Jump to content

Król Mieczy


Guest truskawka
 Share

Recommended Posts

Guest truskawka

334jfrs.jpg

 

 

Znaczenie karty Król Mieczy:

 

Człowiek, któremu udało się wypracować autorytet. Karta Króla mieczy oznacza władzę, krytyczne spojrzenia na sytuację, kierowanie się rozsądkiem, sprawiedliwość, obiektywizm, intelekt. Jako osoba, Król Mieczy reprezentuje kogoś, kto cieszy się dużym uznaniem, wielką siłą psychiczną i odznacza się intelektem. Król Mieczy ma umysł bystry, przenikliwy. Ponadto, jego cechy charakteru to racjonalne myślenie, chłód, asertywność, ambicja, opanowanie, kontrola sytuacji i emocji. Silna osobowość. Wiedza ma ogromne znaczenie dla osoby w karcie Króla Mieczy. Może oznaczać pracownika uczelni wyższej, sędzię, prokuratora, reportera i inne zawody, w których posługiwanie się wiedzą i słowem jest niezwykle istotne i staje się narzędziem pracy.

 

Źródło – strona internetowa: Strona główna - Tarot - Arkana Małe

 

Król Mieczy - dojrzały mężczyzna na urzędowym stanowisku, podejmujący ważne decyzje personalne, lub polityczne. Dobry strateg, dyplomata o dużym poczuciu humoru. Dyskutant i znawca tematu, arbiter, sędzia rozstrzygający cudze spory. Uznanie w pracy, zasługi, dobre opinie.

 

Odwrócona: utrata stanowiska, zła opinia szefa, zwolnienie w ramach redukcji etatów. Ktoś podejmujący negatywną decyzję, wydający sąd skazujący. Oskarżenia. Brutalność życia, z którą trzeba się zmierzyć. Usunięcie.

 

Karta najbliższa znaczeniowo Cesarzowi i Sprawiedliwości z Wielkich Wtajemniczeń.

 

Dominacja. Władza, rząd, przywództwo. Wyważona, głęboka sprawiedliwość. Chęć niesienia pomocy innym. Autorytet. Kontrola, samokontrola. Specjalista znający swój zawód. Naukowiec, inżynier, majster. Szef — szefowa. Analityczny umysł. Człowiek pomysłowy, nowator, wynalazca. Ktoś, kto ,,zawsze wszystko wie". Człowiek szczycący się umiejętnością rozwiązywania najtrudniejszych problemów. Realista potrafiący zrozumieć czyjś idealizm. Pragmatyk, pragmatyzm w postępowaniu.

 

Odwrócony: Autokratyzm, tyrania. Ktoś, kto siłą broni się przed utratą autorytetu. Sadyzm. Egocentryzm. Wróg. Przestępca. Ktoś, kto zadaje ból, sprawia cierpienie. Człowiek upajający się władzą, siłą. Ktoś lubujący się w niskich przyjemnościach. Gwałciciel. Brak kontroli nad złymi instynktami. Brak wyższych uczuć, skrupułów, hamulców moralnych.

 

Źródło - Suliga Jan Witold "Tarot. Karty, które wróżą"

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 9 months later...

Król Mieczy - pragmatyzm, wysoka pozycja społeczna, zawarcie korzystnych umów, podniesienie kwalifikacji, pomoc specjalisty w danej dziedzinie, profesjonalizm.

 

Król Mieczy (odwrócony) - niedotrzymanie słowa, wyrachowane podejście do innych ludzi, niepomyślne decyzje urzędowe, trudności w nauce, zerwanie pertraktacji.

 

Alla Alicja Chrzanowska "Tarot prosty i skuteczny"

 

Rada z jednej karty:

 

Jeśli masz się spotkać z kimś, jest to człowiek posiadający władzę i możliwości wywierania nacisku. Ma na Ciebie wpływ zawodowo i prywatnie. Bądź uważny na słowa, bo jest to człowiek patrzący na świat z punktu widzenia swoich interesów. Sprawa, której dotyczy ta karta, przyniesie Ci zmartwienia i kłopoty.

