Jump to content

Numerologiczna 3 z ...


Guest truskawka

Recommended Posts

Guest truskawka

Jakie relacje ma 3 z innymi Drogami Życia?

 

Trójka z Jedynką: Trójka swoimi talentami uzupełnia zapał Jedynki, a Jedynka doceni wdzięk i towarzyski urok Trójki, bowiem atrakcyjny partner jest dla niej powodem do dumy. Trojka potrafi uznać przywódcze zdolności Jedynki, bo nie władza jej w głowie, zatem to dobry układ.

 

Trójka z Dwójką: Trudny układ. Mimo zdolności Trójki Dwójka nie chce z nią współpracować, bo wie, że ma równie duży talent. Posiadając wiele wdzięku nie zachwyca się walorami Trójki i ta ostatnia rzeczywiście niewiele ma jej do zaproponowania, przez co czuje się niedoceniana.

 

Trójka z Trójką: Dwoje artystów na jednej scenie i każdy z nich chce grać główna rolę. To trudny związek, wypełniony ciągłą rywalizacją i oczekiwaniem na pochwałę. Jeśli uda się umiejętnie podzielić role, to jest maleńka szansa...

 

Trójka z Czwórką: Trudno im się zrozumieć, bo są krańcowo inni. Trójkę nudzić będzie powaga i zdyscyplinowanie Czwórki, a Czwórkę denerwuje roztrzepanie i lekkomyślność Trójki. To pole walki, chyba że Trójka trochę nie spoważnieje, a Czwórka nie nabierze lekkości.

 

Trójka z Piątką: Układ umożliwiający pełny rozwój intelektualny. Chętnie podróżują, uczą się, razem fascynują sztuką. Trójka inspiruje Piątkę, ta natomiast nauczy Trójkę większej odpowiedzialności.

 

Trójka z Szóstką: Oboje cenią miłość i rodzinę, zatem może to być udany ciepły związek. Mogą razem rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Lekkomyślna Trójka może od Szóstki nauczyć się odpowiedzialności.

 

Trójka z Siódemką: Nie jest to łatwy układ. Powierzchowna Trójka musiałaby zaakceptować odmienny świat wartości reprezentowany przez Siódemkę. Jeśli jej się to uda, ma szansę rozwinąć swój talent na wyższym poziomie.

 

Trójka z Ósemką: Ósemka rządzi, ale i zapewnia materialne podstawy, dzięki którym Trójka może błyszczeć i rozwijać swoje talenty. Jeśli Trójka będzie umiała podporządkować się Ósemce, związek może być udany.

 

Trójka z Dziewiątką: Każdy ma tu własne koncepcje i plany. Dziewiątka chce zbawiać świat, a Trójka widzi tylko czubek własnego nosa, bo to ona jest najzdolniejsza! Dziewiątka się na to nie nabierze i taki związek wielkich szans nie ma.

 

źródło - Horoskop - wróżby, przepowiednie, horoskopy - Horoskop - WP.PL

Edited by Ismer
Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

3 + 1

Partnerski związek trójki z jedynką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) ze skutecznym ambitnym i nowatorskim przywódcą, skłonnym do egoizmu, pozerstwa i apodyktyczności (1).

Trójka lubi być wyjątkowa, jest artystą w nieustannym akcie tworzenia, urodzonym optymistą. Połączona z jedynką - silną, ambitną, niezależną, ma w związku potencjalne oparcie i zrozumienie dla swoich potrzeb. Jedynka jako urodzony przywódca jest zainteresowana osiągnięciem własnych celów, bardzo dumna poszukuje u partnera trójki radości życia, czułości i inteligentnej erudycji. Trójka - oczytana, kulturalna, aktywna twórczo i korzystająca ze swego talentu oratorskiego, potrafi uzewnętrzniać emocje i potrzeby, a także uczyć komunikacji przez słowo swego partnera. Jedynka, wsparta zrozumieniem, potrafi znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Trójka powinna wystrzegać się mitomanii, samotności, krytyki, gadulstwa i kaprysów. Jedynka powinna zapanować nad pozerstwem, egocentryzmem, żądzą władzy i nerwami. Trójka potrafi stworzyć związek z każdym, jest kameleonem, potrafi się wszędzie odnaleźć. Jedynka może osiągnąć w tym połączeniu swoje życiowe cele.

