Jump to content

Numerologiczna 2 z ...


Guest truskawka
 Share

Recommended Posts

Guest truskawka

Jakie relacje ma 2 z innymi Drogami Życia?

 

Dwójka z Jedynką: Idealnie. Jedynka rządzi, Dwójka umiejętnie współpracuje. Jedynka opracowuje nowe pomysły i rozwiązania, Dwójka jest ich najlepszym wykonawcą. Warto tylko, aby Jedynka umiała docenić niezastąpionego współpracownika, jakim jest Dwójka z jej wyjątkowa intuicją.

 

Dwójka z Dwójką: Dwie emocjonalne i wrażliwe natury doskonale się rozumieją i dobrze razem współpracują. nawet jeśli nie mają wspólnych zainteresowań, to i tak znajdą wspólny język i zostaną przyjaciółmi, a ich związek będzie piękny i głęboki.

 

Dwójka z Trójką: Trudny układ. Mimo zdolności Trójki Dwójka nie chce z nią współpracować, bo wie, że ma równie duży talent. Posiadając wiele wdzięku nie zachwyca się walorami Trójki i ta ostatnia rzeczywiście niewiele ma jej do zaproponowania, przez co czuje się niedoceniana.

 

Dwójka z Czwórką: Utalentowaną, intuicyjną i przyjazną Dwójkę Czwórka obdarza tym, czego jej brak - systematycznością i cierpliwością. Mogą się wiele od siebie nauczyć, a ich związek stać się może twórczy i silny.

 

Dwójka z Piątką: Oboje kochają zmiany i ciągłe poszukiwania, chętnie wymieniają się swoimi doświadczeniami lub ruszają razem po przygodę. Może to być bardzo interesujący i udany związek, choć brakuje w nim stałości, zdecydowania i systematyczności.

 

Dwójka z Szóstką: Oboje mają w sobie dużo ciepła i harmonii, powinni więc dobrze się rozumieć. O ile Dwójka doceni opiekuńczość i wiedzę Szóstki, jest duża szansa na twórczy rozwój i artystyczną realizację w tym związku.

 

Dwójka z Siódemką

 

Wrażliwa i towarzyska Dwójka może nie umie zaakceptować Siódemki, chłodnej i skłonnej do samotniczego trybu życia. Jeśli jednak potrafi się z tym pogodzić, a Siódemka wykrzesze z siebie trochę ciepła, odnajdą porozumienie.

 

Dwójka z Ósemką

 

Dobry związek. Ósemka pomaga Dwójce uwierzyć we własną intuicję, nabrać pewności siebie i zacząć myśleć bardziej konkretnie. Dwójka jest doskonałym wspólnikiem i przyjacielem. Oboje skuteczni i umiejący docenić walory partnera.

 

Dwójka z Dziewiątką: Te same dążenia i ideały, a także wspólna chęć niesienia pomocy innym. To łączy. Przeszkadza trwonienie energii i nieumiejętność zadbania o ochronę materialną. Związek może upaść z powodów finansowych.

 

źródło - Horoskop - wróżby, przepowiednie, horoskopy - Horoskop - WP.PL

Edited by Ismer
połączenie postów
Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

2 + 3

Partnerski związek dwójki z trójką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2), z twórczym, towarzyskim artystą, skłonnym do samotności, kokieterii i krytykanctwa (3).

 

Połączenie cierpliwej i dobrodusznej dwójki z artystyczną i komunikatywną trójką daje jej możliwość nauczenia się od partnera wyrażania własnych emocji i uczuć. Spontaniczna trójka aktywnie i oryginalnie lubi poszaleć, aby być zauważoną, być wyjątkową. Dwójka jest pasywniejsza i neutralna. Oboje bardzo potrzebują umiejętności realnej oceny sytuacji i silnego poczucia własnej wartości. Powinni się wzajemnie wspierać i dbać o swoją kondycję psychiczną. Trójka potrzebuje aktywności. Dwójka szuka bezpiecznych uczuć, jest doradcą i świetnym dyplomatą. Zagrożeniem dla dwójki w tym związku jest pasywność, nieśmiałość i pamiętliwość. Dla trójki zagrożeniem jest neurotyczne skupianie się na przeszłości i imaginacjach. Związek ten potrzebuje ambicji, może być szczególnie radosny i ciepły, łączy dyplomatę i artystę.

