Jump to content
Pysiaczek

SKORPION - szczegółowy opis.

Recommended Posts

Pysiaczek

23 października - 21 listopada

Charakterystyka ogólna

Ósmy z kolei znak zodiaku patronuje osobom obdarzonym największą inteligencja i odczuwającym największy popęd seksualny z całego niebieskiego zwierzyńca. Skorpion należy do trygonu wodnego. Cechy charakterystyczne dla osób z żywiołu wodnego podano już wcześniej - patrz Rak. Ze względu na pozycję Słońca w cyklu rocznym, Skorpion należy do tzw. Krzyża stałego. Przynosi on tym znakom stałość, wytrwałość oraz przywiązanie do osób i rzeczy. Wzmacnia również wytrzymałość i kontynuację wszelkich przedsięwzięć. Skorpion znajduje się pod wpływem aż dwóch planet: Marsa i Plutona. Początkowo znano tylko Marsa, ale z chwilą odkrycia w 1930r. Plutona stwierdzono jego wpływ astrologiczny na osoby urodzone pod znakiem Skorpiona. Wpływ Marsa jest bardzo silny. Potęguje on u swoich podopiecznych dynamizm, odwagę, bojowość, rycerskość i pracowitość, a także gwałtowność, popędliwość i skłonność do waśni. Wpływ Marsa jest najsilniejszy między czterdziestym drugim a pięćdziesiątym szóstym rokiem życia. Koniunkcje Marsa z innymi planetami mogą wzmagać u Skorpiona prowokowanie do kłótni i niesnasek w rodzinie oraz w swoim otoczeniu. Pluton także należy do planet niekorzystnie oddziałujących na ludzi urodzonych pod znakiem Skorpiona, ale wpływ jego nie jest jeszcze do końca zbadany.

 

Negatywy

Jednoznaczna ocena osób urodzonych pod znakiem Skorpiona jest niezwykle trudna. Wynika to ze skumulowania w nich ogromnego potencjału inteligencji, przebiegłości, pracowitości, złośliwości i seksu. Ze względu na wrodzoną bojowość, Skorpion przypomina Baran, z tą jednak różnicą, że Baran jest uważany za mistrza ataku, zaś Skorpion za mistrza obrony. Nie rezygnuje z żadnej okazji do walki, wystarczą mu nawet błahe powody. Jeżeli zdarzy się, że odda pole bez walki, to tylko dlatego, że w danej chwili nie widział szans na zwycięstwo. Na pewno jednak zaatakuje w dogodniejszej sytuacji. Skorpion może przegrywać bitwy, ale nie całe wojny. Oprócz ogromnej wojowniczości, jest przebiegły, ma zdolności strategiczne, zimną krew, życiową chytrość i nieustępliwość. W swoim odwecie nie zna pobłażliwości, tak jak nie ma litości dla nieudaczników i słabszych od niego. Skorpiona nie można przekupić ani ugłaskać. Nie wierzy w dobre intencje ani w szczerość komplementów. Skorpion bardzo nie lubi, jak ktoś nim komenderuje, łaje go czy stroi sobie z niego żarty. Jeżeli tylko będzie miał okazje, zawsze odda z nawiązką. Nie lubi też, jeżeli w jego obecności ktoś zbiera zaszczyty i komplementy. Nie potrafi tego obojętnie słuchać. Dowcip Skorpiona jest tak samo groźny, jak jego jad. Potrafi błyskawicznie wychwycić słabe punkty swoich rozmówców i dopiec im do żywego. Narazić się Skorpionowi jest bardzo łatwo, a zaprzyjaźnić z nim niezwykle trudno.

Pozytywy

Oprócz trudnych cech charakteru, Skorpion ma również wiele zalet. Swoimi możliwościami umysłowymi służy otoczeniu, potrafi pomóc przyjaciołom jak nikt inny, a jego zaangażowanie może wszystkich wprawić w zdumienie. Ponadto Skorpiony mają szczególny powab dla płci przeciwnej, który przynosi im zadziwiające efekty. Niezwykle istotną sferą u Skorpiona jest erotyka i seks. Uczucie stanowi dla niego podłoże wszelkich działań, a jego temperament seksualny jest największy w całym zodiaku. Energia ta skierowana na działalność zawodową przynosi Skorpionowi znaczące efekty. W miłosnych zapasach jest on niewyczerpany. Gdy inni mają już dosyć, on dopiero rozkręca się, a po chwili odpoczynku gotów jest rozpocząć zabawę od początku. Złośliwość Skorpiona jest już klasyczna, ale na szczęście swoją energię i agresję kieruje na pracę zawodową lub na swoje zamiłowania. Potrafi osiągać niebywałe sukcesy na tym polu. Efekty interesującej go działalności znacznie łagodzą chropowatości jego charakteru. Skorpion angażuje się w pracy nie dla pieniędzy i zaszczytów, ale dla samej walki z problemami. Nie znosi zastoju, musi przez całe życie z kimś lub z czymś się zmagać i być górą. Inaczej chęć zemsty nie pozwoli mu spokojnie myśleć o przyszłości. Walka stanowi dla Skorpiona nie tyle konieczność, co namiętność. We wszystkich działaniach targają nim silne emocje, dlatego zawsze jest w nim tyle siły i zdecydowania.

Pani Skorpion

Pani Skorpion obdarzona jest największym temperamentem seksualnym spośród całego zodiaku. Uwielbia seks i nawet chętnie przyznaje, że jest z natury nienasycona. Swoje potrzeby zaspokaja bez zahamowań, o ile nie jest skrępowana konwenansami. Seks fascynuje ją jako cel i działalność. To co czuje, jest zgodne z tym , co uzewnętrznia. Bywa na ogół atrakcyjna i to nie tylko w swoim wyglądzie, ale i w sposobie bycia. Ma ogromne, zgoła niewyczerpane pokłady energii. Jej ciało napawa ją dumą. Dba więc o nie i utrzymuje w dobrej formie. Jej temperament nie słabnie nawet do późnej starości. Pani Skorpion nigdy nie narzeka na brak partnerów. Interesują ja wszelkie publikacje mogące poszerzyć jej wiedzę na temat seksu i zwiększyć sumę doznań. Niczego nie stara się robić pod przymusem. Kocha seks i mężczyzn, jednak nie ogranicza się tylko do łóżka. Dużą przyjemność odczuwa również podczas zabawy, rozmowy czy przebywania w towarzystwie. Jeżeli mężczyzna poszukuje nieskrępowanej zabawy w łóżku, może ją właśnie znaleźć z panią spod znaku Skorpiona, gdyż potrafi być ona wirtuozem miłosnych poczynań. Kobieta spod tego znaku jest smakoszem i trudno się dziwić, że jedno, nawet najlepsze, danie nie może jej zadowolić. Dlatego więc szuka coraz to nowych przeżyć. Jej stosunku pozamałżeńskie, o ile takie mają miejsce, nie wynikają z niedostatecznej kondycji lub temperamentu męża, a raczej z pragnienia przeżycia nowych wrażeń. Jeżeli mąż jest człowiekiem, którego kocha lub darzy szacunkiem, będzie na swój sposób lojalna. Duchowo go nie zdradzi. Jej przygody seksualne służą wyłącznie przyjemnościom i nigdy nie naruszą istniejących więzi. Ona potrafi rozdzielić, jak żadna inna kobieta, seks od miłości. We współżycie wprowadza ciepło, delikatność, uczucie i radosną swobodę.

