Jump to content
Guest truskawka

Numerologiczna 2 z ...

Recommended Posts

Guest truskawka

Jakie relacje ma 2 z innymi Drogami Życia?

 

Dwójka z Jedynką: Idealnie. Jedynka rządzi, Dwójka umiejętnie współpracuje. Jedynka opracowuje nowe pomysły i rozwiązania, Dwójka jest ich najlepszym wykonawcą. Warto tylko, aby Jedynka umiała docenić niezastąpionego współpracownika, jakim jest Dwójka z jej wyjątkowa intuicją.

 

Dwójka z Dwójką: Dwie emocjonalne i wrażliwe natury doskonale się rozumieją i dobrze razem współpracują. nawet jeśli nie mają wspólnych zainteresowań, to i tak znajdą wspólny język i zostaną przyjaciółmi, a ich związek będzie piękny i głęboki.

 

Dwójka z Trójką: Trudny układ. Mimo zdolności Trójki Dwójka nie chce z nią współpracować, bo wie, że ma równie duży talent. Posiadając wiele wdzięku nie zachwyca się walorami Trójki i ta ostatnia rzeczywiście niewiele ma jej do zaproponowania, przez co czuje się niedoceniana.

 

Dwójka z Czwórką: Utalentowaną, intuicyjną i przyjazną Dwójkę Czwórka obdarza tym, czego jej brak - systematycznością i cierpliwością. Mogą się wiele od siebie nauczyć, a ich związek stać się może twórczy i silny.

 

Dwójka z Piątką: Oboje kochają zmiany i ciągłe poszukiwania, chętnie wymieniają się swoimi doświadczeniami lub ruszają razem po przygodę. Może to być bardzo interesujący i udany związek, choć brakuje w nim stałości, zdecydowania i systematyczności.

 

Dwójka z Szóstką: Oboje mają w sobie dużo ciepła i harmonii, powinni więc dobrze się rozumieć. O ile Dwójka doceni opiekuńczość i wiedzę Szóstki, jest duża szansa na twórczy rozwój i artystyczną realizację w tym związku.

 

Dwójka z Siódemką

 

Wrażliwa i towarzyska Dwójka może nie umie zaakceptować Siódemki, chłodnej i skłonnej do samotniczego trybu życia. Jeśli jednak potrafi się z tym pogodzić, a Siódemka wykrzesze z siebie trochę ciepła, odnajdą porozumienie.

 

Dwójka z Ósemką

 

Dobry związek. Ósemka pomaga Dwójce uwierzyć we własną intuicję, nabrać pewności siebie i zacząć myśleć bardziej konkretnie. Dwójka jest doskonałym wspólnikiem i przyjacielem. Oboje skuteczni i umiejący docenić walory partnera.

 

Dwójka z Dziewiątką: Te same dążenia i ideały, a także wspólna chęć niesienia pomocy innym. To łączy. Przeszkadza trwonienie energii i nieumiejętność zadbania o ochronę materialną. Związek może upaść z powodów finansowych.

 

źródło - Horoskop - wróżby, przepowiednie, horoskopy - Horoskop - WP.PL

Edited by Ismer
połączenie postów

Share this post


Link to post
Share on other sites
arabika

2 + 3

Partnerski związek dwójki z trójką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2), z twórczym, towarzyskim artystą, skłonnym do samotności, kokieterii i krytykanctwa (3).

 

Połączenie cierpliwej i dobrodusznej dwójki z artystyczną i komunikatywną trójką daje jej możliwość nauczenia się od partnera wyrażania własnych emocji i uczuć. Spontaniczna trójka aktywnie i oryginalnie lubi poszaleć, aby być zauważoną, być wyjątkową. Dwójka jest pasywniejsza i neutralna. Oboje bardzo potrzebują umiejętności realnej oceny sytuacji i silnego poczucia własnej wartości. Powinni się wzajemnie wspierać i dbać o swoją kondycję psychiczną. Trójka potrzebuje aktywności. Dwójka szuka bezpiecznych uczuć, jest doradcą i świetnym dyplomatą. Zagrożeniem dla dwójki w tym związku jest pasywność, nieśmiałość i pamiętliwość. Dla trójki zagrożeniem jest neurotyczne skupianie się na przeszłości i imaginacjach. Związek ten potrzebuje ambicji, może być szczególnie radosny i ciepły, łączy dyplomatę i artystę.

