać także ukłucie ostrym narzędziem, to też symbol operacji czy konieczność użycia narzędzi chirurgicznych.

 

Finanse

 

Pojawienie się karty oznacza wyzwanie, które pojawi się w Twoim życiu zawodowym. To wszelkiego rodzaju ważne negocjacje, potyczki słowne, to także rozmyślania nad nowymi przedsięwzięciami i koncepcjami, to też analiza pewnego stanu rzeczy, bronie swoich racji, konflikty i konieczność właściwej oceny sytuacji, aby uniknąć ewentualnych pomyłek. Będziesz musiał polegać na swojej sile intelektu i posłużyć się odpowiednimi argumentami aby zdobyć przewagę w pewnej dyskusji. Możliwe, że będziesz musiał obronić swoje poglądy albo umiejętnie rozwiązać konflikt. Niezbędna będzie odwaga, asertywność i zdecydowanie. Nie daj się pokonać w tej walce, gdyż od tej rozmowy będzie mogła zależeć Twoja pozycja w firmie albo to czy dostaniesz pewną posadę czy nie. Karta też może oznaczać egzamin ustny, do którego trzeba będzie się przygotować. Symboliczny miecz może służyć do obrony, ale i również narzędziem tym możemy zranić używając przykrych słów albo stosując nieuczciwe metody „walki”. Jeśli masz ważną rozmowę to staraj się używać rozsądnych i przekonywających argumentów, jeśli to konieczne wykorzystaj słabe punkty przeciwnika ale uważaj, przesada nigdy nie jest dobra. Uważaj aby komuś nie zaszkodzić i nikogo nie ranić. Możliwe, że to Ty okażesz się stroną przegraną w potyczce słownej, as mieczy tego nie wyklucza, jedynie wskazuje na to, że znajdziesz się w sytuacji kiedy będziesz musiał podjąć pewne wyzwanie i prawdopodobnie się bronić. To także wezwanie do wyjaśnienia prawdy albo do szczerej rozmowy. As mieczy oznacza też sytuację kiedy trzeba będzie rozważyć wszystkie „za” i „przeciw”, należy swoje decyzje podjąć kierując się rozsądkiem. As mieczy to też pewna szansa, która się pojawi, należy wykorzystać ją w sposób mądry, nie zrażając się przeszkodami.

Horoskop, Wróżby, Tarot, Numerologia. Runy

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

As mieczy

 

Jako dobra rada:

Wyjaśnij stosunki, wniknij w istotę sprawy, podejmij decyzję.

 

Jako ostrzeżenie:

Nie czepiaj się drobiazgów i nie staraj się wszystkiego "przeliczyć".

 

Jako karta dnia:

Dzisiaj przyjdzie Ci do głowy wspaniała idea, która pomoże rozwiązać stary problem lub odgadnąć zagadkę męczącą Cię od dawna. Bądź odważny i gotowy na "przyjęcie sygnału". Dzięki temu nie tylko dotrzesz do istoty sprawy, ale i otrzymasz możliwość podjęcia najmądrzejszej decyzji lub w końcu wyjaśnisz stosunki, które wymagały tego od dawna.

 

H.Banzhaf - Klucze do tarota

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...
Guest Vampirella

As Mieczy

 

Symbolizuje Siłę „Przywoływaną”, w odróżnieniu od Siły Naturalnej, albowiem to Inwokacja Miecza. Wzniesiony do góry przywołuje boską koronę Jasności Ducha, ale odwrócony oznacza Inwokację Siły Demonicznej, staje się przerażającym symbolem. Zatem reprezentuje potężną moc przywoływania dobra lub zła; reprezentuje także wirującą moc i siłę w kłopotach. Stanowi afirmację sprawiedliwości na usługach Boskiej Władzy; i może stać się Mieczem Gniewu, Kary i Nieszczęścia.

 

Źródło: Tarot Thota – Klucz do zrozumienia – Lon Milo DuQuette

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

Energia, triumf, zwycięstwo, sukces.