 

Pan Skorpion

Mężczyzna spod tego znaku jest z natury refleksyjny, obdarzony potężną intuicją, jest niezwykle dynamicznym i pełnym inicjatywy organizatorem. Nie pobłaża własnej ani cudzej słabości. To świetny taktyk, umiejętny i bezwzględny gracz, burzący - aby odtworzyć, tworzący - aby zburzyć. Jest skrajnym indywidualistą. W obejściu bywa zazwyczaj szorstki i prowokacyjny. Skorpion reprezentuje siłę i wolę. Gorzej jest u niego liczyć. Jego myśli są zaprzątnięte seksem. Każdą kobietę, z która bliżej się zetknął, będzie chciał sobie podporządkować. W uczuciach nie jest stały, gdyż za bardzo pociąga go płeć odmienna. Jego przeżycia w tym względzie są powierzchowne. Szybko przechodzi nad nimi do porządku dziennego. Przy takiej aktywności jego możliwości zaczynają wyczerpywać się już w średnim wieku. Staje się przez to znacznie spokojniejszy i kieruje swój wysiłek na inne dziedziny życia. Pan Skorpion jest bardzo zazdrosny o obiekt swoich pożądań. Od partnerki wymaga wierności, maksymalnego zaangażowania w prowadzenie domu i troskliwego wychowywania dzieci. Sam też bardzo kocha dzieci. Ma wysokie wyobrażenie o sobie i swoich manierach. Nie znosi sprzeciwu, a nawet odmiennego zdania. Skorpiony na niższym poziomie intelektualnym mogą wykorzystywać swoje opanowanie, zimną krew, przebiegłość i mściwość w niecnych zamiarach. Spod tego znaku wywodzi się, niestety , wielu zbrodniarzy i wyrafinowanych przestępców. Nie można jednak tego uogólniać, gdyż człowiek nie rodzi się zbrodniarzem, lecz kształtuje go środowisko.

 

 

Urodzeni w pierwszej dekadzie Skorpiona (24X - 2XI)

Urodzeni w tej dekadzie są pod podwójnym wpływem Marsa. Silne oddziaływanie tej planety sprawia, że urodzeni w tym okresie są najbardziej wojowniczy i agresywni ze wszystkich Skorpionów. Ponadto są to osoby o ogromnej dynamice, energii życiowej i ambicjach. Przez całe życie Skorpiony starają się wykazać swoją wyższość nad innymi, podporządkować sobie za wszelką cenę otoczenie. Owa aktywność w połączeniu w wytrwałością i inwencją przynosi wymierne rezultaty w ich pracy zawodowej, jednak jest kłopotliwa w życiu osobistym. Swoim sposobem bycia zrażają do siebie otoczenie, mimo że z natury są i bardzo chcą być towarzyscy. Ignorowanie zaś cudzej psychiki i wrażliwości, operowanie nieodpowiednimi żartami powoduje izolowanie się od nich towarzystwa. Trzeba jeszcze dodać, że pomimo takich przywar Skorpiony wcale nie kwapią się do przeprosin czy zadośćuczynienia. Znajduje to również swoje odbicie w związkach małżeńskich. Są one często nieudane, również i z tego względu, że Skorpiony w ogóle, a z pierwszej dekady w szczególności, mają duże potrzeby seksualne, zaś hamulce w tym względzie wyjątkowo słabe. Prowadzi to, rzecz jasna, do niewierności małżeńskiej, o ile swoich potrzeb Skorpion nie zaspokoi w pełni w łożu małżeńskim.

 

Urodzeni w drugiej dekadzie Skorpiona (3 - 12 XI)

Urodzeni w tej dekadzie są pod opieką Marsa i Urana. Jeżeli wpływ Urana jest korzystny, wówczas wzmacnia u swoich podopiecznych niezależność, oryginalność, intuicję, tolerancję i nowatorstwo. Przy niekorzystnym układzie innych planet potęguje ekscentryczność, irracjonalność, nieodpowiedzialność, chaotyczność i nieobliczalność. Wpływ obydwu planet powoduje, że większość osób urodzonych w tym okresie to ludzie wyjątkowi. Potrafią nie tylko sami być bojownikami o wolność, tworzyć nowy ład, zadziwiać dynamiką i siła woli, ale pociągać i inspirować od tego innych. Skorpiony z tej dekady to na ogół ludzie bardzo inteligentni, oryginalni i niekonwencjonalni. Doskonale sobie radzą na stanowiskach kierowniczych i to zarówno w pracy zawodowej, jak i społecznej. Przy kumulacji niekorzystnych cech charakteru osoby te przejawiają dużą agresję, chęć przewodzenia za wszelką cenę oraz nietolerancję w stosunku do osób o innych poglądach. Najczęściej cechy te u poszczególnych osobników są przemieszane, stąd spotykamy Skorpionów uczciwych i obiektywnych, lojalnych i przyjacielskich. W przeciwieństwie do rówieśników z pierwszej dekady, ci są mile widziani w towarzystwie, gdyż dysponują dużą wiedzą, błyskotliwą oceną, dowcipem i są na ogół dobrymi mówcami. Czasem jednak trudno przewidzieć do końca ich reakcje i mogą zaskoczyć czymś nieprzyjemnym Ich życie osobiste i małżeńskie jest o wiele szczęśliwsze od urodzonych w poprzedniej dekadzie, aczkolwiek i oni ce****ą się wybujałym erotyzmem, a więc i z wiernością małżeńską nie jest najlepiej.

 

Urodzeni w trzeciej dekadzie Skorpiona (13 - 21 XI)

Urodzeni w tej dekadzie są pod podwójnym wpływem Marsa i Wenus. Wenus łagodzi groźne wpływy Marsa, przez co Skorpiony z tej dekady są najłagodniejsze i najmniej konfliktowe z całego znaku. Odznaczają się charakterystyczną dla skorpionów inteligencja i życiową elastycznością, jednak nie dążą na siłę do zdominowania otoczenia. Starają się bardziej zrozumieć innych ludzi, nawet przyznać się do popełnionych błędów, a czasami wyciągają z nich wnioski na przyszłość. W swoim działaniu przejawiają dynamizm, zaangażowanie, entuzjazm i konsekwencję. Osiągają duże sukcesy w pracy zawodowej i społecznej. Są bardzo towarzyskie i zabiegają o przyjaciół, gdyż ich sposób bycia jest o wiele bardziej sympatyczny niż poprzedników. Jest to o tyle łatwiejsze, że odznaczają się na ogół dużą urodą i wdziękiem osobistym. Lubią przy tym płeć odmienną, są kochliwe, a wierności małżeńskiej nie zawsze potrafią wytrwać. W ich pożyciu małżeńskim dochodzi czasami do spięć. Skorpiony z trzeciej dekady starają się maksymalnie łagodzić sytuację i okazywać wiele delikatności dla partnera życiowego i rodziny. Pozwala im to na dużo spokojniejsze i szczęśliwsze pożycie niż urodzonym w poprzednich dekadach.

