Jump to content

Numerologiczna 8 z ...


Guest truskawka
 Share

Recommended Posts

Guest truskawka

Jakie relacje ma 8 z innymi Drogami Życia?

 

Ósemka z Jedynką: Oboje ambitni, oboje potrzebują władzy. Jeśli Ósemka nie będzie żądała od Jedynki bezwzględnego posłuszeństwa, a Jedynka nie będzie oczekiwała od Ósemki ciągłych pochwał i uznania, ten związek ma szansę przetrwania.

 

Ósemka z Dwójką: Dobry związek. Ósemka pomaga Dwójce uwierzyć we własną intuicję, nabrać pewności siebie i zacząć myśleć bardziej konkretnie. Dwójka jest doskonałym wspólnikiem i przyjacielem. Oboje skuteczni i umiejący docenić walory partnera.

 

Ósemka z Trójką: Ósemka rządzi, ale i zapewnia materialne podstawy, dzięki którym Trójka może błyszczeć i rozwijać swoje talenty. Jeśli Trójka będzie umiała podporządkować się Ósemce, związek może być udany.

 

Ósemka z Czwórką: Ambitni, pracowici, wytrwali, dążą do tego samego - do pieniędzy i sukcesu. Mądra i zapobiegliwa Ósemka wzbudza w Czwórce wystarczająco dużo szacunku, by ta poddała się jej rządom.

 

Ósemka z Piątką: Dobry układ. Ósemka roztoczy materialną opiekę nad Piątką, korzystając z jej doświadczenia, co Piątka potrafi docenić, widząc jej mądrość i skuteczność. Dopóki Ósemka nie ograniczy drastycznie wolności Piątki, będą twórczo się rozwijać.

 

Ósemka z Szóstką: Ten związek wymaga kompromisu. Szóstka będzie bronić swych ideałów i oburzać ją będzie materializm Ósemki. Natomiast praktyczna Ósemka nie zrozumie zasad, którymi kieruje się Szóstka.

 

Ósemka z Siódemką: Pochodzą z innych światów, ale dzięki dużej dojrzałości mogą ze sobą doskonale współpracować. Siódemka inspiruje Ósemkę i potrafi docenić jej skuteczność, natomiast Ósemka zauważa mądrość Siódemki i twórczo ją wykorzystuje. Udany związek.

 

Ósemka z Ósemką: To związek pełen pasji, który prowadzi do życia w dostatku. Połączone siły dwóch tytanów zapewnią zdobycie każdego celu, jaki sobie wytyczą. O ile nie będą trwonić sił na walkę o władzę i mściwe posunięcia.

 

Ósemka z Dziewiątką: Dzięki dojrzałości obojga to bardzo twórczy związek. Ósemka doceni wiedzę i mądrość Dziewiątki, a ta zaakceptuje przywódcze talenty i nieprzeciętną skuteczność Ósemki. Oboje mają sobie dużo do przekazania.

 

 

źródło - Horoskop - wróżby, przepowiednie, horoskopy - Horoskop - WP.PL

Edited by Ismer
połączenie postów
Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

8+1

Partnerski związek ósemki z jedynką to połączenie wytrwałego wojownika-szamana, duchowego przywódcy, silnego i zdyscyplinowanego organizatora skłonnego do egoizmu, surowości zazdrości i nieczułości (8) ze skutecznym, ambitnym i nowatorskim przywódcą skłonnym do egoizmu, pozerstwa i apodyktyczności (1).

 

Pragnąca sukcesu i wybicia się ponad przeciętność ósemka jest logiczna, praktyczna i sprawiedliwa. To szaman silnie związany z energią ziemi i natury. Sprawiedliwy i odważny wojownik, realnie oceniający rzeczywistość. Mistyczny i głęboki duchowo. Związek jedynki i ósemki łączy dwa autorytety. Partnerzy posiadają podobne ambicje i aspiracje, nie godzą się na przeciętność. Jedynka jest aktywna, poszukuje nowości, jest skutecznym realizatorem przedsięwzięć, szczerym i odważnym. Oboje potrzebują komunikacji emocji i zdolności do cieszenia się życiem codziennym. Jedynka posiada ogromną siłę woli, inteligencję i pasję. Entuzjazm popychają do działania i udziela się partnerowi. Ósemka powinna wystrzegać się surowości i nieczułości, egoizmu i osamotnienia. Obie strony powinny poskromić ambicje i aspiracje. Jedynka powinna wystrzegać się pozerstwa i nerwowości. Związek ten łączy dwu silnych przywódców, ich wzajemne wsparcie i zrozumienie jest warunkiem samospełnienia.

 

8 + 2

Partnerski związek ósemki z dwójką to połączenie wytrwałego wojownika-szamana, duchowego przywódcy, silnego i zdyscyplinowanego organizatora skłonnego do egoizmu, surowości zazdrości i nieczułości (8) z uczuciowym dyplomatą, skromnym i towarzyskim doradcą skłonnym do poddaństwa, naiwności hipokryzji i pamiętliwości (2).

