Jump to content

6 DROGA ŻYCIA - charakterystyka


Guest truskawka
 Share

Recommended Posts

Guest truskawka

Wszystko o wibracji, Drodze Życia, numerologicznej szóstce

 

6 - NAUCZYCIEL

 

Harmonia, miłość, partnerstwo, humanitaryzm, opanowanie, szczodrość - oto podstawowe wartości, jakimi kieruje się podopieczna planety Wenus - Szóstka. Jest jedną z tych Wibracji, która dobro innych, szczególnie najbliższych przedkłada ponad własne szczęście, potrzeby i zachcianki.

Szlachetne, prawe, o łagodnym usposobieniu, są ucieleśnieniem wszelkich cnót, z jakimi dane jest obcować ich sprzymierzeńcom. Drugą stronę swej natury, to jest nieprzejednanie, potrzebę zemsty i pamiętliwość ujawniają w sytuacjach kryzysowych, gdy dobro i bezpieczeństwo ich najbliższych jest zagrożone. Wówczas stają się niebezpieczne dla wrogów, siejąc lęk i grozę.

Z natury są jednak spokojne, dobre, zrównoważone, nie ulegają łatwo złym emocjom, delikatne, subtelne, lubiane i poważane przez innych. Ich przyjaźnie są długotrwałe i wartościowe, jeżeli tylko do takich relacji dopuszczą.

Potrzeba piękna, harmonii ujawnia się u Szóstek już we wczesnym dzieciństwie. Nie należy hamować ich potrzeby tworzenia, ulepszania świata i raczej pielęgnować idealizm, niż wpajać nieufność i sceptycyzm. Dążenie do piękna w każdej postaci może przejawiać się w zdolnościach artystycznych np. muzyce, plastyce, jak również w dążeniu do ulepszenia każdej dziedziny, z jaką będą miały w życiu do czynienia.

Poprzez swoją wrażliwość, ufność i potrzebę miłość idealnej mogą stać się ofiarami tych, którzy nie kierują się tak szlachetnymi pobudkami w życiu jak Szóstki. Ze swoją zbytnią skłonnością do przejmowania się błahostkami mogą przez takie kontakty utracić naturalną potrzebę bliskości z innymi. Także ich potrzeba niesienia pomocy potrzebującym, altruizm, walka o sprawiedliwość, dobroduszność, empatia dla bliźnich mogą być wykorzystane przez osobniki wyrachowane i pozbawione norm moralnych. Bezpardonowość walki we współczesnym świecie może pozostawić nieusuwalne piętno na idealistycznej osobowości Szóstek.

Mając w udziale podobne, negatywne doświadczenia życiowe, Szóstki mogą stać się nieufne, pesymistyczne, bojaźliwe i nietolerancyjne. Ich nadmierne wymagania wobec siebie i otoczenia spowoduje wówczas ciągłe niezadowolenie, uczucie niezrozumienia i braku integracji z innymi. Nawet Ci, którzy zasługują na zaufanie, mogą zostać pominięci i niezauważeni, a życie Szóstki stanie się pasmem smutku i poczucia straty.

Zazwyczaj Szóstka jest ciepłą, emanującą wewnętrznym światłem osobą, która spokojem i pewnością siebie przyciąga jednostki, które wyczuwają w niej opiekuna i przewodnika. Nie jest konieczne dodawanie, że Szóstki są nastawione pacyfistycznie i zawsze próbują zrozumieć drugiego, nawet nieprzejednanego oponenta. Dzięki temu są świetnymi negocjatorami, pełnymi empatii i umiejącymi "wejść w skórę" innych dyskutantami.

Konserwatyzm i tradycyjny światopogląd jest dla Szóstek niezwykle istotny. Dzięki swemu dekalogowi respektują i stosują się do zasad tak szlachetnych, o jakich inni czytają tylko w książkach.

Mimo całego pozytywnego wachlarza wspaniałego potencjału cech, jakimi dysponują Szóstki, trafiają się również osobniki wibrujące negatywnie. Wówczas mamy do czynienia z brakiem ideałów, niestałością, nieobowiązkowością, lenistwem, obsesyjnością wyimaginowanych problemów.

Szóstki są sybarytami, tak więc pieniądze są dla nich raczej środkiem do celu niż celem samym w sobie. Lubią korzystać z życia, dogadzać sobie, ale nigdy za cenę krzywdzenia innych. Ważne jest dla nich przede wszystkim zapewnienie spokojnej egzystencji i wygody najbliższym. Jednak w kwestii finansów Szóstki są bardzo zapobiegliwe, oszczędne i rozważne. Chętniej służą dyspozycyjnością, radą czy pomocą niematerialną, nawet wobec rodziny. Jest jednak istotnym fakt, że zawsze można na nich polegać.

Miłość jest dla Szóstki bardzo ważna, gdyż potrzebuje ona partnera czułego, wrażliwego i pełnego zrozumienia, aby w pełni się otworzyć. Nie jest to łatwe, więc po drodze do wielkiej miłości mogą niechcący złamać niejedno serce. Gdy jednak trafią na swoją bratnia duszę, potrafi okazać więcej czułości niż jakakolwiek inna wibracja. Szóstka powinna więc uważać, aby nie "zagłaskać kota na śmierć".

Teoretycznie idealny związek Szóstka może stworzyć z inną 6, która ma podobny charakter, zainteresowania i wrażliwość. Jednak należy uważać, aby obopólna nadwrażliwość nie zgubiła tej pary w twardym świecie.

2 jest również bardzo dobrym kandydatem na partnera życiowego Szóstki ze względu na delikatność, takt i spokój wewnętrzny jakiego wzajemnie poszukują.

Spontaniczność i radość życia 3 i 5 z pewnością zaimponują Szóstce. Jednak na stworzenie dłuższego związku nie mają większych szans, chyba, że przy dużej determinacji z obu stron. 3 i 5 są bowiem zbyt zmienne, ruchliwe i nieodpowiedzialne dla Szóstki.

Przy całej swojej powadze i odpowiedzialności 4 również nie jest najlepszym towarzyszem życia dla Szóstki ze względu na swoją oschłość i niechęć do okazywania uczuć, co dla Szóstki jest sensem istnienia.

Zaborczość, władczość i opiekuńczość 1 i 8 przyciągnie Szóstkę, która pod skrzydłami będzie czuła się bezpieczna i potrzebna. Szóstka jest też wystarczająco ustępliwa, aby obie strony mogły czerpać korzyści z takiego układu.

Związek Szóstki z 9 jest bardzo skomplikowany mimo podobnych ideałów. Ekscentryczność, odwaga, wręcz brawura 9 odstrasza spokojną i konserwatywną Szóstkę. Dużo dobrej woli z obu stron to warunek przetrwania tego związku.

7 jest bardzo powściągliwa i zamknięta w sobie. Okazywanie uczuć, szczególnie publicznie, może być dla niej niezwykle trudne, również gadatliwość Szóstki odstrasza 7. Jeśli jednak Szóstka będzie w stanie przebić się przez skorupę nieufności 7, znajdzie w niej najwierniejszego sprzymierzeńca i najczulszego kochanka.

 

Źródło - Numerologia

Edited by Ismer
Link to comment
Share on other sites

Liczba 6

 

Liczba 6 to PRZYJACIEL LUDZI, NAUCZYCIEL, STRAŻNIK, ADWO­KAT DIABŁA, OPOKA (NIEZMIENNY).

 

 

 

Jej słowami—kluczami są: miłość, sztuka, odpowiedzialność, służba, doświad­czenie, rodzina, harmonia.

 

 

 

Szóstka symbolizuje zdolność samodzielnej budowy harmonii właściwej Trójce na sposób Dwójki poprzez widzenie dopełnień. Jest to liczba partnerstwa, współ­działania mimo różnic, liczba kompromisu i zgody na świat, jaki jest i ludzi, jacy są. Reprezentuje szczerość, niezawodność, uczciwość, wesołe usposobie­nie, tolerancję i optymizm.

 

Dobrze przepracowana daje praktyczność, zdolność wyciągania korzyści i na­uki z każdej sytuacji, poddanie, rozumienie struktury i praw świata. Negatywna stwarza wiecznych, bezpłodnych „buntowników bez powodu", rozpaczliwie szu­kających w życiu akceptacji i nie rozumiejących, dlaczego nie mogą jej znaleźć. Symbolizuje rodzinę, harmonię, miłość i służbę dla innych.

 

Rządzi nią Wenus, planeta miłości i partnerstwa. Opiekuje się ona ludźmi urodzonymi 6, 15 i 24 dnia każdego miesiąca oraz tymi, których Liczba Drogi Życia lub Imienna po zsumowaniu daje Sześć.

 

Wenus, Gwiazda Zaranna, to najjaśniejsza planeta na wschodnim niebie przed wschodem Słońca. Uważa się ja za żeńska wilgotną planetę dobroczynną. Ma róż­ne personifikacje: od pięknej kobiety (Afrodyta) i młodzieńca, będących uosobie­niem miłości, zmysłowości i hedonizmu, po brodatego nauczyciela antybogów (asurów), o splątanych włosach. Jej sanskrycka nazwa (Shukra) - znaczy nasienie i zmy­słowość. Włada wyrafinowanymi przedmiotami, związkami miłosnymi, pięknem, namiętnością, przyjemnością seksualną, sztukami pięknymi: muzyką, tańcem, po­ezją. Opiekuje się oczami, gardłem, brodą, ustami, narządem kobiecym i nerkami. Wenus jest aktywna i zmysłowa. Obdarza pięknem, namiętnością, talentem artystycznym, proporcjonalnym ciałem i oczami podobnymi do kwiatu lotosu. Ludzie pod jej wpływem stają się radośni i pełni wdzięku. Są żywiołowi, emo­cjonalni, zmysłowi, swawolni, szarmanccy, kochliwi, frywolni, grzeszni, pomy­słowi i twórczy. Interesują ich nauki tajemne i sztuki piękne.

 

Wenus zarządza okresem dojrzewania człowieka. Jest przyjaciółką Merkure­go i Saturna. Jowisz i Mars są dla niej neutralni w uczuciach, choć Jowisz bywa uważany za wroga. Słońce i Księżyc są wrogami Wenus.

 

Liczba Sześć jest uważana za najszczęśliwszą ze wszystkich liczb od 1 do 9. Największymi szczęściarzami są „Szóstki" urodzone dwudziestego czwartego dnia miesiąca.

 

Ludzie zdominowani przez liczbę Sześć są pełni harmonii, równowagi i sta­bilnego szczęścia. Cenią sobie życie w rytmie cyklicznego czasu: powrotów i prze­mian. Mają usposobienie spokojne, cenią wszystko co trwale: ognisko domowe, spokój, życie rodzinne, miłość i potomstwo. Są przyjaciółmi życia pod wszyst­kimi postaciami. Brakuje im tylko wytrwałości i samozaparcia; zdają się na Los szczęścia.

 

Jeśli Szóstka jest liczbą dominującą w twoim portrecie numerologicznym i/lub jest Liczbą Duchową, Liczbą Imienną lub Liczbą Drogi Życia, to z pewnością myślisz najpierw o innych, a dopiero potem o sobie. Dążysz do prawdy i sprawie­dliwości i nie wahasz się walczyć o nie. Posiadasz umiejętność zrozumienia każ­dego problemu i znalezienia najlepszego rozwiązania. Jesteś idealistą, otaczają­cym opieką słabszych od siebie. Będąc bardzo wrażliwym, często sam potrzebu­jesz psychicznego wsparcia. Masz w sobie wiele ciepła i łagodności, które przy­ciągają do ciebie ludzi szukających pomocy. Kochasz lad i harmonię, miłość i pięk­no. Z przyjemnością otaczasz się dziełami sztuki. Sam jesteś artystyczną duszą, co może ujawnić się poprzez pisarstwo, malarstwo lub grę na instrumencie, jeśli sam nie będziesz tworzył, to będziesz wielbicielem sztuki. Nieład i wulgarność są dla ciebie koszmarem, jesteś urodzonym estetą i erotomanem.

