Jump to content

Numerologiczna interpretacja - Pedro + Trave


Guest PanDawid
 Share

Recommended Posts

Guest PanDawid

Wibracja życia wewnętrznego - 5

Ekspresja zewnętrzna - 7

 

Układ ten jest charakterystyczny dla osób pełnych sprzeczności. Wewnętrzna

niecierpliwość, żądanie natychmiastowych efektów swej pracy, a co za tym idzie -

trudności z koncentracją i brak wytrwałości (Ż.W.) stanowią wyraźny kontrast ze

skłonnościami do introspekcji, szukania ciszy i spokoju, aby móc oddać się

rozmyślaniom, a także z dążeniem do ciągłego pogłębiania wiedzy

i doskonalenia duchowego (E.Z.). Ze względu na Wibrację Ż.W. osoba

ta lubi życie intensywne, pełne emocji i ryzyka.

Wibracja E.Z. natomiast sprawia, że postępuje ona ostrożnie i roztropnie.

To "rozdwojenie jaźni" może być przyczyną wewnętrznych niepokojów i poczucia

niespełnienia. Z drugiej jednak strony kombinacja ta sprzyja zgłębianiu wiedzy

i prowadzeniu naukowych badań.

Link to comment
Share on other sites

Guest PanDawid

ZESTAW: 5 + 7 = 3

 

Wzniosłe ideały, altruizm. Niezaspokojona ciekawość świata i ludzi. Osobom tym

obce są dążenia o charakterze materialnym. W swym działaniu nie kierują się

chęcią zysku, pragną jedynie żyć pełną piersią. Fascynuje je także zgłębianie

tajników ludzkiej egzystencji.

Link to comment
Share on other sites

Guest PanDawid

Wibracja podpisu

 

Powodzenie w sprawach finansowych i uznanie ze strony otoczenia.

Jeśli wybiorą odpowiedni zawód i wytrwają na swej drodze, osiągną to, co

zamierzają. Dzięki umiarkowaniu i oszczędności mogą dojść do znacznej fortuny.

Będą piąć się do góry powoli, ale pewnie. Powinny nauczyć się cieszyć z życia.

 

Nadmiar 1

 

Niezależność, zapał, aktywność i oryginalność. Ekstrawagancja i nieprzejmowanie się

tzw. opinią publiczną. Wyobraźnia, polot, błyskotliwość, czasami wręcz genialność. Dar elokwencji.

Swoboda w zachowaniu, brak kompleksów. Liderzy i przywódcy nie akceptujący

niczyjej dominacji, zawsze będą walczyć o prawdziwą wolność. Osobowość silna,

wielkie ambicje, chęć wyróżnienia się.

Egocentryzm, egoizm. Obojętność wobec cudzych problemów.

Złośliwość i uszczypliwość. Agresja, wybuchowy temperament.

 

Brak 6

 

Brak ideałów. Niezdecydowanie i egocentryzm. Nadmierne umiłowanie wygód,

często kosztem innych.

 

Obojętność na takie sprawy jak rodzina i dom.

Uciekanie od wszelkiej odpowiedzialności. Chłód emocjonalny. Osoba ta powinna

otworzyć się na innych, zwłaszcza na najbliższych. Powinna też wykazać więcej

aktywności i zaradności życiowej, a swym bliźnim okazać więcej serca i

zrozumienia. Tylko w ten sposób osiągnie wewnętrzną równowagę, szczęście.

Link to comment
Share on other sites

Guest PanDawid

DOMINACJA

 

Liczby mentalne: 1 - 7 - 8 - 9

 

Liczby te związane są z jasnym, chłonnym umysłem, ciekawością intelektualną,

umiejętnością trafnej oceny, ambicją, wytrwałością, determinacją i zapałem.

Wszystkie te cechy sprzyjają realizacji najśmielszych nawet pomysłów.

Silna indywidualność, niezależność i oryginalność. Umiejętność kierowania

innymi. Pragnienie wybicia się ponad przeciętność.

