Jump to content

44 DROGA ŻYCIA - charakterystyka


Guest truskawka
 Share

Recommended Posts

44 wibracja mistrzowska

 

44 to wyższy szczebel ewolucji duchowej, o której wspominała już wibracja 8.

Ludzie obdarzeni tą wibracją nie pozostaną obojętni, jeśli staną na naszej drodze, nie pozostaną obojętni wobec naszego życia.

To ludzie, którzy obdarzeni są szczególnie silną wibracją wolności wewnętrznej. To są nauczyciele, jak odnaleźć wolność, która jest wyrazem poukładania wewnętrznego.

 

Wibracja 44, tak jak 8, jest potęgą samą w sobie. Stąd jeśli ona się pojawia, to wtedy człowiek nosi w sobie pewien znak, że jest nauczycielem, że jest mistrzem, który nie będzie prowadził po jakiejś ścieżce rozwoju duchowego, ale który wskaże prawidłowy kierunek, i który pozostawia wolność.

 

44 to wibracja wolności wewnętrznej. Stąd też są to ludzie, którzy wiele są w stanie dać innym, ale zawsze pozostawiają swoją przestrzeń życiową nietkniętą. Tak jakby potrafili wyznaczyć pewnego rodzaju teren, po którym nie wolno jest innym chodzić i coś tam zmieniać (teren w sensie terenu duchowego, przestrzeni postrzegania siebie w świecie zewnętrznym).

To są zwykle ludzie, którzy się nie tłumaczą, którzy nie mają potrzeby udowadniania własnych racji. To ludzie, którzy określają swój stosunek do danej sytuacji i na tym poprzestają. Nie mają potrzeby przekonywania. To jest manifestacja szacunku do wolności wyboru, do wolności decyzji i do wolności światopoglądu drugiej osoby.

Są to ludzie, którzy nie próbują nikogo nagiąć, nie próbują udowodnić wyższości własnych racji nad wyższością innych racji.

 

Najczęściej 44 jest to wibracja obserwowana jako droga życia lub jako punkt zwrotny.

Jeśli pojawia się w punkcie zwrotnym, mówi o tym, że jest w naszym życiu taki czas, kiedy mat ogromną siłę, kiedy mamy coś do zrobienia. W naszym wnętrzu może występować ogromne parcie na to, żeby zaistnieć na jakimś forum, arenie politycznej, lub innej arenie, która pozwala nam mówić do drugiego człowieka, pozwala pokazywać własne rozwiązania trudnych sytuacji, bo 44 to wibracja doskonałości strategicznej.

 

Jest to człowiek, który ma wizjonerstwo, bo należy pamiętać, że wibracje mistrzowskie mówią o szczególnej roli, talencie, który trzeba odkryć w sobie, i który trzeba mieć odwagę użyć. Droga do realizacji wibracji mistrzowskich wcale nie jest usłana różami, jest to zmaganie się z oporem, który przychodzi z zewnątrz. Tylko ktoś na wysokim poziomie zaawansowania energetycznego jest w stanie pokonać przeszkody.

44 daje taką siłę, nieprawdopodobną siłę pokonywania przeszkód, pokonywania oporu materii.

 

Ta wibracja daje silną potrzebę zmiany i podnoszenia komfortu życia innych ludzi, życia czy zmiany i podnoszenia komfortu istniejących układów. Dlatego często mówi się, że ktoś, kto jest tą wibracją naznaczony czy obdarzony będzie duchowym nauczycielem, czyli przywódcą.

 

W negacji może to być przywódca sekty wykorzystujący ogromny potencjał siły sprawczej i umiejętność pociągnięcia za sobą tłumów, czyli umiejętność przekazania prawdy, która staje się niemalże jedyną prawdą wyznawaną przez pewną ilość ludzi.

 

44 to wibracja, która swojemu właścicielowi ofiarowuje doskonały wgląd w rozwiązywanie bardzo trudnych sytuacji, które są często nie do rozwiązania.