 

Seks

ONA

Pani Skorpion obdarzona jest największym temperamentem seksualnym spośród całego zodiaku. Uwielbia seks i nawet chętnie przyznaje, że jest z natury nienasycona. Swoje potrzeby zaspokaja bez zahamowań, o ile nie jest skrępowana konwenansami. Seks fascynuje ją jako cel i działalność. To co czuje, jest zgodne z tym , co uzewnętrznia. Bywa na ogół atrakcyjna i to nie tylko w swoim wyglądzie, ale i w sposobie bycia. Ma ogromne, zgoła niewyczerpane pokłady energii. Jej ciało napawa ją dumą. Dba więc o nie i utrzymuje w dobrej formie. Jej temperament nie słabnie nawet do późnej starości. Pani Skorpion nigdy nie narzeka na brak partnerów. Interesują ja wszelkie publikacje mogące poszerzyć jej wiedzę na temat seksu i zwiększyć sumę doznań. Niczego nie stara się robić pod przymusem. Kocha seks i mężczyzn, jednak nie ogranicza się tylko do łóżka. Dużą przyjemność odczuwa również podczas zabawy, rozmowy czy przebywania w towarzystwie. Jeżeli mężczyzna poszukuje nieskrępowanej zabawy w łóżku, może ją właśnie znaleźć z panią spod znaku Skorpiona, gdyż potrafi być ona wirtuozem miłosnych poczynań. Kobieta spod tego znaku jest smakoszem i trudno się dziwić, że jedno, nawet najlepsze, danie nie może jej zadowolić. Dlatego więc szuka coraz to nowych przeżyć. Jej stosunku pozamałżeńskie, o ile takie mają miejsce, nie wynikają z niedostatecznej kondycji lub temperamentu męża, a raczej z pragnienia przeżycia nowych wrażeń. Jeżeli mąż jest człowiekiem, którego kocha lub darzy szacunkiem, będzie na swój sposób lojalna. Duchowo go nie zdradzi. Jej przygody seksualne służą wyłącznie przyjemnościom i nigdy nie naruszą istniejących więzi. Ona potrafi rozdzielić, jak żadna inna kobieta, seks od miłości. We współżycie wprowadza ciepło, delikatność, uczucie i radosną swobodę.

 

ON

Mężczyzna Skorpion ma duży temperament seksualny. Seks utrwala w nim poczucie własnej wartości. W ciągu całego życia studiuje erotyzm, stara się poznać jak najdokładniej kobiety, ich psychikę, słabe punkty i mentalność. Jego sukcesy są dla niego aktami triumfu. Potrafi być wyrafinowanym graczem, świetnym taktykiem i znakomitym aktorem. Umie stworzyć pozory złości, zachwytu, zazdrości i pychy. Łatwo mu to przychodzi, między innymi dzięki wrodzonej inteligencji. Oprócz seksu, Skorpion ma do zaoferowania otoczeniu życzliwość, uczynność i serdeczność. W seksie jest natomiast zupełnie inny. Uważa, że aby nie podporządkować się kobietom, należy podporządkować je sobie. Kiedy mu się to uda, traci zainteresowanie i uwaga jego skupia się na nowym obiekcie. W pozyskaniu kobiet wykorzystuje szeroki repertuar sposobów. W łóżku brakuje mu co prawda spontaniczności, jednak rekompensuje to nieograniczonymi możliwościami fizycznymi i bogatym repertuarem, będącym sumą dotychczasowych studiów i doświadczeń. Skorpion na ogół pozostawia kobiety niezadowolone, ale zaspokojone pod każdym względem. W swojej podświadomości odrzuca każdy układ z kobietą, której żądania wykraczają poza seks i pieniądze. Może być znakomitym mężem dla kobiety, która nie oczekuje od niego najmniejszej pomocy w prowadzeniu domu lub wychowywaniu dzieci. Skorpion nie znosi bowiem żadnych prac poza tymi, które rozwijają jego horyzonty umysłowe.

 

Sfera zawodowa

Podwładny

Skorpion jest doskonałym pracownikiem na wszelkich stanowiskach. Ce****e go samodzielność, przebiegłość, analizowanie sytuacji i dążenie do sukcesu. Skorpion nie zrazi się trudnościami, przeszkodami czy groźbami, Wyczeka na właściwy moment i ruszy do akcji z nie spotykaną determinacją. W gronie kolegów jest oceniany dość kontrowersyjnie. Bywa na ogół skryty, małomówny, przebiegły, ale często miły i układny. Rzadko kiedy mówi to, co myśli. Współpracownicy nie są pewni szczerości jego intencji, dlatego często traktują go z rezerwą. Zdają sobie sprawę, że przewyższa ich umysłowo. Skorpiona stać oczywiście na to, ale nie znaczy to wcale, że tak ma się zachowywać na co dzień. W momentach trudnych można na niego liczyć. Skorpion jest na ogół opanowany i zrównoważony. Jeżeli w normalnych kontaktach bywa czasem złośliwy, kpiący czy ironiczny, to w sytuacjach ważnych jest koleżeński i ofiarny. Przychodzi z bezinteresowną pomocą, nie licząc nawet na wdzięczność. Swoje zadania wykonuje należycie i nie wymaga nad sobą nadzoru. Ce****e go oddanie firmie, w której pracuje. Nie lubi zmieniać pracodawców. W ocenach jest otwarty i sprawiedliwy. Swoich uwag, szczególnie krytycznych, nie obawia się powiedzieć przełożonemu. Czasami robi sobie z nich wrogów, lecz to nie zmienia jego postawy.

 

Przełożony

Szef spod znaku Skorpiona bywa szczególnie poważany przez podwładnych. Uchodzi za wielkiego znawcę ludzkich charakterów. Potrafi bezbłędnie dobrać sobie współpracowników. Co ciekawe w życiu nie kieruje się intuicją, jak np. Ryba, lecz opiera się na chłodnej analizie, Najczęściej wiele informacji uzyskuje od samego rozmówcy. Ma zdolność inspirowania ludzi do wypowiedzi, do uzewnętrzniania się, jest cierpliwym słuchaczem. Dokonuje tylko właściwej oceny treści rozmowy i ma już wyrobiony pogląd na temat danej osoby. W swoich wypowiedziach jest ostrożny. Zawsze stąpa powoli, stąd tak rzadko potyka się w życiu. W ogóle to szczęściarz z niego. Wszystko mu się udaje. Może właśnie dlatego, że dobrym i odważnym szczęście sprzyja. Swoje powodzenie popiera jeszcze pracowitością i rozmachem działania. Z wszelkich konfliktów wychodzi zwycięsko. Jest niezwykle odważny i zaczepny. Do komplementów pod swoim adresem podchodzi nieufnie, natomiast wszelkie czyny wrogie w stosunku do siebie pamięta bardzo długo i na ogół nie pozostaje dłużny. Dzięki swoim cechom Skorpiony osiągają znaczące sukcesy. Jako szefowie zawdzięczają je w dużym stopniu podległemu personelowi. Podwładni z kolei swój poziom materialny zawdzięczają przełożonemu, który właściwie zorganizował im pracę.

Partnerka spod znaku Skorpiona

Partnerka spod znaku Skorpiona to zbiorowisko namiętności. Wszystko, co robi, ma silne podłoże emocjonalne, często seksualne. Ponadto jest jedyna kobietą zodiakalną, która potrafi rozdzielić seks od uczucia. Jest zjawiskiem samym w sobie. Jej mąż może mieć pod jednym dachem raj i piekło. Oprócz błyskotliwości i ogromnej namiętności ujawnia się u niej zazdrość, mściwość, gniew i złośliwość. Partner, płynąc po morzu szczęśliwości, musi umiejętnie lawirować między rafami, aby nie rozbić małżeńskiego statku. W dobranym małżeństwie mąż, dom i rodzina są dla niej święte, ale wcale jej to nie przeszkadza mieć randek z innymi mężczyznami. Wynika to albo z jej nienasyconych potrzeb, albo z pragnienia przeżycia nowych wrażeń. Z kolei o swego partnera jest zazdrosna i gwałtowna w reakcjach.

