Jump to content
Pysiaczek

WODNIK - szczegółowy opis.

Recommended Posts

Pysiaczek

20 stycznia - 18 lutego

Charakterystyka ogólna

Jedenasty znak zodiaku patronuje osobom najbardziej uduchowionym i ekscentrycznym spośród najbardziej uduchowionym i ekscentrycznym spośród całego niebieskiego zwierzyńca. Wodnik należy do trygonu powietrza. Cechy charakterystyczne dla osób z tego żywiołu omówiono wcześniej - patrz Bliźnięta. Ze względu na pozycję Słońca w cyklu rocznym Wodnik, wraz z Bykiem, Lwem i Skorpionem, należy do tzw. Krzyża stałego, który przynosi tym znakom stałość, wytrwałość oraz przywiązanie do osób i rzeczy. Wzmacnia również wytrzymałość i kontynuację wielkich przedsięwzięć. Wodnikowi patronują dwie planety: Saturn i Uran. Saturn uważany jest za planetę złowróżbną, jednak dla Wodnika jest on łaskawy i obdarza go takimi cechami, jak wierność w przyjaźni, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, skłonność do filantropii, inwencja oraz powściągliwość. Również Uran uważany jest za planetę złowróżbną. Swoich podopiecznych obdarza oryginalnością, niezależnością, nowatorstwem i tolerancją. Wzmacnia też negatywne cechy, takie jak ekscentryczność, fanatyzm i anarchizm.

Negatywy

Wodnik jest typem samotnika. Nudzą go wszelkie zasady, zwyczaje i etykieta. Nie lubi poddawać się żadnym konwenansom. W tym względzie jest ignorantem. Bardzo dobrze czuje się bez towarzystwa i wtedy najlepiej mu się pracuje. Życzliwe otoczenie jest mu jednak potrzebne do oceny jego pracy i do dalszych inspiracji. Wtedy jest w swoim żywiole. Pozbawiony wsparcia moralnego i czynnika emocjonalnego Wodnik zatraca swoje walory i działa w sposób nie przemyślany. Staje się zazdrosny i zawistny. Sprzymierzy się całkowicie z tym, kto będzie popierał jego dążenia i zamysły twórcze. Osoby spod tego znaku są na ogół miłe, towarzyskie i życzliwe. Nie znaczy to jednak, że mają wielu przyjaciół. Potrafią często zrażać otoczenie i wcale się tym zbytnio nie przejmują, bo przecież mogą obyć się bez towarzystwa. Trudno pracuje się im w zespole, gdyż mają odmienny styl pracy. Nie działają też systematycznie, ale gdy się zmobilizują, nadrobią zaległości z nawiązką. Wśród Wodników zdarzają się osoby o ograniczonej wyobraźni i nieudolności życiowej. Nie mogą poradzić sobie z problemami dnia codziennego, są mało praktyczne i całkowicie zagubione. Trudno jest im zdecydować się na działanie, wykazują brak energii, koncentracji i logiki, mają słabą pamięć, a co najgorsze, nie potrafią wyciągnąć wniosków na przyszłość z przeżytych niekorzystnych sytuacji. Jeśli chodzi o seks, to Wodnik w tej dziedzinie laurów nie zbiera. Miewa skrajne zachowania, a satysfakcję znajduje bardziej w sferze duchowej niż doznań fizycznych. Uczucia i namiętności zamyka we własnym wnętrzu. Stara się nie dać po sobie poznać, co przeżywa i co myśli.

 

Pozytywy

Wodnik ma również wiele zalet. Przede wszystkim nie szczędzi wysiłków, aby ulepszać świat. W imię ludzkości gotów jest do dużych ofiar. Przez całe życie szuka właściwych dla siebie zasad postępowania. Jego umysł jest w ciągłym ruchu. Większość przemyśleń i odkryć Wodnika jest utopijna, ale zawsze zostaje coś, co daje ogólny pożytek. Trapią go nie rozpoznane jeszcze zjawiska przyrodnicze. Lubi rozwiązywać zagadki i przejawia dużą fascynację parapsychologię. Wodnik w ocenie sytuacji zachowuje dużą trafność i realizm. Nie zabiega o wysokie stanowiska, a jeżeli już je piastuje, to nie zaspokojenia własnych ambicji, lecz dla lepszego zrealizowania wyznaczonych zadań. W stosunku do otoczenia osoby spod znaku Wodnika są życzliwe, tolerancyjne, wielkoduszne, łatwo wybaczają doznane krzywdy i nie wykorzystują cudzych słabostek dla własnych korzyści. Rozgrywki personalne, kliki, grupy interesu ich nie interesują. Bez wahania bronią pokrzywdzonych. Przeciwnika nie starają się pokonać siłą, ale przekonać argumentami. Odznaczają się małą odpornością nerwową, stąd łatwo załamują się drobnymi nawet niepowodzeniami, ale duża siła wewnętrzna pozwala im na dość szybkie otrząśnięcie się psychiczne i ponowne przeanalizowanie zdarzeń. Wodnik ma umiejętność dostosowywania się do różnych sytuacji. Pomaga mu to wyjść nieraz obronną ręką z różnych opresji. Również jego nastrój bywa zmienny. Rozpacz przeradza się w krótkim czasie w euforię, a radość w strapienie. Osoby spod znaku Wodnika są doskonałymi wynalazcami, racjonalizatorami i prekursorami nowych rozwiązań. W znacznym stopniu przyczyniły się do postępu cywilizacyjnego.