Ludzie tą wibracją obdarzeni mogą być mediatorami, negocjatorami międzynarodowymi, mogą być chirurgami, bo jest szybkość podejmowania decyzji, umiejętność działania w ekstremalnej sytuacji, umiejętność podjęcia jedynie słusznej decyzji.

 

44 pojawiając się w naszym portrecie daje:

- nieprawdopodobną odwagę podejmowania i wprowadzania decyzji w życie,

- daje taką „pewność skalpela”, czyli osoba podejmując decyzję jest absolutnie stabilna w tej decyzji.

 

Mając tę wibrację należy z niej korzystać do woli i nie bać się być kimś wyjątkowym w życiu innych ludzi.

 

44 to człowiek, który opanował do perfekcji panowanie nad sobą. Nie jest on zimny i nie jest bez emocjonalny, ale posiadł on absolutną umiejętność zachowania spokoju i panowania nad własnymi emocjami.

44 to wibracja, która daje wewnętrzne poukładanie. To są dwie 4ki – to jest pokazanie, że przestrzeń w naszym wnętrzu zamienia się na to co tworzymy na zewnątrz siebie, czyli absolutną umiejętność poukładania się w środku zamieniamy na to, że nasz świat zewnętrzny jest również poukładany.

Stąd ludzie do takiego człowieka lgną, bo ten człowiek ma jasno określone zasady funkcjonowania, i nie są one kosmiczne czy irracjonalne.

 

Wibrację 44 nazywa się wibracją wyższego szczebla ewolucji duchowej, tzn. że duch ten tak panuje nad materią, że jak na górze tak i na dole, jak jest w naszym wnętrzu to tak jest na zewnątrz nas. Ktoś, kto na zewnątrz potrafi stworzyć harmonię, poukładanie, pewność siebie, być ostoją, być kimś, kto w każdej sytuacji potrafi rozwiązać problem, to nie jest to tylko przyjęta postawa, jest to coś, co wypływa z wnętrza tego człowieka.

 

44 daje również swojemu właścicielowi bardzo silną energię samoleczenia, ale również leczenia tych, którzy są wokół niego.

44 to wibracja, która daje umiejętność wykorzystania energii nie tylko do układania relacji pomiędzy nami a światem, ale również siłę zmieniania świata. To jest wibracja mistrza, który umie zmieniać świat.

 

W życiu fizycznym jest to również dążenie do poprawy warunków w swoim otoczeniu, do poprawy komfortu, ale w bogactwo, tylko raczej jako funkcjonalność.

 

W negacji to wszystko dzieje się na odwrót. To jest pastwienie się nad ludźmi, to są przywódcy sekt, to może być politykierstwo. To mogą być ludzie, którzy wykorzystując swoją pozycję czy autorytet czerpią tylko korzyści materialne.

 

44 w negacji może dawać zwykłe karierowiczostwo, czyli kompletne zaniedbanie przestrzeni rodzinno-emocjonalnej.

 

44 to piękna wibracja i każdy, kto ma w swoim portrecie wibrację mistrza musi pamiętać o jednej rzeczy: nie wykorzystując pozytywu, to nie znaczy, że staje się potworem, ale tzn. że zaczyna realizować drogę niższą, czyli drogę 8, czy punkty zwrotne 8, ale w tych trudnych aspektach. Zaczynają się wtedy problemy bytowe, materialne. Zaczynają się problemy z utrzymaniem porządku wokół siebie, w swoim życiu.

Link to comment
Share on other sites

Guest truskawka

Czterdziestki Czwórki to osoby o nieprzeciętnych zdolnościach. Są dobrymi organizatorami i posiadają umiejętność kierowania ludźmi. Są wyjątkowo inteligentne i pomysłowe. Dzięki tym cechom potrafią znaleźć wyjście z każdej trudnej sytuacji, w jakiej się znajdą. Odważnie stawiają czoła wszelkim trudnościom. Swoim zapałem i energią zarażają innych ludzi. Czterdziestki Czwórki są pracowite, systematyczne i wytrwałe. Jeśli w młodości ułożą sobie określony plan działania, będą go konsekwentnie realizować przez całe życie. Bogata wyobraźnia pozwala im stworzyć najlepszy plan działania. Sprawnie realizują wytyczone wcześniej cele i dzięki konsekwencji osiągają dużo zarówno w sprawach materialnych, jak i duchowych.