Partner spod znaku Skorpiona

Małżeństwo z mężczyzną spod tego znaku może być dla partnerki rajem lub katorgą. Na co dzień jest serdeczny i życzliwy. Potrafi być też bardzo pracowity, logiczny i odznaczać się dużym intelektem. Skory jest do bezinteresownej pomocy i przyjaźni. Ciemną stroną jego charakteru jest nieufność, pamiętliwość, zawiść i gwałtowność. Jego niezwykle skomplikowany charaktery jest trudny do rozszyfrowania. Podobnie jak kobieta spod tego znaku, jest zdominowany przez seks. Niemal przez całe dorosłe życie interesuje się tą sferą. Potrafi być bardzo delikatny, jak i zimny. W łóżku nie bawi się w konwenanse, lecz stawia na intensywność współżycia i jego skalę. Nie ma sobie pod tym względem równych. W domu on sprawuje władzę, a każdą walkę wygra dzięki wrodzonej bojowości i przebiegłości. Do prac domowych się nie garnie. Jeśli żona zwolni go z obowiązków kuchennych, porządkowych i wychowawczych, wtedy jest szansa na względnie spokojne pożycie. Dużo czasu będzie poświęcał kontaktom towarzyskim z osobami obojga płci, natomiast o dom będzie dbał głównie pod kątem finansowym. Żona kojarzy mu się głównie z seksem i pieniędzmi, które powinien jej dać. Z wiekiem siły witalne opuszczają go i na polu seksu pozostają mu tylko wspomnienia. Staje się wtedy znacznie spokojniejszy, częściej przebywa w domu, ale może być zgryźliwy.

Kto z kim, czyli powinowactwo serc

 

Skorpion z Baranem

Typowe połączenie wody z ogniem lub kosy z kamieniem. Możecie pożądać siebie i spełniać oczekiwania pod względem erotycznym, lecz oboje nie możecie dominować, a żadne z was łatwo na ustępstwo się nie zgodzi. W sumie potencjał witalności i intelektu jest w was ogromny.

 

Skorpion z Bykiem

Możecie doskonale rozumieć się w dążeniu do celu, łatwo osiągniecie zadowolenie seksualne, ale potrzebna jest wzajemna łagodność, tolerancja i poszanowanie. W przeciwnym wypadku Byk z wielkim rykiem przepędzi skorpiona ze swego życia.

Skorpion z Bliźniakiem

Ce****e was duża inteligencja i duży popęd seksualny. Cenicie swobodę i życie towarzyskie. Skorpion jednak będzie punktował nie zawsze racjonalne poczynania partnera i jako silniejszy psychicznie narzuci swoją wolę.

Skorpion z Rakiem

Na pozór powinniście się unikać, ale gdyby Rak się ośmielił, a skorpion pohamował swoją agresywność i wybuchowość, wówczas mogłoby być z was przykładne małżeństwo. Rak zadbały o dom, a partner zatroszczyłby się zewnętrzne sprawy.

 

Skorpion z Lwem

Lew może zostać zauroczony wdziękami Skorpiona. Jeśli jednak będzie uległy - przegra. W przypadku przeciwstawienia się partnerowi może dochodzić do sprzeczek, czasem nawet bardzo żarliwych, ale Skorpion będzie się z nim liczył.

Skorpion z Panną

Byłaby z was idealna para, gdyż doskonale się uzupełniacie. Problem w tym, że Skorpion jest poligamiczny, a Panna może tego nie ścierpieć na dłuższą metę. Warto jednak spróbować.

Skorpion z Wagą

Będzie was łączyć wielka namiętność, życie towarzyskie i zainteresowania wieloma dziedzinami nauki lub sztuki. Waga musi być jednak wierna, bo inaczej grozi to wybuchem. Jeśli natomiast będzie ograniczać swobodę Skorpionowi, ten odejdzie.

 

Skorpion ze Strzelcem

Potraficie tworzyć parę świetnych przyjaciół, ale w małżeństwie naiwny nieco Strzelec szybko padłby ofiarą Skorpiona. Życie niesie ze sobą wiele konfliktów, a w każdym starciu górą byłby właśnie Skorpion.

 

Skorpion z Koziorożcem

Ce****e was namiętność i surowość. Początki mogą być ciężkie wskutek wzajemnej nieufności, ale później życie zmusiłoby was do otwarcia się i poszanowania partnera. Dalsze pożycie miałoby szanse być godne pozazdroszczenia.

 

Skorpion z Wodnikiem

Wodnik Jest zbyt zmienny, aby Skorpion poważnie go traktował. Częste konflikty są nieuniknione, a tego wrażliwa natura Wodnika by nie wytrzymała. Chociażby dla jego dobra zostańcie tylko przyjaciółmi.

 

Skorpion z Rybą

Dwie skomplikowane natury. Skorpion głośny i porywczy. Ryba cicha i uparta. Konflikty są nieuniknione, ale wszystko może ułożyć się pomyślnie. Warto spróbować nawet kosztem przejściowych kryzysów.

 

Jak zdobyć Skorpiona

 

ONA

Jak ją pozyskać i utrzymać?

Zbliżenie fizyczne nie jest równoznaczne w tym przypadku ze zdobyciem jej względów. Trzeba zainteresować ją swoimi walorami umysłowymi, zdolnościami praktycznymi i logiką w postępowaniu. Nie należy przyjmować pozy zbyt służalczej, a wprost przeciwnie, umieć się postawić i odpowiedzieć równie ciętym dowcipem. Łóżko też jest ważne w stałym pożyciu, ale nie najważniejsze. Aby ją utrzymać przy sobie, trzeba dać jej bezpieczeństwo materialne, zorganizować życie towarzyskie oraz tak podzielić obowiązki domowe, aby miała czas dla siebie.

Co zrobić, żeby cię porzuciła?

To jest chyba najtrudniejsze, gdyż drobnostkami jej się nie zrazi, a jawna zdrada może tragicznie zakończyć się dla partnera. Najlepiej, gdyby poznała kogoś, z kim chciałaby związać swe dalsze losy.

ON

Jak go zdobyć i utrzymać?

Wymaga to dużej taktyki. Nie można ulec jego urokowi zbyt wcześnie. Ponadto ważny jest kontakt duchowy, a przede wszystkim rozmowy na wiele tematów. Należy go czy Skorpion mś szczególnie zaskoczyć ale wiedza musi tu być rzetelna, gdyż Skorpion szybko się zorientuje w powierzchowności i sztucznej znajomości tematu. Wskazane jest przyznawanie mu racji, szczególnie w sprawach mniej istotnych, ale zdecydowane postawienie się w bardziej znaczących. Osoby z charakterem spotykają się z jego skrywanym uznaniem. Nie jest łatwe utrzymanie go przy sobie, gdyż nie lubi pomagać w domu i jest poligamiczny. Trudno się więc powstrzymać od robienia mu wymówek. Trzeba zachować po prostu umiar.

Co zrobić, żeby cię porzucił?

Najlepiej zacząć stopniowo przestać się zachwycać jego zaletami, krytykować w łóżku oraz obarczać obowiązkami domowymi. Jeśli znajdzie sobie inny obiekt, sam odejdzie. Porzucanie go może być niebezpieczne, gdyż jest mściwy i trudno przewidzieć, jaką zemstę wymyśli.