 

Źródło: Barbara Antonowicz-Wlazińska "Przepowiednia z jednej karty Tarota"

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

Król Mieczy

czyli ten, kto uczy i obdarza wolnością

Króle to karty, które w rozkładach służą do wskazywania osób w pewien sposób ważnych, ale w danej sytuacji nie działających bezpośrednio. Królowie nie muszą być osobiście obecni w tym co się dzieje: oni raczej kiedyś, dawniej stworzyli warunki po temu, aby dziś się coś działo - a teraz pozostają w tle.

 

Króla Mieczy, na tle innych Królów, poznajemy po tym, że wokół niego powstaje pewna strefa wolności - pewna wolna przestrzeń, w której dopiero mogą działać inni. Pięknym literackim przykładem Króla Mieczy jest Pan Kleks z powieści Akademia Pana Kleksa Jana Brzechwy. Ważność Pana Kleksa polegała na tym, że stworzył Akademię, w której chłopcy mogli żyć jak w krainie baśni, ale nie odczuwali ani jego karzącej ręki ani jakichś regulaminów, które by im on narzucał. Króla Mieczy przypominają tatusiowie czy wujkowie, przy których dziatwa może się do woli wybrykać, albo nauczyciele, na których lekcjach można się wygadać na tematy niekoniecznie związane z lekcją. Królami Mieczy mogą być osoby, które stworzyły taki fragment świata, w którym inni mogą się czuć swobodnie i realizować swoje zdolności. Mogą na przykład prowadzić salony i domy otwarte. Oczywiście, Król Mieczy równie dobrze może kobietą.

 

Ten straszny miecz, który Król Mieczy trzyma w ręku, służy raczej temu, aby się skutecznie odgrodzić od otoczenia - by nie weszły z zewnątrz jakieś zakłócenia. Tan symboliczny miecz na pewno nie jest wymierzony przeciw tym, którzy pozostają w jego kręgu. Karta Król Mieczy oznacza osoby towarzyskie, przyjaźnie nastawione i tolerancyjne, chroniące innych na zasadzie, że każdy jest cenny i głos każdego jest godzien uwagi.

 

Ponieważ Król Mieczy należy do żywiołu Powietrza, oznacza on także nauczycieli i prawodawców, naszych mistrzów - także tych, którzy oddziałali nas zdalnie, poprzez swoje książki.

 

Jeżeli karta Król Mieczy nabiera w rozkładzie kart sensu negatywnego, oznacza ludzi, którzy poprzez swój wpływ lub udzielane nam nauki sprowadzili nas na złą drogę; albo tych, którzy zaszkodzili nam pośrednio: ponieważ nie zrozumieliśmy właściwie ich nauk, planów i propozycji.

 

Wszystkie te idee można wyczytać z karty Król Mieczy w talii zaprojektowanej przez Aleistera Crowleya. Tytułowy Król jest tam przedstawiony jako mężczyzna w sile wieku, wędrujący poprzez przestrzeń wypełniona geometrycznymi figurami - na rydwanie, który ciągną (bez wysiłku) skrzydlate dzieci, duchy powietrza.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Król Mieczy czyli ten, który stworzył nasze możliwości

Ludzie, których oznacza karta Król Mieczy, są szczególni. To ci, którzy stworzyli (lub stwarzają) możliwości, które my dopiero wykorzystujemy. Gdyby nie genialni twórcy komputerów i programów do nich, bylibyśmy ubożsi o całą informatykę. Gdyby nie Waszyngton, Jefferson i inni twórcy Stanów Zjednoczonych, nie byłoby tego kraju... i całego Wolnego Świata. Każde miasto ma sklepy, galerie, knajpki, które ktoś założył i nadał im specyficznego ducha. Ci wszyscy ludzie działali właśnie jako Królowie Mieczy. Król Mieczy to karta żywiołu powietrza, a wiec oznacza także tych, którzy nas czegoś nauczyli lub wpoili w nas swoje myśli poprzez książki i filmy,

 

Król Mieczy jako karta pierwsza i kierująca rozkładem:

 

Wszystko kręci się wokół pewnej osoby, która kiedyś zapoczątkowała to, co się dzieje: całą sytuację, całe przedsięwzięcie, w którym uczestniczysz. Osoba ta nie musi teraz rządzić, ale kiedyś stworzyła zasady tego, co się dzieje. (Może być tak, ze to ty jesteś ta osobą.)