 

2 + 4

Partnerski związek dwójki z czwórką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2), z solidnym i rzetelnym wykonawcą,

organizatorem, skłonnym do uporu, nerwowego autorytaryzmu i konserwatyzmu (4).

 

Dwójka jest partnerem współpracującym, pasywnym i dającym zrozumienie, co jest bardzo ważne dla czwórki. Potrafi się poświęcić, potrzebuje jednak uczuciowej jasności, komunikacji słownej i docenienia. Czwórki, niestety, są skłonne do blokad emocjonalnych i niełatwo jest im mówić o rzeczach ważnych. Doskonale radzą sobie z pracą, zwłaszcza systematyczną i metodyczną. Dbają o stabilną i solidną sytuację materialną w rodzinie. Praca jest dla nich dobrem nadrzędnym, przez podejmowanie pracy ewoluują duchowo. Czwórki są odważne, ale nie lubią ryzyka i nie dokonują zmian, jeśli czują się zagrożone. Oboje partnerzy potrzebują komunikacji emocji. Dwójka powinna się kontrolować, aby przez nadmierną uczuciowość nie unieszczęśliwić partnera, groźna jest też obojętność i skłonność do poddaństwa. Czwórka powinna opanować surowość, upór i nerwową zachowawczość, wzmocnić wolę. Związek ten może dać każdej ze stron stabilność i uczuciową satysfakcję.

 

2 + 5

Partnerski związek dwójki z piątką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2), z aktywnym, ciekawym psychologiem,

obieżyświatem skłonnym do ekstrawagancji, narcyzmu i brawury (5).

 

Partnerstwo pomiędzy urodzonym współpracownikiem i doradcą a obserwującym psychologiem, który pędzi do przodu z dziką pasją poznawania nowych miejsc i ludzi, będzie wymagało od obojga poznania różnic między własnymi potrzebami. I tak dwójka pragnie romantycznych dowodów miłości, pochwał i docenienia, piątka zaś potrzebuje podróży, ruchu i sytuacji wymagających aktywności. Piątka lubi czuć wyższy poziom adrenaliny, odwrotnie do spokojnej i gościnnej dwójki. Piątka lubi ryzyko, i powinna dbać o zaspokojenie swoich potrzeb w sporcie, poza domem. Dwójka będzie doradcą i wspomożycielem, piątka może spełnić się jako dostarczająca w związku rozrywki i aktywna zawodowo. Dwójka powinna wystrzegać się szantażu uczuciowego, poddaństwa, hipokryzji i naiwności. Piątka powinna panować nad swoim niepokojem, narcyzmem i zamiłowaniem do prowokacji. Związek z piątką zawsze jest szczególnie aktywny i zmienny. Jeśli piątka uszanuje spokój dwójki i zapewni jej poczucie bezpieczeństwa, mogą w pełni doznać spełnienia.

 

 

2 + 6

Partnerski związek dwójki z szóstką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2) z odpowiedzialnym nauczycielem, obrońcą rodziny skłonnym do nadopiekuńczości, zazdrości i skąpstwa (6).

 

Mamy połączenie szóstki: manualnie uzdolnionego artysty ze współpracownikiem. Szóstka jest domatorem, silnym obrońcą intuicji, uczuć i odpowiedzialności. Uczy się podejmować decyzje i równoważyć przez zdrowy egoizm nawykową skłonność do rozdawania siebie. Dwójkę łączy z partnerem ogromna i głęboka uczuciowość. Oboje mają do wykorzystania wewnętrzną delikatność i intuicję. Szóstka i dwójka potrzebują celów, ambicji i aspiracji oraz energii do działania. Obie są z natury skromne i poszukują spokoju. Dwójka lubi towarzystwo, szóstka zaś woli skromne grono wypróbowanych znajomych, a najchętniej przebywa wśród rodziny. Partnerzy powinni wystrzegać się nadmiernego skupiania na uczuciowości i pasywności. Dwójka musi opanować zmienność i nieśmiałość, zaś szóstka podejrzliwość, krytykanctwo i nawykowe wątpliwości. Związek ten może stać się dla obojga spokojną przystanią i przynieść wewnętrzne szczęście.