Share this post


Link to post
Share on other sites
arabika

Planeta Mars wpływa niezwykle mocno na charaktery osób urodzonych we wtorki. Mars bowiem, uważany jest za planetę nerwów czyli wojen, dlatego tak mocno oddziaływuje na ludzi. I choć osoby urodzone pod jego znakiem są w zasadzie dobre, przyjemne i mile, to jednak w życiu zdradzają duże podenerwowanie. Nieraz mają dość duże trudności w nauce i wykonywaniu zawodu. Lubią osiągać wysokie zarobki albowiem kochają luksusowe życie. Bywa tak, że niektórzy - szanując się - sporo oszczędzają na starość. Ich majątek nie zawsze trafia w dobre i godne ręce. Bardzo często ludzie spod Skorpiona przyrzekają komuś cos, a danej obietnicy nie dotrzymują. Nie liczą się poważnie z własnym słowem danym komuś. Jakże często upajają się pochwałami, rozkoszują się w pochlebstwie. Zbyt wysokie mniemanie o sobie przysparza im wielu rozczarowań. nie umieją uderzyć się w piersi i przyznać się do popełnionego błędu. Zarozumiałość widać u nich na każdym kroku. Kobiety spod znaku Skorpiona są niestałe, lubią kokietować mężczyzn, zwodzić, rzucać przyrzeczenia na wiatr, dawać słowa bez pokrycia. Postępują bez ambicji, są niekonsekwentne, Pomimo to, są w małżeństwie przykładnymi żonami, umiejętnie prowadzą dom, zarządzają dobrze majątkiem, dbają o męża i dzieci. Charaktery kobiet Skorpionów są niezwykle rozchwiane. Mężczyźni spod Skorpiona są samolubami, nie umieją współżyć w towarzystwie, nie maja przyjaciół. Są tak dumni z siebie, swoich osiągnięć, są tak zarozumiali, że aż nietolerancyjni w stosunku do osób mniej zaradnych. Ciągle udaje im się lawirowanie pomiędzy prawdą a plotką, dobrem i złem, kłamstwem i prawdą, ale z reguły są kłamcami. Są także skryci, zawzięci, gadatliwi i chętnie o drugich plotkujący. W związku małżeńskim są trudni, gdyż chcą być zawsze i wszędzie na najwyższym szczeblu. Panem domu jest mężczyzna spod Skorpiona. Rodzinie poświęcają wiele czasu, skłonni są oddać dzieciom wszystkie swoje siły i dorobek całego życia. Najlepsze i najtrafniejsze połączenie jest wtedy, gdy występuje zgodność charakterów. Dlatego związek osób spod znaku Skorpiona jest najlepszym wyjściem. A wiec Skorpion ze Skorpionem i z nikim innym.

Porady dla urodzonych pod znakiem Skorpiona:

Osoby spod znaku Skorpiona nie powinny sposobić się do rządzenia lub kierowania ludźmi - mają bowiem zbyt wiele wad, by mogli je opanować. Nie nadają się także na przywódców duchowych. Muszą natomiast wiele pracować nad sobą, by nie popaść w konflikt z otoczeniem. Powinni opanować swoją zawziętość, nie uzewnętrzniać swoich nerwów. Skorpiony więcej mają koło siebie wrogów niż przyjaciół, dlatego muszą postępować w życiu bardzo taktownie. Takie postępowanie ułatwi im także osiągnięcie dużych korzyści w handlu, do którego mają niezwykle predyspozycje. Nie powinni kierować się byle niepowodzeniem, bowiem ryzyko, które ce****e ich w życiu, w konsekwencji zawsze doprowadzi do pozytywnego rezultatu. Finałem niepowodzenia w przypadku Skorpiona jest sukces.

 

Skorpion (24.10 – 22.11)

Znak: żeński, wodny, stały.

Władca: Pluton i Mars w retrogradacji.

Egzaltacja: Uran i Saturn w retrogradacji.

Excil: Chiron i Wenus w retrogradacji.

Fall: Księżyc.

Konstytucja: pykniczna. Dobrze zbudowana, dorodna figura. Górna część ciała potężniejsza niż dolna. Krótka, gruba szyja. Szeroka i wysoka pierś. Pełna, piękna twarz z dużym czołem. Brwi albo nastroszone i zrośnięta, albo cienkie, w kształcie łuku (szczególnie u kobiet). Oczy duże, błyszczące, czasami wypukłe. Spojrzenie przenikliwe. Orli profil. Włosy gęste, często kręcone w okolicy czoła i skroni. Nogi krótkie, ręce małe i ładne. Głos wyraźny i głęboki.

Temperament: flegmatyczny, lekko choleryczny, sarkastyczny.

Pozytywne cechy charakteru: wewnętrzna aktywność emocjonalna, namiętności, wiara w siebie, samokontrola, opanowanie, rozwaga, zdecydowanie, upór, wytrwałość, wytrzymałość, duma, umiejętność godnego znoszenia ciosów losu, majestatyczność, jaskrawo okazywane poczucie wartości własnej i sprawiedliwości. Żądza uznania. Męstwo, umiejętność podejmowania decyzji, zdolność do znajdywania wrażliwego miejsca u przeciwnika i zadawania niszczących uderzeń. Bogata fantazja, żywa i twórcza wyobraźnia, subtelność duszy, wrażliwość. Silna intuicja, przenikliwość, dar prorokowania, wiele wrodzonych zdolności i talentów.

Negatywne cechy charakteru: drażliwość, pobudliwość, samowola, swoista moralność, sarkazm, krytycyzm, chytrość, dwoistość, oszustwa, brutalność, gwałtowność, skrytość, mściwość, podstępność, nieokiełznane namiętności, chorobliwa seksualność.

Słabe miejsca w organizmie i ciele: dolna część brzucha, rejon pachwin i układ rozrodczy. Narządy wydalnicze i wydzielania wewnętrznego. Pęcherz moczowy i miedniczki nerkowe. Pęcherzyk żółciowy, żyły.

Choroby: wyżej wymienionych narządów i części ciała, narządów płciowych. Kamica żółciowa. Choroby gardła i nosa, jamy ustnej i przełyku, krtani. Choroby z wysoką temperaturą i procesami zapalnymi. Żółtaczka, róża, dyzenteria, czerwonka. Wrzody. Choroby przeziębieniowe i infekcyjne. Rany głowy, twarzy. Interwencje chirurgiczne. Choroby oczu aż do utraty wzroku. Raki. Hemoroidy. Paraliż.

Metal: żelazo i brąz.

Minerały: jako talizman – sardonit. W ogóle: rubin, krwawnik, czerwony karneol. Specyfika: dla urodzonych od 24 września do 2 listopada – heliotrop i diament, dla urodzonych od 3 do 12 listopada – ametyst, dla urodzonych od 13 do 22 listopada – kamień księżycowy.

Flora: rośliny o gorzkim smaku i ostrym, gryzącym zapachu, rośliny trujące, piołun, wrzos, jeżyna, pieprz, gorczyca, pokrzywa, por, czosnek, rzepa, fasola, rośliny trawiaste, tykwa, gryka, szałwia, rozmaryn.

Fauna: drapieżniki, zwierzęta wodne, jadowite gady i węże, dzik, koń, muł, pies, dzięcioł, skorpion, pająki, robaki.

Mikroelementy: siarczan sodu, żelaza i wapnia.

Witaminy: C, E, B.

Liczby: 4, 9, 14.

Dzień: wtorek.

Kolor: jaskrawoczerwony i czarny.

Państwa i regiony: Syria, Algier, Maroko, Bawaria, Katalonia, Walencja, Norwegia, Zachodnia Szwecja.

Miasta: Baltimore, Doker, Halifax, Liverpool, Messyna, Pompeje, Tokio, Newcastle, Nowy Orlean, Frankfurt nad Odrą, Waszyngton, Monachium, Gdańsk, Rottenburg. Krótka informacja

Skorpion niesie w sobie tajemnicę narodzin i śmierci. Znak Skorpiona alegorycznie symbolizuje wąż – przyczyna grzechu pierworodnego. Od starożytnych czasów uważany jest za znak oczyszczenia i transformacji. Skorpiony walczą, cierpią, pożerają same siebie i ponownie się odradzają jak feniks z popiołów.