 

Król Mieczy jako karta druga, ostrzegająca:

 

Wolność jest zagrożona. Narasta chaos. Do władzy prą osobnicy, którzy jej nadużyją. Prawo nie jest w poszanowaniu. Zagrożone jest to, co pewien duchowy ojciec-założyciel kiedyś zapoczątkował.

 

Król Mieczy jako karta trzecia, zawierająca wskazówki do działania:

 

Działaj tak, jak Król Mieczy. Daj ludziom wolność. Zapoczątkuj pewną grę, w którą będą się bawić, i podaj reguły tej gry. Przekaż komuś wiedze, która posiadasz.

 

Król Mieczy jako karta czwarta, mówiąca o kompleksach i obciążeniach z przeszłości:

 

Nie wiesz co począć z wolnością, nie umiesz wykorzystać posiadanych możliwości. A to dlatego, ze w przeszłości nie miałeś dość swobody, a ludzie, którzy określali reguły gry, działali na twoja niekorzyść. (Dosłownie rozumiana, ta karta na tej pozycji może oznaczać dawny pobyt w więzieniu lub w innym zakładzie zamkniętym.)

 

Król Mieczy jako karta piąta - nasi partnerzy:

 

Twoim partnerem jest ktoś o osobowości Króla Mieczy, czyli człowiek, który silą swojego umysłu stwarza innym nowe możliwości. (Co dla ciebie może być zarówno dobre, jak i złe.)

 

Król Mieczy jako karta szósta - nadciągająca przyszłość:

 

Dorośniesz do roli Króla Mieczy - czyli twórcy nowych możliwości życia, pracy, spędzania czasu. Albo znajdziesz kogoś, kto ciebie w mądry sposób pokieruje, przez co zyskasz więcej wolności.

 

Jako karta siódma - niespodziewane wydarzenia w przyszłości:

 

Nieoczekiwanie pojawi się osoba, która pokaże nowe reguły gry. (I to będzie prawdziwa rewolucja...)

 

Jako karta ósma - to, co na pewno się nie zmieni:

 

Nie zmieni się zakres twoich możliwości, zakres twojej wolności. Również nie zmienią się osoby, na których ten porządek się opiera.

 

Jako karta dziewiąta - to, czego warto się uczyć, warto rozwijać:

 

Warto ćwiczyć się w roli Króla Mieczy, czyli w roli łagodnego i twórczego prawodawcy.

 

Jako karta dziesiąta - pożytek dla ogółu:

 

Niezależnie od twoich przygód, inni ludzie zyskają oparcie w kimś, kto pokazuje im, jak maja żyć i co maja robić.

 

Karta jedenasta - sprawy nieudane, nie załatwione, porzucone:

 

Możliwości stworzone przez pewną wybitna jednostkę zmarnują się, pozostana nie zauważone, nie docenione.

 

Karta dwunasta - dodatkowe wskazówki:

 

Przyjrzyj się kartom, pod katem, czy pokazują one wpływy pewnej wybitnej jednostki, która tchnęła ducha w sprawy, o które pytamy karty.

 

Trzynasta - co widać za następnym obrotem koła losu:

 

Jeszcze kiedyś pojawi się wybitny nauczyciel ludzi, prawodawca, duchowy mistrz, który pokaże ludziom, jak powinni twórczo wykorzystać swoje możliwości, Ale to jeszcze nieprędko...

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Taraka: Astrologia, szamanizm, warsztaty, Słowianie. Nowości

 

Uosabia człowieka nie znoszącego sprzeciwu. Zdecydowany, aktywny, osoba o wielu twarzach, pomysłach i wpływach. Należy uważać gdyż jako wróg może być niebezpieczny. Doskonałe dbanie o własne interesy choćby podstępem. Wszystkie chwyty są dozwolone. Dyplomata, który umie przeforsować swoją wolę bez użycia siły.

