Jump to content
Guest truskawka

Numerologiczna 9 z ...

Recommended Posts

Guest truskawka

Jakie relacje ma 9 z innymi Drogami Życia?

 

Dziewiątka z Jedynką

Mądrość Dziewiątki pomoże Jedynce w realizacji odważnych planów, natomiast jej altruizm i ciągłe pomaganie wszystkim dookoła może nie znaleźć zrozumienia u Jedynki i nawet wzbudzać jej zazdrość.

 

Dziewiątka z Dwójką

Te same dążenia i ideały, a także wspólna chęć niesienia pomocy innym. To łączy. Przeszkadza trwonienie energii i nieumiejętność zadbania o ochronę materialną. Związek może upaść z powodów finansowych.

 

Dziewiątka z Trójką

Każdy ma tu własne koncepcje i plany. Dziewiątka chce zbawiać świat, a Trójka widzi tylko czubek własnego nosa, bo to ona jest najzdolniejsza! Dziewiątka się na to nie nabierze i taki związek wielkich szans nie ma.

 

Dziewiątka z Czwórką

To dwa zupełnie różne światy. Czwórka działa w materii, Dziewiątka żyje ideami. Trudno im znaleźć wspólny język, ale jeśli to się uda, stworzą świetny tandem, gdzie Dziewiątka inspiruje, a Czwórka jest wykonawcą.

 

Dziewiątka z Piątką

Oboje szukają mocnych wrażeń i inspirujących doświadczeń. Wyobraźnia i mądrość Dziewiątki współgra z intelektem i aktywnością Piątki. Związek bardzo ciekawy, choć niekoniecznie trwały.

 

Dziewiątka z Szóstką

Dobry układ dwójki altruistów i humanistów. Wspólnie pracują dla dobra innych. Jedyną trudnością może być nieumiejętność pracy z materią, co idealistom czasem się zdarza.

 

Dziewiątka z Siódemką

Łączą ich wspólne ideały i poznawanie tajemnic świata. Doskonale się rozumieją i wspierają w duchowym rozwoju. Jeśli zapewnią sobie ekonomiczne przetrwanie, będzie to związek bardzo udany.

 

Dziewiątka z Ósemką

Dzięki dojrzałości obojga to bardzo twórczy związek. Ósemka doceni wiedzę i mądrość Dziewiątki, a ta zaakceptuje przywódcze talenty i nieprzeciętną skuteczność Ósemki. Oboje mają sobie dużo do przekazania.

 

Dziewiątka z Dziewiątką

Dwoje mędrców o bardzo bogatym wnętrzu może ze sobą twórczo współpracować albo nawzajem się zwalczać i wykorzystywać. Mogą wspólnie się rozwijać, o ile potrafią docenić w partnerze osobę równie mądrą, jak oni sami.

 

źródło - Horoskop - wróżby, przepowiednie, horoskopy - Horoskop - WP.PL

Edited by Ismer
połączenie postów

Share this post


Link to post
Share on other sites
arabika

9+1

Partnerski związek dziewiątki z jedynką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9) ze skutecznym, ambitnym i nowatorskim przywódcą skłonnym do egoizmu, pozerstwa i apodyktyczności (1).

 

Dziewiątka jest skromna i ostrożna, realizuje siebie poprzez służbę słabszym. Skupia swoje wysiłki na pracy charytatywnej i humanitarnej. Przez naukę ideałów uwrażliwia ludzi i wznosi ich na wyższy poziom rozwoju. Potrzebuje kontaktu z wodą i doświadczania przestrzeni, przez spacery czy podróże. Powinna także dbać o uaktywnienie swego talentu artystycznego, który przejawia się w zdolnościach do gry perkusji i tanecznych. Jedynka pragnie samospełnienia, bycia przywódcą i inicjowania nowości. Potrzebuje niezależności, sportowej rywalizacji i zdobywania. Jej pasją jest pionierskie odkrywanie nowych możliwości samorealizacji. Dziewiątka powinna wystrzegać się skrywania emocji i impulsywności, uporu, kłótni i złości. Niebezpieczny dla jedynki jest nadmiar ambicji, karierowiczostwo, nerwowość i niezdecydowanie. Związek ten jest trudnym zespoleniem, przy wzajemnym poszanowaniu może stworzyć silną, aktywną rodzinę.