 

Pani Wodnik

Cechą wyróżniającą panią spod znaku Wodnika jest duża atrakcyjność fizyczna, która idzie w parze z wielką kapryśnością charakteru. Jej zmienne nastroje mogą zachwiać każdym stabilnym związkiem. Odznacza się dużym poziomem umysłowym i robi z tego użytek. Dobrze sobie radzi w życiu, gdyż jest niezła organizatorką. Jeżeli potrzeba, potrafi wyzwolić w sobie dużo energii i przedsiębiorczości, a uczucia nie ograniczają jej działania. W porównaniu z innymi kobietami gorzej wypada jako gospodyni. Jeżeli nie ma pomocy ze strony męża, może dochodzić na tym tle do częstych scysji. Na co dzień pani Wodnik jest dziewczęca, pogodna i wesoła. Chętnie ubiera się w pastelowe kolory, jednak nie przywiązuje dużej wagi do mody i elegancji. Jej zainteresowania idą przede wszystkim w kierunku twórczej działalności. Dużo czasu poświęca na pielęgnację swojej urody, ale kupując kosmetyki bardziej kieruje się wyglądem flakonika niż jego zawartością. W sprawach erotycznych pani Wodnik zachowuje pewien dystans. Nie ulega czarowi wyznań miłosnych, nigdy się nie zapomina. Można ją zdobyć jedynie intelektem.

Pan Wodnik

Nie można go łatwo zaszufladkować do żadnego ze znanych dotychczas typów mężczyzn, gdyż jego zachowanie jest dziwne i zagadkowe. Sam łatwo wybacza doznaną przykrość, toleruje słabostki innych, wszystko przyjmuje z pobłażaniem i zrozumieniem. Nie ulega presji tradycji, zwyczajów czy zasad. Chce być niezależny. Jest pełen inwencji, stale coś ulepsza, usprawnia i reformuje. Ma wiele zapału do nowych idei, a swój entuzjazm lubi dzielić z innymi. Ze względu na swój oryginalny sposób myślenia i działania często bywa nie rozumiany. Broniąc swych koncepcji, wpada w zacietrzewienie. Umie pracować w zespole. Przez współpracowników ceniony jest za to, że stroni od intryg. Mimo że Wodnik ubiera się najczęściej z niewyszukana prostotą, uchodzi za dystyngowanego. Porusza się z kocią zręcznością, jest serdeczny, szuka bliskich sobie dusz, szybko je akceptuje, ale i szybko się rozczarowuje. Jest szczególnie wyczulony na fałsz i tylko prawdziwa szczerość może znaleźć jego trwałe uznanie. W doborze przyjaciół Wodnik kieruje się głównie intelektem partnerów, a nie ich statusem majątkowym czy zajmowanym stanowiskiem. W sprawach finansowych jest oszczędny, ale zdarza mu się być od czasu do czasu niezwykle hojnym, po prostu lub mieć gest. Wodnik lubi samotność, długie spacery, nawet odizolowanie się od otoczenia. Wpływa to na niego korzystnie, gdyż uspokaja go i odpręża. W pożyciu małżeńskim Wodnik nie jest łatwym partnerem. Przywiązuje jedynie wagę do poziomu intelektualnego partnerki, natomiast we wszystkim innym jest ignorantem. Do końca życia pozostaje niepoprawnym optymistą, zupełnie nie interesując się sprawami dnia codziennego. Siłą rzeczy obowiązki, szczególnie te przyziemne, ******ą na żonę.

 

Urodzeni w pierwszej dekadzie Wodnika (20 - 30 I)

Urodzeni w tej dekadzie znajdują się pod dodatkowym wpływem Wenus, która to planeta symbolizuje piękno, miłość i harmonię. Osoby z tej dekady myślami najczęściej bujają w obłokach, nie interesując się zupełnie sprawami przyziemnymi. Odznaczają się co prawda dużym poziomem intelektualnym i błyskotliwością , jednak są to wyizolowani idealiści. Trudno jest ich włączyć w system stałych obowiązków, gdyż przyświeca im głównie walka o szczytne ideały, często zgoła nierealne. Na co dzień są ludźmi miłymi, dobrotliwymi, tolerancyjnymi, nie interesują się plotkami, nie uczestniczą w żadnych rozgrywkach personalnych ani nie zabiegają o korzyści osobiste. Tam, gdzie mogą bronią słabszych i pokrzywdzonych, zwalczają wyzysk i niesprawiedliwość społeczną. Czynią to wyłącznie metodami pokojowymi, gdyż na walkę fizyczną są nazbyt bojaźliwi, sami ulegają przemocy. W pracy zawodowej, szczególnie zespołowej, są bardzo pożądani, gdyż ich pomysły organizatorskie i racjonalizatorskie przynoszą zauważalne efekty. Sami nie zabiegają o wyróżnienia ani o korzyści materialne. Z taką mentalnością trudno być człowiekiem zamożnym. Wodniki z tego okresu są bardzo uczuciowe i przeżywają duże namiętności. Szybko się zako****ą, lecz starają się nie okazywać tego po sobie. W wyznawaniu miłości i czułości są bardzo oszczędne. W dalszym pożyciu ce****e je liberalizm. Tolerują nawet kontakty pozamałżeńskie u swoich partnerek. Nie czują się wcale zazdrosne. Najważniejsza jest dla nich przyjaźń i zrozumienie.

