Jump to content

Paź Mieczy


Guest truskawka
 Share

Recommended Posts

Guest truskawka

qq1ull.jpg

 

 

Znaczenie karty Paź Mieczy:

 

Karta oznaczająca niezdecydowaną postawę, wahanie, oznacza także podjęcie umysłowego ryzyka, otwartość na nowe poglądy, przekonania, eksperymenty z różnymi dziedzinami wiedzy, trudności w ukierunkowywaniu się na jeden cel, ciekawość, mnogość pomysłów, komunikację, wymianę informacji. Może oznaczać młodą osobę, nowiny dotyczące trudnych spraw, szansę wyjaśnienia sytuacji, rozmowę, która nie będzie łatwa, krytycyzm, pracę umysłową, konflikt, różne stanowiska, w sprawie o którą pytamy.

 

Źródło – strona internetowa: Strona główna - Tarot - Arkana Małe

 

Giermek Mieczy - student, ktoś kto chce rozwijać swoje zainteresowania i wiedzę. Bystry umysł, ciekawość, ale i wielka ostrożność w nawiązywaniu kontaktów. Zachowywanie pozorów, dyskrecja, dystans.

 

Odwrócona: ktoś, kto unika kontaktów z powodu wielkiej nieśmiałości, niezręczności, lęków, lub nieczystego sumienia. Mówienie nieprawdy, fałszywe usprawiedliwienia nieobecności.

 

Wnikliwość. Intuicja. Ciekawość świata. Zwinność, zręczność. Ktoś młody, pełen wiary w przyszłość, inteligentny, żarliwy w uczuciach. Młodość, niewinność. Dyskrecja. Czujność. Uczeń — uczennica, student — studentka. Człowiek poświęcający się odkrywaniu czegoś nieznanego, fascynującego. Szpieg. Inwigilacja. Nadmierna ciekawość. Ktoś, kto zawsze gotowy jest do odparowania ataku, bojaźliwy, ciągle oglądający się za siebie w oczekiwaniu na ciosy.

 

Odwrócony: Podejrzliwość, brak zaufania. Bezsilność. Brak ciekawości. Niezgrabność. Gadatliwość, niedyskrecja. Niezdolność do podjęcia walki z silniejszym od siebie. Tchórzostwo. Oportunizm. Nieprzewidziany wypadek, który zdarzył się w przeszłości i zaowocuje w przyszłości.

 

Źródło - Suliga Jan Witold "Tarot. Karty, które wróżą"

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...

Giermek Mieczy - bujne życie towarzyskie, przyjaciele, na których można liczyć, zachowanie cudzych zwierzen dla siebie, ciekawe informacje, sukcesy w nauce dzieci.

 

Giermek Mieczy (odwrócona) - opóźnienia w wykonaniu planu, problemy z koncentracją, spóźnienie się na ważne spotkanie, brak dyskrecji, zły wpływ środowiska na przebieg spraw.

 

Alla Alicja Chrzanowska "Tarot prosty i skuteczny"

 

Rada z jednej karty:

 

Zła wiadomość. Osoba ta utrudnia Ci życie, udaje przyjaciela, którym w rzeczywistości nie jest. Celowo, z zazdrości będzie utrudniać Ci załatwienie spraw. Uważaj na zdrowie.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

Walet Mieczy

Przypomnę krótko, że Walety, podobnie jak i inne tzw. karty dworskie (Rycerze, Królowe i Króle), służą w rozkładach tarota do wskazania określonych osób. Jeżeli na pewnej pozycji rozkładu kart znajduje się karta dworska, to fakt ten oznacza, że dana sprawa znajduje się pod silnym wpływem pewnej osoby, którą właśnie karta dworska usiłuje zidentyfikować.

 

Wszystkie Walety służą do tego, aby wskazywać na osoby młodsze, mniej poważne, podporządkowane i w ogóle takie, których pozycja jest w pewien sposób podrzędna.

 

Wraz z kartą Walet Mieczy pojawia się pewien szczególny nastrój: karta ta jest naładowana komedianctwem, przedrzeźnianiem innych, naśladowaniem i papugowaniem. Ludzie, których Tarot wskaże przy pomocy tej karty, zawierają w sobie pewną niepowagę, udawanie. Mają w sobie aktorstwo, ale nie jest to prawdziwe aktorstwo, takie ze sceny, ale aktorstwo życiowe. Walet Mieczy gra jakąś rolę, usiłuje nałożyć sobie pewną maskę, ale przy tym puszcza oko, i jest w tym nieszczery, komediancki.