 

9 + 2

Partnerski związek dziewiątki z dwójką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z uczuciowym dyplomatą, skromnym i towarzyskim doradcą skłonnym do poddaństwa, naiwności hipokryzji i pamiętliwości (2).

 

Dziewiątka wybiera się w góry, aby kontemplować ciszę i spokój, potrzebuje tańca jako remedium na stres. Lubi udzielać się charytatywnie i działać w organizacjach humanitarnych. Czuje potrzebę wspierania słabszych. Dziewiątka skupia uwagę na pomaganiu słabszym, zwłaszcza osobom trzecim - spoza rodziny. Oboje partnerzy są skromni, dziewiątka pragnie spełnić życiową powinność misjonarza wewnętrznej etyki i uniwersalnej miłości. Dwójka jest współpracownikiem, szarą eminencją przedsięwzięć, doskonałym doradcą i przyjacielem. Dwójka waha się i miewa wątpliwości, jest skromna i do nowości podchodzi z rezerwą. Dba o dom i życie towarzyskie, do którego dziewiątkę często należy namawiać. Partnerzy mogą zjednoczyć się w nauce rozwijającej wyczuwanie energii, sensytywną wrażliwość. Dziewiątka musi wystrzegać się kłótni, złości, impulsywności, strachu, podejrzliwości, uporu. Dwójka musi w tym związku hamować skłonność do poddaństwa, hipokryzji, obojętności i naiwności. Związek ten ma szansę spełnienia i samorealizacji, jeśli będzie wsparty duchową ewolucją

 

9 + 3

Partnerski związek dziewiątki z trójką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), ze szczęśliwym, komunikatywnym artystą, inteligentnym erudytą, skłonnym do uciekania w samotność, do zazdrości, mitomanii i gadulstwa (3).

 

Dziewiątka poszukuje osób trzecich, słabszych od siebie, którym może pomagać. To specyficzne ukierunkowanie uwagi na innych wynika z wewnętrznej potrzeby wniesienia w codzienność mesjanistycznych ideałów. Dziewiątka lubi działalność humanitarną lub charytatywną. Dla własnego dobra powinna aktywnie podróżować i przebywać blisko wody. W tym przypadku, połączona z artystycznie uzdolnioną trojką, może w pełni rozwinąć własny talent. Dziewiątka zawsze działa, kierując się dobrem ogółu. Trójka jest artystą, który pragnie sukcesu, satysfakcji i spełnienia własnych ambicji, potrafi wszędzie czuć się dobrze i odnaleźć się w każdej sytuacji. Jest inteligentna, oczytana, czuła i wrażliwa. Związek dziewiątki z trójką jest połączeniem artystów, z których jeden poszukuje samospełnienia, a drugi pragnie uwrażliwić ludzkość. Dziewiątka powinna poskromić upór, skrytość, złość i uciekanie w samotność. Trójka powinna wystrzegać się samotności, krytyki, zawiści, agresji i nadmiernej zmysłowości.

 

9 + 4

Partnerski związek dziewiątki z czwórką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z wytrwałym, pracowitym wykonawcą, odważnym i rzetelnym, skłonnym do surowości, autorytatywnej nerwowości i zachowawczości (4).

 

Dziewiątka jest partnerem samodzielnym, kieruje uwagę na zewnątrz związku, zajmuje się wspomaganiem słabszych i wdrażaniem w codzienne życie uniwersalnych wartości. Broni własnej wolności, niezależności i przestrzeni. Z czwórką łączy ją potrzeba oszczędzania. Dziewiątka spełnia się w każdej działalności charytatywnej i humanitarnej. Czwórka skupia się na pracy, systematyce planów i metodyczności podejmowanych działań. Rozwija się duchowo przez pracę, i praca jest dla niej emocjonalnym stabilizatorem. Nawykowo rozpamiętuje bolesne doświadczenia z przeszłości, dlatego potrzebuje partnera, który potrafi komunikować emocje i jest czuły na jej potrzeby. Jest silna, wytrwała, wierna i odważna. Dziewiątka musi opanować lęk, złość, kłótnie, nietowarzyskość, skłonność do prowokowania skrajnych sytuacji. Czwórka musi zapanować nad surowością, egoizmem, wsteczną uwagą i pamiętliwością. Oboje mają skłonność do uporu. Związek ten uczy dziewiątkę realnej oceny sytuacji a czwórkę wrażliwości na innych.