 

 

WRÓŻBY - TAROT

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

To prawdopodobnie niegodziwy człowiek;

próbuje grać przed tobą rolę seksualnie oziębłej ryby;

mężczyzna, który mówi, że nie potrzebuje ciebie w swoim życiu, nawet Jeśli to nieprawda; on nie pożąda kobiety, a związek z nią uważa za stratę czasu i przyczynę wszystkich kłopotów;

to człowiek o władczych zapędach, wymagający od innych, którego trudno zadowolić;

osoba chodząca własnymi drogami; ktoś kto Jest wyjątkowym egoistą; uważa, że w kontaktach z kobietami powinien nad nimi górować i kierować nimi;

to człowiek, który traktuje życie zbyt poważnie i nie lubi czerpać z niego radości; ten partner może mieć na ciebie zgubny wpływ;

może być zły lub zachowywać się w stosunku do ciebie jak sadysta;

to człowiek przez którego w stu procentach będziesz cierpiała;

Być może ten mężczyzna wybierze samotne życie;

Swoim działaniem sprowadza kłopoty na każdy związek;

Wybiera kobietę tylko raz i według własnej woli

Nancy Shavick Tarot a miłość i przyjaźń

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Król Mieczy jest powietrzem powietrza. Jest jakby kumulacją tego trygonu powietrznego. , tego intelektu. Tu moglibyśmy określić , że właściwie tylko i wyłącznie myśl, tylko i wyłącznie wniosek , analiza, i tylko i wyłącznie to co zrodzi się w jego głowie jest tym co stanowi wyznacznik jego działań w życiu codziennym.

Jest panem przestrzeni zodiakalnej ostatniej dekady Koziorożca i dwóch pierwszych dekad Wodnika. Wodnik jako znak zodiaku zawsze jest symbolem tej takiej wolności myśli. , tego poszukiwania nowinek, najnowszych rozwiązań.

Przy tej karcie, przy określeniu charakteru danej osobowości problem polega na tym, że nawet cały plan karty stworzonej przez Crowleya jest na planie figur geometrycznych. , figur z bardzo ostrymi kantami. Z takimi przestrzeniami które od razu na pierwszy rzut oka nie tworzą takiej ciepłej przyjaznej atmosfery. Nie jest to karta, którą można by nazwać karta zapraszającą. , mimo, że król Mieczy nie ma problemu jeśli chodzi o tzw. współprace z innymi.

Podstawowe przesłanie tej karty to niezdecydowanie. I wydawałoby się, że król sam sobą reprezentuje stateczność, reprezentuje wolę podjętą i wprowadzoną życie . Tu dostajemy ten taki troszkę paradoks, że władca danego królestwa powietrza jest kimś kto w każdej chwili może i zmienia opinię o danej sytuacji.

Stąd też jeśli mamy takiego króla Mieczy koło siebie to z jednej strony zdecydowanie jest to ktoś kto pozwala nam się rozwijać intelektualnie. Ale nie poprzez przekazanie nam schematu czy schematycznej wiedzy , nie poprzez danie nam jakiejś recepty , nie poprzez jednoznaczne opisanie nam danej przestrzeni ale przede wszystkim pozwala nam się rozwijać w tzw. akademickich polemikach. Król Mieczy jest absolutnie doskonały w akademickich polemikach. , w akademickich dyskusjach, w gdybaniach i w przestrzeni która umożliwia nam bardzo częstą zmianę decyzji czy zmianę naszego poglądu w momencie kiedy dostrzegamy jakieś dodatkowe aspekty danej sprawy., w momencie kiedy nasza uwaga zostanie przykuta do czegoś co w danej sytuacji , w danej chwili wydaje nam się najistotniej przemawiające za,,,, Ja bym powiedziała – Król Mieczy jest kimś kto wyraża takie zabawne powiedzenie –„ jestem za a nawet przeciw”. Tu jest dokładnie energetyczny obraz karty Króla Mieczy. Stąd jest to ktoś kto tworzy wokół nas przestrzeń a jest to przestrzeń gdzie będą się toczyły liczne dysputy ale bez zamknięcia w ramie, bez ustalenia ostatecznego wniosku który byłby wnioskiem miarodajnym. On będzie nam w tej swojej przestrzeni pozwalał pomykać na tej naszej myśli i nawet niekoniecznie będzie próbował nas przywoływać do porządku aczkolwiek chcąc potraktować go jako autorytet będziemy mieli problem, bo to co wczoraj zostało przez niego uznane jako jedynie słuszna prawda jutro ta prawdą być może przestać a wręcz na pewno przestanie być tą prawdą.