 

Partnerstwo przywódcy, wojownika z uczuciowym doradcą daje szansę wzajemnego uzupełnienia. Ósemka poprzez realizm w ocenie sytuacji, zmysł do interesów i samodyscyplinę osiąga satysfakcję finansową i powodzenie. Dąży do tego, by panować duchem nad kreacją materii, do świadomej mocy twórczej. Dwójka przez skromność, tolerancję i gościnność potrafi wspierać i wspomagać partnera. Skromna i spokojna jest współpracownikiem zachowującym niezależność swego wkładu w osiągany wspólnie sukces. Partnerów łączy tu uduchowienie. Altruistyczna dwójka uczy etyki wewnętrznej a mistyczna ósemka głębi doświadczeń i związku z wszechobecną uniwersalnej energią. Ósemka jest bardzo wymagająca, co daje dwójce możliwość ewolucji przez samo opanowanie emocji i uczuć, myśli i czynów. Dwójka powinna unikać nadmiernej uczuciowości, zależności od innych i nieśmiałości. Ósemka musi wystrzegać się autorytaryzmu, konserwatyzmu, nieczułości i podporządkowywania się.

 

8 + 3

Partnerski związek ósemki z trójką to połączenie wytrwałego wojownika-szamana, duchowego przywódcy, silnego i zdyscyplinowanego organizatora skłonnego do egoizmu, surowości zazdrości i nieczułości (8) ze szczęśliwym, komunikatywnym artystą, inteligentnym erudytą, skłonnym do samotności, zazdrości, mitomanii i gadulstwa (3).

 

Ósemka posługuje się zmysłem organizacyjnym i administracyjnym, pragnie wysokiego standardu życiowego, awansu społecznego i zapisania się w historii. Jest wojownikiem, szamanem, który dba o równowagę materii i ducha, rozwija się wewnętrznie, aby świadomie kreować myśli. Ósemka odczuwa potrzebę podejmowania decyzji i nigdy nie zgodzi się na podporządkowanie innemu autorytetowi. Partnerów tych łączy inteligencja i to, że nie godzą się na przeciętność, wzajemnie wspierając swe poczucie wyjątkowości. Radosna, artystyczna i twórcza trójka uczy partnera wyrażania swoich emocji i uczuć. Opiera się na realnej ocenie sytuacji partnera ósemki. Trójka i ósemka mogą wzajemnie doskonalić się duchowo, tak aby oboje czerpali radość z życia codziennego. Trójka powinna dbać o literacką lub inną artystyczną formę ekspresji. Trójka powinna wystrzegać się gadulstwa, mitomanii, krytyki, nadmiernej zmysłowości i samotności. Ósemka powinna poskromić napięcie wewnętrzne, egoizm i ekstremizm.

 

8 + 4

Partnerski związek ósemki z czwórką to połączenie wytrwałego wo-jownika-szamana, duchowego przywódcy, silnego i zdyscyplinowanego organizatora skłonnego do egoizmu, surowości zazdrości i nieczułości (8) z wytrwałym, pracowitym wykonawcą, odważnym i rzetelnym, skłonnym do surowości, autorytatywnej nerwowości i zachowawczości (4).

 

Partner ósemka jest silnym i ambitnym przywódcą. To szaman związany z energią ziemi, małomówny i powściągliwy, zdyscyplinowany i władczy, o ogromnej sile wewnętrznej. Ósemka jest wytrwała, bardzo silna fizycznie i psychicznie. Łączy ją z czwórką materialny aspekt działalności. Czwórka jest wykonawcą, solidnym i odważnym. Rozwija się duchowo poprzez pracę, przez jej podjęcie pomimo trudności i zrozumienie pozornych ograniczeń materii. Partnerzy muszą zadbać o wzajemną komunikację, o mówienie o rzeczach ważnych: emocjach i wewnętrznych potrzebach. Ósemka poza satysfakcją materialną poszukuje duchowej iluminacji, przeżyć mistycznych i głębi siebie. Oboje partnerzy potrzebują czuć i słyszeć, że są kochani. Ósemka powinna wystrzegać się surowości, autorytaryzmu, nieczułości i obojętności. Czwórka musi powstrzymać przywiązanie uwagi do przeszłości, nadmiar ambicji i nerwowość. Egoizm grozi w tym związku bankructwem i ruiną.

 

8 + 5

Partnerski związek ósemki z piątką to połączenie wytrwałego wojownika-szamana, duchowego przywódcy, silnego i zdyscyplinowanego organizatora skłonnego do egoizmu, surowości zazdrości i nieczułości (8) z aktywnym, ciekawym psychologiem, obieżyświatem skłonnym do ekstrawagancji, narcyzmu i brawury (5).