 

Etnografowie badający kulturę Indian Ameryki Północnej odkryli w ich opowieściach szczególną postać, którą nazwali (z angielska) trikster. Trikster to przebiegły psotnik, figlarz, ten który ludzi i bóstwa przedrzeźnia i naraża ich na rozmaite straty. Otóż Walet Mieczy ma wiele z takiego trikstera.

 

Karta Walet Mieczy może oznaczać też duże talenty umysłowe, ale zarazem ludzie tacy ludzie mają w sobie coś z intelektualnych oszustów, coś z udawaczy. Czesto Walet Mieczy oznacza takie podejrzane figury oraz ostrzega przed nimi.

 

W pozytywnym znaczeniu karta ta może oznaczać ludzi dowcipnych, umiejących innych zabawic i rozerwać, jak również obdarzonych talentem do wkradania się w cudze łaski i umiejetnością nieformalnego załatwiania różnych spraw.

 

W sprawach interesów, twórczości, a nawet miłości, Walet Mieczy oznacza postępowanie na sposób kogoś, kto w żadnej z tych rzeczy nie jest do końca poważny.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Walet Mieczy czyli żartowniś, zgrywus, oszust

Walet Mieczy, jak wszystkie Walety, oznacza osoby młodsze, mniej odpowiedzialne, mniej ważne (w sensie społecznym). Kolor Mieczy sprawia, że są to osoby o lotnym umyśle, które swoje uzdolnienia wykorzystują w przewrotny sposób. Osoby, na które wskazuje Walet Mieczy, wciąż grają (jak w teatrze), coś lub kogoś udają; otacza je atmosfera zgrywy i niepowagi, i lepiej się nie narażać na ich żarty.

 

Walet Mieczy jako pierwsza (główna) karta w rozkładzie:

 

Główna role w sytuacji, o którą pytasz, odgrywa osoba w typie Waleta Mieczy, a więc pewien złośliwy żartowniś. Od niego to wychodzą intrygi, on jest źródłem zamętu - ale również tylko jego pomysły mogą coś pomóc. (Możliwe, że to ty sam nim jesteś.)

 

Walet Mieczy jako karta druga, ostrzegająca:

 

Uważaj na pewna osobę, która jest źródłem plotek, intryg, fałszywych wiadomości. Uważaj na oszustów.

 

Walet Mieczy jako karta trzecia, wskazująca, co robić: Postępuj jak Walet Mieczy: nie traktuj swoich spraw zbyt poważnie. Zamiast się martwić i zaperzać, wygraj śmiechem.

 

Jako karta numer cztery - obciążenia z przeszłości:

 

Sparzyłeś się kiedyś na kontakcie z pewnym oszustem lub kimś, kto cię ośmieszył, i te doświadczenia nie pozwalają ci dotąd rozwinąć skrzydeł.

 

Jako karta numer pięć - partner lub partnerzy:

 

Towarzyszy ci osoba, która gra, udaje, nie jest szczera, śmieje się z ciebie. (Inne cechy Waleta Mieczy też są możliwe.)

 

Jako karta numer sześć - najbliższa, nadchodząca przyszłość:

 

W nadchodzących wydarzeniach główna role odegra osoba w typie Waleta Mieczy, a więc prześmiewca, żartowniś, źródło dowcipów i niepowagi. (Czy może ty nim jesteś?)

 

Jako karta siódma - nieoczekiwane wydarzenia w przyszłości:

 

Dotychczasowy bieg wydarzeń zostanie zakłócony przez pewnego Waleta Mieczy, a więc złośliwego żartownisia lub oszusta.

 

Karta ósma - to, co pozostanie nie zmienione:

 

Nie zmienią się wpływy i znaczenie pewnego błazna i prześmiewcy.

 

Karta dziewiąta - w którym kierunku warto się rozwijać:

 

Warto ćwiczyć dowcip, niekonwencjonalne zachowanie, umiejętność zachowania się w życiu jak w teatrze - atrybuty Waleta Mieczy.

 

Karta dziesiąta - pożytki dla ogółu:

 

Dowcipy i gierki pewnego Waleta Mieczy przyniosą jednak ogólną korzyść.

 

Jedenasta - to, co zostanie rozproszone i nie dojdzie do skutku:

 

Intrygi pewnej osoby w typie Waleta Mieczy to tylko dymna zasłona i fałszywy alarm.