 

3+2

Partnerski związek trójki z dwójką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) z dyplomatycznym, tolerancyjnym doradcą, skłonnym do naiwności, pamiętliwości i zmienności (2).

Trójka wnosi w świat partnera radość z dnia codziennego, optymizm i urok twórczej osobowości. Jest nieco roztargniona w działaniu, ale bardzo aktywna. Dwójka zaś może cierpliwością i intuicją wspierać atmosferę domowego ogniska i podsycać wzajemne ciepło. Oboje potrzebują do spełnienia swoich planów realnej oceny sytuacji i ukierunkowanej ambicji. Dwójka potrzebuje czułości a trójka potrafi jak nikt inny uzewnętrzniać emocje, i tego właśnie uczy partnera. Świetna pamięć dwójki może być często wsparciem dla partnera. Oboje lubią być doceniani i chwaleni, co ułatwia im wspólne pożycie. Każde z nich potrafi nie narzucać się partnerowi i szanować jego indywidualność. Dwójce grozi zależność emocjonalna, poddaństwo, pamiętliwość i hipokryzja. Dla trójki groźna jest samotność, krytyka, zazdrość i nadmierna potrzeba akceptacji. Związek ten może dać partnerom satysfakcję, o ile zadbają o własną siłę, aspiracje i realną ocenę rzeczywistości.

 

3+4

Partnerski związek trójki z czwórką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) z wytrwałym, pracowitym wykonawcą, odważnym i rzetelnym, skłonnym do surowości, autorytatywnej nerwowości i zachowawczości (4).

Połączenie bardzo wymagające. Partner trójka potrzebuje twórczej, artystycznej ekspresji własnych emocji, lubi błyszczeć w towarzystwie, partner czwórka jest wierny, odważny, pracowity i stanowczy, ale nie lubi zmian, przywiązuje wagę do przeszłości i jest konserwatywny. Trójka uczy swego partnera komunikacji poprzez słowo, mówienia o rzeczach ważnych, o emocjach i wewnętrznych potrzebach. Jeśli czwórka pragnie ewoluować, nauczy się swobodnego wyrażania uczuć. Czwórka uczy systematyczności, pracy jako czynnika rozwoju, i realizmu w ocenie sytuacji oraz konsekwentnego kończenia rozpoczętych działań. Trójce zagrozić mogą: krytyka, samotność, agresja i nadmierna potrzeba akceptacji oraz plotkarstwo. Czwórka powinna opanować przywiązanie do ubóstwa, autorytatywność, zachowawczość i upór. Związek ten jest wymagający, a partnerzy uczą się pokonywania swoich blokad.

 

3 + 5

Partnerski związek trójki z piątką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego

kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) z magnetycznym psychologiem, aktywnym wulkanem, skłonnym do impulsywności, rozproszenia uwagi i lenistwa (5).

Jest to związek uprzejmej, szczerej, towarzyskiej i twórczej artystycznie trójki z uczuciową magnetyczną osobowością piątki, skłonnej do ryzyka a często i brawury. Obie strony posiadają magnetyzm osobowości, wpływający na płeć przeciwną. Trójka jest oczytanym, inteligentnym erudytą a piątka ciekawym świata, głębokim psychologicznie, nieprzewidywalnym handlowcem. Łączy ich potrzeba wyróżniania się w tłumie, wyjątkowości. Trójka z każdym partnerem potrafi stworzyć szczęśliwy związek, ponieważ posiada szczególny dar adaptacji do warunków. Piątka powinna dbać o wyjazdy, podróże i korzystać z koneksji, potrzebuje aktywnej sportowej pasji, która pozwoli jej czuć podwyższony poziom adrenaliny i podejmować decyzje, bowiem miłuje własną niezależność. Trójka musi wystrzegać się zazdrości, samotności i gadulstwa, krytyki i kokieterii. Piątka powinna poskromić zarozumialstwo, narcyzm, fanatyzm, impulsywność oraz zapanować nad rozproszoną uwagą i słomianym zapałem. Związek ten, przez pasję poznawania nowych miejsc i ludzi, może być wyjątkowo ciekawy i atrakcyjny.