Tak funkcjonuje Król Mieczy. Decyzja która jest decyzja przez niego podjętą dziś nie jest absolutnie miarodajna decyzja jutro. Dlaczego? – dlatego, że cały czas jego umysł pracuje i cały czas idzie w system rozważania czy aby na pewno jest to słuszna decyzja.

Żyjąc na co dzień z Królem Mieczy jeśli jest to układ partnerski na czym powinnyśmy się skupić ? – na tym, żeby nie inspirować go do myślenia na temat naszego związku.

Jeżeli w jakikolwiek sposób będziemy próbowali Króla Mieczy ciągnąc w analizę związku, w próbę poprawy tego związku czy nawet zapytamy się : co myślisz o naszym związku? – to jest to ten dzień w którym zaczyna się destrukcja i to destrukcja wynikająca z ciągłego poddawania analizie i wcale nie poprawimy relacji w związku , wręcz przeciwnie, któregoś dnia wniosek może być – nie podoba mi się tutaj . Wniosek może być chłodnej nie tyle kalkulacji ale oceny sytuacji że, : ja w tym związku nie realizuję się .” „ja w tym związku nie odnajduję się”, Stąd jako partner króla Mieczy należy absolutnie unikać zwracania jego uwagi na związek.

Jeśli jest to ktoś kto tworzy czy współtworzy nasz system zawodowy pamiętać należy o tym, że decyzje podejmowane przez króla Mieczy będą decyzjami które niekoniecznie zostaną wprowadzone , będą ulegały ciągłym modyfikacjom , zmianom i „jestem za a nawet przeciw’ czyli to co dziś zostanie uznane za prawidłową koncepcje – jutro zostanie zanegowane. Stąd bycie podwładnym Króla Mieczy jest to siedzenie na intelektualnym wulkanie , który co chwila wybucha i nie wiemy czy koncesja zostanie zniszczona , czy koncesja zostanie przywrócona. Jest to pewien rodzaj trudności w podjęciu decyzji która jest decyzja ostateczna.

Jeśli sięgamy po wiedzę do Króla Mieczy czyli jeżeli jest to osoba która w pewnym sensie symbolizuje czy to naszego mentora , czy to naszego nauczyciela czy wykładowcę pojawia się problem natury stworzenia wspólnej myśli , wspólnego wniosku. Dzisiejsze ustalenia jutro zostaną zanegowane. , jutro pojawi się nowa koncepcja.

Tylko współczuć tym , którzy Pisza prace u Króla Mieczy, bo wszelkiego rodzaju wytyczne jakie dostana dziś czy uwagi jakie dostana dziś do których się zastosują zostaną niestety ale zanegowane jutro. Więc tu należałoby nie zasięgać porady tylko stworzyć dana prace i ja obronić ale obronić ja w systemie, wolnej, akademickiej rozprawy a nie podawania faktów bo dane fakty mogą zostać wykorzystane przeciwko naszej koncepcji.

Jeśli mamy do czynienia z lekarzem , który jest obrazowany przez króla Mieczy mogą się niestety ale pojawiać dość częste zmiany koncepcji leczenia.

Król Mieczy w swojej tej naturze przesłania wyraża czy obrazuje chirurga i prokuratora. Mając jasno określony cel działania pod wpływem dodatkowych sytuacji jakie się pojawiają to powoduje kolejny raz analizę danego problemu, będzie zmieniał nie tylko pole zabiegu ale z oskarżenia może niestety wycofywać się w obronę a czasami nawet jakby dochodzić do wniosku, że dane oskarżenie jest bezpodstawne i podstawę oskarżenia musi Stanowic zupełnie cos innego. Bo już obrońca będzie ukierunkowany na jakiś określony cel. Natomiast sam fakt kolejnej analizy , ujawniania kolejnych jakichś sytuacji będzie powodował zmiany w systemie wyciągania wniosków.

Jeśli nasze dziecko jest symbolizowane przez Króla Mieczy to wtedy musimy niestety brać pod uwagę to , że będzie to osoba która dziś cokolwiek przyobiecując jutro będzie zmieniała koncepcje na swoje życie. W takiej sytuacji kiedy Król Mieczy obrazuje w jakim kierunku podjąć kształcenie czyli w jakim kierunku ktoś chciałby podjąć kształcenie może wystąpić problem takiej natury , że wszystko może inspirować do zmiany wcześniej jasno określonych założeń.