Osoby, w których Portrecie Numerologicznym dominują Liczby "mentalne", mają

wszelkie dane, aby zabłysnąć jako: adwokaci, dyrektorzy dużych przedsiębiorstw,

politycy, projektanci mody, chirurdzy, bankierzy, wynalazcy, naukowcy, a także

przemysłowcy, policjanci, detektywi, geolodzy, geografowie, nauczyciele, pisarze i

dziennikarze.

Link to comment
Share on other sites

Guest PanDawid

Przyszłość związana z wibracją urodzenia - 44

 

Osoby urodzone pod wpływem tych wibracji to idealiści i natchnieni przywódcy,

wskazujący innym drogę prowadzącą do wszechstronnego rozwoju, promieniujący

wewnętrznym światłem, rozjaśniającym swym blaskiem życie każdej napotkanej

osoby. Są to jednostki wyjątkowe, obdarzone niezwykłą intuicją i zdolnościami

parapsychicznymi, wykorzystujące swe umiejętności dla dobra innych. Nie

szukają sławy czy zaszczytów, a pieniądze służą im tylko po to, aby pomagać

potrzebującym. Mimo to, ich twórcza energia, oryginalność i niezliczone zalety

czynią z nich, często wbrew ich woli, ludzi sukcesu. Przeznaczeniem osób o takich

wibracjach jest nieustanne zmaganie się z losem; czeka ich bowiem wiele

trudnych sytuacji, problemów i wszelkich przeciwności życiowych. Będą one

jednocześnie ogromnym wyzwaniem i dodatkowym bodźcem do ciągłego wzrostu

i rozwoju duchowego. Z pewnością, dzięki własnej wytrwałości i sile ducha osoby

te zdołają przezwyciężyć wszelkie trudności, a tym samym osiągną prawdziwą

dojrzałość wewnętrzną. Bardzo możliwe, że w miarę upływu lat osoby te będą

pozbywać się krępujących je więzów, aby lepiej wypełnić swą życiową misję.

Link to comment
Share on other sites

Guest PanDawid

WIBRACJA DNIA URODZENIA

 

Pełne temperamentu i zmienne, osoby te interesują się wieloma rzeczami na raz.

Ce****e je wyjątkowa intuicja, a także idealizm i uczuciowość, które to zalety

powinny wykorzystać w służbie swych bliźnich.

Ci prawdziwi indywidualiści nie potrafią dostosować się do ogólnie przyjętych

norm postępowania i konwenansów; wolą żyć według własnych zasad i reguł.

Pisane są im ogromne sukcesy, ale tylko wówczas, gdy w inteligentny sposób

wykorzystają swe liczne zalety. Bardzo pomocne mogą się okazać inne pozytywne

wibracje występujące w ich Portrecie Nuinerologicznym.

Link to comment
Share on other sites

Guest PanDawid

WIBRACJA ŻYCIA WEWNĘTRZNEGO - 5

 

Wibracja ta oznacza osobowość awanturniczą, dynamiczną, pełną fantazji, a

także wewnętrznego niepokoju. Jej reprezentanci nienawidzą rutyny, monotonii i

przeciętności.

Wszechstronne i oryginalne, o bogatej wyobraźni, osoby te posiadają tak wiele

ukrytej energii, że nierzadko wymyka im się ona spod kontroli; stają się wówczas

niecierpliwe, nerwowe, impulsywne i skłonne do irytacji. Brakuje im cierpliwości

i wytrwałości, domagają się natychmiastowych rezultatów. Powinny zatem dążyć

do wewnętrznej równowagi, a energię wykorzystać w sposób konstruktywny i twórczy.

Wibracja ta jest niczym wewnętrzny motor, napędzający do działania. Jednak

działanie to będzie owocne tylko wówczas gdy w Portrecie Numerologicznym

danej osoby występują wibracje stanowiące harmonijną całość z Wibracją

Wnętrza. W przeciwnym razie osoba ta pogrąży się w całkowitej frustracji, stając

się jednostką agresywną, buntowniczą i kłótliwą.

