Jump to content

22 DROGA ŻYCIA - charakterystyka


Guest truskawka
 Share

Recommended Posts

Guest truskawka

Wszystko o wibracji, Drodze Życia, numerologicznej dwudziestce Dwójce

 

Dwudziestki Dwójki to bardzo silne osobowości. Zdobywają zarówno wiedzę, jak i doświadczenie w dziedzinach je interesujących. Dwudziestki Dwójki są bardzo często geniuszami i wynalazcami.

Jeśli swoje umiejętności spożytkują dla dobra ogółu, nie popadną

w egoizm i depresję.

 

Dwudziestki Dwójki są w stanie znaleźć rozwiązanie spraw, które innym wydają się nierozwiązywalne. Mają dobrą rękę do interesów i z reguły dorabiają się w ciągu życia znacznego majątku.

 

Swoje umiejętności potrafią zamieniać w konkretne rzeczy

i przedsięwzięcia. Ich zadaniem jest pracować i tworzyć budowle, wielkie konstrukcje. Jednocześnie powinny kierować się wyższymi ideami. Dwudziestki Dwójki posiadają wielkie zdolności twórcze, które wykorzystują z wielkim rozmachem. Potrafią zrealizować każdy cel, nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Maja bowiem wielką moc pokonywania nawet najtrudniejszych przeszkód.

 

Dwudziestki Dwójki potrafią odnieść w życiu sukces w praktycznie każdej dziedzinie. Będą dobrymi architektami, socjologami, inżynierami czy artystami. Jednocześnie nie zaniedbują swojego rozwoju duchowego. Motywem działań Dwudziestek Dwójek nie są rzeczy materialne, ale służenie innym ludziom dla wspólnego dobra.

 

Dwudziestki Dwójki chętnie biorą udział w różnych charytatywnych przedsięwzięciach, pomagają społecznym fundacjom i stowarzyszeniom.

 

Przeszkadzać im może w życiu zbyt duża ambicja i próżność.

Jeżeli nie rozwiną swoich talentów i ulegną pokusie łatwego życia, mogą stać się pozbawionymi wszelkich skrupułów materialistami.

Jeśli zdobywanie pieniędzy przesłoni im wyższe cele duchowe, przestaną szanować siebie i innych.

 

Aby osiągnąć w życiu to czego pragną, powinny wystrzegać się przesady

i nie ulegać skłonności do szalonych przygód. Zbyt gwałtowne reakcje nieraz zrażają do nich przyjaciół.

 

Często są tak zaabsorbowane swoją pracą, że zaniedbują swoich partnerów i nie towarzyszą im w codziennym życiu.

 

Najlepsi dla nich partnerzy to inne Dwudziestki Dwójki, Jedynki, Czwórki

i Ósemki.

 

Źródło - Charakter numerologicznej Dwudziestki Dwójki

 

Posiadanie tej wibracji liczbowej oznacza ogromną wiedzę, geniusz, wielką moc tworzenia. Zadaniem dla numerologicznej 22, jest służenie ludzkości, praca na jej rzecz. Jest to wibracja osób, które mają ogromny wręcz potencjał energetyczny, potrafiących osiągnąć sukcesy na wielką skalę w wybranych przez siebie dziedzinach. Jeśli dana energia zostanie spożytkowana we właściwy sposób, możliwe są dokonania, które przynoszą wielki zysk i uznanie, jeśli natomiast wibracja ta zostanie wyrażona negatywnie, można spodziewać się naprawdę nieprzyjemnych rzeczy, zaburzeń psychicznych, nieszczęście, uczucie wielkiej klęski, depresję, ruinę. Należy wystrzegać się niezdrowego egoizmu, chorych ambicji i skupiania się na sprawach materialnych. Podążanie właściwą drogą i wypełnianie misji, którą powierzono numerologicznym 22, pomoże zdobyć najwyższe szczyty. 22 powinno pamiętać, że ich trudy i praca, mają służyć dobru ludzkości.

Osoby z tą wibracją to prawdziwi geniusze, ludzie czyny, często wynalazcy, osoby sławne i bogate. Wspaniale spełniają się w sferze materialnej, ale muszą uważać, by nie przesłoniła im ona życia. 22 mają skłonność do zaniedbywania najbliższych, grozi im pracoholizm. Ich niewątpliwą zaletą jest łatwość w rozwiązywaniu problemów, osiąganie celów, które sobie wytyczyli, często takich, o jakich osoby obdarzone innymi wibracjami, mogą tylko pomarzyć. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach, potrafią znaleźć rozwiązanie, pomaga im w tym ich perspektywiczne myślenie, łatwość w pokonywaniu przeszkód.