Stąd jaki jest wniosek z analizy Króla Mieczy?

„ jeśli człowiek ma czas zastanawiać się nad podjęciem decyzji najczęściej rezygnuje. „ – stąd ilekroć mamy do podjęcia decyzje ważne nie wchodźmy nigdy w króla Mieczy. W tym wypadku zdecydowanie korzystniejsza w strukturze myślowej będzie Królowa Mieczy , która odetnie się od czynnika zewnętrznego i stworzy taką jasną myśl kierującą ja tylko i wyłącznie w stronę w którą chce dotrzeć. Natomiast król Mieczy w symbolice tej karty będzie obrazował przede wszystkim brak możliwości podjęcia decyzji , która będzie decyzja wprowadzoną w życie.

 

Z programu Tarocistki Danuty.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 years later...

Czesto pokazuje tzw tyranow domowych, mezczyzn agresywnych, wrecz katow (szczegolnie z Diablem)

 

Krol Mieczy posluguje sie zimnym rozumem, chlodno analizuje fakty, nie ulegajac emocjom.

Niestety , czesto oznacza to manipulacje, przeinaczanie faktow.

Krol Mieczy bywa mistrzem.kazuistyki, przez szczegolowe i pseudo-logiczne argumenty bedzie staral.sie udowodnic ze to on ma racje, a my jestesmy w bledzie, nawet jesli jest na odwrot.

Jesli powie nam cos przykrego, nie okaze przy tym emocji.

Mezczyzna oschly emocjonalnie, natomiast nigdy nie pokazalo mi to ozieblosci seksualnej, aczkolwiek ta realizowana jest w typowy, egoistyczny sposob.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

Król Mieczy: "Mistrz". Władza,siła,sprawiedliwość,konieczność poddania się osądowi,ważenie swoich opinii,słowa,które wpływają na cudze życie.

Z mojej talii "The Sorcerers Tarot"

 

Król Mieczy - Słowa Klucze:

 

PROSTA: bezstronny,analityczny,sceptyczny,teoretyk,strateg,mistrz słowa,rozsądek

 

ODWROTNA: szalony naukowiec,obłąkany,oderwanie od realiów,fanatyk,buntownik,

 

(Dorota Dukowicz,"Tarot w praktyce")

 

Król Mieczy

Relacje:

- Mężczyzna,który Ciebie nie chce

Edited by Euterpe
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

OPIS WŁASNYMI SŁOWAMI Z WŁASNEGO DOŚWIADCZENIA Z KRÓLEM MIECZY (ODWRÓCONYM) -> KRÓL MIECZY (ODWRÓCONY) -> człowiek,który roznosi wokół danej osoby plotki,oczernia ją,kopie pod nią dołki,człowiek który omamia innych poprzez swoją inteligencję i umiejętność wpłynięcia na psychikę danego człowieka,poprzez odpowiedni dobór słów.Manipulacja słowami i odpowiedni dobór słów,które u większości ludzi powodują wyzwolenie się reakcji na której zależało królowi mieczy w pozycji odwróconej.Nastawianie ludzi przeciwko sobie.Człowiek,który bierze kredyt wiedząc,że i tak go nie spłaci.Komornik.Osoba,która szpera i grzebie w rzeczach osobistych innych ludzi (złapany na gorącym uczynku !).Człowiek,który tylko bierze,a nic z siebie (w zamian) nie daje.Obserwacja ludzi w celu wykorzystania ich słabości i zmanipulowania,tak aby nawzajem się <szczuli>.Brak jakichkolwiek wyższych uczuć.Człowiek,który ZAWSZE (!) kieruje się własnym i tylko własnym dobrem.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

KRÓL MIECZY

 

Pracownik wyższej uczelni, prawnik, filozof, dyplomata, matematyk, krytyk, sędzia, chirurg, szef policji, kabarecista.

 

Cechy charakteru pozytywne: sprawiedliwość, obiektywizm, umiejętność właściwej oceny sytuacji, rozsądek, odpowiedzialność, autorytet.

Cechy charakteru negatywne: egoizm, krytykanctwo, nadużywanie władzy, brak zaufania do ludzi, dążenie do kontrolowania innych za wszelką cenę, arogancja.

