Jump to content

Grafologia


Guest PanDawid
 Share

Recommended Posts

Guest PanDawid

Czym jest grafologia?

 

Grafologia to dziedzina wiedzy pozwalająca rozpoznać osobowość człowieka na podstawie pisma odręcznego.

Bazuje na stwierdzeniu, że pismo człowieka jest niepowtarzalne i silnie zindywidualizowane.

Tak jak nie ma dwóch identycznych osób o takich samych liniach papilarnych,

tak nie ma dwóch identycznych charakterów pisma. Wynika to z indywidualności psychicznej.

Łatwo można zatem wytłumaczyć dlaczego tak wielką wagę przykłada się

do składania własnoręcznych podpisów pod każdym dokumentem.

Analizę grafologiczną zalicza się do testów projekcyjnych, tak samo jak np. test "drzewa" Jucker'a

 

Coraz częściej pracodawcy analizują charakter za pomocą grafologii

pozwala to wytypować osoby najlepiej nadające się na określone stanowisko,

dlatego pracodawcy, szczególnie ci zachodni, chętnie korzystają z porad grafologa.

 

Przygotowanie

 

- Przygotuj kartkę papieru, najlepiej kilka w formacie A4

- Napisz tekst na dowolny temat na wybranej liczbie stron - nie jesteś ograniczony w żaden sposób

- Przeznacz na to zadanie minimum 0,5 godziny, najlepiej żebyś nie był w*żaden sposób skrępowany

przez zadania do wykonania, obowiązki

- Pamiętaj o załączeniu podpisu na końcu swoich przemyśleń

- Zwracaj uwagę na wszystko – począwszy od kształtu liter, odległości między nimi,

sposobu ich łączenia, wielkości marginesu

 

 

ANALIZA

 

Marginesy

 

Lewy margines – odpowiada zachowaniom zewnętrznym człowieka.

 

Równy, to znaczy, że osoba pisząca 
potrafi pokazać się jako silna i zdyscyplinowana.

Wąski, oznacza lęk, poczucie niepewności, 
może również świadczyć o kłopotach finansowych

Szeroki jest typowy dla ludzi tolerancyjnych. 


Falujący lewy margines może być interpretowany jako przejaw braku zdecydowania. 


Rozszerzający się ku dołowi lewy margines może być znakiem trwonienia pieniędzy

Zwężający się ku dołowi oznaczać może kłopoty finansowe lub lęk przed ludźmi.

 

Górny margines

 

Szeroki interpretuje się jako chęć pozostawienia miejsca dla kogoś ważniejszego,

bezkrytyczne zgadzanie się z przełożonymi i niskie poczucie własnej wartości. 


 

Bardzo wąski górny margines lub jego brak oznaczać może chęć podkreślenia własnej wartości,

pewność siebie i duże ambicje.

 

Prawy margines odpowiada zachowaniom wewnętrznym człowieka.

 

Szeroki, symbolizuje niepewność i brak wiary we własne możliwości. 


Wąski może być interpretowany jako przejaw skłonności autora do przemyśleń, snucia marzeń itp. Zwężający się ku dołowi prawy margines może świadczyć 
o stanach depresyjnych.

 

Wielkość pisma

 

Pismo szerokie charakteryzuje osoby otwarte, podatne na wpływ otoczenia.

Wąskie pismo charakteryzuje osoby opanowane i ostrożne.

 

Odstępy miedzy wyrazami

 

Duże odstępy między kolejnymi wyrazami charakteryzują osoby niedbające o własne interesy.

Często duże odstępy ukazują samotników.

Niewielkie odstępy są charakterystyczne dla osób przyjaźnie nastawionych do innych, chętnych do pomocy.

 

Forma i krój pisma

 

Okrągłe i pełne pismo charakteryzuje ludzi o dużej fantazji, potrafiących sobie radzić w trudnych sytuacjach.

Wąskie pismo świadczyć może o bujnej wyobraźni i bystrości.

Przesadnie zwarte pismo wskazuje na to, że piszący wszystko traktuje powierzchownie.

Prawie niepołączone pismo 8. Kropka nad "i".charakteryzuje osoby niespokojne, nerwowe.

 

Symboliczna interpretacja wielkości pisma

 

Pismo duże jest typowo męskie. Wskazuje na człowieka dynamicznego,

odznaczającego się namiętnością i śmiałością. Pismo małe częściej ce****e kobiety.

Wskazuje na skromność, ostrożność, nieśmiałość i krytycyzm.

Litery różnej wielkości oznaczają na osoby niespokojne.

Bardzo często w ten sposób piszą ludzie twórczy i utalentowani artystycznie.

 

Podpis

 

Podpis oddaje charakterystyczne cechy, jakie pragnęłaby posiadać osoba pisząca.

Bardzo ważnych informacji dostarcza analiza różnic między podpisem a tekstem właściwym.

Jeżeli jest ich dużo, to znaczy, że piszący chce uchodzić za kogoś innego, niż jest w rzeczywistości.

 

Podpis bardzo czytelny wskazuje na takie cechy, jak szczerość, ufność, naiwność.

Podpis nieczytelny oznacza chęć ukrycia swojej osobowości; pokazuje osoby mające coś do ukrycia.

Czytelne pismo i czytelny podpis charakteryzują osoby prostolinijne, nieumiejące ukrywać swoich emocji.

Czytelne pismo i nieczytelny podpis oznaczają osobę otwartą, która jednak chce uchodzić za tajemniczą.

Nieczytelne pismo i czytelny podpis to przejaw chęci podkreślenia przez piszącego własnej szczerości.

 

Pismo i podpis nieczytelne charakterystyczne są dla osób nieodgadnionych,

które starają się ukryć swoją osobowość i swoje emocje.

Pismo mniejsze i duży podpis oznaczają, że piszący chce być postrzegany jako ważna osoba.

Podkreślenie podpisu to chęć zamanifestowania swojej siły.

Pismo w tekście właściwym większe od podpisu wskazuje na człowieka pragnącego uchodzić za skromniejszego,

niż jest w istocie.

 

Imię i nazwisko pisane rozłącznie sugerują umiejętność

oddzielenia życia zawodowego od spraw prywatnych i rodzinnych.

 

Imię i nazwisko pisane łącznie oznaczają, że pisząca tak osoba nie potrafi

oddzielić spraw zawodowych od osobistych.

 

Jeżeli kobieta podpisuje się tylko nazwiskiem, to znaczy, , że umniejsza własną wartość wartość na rzecz męża,

rodziny lub ojca; ukrywa własną indywidualność. Podobnie jest wtedy, kiedy podpis zaczyna się od nazwiska .

 

Mężczyźni mocno poddani wpływom ojca i potrzebujący silnego przywództwa

również piszą zwykle nazwisko przed imieniem.

 

Cały podpis lub imię w podpisie pisane małą literą to symboliczne umniejszanie własnej wartości.

Podpis pismem bardzo wąskim w porównaniu z tekstem wskazuje na dyscyplinę w domu rodzinnym.

 

 

 

 

 

Ten artykuł jest jedynie krótkim przewodnikiem po niezwykle obszernym i fascynującym świecie grafologii.

Zagłębiając wiedzę na temat tej dziedziny cżłowiek jest w stanie poznać swoje wnętrze i osobowość.

 

Artykuł został opracowany na podstawie książek:

"Grafologia - tajemnice twojego pisma" Izabela Kukiełka 2001

"Sekrety charakteru zawarte w piśmie. Praktyczny poradnik" Aleksandra Orębska 2004

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...