 

To osoby o pewnej misji do wypełnienia. Pomagają innym, niekoniecznie bliskim sobie osobom. Często poświęcają się dla innych i działają w imieniu słabszych czy skrzywdzonych. Angażują się w działania społeczne i charytatywne, są aktywnymi członkami wszelkiego rodzaju fundacji czy stowarzyszeń. Nieformalnie pomagają też swoim przyjaciołom i znajomym.

 

Ludzie chętnie im ufają i oddają swoje sprawy w ich ręce. Są uczciwi i sprawiedliwi. Potrafią zaprowadzić porządek i dyscyplinę. Postępują ostrożnie i rozważnie zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Nie boją się skomplikowanych spraw czy relacji, ponieważ wierzą, że sobie poradzą i tylko oni mogą temu sprostać. W miłości są uczciwi i oddani. Można im zaufać i liczyć, że odwzajemnią każde uczucie.

 

Jeśli Czterdziestki Czwórki zbyt uwierzą w swoje siły i staną się zarozumiałe i zadufane w sobie, ich charakter zmieni się diametralnie. Upojone sukcesami, potęgą władzy i powodzeniem, staną się zapatrzonymi w siebie egoistami. Mogą nawet wykorzystywać swoje niezwykłe talenty aby zdobyć rzeczy przyziemne, takie jak pieniądze czy własne korzyści.

 

Źródło - Charakter numerologicznej Czterdziestki Czwórki

Link to comment
Share on other sites

Guest truskawka

Osoby z tą wibracją posiadają jeszcze większą moc i zdolność do osiągania sukcesów i władzy, niż osoby z wibracją 22. Są to ludzie wielkich czynów, szczególnie na płaszczyźnie materialnej. Mają szansę zajścia naprawdę wysoko i osiągnięcia władzy, uznania na wysoką skalę, oczywiście jeśli w odpowiedni sposób wykorzystają dany im dar. Wibracja 44 daje dużą wyobraźnię, umiejętność perspektywicznego myślenia, wytrwałość, systematyczne dążenie do celu, nie zrażanie się przeciwnościami losu, łatwość pokonywaniu przeszkód. Ponadto wyróżniają takie osoby, wspaniałe zdolności organizacyjne, kreatywność, genialne rozwiązania, profesjonalizm w wybranej dziedzinie. Nawet w kryzysowych sytuacjach odznaczają się opanowaniem i mocnymi nerwami. Nie załamują się, lecz szukają rozwiązań, które pomogą ratować sytuację. Osoby z taką wibracją to naprawdę silne osobowości. Szanowani przez innych, cieszą się dużym autorytetem. Ich intuicja jest doskonale rozwinięta. Ponadto cechuje je pracowitość, dyscyplina, aktywność i efektywność. W życiu kierują się wzniosłymi zasadami moralnymi, są uczciwe, prawdomówne, taktowne, posiadają również umiejętność panowania ducha nad materią. Osoby z wibracją 44 czują potrzebę naprawiania i ulepszania świata, która przejawia się w dążeniu do osiągnięcia władzy. Ponadto mają one wspaniały zmysł do interesów, są idealnymi szefami i profesjonalistami w wybranej przez siebie dziedzinie. Ich umiejętności zarządzania są godne podziwu i pozwalają im na osiągnięcie satysfakcji materialnej, władzy i uznania. Osoby z wibracją cyfry 44 są ponad przeciętnie inteligentne i odważne. Realizacja negatywna może przejawiać się w materializmie, pracoholizmie, skłonność do wywyższania się, wykorzystywania i poniżania osób słabszych i mniej zdolnych. Grozi im również arogancja, apodyktyczność, surowość w osądach, poświęcanie życia osobistego na rzecz kariery, zaniedbywanie bliskich.