 

9 + 5

Partnerski związek dziewiątki z piątką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z magnetycznym psychologiem, aktywnym wulkanem skłonnym do impulsywności, rozproszenia uwagi i lenistwa (5).

 

Dziewiątka skupia swoją uwagę na możliwościach pomagania słabszym od siebie, na pracy humanitarnej i charytatywnej. To szczególne ukierunkowanie uwagi dziewiątki, która odczuwa wewnętrzną potrzebę misjonarstwa, jest bardzo trudne do zaakceptowania dla partnera, który może czuć się nieważny, a nawet porzucony. Ważna jest tu wzajemna dbałość o wewnętrzne poczucie wartości partnerów. Altruistyczna dziewiątka, która koncentruje się na uczeniu innych wewnętrznej etyki, uniwersalnej miłości i otaczaniu opieką słabszych, potrzebuje niezależności, tak jak i jej partnerska piątka. Piątka jednak dba o własną niezależność, o podróże, poznawanie nowych miejsc i ludzi. Piątka ciekawa świata ma zdolności handlowe i dyplomatyczne. Dziewiątka powinna unikać impulsywności, złośliwości, uporu, samochwalstwa i bałaganu. Piątka powinna wystrzegać się nietolerancji, wybuchowości, egoizmu, lenistwa i słomianego zapału. To partnerstwo daje dziewiątce możliwość smakowania życia i naukę zdrowego egoizmu, a piątce uwrażliwienie na innych i głębię duchową.

 

9 + 6

Partnerski związek dziewiątki z szóstką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z opiekunem rodziny, odpowiedzialnym nauczycielem, altruistą skłonnym do cierpienia, pasywności i pesymizmu (6).

 

Dziewiątka skupia się na możliwościach pracy charytatywnej i humanitarnej, aby móc otaczać opieką i wprowadzać w życie ideały. Jest wrażliwa na krzywdy i potrzeby innych ludzi, jest skromna, ostrożna i uważna. Partnerów w tym związku łączy wrażliwość, humanitaryzm i zmysł artystyczny. Szóstka dysponuje talentem manualnym, plastycznym, dziewiątka tanecznym i muzycznym. Mogą połączyć swe zdolności w tańcu. Dziewiątka zawsze będzie bardziej otwarta na potrzeby obcych niż najbliższych, co może burzyć równowagę szóstki pomimo jej tolerancji. Szóstka jest całą sobą skupiona na tworzeniu ciepłej i radosnej rodziny, potrafi temu celowi podporządkować własne aspiracje i cele, często nawet rezygnując ze swoich ambicji i potrzeb. Szóstka powinna unikać pozostawania w cieniu, nadopiekuńczości, wewnętrznej samotności i skrywanego cierpienia, aby nie popaść w melancholię i pesymizm. Dziewiątka musi wystrzegać się emocjonalnego bałaganu, wysługiwania się innymi, uporu, izolacji, impulsywności i zamknięcia w sobie. Związek ten wymaga wzajemnej podbudowy poczucia własnej wartości, sprzyja humanitarnej

realizacji.

 

9 + 7

Partnerski związek dziewiątki z siódemką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z uduchowionym inteligentem, dociekliwym perfekcjonistą, skłonnym do egocentryzmu, dominacji, ucieczki w osamotnienie i obsesji (7).

 

Dziewiątka skupia uwagę na obcych, których uważa za pokrzywdzonych przez los i słabszych. Wprowadza w życie ideały, potrzebuje wolności. Jest istotą bardzo niezależną i zwróconą uwagą na innych a nie na najbliższych. Taka postawa daje możliwość tworzenia związku z siódemką poprzez pewną suwerenność partnerów. Możliwa jest realizacja wspólnych planów, obie strony są jednak równie silne i przywiązane do swojej niezależności, dlatego potrzebują komunikacji emocji i mówienia o rzeczach ważnych dla nich samych. Dziewiątka nawykowo odsuwa swoje potrzeby a siódemka nawykowo stwarza dystans jako barierę obronną. Siódemka to uduchowiony i inteligentny introwertyk, sprawny fizycznie, zręczny i dociekliwy. Lubi zagrzebywać się w książkach. Dziewiątka powinna unikać impulsywności i uporu, nie powinna stronić od towarzystwa, wysługiwać się innymi. Siódemka musi wystrzegać się egocentryzmu, nadaktywności, zarozumialstwa, pedantyzmu, używek i nihilizmu. Związek ten łączy dziewiątkę i siódemkę przez ich intuicję, współczucie, niezależność, indywidualizm, wrażliwość i duchowość.