Powodzenie zamierzeń mimo nikłych szans na dobry rezultat.

Nieuchronna zmiana, wolność w wyniku pokonania ograniczeń.

Karta ogromne siły zarówno w miłości jak i nienawiści.

Zapowiedź wielkiej miłości, poczęcie, pomnożenie, powiększenie.[/color][/b]

 

Wypadek, przemoc, nadużycie władzy.

Ograniczenie narzucone siłą, strach.

Ostrzeżenie przed inwestycją, która może zakończyć się stratami.

Łajdactwa, oszustwa i manipulacje tych, z którymi będą prowadzone

lub są sprawy urzędowe.

Walka, morderstwo, śmierć, autodestrukcja, nieudana próba samobójstwa,

tyrania, słabość.

Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...

As mieczy oznacza nieraz po prostu "nie" (u mnie bardzo czesto)

przyklad:

czy pani dostanie awans - As mieczy i 9 monet (wyciagnelam razem)

nie dostala... 9 monet to wlasnie byl ten awans

Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...

Jako karta dnia pokazała mi sytuacje gdzie faktycznie broniłam swoich poglądów, racji. W miłości kiedy partner po kłótni, ochłodził uczucia do mnie.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

"Każdy as ucieleśnia szansę, która leży w nas samych. As mieczy odpowiada zasadzie wyższego rozumu, który jako siła poznawcza prowadzi do jasności, jednoznaczności i zdecydowania. W przeciwieństwie do 2 mieczy, która wyraża destrukcyjną siłę zwątpienia - tu pokazane jest rozjaśniające, oczyszczające i wyzwalające działanie rozumu. Chodzi o to, aby dogłębnie przeniknąć i zanalizować problem. Nie można przy tym zatracić całościowego spojrzenia, nie można zbagatelizować problemu, nie można go też <<przegadać>>.

 

 

W życiu zawodowym- karta ta oznacza jasność rozpoznania, które pozwoli na podjęcie jednoznacznych rozstrzygnięć, jak również rozwiązania bardzo zawiłych, trudnych problemów. Może to oznaczać, że ożywczy powiew odświeży stare przyzwyczajenia albo że w negocjacjach, które dotychczas nie przynosiły rezultatów, osiągnięty zostanie decydujący przełom. Może taj ze zapowiadać rozmowę, która wiele wyjaśni i oczyści ciężką atmosferę w pracy. Ostrość i zdolność analityczna tej karty często mogą wskazywać na dobrze przemyślaną decyzję o opuszczeniu pola działania, które dotychczas było naszą domeną.

 

Na poziome świadomości- as mieczy mówi, że problemy, które wydawały się nam nie do przezwyciężenia, powinniśmy rozdzielić na pojedyncze sprawy. W ten sposób zaczniemy poruszać się po możliwych do ogarnięcia obszarach, po kawałku analizując możliwości rozwiązania każdego pojedynczego segmentu, aby na końcu móc założyć wszystko w klarowną całość. Dzięki analizie i syntezie uwolnimy się z zastawionych wokół sideł uzależnień - będziemy mogli, zorientowani na cel, podążać nowymi drogami.

 

W związkach osobistych- as mieczy może oznaczać wyjaśniającą i przynoszącą ulgę rozmowę. Może też być znakiem rozwiązania i przezwyciężania problemów, które od dawna nas nurtują. Karta ta ma zimny trzeźwy charakter, dlatego na poziomie związków często oznacza rozczarowanie, które może doprowadzić do rozstania.

 

 

Źródło: Hajo Banzhaf, Tarot dla Każdego

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...

Triumf intelektu, pamiętam, że jako karta dnia pokazała mi kiedyś przystąpienie do kolokwium, z którego potem okazało się otrzymałam najwyższą notę w grupie.