 

Źródło - Numerologia - Numerologiczna 44

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Urodzeni pod wpływem wibracji liczby Czterdziestki Czwórki odznaczają się nieprzeciętną, osobowością i licznymi zaletami, jak: wytrwałość, panowanie nad sobą, magnetyzm, silna wola i kierowanie się w życiu wzniosłymi i pięknymi ideałami. Cechy te wróżą im przyszłość pełną sukcesów i szczęścia pod każdym względem.

Osoby o tej wibracji obdarzone są również siłą, odpornością, zmysłem praktycznym i potrafią posługiwać się swą bogatą wyobraźnią tworząc wielkie, pełne rozmachu projekty. W działaniu wykazują dużą dozę sprytu, posiadają zawsze jasną wizję całości i nigdy nie pracują w sposób chaotyczny. Potrafią stawić czoła wszelkim trudnościom, godząc sprzeczności; dzięki swej pomysłowości znajdują genialne rozwiązania sytuacji na pozór bez wyjścia. Są to urodzeni szefowie i przywódcy, inteligentni, myślący w sposób chłodny i analityczny, w każdej sytuacji wykazujący równowagę emocjonalną i całkowicie panujący nad swym umysłem i ciałem.

Ostrożne, uczciwe i kochające porządek, wyznają kult sprawiedliwości i skutecznej, efektywnej pracy. Ich intuicja zawsze podpowiada im, co w danym momencie j będzie najsłuszniejsze, one zaś słuchają jej, działając mądrze, rozważnie i taktownie.

Osoby o tej wibracji charakteryzuje niebywała wprost energia i zapał w realizowaniu swych celów i ideałów. Dzięki wytrwałości, pracowitości i ogromnej samodyscyplinie bardzo często stają się przywódcami i "budowniczymi tego świata".

Podobnie jak w przypadku pozostałych wibracji, również i ta niesie ze sobą wzniosłe zasady moralne. Jednostki znajdujące się pod jej wpływem czują nieodpartą potrzebę opiekowania się potrzebującymi i doskonalenia świata. Wiele osób mających w swym Portrecie Numerologicznym liczbę 44 oddaje swe zdolności, energię, a nawet władzę i bogactwa, jeśli w ten sposób mogą przyczynić się do stworzenia lepszego świata.

W każdym momencie zdają sobie sprawę z licznych problemów i konfliktów nękających społeczeństwa. Uważają za swój obowiązek przyczynić się do ich rozwiązania. Dlatego też działalność społeczna i charytatywna tych osób nierzadko ma zasięg międzynarodowy.

Jak każdej istocie ludzkiej posiadającej władzę i znaczne wpływy, osobie o tej wibracji grozi to, że odurzona swymi sukcesami porzuci wzniosłe ideały na rzecz dóbr doczesnych i niepohamowanych ambicji Przypomnijmy więc raz jeszcze, że każda Wibracja Mistrzowska zawiera w sobie ogromną odpowiedzialność. Dlatego też, aby stanąć na wysokości zadania i żyć zgodnie ze swym powołaniem, musi ona odpowiedzieć na ów wewnętrzny głos, który zaprowadzi ją na drogę przeznaczenia, drogę niezwykle trudną, wymagającą wiele samodyscypliny, rozwagi, pokory i całkowitego oddania, często nie dając nic w zamian. W takich przypadkach jedyną rekompensatą będzie satysfakcja i poczucie spełnienia życiowej misji, która została jej powierzona i do której jest przygotowana duchowo i moralnie. Dobro, które będzie czynić, pomoże jej znosić wszelkie trudności napotkane na wyboistej drodze, jaką jest życie w służbie ludzkości.

 

Źródło : "Magia Numerologii"

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Nie wszyscy numerolodzy są zgodni co do możliwości zrealizowania własnym życiem i działalnością tak potężnej wibracji; sprowadzając ją do Ósemki (4 + 4), twierdzą, że już w tę ostatnią wpisana jest wystarczająco wielka moc i energia sprawcza, by stanowić wyzwanie dla jej nosiciela. W tym ujęciu więc, byłoby 44 - w jeszcze większym stopniu niż w omówionych wcześniej przypadkach - jedynie potencjałem Ósemki.