 

Dwunasta - dodatkowe wskazówki dla czytającego rozkład:

 

Przyjrzyj się pozostałym kartom, czy nie potwierdzają one wielkich wpływów pewnego żartownisia, błazna, osoby niepoważnej.

 

Trzynasta - następna epoka w życiu:

 

Jeszcze kiedyś pewien Walet Mieczy dojdzie do wpływów i znaczenia, ale to będzie

 

 

 

Taraka: Astrologia, szamanizm, warsztaty, Słowianie. Nowości

 

Symbolizuje poważny stosunek do nauki, i zdobywanej wiedzy. Czasem przedwczesna mądrość. Może oznaczać poświęcenie nauki dla życia osobistego w odkrywaniu czegoś niesamowitego. Nadmiar wiedzy może czasem oddzielić człowieka od prozaicznego życia. Człowiek taki w kontaktach z innymi jest nieufny, oschły i kierujący się tylko intelektem. W rzeczywistości jest wnikliwy i ciekawy świata obdarzony intuicją. Jeśli zawrze związek małżeński z rozsądku bo ma dystans do prokreacji.

 

 

WRÓŻBY - TAROT

 

Symbolizuje łączność między dwoma obozami, posłańca, emisariusza, któremu polecono wiernie przekazać słowa jednej strony drugiej. Ta rola sprawia, iż nie uważamy go za służącego a raczej za dyplomatę, ułatwiającego trudne negocjacje, nierzadko prowadzone w trudnych warunkach. Odgrywa rolę oczu i uszu swojego pana; z tego też powodu bywa nazywany Strażnikiem. Nawet królowie są bezsilni, jeśli zechce on skorzystać z dostępu do drażliwych informacji dla własnej korzyści, o czym świadczy jego drugie imię – Szpieg. Mógłby nawet pracować jako podwójny agent, dla własnych celów wygrywając jedną stronę przeciwko drugiej. Tak na dobrą sprawę nazywanie go Giermkiem jest jedynie kamuflażem, barwami ochronnymi, ułatwiającymi mu anonimowość w kontaktach z ludźmi podczas zbierania informacji. To strażnik, którego trzeba dobrze pilnować, ponieważ marzy mu się, iż kiedyś przejmie sprawy we własne ręce i sam skorzysta z planów swoich mocodawców. Blaski – jest czujny i bystry; dobry emisariusz w sprawach osobistych, uzdolniony dyplomata, zręczny w dyskusji; umie określić prawdziwą naturę wydarzeń niezależnie od tego, jak jest w nie zaangażowany. Jest doskonałym negocjatorem w sprawach swoich zwierzchników. Cienie – nieszczery i skłonny do wtrącania się bez powodu w sprawy innych. Jeśli wejść mu w drogę, może być mściwy. Wyszukuje ukryte słabości swych wrogów deklarując jednocześnie swój podziw i przyjaźń dla nich.

 

Giermek Mieczy jest posłańcem niosącym ci wyzwania. Sugeruje, że możliwość rozwoju może przyjść do ciebie pod pozorem problemu bądź dylematu. Te wyzwania mogą nie być twoimi ulubionymi. W rzeczywistości prawdopodobnie będziesz chciał powiedzieć dziękuję, ale dziękuję nie.

Giermek Mieczy prosi cię, abyś przyjął te trudne sytuacje. Myśl o nich jak o próbach wyznaczonych do sprawdzenia twojej siły charakteru. Jeśli ją zaakceptujesz i przejdziesz, będziesz silniejszy i bardziej prężny. Spotykając te wyzwania jesteś zachęcany do używania narzędzi Mieczy – uczciwości, rozsądku, integralności, i hartu ducha.

Giermek Mieczy również może oznaczać dziecko lub młodą duchem osobę, z którą kontakty wywołują w tobie prawdomówność, zachowania etyczne, zniechęcenie lub sprawy umysłowe. Ten związek często bywa kłopotliwy lub trudny w utrzymaniu z wyzwaniami, jakie niosą Miecze.

Czasami Giermek Mieczy wskazuje, że cała sytuacja jest przesiąknięta duchem nauki, odkrywania i aktywności mentalnej wszelkiego typu. W takim razie, używaj swej głowy i ciesz się rozkoszami intelektu.