 

Ważne miejsce odgrywa w twoim życiu rodzina. Kochasz dzieci i jesteś dla nich dobrym, mądrym, wiernym i troskliwym wychowawcą i przyjacielem. Mimo wrodzonej bezinteresowności, potrafisz wiele zdziałać, by swoich najbliższych wyposażyć materialnie.

 

jesteś typem „rozjemcy", przynoszącym harmonię przyjaciołom. Potrafisz cieszyć się pozytywnymi stronami życia i nie wahasz się dzielić z innymi. Bu­dzisz powszechne zaufanie u innych, co zapowiada sukcesy. Twoja uprzejmość i opiekuńczość przyciąga do ciebie przyjaciół.

 

Wibracja Szóstki skłania cię do osiadłego trybu życia, spokoju, domatorstwa, miłości matczynej, równowagi, szczęścia i przystosowania.

 

jesteś kochającym, lojalnym, zdrowym, wiernym, zrównoważonym, nieza­wodnym człowiekiem. Masz talent do przyjaźni i życia rodzinnego (siedzenia przy kominku). Uzdolniony i pracowity, nic posiadasz efektownej błyskotliwo­ści. Mimo to sukces twój może być trwały, jesteś życzliwy i gawędziarski i masz tendencję do drobnomieszczaństwa, samozadowolenia, próżności i uporu, je­steś wolny od wewnętrznych konfliktów, gdyż liczba Sześć równa się sumie swoich dzielników, innych niż ona sama (6=1+2 + 3). Jest to liczba parzysta i żeńska. Symbolizuje PROTOKOSMOS (Matkę Wszechświata), człowieka wyniesionego do potęgi.

 

Masz więc naturę kobiety-matki i gospodyni, pełnej ciepła domatorki, towa­rzyskiej, dobrej pracownicy, tradycyjnej, godnej szacunku, robiącej wiele hała­su i gadatliwej, ograniczonej drobnomieszczanki. Mimo nienawiści do wszel­kiej niezgody, potrafisz być niezmordowanym bojownikiem.

 

Masz ściśle wytyczone ideały i cele w życiu, dzięki czemu dostrzegasz głów­ne zadania i wyznajesz pozytywne filozofie (miłość do bliźniego). Twoim celem jest pomoc innym. Dążysz do sprawiedliwości i walczysz o nią. Poszukujesz piękna i równowagi. Miłujesz sztukę i muzykę. Na tych dwóch obszarach mo­żesz wyrażać swoją twórczo-aktywną działalność. W innym przypadku pozostaniesz cierpiącym wielbicielem i smakoszem. Najważniejszy dla ciebie jest dom, a potem dalsze otoczenie. Ono ponosi winę za twoje nieszczęścia.

 

Nie znosisz wulgarności, chamstwa i braku gustu. Podstawa materialna jest dla ciebie ważna: stwarza ci poczucie bezpieczeństwa. Swoje zamierzenia reali­zujesz dobrocią, broniąc się przed ziem. Bezinteresowność, którą jesteś obda­rzony, czyni cię doradcą młodzieży i pocieszycielem ludzi starszych, jesteś dość krytyczny, choć starasz się przedstawiać pozytywy dla wytworzenia motywacji, zamiast wytykać błędy. Wolisz pochwalę niż naganę. Ciągle masz do czynienia z przyjmowaniem odpowiedzialności, mimo że obowiązki odczuwasz jako cię­żar. Ucz sieje akceptować. W dążeniu do realizacji celów życiowych znajdujesz szczególny rodzaj szczęścia, którym możesz obdarzać ludzi i przyjaciół. Sta­rasz się pomagać innym i angażować się w to w co wierzysz, jesteś świetnym nauczycielem, godnym zaufania, dającym się lubić. Może się wydawać, że na­rzucasz innym swoją pomoc, że jesteś zbyt optymistyczny i zarozumiały. Staraj się tego nie okazywać i zachowywać właściwe proporcje, a zbierze się wokół ciebie krąg wielbicieli. Dobrze potrafisz reprezentować interesy innych ludzi. Zabiegasz, by twojej uczciwości nie splamiło dążenie do władzy. Jesteś godny zaufania i łatwo dopasowujesz się do różnych sytuacji życiowych. Możesz być świetnym kucharzem lub ogrodnikiem (lubisz prace w ogródku). Chętnie słu­żysz radą. Potrafisz być dobrym aktorem i nic masz problemów z wysławianiem się. Jesteś pod wpływem sił, które odnajdują równowagę poprzez ekspansję i po­szukiwanie swego wyrazu. Równowaga dotyczy aspektu fizycznego i emocjo­nalnego, tworzących harmonijną całość.

 

Zawsze pragniesz pomyślności innych, zwłaszcza rodziny. Szczęście rodzin­ne i tych, którzy cię otaczają, jest dla ciebie celem życia. Dla swych bliskich gotów jesteś zrezygnować z własnych dążeń i zainteresowań, jeśli poczujesz, że ich bezpieczeństwo jest zagrożone, stracisz całą swoją łagodność i stateczność, zmieniając się w osobę zdolną do wszystkiego, siejącą lęk wśród wrogów. Po­trafisz być dozgonnym przyjacielem i lubisz podejmować gości. Ciągle trosz­czysz się o polepszanie warunków życia. Wypełniasz obowiązki rodzinne z ra­dością. Nie tylko kochasz, ale sam potrzebujesz miłości i opieki. Uczucia od­grywają w twoim życiu decydującą rolę. Cechuje cię wrażliwość, czułość, romantyczność i idealizm. Masz jednak skłonność do przejmowania się błahost­kami, co utrudnia ci życic. Posiadasz zdolność do analitycznego i logicznego myślenia, jesteś poważny, godny zaufania, skrupulatny, uporządkowany i prze­sadnie dokładny, co może prowadzić do zbytniego przejmowania się szczegóła­mi i marnowania sił i energii na rzeczy błahe. We wszystkim szukasz harmonii, doskonałości i piękna.

 

W swojej działalności służebnej, kierując się skrajną ufnością i prostodusznością, możesz być wykorzystywany przez osoby wyrachowane i pozbawione skrupułów.

 

Nie powinieneś poddawać się jednak lenistwu i pasywności, wybie­rając życie wygodne i bezkonfliktowe, jesteś ambiwalentny w swym sposobie bycia: raz wykazujesz silny charakter, zdecydowanie i upór, innym razem brak pewności siebie, indolencję i kompleksy, niezrozumiale dla otoczenia. Masz kon­serwatywny, ciasny światopogląd, a jednocześnie jesteś romantyczny, sentymen­talny i podatny na wzruszenia: wrażliwy, czuły i bezbronny.

 

Jesteś sybarytą. Lubujesz się w komforcie i potrafisz docenić to, co piękne. Stale upiększasz swoje otoczenie, kupując piękne przedmioty. Potrafisz stwo­rzyć w swoim domu ciepłą i gościnną atmosferę. Potrzebujesz jednak kogoś, o kogo będziesz mógł się troszczyć i dbać. Jesteś urodzonym opiekunem i prze­wodnikiem. Staraj się nie być nadopiekuńczy, gdyż może to być uciążliwe dla otoczenia. Będąc wesołym i pełnym werwy, jesteś dobrym rozmówcą. Nie za­męczaj jednak ludzi gadulstwem i unikaj plotek.

 

Pozytywne wibracje kształcą w tobie dobroć, szczerość, delikatność i serdeczność. Emanujesz ciepło, spokój i pewność siebie. Tworzysz atmosferę lądu i piękna.

 

Grozi ci jednak porażka w najważniejszej dla ciebie dziedzinie: w życiu ro­dzinnym. Przyczyną będzie nadopiekuńczość wobec najbliższych i przyjaciół, wyrażająca się w chorobliwej zazdrości, podejrzliwości i mieszaniu siew nic swoje sprawy.

 

Przeszkadza ci pesymizm, który nic pozwala ci cieszyć się życiem. Jesteś bardzo krytyczny i nietolerancyjny, stawiasz wysokie wymagania. Obawy, wąt­pliwości, sprzeczne uczucia, marudność, nadąsana mina cierpiętnika, którego nikt nic potrafi zrozumieć, nieprzyjemne humory mogą być dla innych utrapie­niem.

 

Ujemnym aspektem jest też brak ideałów, nieobowiązkowość, niestałość, le­nistwo i uchylanie się od odpowiedzialności. Wyolbrzymiać możesz trudności i obsesyjnie przejmować się sprawami nieistotnymi i wymyślonymi. Jeśli nie wy­pracujesz sobie zrównoważonego podejścia do sprzeczności, możesz paść ofiarą zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Musisz nauczyć się walczyć ze swą biernością i niechęcią do stawiania czoła sytuacjom trudnym, wymagającym wysiłku i zabiegów.

 

Ze względu na częste chwile załamań i niepewności, powinieneś pielęgnować wiarę we własne możliwości i walczyć z niezdecydowaniem i nieśmiałością. Musisz odpowiednio ustosunkować się do spraw uczuciowych i obowiązków rodzinnych. Wtedy sukcesy przyjdą same. Sprawy domowe nie powinny ci przy­ćmić spraw zawodowych (służbowych), zwłaszcza że sukcesy zawodowe zale­żeć będą w twoim przypadku od osób bliskich, popychających i inspirujących cię do działania.

 

Sukces możesz odnieść w różnych profesjach, związanych zwłaszcza ze służbą zdrowia, służbą społeczną, oświatą, literaturą, psychologią, religią, działalnością artystyczną

 

(poezja, proza, malarstwo, sztuka użytkowa, rzeźba, kino, teatr, taniec, śpiew, muzyka, dekoracja wnętrz, moda, kosmetyka). Dobry będziesz w admini­strowaniu, hotelarstwie i handlu. Jako urzędnik będziesz świetny. Jako szef- zbyt wymagający i drażliwy. Z jednej strony będzie można cię oszukać, z drugiej - zra­żać będziesz swych podwładnych nadmierną drobiazgowością i przywiązywaniem wagi do nieistotnych szczegółów. Jeśli nie poświęcisz się dziedzinie odpowiadającej twoim zdolnościom, wykorzystaj wolny czas na pisanie, granie w amatorskim te­atrze i uczestniczenie w działalności charytatywnej lub społecznej.

 

Z reguły jesteś hojny, gdy chodzi o czas, osobę, radę i pomoc, lecz nic w spra­wach finansowych i rodzinnych.

 

Możesz grać rolę władcy i autorytetu. Twoje życie jest jednak ambiwalentne („raz jesteś na wozie, raz pod wozem"). Na przemian idziesz w górę i w dół. Umiesz jednak wyciągać korzyści z tego, co masz. Rozrzutność i marnotraw­stwo są ci obce. Nie walczysz o sukcesy. Polegasz na sobie i zadowalasz się tym co masz.

 

Miłość traktujesz poważnie. W małżeństwie i rodzinie odnajdziesz stabiliza­cję i równowagę duchową. Będąc w ten sposób zadowolonym, możesz obda­rzać innych szczęściem i miłością. Musisz pamiętać jednak, że czułość ograni­czająca innym wolność jest odrzucana.

 

Idealnymi partnerami dla ciebie są „Szóstki" i „Dwójki", dobrymi „Jedynki" i „Ósemki".

 

Droga, którą idziesz, jest drogą, na której uczysz się podejmować właściwe decyzje, dokonywać wyborów, tolerancji, sprawiedliwości, przystosowania, per­fekcji i odpowiedzialności. Przyjmujesz na siebie odpowiedzialność, której od ciebie wymaga życie, i dźwigasz ją, choć kosztuje cię to wiele wyrzeczeń. Go­tów jesteś bić się o prawo i sprawiedliwość, prawdę i wzniosie ideały. Brak od­porności psychicznej i nadwrażliwość mogą dostarczać ci cierpień. Sam bę­dziesz szukał wtedy pomocy i różnych protekcji. Jeśli ich nie znajdziesz, prze­żywał będziesz życie śniąc je, zamiast przeżywać. Rozwiązaniem będzie rodzi­na, klan lub stowarzyszenie — grupa, której będziesz przewodził i w której znaj­dziesz podporę uczuciową. Staraj się znaleźć swoje miejsce i powołanie (jeśli go jeszcze nie znalazłeś) i bądź sobą.