 

Ósemka jest silnym przywódcą, szamanem związanym z siłami ziemi, panującym duchem nad kreacją materii. Jest świadoma narzędzia materialnej kreacji, jako procesu doskonalącego ducha, dlatego przez mistycyzm i olśnienia wychodzi poza sferą materialnych doświadczeń. Przez praktycyzm, realizm, precyzję i zdyscyplinowanie, ósemka potrafi wiele osiągnąć w interesach. Z piątką łączy ją niezależność i poczucie wolności, każdy z partnerów w tym związku nie godzi się na to, by ktoś ustawiał mu życie. Piątka nie ustatkowana, rozkojarzona w działaniach pod wpływem wymagającej ósemki ma szansę ukierunkować swoje poczynania na realizację konkretnych celów. Oboje muszą opanować zdolność komunikacji. Ósemka musi zapanować nad konserwatyzmem, nieustępliwością, oschłością i emocjami. Piątka zaś nad impulsywnością, moralizowaniem, lenistwem i brawurą.

 

8 + 6

Partnerski związek ósemki z szóstką to połączenie wytrwałego wo-jownika-szamana, duchowego przywódcy, silnego i zdyscyplinowanego organizatora skłonnego do egoizmu, surowości zazdrości i nieczułości (8) z artystycznym nauczycielem, uczuciowym, odpowiedzialnym domatorem skłonnym do pesymizmu, podejrzliwości, niepokoju i melancholii (6).

 

Ósemka, która jest władczym autorytetem, poprzez etykę wewnętrzną, samodyscyplinę i doskonalenie duchowe opanowuje kreację materii świadomą myślą i wolą, dąży do równowagi świata ducha i materii. Jest przejawem władzy szanującej prawo wolnej woli, więc dla szóstki jest silną podporą. Oboje pragną stabilnej i bezpiecznej rodziny. Szóstka jest subtelniejsza, bardziej emocjonalna Nic nie podnosi jej poczucia własnej wartości tak jak zadowolenie partnera i pochwały rodziny. Ósemka jest wierna i opiekuńcza, powinna jednak dbać o słowne wyrażanie swoich emocji, aby i partner ośmielił się mówić o sobie. Szóstka powinna dbać o aktywność artystyczną, choćby wśród kwiatów, ósemka powinna dbać o sportową stymulację własnej aktywności. Ósemka musi poskromić surowość, zazdrość, nadmiar ambicji i powinna komunikować swoje potrzeby. Szóstka powinna unikać pasywności, krytykanctwa, podejrzliwości i osamotnienia wewnętrznego.

 

8 + 7

Partnerski związek ósemki z siódemką to połączenie wytrwałego wojownika-szamana, duchowego przywódcy, silnego i zdyscyplinowanego organizatora skłonnego do egoizmu, surowości zazdrości i nieczułości (8) z perfekcjonistą, uduchowionym filozofem skłonnym do dominacji, pracoholizmu i obsesji (7).

 

Ósemka dba o finanse, posiada zmysł do interesów, zdolności organizatorskie i administracyjne. Jest autorytetem, stabilnym, zdyscyplinowanym i inteligentnym dowódcą. Jest też duchowym szamanem, i dlatego potrzebuje związku z ziemią, z drzewami, z dużymi roślinami. Zmysł praktyczny połączony z wytrwałością czyni z ósemki silne oparcie dla partnera. Ósemka potrzebuje niezależności w podejmowaniu decyzji, aby czuć, że kieruje swoim życiem. Siódemka jest filozofem poszukującym sensu życia poza pięcioma zmysłami. Siódemka przywiązuje dużą wagę do szczegółów, jest perfekcjonistą, nie lubi, gdy ktokolwiek przesuwa jej rzeczy. Lubi samotność cichego konta, gdzie może uczyć się wybranych dziedzin. Partnerzy w tym związku porozumiewają się duchowo i świetnie współpracują w imię idei. Ósemka nie może sobie pozwolić na egocentryzm, konserwatyzm, obojętność, milczenie i ekstremizm. Siódemka powinna powstrzymać zarozumialstwo, wystrzegać się samotności i nadaktywności, aby nie popaść w uzależnienia.

 

8 + 9

Partnerski związek ósemki z dziewiątką to połączenie wytrwałego wojownika-szamana, duchowego przywódcy, silnego i zdyscyplinowanego organizatora skłonnego do egoizmu, surowości zazdrości i nieczułości (8) z idealistą, misjonarzem, obrońcą słabszych, skłonnym do uporu, skrytości i cierpienia wewnętrznego (9).

 

Dziewiątka wraz z ósemką lubi aktywność fizyczną i poczucie przestrzeni, co u dziewiątki warunkuje poczucie własnej wolności. Ósemka jest przywódcą, wyważonym, wytrwałym i logicznym. To wojownik-szaman, silnie związany z energią ziemi. Posiada zdolności organizacyjne i siłę wewnętrzną, także fizyczną. Ósemka daje partnerowi realną ocenę sytuacji. Jednoczy się duchowo z partnerem poprzez miłość do natury. Partnerzy różnią się wewnętrznymi potrzebami, bowiem ósemka poszukuje samospełnienia i sukcesu materialnego, dziewiątka jest samarytaninem wspomagającym słabszych. Ósemka nie może pozwolić sobie na egocentryzm, surowość, autorytaryzm, milczenie, nieczułość i obojętność. Dziewiątka musi wystrzegać się uciekania w samotność, skrytego cierpienia, uporu, podejrzliwości i wysługiwania się innymi.

 

 

źródło: Małgorzata Brzoza "Numerologia związków"

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...