 

Urodzeni w drugiej dekadzie Wodnika (31 I - 9II)

Urodzeni w tej dekadzie są pod silnym wpływem Saturna, planety symbolizującej w astrologii upływ czasu. Wodniki z tej dekady są niezwykle uduchowione, mają skłonność do mistycyzmu i parapsychologii. Są dużymi indywidualistami, lubią niezależność. Ich działania są z natury nowatorskie, ale bardzo często utopijne. Łatwo ulegają zwątpieniu, popadają w pesymizm i załamują się nerwowo. Jako że nie uzewnętrzniają swoich uczuć, trudno jest im pomóc i nawet najbliżsi nie zawsze mogą ich pocieszyć. W życzliwym otoczeniu Wodniki są pełne energii i inwencji. W warunkach niekorzystnych usuwają się w cień i pracują w pojedynkę. Najlepiej czują się w wolnych zawodach. W sferze erotycznej jest tak jak w ich życiu. Są otwarci na wszelkie rodzaje i formy miłości, tolerancyjni i lojalni. Jeżeli przestają kogoś darzyć uczuciem, przeprowadzają z nim szczerą rozmowę. Wodnika trudno jest utrzymać w małżeńskim systemie obowiązków, natomiast zupełnie znośne jest z nimi współżycie w wolnym związku.

 

Urodzeni w trzeciej dekadzie Wodnika (10 - 18 II)

Urodzeni w tej dekadzie są pod dodatkowym wpływem Neptuna, który w tym układzie ma wpływ raczej niekorzystny. Potęguje bowiem nadwrażliwość, emocjonalny chaos, idealizm i brak obiektywizmu. Osoby z tej dekady odznaczają się bardzo dużym intelektem, ale całkowitym brakiem praktycyzmu życiowego. To błędni rycerze oderwani często do życia, których myśli skierowane są w kierunku świata ponadzmysłowego. Mają nieprzeciętne zdolności, których nie zawsze udaje im się w pełni wykorzystać. Z tej grupy osób wywodzi się najwięcej wynalazców, odkrywców i teoretyków. Są to też najbardziej roztargnieni z ludzi. Krąży na ich temat wiele anegdot i dowcipów. O karierę ani fortunę nie zabiegają, a jeżeli nawet uzyskają majątek, to bardziej przez szczęśliwy przypadek niż wskutek świadomych działań. W pracy zawodowej są niezwykle przydatni i cenieni. Ponadto ce****e ich stała gotowość do poświęceń, lojalność w przyjaźni, wierność w małżeństwie. Często załamują się nerwowo - wówczas szukają ucieczki w alkoholu lub narkotykach. W życiu erotycznym bardzo trudno jest im znaleźć odpowiedniego partnera. Są zbyt mało zdecydowani, żeby wyznać uczucie wybranej osobie, a już zupełnie niezdolni do walki o nią. Dlatego wiele osób z tej dekady spędza życie samotnie.

 

Seks

 

ONA

Przeważanie uchodzi za ambitną , twórczą perfekcjonistkę, mało wyrozumiałą dla błędów innych. Seks nie należy do jej głównych zainteresowań. Może być idealną partnerką dla przeciętnego, umiarkowanego mężczyzny. Nie przeżywa gwałtownych namiętności. Seks w małżeństwie staje się dla niej rytuałem. Przed położeniem się do łóżka najpierw starannie powiesi swoją garderobę, dokładnie się umyje , wyperfumuje i uczesze. W łóżku brak jej spontaniczności oraz inicjatywy. Zdolna jest jednak przystosować się do różnych upodobań partnera i pod jego wpływem stać ją na wiele. Nie ma zahamowań, jednak czuje się głównie stroną dającą zadowolenie i pragnie przede wszystkim dogadzać partnerowi. Nie rozumie, że nic nie sprawi mu większej satysfakcji niż przyjemność, którą sama czerpałaby z niego. Orgazm nie jest dla niej wszystkim. Każda gra miłosna satysfakcjonuje ją, po czym szybko i zdrowo zasypia. Zdrady małżeńskie nie są jej ulubioną działalnością. Jest nią natomiast prowadzenie domu, urządzanie przyjęć i przyjmowanie gości. Lubi na siebie zwracać uwagę, podobać się i bawić.