 

Złe wibracje mogą powodować, że będziesz nieznośny, trudny we współży­ciu, pclcn wątpliwości i sprzeczności uczuć, uniemożliwiających dokonanie wy­boru. Będziesz nieodpowiedzialny, zaniedbany, wymagający, nieczuły lub prze­sadnie czuły, krytykancki, zazdrosny, obraźliwy, niezrozumiały. Pesymizm może stać się przyczyną twoich kłopotów, a nietolerancja spowodowana wygórowa­nymi wymaganiami wobec siebie i innych sprawi, że nie będziesz mógł cieszyć się z niczego. Będziesz dążył do perfekcji działań w każdej chwili życia, tracąc jego smak.

 

W sprawach zdrowotnych musisz uważać na gardło, struny głosowe, nerki i układ moczowy. Łakomstwo może prowadzić cię do otyłości. Nadmierna wraż­liwość i problemy emocjonalne powodować mogą depresje i skłaniać cię do al­koholizmu i narkomanii.

 

jesteś podejrzliwy wobec cudzych motywów. Aby złagodzić poczucie nie­pewności szukasz silnego opiekuna lub przeciwstawiasz się autorytetom, przyj­mując pozycję adwokata diabła. Pragniesz znaleźć przywódcę, służyć lojalnie roztaczającej opiekę organizacji (takiej jak kościół, towarzystwo, sekta, firma itp.), ale jednocześnie nie darzysz zaufaniem hierarchii władzy. Zarówno posta­wa służalcza, jak i postawa adwokata diabla wyrasta z braku zaufania do auto­rytetów. Wobec własnych pomysłów przyjmujesz postawę: „Tak, ale...", w związ­ku z czym dążysz do sukcesu skokowo. Możesz zmieniać często swoją pracę i mieć niedokończone dzieła. Im bardziej zbliżasz się do sukcesu, tym bardziej maleje twoja wiara we własne możliwości.

 

WIDZENIE ŚWIATA. Jesteś osobą skoncentrowaną na faktach, tłumiącą swoje zdolności decyzyjne na rzecz utrzymania harmonijnych relacji ze świa­tem. Nic czujesz się bezpiecznie i dlatego szukasz oparcia w grupie o utrwalo­nych, wyraźnie określonych wartościach. Potrzebujesz tego. gdyż doświadczasz dojmującego poczucia niepewności i kompensujesz sobie w ten sposób brak zaufania do siebie i własnego wewnętrznego autorytetu, uzależniając się od wartości grupowych. Najbezpieczniej czujesz się wypełniając instrukcje i reguły ustalone przez kogoś innego. Ceną, jaką płacisz za podporządkowanie, jest nie­zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji i twórczych rozwiązań.

 

Za wszelką cenę chcesz uniknąć uczucia, że łamiesz prawo. Wypaczona mo­tywacja każe ci zaspokajać potrzebę bezpieczeństwa przez stosowanie się do ustalonych reguł. Podstawowym problemem w twoim życiu jest podejmowanie ryzyka, a głównym uzależnieniem psychiczny lęk (przed niedopasowaniem, nie­prawidłowym wykonaniem zadań, rozczarowaniem ważnych osóB).

 

DZIAŁANIE W ŚWIECIE. Świat jest dla ciebie wielkim zagrożeniem. Chro­nisz się przed nim w grupie, lecz w zamian musisz przyjąć zasady jej działania, które mogą pozostawać w sprzeczności z twoimi własnymi. Tracisz przez to kontakt z własnymi wewnętrznymi wartościami i ten brak oparcia w sobie po­woduje, że w każdej sytuacji odczuwasz lęk.

 

Działanie jest dla ciebie środkiem ucieczki przed lękiem i obawami o przy­szłość. Czujesz się przerażony perspektywą wolnego czasu. Sceptycznie i ostroż­nie odnosisz się do nowych idei i rozwiązań. Brakuje ci wiary w słuszność sa­modzielnie podejmowanych decyzji; wolisz pracę powtarzalną, rutynową, z którą się już kiedyś oswoiłeś. Do nauki podchodzisz poważnie i odpowiedzialnie.

 

Nie jesteś dla siebie autorytetem; wolisz, by decyzje podejmował ktoś od ciebie mą­drzejszy. Potrzebujesz autorytetu i szukasz go. Gdy go jednak znajdziesz, od­czuwasz chęć wyłamania się spod jego wpływu, rezerwując sobie prawo do de­cydowania, które z zasad będziesz respektował, które nagniesz do własnych potrzeb, a które złamiesz.

 

Możesz okazywać bierny opór wobec autorytetu lub umniejszać, obmawiać i podkopywać autorytet swojego opiekuna.

 

Dobrze czujesz się w grupie. Sprawdzasz się na tych stanowiskach, na któ­rych przepisy i zakres obowiązków są ściśle określone. Szczególnie cenisz sobie kontakty z podwładnymi i zwierzchnikami, jeśli cię zawodzą, czujesz się sfru­strowany i wściekły.

 

Nie lubisz przecierać nowych szlaków. Wolisz sprawdzone techniki i wzory.

 

Każdemu, kto zechce cię wysłuchać, szczegółowo opowiadasz o swojej efek­tywności i chełpisz się własnymi możliwościami.

 

Swoje pyszałkowate przemowy przetykasz krytycznymi uwagami na temat nieudolności i nieodpowiedzialności innych.

 

ŻYCIE W RODZINIE I WŚRÓD PRZYJACIÓŁ. Bezpieczeństwo jest dla ciebie sprawą najważniejszą. Przyjaźń, małżeństwo, dom i rodzina są warun­kiem przetrwania, jeśli nic będziesz mógł liczyć na swoją rodzinę lub bliskie związki, znajdziesz organizację, z którą się zwiążesz. Dobrze się czujesz w eli­tarnych grupach. Wszystkie inne grupy, które kierują się innymi normami, trak­tujesz jako wrogie, gdyż stanowią zagrożenie dla twojego chwiejnego poczucia wartości. Przyjęte normy uważasz za święte i gotowy jesteś napiętnować każde­go, kto ich nic przestrzega.

 

Z natury jesteś lojalny. Możesz być świetnym nauczycielem i wychowawcą w grupie lub/i w rodzinie.

 

Gdy dojrzejesz, ujawnisz następujące dobre cechy: wierność i oddanie w przy­jaźni, odwagę, entuzjazm, poświęcenie, pracowitość, ambicję, spolegliwość, miłość do ludzi, wrażliwość serca, zdolności pedagogiczne, talent organizator­ski, zdolność konsolidowania innych wokół nadrzędnych celów i umiejętność zażegnywania konfliktów, poczucie humoru, dobry smak, talenty artystyczne.

 

Ponieważ w dzieciństwie czułeś się bezsilny, trudno ci jest w wieku dorosłym działać. W obawie przed wykorzystaniem przez osoby mające dużo władzy, skłon­ny jesteś przeceniać tych, którzy działają, odnoszą sukcesy i dochodzą do cze­goś w życiu. Objawia się to w poszukiwaniu silnego przywódcy lub w podejrzli­wości wobec tych, którzy decydują się przewodzić. Nadmierne przypisywanie władzy autorytetom może przybrać postać: (1) idealizacji silnego opiekuna i pod­dania się mu (mój guru, mój mentor itp.); (2) przyłączanie się do grupy o po­dobnych poglądach (my przeciw nim); (3) buntu (podważanie autorytetu).Czujesz się silniejszy, gdy jesteś przyparty do muru, ponieważ taka sytuacja zmusza cię do działania. Mogą cię w związku z tym pociągać sporty wymagają­ce silnej rywalizacji. Lgnąć będziesz do przegranych spraw i niepewnych intere­sów, ponieważ tam bunt przeciw uciskowi znajduje naturalne i konstruktywne ujście. Trudno cię chwalić za twoje sukcesy, gdyż nie przyjmujesz uznania. Możesz powstrzymywać się od działania lub odczuwać niemoc. Prawdopodo­bieństwo niebezpieczeństwa jest dla ciebie o wiele większe niż prawdopodo­bieństwo sukcesu. Możesz być przekorny .Główne twoje zalety to: identyfikowanie się z przegranymi sprawami i zdol­ność do lojalnego (bez nagród i publicznego uznania) wysiłku w imię obowiąz­ku lub odpowiedzialności wobec innych. Zdolność podążania pod prąd i wbrew status quo, jeżeli cel jest chwalebny. Wgląd w ukryte procesy psychologiczne. Zdolność cierpienia, poświęcania się i wznawiania wysiłków .Twoją misją życiową jest poświęcenie wszystkich swoich wysiłków i całej ener­gii dla dobra rodziny (społeczności duchowej) i najbliższych. Twoim celem życia jest zapewnienie najbliższym milej, rodzinnej atmosfery i poczucia bezpieczeń­stwa. Wielkim zadaniem dla ciebie jest obdarzanie bliźnich miłością i pokojem. Będzie to dla ciebie możliwe pod warunkiem, że sam najpierw osiągniesz i za­chowasz wewnętrzną równowagę i harmonię.

Link to comment
Share on other sites

Guest truskawka

Numerologiczne Szóstki są odpowiedzialne, zrównoważone w dawaniu i braniu. Szanują prawo do kroczenia własną drogą , pomoże tylko gdy jest oto proszona. Szóstka potrzebuje głębokiego związku z partnerem, rodzinę stawia na piedesał. Potrafi oddać wszystko co posiada, aby wspomóc potrzebującego, jest wrażliwa na potrzeby innych, tolerancyjna. Także zarozumialstwo, niepraktyczność.

 

Szóstki to osoby opanowane i godne zaufania. Śmiało realizują swoje marzenia o szczęściu i bezpieczeństwie.

 

Szóstki są szlachetne i mają wrodzone poczucie sprawiedliwości.

W imię podjętych zobowiązań gotowe są poświęcić osobiste zyski.

Są niezwykle lojalne. Zawsze można im zaufać. Mają wielu oddanych przyjaciół, dotrzymują danego słowa. W życiu dążą do poczucia harmonii

i bezpieczeństwa oraz wewnętrznej równowagi. Mają szczytne ideały, angażują się w pomoc innym.

 

Cenią piękno i uroki życia, mają wyczucie dobrego stylu i smaku.

Są wrażliwe i nieco romantyczne. Bywają też przesadnie troskliwe

i nadopiekuńcze. Szóstki są bardzo inteligentne, mają zdolność do analizy. Cenią porządek i systematyczność, są też bardzo dokładne. Drobiazgi i spóźnienia potrafią wyprowadzić je z równowagi.

Wiele Szóstek nie wykorzystuje w pełni swych talentów, wybierając bezpieczeństwo i lenistwo. Szóstki nie lubią konfliktów, często unikają jasnego postawienia sprawy i wybierają dyplomatyczne metody.

 

Wszystkie Szóstki lubią wygodę i luksus, są też przekonane, że zasługują na lepszy los. Mają talent artystyczny i dekoratorski, stale upiększają swoje otoczenie.

 

Aby osiągnąć sukces Szóstki powinny uwierzyć we własne możliwości

i znaleźć oparcie w bliskich. Zawody odpowiednie dla Szóstek związane są z medycyną, służbą społeczną, oświatą, religią i administracją.

Są też Szóstki wspaniałymi kucharzami. Najbardziej jednak lubią Szóstki pracować dla swojej rodziny. Opieka nad nią stanowi często główny cel ich życia. Stanowisko i władza nie pociągają Szóstek, choć na domowym gruncie bywają apodyktyczne. W sprawach materialnych Szóstki podlegają dużym wahaniom i choć chętnie pomagają innym, to nie są przesadnie hojne.

 

W miłości są lojalne i szczere. Związki traktują poważnie, choć zanim spotkają swój ideał bywają niestałe. Ich dom jest wspaniale prowadzony, chętnie otaczają się przyjaciółmi. Czasami przesadzają z okazywaniem troski i czułości lub starają się związać partnera emocjonalnie.