 

BLASKI: sprawiedliwość, autorytet, intelekt, logika, obiektywizm, rozsądek.

CIENIE: egoizm, wykorzystanie, nadużycie, surowa ocena zachowania i działań.

 

Źródło: Barbara Antonowicz - Wlazińska "Karty Ridera Waite'a proste i skuteczne"

Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...
Guest Jaglanka

Wypadało mi na faceta, który miał władzę nad wróżącym, działał dość bezwzględnie i w dużej mierze nieuczciwie. Ktoś, kto narzuca swoje warunki i albo się dostosujesz albo tracisz.

Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...
 • 11 months later...
 • Maestro

Król mieczy w połączeniu ze Sprawiedliwością we wrozbie na sytuację finansową u klientki pokazał mi zajęcie komornicze.I tak też się stało.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 years later...
 • Maestro
18 minut temu, Arcan napisał:

Co oznacza król mieczy w finansach? Iż jakiś mężczyzna odegra w nich znaczącą role?

Nie mam długów...Może mówić wtem o dokształceniu się?

Szef, rozważne decyzje związane z finansami, kalkulowanie, oszczędności, korzystne umowy. Przede wszystkim analizowanie finansów i chłodna kalkulacja, na co można sobie pozwolić, a na co nie. 

Dokształcanie, szkolenia to raczej rycerz mieczy. 

 • Like 1
 • W punkt 1
 • Thanks! 1
Link to comment
Share on other sites

 • Ekspert

Dołączę do zapytania bo ja mam problem z kartami dworskimi- o ile Rycerz zawsze pokazuje mi konkretną osobę to już Król jest jakąś ideą niekoniecznie wcieloną w konkretne ciało. To raczej postawa, klimat ale nie konkretna osoba. 
A jakie jest Wasze doświadczenie? 

Link to comment
Share on other sites

22 minuty temu, Gringe napisał:

Dołączę do zapytania bo ja mam problem z kartami dworskimi- o ile Rycerz zawsze pokazuje mi konkretną osobę to już Król jest jakąś ideą niekoniecznie wcieloną w konkretne ciało. To raczej postawa, klimat ale nie konkretna osoba. 
A jakie jest Wasze doświadczenie? 

To wszystko zależy od rozkładu - czy w danym rozkładzie karty mają konkretne znaczenie: np. celt, czy są to rozkłady ogólne - ja mam taki podstawowy "na dzień dobry": co było, co jest, co będzie - w każdym czasie ok. 7 kart - i wtedy to jest mocno osobowa karta, która będzie mocno pokazywała postawę i siłę działania danej osoby - paź pokaże jakieś małe pyskówki i zaczepki, rycerz już mocniej da w kość, a król będzie strategiem - oczywiście to wszystko w wielkim uproszczeniu. Bo Król Mieczy może pokazać super szefa - który kieruje się umysłem, a nie emocjami i wszystko jest u niego jasne i klarowne, a może też pokazać niestabilnego szefa - który tak mocno wszystko analizuje, że w wyniku tych przemyśleń dziś może myśleć A, a jutro B - bo cały czas mieli przez umysł - standardowo to zależy od kart dopełniających postawę / sytuację.

No i właśnie - znaczenie ma to, czy pytamy o ogólną prognozę, czy też o kwestie zawodowe /  emocjonalne / zdrowotne / czasowe itp.

 • Super 1
Link to comment
Share on other sites

 • Ekspert

@MesiDziękuję za wyjaśnienie :) 

Ja się zastanawiam jak to rozróżnić w rozkładach ogólnych, pytając po prostu o przyszłość? W zeszłym roku mojej siostrze min. Wyskoczył Król Kielichów ale nie bardzo tam były karty na miłość. Facet suę zmaterializował, mieszkał z nią przez ponad pół roku no i niby z początku była Big Love. Potem to już z górki poszło i facet zwiał z siorki kasą :/ 

U mnie w podobnym rozkładzie wyskoczył Rycerz Kielichów- i też pojawił się facet i po dwóch miesiącach rozeszło się po kościach. No tyle, że ten mój nie wyznawał mi gorącej miłości jak ten u siostry....