Link to comment
Share on other sites

Guest PanDawid

WIBRACJA EKSPRESJI ZEWNĘTRZNEJ - 7

 

Jest to osoba uduchowiona, natchniona, o skłonnościach do mistycyzmu.

Obdarzona wyjątkową intuicją. Często sprawia wrażenie intelektualisty,

naukowca, którego jedynym celem w życiu jest zgłębianie wiedzy.

Bardzo często jest nie rozumiana, czy wręcz odrzucana przez otoczenie,

zarzucające jej chłód, obojętność i wywyższanie się. Wrażenie to jest po prostu

wynikiem jej naturalnej i autentycznej elegancji i godności. Owe pozory chłodu i

dystansu wobec otoczenia stanowią nieuświadomioną formę samoobrony. Osoby

te bowiem pragną nade wszystko chronić swej prywatności, próbując jednocześnie

zatuszować własną nieśmiałość.

W gruncie rzeczy osoby o tej wibracji są istotami niezwykle wrażliwymi,

uczuciowymi, pragnącymi czułości i zrozumienia. Mimo że znane są z elokwencji,

jeśli chodzi o wyrażanie swych uczuć okazują się bardzo nieporadne.

Wibracja ta, zestawiona z podobną Wibracją Urodzenia lub Wnętrza, wskazuje na

zdolności do jasnowidzenia i przepowiadania przyszłości.

Link to comment
Share on other sites

Guest PanDawid

CYKL FORMUJĄCY - 8

 

Dziecko praktyczne i konkretne, które wie, co i jak chce osiągnąć. Cykl bardzo trudny, czasem zbyt trudny dla

dziecka. Często zmusza do przedwczesnego podjęcia pracy z powodu trudności finansowych rodziców albo z

potrzeby sprawdzenia się jak najszybciej w praktycznej działalności. W ten lub inny sposób wczesna konfrontacja

z problemem pieniędzy, umiejętnością realizacji planów lub... mistyką. Duża ilość energii, która wymaga

ukierunkowania i często realizuje się w sporcie. Konieczność wysiłku i pracy. Ważny jest ojciec, jako ideał albo

poprzez problemy z nim związane, np. jego nieobecność. Możliwe otarcie się o śmierć czyjąś lub własną.

negatywnie: trudności z uzyskaniem równowagi wewnętrznej. Tendencja do chwalenia się, popisywania. Złe

skłonności lub nieodpowiednie towarzystwo. Czasem wypadki lub operacje. Trudności wymagające walki i odwagi.

rodzice: nauczyć dziecko gospodarować pieniędzmi. Unikać skąpstwa, ale też rozrzutności wobec dziecka.

Pomóc mu zrozumieć konieczność myślenia o skutkach swych czynów, kontrolowania własnych reakcji i postępowania tak, by nie krzywdzić innych.

Link to comment
Share on other sites

Guest PanDawid

CYKL PRODUKTYWNY - 2

 

Sytuacje przynoszące możliwość realizacji potrzeby współpracy, spółek, związków, małżeństwa. Trudności w

realizowaniu się w sposób indywidualny. Okres, w którym dobrze wykorzystany potencjał emocjonalny może

stać się motorem inspiracji, twórczości, dojrzewania planów.

lekcja: nauczyć się funkcjonować w grupie, nie podporządkowując się osobom, lecz wspólnym celom.

Prawdziwa współpraca realizuje się wtedy, gdy dodaje się swą wartość indywidualną do wspólnej całości. Nauka

respektu dla innych, pozostawienia drugiego na jego poziomie rozwoju nie atakując go niezrozumiałymi dla niego

(na danym etapie) informacjami w formie naszych przekonań. Osiągnięcie „złotego środka", umiarkowania,

brania i dawania według potrzeb. Wyciszenie się, głównie emocjonalne. Nie oceniać. Odróżniać akceptację od aprobaty.

negatywnie: problemy we współpracy. Zależność lub podporządkowanie, które trudno zaakceptować. Ryzyko

rozwodu lub zerwania. Zmienne warunki materialne. Brak pracy. Rozczarowania w związkach przyjacielskich lub miłosnych.