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Wielki kłopot oraz jego załamanie;

nie chcesz dłużej dzielić z nim jego problemów;

całkowite wyczerpanie skomplikowanym romansem; nie pozwalasz na zacieśnienie związku;

związek doprowadził cię do męczarni, gdyż znalazł się w punkcie maksymalnego przeładowania:

całkowity brak oparcia w nim niszczy twoje samopoczucie;

wasz związek przeżywa prawdziwe kłopoty, których się nie pozbędziesz przez

noc;

twoje zdrowie rujnują problemy w miłości;

dzięki trudnościom nabywasz niebywałej wiedzy na temat funkcjonowanie w związku;

załamanie nerwowe spowodowane wyczerpując romansem; nie możesz dłużej cierpieć i mówisz mu o tym.

Nancy Shavick Tarot a miłość i przyjaźń

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

Musisz słuchać, obserwować i interesować się wszystkim co dzieje się w związku;

dostaniesz wiadomość od mężczyzny, który zmieni obecny przebieg romansu;

w końcu otrzymasz o nim lub od niego ważną informację rozjaśniającą całą sprawę i zadzwoni do ciebie i poprosi o spotkanie;

poprosi kogoś aby zrobił ruch w jego imieniu, więc będziesz już wiedziała, że się tobą interesuje;

obserwował cie wcześniej zanim jeszcze zdecydował się zaangażować w związek;

jego aroganckie zachowanie Jest wynikiem braku bezpieczeństwa w dzieciństwie;

spotkanie z nowym mężczyzną to możliwość zwrócenie na siebie jego uwagi, na którą tak bardzo czekałaś;

ponieważ romans dopiero się zawiązuje, musisz zrobić dodatkowe plany, gdyby sprawy nie ułożyły się jak należy;

poprosi cię, abyś za niego wyszła.

Nancy Shavick Tarot a miłość i przyjaźń

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Paź mieczy, kojarzy mi się często z osobą młodziutką oczywiście, niekoniecznie wiekiem... ale na pewno wygadaną, a nawet "pyskatą".

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • 2 weeks later...

Walet mieczy

bystry, czarujący, uwodzicielski, dowcipny, ale często fałszywy, tzw. ruda wydra, fałszywy osąd sytuacji,

 

źródło:Kursy tarota - bezpłatny samouczek - wróżka wróżki wróżby tarot horoskop magia czary los przeznaczenie

 

Paź Mieczy

+ odkrywanie tajemnic świata, nauka, liczne kontakty i znajomości, zachowanie cudzych zwierzeń,dyskrecja, dobre wiadomości, zręczność w prowadzeniu rozmówi, rozmowy związane z nowymi planami,

- oszustwo, trudności w zachowaniu powagi, opóźnienia w wykonaniu planu, brak dyskrecji, zły wpływ na przebieg spraw, podejrzliwość, strachliwość, prześladowanie, gadulstwo, chora wyobraźnia

 

Strona Domowa

Edited by Daffne
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • 5 months later...
 • 3 months later...
 • Maestro

Jako karta dnia: usłyszałam plotkę w pracy dot.szefa

 

Karta pazia mieczy w połączeniu z kartą Sprawiedliwości pokazała mi tłumaczenie się kogoś, że nie zrobił na pewno pewnej rzeczy. Okazało się, że był szczery.

 

Ilekroć wychodzi na mnie okazuję się być złosliwie zaczepna i jakis chochlik kaze mi wbić szpilkę (oczywiście, gdy ktoś zasłużył),z tym, że jestem przy tym bardzo szczera..

 

Niedoświadczona pielęgniarka, sanitariusz, trzeba uważać, bo ten ktoś może postawic nam błędną diagnozę.

 

 

 

 

źródło : blog Wróżki Joanny

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Giermka mieczowego miałam jako kartę miesiące i tak:

- miałam zabieg dłutowania zęba, który przeżywałam cały miesiąc (pierw stres związany z usuwaniem ósemki później spuchnięta buzia itd)

- na prawdę duuuża kłótnia z przyjaciółą (kłótnia jakoś z 20 marca a my nadal sobie nie wyjaśniłyśmy spraw)

- odcięcie się myślami od pewnych sytuacji, próba ułożenia w głowie tego i owego takie wiec mieczowy giermek tutaj pasuje jak ulał, bo starałam się delikatnie odcinać przeszłość, nie mocno jak zrobiłby to mieczowy ale powoli i stopniowo