Osoby z opisywaną wibracją uważane są za pełne charyzmy, magnetyzmu i mające duży wpływ na innych. Ich siła przekonywania jest ogromna, a entuzjazm imponujący. Powinny one zawsze pamiętać, że najważniejsza jest współpraca z innymi, wzajemna pomoc i wsparcie. Osoby z taką wibracją nie powinny się izolować i liczyć tylko na siebie. Ich misją jest tworzenie, praca na rzecz postępu społecznego, działanie na rzecz dobra ogółu. Może im zagrażać chciwość, materializm, destrukcyjne działania, nadmierna ambicja, poczucie niespełnienia, lęk, nastroje depresyjne.

 

Źródło - Numerologia - Numerologiczna 22

 

Powołanie Dwudziestki Dwójki zrealizujesz rozwijając pozytywne cechy charakteru Czwórki => http://www.ezoforum.pl/drogi-zycia/5456-droga-zycia-4-a.html

Edited by Ismer
Link to comment
Share on other sites

Osoby o tej wibracji, jednej z najsilniejszych, jakie znamy, noszą w sobie ogromny potencjał energii, istne centrum energetyczne. Siła, jaką posiadają, najczęściej (choć nie zawsze) skierowana jest na realizowanie celów materialnych.

 

Osoby te zwykle zajmują kluczowe stanowiska w świecie finansów, polityki, przemysłu czy sztuki. Nie ma właściwie dziedziny, w której nie byłyby zdolne się wybić, potrafią bowiem pokonywać wszelkie przeszkody, stojące na ich drodze do sukcesu.

 

22 i 44, w przeciwieństwie do 11 i 33, które koncentrują się głównie na rozwoju duchowym, potrafią pogodzić takie ambicje, jak pragnienie władzy, sławy czy bogactw z altruizmem, wielkodusznością i dostojeństwem charakterystycznym dla Wibracji Doskonałych. Innymi słowy, Liczby te symbolizują władzę materialną podporządkowaną wyższym celom duchowym.

 

Osoby o tej wibracji urodziły się, aby tworzyć, pracować, działać, a jednocześnie służyć wyższym ideałom. Można by je porównać do człowieka, który mocno stojąc nogami na ziemi, ma wzrok utkwiony w niedostępne, niebiańskie przestworza. Aby lepiej zrozumieć to piękne połączenie materii z duchem, warto przypomnieć, że Liczba 22, czyli siła i materializm, powstała z połączenia dwóch 11, symbolizujących ducha i wyższe ideały.

 

Ogromna witalność i energia, a także rozmach i zdolności kreatywne Liczby 22 powinny być spożytkowane w celu tworzenia wielkich planów. Nie powinny jednak interweniować w ich materialną realizację. Szkoda byłoby, gdyby talent i geniusz, jakimi obdarzone są osoby o tej wibracji, zostały "rozmienione na drobne". Jedną z głównych zalet tych osób jest bowiem umiejętność myślenia perspektywicznego i tworzenia projektów zakrojonych na szeroką skalę. Dlatego też im wcześniej uświadomią sobie, że posiadają wszelkie dane, aby budować lepszy świat, tym wcześniej przystąpią do działania z pożytkiem dla otoczenia i dla siebie samych.

 

Osoby te, podobnie jak urodzeni pod wpływem Liczby 44, obdarowane zostały przez los niezwykłą charyzmą i zdolnością do rządzenia. Mają szansę wspiąć się na najwyższe szczeble drabiny społecznej, zdobyć władzę i bogactwa, a nawet tworzyć lub obalać całe imperia. Są to autentyczni ludzie sukcesu, triumfujący w każdej dziedzinie. Powinni jednak nieustannie myśleć, że ich siła oparta jest w dużym stopniu na osobach z nimi współpracujących oraz na sprzyjajacych koliczościach , dzięki którym mogą realizować swe dalekosiężne i ambitne plany.

 

Myślą przewodnią osób o tej wibracji jest najczęściej pragnienie przyczynienia się do postępu społecznego i materialnego oraz uczestniczenia we wszelkich akcjach i ruchach charytatywnych, których celem jest praca nad rozwojem duchowym człowieka. Dzięki takiej działalności osiągną one wewnętrzny spokój, który pozwoli im z czystym sumieniem cieszyć się własnym bogactwem czy władzą. W ten sposób będą wypełniać swoje zobowiązania kosmiczne i karmiczne, które wymagają realnego życia, a nie życia w świecie snów i iluzji.