 

Przyjmijmy jednak - pamiętając o tajemniczym, mickiewiczowskim 44 - że niektórym, bardzo nielicznym, ludziom dane jest osiągnąć tak wysoki pułap mistrzostwa, zwłaszcza w rolach przywódców, wielkich strategów i architektów świata myśli, czemu sprzyja ich niewiarygodna inteligencja, pracowitość, wytrwałość i wspólne wszystkim Mistrzom pragnienie doskonalenia świata. Osoby o potencjale tej wibracji, to także wielcy moraliści, wymagający bardzo wiele od siebie i od innych. 44 to zaiste, ogrom odpowiedzialności i zadań, któremu śmiertelnik - choćby zdecydowanie wyrastający ponad przeciętność - nie często potrafi sprostać. Warto jednak kultywować mit 44, rozpoznawać jej obecność w przebłyskach działań i osobowości pewnych ludzi.

 

źródło: Numerologia

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Liczba 44

 

Liczba 44 to STWÓRCA-NISZCZYCIEL.

 

Jej Slowami-kluczami są: wytrwałość, opanowanie, magnetyzm, silna wola, idealizm.

Jest to liczba avatarów, inkarnacji Boga schodzących na Ziemię. Używanie jej mocy dla własnych celów redukuje ją do Ósemki i człowiek stacza się do Piekła. gdzie jego cierpienie jest niewyobrażalne. Przepracowanie jej bez pomocy Boga jest niemożliwe. Wymaga wielkiego poddania, pokory, medytacji, zrozumienia sensu wszystkiego.

Jeśli liczba ta jest liczbą dominującą w twoim portrecie numerologicznym i/ lub jest Liczbą Duchową, Liczbą Imienną lub Liczbą Drogi Życia, to masz nie przeciętną osobowość i liczne zalety — jak: wytrwałość, zdolność panowania nad sobą, silna wola, magnetyzm. Najważniejszą z nich jest talent organizacyj ny i kierowanie się wzniosłymi ideałami. Dzięki wyjątkowej inteligencji i pomy słowości potrafisz znaleźć wyjście z każdej sytuacji i odważnie stawiasz czoła trudnościom. Jesteś pracowity, systematyczny i wytrwały. Bogata wyobraźnia pozwala ci ogarnąć całość i stworzyć najlepszy plan działania. Masz. wszechstronne predyspozycje do tego,

by kierować innymi. Potrafisz poświęcić się dla innych i okazać pomoc potrzebującym.

Angażował się będziesz w działanie społeczne i charytatywne. Dążył będziesz do poprawy życia ludzi.

W życiu kierował się będziesz wzniosłymi ideałami. Obdarzony będziesz siłą, odpornością, zmysłem praktycznym i wyobraźnią. Czeka cię życic pełne sukce sów i szczęścia pod każdym względem. Tworzył będziesz wielkie plany. W dzia łaniu będziesz bardzo sprytny. Posiadał będziesz jasną wizję całości i nigdy nie będziesz pracował w sposób chaotyczny. Będziesz mógł stawiać czoła wszelkim przeciwnościom i pokonywać sprzeczności. Dzięki pomysłowości znajdował będziesz rozwiązania sytuacji bez wyjścia.

Jesteś autentycznym szefem. Kochasz pracę, porządek i sprawiedliwość. Charakteryzuje cię wielka energia i zapal w realizowaniu celów, jesteś inte ligentny, chłodny, analityczny i zrównoważony emocjonalnie. Całkowicie panujesz nad ciałem, umysłem i zmysłami. Posiadasz wzniosie ideały i zasa dy moralne. Dzięki wytrwałości, pracowitości i ogromnej samodyscyplinie możesz stać się prawdziwym przywódcą i „budowniczym świata". Czul bę dziesz nieodpartą chęć opiekowania się potrzebującymi i doskonalenia świata. Świetnie zdawał będziesz sobie sprawę z problemów i konfliktów nękają cych ludzi i ich przyczyn. Uważał będziesz za swój obowiązek przyczynić się do ich rozwiązania. Twoja działalność społeczna będzie mieć zasięg mię dzynarodowy.