 

Odpowiedni partnerzy dla Szóstek to inne Szóstki, Dwójki

oraz Jedynki i Ósemki.

 

Szóstki ponad wszystko cenią sobie udane życie rodzinne. Są zdolne do największych poświęceń dla najbliższych. Numerologiczne szóstki z łatwością nawiązują kontakty z innymi, są osobami uczynnymi, pomocnymi, na których można polegać. Bardzo ważne jest dla nich życie w harmonii, najprawdziwszą satysfakcję daje im udane, ustabilizowane życie uczuciowe. Ważne jest dla nich poczucie bezpieczeństwa, uwielbiają czuć się potrzebni i ważni. Szóstki to urodzeni esteci, z dużym zamiłowaniem do sztuki i życia w komforcie. Są to osoby, które nie boją się zaangażowania uczuciowego, ale czują dosyć duży lęk przed odrzuceniem. Ich słabą stroną jest obwinianie się za niepowodzenia, problemy z podjemowaniem decyzji. Szóstki godzinami potrafią rozstrząsać wszystkie za i przeciw, podejmować decyzję, by za chwilę znów zmienić zdanie. Nawet po dokonaniu wyboru potrafią jeszcze długo zastanawiać się nad jego słusznością. Osoby z wibracją cyfry sześć są opanowane, nie mają problemów z nadmierną wybuchowością, konflikty starają się rozwiązywać ze spokojem. Wobec bliskich są bardzo wymagające, stać je na surową krytykę i osądy. Ponadto szóstki wyróżniają się przenikliwością,odpowiedzialnością oraz umiejętnością dzielenia się z innymi. Nie są osobami pazernymi, są z natury hojne i dbają o potrzeby najbliższych. Są osobami towarzyskimi, uwielbiają przebywać z innymi ludźmi, wymieniać poglądy, słuchać i doradzać. Szóstki dla dobra swojej rodziny, są w stanie poświęcić naprawdę wiele. Są to osoby także wrażliwe, posiadające dar analizowania i trafnych osądów. Ludzie chętnie korzystają z dobrych rad szóstek.

Problemem szóstek jest ich niepewność, lęk przed zranieniem, brak osoby, która jest dla nich oparciem i daje poczucie bezpieczeństwa. Szóstki za wszelką cenę pragną kochać i być kochane, jeśli brakuje im takiej osoby, stają się nadwrażliwe, marudne, zniechęcone i mogą odczuwać straszny pesymizm, bezcelowość życia, brak sensu.

 

Szóstki bardzo często są obdarzone uzdolnieniami artystycznymi. Są wrażliwe na piękno, posiadają również talent tworzenia, poczucie rytmu, ubierają się gustownie, z wyczuciem i elegancją.

Szóstki są osobami przyjaznymi, miłymi, posiadają nienaganne maniery. W pracy są odpowiedzialne, sumienne i starają się jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Świetnie sprawdzają się w zawodach, które mają powiązanie z życiem rodzinnym, w których mogą spełniać rolę opiekuna, doradcy, osoby, która wspiera i pomaga.

 

Źródła opisów - TAROT, WRÓŻKA, JASNOWIDZ - EWA STANISŁAWSKA - start - Numerologia i Charakter numerologicznej Szóstki oraz Numerologia - Numerologiczna 6

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest truskawka

Szóstki są lojalne, szczere i sympatyczne. Lubią ludzi i chętnie służą im pomocą, chociaż niepotrzebnie przejmują się drobnymi sprawami. Uczucia do ostatecznie wybranej osoby traktują poważnie. W związkach cenią stabilizację i równowagę, a mając ją, zadowoleniem i opieką otaczają całą rodzinę. Nie powinny jednak przesadzać z nadopiekuńczością ograniczającą wolność innych osób. Szóstkom potrzebna jest praca nad wewnętrzną równowagą.

 

źródło - Dobry, Lepszy, Najlepszy - IDEALNY ZWIĄZEK

 

Szóstka ma wyjątkowe szczęście do ludzi. Chyba żadnej z cyfr nie otacza tak wielki krąg przyjaciół ! Jest kochana i wielbiona, w każdej chwili może liczyć na towarzystwo. Często dzień imienin przeradza się w prawdziwy koszmar - tłum zapowiedzianych i nieoczekiwanych gości napływa bez przerwy ! Szóstka jest łagodna i delikatna, często się uśmiecha. Unika jak ognia otwartych konfliktów, nie znosi awantur, a nawet drobnych sprzeczek. Chętnie idzie na kompromis i przyznaje komuś racje - byle tylko zapanowała zgoda. Mimo iż wysoko ceni szczerość, to w imię spokoju czasem posługuje się kłamstwem. Jest opiekuńcza, można na nią liczyć w trudnych chwilach. Bywa jednak, ze ta chęć niesienia pomocy przeradza się w przesadne wtrącanie się w cudze sprawy i plotkarstwo ! Szóstka patrzy na świat nieco idealistycznie, kocha sztukę, przyrodę i wszelkie uroki życia. Jest tez bardzo wygodna i marzy się jej komfortowe warunki egzystencji. Nie nadaje się do podejmowania wielkich decyzji i realizowania śmiałych planów. Jest trochę niekonsekwentna i nierzadko martwi się na zapas. Zmuszona okolicznościami potrafi walczyć jak lew, ale tylko w obronie słusznej sprawy. Ma tez niezbyt często spotykana zaletę - potrafi uczyć się na własnych błędach. Dla Szóstki ideałem życia jest zaciszny, komfortowo urządzony dom i liczna rodzina. Jest sentymentalna, romantyczna i bardzo uczuciowa. Miłość jest dla niej najważniejsza, bez uczuć powoli więdnie jak kwiat. Kocha gorąco, jest wierna i oddana, pragnie mieć liczne potomstwo. Kultywuje tradycje rodzinne, utrzymuje kontakty nawet z dalekimi krewnymi. Bardzo chętnie urządza zjazdy rodzinne. Wśród Szóstek spotykamy wielu dobrych lekarzy, weterynarzy i pedagogów. Dniami fortuny są dla tego znaku: środa, czwartek i piątek, kamieniami szmaragd i turkus, a kolorami róż i niebieski. Szóstka powinna unikać ciemnych barw i... kontaktów z Piątka!

 

Źródło - Majkowscy Online - Astrologia i Magia - Magia Liczb

Edited by Ismer
Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Szóstka to liczba "doskonała", gdyż stanowi sumę swoich składników(1,2,3).Szóstka jest zrównoważona i harmonijna dlatego wiąże się z uczuciem rodzinnym i ogniskiem domowym.Na ludziach szóstkach można polegać i im ufać, ale potrafią także być uparte.Ich planeta Wenus rządzi miłością pełna poświecenia i szóstki są ludźmi bardziej romantycznymi niż zmysłowymi.Bardzo kochają piękno,są zazwyczaj atrakcyjni i posiadają zdolność łatwiejszego nawiązywania kontaktów niż inne liczby.Pomimo nienawiści do wszelkiej niezgody,potrafią być niezmordowanymi bojownikami.Ich najszczęśliwszym dniem jest piątek.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Liczba 6

Liczba 6 to PRZYJACIEL LUDZI, NAUCZYCIEL, STRAŻNIK, ADWO KAT DIABŁA, OPOKA (NIEZMIENNY).

 

Jej słowami—kluczami są: miłość, sztuka, odpowiedzialność, służba, doświad czenie, rodzina, harmonia.

 

Szóstka symbolizuje zdolność samodzielnej budowy harmonii właściwej Trójce na sposób Dwójki poprzez widzenie dopełnień. Jest to liczba partnerstwa, współ działania mimo różnic, liczba kompromisu i zgody na świat, jaki jest i ludzi, jacy są. Reprezentuje szczerość, niezawodność, uczciwość, wesołe usposobie nie, tolerancję i optymizm.

Dobrze przepracowana daje praktyczność, zdolność wyciągania korzyści i na uki z każdej sytuacji, poddanie, rozumienie struktury i praw świata. Negatywna stwarza wiecznych, bezpłodnych „buntowników bez powodu", rozpaczliwie szu kających w życiu akceptacji i nie rozumiejących, dlaczego nie mogą jej znaleźć. Symbolizuje rodzinę, harmonię, miłość i służbę dla innych.

Rządzi nią Wenus, planeta miłości i partnerstwa. Opiekuje się ona ludźmi urodzonymi 6, 15 i 24 dnia każdego miesiąca oraz tymi, których Liczba Drogi Życia lub Imienna po zsumowaniu daje Sześć.

Wenus, Gwiazda Zaranna, to najjaśniejsza planeta na wschodnim niebie przed wschodem Słońca. Uważa się ja za żeńska wilgotną planetę dobroczynną. Ma róż ne personifikacje: od pięknej kobiety (Afrodyta) i młodzieńca, będących uosobie niem miłości, zmysłowości i hedonizmu, po brodatego nauczyciela antybogów (asurów), o splątanych włosach. Jej sanskrycka nazwa (Shukra) - znaczy nasienie i zmy słowość. Włada wyrafinowanymi przedmiotami, związkami miłosnymi, pięknem, namiętnością, przyjemnością seksualną, sztukami pięknymi: muzyką, tańcem, po ezją. Opiekuje się oczami, gardłem, brodą, ustami, narządem kobiecym i nerkami. Wenus jest aktywna i zmysłowa. Obdarza pięknem, namiętnością, talentem artystycznym, proporcjonalnym ciałem i oczami podobnymi do kwiatu lotosu. Ludzie pod jej wpływem stają się radośni i pełni wdzięku. Są żywiołowi, emo cjonalni, zmysłowi, swawolni, szarmanccy, kochliwi, frywolni, grzeszni, pomy słowi i twórczy. Interesują ich nauki tajemne i sztuki piękne.

Wenus zarządza okresem dojrzewania człowieka. Jest przyjaciółką Merkure go i Saturna. Jowisz i Mars są dla niej neutralni w uczuciach, choć Jowisz bywa uważany za wroga. Słońce i Księżyc są wrogami Wenus.

Liczba Sześć jest uważana za najszczęśliwszą ze wszystkich liczb od 1 do 9. Największymi szczęściarzami są „Szóstki" urodzone dwudziestego czwartego dnia miesiąca.

Ludzie zdominowani przez liczbę Sześć są pełni harmonii, równowagi i sta bilnego szczęścia. Cenią sobie życie w rytmie cyklicznego czasu: powrotów i prze mian. Mają usposobienie spokojne, cenią wszystko co trwale: ognisko domowe, spokój, życie rodzinne, miłość i potomstwo. Są przyjaciółmi życia pod wszyst kimi postaciami. Brakuje im tylko wytrwałości i samozaparcia; zdają się na Los szczęścia.

Jeśli Szóstka jest liczbą dominującą w twoim portrecie numerologicznym i/lub jest Liczbą Duchową, Liczbą Imienną lub Liczbą Drogi Życia, to z pewnością myślisz najpierw o innych, a dopiero potem o sobie. Dążysz do prawdy i sprawie dliwości i nie wahasz się walczyć o nie. Posiadasz umiejętność zrozumienia każ dego problemu i znalezienia najlepszego rozwiązania. Jesteś idealistą, otaczają cym opieką słabszych od siebie. Będąc bardzo wrażliwym, często sam potrzebu jesz psychicznego wsparcia. Masz w sobie wiele ciepła i łagodności, które przy ciągają do ciebie ludzi szukających pomocy. Kochasz lad i harmonię, miłość i pięk no. Z przyjemnością otaczasz się dziełami sztuki. Sam jesteś artystyczną duszą, co może ujawnić się poprzez pisarstwo, malarstwo lub grę na instrumencie, jeśli sam nie będziesz tworzył, to będziesz wielbicielem sztuki. Nieład i wulgarność są dla ciebie koszmarem, jesteś urodzonym estetą i erotomanem.