 

Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że chęć gromadzenia bogactw lub dominowania nad innymi sprawi, że dana osoba przestanie kontrolować siebie i swoje życie, ulegając wadom i słabościom. Największą pułapką czyhającą na te osoby jest nieposkromiona ambicja, działanie skierowane wyłącznie na osiąganie własnych korzyści, co z kolei powoduje, że nie przebierają one w środkach, aby zrealizować to, co zamierzają. Negatywna 22 (podobnie jak 44) należy do najpróżniejszych osób w całej Skali Numerologicznej. Nieugięta, pozbawiona litości i wszelkich skrupułów, osoba taka gotowa jest zniszczyć każdego, kto stanie na jej drodze, a motorem wszystkich jej działań życiowych staje się nieopanowana chęć zysku i chciwość. Nadużywa wówczas swej władzy i ujawnia nawet takie cechy, jak: podłość, nikczemność i okrucieństwo. Osoba, która uległa negatywnej stronie tej wibracji, staje się nieufna, drobiazgowa i zniewolona codzienną rutyną. Żyje w ciągłym lęku przed ewentualną porażką i nie potrafi cieszyć się życiem.

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Dwadzieścia Dwa

Osoby o tej wibracji, jednej z najsilniejszych, jakie znamy, noszą w sobie ogromny potencjał energii, istne centrum energetyczne. Siła, jaką posiadają, najczęściej (choć nie zawsze) skierowana jest na realizowanie celów materialnych.

Osoby te zwykle zajmują kluczowe stanowiska w świecie finansów, polityki, przemysłu czy sztuki. Nie ma właściwie dziedziny, w której nie byłyby zdolne się wybić, potrafią bowiem pokonywać wszelkie przeszkody, stojące na ich drodze do sukcesu.

22 i 44, w przeciwieństwie do 11 i 33, które koncentrują się głównie na rozwoju duchowym, potrafią pogodzić takie ambicje, jak pragnienie władzy, sławy czy bogactw z altruizmem, wielkodusznością i dostojeństwem charakterystycznym dla Wibracji Doskonałych. Innymi słowy, Liczby te symbolizują władzę materialną podporządkowaną wyższym celom duchowym. Osoby o tej wibracji urodziły się, aby tworzyć, pracować, działać, a jednocześnie służyć wyższym ideałom. Można by je porównać do człowieka, który mocno , stojąc nogami na ziemi, ma wzrok utkwiony w niedostępne, niebiańskie przestworza. Aby lepiej zrozumieć to piękne połączenie materii z duchem, warto przypomnieć, że Liczba 22, czyli siła i materializm, powstała z połączenia dwóch 11, symbolizujących ducha i wyższe ideały.

Ogromna witalność i energia, a także rozmach i zdolności kreatywne liczby 22 powinny być spożytkowane w celu tworzenia wielkich planów. Nie powinny jednak interweniować w ich materialną realizację. Szkoda byłoby, gdyby talent i geniusz, jakimi obdarzone są osoby o tej wibracji, zostały „rozmienione na drobne". Jedną z głównych zalet tych osób jest bowiem umiejętność myślenia perspektywicznego i tworzenia projektów zakrojonych na szeroką skalę. Dlatego też im wcześniej uświadomią sobie, że posiadają wszelkie dane, aby budować lepszy świat, tym wcześniej przystąpią do działania z pożytkiem dla otoczenia i dla siebie samych.

Osoby te, podobnie jak urodzeni pod wpływem Liczby 44, obdarowane zostały przez los niezwykłą i charyzmą i zdolnością do rządzenia. Mają szansę wspiąć się na najwyższe szczeble drabiny społecznej, zdobyć władzę i bogactwa, a nawet tworzyć lub obalać całe imperia. Są to autentyczni ludzie sukcesu, triumfujący w każdej dziedzinie. Powinni jednak nieustannie myśleć, że ich siła oparta jest w dużym stopniu na osobach z nimi współpracujących oraz na sprzyjających okolicznościach, dzięki którym mogą realizować swe dalekosiężne i ambitne plany. |

Myślą przewodnią osób o tej wibracji jest najczęściej pragnienie przyczynienia się do postępu społecznego i materialnego oraz uczestniczenia we wszelkich akcjach i ruchach charytatywnych, których celem jest praca nad rozwojem duchowym człowieka. Dzięki takiej działalności osiągną one wewnętrzny spokój, który pozwoli im z czystym sumieniem cieszyć się własnym bogactwem czy władzą. W ten sposób będą wypełniać swoje zobowiązania kosmiczne i karmiczne, które wymagają realnego życia, a nie życia w świecie snów i iluzji.

Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że chęć gromadzenia bogactw lub dominowania nad innymi sprawi, że dana osoba przestanie kontrolować siebie i swoje życie, ulegając wadom i słabościom. Największą pułapką czyhającą na te osoby jest nieposkromiona ambicja, działanie skierowane wyłącznie na osiąganie własnych korzyści, co z kolei powoduje, że nie przebierają one w środkach, aby zrealizować to, co zamierzają. Negatywna 22 (podobnie jak 44) należy do najpróżniejszych osób w całej Skali Numerologicznej. Nieugięta, pozbawiona litości i wszelkich skrupułów, osoba taka gotowa jest zniszczyć każdego, kto stanie na jej drodze, a motorem wszystkich jej działań życiowych staje się nieopanowana chęć zysku i chciwość. Nadużywa wówczas swej władzy i ujawnia nawet takie cechy, jak: podłość, nikczemność okrucieństwo. Osoba, która uległa negatywnej stronie tej wibracji, staje się nieufna, drobiazgowa i zniewolona codzienną rutyną. Żyje w ciągłym lęku przed ewentualną porażką i nie potrafi cieszyć się życiem.

Źródło : "Magia Numerologii"

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

22 WIBRACJA OSOBISTA

 

Jeśli twoją liczbą jest dwadzieścia dwa, jesteś praktycznym idealistą. Nie tylko masz wizje, ale potrafisz uruchomić działania na dużą skalę i doprowadzić swoje plany do końca, osiągając zamierzone cele. Jesteś mistrzowskim budowniczym, który wprowadza w świat porządek i system. Twoja moc i wpływy mogą sięgać daleko, przekraczając granice państw.

 

Powinieneś wprowadzać w życie projekty, które mają na celu dobro ludzkości. Możesz zajmować się kolejami, samolotami, drogami wodnymi, ruchami pokojowymi albo przedsięwzięciami międzynarodowymi. Dobrze radzisz sobie z pracą w dużych grupach.

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...

Liczba 22

 

Liczba 22 to ARCHITEKT.

 

Wiąże się ona z tworzeniem struktur, wiedzą i doświadczeniem. Jej słowami-kluczami .są: moc wewnętrzna, wyższa inteligencja, geniusz konstrukcyjny. Pod lega Plutonowi.

Jest to Liczba Wielkich Budowniczych i... Wielkich Głupców. Symbolizuje Mi strza Działania, który swą mocą opanowuje żywioły Czwórki i realizuje idee Jedenastki. Wiedze swą musi wykorzystywać w działaniu dla dobra innych ludzi, w prze ciwnym razie pracować będzie na poziomic Czwórki i stanie się osobowością neu rotyczną. Upadając pociągnie za sobą wszystkich swoich towarzyszy.

Dwadzieścia Dwa to liczba całkowitości i perfekcji. Powstaje z połączenia dwóch Jedenastek, symbolizujących Ducha i wyższe ideały. Oznacza siłę i ma terializm. Symbolizuje władzę materialną podporządkowaną wyższym celom duchowym.

Jeśli liczba ta jest liczbą dominującą w twoim portrecie numerologicznym i/ lub jest Liczbą Duchową, Liczbą Imienną lub Liczbą Drogi Życia, to nosisz w sobie ogromny potencjał energii, centrum energetyczne. Siła, jaką posiadasz, skierowana jest na realizowanie celów materialnych. Jesteś konstruktorem bu dowli i budowniczym, dążącym do władzy nad materią. Twoim zadaniem jest pracować, tworzyć, działać i służyć wyższym ideałom. Posiadasz w sobie wielki rozmach, zdolności kreatywne i witalność. Ce****e cię umiejętność perspekty wicznego myślenia i tworzenia wielkich, a zarazem realnych i pomysłowych pro jektów. Nic istnieje na Ziemi cel, którego nie byłbyś w stanie osiągnąć, bo masz w sobie moc pokonywania przeszkód.

jesteś człowiekiem sukcesu, triumfującym w każdej dziedzinie. Nie tracisz przy tym z oczu ścieżki wewnętrznego rozwoju, a motywem twojego działania nie jest kształtowanie materii samo w sobie, lecz przyczynienie się do postępu i rozwoju całej ludzkości.