To najbardziej tajemniczy i intrygujący znak Zodiaku. Ludzie urodzeni pod jego wpływem są silni, wolicjonalni, energiczni, dumni, z silnym poczuciem godności osobistej, często egoistyczni i interesowni. Bywają wyjątkowo podejrzliwi, nieufni, zapalczywi, impulsywni, drażliwi, skłonni do obrażania się, ale sprawiedliwi. Mają tendencję do surowych ocen i są w nich kategoryczni. Ce****e ich duża wiara w siebie, bezceremonialność i brak litości, choć z drugiej strony są marzycielscy, wrażliwi, uczuciowi i pełni miłości do zwierząt i przyrody. Właściwa jest im żądza wiedzy, chęć dotarcia do sedna sprawy, co prowadzi ich do zgłębiania nauk tajemnych.

Jedne Skorpiony lubią samotność, izolację, są skłonne do medytacji, inne bywają skłonne do skrajnych zachowań i przesady, ich impulsywność i agresja bardzo im przeszkadzają i nierzadko doprowadzają do kolizji z prawem. Z jednej strony są uważni, troskliwi i oddani, z drugiej – zahamowani, zamknięci w sobie, skryci, pamiętliwi i mściwi.

Utrzymując kontakty z osobami znajdującymi się pod silnym wpływem znaku Skorpiona trzeba mieć na względzie ich nieustępliwość i agresywny sposób zachowywania się. Ale nie wolno w stosunku do nich być zbyt łagodnym i miękkim. Skropiony lubią same narzucać ton i prowadzić rozmowę, a rozmówca powinien być dobrym i uważnym słuchaczem. Im trzeba tylko zadawać pytania, a one będą z radością i wdzięcznością odpowiadać na nie, z przyjemnością kontynuując rozpoczętą rozmowę. Jako że posiadają one nie tylko silny charakter, ale i dobrą pamięć, w kontaktach z nimi należy unikać sprzeczności i powtórzeń. Współrozmówca Skorpiona powinien za wszelką cenę zachować spokój i opanowanie. Warto też pamiętać, że przenikliwość ludzi spod tego znaku pozwala im już przy pierwszym spotkaniu dokładnie ocenić interlokutora, którą później bardzo trudno zmienić, a w zasadzie praktycznie jest to niemożliwe. Warto też uwzględniać to, że Skorpiony to wielcy kpiarze i sceptycy zawsze przekonani o tym, iż mają rację i niechętnie idą na kompromis. Na wszelkie naciski odpowiadają gwałtownym sprzeciwem.

Skorpiony pociągają interesujące, oryginalne i nietuzinkowe osobowości, jako że same posiadają wyjątkowy umysł i niewyczerpane źródło pomysłów, a w związku z tym ciągle noszą w sobie jakieś idee. Fascynują ich starożytne kultury, dawne tradycje i zabytkowe przedmioty, nie są też obojętni na to, co piękne i eleganckie. To twórcze natury, ale do owocnej działalności muszą mieć spokój i ciszę.

Skorpionom pasują wszystkie profesje, w których potrzebny jest upór, wytrzymałość i wytrwałość: policja, biuro detektywistyczne, wojsko, praca w wywiadzie i kontrwywiadzie. Bywają z nich też nieźli politycy i pracownicy instytucji państwowych. Ludzie spod tego znaku posiadają doskonałe wyczucie, dzięki któremu są doskonałymi lekarzami i chirurgami, a także wyjątkowo kompetentnymi fitoterapeutami i uzdrowicielami. Wrażliwe, emocjonalne Skorpiony często znajdują swoje powołanie w sferze sztuki.

Ojcu Skorpiona, jeśli urodził się między północą a południem grozi przedwczesna, gwałtowna śmierć. Również brat może zginąć nagłą śmiercią na skutek utonięcia lub ugryzienia przez jadowite zwierzę.

Często między 25 a 35 rokiem życia sytuacja materialna ludzi spod tego znaku zmienia się na lepsze, a po czterdziestce następują znaczące zmiany.

Mężczyzna-Skorpion

Mężczyźni-Skorpiony posiadają bardzo swoisty, kontrastowy charakter. Z jednej strony są czarujący i interesujący, a z drugiej – brutalni i okrutni. Nie znoszą krytyki. Świat postrzegają jako agresywne środowisko, dlatego nieustannie są napięci oczekując uderzenia. Posiadają silnie rozwiniętą potrzebę obrony i opracowują całe systemy ochronne. Jeśli ktoś ich atakuje, są gotowi do każdej odpowiedzi.

Istnieją dwa typy mężczyzn-Skorpionów. Pierwszy to światowiec otwarty i wolicjonalny, drugi – chytry, podstępny, działający zza węgła, idący do swego celu okrężnymi drogami, jeśli nie ma możliwości działania wprost, w sposób jawny.

Pierwszy typ zawsze wierzy w swoje siły, wszystko osiąga własną pracą, nikogo się nie boi, działa prostolinijnie i wprost. Z reguły ten typ mężczyzn znajduje swoje miejsce w wojsku, policji i w kryminalistyce. Jego prostolinijność i bezceremonialność przejawiają się także w relacjach rodzinnych. Zdrada żony jest wykluczona, jako że przechodzi ona całkowicie pod jego wpływ, staje się jego własnością i powinna całkowicie podporządkować się mu we wszystkim. W domu panuje atmosfera „wojskowa” – działa prawo rozkazu i wymuszenia, a każdy sprzeciw jest natychmiast likwidowany. Ten typ mężczyzny widzi wszystko dosłownie „na wylot”. Każde oszustwo, każdą zdradę ze strony małżonki potrafi stłumić w zarodku. To swego rodzaju Otello naszych czasów.

Drugi typ mężczyzny-Skorpiona jest bardziej skryty, działa „zza węgła”, tajnie. Zawsze osiąga swój cel. Tam, gdzie nie można działać jawnie, prowadzi ataki z ukrycia. Jego dusza z reguły jest głęboko ukryta przed innymi, ma mnóstwo „tajemnych zakamarków”, których istnienia nikt się nawet nie domyśla. To człowiek o „podwójnym dnie” – wszystkie jego uczucia, namiętności i przeżycia zazwyczaj są schowane za „siedmioma zamkami”, ale przed nim niczego nie sposób ukryć, o innych on wie wszystko lub prawie wszystko. To urodzony „wywiadowca”, prawdziwy skarb dla kryminalistyki. Małżonki tych mężczyzn dobrze wiedzą, że przed nimi nic nie można ani ukryć, ani zataić.

Mężczyźni-Skorpiony są pracowici i chętni do działania, posiadają żelazną wolę. Aby osiągnąć swoje cele nie cofają się przed niczym. W gniewie są straszni, mściwi, nie znoszą porażek i nie cierpią, kiedy się na nich naciska. Swoich wrogów i konkurentów widzą na wylot i z łatwością znajdują ich czułe punkty. Nie szukają ratunku w iluzjach i samodzielnie wyplątują się z każdych życiowych komplikacji. Najważniejszym sędzią jest w ich przypadku sumienie.

W miłości Skorpiony są namiętne do głębokiej starości. To potwierdzają wszystkie kobiety, które znajdują się z nimi w bliskich i intymnych relacjach.

Kobieta-Skorpion

Kobiety-Skorpiony już w pieluszkach są otoczone jakąś tajemniczą aureolą. Od urodzenia są czarujące, intrygujące i posiadają niezwykłą siłę przyciągania. Mają niewielkie umiejętności przystosowywania się do innych, ale wspaniale umieją innych przystosować do siebie. Całe ich życie nastawione jest na realizację własnych planów, na osiągnięcie postawionych przed sobą celów, co hartuje ich duch i duszę, wolę i charakter. To ich sposób na podwyższenie poczucia wartości własnej. Panie te dążą do sukcesów, jako że z reguły są obdarzone rozlicznymi talentami.