Link to comment
Share on other sites

Guest PanDawid

CYKL ŻNIWNY - 7

Okres spokojny, wypełniony pracą intelektualną lub dociekaniami natury duchowej i intelektualnej (religia,

filozofia, okultyzm, literatura). Podróże drogą wodną. Niezbędny jest kontakt z przyrodą. Poszukiwanie prawdy

wewnętrznej, korzystanie z doświadczeń życia, rzadkie kontakty towarzyskie.

negatywnie: samotność, trudności materialne, problemy zdrowotne. Czasem ucieczka w alkohol lub inne

uzależnienia.

Link to comment
Share on other sites

Guest PanDawid

I CYKL — FORMUJĄCY

 

okres dzieciństwa i młodości, od urodzenia do około 28 roku życia

Informacje zawarte w wartości liczby przyporządkowanej temu cyklowi dotyczą charakteru naszego

dzieciństwa, tzn. warunków kształtujących naszą osobowość. To one stanowią podstawę dla naszego rozwoju i są

źródłem głębokich przeżyć, wokół których gromadzą się zahamowania i lęki. Te informacje mogą być pomocne

rodzicom dziecka, by mogli ujrzeć je takim, jakie jest, a nie takim, jakim chcieliby je widzieć. Umiejętne

wykorzystanie wiedzy o cyklach rozwiązuje wiele problemów między rodzicami i dziećmi.

 

II CYKL — PRODUKTYWNY

 

okres dojrzałości, od 28 roku życia do 56-58 lat

Liczba przyporządkowana temu cyklowi informuje przede wszystkim o predyspozycjach zawodowych

i naszym miejscu W społeczeństwie.

 

III CYKL —ŻNIWNY

 

czas odpoczynku, od 57 - 60 roku życia do śmierci...

Informacje zawarte w liczbie tego cyklu mówią o rodzaju satysfakcji, jaki będziemy czerpać z plonów naszego

życia, oraz o tym, w jaki sposób spędzimy jego schyłek.

Link to comment
Share on other sites

Guest PanDawid

TRAV

 

6+6 = ;o !

 

Podwójnie zaakcentowane cechy charakterystyczne dla Liczby 6, a co za tym idzie

- osobowość spójna, jednowymiarowa.

Integralność charakteru, równowaga, wielkoduszność, dobroć i chęć służenia

innym - oto główne wyróżniki tej kombinacji.

Osoby te często zbyt łatwo ulegają otoczeniu, bardzo też lubują się w komforcie i

przyjemnościach. Odczuwają ogromną potrzebę obdarzania innych miłością i

serdecznością i same oczekują dowodów uczuć ze strony swych bliskich. Ponadto

charakteryzuje je niezwykła potrzeba poświęcania się dla dobra innych, co

najczęściej widoczne jest w stosunku do najbliższych.

Są to tradycjonaliści i konserwatyści, poza tym często przejawiają skłonności do

lenistwa. Stronią od wszelkiej walki czy rywalizacji. Najchętniej spędziłyby życie

grzejąc się w cieple domowego ogniska.

 

ZESTAW: 6 + 6 = 3

Umiejętność wczuwania się w sytuacje innych, głębokie współczucie dla

pokrzywdzonych; miłość i pragnienie poświęcania się na rzecz potrzebujących.

Niewątpliwie nadrzędnym celem w życiu tych osób jest dawanie szczęścia,

wsparcia i otuchy pokrzywdzonym przez los. Duże upodobania artystyczne. Z

drugiej strony osoby te często popadają w hedonizm, a pasywność i uleganie

pokusom zmuszają je do nieustannej walki z sobą samym.

