Jump to content

Szczyty w numerologii


Recommended Posts

arabika

Wyzwania (szczyty) wg N. Czerminskiej

 

Wyzwanie 1 Odkrywanie własnej indywidualności, samopoznanie, budowanie własnej autonomii, przedsiębiorczość

 

Wyzwanie 2 Współpraca, umiejętność słuchania, rozpoznanie własnych potrzeb emocjonalnych. Nalezy słuchać własnej intuicji

 

Wyzwanie 3 Nauka gospodarowania energia. Należy unikać rozpraszania się, nawiązywać harmonijne porozumienie z innymi, nie ślizgać się po powierzchni życia

 

Wyzwanie 4 Konieczność regularnej i metodycznej pracy. Trzeba będzie zrozumieć i zaakceptować wymagania życia, być cierpliwym i zorganizowanym.

 

Wyzwanie 5 Zrozumieć granice swej wolności, nie ulegać potrzebom zmysłowym i złudzeniom, adaptować się do zmian, szukać oparcia we własnym wnętrzu, a nie na zewnątrz

Wyzwanie 6 Traktować swoje zobowiązania w sposób odpowiedzialny, nie poddawać się emocjom, akceptować świat i ludzi takimi, jakimi są. Ćwiczyć sztukę dokonywania wyboru.

 

Wyzwanie 7 Nauka dyscypliny wewnętrznej. Nie można polegać tylko na intelekcie i poznaniu empirycznym, należny odkryć i rozwijać sferę duchowa

 

Wyzwanie 8 Zrozumienie wartości pieniądza i istoty władzy. Konfrontacja z innym wymiarem rzeczywistości.

Edited by Daffne
Link to post
Share on other sites
arabika

wyzwania wg Małgorzaty Brzozy

 

wibracja 1 Służy odnalezieniu własnej indywidualności, wykształceniu poczucia własnej wartości, podjęciu przedsiębiorczych działań, rozwijaniu niezależności i samostanowieniu, bez nadmiaru ambicji, egocentryzmu i tyranii.

 

wibracja 2 służy osiągnięciu zdolności współpracy, dążeniu do wspólnego celu z zachowaniem niezależności wkładu własnej pracy,bez postawy apodyktycznej, poddańczej, zimnie obojętnej.

 

wibracja 3 służy swobodnej komunikacji własnych emocji na zewnątrz, poprzez sztukę i pracę słowem, radości czerpanej z życia codziennego i wnoszeniu radości w życie innych, bez plotkarstwa, mitomanii i trwonienia czasu.

 

wibracja 4 Służy zdolności rozpoczynania działań od podstaw po załamaniu się istniejącej sytuacji, wypracowaniu systematyczności i metodyczności pracy w dążeniu do okreslonych celów, bez zachowawczości i nieustępliwości.

 

wibracja 5 służy zrozumieniu własnej wolności i korzystaniu z niej tak, aby nie maruszać intymnego terytorium innych, szanować ich odrębność i nie ranic otoczenia swoim zachowaniem, aby nie zaspokajać bez umiaru zmysłów i potrzeby ryzyka.

 

wibracja 6 służy znalezieniu równowagi między dawaniem i braniem, tak aby dbać o ognisko domowe bez nadmiernego poświęcania własnych aspiracji i ambicji, korzystać ze zdolności współczucia, ale ze zdrowym egoizmem, aby- przez nadmiar empatii- nie stać się śmietnikiem emocji innych.

 

wibracja 7 słuzy rozwojowi intelektualnemu, filozoficznemu i duchowemu, poszukiwaniu wiedzy prawdziwej, wewnętrznej, rozwojowi intuicji, rozwojowi duchowemu, wrażliwości, wewnętrznej samotności i kontaktowi z przyrodą, bez zarozumialstwa i pracoholizmu.

 

wibracja 8 służy organizacji, poznaniu wartości pieniądza, jako symbolu energii nieustannie wymienianej pomiędzy wszystkimi istotami. Słuzy osiągnięciu równowagi w sferze finansowej i duchowej, bez konserwatyzmu, surowości i egoizmu.

 

wibracja 9 służy otwarciu się na innych, uwrażliwia na ich potrzeby, uczy miłości uniwersalnej, wnoszącej ideały w życie innych, wspierającej słabszych i skrzywdzonych, z panowaniem nad emocjami, bez kłótni, dramatycznych manifestacji emocji i ucieczki od towarzystwa.

Link to post
Share on other sites
arabika

i jeszcze takie cosik znalazłam:

 

SZCZYT 1. to wiosna, czyli dzieciństwo. Rządząca nim liczba charakteryzuje warunki dorastania dziecka, kształtowania się jego osobowości, pierwsze doświadczenia emocjonalne. To fundament dalszego rozwoju, ale także przyczyna zahamowań i lęków.

SZCZYT 2. porównywany jest do lata. Człowiek wkracza w dorosłość, zaczyna żyć na własny rachunek, bierze odpowiedzialność za swoje obowiązki, decyzje i swój osobisty rozwój. Postępowanie i decyzje podejmowane w tym okresie zaważą na całej przyszłości. To czas intensywnej pracy, a także okres największych możliwości i wydajności w każdej sferze życia. Nie wolno zmarnować ani dnia, zlekceważyć żadnej szansy.

SZCZYT 3. to odpowiednik jesieni. Człowiek jest w pełni dojrzały, ma nie tylko wiedzę, ale i mądrość. Wyciągając wnioski z poprzednich etapów życia, może jeszcze niektóre sprawy poprawić, przestawić na inne tory. Końcówka tego etapu przynosi pierwsze frustracje, rozczarowania i choroby lub też staje się punktem startu do totalnej życiowej rewolucji – powrotu do realizacji marzeń z młodości, które zagubiły się w ferworze walki zaspokajania potrzeb rodziny.