 

3 + 6

Partnerski związek trójki z szóstką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3), z domowym opiekunem, odpowiedzialnym nauczycielem, altruistą skłonnym do cierpienia, pasywności i pesymizmu (6).

Mamy tu połączenie artystów, trójki - nieco szalonej, ekstrawertycznej, towarzyskiej i lubiącej błyszczeć, z plastycznie i manualnie uzdolnioną szóstką, skupioną na tworzeniu ciepła rodzinnego. Trójka jest bardziej szalona i otwarta, uczy partnera komunikowania emocji i wewnętrznych potrzeb przez słowo, uczy radości z życia codziennego. Szóstka jest przede wszystkim odpowiedzialna, posiada zmysł piękna, wrażliwość i intuicję, uczy trójkę wywiązywania się z podjętych obowiązków i harmonii wewnętrznej. Obie strony potrafią nie ingerować w życie innych i szanować ich prawo do samostanowienia, a także ich własne tempo rozwoju duchowego. Szóstka uczy się podejmowania decyzji a trójka konsekwencji i wytrwałości. Trójce zagrozić może krytycyzm, agresja, zazdrość, gadulstwo i pretensjonalność. Szóstka musi reagować na zmiany pozytywnie, by uniknąć podejrzliwości, zazdrości, cierpienia, niepokoju i pasywności oraz nihilizmu. Związek ten powinien uaktywniać artystyczną twórczość obojga, tak aby każde tworzyło dzieła i harmonię wewnętrzną w rodzinie.

 

3+7

Partnerski związek trójki z siódemką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) z uduchowionym, inteligentnym, dociekliwym perfekcjonistą, skłonnym do egocentryzmu, dominacji, samotności i obsesji (7).

Połączenie radosnej, artystycznej trójki z głęboką wewnętrznie i introwertyczną siódemką wymaga wzajemnego zrozumienia i poszanowania odmiennych potrzeb. Siódemka potrzebuje miejsca i czasu tylko dla siebie, aby czytać, uczyć się, modlić i medytować. Poszukuje w życiu głębi, filozofii, sensu i wewnętrznych doświadczeń. Skupia się na własnym rozwoju, uduchowieniu, magnetycznie działa na otoczenie wewnętrzną tajemnicą i ogromnym poczuciem własnej godności. Trójka jest przyjacielskim i towarzyskim erudytą, lubi ruch i energiczną ekspresję. Potrzebuje bywania wśród ludzi i wolności, choć potrafi odnaleźć się wszędzie. Partnerstwo wymaga od trójki poszanowania ciszy i spokoju siódemki, która powinna ze zrozumieniem popierać aktywność towarzyską partnera. Trójce groźbę rozpadu związku przynosi: gadulstwo, samotność, nadmierna zmysłowość i rozproszenie uwagi. Dla siódemki groźna jest dominacja i pedantyzm, pracoholizm i egocentryzm. Trójka potrafi stworzyć każdy związek, w partnerstwie z siódemką uczy się konsekwencji i rozwoju swojej duchowości. Siódemka uczy się komunikacji emocji poprzez słowo, radości z życia i wyrażania własnych potrzeb.

 

3 + 8

Partnerski związek trójki z ósemką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) z szamanem, wojownikiem, zdyscyplinowanym przywódcą, skłonnym do dominacji, zazdrości i surowej nieczułości (8).