Ważne miejsce odgrywa w twoim życiu rodzina. Kochasz dzieci i jesteś dla nich dobrym, mądrym, wiernym i troskliwym wychowawcą i przyjacielem. Mimo wrodzonej bezinteresowności, potrafisz wiele zdziałać, by swoich najbliższych wyposażyć materialnie.

jesteś typem „rozjemcy", przynoszącym harmonię przyjaciołom. Potrafisz cieszyć się pozytywnymi stronami życia i nie wahasz się dzielić z innymi. Bu dzisz powszechne zaufanie u innych, co zapowiada sukcesy. Twoja uprzejmość i opiekuńczość przyciąga do ciebie przyjaciół.

Wibracja Szóstki skłania cię do osiadłego trybu życia, spokoju, domatorstwa, miłości matczynej, równowagi, szczęścia i przystosowania.

jesteś kochającym, lojalnym, zdrowym, wiernym, zrównoważonym, nieza wodnym człowiekiem. Masz talent do przyjaźni i życia rodzinnego (siedzenia przy kominku). Uzdolniony i pracowity, nic posiadasz efektownej błyskotliwo ści. Mimo to sukces twój może być trwały, jesteś życzliwy i gawędziarski i masz tendencję do drobnomieszczaństwa, samozadowolenia, próżności i uporu, je steś wolny od wewnętrznych konfliktów, gdyż liczba Sześć równa się sumie swoich dzielników, innych niż ona sama (6=1+2 + 3). Jest to liczba parzysta i żeńska. Symbolizuje PROTOKOSMOS (Matkę Wszechświata), człowieka wyniesionego do potęgi.

Masz więc naturę kobiety-matki i gospodyni, pełnej ciepła domatorki, towa rzyskiej, dobrej pracownicy, tradycyjnej, godnej szacunku, robiącej wiele hała su i gadatliwej, ograniczonej drobnomieszczanki. Mimo nienawiści do wszel kiej niezgody, potrafisz być niezmordowanym bojownikiem.

Masz ściśle wytyczone ideały i cele w życiu, dzięki czemu dostrzegasz głów ne zadania i wyznajesz pozytywne filozofie (miłość do bliźniego). Twoim celem jest pomoc innym. Dążysz do sprawiedliwości i walczysz o nią. Poszukujesz piękna i równowagi. Miłujesz sztukę i muzykę. Na tych dwóch obszarach mo żesz wyrażać swoją twórczo-aktywną działalność. W innym przypadku pozostaniesz cierpiącym wielbicielem i smakoszem. Najważniejszy dla ciebie jest dom, a potem dalsze otoczenie. Ono ponosi winę za twoje nieszczęścia.

Nie znosisz wulgarności, chamstwa i braku gustu. Podstawa materialna jest dla ciebie ważna: stwarza ci poczucie bezpieczeństwa. Swoje zamierzenia reali zujesz dobrocią, broniąc się przed ziem. Bezinteresowność, którą jesteś obda rzony, czyni cię doradcą młodzieży i pocieszycielem ludzi starszych, jesteś dość krytyczny, choć starasz się przedstawiać pozytywy dla wytworzenia motywacji, zamiast wytykać błędy. Wolisz pochwalę niż naganę. Ciągle masz do czynienia z przyjmowaniem odpowiedzialności, mimo że obowiązki odczuwasz jako cię żar. Ucz sieje akceptować. W dążeniu do realizacji celów życiowych znajdujesz szczególny rodzaj szczęścia, którym możesz obdarzać ludzi i przyjaciół. Sta rasz się pomagać innym i angażować się w to w co wierzysz, jesteś świetnym nauczycielem, godnym zaufania, dającym się lubić. Może się wydawać, że na rzucasz innym swoją pomoc, że jesteś zbyt optymistyczny i zarozumiały. Staraj się tego nie okazywać i zachowywać właściwe proporcje, a zbierze się wokół ciebie krąg wielbicieli. Dobrze potrafisz reprezentować interesy innych ludzi. Zabiegasz, by twojej uczciwości nie splamiło dążenie do władzy. Jesteś godny zaufania i łatwo dopasowujesz się do różnych sytuacji życiowych. Możesz być świetnym kucharzem lub ogrodnikiem (lubisz prace w ogródku). Chętnie słu żysz radą. Potrafisz być dobrym aktorem i nic masz problemów z wysławianiem się. Jesteś pod wpływem sił, które odnajdują równowagę poprzez ekspansję i po szukiwanie swego wyrazu. Równowaga dotyczy aspektu fizycznego i emocjo nalnego, tworzących harmonijną całość.

Zawsze pragniesz pomyślności innych, zwłaszcza rodziny. Szczęście rodzin ne i tych, którzy cię otaczają, jest dla ciebie celem życia. Dla swych bliskich gotów jesteś zrezygnować z własnych dążeń i zainteresowań, jeśli poczujesz, że ich bezpieczeństwo jest zagrożone, stracisz całą swoją łagodność i stateczność, zmieniając się w osobę zdolną do wszystkiego, siejącą lęk wśród wrogów. Po trafisz być dozgonnym przyjacielem i lubisz podejmować gości. Ciągle trosz czysz się o polepszanie warunków życia. Wypełniasz obowiązki rodzinne z ra dością. Nie tylko kochasz, ale sam potrzebujesz miłości i opieki. Uczucia od grywają w twoim życiu decydującą rolę. Ce****e cię wrażliwość, czułość, romantyczność i idealizm. Masz jednak skłonność do przejmowania się błahost kami, co utrudnia ci życic. Posiadasz zdolność do analitycznego i logicznego myślenia, jesteś poważny, godny zaufania, skrupulatny, uporządkowany i prze sadnie dokładny, co może prowadzić do zbytniego przejmowania się szczegóła mi i marnowania sił i energii na rzeczy błahe. We wszystkim szukasz harmonii, doskonałości i piękna.

W swojej działalności służebnej, kierując się skrajną ufnością i prostodusznością, możesz być wykorzystywany przez osoby wyrachowane i pozbawione skrupułów.

 

Nie powinieneś poddawać się jednak lenistwu i pasywności, wybie rając życie wygodne i bezkonfliktowe, jesteś ambiwalentny w swym sposobie bycia: raz wykazujesz silny charakter, zdecydowanie i upór, innym razem brak pewności siebie, indolencję i kompleksy, niezrozumiale dla otoczenia. Masz kon serwatywny, ciasny światopogląd, a jednocześnie jesteś romantyczny, sentymen talny i podatny na wzruszenia: wrażliwy, czuły i bezbronny.

Jesteś sybarytą. Lubujesz się w komforcie i potrafisz docenić to, co piękne. Stale upiększasz swoje otoczenie, kupując piękne przedmioty. Potrafisz stwo rzyć w swoim domu ciepłą i gościnną atmosferę. Potrzebujesz jednak kogoś, o kogo będziesz mógł się troszczyć i dbać. Jesteś urodzonym opiekunem i prze wodnikiem. Staraj się nie być nadopiekuńczy, gdyż może to być uciążliwe dla otoczenia. Będąc wesołym i pełnym werwy, jesteś dobrym rozmówcą. Nie za męczaj jednak ludzi gadulstwem i unikaj plotek.

Pozytywne wibracje kształcą w tobie dobroć, szczerość, delikatność i serdeczność. Emanujesz ciepło, spokój i pewność siebie. Tworzysz atmosferę lądu i piękna.

Grozi ci jednak porażka w najważniejszej dla ciebie dziedzinie: w życiu ro dzinnym. Przyczyną będzie nadopiekuńczość wobec najbliższych i przyjaciół, wyrażająca się w chorobliwej zazdrości, podejrzliwości i mieszaniu siew nic swoje sprawy.

Przeszkadza ci pesymizm, który nic pozwala ci cieszyć się życiem. Jesteś bardzo krytyczny i nietolerancyjny, stawiasz wysokie wymagania. Obawy, wąt pliwości, sprzeczne uczucia, marudność, nadąsana mina cierpiętnika, którego nikt nic potrafi zrozumieć, nieprzyjemne humory mogą być dla innych utrapie niem.

Ujemnym aspektem jest też brak ideałów, nieobowiązkowość, niestałość, le nistwo i uchylanie się od odpowiedzialności. Wyolbrzymiać możesz trudności i obsesyjnie przejmować się sprawami nieistotnymi i wymyślonymi. Jeśli nie wy pracujesz sobie zrównoważonego podejścia do sprzeczności, możesz paść ofiarą zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Musisz nauczyć się walczyć ze swą biernością i niechęcią do stawiania czoła sytuacjom trudnym, wymagającym wysiłku i zabiegów.

Ze względu na częste chwile załamań i niepewności, powinieneś pielęgnować wiarę we własne możliwości i walczyć z niezdecydowaniem i nieśmiałością. Musisz odpowiednio ustosunkować się do spraw uczuciowych i obowiązków rodzinnych. Wtedy sukcesy przyjdą same. Sprawy domowe nie powinny ci przy ćmić spraw zawodowych (służbowych), zwłaszcza że sukcesy zawodowe zale żeć będą w twoim przypadku od osób bliskich, popychających i inspirujących cię do działania.

Sukces możesz odnieść w różnych profesjach, związanych zwłaszcza ze służbą zdrowia, służbą społeczną, oświatą, literaturą, psychologią, religią, działalnością artystyczną

(poezja, proza, malarstwo, sztuka użytkowa, rzeźba, kino, teatr, taniec, śpiew, muzyka, dekoracja wnętrz, moda, kosmetyka). Dobry będziesz w admini strowaniu, hotelarstwie i handlu. Jako urzędnik będziesz świetny. Jako szef- zbyt wymagający i drażliwy. Z jednej strony będzie można cię oszukać, z drugiej - zra żać będziesz swych podwładnych nadmierną drobiazgowością i przywiązywaniem wagi do nieistotnych szczegółów. Jeśli nie poświęcisz się dziedzinie odpowiadającej twoim zdolnościom, wykorzystaj wolny czas na pisanie, granie w amatorskim te atrze i uczestniczenie w działalności charytatywnej lub społecznej.

Z reguły jesteś hojny, gdy chodzi o czas, osobę, radę i pomoc, lecz nic w spra wach finansowych i rodzinnych.

Możesz grać rolę władcy i autorytetu. Twoje życie jest jednak ambiwalentne („raz jesteś na wozie, raz pod wozem"). Na przemian idziesz w górę i w dół. Umiesz jednak wyciągać korzyści z tego, co masz. Rozrzutność i marnotraw stwo są ci obce. Nie walczysz o sukcesy. Polegasz na sobie i zadowalasz się tym co masz.

Miłość traktujesz poważnie. W małżeństwie i rodzinie odnajdziesz stabiliza cję i równowagę duchową. Będąc w ten sposób zadowolonym, możesz obda rzać innych szczęściem i miłością. Musisz pamiętać jednak, że czułość ograni czająca innym wolność jest odrzucana.

Idealnymi partnerami dla ciebie są „Szóstki" i „Dwójki", dobrymi „Jedynki" i „Ósemki".

Droga, którą idziesz, jest drogą, na której uczysz się podejmować właściwe decyzje, dokonywać wyborów, tolerancji, sprawiedliwości, przystosowania, per fekcji i odpowiedzialności. Przyjmujesz na siebie odpowiedzialność, której od ciebie wymaga życie, i dźwigasz ją, choć kosztuje cię to wiele wyrzeczeń. Go tów jesteś bić się o prawo i sprawiedliwość, prawdę i wzniosie ideały. Brak od porności psychicznej i nadwrażliwość mogą dostarczać ci cierpień. Sam bę dziesz szukał wtedy pomocy i różnych protekcji. Jeśli ich nie znajdziesz, prze żywał będziesz życie śniąc je, zamiast przeżywać. Rozwiązaniem będzie rodzi na, klan lub stowarzyszenie — grupa, której będziesz przewodził i w której znaj dziesz podporę uczuciową. Staraj się znaleźć swoje miejsce i powołanie (jeśli go jeszcze nie znalazłeś) i bądź sobą.