Link to comment
Share on other sites

Guest PanDawid

PODPIS - 1

 

Zapowiada ona wielki sukces, osiągnięty najczęściej dzięki własnym wysiłkom.

Sukces ten jest pewny, aczkolwiek może przyjść później, niż się tego

spodziewamy. Osoby te wyróżniają się twórczą energią i oryginalnością. Czeka je

wiele podróży i kontaktów z wielkimi tego świata. Życie ich będzie bardzo

twórcze, obfitujące w zaskakujące i niezwykłe wydarzenia. Osoby, które wybrały

tę wibrację, polegają wyłącznie na sobie samych. Niezwykła osobowość i

inteligenta wywołują powszechny podziw i szacunek. Są to prawdziwi przywódcy

i liderzy, osoby zawsze stanowiące centrum zainteresowania.

Link to comment
Share on other sites

Guest PanDawid

BRAK 1 i 4

 

Brak ambicji, zapału, oryginalności.

Niepewność siebie, łatwe uleganie cudzym wpływom.

Skłonność do fatalizmu, nieumiejętność walki z przeciwnościami losu.

Brak silnej woli i hartu ducha. Osoby te powinny pracować nad umocnieniem swego

charakteru; zmuszać się do podejmowania samodzielnych decyzji, uwierzyć w siebie.

 

Lenistwo, niechęć do codziennej żmudnej pracy. Brak zdolności manualnych.

Niezdolność do koncentracji, nieuporządkowanie. Niecierpliwość, niestałość, brak

wewnętrznej dyscypliny, rozrzutność. Jednostka sfrustrowana i nadmiernie

krytyczna. Oportunista. Powinna nauczyć się żyć w sposób bardziej uporządkowany,

odpowiedzialny i racjonalny. Przyda jej się więcej cierpliwości i wytrwałości.

Link to comment
Share on other sites

Guest PanDawid

DOMINACJA

Liczby emocjonalne: 2 - 3 - 6 - 9

 

Liczby te wyrażają głęboką uczuciowość, szlachetność, bezinteresowność i

pragnienie służenia innym. Mówią one o wdzięku, uroku, uprzejmości oraz

niewinności i łagodnym usposobieniu. Oznaczają miłość, zrozumienie, wrażliwość

i oddanie. Liczby te sprzyjają takim profesjom, jak: pediatria, ginekologia, dietetyka,

psychologia, pielęgniarstwo, pedagogika, a także wszelka działalność społeczna i

charytatywna oraz hotelarstwo, dekoratorstwo wnętrz i projektowanie sztuki

użytkowej. Predestynują również do uprawiania wszelkich dziedzin związanych

ze sztuką.

Link to comment
Share on other sites

Guest PanDawid

CYKL PRODUKTYWNY I ŻNIWNY TAKI SAM JAK PEDRO

 

5 - cykl formujący

 

Wyniki w nauce nierówne mimo łatwości przyswajania wiedzy. Otwartość na świat i pragnienie ucieczki.

Dziecko może być ciekawe wszystkiego i poszukujące doświadczeń i wrażeń.

negatywnie: dziecko dynamiczne, zmienne. Ekstremalne reakcje (ucieczki z domu). Okres dojrzewania z

problemami. Opóźnienia w osiągnięciu dojrzałości. Trudności w znalezieniu własnej drogi.

rodzice: trzeba dać dziecku dużo swobody, nie zapominając jednak otoczyć go troską i miłością, gdyż ta cyfra

zawiera pułapki i przedziwne tęsknoty seksualne. Nauczyć dziecko gospodarować swą wolnością, zwłaszcza w

okresie dojrzewania, gdy będzie chciało za wszelką cenę spróbować spełnić się w najróżniejszych

doświadczeniach zmysłowych naraz. Należy pamiętać, że dla niego poczucie własnej wolności jest wartością

podstawową i pozwolić mu wypełniać swój los zgodnie z jego możliwościami.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...