Tak jak i mężczyźni, kobiety-Skorpiony dzielą się na dwa typy. Jeden to typ kobiety fatalnej, kokietki, wrażliwej i seksualnej, niebezpiecznej dla mężczyzn. Gdzie by się one nie pojawiły, sieją trwogę i przynoszą nieszczęście tym, którzy ich pokochają. Nierzadko doprowadzają swoich wielbicieli do ruiny, a nawet do samobójstwa. Same też rzadko bywają szczęśliwie. Ich gubią nieokiełznane namiętności.

Drugi typ pod względem charakteru przypomina mężczyzn. Ce****e je męski typ umysłu i niewyczerpana energia. Kobiety te są bardzo tajemnicze, ich życie jest głęboko ukryte przed cudzymi oczami. Są wybredne i przebierne, szukają partnera, który spełni wszelkie ich oczekiwania, a powinien być oryginalny, niezwykły, łączyć w sobie cechy średniowiecznego rycerza i współczesnego dżentelmena. Choć z drugiej strony kobiety te pomagają swoim mężom robić kariery. Są szczęśliwe, jeśli mogą w pełni poświęcić życie partnerowi, a zapłatą za to musi być wzajemna miłość i zrozumienie.

Kobiety-Skorpiony tak jak i mężczyźni są wyjątkowo pracowite i chętne do działania, zaradne i staranne. Główne cechy ich charakteru to: upór, wytrwałość, wytrzymałość, cierpliwość. Potrafią bezlitośnie walczyć ze swoim lenistwem. Nigdy nie poddają się. Często utrzymują i zapewniają odpowiedni poziom materialny swojej rodzinie same.

W sprawach sercowych kobiety-Skorpiony są bardzo samodzielne, skryte, nikogo w nie niewtajemniczają, ze wszystkim radzą sobie same. Miłość i namiętność znajdują się jednocześnie pod władzą duszy i rozumu. Wybierając partnera kierują się wyłącznie odczuciami wewnętrznymi i szukają silnego, mocnego, wiarygodnego, wiernego i oddanego przyjaciela. Dążą do harmonijnego i długotrwałego związku. Ich miłość jest głęboka i bezgraniczna. Nigdy nie jest dla nich rozrywką. To sens ich życia, swego rodzaju oczyszczenie. Z biegiem lat osiągają głębokie rozumienie partnera i mądrość życiową. Jeśli zaś nie wychodzą za mąż, co zdarza się wyjątkowo rzadko, to całą swoją energię poświęcają pracy.

Kobiety-Skorpiony ze swej natury bywają bardzo władcze, a przy silnym Plutonie i Marsie wcielają się w rolę głowy rodziny. Nie rozwodzą się, lecz często bywają wdowami.

 

Specyfika znaku

Oprócz ogólnej charakterystyki wszystkich Skorpionów zapoznajmy się z niektórymi specyficznymi właściwościami tego znaku.

 

Skorpiony urodzone od 24 października do 8 listopada są szlachetne i wielkoduszne. Posiadają filozoficzny umysł, duch badawczy i zdolność do koncentrowania się na czymś jednym. Ce****e ich miłość do nauki, sztuki, a szczególnie do literatury i muzyki. Pokonują wiele przeszkód. Pierwsze małżeństwo jest nieudane. Posiadają wielu fałszywych przyjaciół – „wilków w owczej skórze”, szczególnie wśród kobiet. Należy obawiać się wyjazdów i podróży. Ich życiu zagrażają czworonożne zwierzęta. Przy tym Skropiony urodzone od 25 do 28 października są dumne, samolubne, oryginalne, nieśmiałe i ostrożne. Posiadają wspaniały umysł i doskonałą pamięć, są pojętne. Z jednej strony wzbudzają zaufanie do siebie i wywołują szacunek, z drugiej – narzucają innym swoją wolę. W miłości często przezywają trudności. Natomiast Skropiony urodzone od 29 do 31 października to wspaniali stratedzy. Wyróżniają się wszechstronnym wykształceniem i szerokimi horyzontami Ce****ą ich ambicje, egoizm i duże pretensje. Są bardzo wymagający w stosunku do otoczenia i surowi w odniesieniu do podwładnych. W związku z tym, że prawie w ogóle nie posiadają giętkości w stosunku do innych i nie są zdolni do pójścia na kompromis, trudno im przystosowywać się do ludzi i zmieniających się okoliczności. W zespole cieszą się dużym autorytetem, ale nie miłością. Kontakty z nimi mogą mieć dwojaki wpływ, zarówno dobry, jak i zły.

 Skorpiony urodzone od 1 do 13 listopada mają taką samą charakterystykę jak i ci, którzy urodzili się od 29 do 31 października.

 Skorpiony urodzone od 14 do 22 listopada posiadają niewyczerpaną energię, namiętną naturę, poczucie sprawiedliwości i silną wolę. To także wspaniali stratedzy, rozsądni i pomysłowi. Mają talent muzyczny. Łatwo nawiązują kontakty, są szczerzy w wyborze partnera. W miłości wyróżniają się subtelnością, w życiu rodzinnym – praktycyzmem, a w pracy – przedsiębiorczością. Ich życie pełnej jest nieprzewidzianych wypadków. Mogą w życiu oczekiwać albo wspaniałej kariery i wysokiej pozycji społecznej, albo, przy niesprzyjających okolicznościach, nieustannej walki z trudnościami.

źródło: Siergiej Wroński "Astrologia klasyczna"

Share this post


Link to post
Share on other sites
Duvel

Skorpionka ze mnie jak nic, po prostu skorpionica z krwi i kosci :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
aniusia206

Jak Skorpiony odbierają Panny? Czy Panny też łatwo ,,podpadają'' Skorpionom jak inne znaki?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Duvel
Jak Skorpiony odbierają Panny? Czy Panny też łatwo ,,podpadają'' Skorpionom jak inne znaki?

 

moj ex byłam z nim 6 lat był Panną,swietnie sie dogadywalismy, ale zycie rożnie się toczy... ale moj obecny partner tez Panna, jestesmy razem .... hmm ... w tym roku bedzie 7 lat :D

Mogę powiedziec tylko z autopsji ze one (te znaki) sie uzupełniaja :D

Ja jestem w kazdym razie zadowolona :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
aniusia206

Jakie brwi mają Ascendentalne Skorpiony i jak wyglądają?

Share this post


Link to post
Share on other sites
aniusia206

Cechy Skorpionów: zawzięte, pamiętliwe, mściwe, śmieją się z innych, przewrażliwone na swoim punkcie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Phonix_

Witam

Jestem Skorpionica i jako mloda dziewczyna wlasnie bylam wypisz wymaluj jak w opisac

W tej chwili przez prace nad soba juz nie jestem zawzieta , zazdrosna , pamietliwa ( tu jeszcze musze pracowac) staram sie szukac w ludziach tylko dobra nawet jesli sa "beznadziejni " ale faktem jest ze cale zycie mialam ciagoty do tego co nieodganione do spraw duchowych , mistycznych . Czasem to odsuwalam ale ciagle wraca to do mnie wiec nie mam innego wyjscia jak znalezc ta swoja Oswiecona Droge

 

Kiedys jakas wrozka mi powiedziala ze mam sie na karty nie patrzec bo na nie za mocno dzialam ;)

 

Moja mama jest panna i to odwrotnie jak powinno byc to raczej ja jestem dla niej opoka i " mama" niz ona dla mnie ale potrafimy zyc w harmonii

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Natka2

SKORPION (24 X - 21 XI)

 