 

2 + 4

Partnerski związek dwójki z czwórką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2), z solidnym i rzetelnym wykonawcą,

organizatorem, skłonnym do uporu, nerwowego autorytaryzmu i konserwatyzmu (4).

 

Dwójka jest partnerem współpracującym, pasywnym i dającym zrozumienie, co jest bardzo ważne dla czwórki. Potrafi się poświęcić, potrzebuje jednak uczuciowej jasności, komunikacji słownej i docenienia. Czwórki, niestety, są skłonne do blokad emocjonalnych i niełatwo jest im mówić o rzeczach ważnych. Doskonale radzą sobie z pracą, zwłaszcza systematyczną i metodyczną. Dbają o stabilną i solidną sytuację materialną w rodzinie. Praca jest dla nich dobrem nadrzędnym, przez podejmowanie pracy ewoluują duchowo. Czwórki są odważne, ale nie lubią ryzyka i nie dokonują zmian, jeśli czują się zagrożone. Oboje partnerzy potrzebują komunikacji emocji. Dwójka powinna się kontrolować, aby przez nadmierną uczuciowość nie unieszczęśliwić partnera, groźna jest też obojętność i skłonność do poddaństwa. Czwórka powinna opanować surowość, upór i nerwową zachowawczość, wzmocnić wolę. Związek ten może dać każdej ze stron stabilność i uczuciową satysfakcję.

 

2 + 5

Partnerski związek dwójki z piątką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2), z aktywnym, ciekawym psychologiem,

obieżyświatem skłonnym do ekstrawagancji, narcyzmu i brawury (5).

 

Partnerstwo pomiędzy urodzonym współpracownikiem i doradcą a obserwującym psychologiem, który pędzi do przodu z dziką pasją poznawania nowych miejsc i ludzi, będzie wymagało od obojga poznania różnic między własnymi potrzebami. I tak dwójka pragnie romantycznych dowodów miłości, pochwał i docenienia, piątka zaś potrzebuje podróży, ruchu i sytuacji wymagających aktywności. Piątka lubi czuć wyższy poziom adrenaliny, odwrotnie do spokojnej i gościnnej dwójki. Piątka lubi ryzyko, i powinna dbać o zaspokojenie swoich potrzeb w sporcie, poza domem. Dwójka będzie doradcą i wspomożycielem, piątka może spełnić się jako dostarczająca w związku rozrywki i aktywna zawodowo. Dwójka powinna wystrzegać się szantażu uczuciowego, poddaństwa, hipokryzji i naiwności. Piątka powinna panować nad swoim niepokojem, narcyzmem i zamiłowaniem do prowokacji. Związek z piątką zawsze jest szczególnie aktywny i zmienny. Jeśli piątka uszanuje spokój dwójki i zapewni jej poczucie bezpieczeństwa, mogą w pełni doznać spełnienia.

 

 

2 + 6

Partnerski związek dwójki z szóstką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2) z odpowiedzialnym nauczycielem, obrońcą rodziny skłonnym do nadopiekuńczości, zazdrości i skąpstwa (6).

 

Mamy połączenie szóstki: manualnie uzdolnionego artysty ze współpracownikiem. Szóstka jest domatorem, silnym obrońcą intuicji, uczuć i odpowiedzialności. Uczy się podejmować decyzje i równoważyć przez zdrowy egoizm nawykową skłonność do rozdawania siebie. Dwójkę łączy z partnerem ogromna i głęboka uczuciowość. Oboje mają do wykorzystania wewnętrzną delikatność i intuicję. Szóstka i dwójka potrzebują celów, ambicji i aspiracji oraz energii do działania. Obie są z natury skromne i poszukują spokoju. Dwójka lubi towarzystwo, szóstka zaś woli skromne grono wypróbowanych znajomych, a najchętniej przebywa wśród rodziny. Partnerzy powinni wystrzegać się nadmiernego skupiania na uczuciowości i pasywności. Dwójka musi opanować zmienność i nieśmiałość, zaś szóstka podejrzliwość, krytykanctwo i nawykowe wątpliwości. Związek ten może stać się dla obojga spokojną przystanią i przynieść wewnętrzne szczęście.