Możesz osiągnąć wzniosie stanowisko w świecie finansów, polityki, przemy słu czy sztuki. Potrafisz pokonywać wszelkie przeszkody.

Tak jak „Czterdziestka Czwórka", potrafił będziesz pogodzić takie ambicje, jak pragnienie władzy, sławy czy bogactw z altruizmem, wielkodusznością i do stojeństwem charakterystycznym dla Liczb Mistrzowskich.

Urodziłeś się, by tworzyć, pracować, działać i służyć wyższym ideałom. Sto jąc mocno na ziemi, patrzysz ufnie w niebiańskie przestworza. Dzięki witalności, energii, rozmachowi i zdolnościom kreatywnym możesz tworzyć wielkie plany. Twój talent i geniusz nic powinien jednak „rozmieniać się na drobne". Jedną z głównych twoich zalet jest myślenie perspektywiczne i tworzenie pro jektów na wielką skalę. Im wcześniej uświadomisz sobie, że masz wszelkie dane, by budować lepszy świat, tym szybciej przystąpisz do działania. Obdarzony je steś wielką charyzmą i zdolnością do rządzenia. Masz szansę wspiąć się na sam szczyt drabiny społecznej, zdobyć władzę i bogactwo. Jesteś człowiekiem suk*cesu. Możesz triumfować w każdej dziedzinie. Powinieneś zdawać sobie jednak sprawę, że twoja siła oparta jest w dużym stopniu na osobach z tobą współpracujących i na sprzyjających okolicznościach,

dzięki którym możesz realizować swe ambitne plany. Pragnął będziesz przyczynić się do postępu społecznego i materialnego oraz uczestniczyć we wszelkich akcjach i ruchach charytatyw nych, których celem będzie praca nad rozwojem duchowym człowieka. Dzięki takiej działalności osiągniesz wewnętrzny spokój, który pozwoli ci z czystym sumieniem cieszyć się bogactwem i władzą. W ten sposób wypełniać będziesz swoje wzniosłe zobowiązania kosmiczne i karmiczne. W niepowtarzalny spo sób potrafił będziesz łączyć materię z Duchem, a dążenie do bogactwa z altru izmem i wielkodusznością.

DROGA Nr 22 łączy w sobie pozytywne i negatywne aspekty wszystkich liczb. Praktyczny geniusz umożliwi ci znalezienie wyjścia z każdej sytuacji. Możesz osiągnąć każdy cel i zrealizować każdy plan. Postrzegasz życie w kategoriach uniwersalnych.

Mimo żywego charakteru, nie obcy ci jest chłód i rezerwa. Lubisz atmosferę napięcia - tak, że twoje życie może zamienić się w nieustanną walkę. Twoja mi sja: „budowanie dla ludzkości", wymaga pełnego zaangażowania. Musisz jednak unikać przepracowania, gdyż może ono powodować rozchwianie emocjonalne.

Twoje zaangażowanie i nieumiejętność zrozumienia potrzeb drugiej osoby powodować może rozdźwięki w związkach. Napięcie wewnętrzne uniemożli wiać może współżycie z drugą osobą, a potrzeba stymulującej atmosfery współ zawodnictwa może być przyczyną konfliktów.

Istnieć będzie niebezpieczeństwo, że chęć gromadzenia bogactw lub domi nowania nad innymi sprawi, że przestaniesz kontrolować swoje życie i ulegniesz wadom i słabościom. Największą pułapką będzie dla ciebie ambicja, chęć osią*gnięcia własnych korzyści, która może spowodować, że nie będziesz przebierał w środkach, by zrealizować zamiary.

Jeśli dojdą do głosu negatywne aspekty tej wibracji, będziesz najprężniejszym człowiekiem w Skali Numerologicznej, nieugiętym i pozbawionym wszelkich skrupułów, gotowym zniszczyć każdego, kto stanie ci na drodze, a motorem wszystkich twoich działań będzie nieopanowana chęć zysku i chciwość. Nad używać możesz władzy i ujawniać podłość, nikczemność i okrucieństwo. Sta niesz się przez to nieufny, drobiazgowy, zniewolony codzienną rutyną. Żył bę dziesz w ciągłym lęku przed ewentualną porażką i nie będziesz mógł cieszyć się życiem. Twoje plany przekroczą możliwości. Będziesz zimny i obojętny. Naru szać możesz wszelkie prawa i reguły. Mylić możesz miłość z nienawiścią. Stać się możesz despotycznym „władcą" i nie będziesz chciał słuchać nikogo. Za kończy się to destrukcją i głęboką depresją (lub chorobą psychiczną). Dopóki nie uzyskasz równowagi wewnętrznej i zrozumienia praw kosmicznych, nie powinieneś zajmować się magią i okultyzmem.