Grozi ci odurzenie sukcesami i utrata ideałów na rzecz dóbr materialnych i niepohamowanych ambicji. Aby stanąć na wysokości zadania musisz działać zgodnie z Wyższą Wolą i nie oczekiwać zapłaty. Pomocna ci w tym będzie sa modyscyplina, rozwaga, pokora i oddanie Bogu. Poczucie spełnienia (świado mość kosmiczna) oraz wolność od przywiązań i pragnień materialnych będzie nagrodą.

 

źródło:Henryk Rekus "Numerologia-Portret numerologiczny"

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Cóż, mówiąc o liczbie 44 niestety nie jest tak kolorowo jakby się wydawało, czy wyglądało z opisów. To naprawdę heroiczna walka o istnienie, walka przede wszystkim ze sobą i z innymi. Ze sobą o akceptację innych, z innymi o akceptację siebie. Aby dojść do wzniosłych idei, jakie zostały opisane we wcześniejszych postach, trzeba najpierw wygrać ze sobą. Trzeba znaleźć siłę, by kontrolować siebie w niewyobrażalnym stopniu.A pokus życiowych jest równie wiele co dla innych, pod tym względem 44 nie różnią się od innych. I nawet po części wpisane jest to w ich los, bo jeżeli umiejętnie unikają niepowodzeń i porażek, to niestety ich postrzeganie świata, mimo, że z urodzenia szerokie, jednak będzie ograniczone. Idą za tym ogromne wyrzuty sumienia, bo posiadając tak wielką siłę sprawczą można ranić bez opamiętania, chociaż wcale się tego zrobić nie chce, każdy błąd w stosunku do grupy ludzi potrafi wywołać coś wspaniałego albo katastrofę. I dlatego też powiem, że nie prawdą jest, że jeżeli życie 44 jest za ciężkie to można przejść na 8 tak bez żadnych konsekwencji. Osoba obdarzona takim intelektem zawsze będzie cierpieć z tytułu prowadzenia tak ubogiego dla niej życia jak dla 8, więc to nie jest przejście bezbolesne. Mogę powiedzieć, że 44 zawsze się o siebie upomina, jeżeli występuje w drodze życia. I nie ma się co dziwić, bo te osoby nie przyszły tu dla samych przyjemności, a raczej do pracy ;) poza tym 44 przeżywa ogromne problemy wewnętrzne, bo widzi nie tylko swoje życie ale także życie innych ludzi. Inna kwestia to to, że jest w ogóle nie rozumiany i czuje się strasznie samotny. Ciągnie go do związku, choć dobrze wie, że lepiej by było gdyby żył sam dla innych. Dopiero jeżeli z tymi dylematami poradzi sobie 44 może ona realizować wzniosłe idee. Należy też dodać, że są też 'świeże' 44, które praktycznie mogą tego nie odczuć, bo ich życie polega dopiero na doświadczaniu swojej boskości, a są i 'stare' 44, które pewnie od początku realizują wzniosłe idee i posiadają wiele siły, by opierać się pokusom. Życie 44, przynajmniej do pewnego momentu przypomina bardziej nieustanne kuszenie Chrystusa i dopiero gdy zdołają się oprzeć pokusom i wyrzec się siebie mogą realizować te wszystkie wzniosłe idee. Ktoś wspomniał, że doświadczanie 44 na ziemi jest prawie nie możliwe i to po części jest prawda. Ale pełne doświadczanie. Życie 44 już samo w sobie jest niezwykle barwne, więc nie można mówić, że nie jest wyjątkowa. Natomiast z drugiej strony, fakt, to doświadczanie boskości jest przebłyskowe. Jednak dla tych którzy doświadczyli prawdziwej miłości, którzy mogli choć przez chwilę ją oglądać, którzy wiedzą co to prawdziwy blask jest zarezerwowana ta wielka chwała, ta motywacja, by właśnie kiedyś tak wyglądał świat...

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...