Skorpion jest niezwykle interesującym znakiem w Zodiaku. Reprezentują go ludzie o wielkiej sile wewnętrznej, najczęściej skryci, wytrwali i nieustępliwi, a przy tym obdarzeni wielkim temperamentem i pobudliwością erotyczną. Skorpiona pociąga wszystko, co jest okryte tajemnicą i sam pragnie być tajemniczy. Na ogół dąży do władzy lub jakiejś kariery, a czyni to w sposób przemyślany i dalekowzroczny. Tylko sobie znaną tajemniczą intuicją potrafi wyszukać najsłabsze cechy przeciwników, podczas gdy jego jest bardzo trudno wymanewrować. Z natury podejrzliwy, w każdym doszukuje się znamion nieuczciwości i rzadko się myli. Jest wierny jako przyjaciel i bardzo niebezpieczny jako wróg. Doznanych krzywd, lub nawet tylko przykrości nigdy nie zapomina. Skorpion, tam gdzie mu zależy, zawsze chce być najlepszy. Wadą jego jest zbyt duża pewność siebie w poczuciu siły i rozumu, a to czasami kosztuje, bo można się przeliczyć. W dążeniu do celu dla Skorpiona nie ma przeszkód ani ograniczeń. Stad też może się czasami zatrzeć granica pomiędzy uczciwością a oszustwem, prawdą a kłamstwem. Wśród Skorpionów jest ogromna ilość ludzi sukcesu, ale też jak podaje statystyka, jest najwięcej genialnych przestępców. Ludźmi głupszymi Skorpion pogardza. Traktuje ich najczęściej z ironią i złośliwością. Żywiołem Skorpiona jest sex. Może to być przyczyną zarówno wielu złamanych serc jak i tragedii małżeńskich. Jeżeli jednak Skorpion uzna, że w imię wyższych korzyści trzeba nad pobudliwością seksualną na jakiś czas zapanować, to na pewno potrafi tego dokonać.

 

PANI SKORPION

 

Złośliwi twierdzą, że Skorpionki rodzą się bez cnoty. Panie z pod tego znaku można najczęściej poznać po ubiorze podkreślającym wdzięki ciała, zadbanym uczesaniu, po uroczym uśmiechu podkreślającym urodę, a często również po jej ruchach emanujących seksem. Jeżeli jej psychika nie jest przytłumiona przez przekonania np. religijne, to Skorpionka świadoma swoich możliwości wcale nie ukrywa, że patrząc na mężczyznę niejako podświadomie ocenia jego wydajność i atrakcyjność erotyczną. Swoje rozległe potrzeby zaspakaja bez ograniczeń, uwielbia męskie towarzystwo, ciągle marzy o nowych doznaniach miłosnych. Po wielu szalonych przeżyciach, Skorpionka wybiera męża i -jest mu wierna, zawsze psychicznie i najczęściej fizycznie. Jej żądza zdobywcy przeistacza się w innym kierunku, najczęściej zawodowym. Jeżeli jednak w chwili słabości zdradzi męża z przysłowiowym listonoszem, to uczyni to tak, że nikt nigdy się o tym nie dowie, a mąż po tym fakcie będzie jej smakował jeszcze bardziej.

 

PAN SKORPION

 

Jego życie to walka z przeciwnościami, osiąganie coraz trudniejszych celów zawodowych i ambicjonalnych, oraz wielki, wybujały erotyzm. Przedstawiciele Skorpiona mają temperament największy w Zodiaku. Wprawdzie pan Skorpion zdolny jest do głębokich uczuć, ale wyraźnie oddziela od nich sex i przygodę. Jego sposób bycia, powierzchowność, bardzo często wyrażają ukrytą zachętę, która oddziaływuje na podświadomość kobiet Skorpion ma bogate i wyszukane życie erotyczne, a wyobraźnia i wielka intuicja sprawiają, że zawsze będzie wiedział jak sprawić rozkosz adorowanej kobiecie. Jego skala odczuć jest bardzo szeroka - od uduchowienia, do rozwiązłości i rozpusty. Jego nieokiełzany temperament sprawia, że ukochana musi mu ulegać nie tylko każdej nocy, ale i w dzień, niezależnie od tego, że w międzyczasie zalicza liczne przygody. Zakochany pragnie kobiety oddanej mu na absolutną wyłączność i będzie o to walczył wykorzystując swoją przenikliwość i strategiczne talenty. Sam gwałtownie porzuca kobiety* ale jest bardzo zazdrosny gdy w polu widzenia ukochanej, pojawi się inny mężczyzna. Stad też dramaty, zerwania i powroty stanowią integralną część życia Skorpiona. Skorpion musi zdobywać. Pożądana kobieta jest dla niego przedmiotem fascynacji, tajnych pragnień i uniesień tak długo, dopóki jej nie uwiedzie, a następnie się nianie znudzi Łatwe zdobycze go nie interesują. Na przykład zostawiony samotnie w domu przez urlopującą żonę wcale nie będzie jej zdradzać, ale nie oprze się dreszczykowi emocji, żeby w saloniku nie skłonić do seksu najlepszej przyjaciółki żony akurat wtedy, gdy żona w kuchni przygotowuje zakąski.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gwiazdologia

Trochę Wam urozmaicę każdy znak, mam nadzieję, że Arabika się ucieszy. Jezus Maria, trzy strony! Wiedziałem, że tak będzie, Skorpion zawsze (obok Lwa, czasem Wodnika) "wymiata" ze swoją grozą i złą sławą.

 

SKORPION

Miejsce szczególnej godności - Uran. Już pisałem na swoim blogu dlaczego. Ano dlatego, że Uran jest rewolucją, innością, zmianą. Zaś Skorpion symbolizuje emocjonalne, seksualne, oraz obyczajowe tabu. Miejsce tajemnic. Miejsce niepokoju (w przeciwieństwie do Byka). Miejsce emocjonalnych charatań. Dlatego więc rewolucja i próba rozwalenia systemu tajemnic, jest tak pożadana w tym znaku. Sporo osób z roczników 1975 - 1981 ma Urana w Skorpionie. Może coś rozwalą, jakąś tajemnicę? Mam nadzieję...

Miejsce szczególnego osłabienia - Księżyc. Trochę z racji niepokoju emocjonalnego. Trochę z racji tajemniczości. Małe dzieci, albo bezbronni, lub przeciętni obywatele (Księżyc) boją się "strasznych" rzeczy, tajemnic, mafii, itd. A te są kojarzone tak jakby ze Skorpionem.

 

Skorpion to znak wodny. Czyli emocje i bezpieczeństwo. Mars włada Skorpionem, drugim władcą jest Pluton (którego część uważa za najważniejszego władcę, a część w ogóle Plutona nie uznaje). Mars jest kojarzony z agresją. A jak się objawia w Skorpionie? Otóż to rodzaj agresji "wodnej", "utajonej". Czyli - czekamy, czekamy, aby ... uderzyć w jakieś wysokie oktawy wrażliwości.

 

Tak - właśnie dlatego większość Skorpionów nienawidzi, bo to zarówno dobrzy menedżerowie, psychologowie, obserwatorzy, ale ze skłonnością do przesady, oraz psychopatii. Jednak każdy "znak" ma w sobie ten potencjał, w mniejszym stopniu, ale ma.

 

Pozdrowienia!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ismer

Skorpion w życiu postępuje – jak uczucie mu dyktuje.

Myśl głęboka, umysł żywy – lecz na krzywdy pamiętliwy.

Język ostry – słowa noże! – lecz w nieszczęściu ci pomoże.

Zawsze bardzo aktualne – są mu sprawy seksualne.

 

L.Szuman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...