Twoją lekcją jest nauczyć się dawać i dzielić z innymi, zauważać i rozumieć innych, tworzyć na skalę uniwersalną — z myślą o ludzkości, pracować nad sobą tak, by uzyskać akceptację otoczenia, nauczyć się odpoczywać, wyłączać z wiru zdarzeń i starać się rozpoznać swoje potrzeby emocjonalne.

Możesz spełnić się w każdej dziedzinie - tak wielki jest zakres twoich możli wości. Wśród osób realizujących Drogę liczby Dwadzieścia Dwa jest dużo szpie gów, detektywów, polityków i historyków.

 

źródło:Henryk Rekus "Numerologia-Portret numerologiczny"

Link to comment
Share on other sites

  • 5 years later...
  • Administrator

DROGA ŻYCIA nr. 22

ARCHITEKT

Moc wewnętrzna, wyższa inteligencja, geniusz konstrukcyjny

 

Ta droga łączy w sobie pozytywne i negatywne aspekty wszystkich innych liczb.

Podobnie jak jedenastki osoby spod 22 umieją znaleźć wyjście z sytuacji, które dla innych wydają się być nie do rozwiązania. Jest to rodzaj praktycznego geniuszu.

Posiadając inspirację i inteligencję jedenastki, 22 umie jednocześnie zrealizować je na planie materialnym. Potrafi osiągnąć każdy cel, gdyż nie zna granic swych możliwości - są tak szerokie.

To właśnie może stać się źródłem sławy i prestiżu. 22 po mistrzowsku prowadzi innych.

Jesteś osobą pomysłową, szczerą, uczciwą, postrzegasz życie w kategoriach uniwersalnych. Masz żywy charakter, choć nieobcy jest ci chłód i rezerwa.

Lubisz atmosferę napięcia i często twoje życie zamienia się w nieustanną walkę.

Twoja misja - konstruowanie dla ludzkości - wymaga pełnego zaangażowania.

Musisz jednak unikać przepracowania, które może spowodować rozchwianie emocjonalne.

 

Jeśli wibrujesz negatywnie twoje plany przekraczają twoje możliwości.

Stajesz się nieczuły i obojętny, naruszasz wszelkie prawa i reguły, mylisz miłość z nienawiścią.

Działasz pod wpływem wybujałych ambicji, stajesz się despotyczny, samolubny, nie słuchasz nikogo.

Często prowadzi to do destrukcji, głębokiej depresji lub nawet choroby psychicznej.

Dopóki nie uzyskasz równowagi wewnętrznej i zrozumienia praw kosmicznych, nie powinieneś zajmować się okultyzmem i magią, gdyż moc we władaniu niedojrzałej osoby uczyni więcej złego niż dobrego.

 

Dążąc do stabilizacji rodzinnej, która daje ci oparcie, dosyć wcześnie rozpoczynasz życie miłosne.

Niestety, twoje zaangażowanie zawodowe i nieumiejętność zrozumienia potrzeb drugiej osoby powodują rozdźwięki w związkach. Charakterystyczne dla ciebie napięcie wewnętrzne często uniemożliwia współżycie z drugą osobą, a

potrzeba stymulującej atmosfery współzawodnictwa jest przyczyną konfliktów.

 

Twoją najważniejszą lekcją jest nauczyć się dawać, dzielić się, zauważać i rozumieć innych.

Tworzyć na skalę uniwersalną, z myślą o ludzkości.

Pracować nad sobą tak, by uzyskać akceptację otoczenia.

Nauczyć się odpoczywać, wyłączać z wiru zdarzeń i starać się rozpoznać swoje rzeczywiste potrzeby emocjonalne.

 

Możesz spełnić się w każdej dziedzinie, tak wielki jest zakres twoich możliwości.

Dzięki dużej intuicji wielu szpiegów i detektywów realizowało drogę 22, a także wielu polityków i historyków.

 

źródło: N. Czarmińska "Liczby losu"

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...