ON

Ma duży temperament. Odnosi się to do jego sfery psychicznej. Kobiety traktuje jako istoty nieco mniej wartościowe. Podobnie jak Lew, skłonny jest wierzyć w najbardziej absurdalne mity, np. o wyższości rasy czarnej w budowie anatomicznej itp. Jako jeden z niewielu identyfikuje estetyczne piękno kobiety z jej wartością seksualną. Bliski jest mu pogląd, że seks to tylko jeden z objawów młodości, z którego się wyrasta , aby zająć się poważnymi sprawami, jak np. zarabianie pieniędzy itp. Często miewa żonę dokuczliwą i niezadowoloną, choć sam czuje się niewinny. Uporczywie tkwi w przekonaniu, że wszystko jest materialne oraz pomaga w domu. Nic dziwnego, skoro nie umie docenić kobiecej osobowości. Niestety, jedzenie czy środki materialne nie zastąpią partnerce zaspokojenia seksualnego. Kobieta postawiona w takiej sytuacji bądź szuka na własną rękę tego, co jej się od życia należy, bądź staje się oziębła, złośliwa, znerwicowana i wyżywa się na domownikach. W opisanej sytuacji Wodnik uważa się zawsze za stronę pokrzywdzoną. Nie dopuszcza myśli, że jego szczytowe osiągnięcia są mizerne w porównaniu z przeciętną aktywnością innych mężczyzn. Swoją nieznośną żonę traktuje z dużą dozą wyrozumiałości, dochodząc do przekonania, że ona nie bardzo odpowiada za swoje czyny. W dalszej konsekwencji może albo zgorzknieć z poczuciem pokrzywdzenia, albo dostać się w orbitę zainteresowań kobiety i zimnej i despotycznej, przy której może się od czasu do czasu poczuć mężczyzną.

 

Sfera zawodowa

 

Podwładny

Jest chyba najbardziej uniwersalnym pracownikiem Nie posiada wybitnych cech ani dominujących uzdolnień, jednak w wielu zawodach poradzi sobie bez trudu. Od razu też trzeba zaznaczyć, że jest to typ niezwykle dynamiczny i z pewnością źle będzie się czuł w pracy biurowej czy wymagającej kilkugodzinnego ślęczenia. Przede wszystkim jest to osoba myśląca bardziej przenikliwie od innych. Ma wizję swojej pracy, intuicję i zdolność błyskawicznego kojarzenia faktów. Wodnik cieszy się ogólną sympatią. Bierze się ona z życzliwego stosunku do świata. Nie miewa uprzedzeń do nikogo, jest tolerancyjny i wyrozumiały. Potrafi inspirować kolegów coraz to nowymi pomysłami lub innym widzeniem spraw. Woli komuś powiedzieć słowo pochwały lub komplement niż przykrą prawdę. Ta jego powszechna życzliwość jest w gruncie rzeczy powierzchowna, gdyż nie preferuje nikogo szczególnie, a traktuje raczej w kategorii zbiorowej. W stosunkach międzyludzkich nie jest konfliktowy. To nie znaczy, że jest niedołęgą. Dzięki swojej błyskotliwości potrafi z uśmiechem znaleźć korzystne rozwiązanie i wyjść na swoje. Odpowiednio wykorzystany, Wodnik jest bardzo wydajny i niezastąpiony dla firmy.

 

Przełożony

Wodnik nie dąży do zajmowania kierowniczych stanowisk. Nie oznacza to jednak, że nie ma predyspozycji, raczej jest niechętny pracy papierkowej. Jeżeli Wodnik zostaje przełożonym, to dzieje się ku zadowoleniu podwładnych. Jest przez nich bardzo lubiany i ceniony. Jego zdolności i inteligencja potrafią pokonać wiele problemów zawodowych. W stosunku do podwładnych nie wywyższa się, a raczej znosi wszelkie bariery, traktując ich bardziej po koleżeńsku niż w kategoriach przełożony - podwładny. Nie sprawia mu satysfakcji komenderowanie ludźmi, łajanie czy prawienie morałów. Zamiast kogoś skarcić, woli w sposób dowcipny, często przejaskrawiony, uwypuklić winę pracownika. Intuicja pozwala mu dobierać właściwych współpracowników i odpowiednio wykorzystać ich zawodowo. Cechą szefa - Wodnika jest również to, ze nie lubi on zbyt szczegółowo wyjaśniać, nie mówiąc już o powtarzaniu kwestii zawodowych. Podwładni muszą przy nim odznaczać się dużą samodzielnością. Wodnika ce****e praca zrywami. Nieraz jest to temp zwariowane, szczególnie kiedy mu przyjdzie do głowy jakiś fantastyczny plan. Kiedy indziej zauważalne są okresy bezczynności. Budzi to często niezadowolenie załogi, ale za to pozytywne cechy szefa zdecydowanie biorą górę nad drobnymi mankamentami w jego stylu pracy.