 

W sumie to pozytywna karta, zawsze świetnie wróży jeśli chodzi o sprawy zawodowe, kwestie do załatwienia. Dziś pokazał mi pozytywne rozwiązanie sprawy formalnej, wypadając na końcu rozkładu:)

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
Guest Euterpe

as mieczy - dla mnie ta karta powinna być zatytułowana "nożyce"

 

najczęściej odcina od czegoś:

- będzie ponowiony kontakt -> nie

- dostanę się tam a tam -> nie

- uda się zrobić to a tamto -> nie

- w uczuciach -> odcięcie się od kogoś czy czegoś

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • Maestro

Na pytanie co było przyczyna smierci kogos wyjęłam kartę As mieczy i Giermka Mieczy. Karty pokazały perforacje wrzodu żołądka...

 

 

Miecze - choroby związane z układem oddechowym, wszystko zwiazane z chirurgią, odcinaniem

 

As mieczy - początek choroby, może trzeba postawic diagnozę, cos nam dolega, ale nie wiemy co, ingerencje w skórę, operacje, szczepionki.

 

źródło : blog Wróżki Joanny

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

As mieczy + 3 mieczy w pytaniu o cel pana w stosunku do pani pokazała mi, że pan nie chce się dać ponieść emocjom (chociaż chemia ogromna jest), stara się kierować rozsądkiem a nie sercem, gdyż boi się, że panią zrani ;)

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

As Mieczy: "Siła". Siła idei,siła tego,co słuszne.Siła do stawiania czoła konfliktom i pokonywanie trudności.Wiedzieć,jak powiedzieć "nie".

Z mojej talii "The Sorcerers Tarot"

 

As Mieczy:

Mówi o możliwościach twórczego myślenia, pogłębienia wiedzy, zdolności analizy i umiejętności rozwiązywania problemów logicznie. Asertywność, rozwiązanie, nauka, dokument, rozstrzygnięcie , inteligencja, pomysł, pismo, rozmowa, informacja.

 

(Arkana Małe,Dorota Dukowicz)

 

As Mieczy - Słowa Klucze:

 

PROSTA: fakty,obiektywizm,analiza sytuacji,zrozumienie

 

ODWROTNA: Niechęć zrozumienia argumentów,kłótnie i niezgoda,nadużycie władzy

 

(Dorota Dukowicz,"Tarot w praktyce")

 

As Mieczy

- Zapłodnienie intelektualne

- Pierwsza myśl

- Przebłysk

- Inspiracja

- Coś zaczyna docierać do Ciebie

- Zaczynasz coś rozumieć

- Wpadasz na myśl,która prowadzi do zrozumienia czegoś,np.do rozwiązania zagadki,jakiejś kwestii,problemu

 

As Mieczy

Miecze to energia intelektu.Rządy logiki i rozumu.

W tej energii,w "Asie Mieczy":

- Pragniemy coś poznać

- Dowiedzieć się czegoś

- Poznać prawdę

- Zgłębić coś

- Dojść do sedna

- Odkryć coś

W energii Asa Mieczy wszystko to ma swój początek,wszystko to się zaczyna.

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...
Guest pechowa

a wiecie co mi pokazała ta karta -długie prasowanie żelazkiem z dużą ilością pary prasowanie musiało być bardzo dokładne bo to zasłony bardzo długie były :)

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

AS MIECZY

 

BLASKI: siła intelektu, umiejętność krytycznego spojrzenia, szczera rozmowa oparta na faktach, obietkywizm, poszukiwanie prawdy, świwadomość, jasność myśli, zrozumienei, rzeczowość, podążanie za prawdą, właściwy wybór, przygotowanie merytoryczne do egzaminu, rozmowy, negocjacje, rozprawy, rozwód, interwencja chirurgiczna, szansa, jaką mamy w sobie i powinniśmy wykorzystać.

 

CIENIE: niesprawiedliwość, kłótnia, chęć zemsty, fanatyzm, surowość, niepewność swoich przekonań i poglądów, niemożność wyrażania swoich poglądów poprzez jasno wyrażane myśli, blokada intelektualna, zniszczenie, nadużycie siły, niemożność rozwiązania problemu.