Złe wibracje mogą powodować, że będziesz nieznośny, trudny we współży ciu, pclcn wątpliwości i sprzeczności uczuć, uniemożliwiających dokonanie wy boru. Będziesz nieodpowiedzialny, zaniedbany, wymagający, nieczuły lub prze sadnie czuły, krytykancki, zazdrosny, obraźliwy, niezrozumiały. Pesymizm może stać się przyczyną twoich kłopotów, a nietolerancja spowodowana wygórowa nymi wymaganiami wobec siebie i innych sprawi, że nie będziesz mógł cieszyć się z niczego. Będziesz dążył do perfekcji działań w każdej chwili życia, tracąc jego smak.

W sprawach zdrowotnych musisz uważać na gardło, struny głosowe, nerki i układ moczowy. Łakomstwo może prowadzić cię do otyłości. Nadmierna wraż liwość i problemy emocjonalne powodować mogą depresje i skłaniać cię do al koholizmu i narkomanii.

jesteś podejrzliwy wobec cudzych motywów. Aby złagodzić poczucie nie pewności szukasz silnego opiekuna lub przeciwstawiasz się autorytetom, przyj mując pozycję adwokata diabła. Pragniesz znaleźć przywódcę, służyć lojalnie roztaczającej opiekę organizacji (takiej jak kościół, towarzystwo, sekta, firma itp.), ale jednocześnie nie darzysz zaufaniem hierarchii władzy. Zarówno posta wa służalcza, jak i postawa adwokata diabla wyrasta z braku zaufania do auto rytetów. Wobec własnych pomysłów przyjmujesz postawę: „Tak, ale...", w związ ku z czym dążysz do sukcesu skokowo. Możesz zmieniać często swoją pracę i mieć niedokończone dzieła. Im bardziej zbliżasz się do sukcesu, tym bardziej maleje twoja wiara we własne możliwości.

 

WIDZENIE ŚWIATA.

Jesteś osobą skoncentrowaną na faktach, tłumiącą swoje zdolności decyzyjne na rzecz utrzymania harmonijnych relacji ze świa tem. Nic czujesz się bezpiecznie i dlatego szukasz oparcia w grupie o utrwalo nych, wyraźnie określonych wartościach. Potrzebujesz tego. gdyż doświadczasz dojmującego poczucia niepewności i kompensujesz sobie w ten sposób brak zaufania do siebie i własnego wewnętrznego autorytetu, uzależniając się od wartości grupowych. Najbezpieczniej czujesz się wypełniając instrukcje i reguły ustalone przez kogoś innego. Ceną, jaką płacisz za podporządkowanie, jest nie zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji i twórczych rozwiązań.

Za wszelką cenę chcesz uniknąć uczucia, że łamiesz prawo. Wypaczona mo tywacja każe ci zaspokajać potrzebę bezpieczeństwa przez stosowanie się do ustalonych reguł. Podstawowym problemem w twoim życiu jest podejmowanie ryzyka, a głównym uzależnieniem psychiczny lęk (przed niedopasowaniem, nie prawidłowym wykonaniem zadań, rozczarowaniem ważnych osóB).

 

DZIAŁANIE W ŚWIECIE.

Świat jest dla ciebie wielkim zagrożeniem. Chro nisz się przed nim w grupie, lecz w zamian musisz przyjąć zasady jej działania, które mogą pozostawać w sprzeczności z twoimi własnymi. Tracisz przez to kontakt z własnymi wewnętrznymi wartościami i ten brak oparcia w sobie po woduje, że w każdej sytuacji odczuwasz lęk.

Działanie jest dla ciebie środkiem ucieczki przed lękiem i obawami o przy szłość. Czujesz się przerażony perspektywą wolnego czasu. Sceptycznie i ostroż nie odnosisz się do nowych idei i rozwiązań. Brakuje ci wiary w słuszność sa modzielnie podejmowanych decyzji; wolisz pracę powtarzalną, rutynową, z którą się już kiedyś oswoiłeś. Do nauki podchodzisz poważnie i odpowiedzialnie.

Nie jesteś dla siebie autorytetem; wolisz, by decyzje podejmował ktoś od ciebie mą drzejszy. Potrzebujesz autorytetu i szukasz go. Gdy go jednak znajdziesz, od czuwasz chęć wyłamania się spod jego wpływu, rezerwując sobie prawo do de*cydowania, które z zasad będziesz respektował, które nagniesz do własnych potrzeb, a które złamiesz.

Możesz okazywać bierny opór wobec autorytetu lub umniejszać, obmawiać i podkopywać autorytet swojego opiekuna.

Dobrze czujesz się w grupie. Sprawdzasz się na tych stanowiskach, na któ rych przepisy i zakres obowiązków są ściśle określone. Szczególnie cenisz sobie kontakty z podwładnymi i zwierzchnikami, jeśli cię zawodzą, czujesz się sfru strowany i wściekły.

Nie lubisz przecierać nowych szlaków. Wolisz sprawdzone techniki i wzory.

Każdemu, kto zechce cię wysłuchać, szczegółowo opowiadasz o swojej efek tywności i chełpisz się własnymi możliwościami.

Swoje pyszałkowate przemowy przetykasz krytycznymi uwagami na temat nieudolności i nieodpowiedzialności innych.

 

ŻYCIE W RODZINIE I WŚRÓD PRZYJACIÓŁ.

Bezpieczeństwo jest dla ciebie sprawą najważniejszą. Przyjaźń, małżeństwo, dom i rodzina są warun kiem przetrwania, jeśli nic będziesz mógł liczyć na swoją rodzinę lub bliskie związki, znajdziesz organizację, z którą się zwiążesz. Dobrze się czujesz w eli tarnych grupach. Wszystkie inne grupy, które kierują się innymi normami, trak tujesz jako wrogie, gdyż stanowią zagrożenie dla twojego chwiejnego poczucia wartości. Przyjęte normy uważasz za święte i gotowy jesteś napiętnować każde go, kto ich nic przestrzega.

Z natury jesteś lojalny. Możesz być świetnym nauczycielem i wychowawcą w grupie lub/i w rodzinie.

Gdy dojrzejesz, ujawnisz następujące dobre cechy: wierność i oddanie w przy jaźni, odwagę, entuzjazm, poświęcenie, pracowitość, ambicję, spolegliwość, miłość do ludzi, wrażliwość serca, zdolności pedagogiczne, talent organizator ski, zdolność konsolidowania innych wokół nadrzędnych celów i umiejętność zażegnywania konfliktów, poczucie humoru, dobry smak, talenty artystyczne.

 

Ponieważ w dzieciństwie czułeś się bezsilny, trudno ci jest w wieku dorosłym działać. W obawie przed wykorzystaniem przez osoby mające dużo władzy, skłon ny jesteś przeceniać tych, którzy działają, odnoszą sukcesy i dochodzą do cze goś w życiu. Objawia się to w poszukiwaniu silnego przywódcy lub w podejrzli wości wobec tych, którzy decydują się przewodzić. Nadmierne przypisywanie władzy autorytetom może przybrać postać: (1) idealizacji silnego opiekuna i pod dania się mu (mój guru, mój mentor itp.); (2) przyłączanie się do grupy o po dobnych poglądach (my przeciw nim); (3) buntu (podważanie autorytetu).Czujesz się silniejszy, gdy jesteś przyparty do muru, ponieważ taka sytuacja zmusza cię do działania. Mogą cię w związku z tym pociągać sporty wymagają ce silnej rywalizacji. Lgnąć będziesz do przegranych spraw i niepewnych intere sów, ponieważ tam bunt przeciw uciskowi znajduje naturalne i konstruktywne ujście. Trudno cię chwalić za twoje sukcesy, gdyż nie przyjmujesz uznania. Możesz powstrzymywać się od działania lub odczuwać niemoc. Prawdopodo bieństwo niebezpieczeństwa jest dla ciebie o wiele większe niż prawdopodo bieństwo sukcesu. Możesz być przekorny .Główne twoje zalety to: identyfikowanie się z przegranymi sprawami i zdol ność do lojalnego (bez nagród i publicznego uznania) wysiłku w imię obowiąz ku lub odpowiedzialności wobec innych. Zdolność podążania pod prąd i wbrew status quo, jeżeli cel jest chwalebny. Wgląd w ukryte procesy psychologiczne. Zdolność cierpienia, poświęcania się i wznawiania wysiłków .Twoją misją życiową jest poświęcenie wszystkich swoich wysiłków i całej ener gii dla dobra rodziny (społeczności duchowej) i najbliższych. Twoim celem życia jest zapewnienie najbliższym milej, rodzinnej atmosfery i poczucia bezpieczeń stwa. Wielkim zadaniem dla ciebie jest obdarzanie bliźnich miłością i pokojem. Będzie to dla ciebie możliwe pod warunkiem, że sam najpierw osiągniesz i za chowasz wewnętrzną równowagę i harmonię.

 

źródło:Henryk Rekus "Numerologia-Portret numerologiczny"

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Wibracja 6

 

Charakter i osobowość

Liczba ta przedstawia siły, które odnajdują równowagę poprzez ekspansję i poszukiwanie swego wyrazu. Równowaga dotyczy aspektu fizycznego i emocjonalnego, tworzących harmonijną całość.

Osoby urodzone pod wpływem tej wibracji, odznaczają się humanitaryzmem, szczodrością i opanowaniem. Można mieć do nich pełne zaufanie pod każdym względem, gdyż są prawe, szlachetne i łagodne. Zawsze pragną dobra dla innych, a zwłaszcza dla swej rodziny. Głównym celem ich życia jest bowiem szczęście rodzinne i tych, którzy je otaczają. Dla dobra swych bliskich gotowe są zrezygnować z własnych dążeń i zainteresowań. Z tej samej przyczyny, jeśli czują, że bezpieczeństwo ich bliskich jest zagrożone, tracą całą swą łagodność i stateczność, zmieniając się w osoby zdolne do wszystkiego, siejąc lęk i grozę wśród wrogów.

Zrównoważone i delikatne, łatwo dają się lubić. Jeśli zaś komuś ofiarowały swą przyjaźń, można być pewnym, że będzie ona dozgonna. 6 uwielbiają otaczać się przyjaciółmi, a podejmowanie gości sprawia im ogromną przyjemność.

Osoby o tej wibracji odczuwają potrzebę piękna, harmonii i wygodnego życia.

Nieustannie też troszczą się, aby polepszyć warunki życia sobie i swym bliskim. To na nie zwykle ******ą obowiązki rodzinne, które wypełniają z prawdziwą radością.

6 są kochające i czułe, ale i same potrzebują miłości i opieki. Uczucia odgrywają w ich życiu decydującą rolę. Ce****e je wrażliwość, czułość, romantyczność i idealizm. Mają jednak skłonności do zbytniego przejmowania się błahostkami, co nierzadko bardzo utrudnia im życie.

Ci urodzeni doradcy posiadają wyjątkowe zdolności do analitycznego i logicznego myślenia. Są to osoby poważne, godne zaufania, skrupulatne, uporządkowane i często wręcz przesadnie dokładne, co może doprowadzić do zbytniego przejmowania się szczegółami oraz marnowania sił i energii na rzeczy nieważne. We wszystkim szukają doskonałości, harmonii i równowagi.

6 kierują się szczytnymi ideałami, jak pragnienie służenia bliźnim, niesienia pomocy potrzebującym, walka o sprawiedliwość i prawa dla człowieka. Jednak z drugiej strony, ich skrajna ufność i prostoduszność sprawiają, że osoby te często bywają wykorzystywane przez jednostki wyrachowane i pozbawione skrupułów.

Wiele osób o tej wibracji poddaje się lenistwu i pasywności, wybierając życie wygodne i bezkonfliktowe. Typowa jest dla nich pewna ambiwalencja w sposobie postępowania; raz bowiem wykazują silny charakter, zdecydowanie i upór, a kiedy indziej - brak pewności siebie i kompleksy, niezrozumiałe dla otoczenia. 6 mają konserwatywny i tradycyjny światopogląd, a jednocześnie są romantyczne, sentymentalne i podatne na wzruszenia. Krótko mówiąc, są to istoty bardzo wrażliwe, czułe i bezbronne, często zupełnie nieprzygotowane do ostrej, bezpardonowej walki, do jakiej zmusza nas współczesne życie. To prawdziwi sybaryci, lubujący się w komforcie i potrafiący docenić to, co piękne. Stale upiększają i dekorują swe otoczenie, kupując piękne przedmioty.