Partnerka spod znaku Wodnika

Pani Wodnik jest życzliwie nastawiona do całego świata. Jako kandydatka na partnerkę życiową jest podobno wygraną na loterii. Kto ją pojmie za żonę, jest szczęśliwy. Jest pracowita, gospodarna i zaradna. Ma szerokie zainteresowania, jest wielką intelektualistką i nie brakuje jej temperamentu. Mimo tych zalet, trudno jest jej znaleźć odpowiedniego partnera. Szczególnie w młodym wieku może pochopnie wyjść za mąż i później tego żałować. Jeżeli nie zawrze związku małżeńskiego zbyt wcześnie, to po trzydziestce staje się zbyt ostrożna i ewentualny partner musiałby być najwyższej klasy. Jeżeli wybierze właściwego człowieka na męża, w ich rodzinnym gniazdku szczęście często gości. W przypadku pomyłki załamuje się i najczęściej decyduje na rozwód. Życie erotyczne nie jest treścią jej życia, ale ten obowiązek małżeński wykonuje solidnie i z perfekcją. Brak tylko z jej strony spontaniczności. Jest to zrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę, że oddaje się, aby zadowolić partnera, natomiast jej samej wystarczyłyby same tylko pieszczoty. Lubi jednak podobać się mężczyznom i być obiektem ich pożądania.

 

Partner spod znaku Wodnika

To wielki indywidualista. Lubi bujać w obłokach, miewa fantastyczne wizje, tak że domownikom nie nudzi się w jego towarzystwie, ale często pieniędzy nie starcza do pierwszego. Na co dzień jest wesoły, pogodny i ustępliwy, co nie oznacza, że nie potrafi zdecydowanie i konsekwentnie realizować swoich zamierzeń. Do zalet Wodnika trzeba zaliczyć też szczerość i prawdomówność. Optymistycznie patrzy na życie i chciałby koniecznie przyczynić się do uszczęśliwiania ludzkości. W codziennym pożyciu jest zgodny i uczynny, ale budżetem domowym musi od początku do końca zarządzać żona. W sferze erotycznej traktuje kobiety jako obiekty seksu, nie zagłębiając się zbytnio w ich psychikę. Co gorsza, sprawy łóżkowe stawia na dalszym planie. Siłą rzeczy powoduje to niezadowolenie partnerki o większym temperamencie. Staje się przez to oziębłą i znerwicowana.

 

Kto z kim, czyli powinowactwo serc

 

Wodnik z Baranem

Nie jest to najszczęśliwsze skojarzenie. Baran jest zbyt gwałtowny i gruboskórny dla wrażliwego Wodnika. Po początkowym wzajemnym zauroczeniu, natura Barana do o sobie znać. Lepiej uniknąć wcześniej przyszłych spięć i nerwowości.

 

Wodnik z Bykiem

Związek niezwykle trudny. Byk potrzebuje więcej ekspresji i spontaniczności, a nie tylko biernego poddania się jego woli. Ponadto będą istnieć stałe spory w związku z fantastycznymi planami Wodnika i konserwatyzmem Byka.

Wodnik z Bliźniakiem

W tym związku zaznaczy się przede wszystkim brak stabilności. Będzie wam towarzyszył nieustanny ruch i poczucie tymczasowości. Dodatkowo będzie was różnić sposób bycia i odmienne podejście do spraw seksu.

Wodnik z Rakiem

To jest to! Możecie się znakomicie uzupełniać. Inwencja Wodnika spowoduje, że Rak często będzie decydował się wyjść ze swojej skorupy. Niesnaski, chociaż liczne, nie będą mieć istotnego znaczenia dla waszego pożycia.

Wodnik z Lwem

Możecie wspólnie wiele dokonać. Lew jest silny i hojny, Wodnik za to doskonałym psychologiem, mogą więc fantastycznie się uzupełniać. Szczególnie Lew zyska dużo, chociażby dzięki intuicji Wodnika i jego pomysłowości. Temu ostatniemu przyda się poczucie bezpieczeństwa, które może mu zapewnić partner.

 

Wodnik z Panną

To dwie różne osobowości. Wodnik buja w obłokach, Panna mocno trzyma się ziemi. Łączy ich inteligencja i wzajemny szacunek. Związek ma poważne szanse przetrwać próbę czasu, jeżeli domowym ogniskiem będzie zawiadywać Panna.

 

Wodnik z Wagą

Wspólnie możecie podbić każde towarzystwo, będą wam zazdrościć takiego skojarzenia. Proza życia jednak będzie o wiele bardziej trywialna. Same rozmowy mogą wszystkiego nie wyjaśnić, a namiętność w waszym wydaniu będzie ledwie namiastką.

Wodnik ze Skorpionem

Tajemniczość Wodnika pociąga Skorpiona. Ponadto docenia walory umysłowe partnera. Początek może być bardzo obiecujący, zaś o trwałości związku zdecyduje zapewne cierpliwość obojga. Natomiast jako przyjaciele przetrwalibyście wieki.

 

Wodnik ze Strzelcem

Oboje jesteście idealistami. Potraficie znakomicie się rozumieć, odbywać wspólne eskapady i czynić rzeczy szalone. Czy to jednak wystarczy na związek na całe życie? Warto chyba spróbować.