 

Źródło: Barbara Antonowicz - Wlazińska "Karty Ridera Waite'a proste i skuteczne"

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Znalazłam na innym forum, jeden z najlepszych opisów Asa Mieczy jeśli chodzi o uczucia:

Przy Asie Mieczy na wynik w sprawach uczuciowych powiedziałabym, że:

Brakuje całościowego, obiektywnego spojrzenia na to uczucie/związek. Dotychczasowe założenia i wynikający z nich sposób postępowania nie doprowadził cię do pożądanego celu bo As Mieczy wychodzi z 9 i 10 Mieczy. Np. rozmowy były o niczym, albo obie osoby nie potrafiły lub nie próbowały porozmawiać, albo któraś z nich (obie) skrywały swoje pragnienia raniąc się wzajemnie niedopowiedzeniami, brakiem deklaracji, niejasnościami i niedopowiedzeniami. czasem to jest wzajemne - nikt nic nie powie konkretnego, jedna strona czeka na druga i zanim się obejrzą już wpadają w 10 Mieczy. I teraz po zapędzeniu się w ten kozi róg 10 Mieczy trzeba wyciągnąć Asa z rękawa i wyjaśnić o co chodzi, czego naprawdę chcemy i czego możemy oczekiwać. Po nim będzie 2 Mieczy czyli to dogranie się albo każdy w swoją stronę.

Ja w ogóle nie lubię kiedy mówi się o Mieczach "odcinanie" bo w pewnym momencie robi się z tego nadużycie. Miecze to intelekt, słowa, myśli, rozmowy, idee, pomysły. Wiadomo, że sami coś wymyślamy i sami wypowiadamy, ale przecież nie do ściany mówimy, jakas komunikacja musi być. Po co As Mieczy ma się odcinać skoro klęska jakiegoś etapu przyszła już w 10 Mieczy. As Mieczy ma zaczynać, dopasowywać, wyjaśniać, precyzować, szukać innego spojrzenia. Ma mieć tego "pomysła" co tu teraz zrobić. As Mieczy jest tym Słońcem, które zostaje po 10 Mieczy. A że 10 Mieczy to Słońce w Bliźniętach to są narodziny idei, a przede wszystkim jej zakomunikowania światu. Bliźniak to wielki gaduła.

W Asie Mieczy trzeba uzyskać pełny obraz, zacząć od nowa ale to nie znaczy, że zaraz wszystko skończyć i z kim innym startować. To może być informacja, pomysł, wyobrażenie, wiadomość, która daje impuls i nowe światło na sprawę, nowe spojrzenie. Reset umysłu. Nie copy & paste, tylko delete i od nowa.

 • Like 1
 • Super 2
Link to comment
Share on other sites

 • 4 years later...

Dla mnie sprawdza się jako: kontakt, nowa znajomość, ale również konieczne i definitywne wyjaśnienie sprawy - "musimy porozmawiać".

Link to comment
Share on other sites

Mnie wypada ta karta w momentach kontaktu z drugą osobą, ale rozmowa jest wtedy nieprzyjemna, oschła i taka "uziemiona" bez złudzeń i udawania.

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • Ekspert

Niejednoznaczna karta. W zależności od pytania może być pozytywna lub negatywna. Zapowiada początek. Idee, pomysł. Oczyszczającą rozmowę, karty na stół. W zależności, co jest po tym Asie, skutki mogą być pozytywne lub nie. 
As to też kontakt, rozmowy - ale takie suche, bez emocji, mogą być mniej przyjemne lub nie. 

Edited by Gringe
 • Like 1
 • W punkt 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • 4 weeks later...
 • Ekspert

….oczywiście wiąże się to z lekkim stresem ale potem już jest tylko lepiej. 
Jako karta dnia pokazała mi wykonanie telefonu w sprawie zepsutej pompy w domu - nie lubię rozmów przez telefon po angielsku :/  jednak zgłoszenie problemu sprawiło, że hydraulik pojawił się jeszcze tego samego dnia :) 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Jako karta dnia (z odpowiedziami 7 buław i świat) pokazała mi że złapie mnie fotoradar -.- 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...