Bez względu na pozycję społeczną i warunki materialne, potrafią stworzyć w swych domach ciepłą i gościnną atmosferę. Reprezentanci tej wibracji muszą mieć zawsze kogoś, o kogo mogliby się troszczyć. Są to urodzeni opiekunowie i przewodnicy, a im więcej mają osób, za które muszą odpowiadać, tym bardziej czują się szczęśliwe. Jednak, uwaga! Nadmiar tej opiekuńczości, może być uciążliwy i meczący dla ich podopiecznych.

Wesołe i pełne werwy 6 są świetnymi rozmówcami, powinny jednak pilnować się, aby nic zamęczyć swych słuchaczy zbytnim gadulstwem. Osoby te mają również wyraźne skłonności do plotkarstwa. 6 wibrująca pozytywnie jest osobą zdecydowanie dobrą, szczerą, uważającą, delikatną i serdeczną. Emanuje z niej ciepło, spokój i pewność siebie. Największym szczęściem będzie dla niej tworzenie wokół siebie atmosfery ładu, harmonii i piękna.

Niemniej 6 grozi porażka w najważniejszej dla nich dziedzinie - życiu rodzinnym. Mają bowiem skłonność do nadmiernej troski i nadopiekuńczości wobec swoich najbliższych jak również przyjaciół. Skłonność ta często wyraża się przez chorobliwą zazdrość, podejrzliwość i mieszanie się w sprawy innych. Ujemny aspekt tej wibracji, to brak ideałów, nieobowiązkowość, niestałość, lenistwo i uchylanie się od wszelkiej odpowiedzialności. Aspekt ten oznacza także wyolbrzymianie trudności i obsesyjne przejmowanie się sprawami niejednokrotnie nieistotnymi lub wręcz wymyślonymi. Jeśli zatem 6 nie wypracują obiektywnego i zrównoważonego podejścia do sprzeczności i trudności, jakich pełno w życiu każdego człowieka, mogą nawet - jeśli inne wibracje wzmacniają tę tendencję - paść ofiarą zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Powinny również nauczyć się walczyć z własną biernością i niechęcią do stawiania czoła sytuacjom trudnym, wymagającym wysiłku i licznych zabiegów.

 

źródło: Gladys Lobos

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

Charakter – osobowość

 

Liczba ta przedstawia siły, które odnajdują równowagę poprzez ekspansję i poszukiwanie swego wyrazu. Równowaga dotyczy aspektu fizycznego i emocjonalnego, tworzących harmonijną całość.

 

Osoby urodzone pod wpływem tej wibracji odznaczają się humanitaryzmem, szczodrością i opanowaniem. Można mieć do nich pełne zaufanie pod każdym względem, gdyż są prawe, szlachetne i łagodne. Zawsze pragną dobra dla innych, a zwłaszcza dla swej rodziny. Głównym celem ich życia jest bowiem szczęście rodzinne i tych, którzy je otaczają. Dla dobra swych bliskich gotowe są zrezygnować z własnych dążeń i zainteresowań. Z tej samej przyczyny, jeśli czują, że bezpieczeństwo ich bliskich jest zagrożone, Szóstki tracą całą swą łagodność i stateczność, zmieniając się w osoby zdolne do wszystkiego, siejąc lęk i grozę wśród wrogów.

 

Zrównoważone i delikatne, łatwo dają się lubić. Jeśli zaś komuś ofiarowały swą przyjaźń, można być pewnym, że będzie ona dozgonna. Szóstki uwielbiają otaczać się przyjaciółmi, a podejmowanie gości sprawia im ogromną przyjemność.

 

Osoby o tej wibracji odczuwają potrzebę piękna, harmonii i wygodnego życia.

 

Nieustannie też troszczą się, aby polepszyć warunki życia sobie i swym bliskim. To na nie zwykle ******ą obowiązki rodzinne, które wypełniają z prawdziwą radością.

 

Szóstki są kochające i czułe, ale i same potrzebują miłości i opieki. Uczucia odgrywają w ich życiu decydującą rolę. Ce****e je wrażliwość, czułość, romantyczność i idealizm. Mają jednak skłonności do zbytniego przejmowania się błahostkami, co nierzadko bardzo utrudnia im życie. Ci urodzeni doradcy posiadają wyjątkowe zdolności do analitycznego i logicznego myślenia. Są to osoby poważne, godne zaufania, skrupulatne, uporządkowane i często wręcz przesadnie dokładne, co może doprowadzić do zbytniego przejmowania się szczegółami oraz marnowania sił i energii na rzeczy nieważne. We wszystkim szukają doskonałości, harmonii i równowagi.

 

Szóstki kierują się szczytnymi ideałami, jak pragnienie służenia bliźnim, niesienia pomocy potrzebującym, walka o sprawiedliwość i prawa dla człowieka. Jednak z drugiej strony, ich skrajna ufność i prostoduszność sprawiają, że osoby te często bywają wykorzystywane przez jednostki wyrachowane i pozbawione skrupułów.

 

Wiele osób o tej wibracji poddaje się lenistwu i pasywności, wybierając życie wygodne i bezkonfliktowe. Typowa jest dla nich pewna ambiwalencja w sposobie postępowania; raz bowiem wykazują silny charakter, zdecydowanie i upór, a kiedy indziej – brak pewności siebie i kompleksy, niezrozumiałe dla otoczenia. Szóstki mają konserwatywny i tradycyjny światopogląd, a jednocześnie są romantyczne, sentymentalne i podatne na wzruszenia. Krótko mówiąc, są to istoty bardzo wrażliwe, czułe i bezbronne, często zupełnie nieprzygotowane do ostrej, bezpardonowej walki, do jakiej zmusza nas współczesne życie. Szóstki to prawdziwi sybaryci, lubujący się w komforcie i potrafiący docenić to, co piękne. Stale upiększają i dekorują swe otoczenie, kupując piękne przedmioty. Bez względu na pozycję społeczną i warunki materialne, potrafią stworzyć w swych domach ciepłą i gościnną atmosferę. Reprezentanci tej wibracji muszą mieć zawsze kogoś, o kogo mogliby się troszczyć. Są to urodzeni opiekunowie i przewodnicy, a im więcej mają osób, za które muszą odpowiadać, tym bardziej czują się szczęśliwe. Jednak, uwaga! 4 nadmiar tej opiekuńczości może być uciążliwy i meczący dla ich podopiecznych.

 

Wesołe i pełne werwy Szóstki są świetnymi rozmówcami, powinny jednak pilnować się, aby nic zamęczyć swych słuchaczy zbytnim gadulstwem. Osoby te mają również wyraźne skłonności do plotkarstwa. Szóstka „pozytywna” jest osobą zdecydowanie dobrą, szczerą, uważającą, delikatną i serdeczną. Emanuje z niej ciepło, spokój i pewność siebie. Największym szczęściem będzie dla niej tworzenie wokół siebie atmosfery ładu, harmonii i piękna.

 

Niemniej Szóstkom grozi porażka w najważniejszej dla nich dziedzinie – życiu rodzinnym. Mają bowiem skłonność do nadmiernej troski i nadopiekuńczości wobec swoich najbliższych jak również przyjaciół. Skłonność ta często wyraża się przez chorobliwą zazdrość, podejrzliwość i mieszanie się w sprawy innych. Ujemny aspekt tej wibracji to brak ideałów, nieobowiązkowość, niestałość, lenistwo i uchylanie się od wszelkiej odpowiedzialności. Aspekt ten oznacza także wyolbrzymianie trudności i obsesyjne przejmowanie się sprawami niejednokrotnie nieistotnymi lub wręcz wymyślonymi. Jeśli zatem Szóstki nie wypracują obiektywnego i zrównoważonego podejścia do sprzeczności i trudności, jakich pełno w życiu każdego człowieka, mogą nawet – jeśli inne Wibracje wzmacniają tę tendencję – paść ofiarą zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Powinny również nauczyć się walczyć z własną biernością i niechęcią do stawiania czoła sytuacjom trudnym, wymagającym wysiłku i licznych zabiegów.

 

Powołanie – zawód – praca – Interesy

 

Osoby o tej wibracji obdarzone są uzdolnieniami twórczymi i artystycznymi, wyjątkowo rozwiniętym, poczuciem harmonii, rytmu i estetyki.

 

Liczba 6 jest ściśle związana z rodziną, służbą społeczeństwu i wspólnocie. Osoby te lepiej niż inne wypełniają wszelkie zadania związane z polepszeniem sytuacji materialnej zarówno swych najbliższych, jak i bliźnich w ogóle.

 

Ze względu na często pojawiające się w życiu Szóstek chwile załamań i niepewności, powinny one pielęgnować wiarę we własne możliwości i walczyć z niezdecydowaniem i nieśmiałością. Tylko wówczas zdolne będą do szybkiego działania i wykorzystywania okazji, których na pewno nie zabraknie w ich życiu. W rzeczywistości bowiem są to osoby szczególnie predestynowane do tego, aby odnosić sukcesy na wielu polach, najpierw jednak muszą wierzyć w siebie i w to, że otoczenie zauważa i docenia ich liczne zalety. To wszystko winny mieć na uwadze, zanim zdecydują się na wybór zawodu. Aby osiągnąć sukces, na jaki zasługują, muszą również odpowiednio ustosunkować się do spraw uczuciowych i obowiązków rodzinnych, do których zazwyczaj przywiązują zbyt wielkie znaczenie. Często bowiem tak angażują SIĘ w sprawy domowe, że zapominają lub rezygnują z obowiązków zawodowych, marnując tym samym swe olbrzymie zdolności twórcze. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że Szóstka nierzadko zawdzięcza swój zawodowy sukces bliskim osobom, popychającym i inspirującym ją nieustannie do działania. Trzeba również podkreślić, że sukces ten nie stanowi dla Szóstek powodu do dumy i nie jest dla nich istotny, jeśli nie przyczynia się do poprawy sytuacji w ich rodzinie. Ona jest przecież celem i najważniejszą motywacją w życiu Szóstek.

 

Jako że osoby o tej wibracji posiadają wyjątkowo rozwinięte instynkty humanitarne, wyróżniają się w profesjach związanych ze służbą społeczną, a więc w medycynie (zwłaszcza w pediatrii i pielęgniarstwie), a także jako opiekunowie społeczni, dyrektorzy szpitali, chemicy i bakteriolodzy.

 

Szóstki odnoszą sukcesy także na polu oświaty i literatury – jako pisarze, tłumacze, księgarze, profesorowie, kuratorzy, nauczyciele i dyrektorzy szkół, zwłaszcza artystycznych.

 

Wśród Szóstek znajdziemy wyjątkowo dużo psychologów, psychiatrów, kaznodziei i doradców, gdyż mają wybitny dar komunikowania się z bliźnimi, a ich zrównoważone i spokojne słowa dodają odwagi, zachęcają i pocieszają.

 

Generalnie wszystkie gałęzie wiedzy, edukacji i religii są odpowiednie dla Szóstek, jeżeli zdołały przezwyciężyć swoją indolencję oraz niepewność i zdecydowały się na karierę uniwersytecką. Jako artyści zdobędą uznanie w następujących dziedzinach sztuki: poezja, proza, malarstwo, sztuka użytkowa, rzeźba, kino, teatr, taniec, a także śpiew i muzyka, gdyż osoby o tej wibracji posiadają na ogół świetne warunki głosowe. Wielu słynnych śpiewaków to właśnie Szóstki.

 

Duży talent wykazują również w dziedzinach związanych z dekoracją wnętrz, modą i kosmetyką. Szóstka może wykazać się również w działalności związanej z zaspokajaniem potrzeb rodziny, domu i społeczeństwa, na przykład w administracji, zaopatrzeniu, usługach lub hotelarstwie i handlu. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni o tej wibracji znani są jako doskonali kucharze. Pełni wyobraźni i pomysłowości, wykazują ogromną zręczność w wymyślaniu i przygotowywaniu wyśmienitych potraw, a także w organizowaniu długo potem wspominanych przyjęć i spotkań towarzyskich.