 

Wodnik z Koziorożcem

Koziorożec jest również poważny, ale bardzo mocno chodzi po ziemi. Umożliwia to temu związkowi względną egzystencję, a zarazem duże uduchowienie. Co prawda Wodnika może nieraz irytować zachowawczość partnera, ale nie przecież róży bez kolców.

 

Wodnik z Wodnikiem

Będziecie się znakomicie rozumieć w sferze sztuki, szczytnych idei i podejścia do życia w ogóle, natomiast wasze uczucia pozostaną na niskim poziome. Oboje nie wychylicie się poza kredytowe koło waszych samo ograniczeń.

Wodnik z Rybą

Połączą was marzenia, wrażliwość i lęk przed światem. Dzielić zaś mogą kłopoty materialne i bytowe. Jeśli będziecie połączeni jakimś nadrzędnym celem, wówczas będzie łatwiej. W przeciwnym wypadku możecie uważać, że świat was nie rozumie.

 

Jak zdobyć Wodnika

 

ONA

Jak ją pozyskać i utrzymać?

Najwłaściwsze wydaje się podejście partnerskie. Płaszczyzna koleżeńska umożliwia zaprezentowanie własnych atutów oraz zdobycie jej zaufania. Ona docenia szerokie horyzonty umysłowe partnera, ale domaga się docenienia własnej inteligencji i wiedzy. Należy uważać, aby jej nie zrazić dążeniem do zbliżenia seksualnego ani przejawami zazdrości. Współżycie z nią nie będzie trudne, jeśli spełni swoje ambicje zawodowe oraz nie będzie przeciążona obowiązkami domowymi. Również musi mieć niezbędny margines swobody.

Co zrobić, żeby cię porzuciła?

Ograniczenie jej aktywności zawodowej i swobody oraz sceny zazdrości powinny już w wystarczającym stopniu zniechęcić ją do partnera. Nadmiar obowiązków domowych powinien jeszcze to przyspieszyć.

ON

Jak go zdobyć i utrzymać?

Marzy o kobiecie, dla której stanowiłby centrum zainteresowań. Chciałby, żeby dla niego zrezygnowała z własnych ambicji i stworzyła mu wygodny dom oraz była jego cichą przystanią wśród życiowych trudności. Współżycie z nim może być trwałe, jeśli partnerka pogodzi się z brakiem praktycyzmu u niego, nie będzie czyniła mu częstych wymówek o raz potrafi zaprezentować jego osiągnięcia w ich otoczeniu.

Co zrobić, żeby cię porzucił?

Sposobów jest w tym przypadku wyjątkowo dużo. Jednym z bardziej skutecznych jest wywieranie na niego presji, aby o wiele intensywniej wywiązywał się ze swoich obowiązków w łóżku. Ponadto można krytykować jego małą praktyczność życiową, niewielkie zarobki itp. Czułym punktem jest jego hobby. Deprecjonowanie tej pasji lub utrudnianie jej kultywowania przeżyłby bardzo ciężko.

Share this post


Link to post
Share on other sites
arabika

Wodnik - Kobiety spod znaku Wodnika są gospodarne, zaradne i pracowite, o wielkim temperamencie i szerokim horyzoncie myślowym. Interesują się wszystkim, nierzadko ujawniają się jako intelektualistki. Chwilowe niepowodzenia, które ich także nie omijają, pokonują rozwaga, umiejętnościami współżycia w społeczeństwie. Często także przewodzą mężczyznom. Mężczyźni urodzeni pod znakiem Wodnika stanowią wspaniały typ na idealnego małżonka. A ponieważ planeta niezwykle ukierunkowuje myślenie i działanie mężczyzny - a jest ono typu stoickiego - stad też staja się oni łagodni, pełni pogodnego ducha, dobrotliwi oraz bardzo towarzyscy. Związek małżeński kobiety Wodnika z mężczyzną Wodnikiem jest w każdym przypadku doskonałym związkiem, a rodzą się z niego zdolne dzieci, choć charakterem odbiegające od rodziców. Osoby spod znaku Wodnika ce****e spokój, szczerość, otwartość na towarzystwo, dobroduszność, która nieraz przynosi może zmartwienia. A ponieważ Wodniki są uprzejme, cierpliwe, spokojne, nie denerwują się, nieczęsto ujawniają gniew. Kobietę lub mężczyznę będących pod wpływem Wodnika, można także rozpoznać po zewnętrznym wyglądzie, albowiem przywiązują oni dużą wagę do wyglądu. Są zadbani o subtelnej powierzchowności, gustownie, a nawet elegancko się noszą. Kochają się w tytułach. Nierzadko trąca czas by dowiedzieć się co o nich myślą, sadza inni ludzie, a zwłaszcza osoby spod znaku Wodnika. Te opinie o sobie biorą sobie do serca - by zaś poprawić swoje postępowanie, zasięgają porad osób urodzonych pod znakiem Raka. Rady te jednak nie przypadają im do gustu, dlatego nieraz Wodniki bywają rozczarowane. Mimo to, zawsze emanuje z nich spokój, a mając dar umiejętnego współżycia, są mile widziani w towarzystwie, na które oddziaływają uspokajająco.