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

" Giermek mieczy pokazuje- podobnie jak inni giermkowie - doświadczenie lub szansę, która się nam nadarza, jakiś impuls działający z zewnątrz. W przypadku giermka mieczy może to być w niektórych sytuacjach "wyjaśniający" impuls- świeży powiew, dzięki któremu nagle uzyskamy jasność pomagającą nam analizować i rozumieć nawet trudne zależności. Z reguły jednak giermek mieczy zapowiada konflikt, kłótnię lub prowadzący do rozstania spór. W tym sensie powinien być postrzegany jako ostrzeżenie pozwalające wcześniej rozpoznać nadchodzącą burzę. Chodzi też o zrozumienie, iż nie należy unikać zbliżającego się konfliktu, że trzeba spróbować rozwiązać go w wyjaśniającej rozmowie.

 

W życiu zawodowym- giermek mieczy oznacza, że musimy być przygotowani na polemikę, konflikty, może nawet na wrogości niezgodę. Karta ta może przedstawić niezasłużoną naganę przełożonego, zbliżającą się rywalizację w kręgu współpracowników lub niesnaski z partnerami w interesach. Może wyrażać zagrożenie, jakie odczuwamy w obliczu trudnych zadań. w tym sensie zapowiada początek końca naszych dotychczasowych obowiązków, ale też może oznaczać świeży, czasem nawet ostry wiatr, który rozwieje ciężkie chmury i oczyści pole zawodowe.

 

Na poziomie świadomości-karta ta oznacza, że będziemy atakowani w dyskusjach lub kłótniach, a z powodu naszego dotychczasowego sposobu myślenia i zapatrywań popadniemy w kłopoty i poddani zostaniemy częściowo szorstkiej krytyce. Jak dalece doprowadzi to do druzgocącego rezultatu, czy te bolesne doświadczenia zaakceptujemy w końcu jako wzbogacające przeżycia- zależy od naszej gotowości do nauki i zmiany sposobu myślenia.

 

W związkach osobistych-giermek mieczy pokazuje konflikt, który przeżywamy jako zagrożenie partnerstwa lub którego powodem jest partner. Nagle może dojść do znacznego oziębienia normalnie ciepłego i serdecznego związku.Nierzadko wiąże się to z wyrzutami wynikającymi z niewypowiedzianych dotąd rozczarowań, przemilczanych irytacji lub sumy, wydawałoby się nieważnych, codziennych drobiazgów, które nagle powodują ogromną burzę. Naturalnie taka zawierucha moze spowodować wzburzenie złej krwi i w końcowym efekcie odprowadzić do poróżnienia. Giermek mieczy może zapowiadać szansę dotarcia poprzez oczyszczający konflikt do nowej wspólnoty."

 

Źródło: H. Banzhaf, Tarot dla Każdego

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Giermek Mieczy: "Uczeń". Ufanie swojej sile,przejście testu,próby,pokonanie innych.

Z mojej talii "The Sorcerers Tarot".

MS-C-11

 

Giermek Mieczy - Słowa Klucze:

 

PROSTA: wyzwanie lub dylemat,kierowanie się rozumem i faktami,wyjaśnienie sytuacji,

 

ODWROTNA: intryg,plotki,nieszczerość,złośliwość,agresja,

 

(Dorota Dukowicz,"Tarot w praktyce")

 

Giermek Mieczy:

- Niejawne zbieranie informacji

- Ukrywanie się

- Podglądanie,szpiegowanie

- Działanie konspiracyjne

-> By zaatakować z zaskoczenia

np tu: 78D-C-11

oraz tu: 1001-C-11

 

Paz Mieczy

- ktoś ciekawski

- kierujący się rozumem

- ktoś,kto "wbija ci szpilkę,kłuje"

- sarkastyczny

- nie zważa na słowa,stąd może łatwo palnąć gafę,zrobić przykrość (bywa,że niechcący)

- może być nawet złośliwy

- plotkarz

- może być przemądrzały

- elokwentny

 

Według Macieja:

 

Paz Mieczy:

- nie na długo

- ktoś,kto jest "ulotny"

Edited by Ismer
Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

PAŹ MIECZY

 

Dziecko, młoda osoba.

 

Cechy charakteru pozytywne: racjonalne myślenie, ciekawość świata, umiejętność komunikacji, otwartość na odmienne poglądy i przekonania.

Cechy charakteru negatywne: niepewność, niezdecydowanie.

 

BLASKI: rozwiązanie konfliktu.