 

 

2 + 7

Partnerski związek dwójki z siódemką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2) z perfekcjonistą, uduchowionym filozofem, skłonnym do dominacji, pracoholizmu i obsesji (7).

 

Dwójka w połączeniu z siódemką może sprawiać wrażenie uległej i podporządkowanej. Mamy bowiem skromną, delikatną i spokojną dwójkę, połączoną z introwertycznym autorytetem,

uduchowionym, inteligentnym i dociekliwym. Siódemka lubi samotność, ciszę, dwójka potrzebuje rozrywek, bywania u innych ludzi. Obie strony łączy idealizm. Siódemka jest perfekcjonistą i lubi dopracowywać przedsięwzięcia w szczegółach, lubi aktywność fizyczną i rozwija się duchowo. Dwójka może, wspomagana przez partnera siódemkę, bardzo głęboko przepracować lekcje tego życia i osiągnąć szczególnie wiele dla własnego rozwoju. Dwójka może ponieść klęskę, jeśli nie opanuje nadmiernej uczuciowości, niepewności i zmienności oraz hipokryzji. Siódemka musi wystrzegać się egocentryzmu, ucieczki od rzeczywistości, tyranii, używek i obsesji. Związek ten może dać siódemce poczucie stabilizacji wewnętrznej a dwójce możliwość rozwoju duchowego.

 

2 + 8

Partnerski związek dwójki z ósemką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2) z szamanem, wojownikiem i inteligentnym przywódcą, skłonnym do surowości, egocentryzmu i stresu (8).

 

 

Partnerstwo dyplomatycznego doradcy z urodzonym przywódcą jest korzystne dla obydwu. Dwójka swoją uczuciowością daje harmonię, ósemka swoją siłą zapewnia wsparcie i konsekwencję działania. Dwójka jest domatorem i wykonawcą. Ósemka jest logiczna, praktyczna i sprawiedliwa. Związały się ze sobą delikatność i władza, aby się wzajemnie uzupełniać i prowadzić do wyżyn rozwoju własnych osobowości. Dwójka pragnie wcielać w życie ideały, ósemka pragnie panować duchem nad kreacją materii, rozwija równowagę myśli i ich mocy twórczej. Ósemka jest bardzo wymagająca, co daje dwójce możliwość ewolucji przez samo opanowanie emocji i uczuć, myśli i czynów. Dwójka powinna unikać łatwowierności, poddaństwa i pamiętliwości. Ósemka musi wystrzegać się surowości, egoizmu, nieustępliwości i ekstremizmu.

 

2 + 9

Partnerski związek dwójki z dziewiątką to połączenie uczuciowego dyplomaty, tolerancyjnego, skłonnego do podporządkowania się i zmiennego (2) z idealistą, misjonarzem, skłonnym do uporu, skrytości i cierpienia wewnętrznego (9).

 

Dwójka jest partnerem uczuciowym i czułym na romantyczne okazywanie względów, dziewiątka zaś poszukuje osób trzecich, słabszych od siebie, którym może pomagać. To specyficzne ukierunkowanie uwagi na innych wynika z wewnętrznej potrzeby wniesienia w codzienność ideałów misjonarstwa, wspomagania potrzebujących. Dwójka może często czuć się zaniedbana i niedoceniana. łączy ich wewnętrzna wrażliwość, spokój, silna intuicja i skromność. Mogą wzajemnie rozwijać jasnowidzenie, wyczuwanie energii, wrażliwość. Dwójka pragnie skupić się na domu i rodzinie, zaś dziewiątka ustawia te wartości w drugiej kolejności. Dziewiątka powinna dbać o zaangażowanie w działalność humanitarną lub charytatywną, wtedy bowiem poczuje się spełniona. Dwójka musi w tym układzie unikać nadmiernej uczuciowości, podporządkowania się, nieśmiałości i obojętności. Dziewiątka powinna poskromić upór, skrytość, złość i dążenie do samotności. Związek ten wymaga zrozumienia potrzeb partnera i dbania o jego poczucie własnej wartości.

 

 

Źródło: Małgorzata Brzoza

Edited by arabika
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...