 

Szóstki są poważne, uczciwe i ze wszechmiar godne zaufania, co sprawia, że nie ma lepszych niż one urzędników. Sumienne i pracowite, wypełniają swoje obowiązki z radością i poczuciem odpowiedzialności. Jako szefowie, osoby te są wielkoduszne i szczodre, ale jednocześnie wymagające i często drażliwe. Powinny starać się, aby osiągnąć równowagę między tolerancją, a wymaganiami. Z jednej strony łatwo je oszukać a z drugiej zaś nadmiernymi wymaganiami i przywiązywaniem dużej wagi do nieistotnych szczegółów często zrażają do siebie swych podwładnych.

 

Jeśli Szóstka nie miała wyboru i nie poświęciła się dziedzinie odpowiadającej jej zdolnościom, powinna wykorzystać swój wolny czas na takie zajęcia, jak pisanie, granie w amatorskim teatrze lub uczestniczenie w akcjach charytatywnych i społecznych.

 

Sytuacja materialna

 

Pieniądze są dla Szóstek o tyle ważne, o ile mogą zapewnić wygody i stabilizację ich rodzinom. Szóstki są hojne, jeśli chodzi o ich czas, osobę, radę czy pomoc, nie dotyczy to jednak spraw finansowych. Odnosi się to również do ich rodzin.

 

Osoby te mają często tendencje do odgrywania roli władców absolutnych. Odczuwają ogromną satysfakcję, jeśli mogą zapewnić rodzinie wszelkie wygody i nie rozumieją, dlaczego miałyby być hojne, „przecież i tak” -mówią – „wszystko, co mam, jest wasze…”.

 

Szóstka zdobywa majątek dzięki własnej pracy zwykle wtedy, gdy w jej Portrecie Numerologicznym znajdują się wibracje, które dają jej większą siłę przebicia i agresywność. Najczęściej jednak majątek ich jest dziedziczony.

 

Ambiwalencja postaw, o której wspomnieliśmy wcześniej, dotyczy także spraw finansowych. Ich przeznaczenie pod tym względem można by porównać do… windy, gdyż Szóstki przez całe życie idą na przemian w górę i w dół. Pracują, realizują swe cele, a kiedy już osiągają to, czego pragnęły, tracą wszystko lub część tego, co zdobyły, najczęściej z powodów zupełnie od nich niezależnych. Dlatego też potrzebują „wzmocnienia” ze strony innych, mocniejszych wibracji.

 

Niemniej, osoby o tej wibracji są na ogół dobrymi administratorami swych oszczędności. Ostrożne i rozważne, potrafią wyciągnąć jak największe korzyści z tego, co posiadają. Obca jest im wszelka rozrzutność czy marnotrawstwo.

 

Szóstki nie są zbyt ambitne i nie interesuje ich uczestnictwo w walce o sukces, którą prowadzą osoby o innych wibracjach. Nie lubią się obnosić ze swym bogactwem, nie żyją ponad stan i nie zaciągają pożyczek, nawet wtedy, gdy ich sytuacja materialna pozostawia wiele do życzenia; wolą radzić sobie same i nie liczyć na pomoc innych.

 

Życie uczuciowe

 

Osoby o tej wibracji są szczere, lojalne i pełne słodyczy. Mimo swych skłonności do przejmowania się sprawami małej wagi, w większości są towarzyskie i optymistycznie nastawione do życia. Najważniejsze jest jednak to, że obdarzone są olbrzymim bogactwem uczuć i chęcią służenia innym, co muszą nieustannie wyrażać.

 

Miłość traktują bardzo poważnie. Poszukują wielkiej miłości i dopóki jej nie znajdą, mogą uchodzić za niestałe w uczuciach. Jeśli jednak naprawdę pokochają, to na pewno dążyć będą do trwałego związku. W małżeństwie i rodzinie odnajdują stabilizację i równowagę duchową, a gdy czują się zadowolone, szczęściem i miłością obdarzają swych bliskich i całe otoczenie.

 

Dla większości Szóstek dom rodzinny jest całym światem i muszą tylko starać się nie przesadzać z opieką i uwagą w stosunku do rodziny i przyjaciół. Powinny pamiętać, że nadmiar czułości, a raczej czułość źle pojęta, czyli taka, która ogranicza innym wolność działania, może zostać odrzucona. Idealnym partnerem dla Szóstki byłaby osoba o takiej samej wibracji, posiada ona bowiem podobny charakter, zainteresowania i styl bycia.

 

Szczęście i harmonię mogą Szóstki znaleźć również z Dwójkami, podobnymi do nich ze względu na takt, delikatność oraz dążenie do życiowej stabilizacji i wewnętrznego spokoju.

 

Trójki i Piątki dostarczą Szóstkom wiele radości i nauczą radowania się życiem, ale ich niespokojność i brak odpowiedzialności mogą stać się nie do zniesienia dla obu stron. Jeśli zatem chcą stworzyć trwały związek, powinny pójść na wzajemne ustępstwa.

 

Czwórka jest zbyt zimna i zamknięta w sobie, a jej oschłość nie ma nic wspólnego z powagą ce****ącą Szóstki, dlatego ich wspólne życie może okazać się dość nudne.

 

Opiekuńcza Szóstka sama stanie się obiektem starań i troski ze strony zaborczych Jedynek i Ósemek. Liczby te, władcze i autorytarne, wiodą prym we wszystkich związkach, co Szóstkom będzie odpowiadać, gdyż odnajdą tak bardzo potrzebne im poczucie bezpieczeństwa.

 

Związek Szóstki z Siódemką lub Dziewiątką jest niecft bardziej problematyczny i może być utrzymany tylko przy dobrej woli obu stron. Szóstka jest zbyt ostrożna i konserwatywna dla śmiałej i niezależnej Dziewiątki, mimo że łączą je dobroć i pragnienie służenia bliźnim. Siódemka natomiast jest zbyt głęboka, powściągliwa i zamknięta w sobie, aby mogła ją zrozumieć gadatliwa Szóstka. Również sposób patrzenia na życie obu tych Liezb jest tak krańcowo odmienny, że -jeśli obie nie pójdą na daleko idące ustępstwa – związek ich będzie jałowy i nieszczęśliwy.

 

Dzieci-Szóstki są czułe i pełne wdzięku. Ze względu na ich naiwność, nieśmiałość oraz ogromną podatność na wpływy, rodzice powinni nieustannie kontrolować ich przyjaźnie. Dzieci te mają niezwykle bogatą wyobraźnię i potrzebę podobania się, toteż często wymyślają niestworzone historie po to tylko, aby przyciągnąć uwagę i zyskać aplauz otoczenia. Często same wierzą w te opowieści, dzięki którym czują się bardziej ważne. Ta cechu również powinna być kontrolowana, w przeciwnym razie mogą z nich wyrosnąć osoby mało wiarygodne, niegodne zaufania, a nawet oszuści.

 

Z pewnością nie ma lepszych rodziców od osób o tej właśnie wibracji. Wszystkie ich myśli i czyny mają jeden cel: dobro najbliższych. Aby jednak osiągnąć całkowitą doskonałość pod tym względem, muszą poskromić nieco swą nadopiekuńczość. Nawet, jeśli by je to miało wiele kosztować, powinny pogodzić się z faktem, że osoby drogie ich sercu również mają prawo do podejmowania własnych, niezależnych decyzji i postępowania zgodnego z własnym sumieniem.

 

Uwagi dodatkowe

 

Liczba 6, rozumiana jako Wibracja Urodzenia, niesie ze sobą określoną misję życiową. Jest nią poświecenie wszystkich wysiłków i całej energii dla dobra rodziny.

 

Celem życia Szóstek jest zapewnienie najbliższym miłej, rodzinnej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa. Wielkim zadaniem stojącym przed nimi jest także obdarzanie bliźnich miłością i pokojem. Będzie to dla nich możliwe pod warunkiem, że same najpierw osiągną i zachowają wewnętrzną równowagę i harmonię.

 

Planeta: Wenus

 

Kamień: szmaragd, agat, opal

 

Metal: miedź

 

Znak zodiaku: Byk, Waga

 

Dzień: piątek

 

Kolory: zielony, turkusowy, błękitny

 

Szczęśliwe liczby: 6, 8, 3.

 

źródło : Liczba 6 - Solaris - rozwój osobisty | Solaris – rozwój osobisty - Solaris – rozwój osobisty

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
  • Administrator

DROGA ŻYCIA nr. 6

NAUCZYCIEL

Miłość, sztuka, odpowiedzialność, służba, doświadczenie, rodzina, harmonia

 

Twoja wibracja jest zestrojona z planetą Wenus, która symbolizuje miłość i partnerstwo.

Harmonia jest najważniejszą częścią twego programu.

Jest to droga, na której uczysz się podejmowania decyzji, dokonywania wyborów, droga tolerancji, sprawiedliwości, przystosowania, perfekcji i odpowiedzialności.

Przyjmujesz na siebie odpowiedzialność, której wymaga od ciebie życie i udźwigniesz ją, choć może to od ciebie wymagać wielu wyrzeczeń.

Masz naturę idealistyczną, łagodną i czarującą. Roztaczasz miłość i ciepło, które przyciągają dzieci, osoby stare i ułomne. Jesteś osobą gotową bić się o prawdę, prawo i sprawiedliwość.

Masz dar analizy, który pozwala na zgłębienie i rozwiązanie każdego problemu.

Zamiast krytykować - wpajasz ideały, nauczasz, resocjalizujesz.

Lgną do ciebie ludzie z problemami, którzy czując twoją uczciwość, lojalność i mądrość, oczekują od ciebie pomocy.

 

Niestety, jesteś obdarzony także niezwykłą wrażliwością, która sprawia, że reagujesz cierpieniem na większość sytuacji wymagających odporności psychicznej.

Dlatego też ta sama szóstka, która daje oparcie innym, sama szuka często ochrony i protekcji. Jeśli jej nie znajduje, przeżywa życie śniąc je, zamiast żyć naprawdę.

Najczęściej właśnie ta potrzeba ochrony skłania cię do założenia rodziny, klanu, którego będziesz przywódcą i opiekunem, sam znajdując przy okazji podporę uczuciową.

 

Natomiast osoby wibrujące negatywnie, a więc te, które zmuszone są popracować szczególnie nad którąś z

cech charakterystycznych dla liczby 6, będą nieznośne, trudne we współżyciu, pełne wątpliwości i sprzecznych

uczuć uniemożliwiających dokonanie wyboru.

Będą nieodpowiedzialne, zaniedbane, wymagające, nieczułe lub przeciwnie, gotowe zamęczyć innych swą czułością. Będą krytykowały wszystkich i wszystko, zazdrościły, obrażały się, cierpiały, że są nie rozumiane.

Pesymizm stanie się przyczyną twoich największych kłopotów, a nietolerancja spowodowana wygórowanymi

wymaganiami wobec siebie, ludzi i sytuacji sprawi, że nie będziesz umiał cieszyć się z niczego.

Będziesz dążył do perfekcji w każdej chwili swojego życia, tracąc jego smak.

 

W sprawach zdrowotnych szóstki muszą uważać na gardło, struny głosowe, nerki i układ moczowy.

Kobiety mogą mieć problemy z narządami rodnymi.

Łakomstwo może prowadzić do otyłości.

Nadmierna wrażliwość i problemy emocjonalne powodują depresję, alkoholizm lub narkomanię.

 

Bardzo ważne dla szóstki jest znaleźć jak najwcześniej swe powołanie.

Droga ta może być drogą sławy, władzy i uznania czy to w dziedzinie finansowej, wojskowej, religijnej, politycznej, pedagogicznej czy też artystycznej.

Spełniasz się tam gdzie jest okazja do roztoczenia humanitarnej opieki, przekazania swej mądrości lub przywrócenia harmonii i wzięcia odpowiedzialności na swoje barki.

 

źródło: N. Czarmińska "Liczby losu"

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...