 

9 + 8

Partnerski związek dziewiątki z ósemką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z prawym przywódcą, sprawiedliwym i wymagającym organizatorem, skłonnym do konserwatyzmu, egoizmu, surowości i brutalności (8).

 

Dziewiątka jest idealistą skupionym na zbawianiu świata i nauce uniwersalnej miłości. Jej partner to szalenie inteligentny przywódca, dysponujący zmysłem do interesów i pragnący prestiżu oraz satysfakcji finansowej. Misjonarz dziewiątka jest skromny, nie szuka poklasku, intensywnie pracuje, często bezinteresownie. Powinien dla własnej równowagi dbać o ekspresję artystyczną. Ósemka - wojownik-szaman jest aktywny fizycznie, silny wewnętrznie. Ósemka daje partnerowi realną ocenę sytuacji, ogromne zdyscyplinowanie i logikę. Dziewiątka poszukuje możliwości uwrażliwienia świata na potrzeby innych ludzi, krzewi tolerancję. Sława i rozgłos są dla niej marginesem altruistycznej pracy. Ósemka uczy świadomego kreowania swojego społecznego statusu przez samodyscyplinę i etykę, a duchowość swą rozwija przez iluminacje. Dziewiątka musi wystrzegać się uciekania w samotność, kłótni, skąpstwa, złości, bałaganiarstwa i uporu. Ósemka nie może pozwolić sobie na autorytaryzm, obojętność i brutalność, podporządkowanie i konserwatyzm. Związek ósemki i dziewiątki łączy się w głębokim duchowy doświadczaniu świata, dziewiątka dba o wrażliwość ósemki, a ósemka dba o pozycję społeczną dziewiątki.

 

Źródło: Małgorzata Brzoza „Numerologia związków”

Share this post


Link to post
Share on other sites
arabika

9/9

Związek dziewiątek w relacji rodzic dziecko jest powołaniem do pracy dla innych, dla ludzkości, do wprowadzania ideałów w życie innych ludzi. Uczy dostrzegania innych istot, zwłaszcza słabszych, i otaczania ich opieką. Trudność tego związku polega na tym, że uwaga jest tu skierowana nie na rodzinę a na osoby z zewnątrz. Dziecko dziewiątka powinno rozwinąć swoje zainteresowania muzyczne, bazując na szczególnym poczuciu rytmu. Odczuwa potrzebę poznania świata przez podróże, przez poznawanie miejsc i ludzi. Ważna jest dla niego wolność doświadczania fizycznie przestrzeni i możliwość kontemplacji piękna przyrody. Rodzic dziewiątka targany silną potrzebą pracy dla innych, osób spoza rodziny, powinien nauczyć się w relacji rodzicielskiej zdrowego egoizmu, jako formy zainteresowania dobrem i interesem własnego dziecka. Świadomość powołania dziecka dziewiątki do leczenia świata może spowodować, że dobro innych będzie zależne od siły psychicznej dziecka i od jego poczucia bezpieczeństwa.

 

Dziewiątka powinna posiadać w zestawieniu imion i nazwisk ambicję, pragnienie niezależności, zdolność do realnej oceny sytuacji i energię twórczą. Ważna jest komunikacja emocji przez słowo lub sztukę.

Związek partnerski dwóch dziewiątek to duet szaleńców chcących zbawić świat. Jeśli ich imiona wnoszą siłę i energię do działania oraz umiejętność realnej oceny rzeczywistości, mogą stworzyć silny i solidny związek ukierunkowany na działalność humanitarną i opiekuńczą. Jeśli wewnętrznie są słabi, będą wykorzystywani przez innych, mogą poświęcić życie utopijnym ideom. Jeśli nie posiadają zdolności komunikacji z otoczeniem, postawa zachowawcza przyniesie wzrost poczucia zagrożenia, podejrzliwość i upór, zrodzi samotność i wyobcowanie.

 

 

Źródło: Małgorzata Brzoza „Numerologia związków”

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...