Porady dla osób urodzonych spod znakiem Wodnika:

Wpływ Wodnika na osoby urodzone pod jego znakiem jest przemożny, pozytywny i niezwykle korzystny. Chwilowe niepowodzenia w ich życiu szybko przemijają i powraca spokój, lad i koniunktura. Dlatego osoby urodzone pod znakiem Wodnika, mogą i powinny śmiało podejmować plany życiowe, które w 90 procentach realizowane będą pomyślnie. Pisane jest im także powodzenie w zawodzie i duże sukcesy handlowe. Nie powinny zrażać się byle drobnym niepowodzeniem, a także sytuacja o znamionach dramatycznych, bowiem i te szybko przeminą. Wodniki muszą być przygotowane i na to, że tragicznych wydarzeń w życiu mogą mięć kilka, które jednak pozytywny mięć będą epilog. Zdrowie osób spod znaku Wodnika jest ogólnie dobre, mimo to powinny one dbać o właściwa kondycje, troszczyć się o prawidłowy tryb życia, nie forsować swych nerwów, troszczyć się o równowagę ducha.

 

WODNIK (20 lub 21 stycznia do 19 lub 20 lutego, w zależności od roku)

Jedenasty znak zodiaku, stały, męski, drugi znak zimy, odpowiada okresowi, kiedy korzenie zaczynają się rozrastać.

To jedna z najbardziej interesujących, ale i najbardziej niejednoznacznych faz zodiaku. Wśród urodzeniowych Wodników spotkać możemy zarówno przedstawicieli skrajnej lewicy, jak i faszyzujących prawicowców, ludzi postępu, jak i nieprzejednanych konserwatystów, zwolenników rewolucji seksualnej, jak i obyczajowych purytanów czy zakamieniałych wrogów pornografii pod wszelkimi postaciami. Tradycja astrologiczna przypisuje tej fazie tolerancję, niezależność, oryginalność i wizjonerstwo, natomiast do wad zalicza brak poczucia rzeczywistości, niepraktyczność, a czasem fanatyzm - zwłaszcza w jednej, wybranej przez samego zainteresowanego dziedzinie, która staje się jego obsesją. W konsekwencji Wodnikom zaleca się częstsze przebywanie wśród ludzi i interesowanie się ich problemami. Nie zaszkodzi też więcej uśmiechu i poczucia humoru na codzień. W kontaktach partnerskich dobrze będzie uszanować zdanie drugiej strony i postarać się zrozumieć jej racje. Szanse rozwoju dla tej fazy zodiaku tkwią w lepszym rozeznaniu ludzkich emocji i wynikających z nich potrzeb. Największym zagrożeniem byłoby natomiast zatrzymanie się na poziomie abstrakcyjnych idei i dążeń nie mających bezpośredniego związku ze społeczną rzeczywistością.

 

ŻYWIOŁ: powietrze

ZNAKI SPRZYJAJĄCE: Byk, Rak, Waga, Strzelec.

ZNAKI NIESPRZYJAJĄCE: Lew, Panna, Koziorożec.

CIAŁO NIEBIESKIE: Uran

SZCZĘŚLIWE KAMIENIE: ametyst, akwamaryn.

KAMIENIE NIEZALECANE: rubin, diament, kryształ górski.

SPRZYJAJĄCE KOLORY: turkusowy, cynobrowy, zielony.

NIESPRZYJAJĄCE KOLORY: czerwony, czarny.

ZALECANE DZIEDZINY ŻYCIA ZAWODOWEGO: technika i wynalazczość, nauka, kultura, komunikacja, handel, rzemiosło.

NIEZALECANE DZIEDZINY ŻYCIA ZAWODOWEGO: służba zdrowia, wojskowość, wymiar sprawiedliwości, administracja.

POŻĄDANE CECHY U PARTNERA LUB PARTNERKI: tolerancja i wyrozumiałość, otwartość i ciekawość świata, inicjatywa, konsekwencja, zdolności organizacyjne.

NIEPOŻĄDANE CECHY U PARTNERA LUB PARTNERKI: małostkowość, nietolerancja, materializm, chęć zysku za wszelką cenę, konformizm, brutalność, ślepy upór.

Pora roku: Zima

Chłodne wiatry wieja nad zamarzniętą ziemią, a mrożone zamienia wodę w lód. Jednak pojawiają się pierwsze oznaki kiełkującego życia - korzenie puszczają pędy.

Żywioł: Powietrze.

Czyste, mroźne, z serca zimy. Podobnie jak symbol tego znaku, powietrze wibruje ponad ponad zamarznięta ziemią, pobudzane przez chłodne wiatry i oślepiający blask słońca.

Kolor: Burgund, wszystkie odcienie szarego i srebra.

Znak przeciwny i dopełniający: Lew

Skojarzenia anatomiczne: nogi, kostki, pięty, nerwy.

Miejsca geograficzne: Kraje : Australia, Chile, Etiopia, Gambia, Mongolia, Szwecja, Watykan, Wenezuela.