SZCZYT 4. to zima – ukierunkowuje energetycznie na całe dalsze życie. Człowiek uwalnia się stopniowo od różnych obowiązków i wreszcie sam może kreować swoją rzeczywistość. Ogranicza go tylko stan zdrowia, jego własna wyobraźnia i to jak sam postrzega swoje możliwości.

Link to post
Share on other sites
arabika

1 – sytuacja życiowa zmusza cię do samodzielności, niezależności, uczenia się na własnych błędach. Licz w tym czasie głównie na siebie, szukaj własnych ścieżek, pomysłów, rozwiązań. Ucz się szacunku dla odrębności i autonomii innych osób. Choćby było ci bardzo ciężko, nie poddawaj się i nie wycofuj. Bierność, oglądanie się na innych w tym okresie przynieść może jeszcze większe utrudnienia i kłopoty. Jeśli jest to szczyt 1., dziecko samo może nie sprostać wymaganiom tej wibracji. Rodzice powinni mu pomagać, poświęcać mu dużo czasu. W przeciwnym razie wejdzie w dorosłe życie z poczuciem, iż było zaniedbane i niekochane.

 

2 – ten etap życia sprzyja budowaniu wszelkich związków, a także rozwijaniu i pielęgnowaniu uczuć. Ucz się osiągać to czego potrzebujesz, bez naruszania cudzych praw i ranienia uczuć. Wskazane jest wyciszenie, cierpliwość, kierowanie się dyplomacją, dbałość o równowagę psychiczną. Jeśli jest to szczyt 1., dziecko może być nadwrażliwe, zbyt uczuciowo na wszystko reagować. Trzeba je uczyć prawidłowych emocji – dobrze jest kupić mu zwierzątko.

 

3 – bierz się żwawo za powiększanie kręgu znajomych, organizowanie ludzi w różnych sprawach. Masz teraz silną potrzebę komunikowania się ze światem, mówienia, pisania, potrafisz cieszyć się życiem. Nie grozi ci zgorzknienie i nuda, psychicznie się nie starzejesz. Jeśli jest to szczyt 1., dziecko jest zawsze uśmiechnięte, ma wielu przyjaciół, żyje mu się przyjemnie i lekko. Niebezpieczeństwem jest powierzchowność w tym, co robi, nieprzywiązywanie wagi do wartości i autorytetów.

 

4 – nadszedł czas obowiązków, ciężkiej pracy, ograniczeń. Wszelkie sprawy toczyć się będą powoli, ale rzetelnie i uczciwie prowadzone pozwolą ci małymi krokami dojść do celu. Los może skazać cię teraz na życie w skromnych warunkach, lecz otrzymasz za to nagrodę w następnym cyklu. Jeśli jest to szczyt 1., dziecko napotka różne ograniczenia, często natury materialnej.

 

5 – spodziewaj się istotnych przemian, wyzwolenia z wcześniejszych obciążeń, ograniczeń, stereotypów. Zyskasz absolutną swobodę działania. Dobrze spędzić ten etap życia na podróżach, poznawaniu nowych ludzi, kochaniu, tworzeniu. Otrzymasz szansę naprawienia wcześniej popełnionych błędów. Jeśli jest to szczyt 1., tego dziecka będzie wszędzie pełno. Jest zbyt energiczne i emocjonalne, opatrznie rozumie pojęcie wolności. Trzeba go bardzo pilnować, by nie popełniło błędu, za który będzie płacić całe życie.

 

6 – nie uciekniesz od obowiązków wobec innych ludzi: rodziny, lokalnej społeczności, a może nawet ojczyzny. Jeśli poświęcisz swój czas, umiejętności, energię dla innych, doczekasz się w przyszłości udanego życia rodzinnego czy kręgu oddanych przyjaciół. To idealny czas na zbudowanie domu i małżeństwo. Jeśli jest to szczyt 1., dziecko jest nadmiernie przywiązane do rodziny. Trzeba wdrażać je do samodzielności, a także dbać o jego rozwój społeczny.

 

7 – osiągnąłeś etap autorefleksji, życiowych bilansów, duchowych poszukiwań, które przemienią także twój świat materii. Możesz teraz zmienić zawód, poglądy, środowisko, wiarę, życiową filozofię. To etap większej niż zazwyczaj samotności i poszukiwania wartości wyższych. Jeśli jest to szczyt 1., dziecko czuje się samotne, nierozumiane, żyje w swoim wewnętrznym świecie.

 

8 – dysponujesz wielką siłą, masz w ręku mnóstwo atutów, odnosisz sukcesy. Możesz zdobyć, co zechcesz, rozwijać się pod każdym względem. Jeśli jest to szczyt 1., dzieciństwo nie jest łatwe – dziecko może chorować, ulegać wypadkom, być narażone na agresję.

 

9– masz szansę zaznać spełnienia, ukoronowania dotychczasowej pracy i wszelkich starań. To czas zbierania plonów, „inkasowania zapłaty” zarówno za dobro, jak i zło. Wcześ-

niejszy egoizm i brak tolerancji staną się przyczyną cierpień, zaś sukces odniesiesz w tych sprawach, w które włożyłaś miłość i pracę. Jeśli jest to szczyt 1., dziecko ma w sobie nadmiar niekontrolowanych emocji, przez co może być niesympatyczne, zdezorientowane, agresywne.

 

 

źródło: internet

Edited by Ismer
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

Pragniemy Cię poinformować, że nasza strona może dostosowywać treści do Twoich potrzeb. Aby to robić, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych w celach personalizacji treści marketingowych.