 

 

2 + 7

Partnerski związek dwójki z siódemką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2) z perfekcjonistą, uduchowionym filozofem, skłonnym do dominacji, pracoholizmu i obsesji (7).

 

Dwójka w połączeniu z siódemką może sprawiać wrażenie uległej i podporządkowanej. Mamy bowiem skromną, delikatną i spokojną dwójkę, połączoną z introwertycznym autorytetem,

uduchowionym, inteligentnym i dociekliwym. Siódemka lubi samotność, ciszę, dwójka potrzebuje rozrywek, bywania u innych ludzi. Obie strony łączy idealizm. Siódemka jest perfekcjonistą i lubi dopracowywać przedsięwzięcia w szczegółach, lubi aktywność fizyczną i rozwija się duchowo. Dwójka może, wspomagana przez partnera siódemkę, bardzo głęboko przepracować lekcje tego życia i osiągnąć szczególnie wiele dla własnego rozwoju. Dwójka może ponieść klęskę, jeśli nie opanuje nadmiernej uczuciowości, niepewności i zmienności oraz hipokryzji. Siódemka musi wystrzegać się egocentryzmu, ucieczki od rzeczywistości, tyranii, używek i obsesji. Związek ten może dać siódemce poczucie stabilizacji wewnętrznej a dwójce możliwość rozwoju duchowego.

 

2 + 8

Partnerski związek dwójki z ósemką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2) z szamanem, wojownikiem i inteligentnym przywódcą, skłonnym do surowości, egocentryzmu i stresu (8).

 

 

Partnerstwo dyplomatycznego doradcy z urodzonym przywódcą jest korzystne dla obydwu. Dwójka swoją uczuciowością daje harmonię, ósemka swoją siłą zapewnia wsparcie i konsekwencję działania. Dwójka jest domatorem i wykonawcą. Ósemka jest logiczna, praktyczna i sprawiedliwa. Związały się ze sobą delikatność i władza, aby się wzajemnie uzupełniać i prowadzić do wyżyn rozwoju własnych osobowości. Dwójka pragnie wcielać w życie ideały, ósemka pragnie panować duchem nad kreacją materii, rozwija równowagę myśli i ich mocy twórczej. Ósemka jest bardzo wymagająca, co daje dwójce możliwość ewolucji przez samo opanowanie emocji i uczuć, myśli i czynów. Dwójka powinna unikać łatwowierności, poddaństwa i pamiętliwości. Ósemka musi wystrzegać się surowości, egoizmu, nieustępliwości i ekstremizmu.

 

2 + 9

Partnerski związek dwójki z dziewiątką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2) z idealistą, misjonarzem, skłonnym do uporu, skrytości i cierpienia wewnętrznego (9).

 

Dwójka jest partnerem uczuciowym i czułym na romantyczne okazywanie względów, dziewiątka zaś poszukuje osób trzecich, słabszych od siebie, którym może pomagać. To specyficzne ukierunkowanie uwagi na innych wynika z wewnętrznej potrzeby wniesienia w codzienność ideałów misjonarstwa, wspomagania potrzebujących. Dwójka może często czuć się zaniedbana i niedoceniana. łączy ich wewnętrzna wrażliwość, spokój, silna intuicja i skromność. Mogą wzajemnie rozwijać jasnowidzenie, wyczuwanie energii, wrażliwość. Dwójka pragnie skupić się na domu i rodzinie, zaś dziewiątka ustawia te wartości w drugiej kolejności. Dziewiątka powinna dbać o zaangażowanie w działalność humanitarną lub charytatywną, wtedy bowiem poczuje się spełniona. Dwójka musi w tym układzie unikać nadmiernej uczuciowości, podporządkowania się, nieśmiałości i obojętności. Dziewiątka powinna poskromić upór, skrytość, złość i dążenie do samotności. Związek ten wymaga zrozumienia potrzeb partnera i dbania o jego poczucie własnej wartości.

 

 

Źródło: Małgorzata Brzoza

Edited by arabika

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...