Trójka, która posiada talent artystyczny, literackie zdolności i jest twórczo aktywna, jest inteligentna, radosna i czuła. Partner ósemka jest zaś silnym przywódcą, związanym z energią ziemi szamanem, małomównym i powściągliwym, zdyscyplinowanym i władczym, i wewnętrznie uduchowionym. Związek ten jest wzajemnym uzupełnianiem się osobowości. Daje trójce oparcie w silnym autorytecie i realną ocenę sytuacji, doskonali duchowo i wyostrza logiczne myślenie; zaś ósemkę uczy komunikacji emocji, mówienia o sobie i swoich potrzebach. Ósemka uczy się radości z dnia codziennego i pasji życia.

 

3 + 9

Partnerski związek trójki z dziewiątką to połączenie artystycznej radości życia, inteligentnego kameleona, skłonnego do zazdrości, samotności i kaprysów (3) z mistycznym idealistą, humanistą pragnącym pomagać słabszym, skłonnym do podejrzliwości, skąpstwa i złości (9). Mamy tu związek dwu artystycznie uzdolnionych istot, które mogą się wzajemnie wspierać, o ile zrozumieją różnice między swoimi potrzebami. Trójka to radosny kameleon, który potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji i skupić działania na tym, aby być wyjątkowym, aby zabłysnąć i zapisać się dla pokoleń, dziewiątka zaś jest obdarzona szczególnym wyczuciem rytmu, jest idealistą, który poszukuje możliwości uczenia innych zasad etyki wewnętrznej, tak aby przez własną skromność i głębię, wznosić ich na wyższy poziom rozwoju. Mamy przed sobą parę twórczą, w której trójka dąży do samorealizacji i uczy dziewiątkę cieszyć się życiem, a dziewiątka wyzwala w trójce uwrażliwienie na potrzeby innych. Trójka może zaszkodzić sobie i związkowi przez dążenie do samotności, krytykę, mitomanię, agresję i zazdrość. Dziewiątka powinna wystrzegać się impulsywności, samotności, cierpienia (zwłaszcza za grzechy świata), kłótni, złości i bałaganiarstwa. Związek ten może zaowocować szczególną artystyczną pracą z przesłaniem dla całego świata, dając obojgu satysfakcję.

 

Źródło: Małgorzata Brzoza

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Jestem trójką a mężczyzna mi bliski 5. Napewno nie jest między nami letnio w uczuciach. Rozstajemy sie i wracamy do siebie. Bez siebie zle ale ze sobą jeszcze gorzej :))

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
  • 1 year later...

Hej. Jestem 3 (skorpion), moj partner to 5 (ryby) :)

Mam do was takie pytanko.. czy do was trójeczki, legną piątki.. a czy wy lecicie na 9?

Mój były chlopak to 5, terazniejszy 5, chlopak któremu sie podobam tez 5, szczerze zanim mi powiedzial swoja date urodzin juz stwierdzilam, ze to 5 :D

Byłam z chlopakiem 9, nasze relacje nie byly najlepsze, ale w lozku dziala sie magia. Strasznie mnie cos do niego ciagnelo. Wlasnie poznalam chlopaka 9 wiem, ze jest z zachowania podobny do mojego bylego, ale kurcze cos mnie do niego ciagnie. Wiecie to jest na zasadzie nie zakochania, ale tak zwanych "****ików w oczach".

Czy macie jakies podobne doswiadczenia?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Ja jestem siódemką i powiem szczerze, że z trójkami bywa ciężko, po opisie tych dopasowań mogę stwierdzić, że 50/50 autentyczności. Niektóre cechy przypisane dla trójki odpowiadają mojemu charakterowi, a trójce przypisane cechy siódemki. Gdzieś się naczytałam, że ciężko i ogólnie ta konfiguracja ma szansę przetrwać jeśli to trójka właśnie się zmieni

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...