Miasta: Brema, Hamburg, Salzburg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Natka2

WODNIK (20 I - 18 II)

 

Znakiem tym rządzą Uran i Saturn, a wypadkową ich działań jest intelekt, odkrywczość i nietuzinkowe spojrzenie na istotę żyda. Ludzie urodzeni w tym znaku na ogół nie pragną wielkiego bogactwa ani władzy, a jeżeli to uzyskują, to w wyniku oryginalnych posunięć i nowatorskich pomysłów, ale nigdy majątek i władza nie są celem ich życia. Oryginalne i szersze spojrzenie na sprawy życiowe powoduje, że ludzie ci bywają czasami niezrozumiani. W miłości nie przejawiają specjalnego temperamentu, dla nich rzeczą najważniejszą jest porozumienie duchowe. Podstawowym kryterium wyboru partnera przez Wodnika jest jego intelekt Wodniki na ogół są otwarci na wszelkie formy miłości, nie przerażają ich żadne dewiacje, tak w seksie jak i w życiu ciągle poszukują nowości. W trwałym związku Wodnik zawsze pozostanie indywidualistą, który podświadomie boi się utraty wolności, za to zazdrość u Wodników jest rzeczą rzadką.

 

PANI WODNIK

 

Z uwagi na błyskotliwy intelekt, niekonwencjonalne i niekiedy śmiałe zachowania, panie Wodniki mają duże powodzenie wśród mężczyzn. Ale oszuka się ten, kto od razu liczy na sukces w zalotach. Wybrańcy łych kobiet muszą imponować rozumem i nietuzinkowym sposobem bycia. Należy pamiętać, że panie z pod tego znaku są mistrzyniami w niedotrzymywaniu obietnic seksualnych. Pani Wodnik w miłości najczęściej jest perfekcjonistką o niesłychanie liberalnym podejściu do spraw uczuć i niekonwencjonalnych form miłości. Nie gorszy jej, ale często podnieca fakt mnogości doświadczeń seksualnych partnera. Również bardzo ją może zafascynować tajemniczość kochanka. Z wyrażaniem prawdziwych uczuć najczęściej zwleka.

 

PAN WODNIK

 

Sprawy objęte seksem są u panów Wodników są najczęściej spychane na dalszy plan, chyba, że chodzi o zaspokojenie ciekawości. Wprawdzie temperament ma tylko przeciętny, ale marzy o fascynujących przygodach, nietuzinkowych doznaniach erotycznych, natomiast małżeństwa najczęściej będzie unikał. Jeżeli już się ożeni, to w żonie będzie szukał przyjaciela, zrozumienia, a nie zmysłowego wyrafinowania, które nie jest mu potrzebne. Zawsze będzie robił coś na opak, łamał konwenanse, ale naprawdę będzie czuł niedosyt czegoś, czego sam nazwać nie potrafi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gwiazdologia

Rzadko wypowiadam się na temat znaków zodiaku, ale tym razem się wypowiem. Otóż - ta pani - Filmweb.pl - filmy takie jak Ty! - ma siedem (!) planet w Wodniku. Czyli jest to mega - ultra - nieprawdopodobnie silny Wodnik. I ... wyróżnia się w jakiś sposób jako Wodnik. Zapraszam więc: Bajka o tym, jak siedem planet w Wodniku nie stworzyło nowego Edisona. Ť Gwiazdologia

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gwiazdologia

Trochę Wam urozmaicę każdy znak, mam nadzieję, że Arabika się ucieszy.

 

WODNIK

Miejsce szczególnej godności - Saturn oraz Uran. Saturn z tego względu, że Wodnik jest znakiem stałym (otóż to - jednak) i zdania nie zmieni tak często jak znaki zmienne (Bliźnięta, Strzelec np). Bywa nawet apodyktyczny. Uran dlatego, że Wodnik to odkrywcy. A bycie odkrywcą wymaga rewolucyjnego podejścia, albo ... roztrzepania. A Uran to jedno i drugie, częściej też niż zwykle... nagłe wypadki, albo olśnienia (zarówno na polu umysłu, jak i ciała).

 

Miejsce szczególnego osłabienia - Słońce. Ano, z tej przyczyny, że wynalazcy i propagatorzy idei (Wodnikowa świadomość tzw) odkładają swoje ego albo blask na półkę. I im bardziej to zrobią, tym bardziej świat ich doceni (często niestety po śmierci).

 

Ery Wodnika nie mamy. "Wyszła" np P. Leonowi Zawadzkiemu na rok 2200 ;-) . Logonia - 021 z notesu astrologa

Metaforycznie zaś mamy, pod postacią internetu, telefonii, wi-fi, podczerwieni, ekranów dotykowych, etc. Bo elektronika to ogólnie Wodnik.

 

Pozdrowienia!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ismer

Entuzjasta bystry, żywy – receptywny i ruchliwy.

Ma ambicje naukowe – i dążenia wolnościowe.

Zmiany i urozmaicenie – stoję u Wodnika w cenie.

Niezależność i swoboda – szczęścia jego życiu doda.

 

L.Szuman

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...