CIENIE: konflikt, skandal, kłamstwo, choroba, niedyskrecja.

 

Źródło: Barbara Antonowicz - Wlazińska "Karty Ridera Waite'a proste i skuteczne"

Link to comment
Share on other sites

Jakis czas temu zapytałam,co myśli o mnie pewna osoba. Wypadł paź mieczy. Dzisiaj usłyszałam od koleżanki, że ta osoba rozmawiała z nia na moj temat, powiedziała, że robię zamieszanie wokół siebie, ale jestem inteligentna i potrafię rzucic ciętą ripostą. Wiec paz idealnie to pokazał ;)

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 3 months later...

Giermek mieczy zawsze mi pokazuje niezłe zamieszanie. A to plotki, a to sprzeczki, a to fochy, nerwową atmosferę. Ilekroć pojawia się na pytanie o to, czy ktoś się do nas odezwie, zawsze mi pokazuje, że owszem, ale ta wiadomość nie do końca nas usatysfakcjonuje; z reguły jest dość nieprzyjemna; nie po naszej myśli. Może nas rozczarować, zaboleć, bądź też zdenerwować.. Co by to nie było, to na pewno pozostawi po sobie jakiś niesmak.

Do tego jako karta dnia przyniósł mi wiadomość o śmierci.

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...
 • 2 weeks later...

Moje ostatnie odkrycie : pod postacią pazia mieczy (dziwi mnie to, dałabym inna karte) krył sie niebezpieczny mężczyzna, powiązany z mafią

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 • Maestro

Kładę karty na wybrane mecze w Mundialu. Paź mieczy pokazuje mi na końcu rzuty karne, w środku jakąś niefajną sytuację zwiazaną z zachowaniem sędziego.

Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...
 • 2 years later...

Rozmowy, nowości, rozmowy, jakiś wymian wiadomościami, lub telefoniczne. Zaczepliwe żarty :) Kłótni jeszcze nie pokazał ani razu :)

Link to comment
Share on other sites

U mnie wypada na obserwowanie kogoś w mediach społecznościowych, zbieranie informacji. Taka karta "śledzika internetowego", bez ujawnienia i kontaktu, wszystko incognito.

 • Like 1
 • Lux 1
Link to comment
Share on other sites

 • Ekspert

Paź Mieczy to dla mnie karta kontaktów, rozmów. Podobno może to być osoba wnosząca dużo zamętu w nasze życie. Gaduła. Ktoś młody wiekiem lub duchem, niedoświadczony w sprawie o którą pytamy. Czasem dziecko. Ogólnie karta bardzo kontaktowa. 

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

Buszowanie po portalach społecznościowych (tzw. tryb detektywa i stalkera :D) oraz typowe przedmiesiączkowe spięcia z ludźmi na fb spowodowane rozdrażnieniem z niewiadomego powodu, ot zawsze mnie jakąś nerwówka bierze w tej karcie i pierwszej napotkanej osobie się obrywa jeśli chociaż minimalnie to rozdrażnienie zwiększy. Duzo przemieszczania się, załatwiania różnych spraw. Trochę podobnie jak rycerz mieczy. 

 • Like 1
 • W punkt 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
 • Ekspert

U mnie dziś Paź Mieczy jako karta dnia - i pokazał rozdrażnioną przedokresowo siostrę. To już u niej typowe, że w tym czasie jest opryskliwa i nieprzyjemna i lepiej nie wchodzić z nią w głębsze rozmowy bo zacznie się ciskać i rzucać :obled: Krzywdy to nie robi otoczeniu, co najwyżej z politowaniem patrzę na taką dziecinną błazenadę. 
Drugie oblicze dzisiejszej karty to znajoma mojej siostry starała się wypytać o sprawy związane ze szkołą mojego dziecka(bo córka znajomej też jest autystyczna). 
Tak wiec typowe zasięganie języka ale bez złych intencji.

Dostałam też odpowiedz z wydawnictwa, że karta Tarota którą mieli mi dosłać jeszcze od nich nie wyszła bo druk jest wyczerpany i nie wiedzą kiedy będzie kolejna edycja. 
 

ps. Podsumowanie dnia- dzień bardzo „kontaktowy”, przyszła tez moja zamówiona książka z której się uczę :) 

Kolezanka siostry zaprosiła mnie na fb( ta, co wypytywała o szkołę dla dziecka).

Edited by Gringe
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...