Zastanawiam się jak rozróżnić w takich sytuacjach Króla i Rycerza? Król to facet taki oficjalny a Rycerz to taki który się nie zdeklarował? 
Już nie mówię o paniach bo to wogóle chyba faza proponowania spotkania, wiadomości. 

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

@Gringe

A widzisz - bo tu już wchodzimy w kwestię "nauczenia się znaczenia kart" i tego czegoś, czego nauczyć się nie da...

Król może oznaczać mężczyznę, który zostanie na dłużej ale niekoniecznie - może oznaczać mężczyznę, który w nas spowoduje "długofalowe" zmiany i przemiany - i to jest coś, co trzeba wyczuć, Tarota nie wbijemy w twarde ramy definicji. Być może w rozkładzie dla Twojej siostry były karty, które mogły podpowiadać to, co się zadziało? Być może były tam karty ostrzegające? Może kielichy pokazały emocje ale jakie to były emocje - pokazały inne karty?

Rycerz Kielichów - w podstawowej wersji - krok do przodu - trzy do tyłu - fajne motylki i tyle - co dalej - znów karty dopełniające mają znaczenie.

Jeśli chodzi o rozróżnienie Króla i Rycerza - tak ogólnie - niezależnie od żywiołu - niestety - znów odpowiedź: "to zależy" - od rozkładu, od pytania... w najprostszym przykładzie - może chodzić o czas, o siłę wpływu, o siłę działania.

Ps. chyba fajnie byłoby stworzyć wątek o kartach osobowych, żeby tu OT nie tworzyć ;)

Edited by Mesi
 • Like 1
 • Super 2
Link to comment
Share on other sites

 • Ekspert

@Mesi- sprawdzę czy nie ma takiego wątku, a jak nie to go otworzę. Bardzo ciekawie piszesz. 
Niestety tamte karty czytał dla nas Tarocista na sesji i nie bardzo uchwycił tą różnicę między tymi dwoma kartami - a ja tak z perspektywy czasu i zdarzeń zaczęłam się nad tym zastanawiać. No i sama szkolę się cały czas- książki książkami ale najlepsza praktyka(swoja  i cudza :)

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

11 godzin temu, Gringe napisał:

Dołączę do zapytania bo ja mam problem z kartami dworskimi- o ile Rycerz zawsze pokazuje mi konkretną osobę to już Król jest jakąś ideą niekoniecznie wcieloną w konkretne ciało. To raczej postawa, klimat ale nie konkretna osoba. 
A jakie jest Wasze doświadczenie? 

U mnie to wygląda tak - Króle to osobowość, taka ugruntowana i zazwyczaj wskazują na ludzi, natomiast Rycerze, to raczej działanie podyktowane taką a nie inną energią. Np. Król Mieczy to konkret, tak jak pisała Messi, może być super szefem, ale również szefem blokującym, z tego względu, że jako osobowość to bardzo bardzo konkretna i chłodno oceniająca energia. Natomiast Rycerz może wskazywać na osobę, która może mieć zupełnie inną osobowość np. Króla Denarów czyli człowieka z natury spokojnego, wyważonego i twardo stąpający po ziemi, ale w danej sytuacji może rozmieniać się na drobne i ciągnąć wiele srok za ogon.

 • Like 2
 • Lux 1
Link to comment
Share on other sites

 • Ekspert

@Sunrise009bardzo Ci dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem - to są rzeczy które wychodzą w praktyce :) 

Nie znalazłam do tej pory sensownej książki o tarocie( tak żeby ktoś pisał o swoim warsztacie i dzielił się przemyśleniami). 
I znów wszystko ląduje w wątku pod Królem Mieczy :/

Gdzieś się muszę przenieś z tymi moimi rozważaniami w inny zakątek ;) 

Edited by Gringe
Link to comment
Share on other sites

16 godzin temu, Gringe napisał:

Dołączę do zapytania bo ja mam problem z kartami dworskimi- o ile Rycerz zawsze pokazuje mi konkretną osobę to już Król jest jakąś ideą niekoniecznie wcieloną w konkretne ciało. To raczej postawa, klimat ale nie konkretna osoba. 
A jakie jest Wasze doświadczenie? 

Mi król, królowa zawsze pokazują osoby

rycerze pół na pół

paziki zawsze jakieś oferty, możliwości

 • Cool 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...