Jump to content

Numerologiczna 9 z ...


Guest truskawka
 Share

Recommended Posts

Guest truskawka

Jakie relacje ma 9 z innymi Drogami Życia?

 

Dziewiątka z Jedynką

Mądrość Dziewiątki pomoże Jedynce w realizacji odważnych planów, natomiast jej altruizm i ciągłe pomaganie wszystkim dookoła może nie znaleźć zrozumienia u Jedynki i nawet wzbudzać jej zazdrość.

 

Dziewiątka z Dwójką

Te same dążenia i ideały, a także wspólna chęć niesienia pomocy innym. To łączy. Przeszkadza trwonienie energii i nieumiejętność zadbania o ochronę materialną. Związek może upaść z powodów finansowych.

 

Dziewiątka z Trójką

Każdy ma tu własne koncepcje i plany. Dziewiątka chce zbawiać świat, a Trójka widzi tylko czubek własnego nosa, bo to ona jest najzdolniejsza! Dziewiątka się na to nie nabierze i taki związek wielkich szans nie ma.

 

Dziewiątka z Czwórką

To dwa zupełnie różne światy. Czwórka działa w materii, Dziewiątka żyje ideami. Trudno im znaleźć wspólny język, ale jeśli to się uda, stworzą świetny tandem, gdzie Dziewiątka inspiruje, a Czwórka jest wykonawcą.

 

Dziewiątka z Piątką

Oboje szukają mocnych wrażeń i inspirujących doświadczeń. Wyobraźnia i mądrość Dziewiątki współgra z intelektem i aktywnością Piątki. Związek bardzo ciekawy, choć niekoniecznie trwały.

 

Dziewiątka z Szóstką

Dobry układ dwójki altruistów i humanistów. Wspólnie pracują dla dobra innych. Jedyną trudnością może być nieumiejętność pracy z materią, co idealistom czasem się zdarza.

 

Dziewiątka z Siódemką

Łączą ich wspólne ideały i poznawanie tajemnic świata. Doskonale się rozumieją i wspierają w duchowym rozwoju. Jeśli zapewnią sobie ekonomiczne przetrwanie, będzie to związek bardzo udany.

 

Dziewiątka z Ósemką

Dzięki dojrzałości obojga to bardzo twórczy związek. Ósemka doceni wiedzę i mądrość Dziewiątki, a ta zaakceptuje przywódcze talenty i nieprzeciętną skuteczność Ósemki. Oboje mają sobie dużo do przekazania.

 

Dziewiątka z Dziewiątką

Dwoje mędrców o bardzo bogatym wnętrzu może ze sobą twórczo współpracować albo nawzajem się zwalczać i wykorzystywać. Mogą wspólnie się rozwijać, o ile potrafią docenić w partnerze osobę równie mądrą, jak oni sami.

 

źródło - Horoskop - wróżby, przepowiednie, horoskopy - Horoskop - WP.PL

Edited by Ismer
połączenie postów
Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...

9+1

Partnerski związek dziewiątki z jedynką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9) ze skutecznym, ambitnym i nowatorskim przywódcą skłonnym do egoizmu, pozerstwa i apodyktyczności (1).

 

Dziewiątka jest skromna i ostrożna, realizuje siebie poprzez służbę słabszym. Skupia swoje wysiłki na pracy charytatywnej i humanitarnej. Przez naukę ideałów uwrażliwia ludzi i wznosi ich na wyższy poziom rozwoju. Potrzebuje kontaktu z wodą i doświadczania przestrzeni, przez spacery czy podróże. Powinna także dbać o uaktywnienie swego talentu artystycznego, który przejawia się w zdolnościach do gry perkusji i tanecznych. Jedynka pragnie samospełnienia, bycia przywódcą i inicjowania nowości. Potrzebuje niezależności, sportowej rywalizacji i zdobywania. Jej pasją jest pionierskie odkrywanie nowych możliwości samorealizacji. Dziewiątka powinna wystrzegać się skrywania emocji i impulsywności, uporu, kłótni i złości. Niebezpieczny dla jedynki jest nadmiar ambicji, karierowiczostwo, nerwowość i niezdecydowanie. Związek ten jest trudnym zespoleniem, przy wzajemnym poszanowaniu może stworzyć silną, aktywną rodzinę.

 

9 + 2

Partnerski związek dziewiątki z dwójką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z uczuciowym dyplomatą, skromnym i towarzyskim doradcą skłonnym do poddaństwa, naiwności hipokryzji i pamiętliwości (2).

 

Dziewiątka wybiera się w góry, aby kontemplować ciszę i spokój, potrzebuje tańca jako remedium na stres. Lubi udzielać się charytatywnie i działać w organizacjach humanitarnych. Czuje potrzebę wspierania słabszych. Dziewiątka skupia uwagę na pomaganiu słabszym, zwłaszcza osobom trzecim - spoza rodziny. Oboje partnerzy są skromni, dziewiątka pragnie spełnić życiową powinność misjonarza wewnętrznej etyki i uniwersalnej miłości. Dwójka jest współpracownikiem, szarą eminencją przedsięwzięć, doskonałym doradcą i przyjacielem. Dwójka waha się i miewa wątpliwości, jest skromna i do nowości podchodzi z rezerwą. Dba o dom i życie towarzyskie, do którego dziewiątkę często należy namawiać. Partnerzy mogą zjednoczyć się w nauce rozwijającej wyczuwanie energii, sensytywną wrażliwość. Dziewiątka musi wystrzegać się kłótni, złości, impulsywności, strachu, podejrzliwości, uporu. Dwójka musi w tym związku hamować skłonność do poddaństwa, hipokryzji, obojętności i naiwności. Związek ten ma szansę spełnienia i samorealizacji, jeśli będzie wsparty duchową ewolucją

 

9 + 3

Partnerski związek dziewiątki z trójką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), ze szczęśliwym, komunikatywnym artystą, inteligentnym erudytą, skłonnym do uciekania w samotność, do zazdrości, mitomanii i gadulstwa (3).

 

Dziewiątka poszukuje osób trzecich, słabszych od siebie, którym może pomagać. To specyficzne ukierunkowanie uwagi na innych wynika z wewnętrznej potrzeby wniesienia w codzienność mesjanistycznych ideałów. Dziewiątka lubi działalność humanitarną lub charytatywną. Dla własnego dobra powinna aktywnie podróżować i przebywać blisko wody. W tym przypadku, połączona z artystycznie uzdolnioną trojką, może w pełni rozwinąć własny talent. Dziewiątka zawsze działa, kierując się dobrem ogółu. Trójka jest artystą, który pragnie sukcesu, satysfakcji i spełnienia własnych ambicji, potrafi wszędzie czuć się dobrze i odnaleźć się w każdej sytuacji. Jest inteligentna, oczytana, czuła i wrażliwa. Związek dziewiątki z trójką jest połączeniem artystów, z których jeden poszukuje samospełnienia, a drugi pragnie uwrażliwić ludzkość. Dziewiątka powinna poskromić upór, skrytość, złość i uciekanie w samotność. Trójka powinna wystrzegać się samotności, krytyki, zawiści, agresji i nadmiernej zmysłowości.

 

9 + 4

Partnerski związek dziewiątki z czwórką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z wytrwałym, pracowitym wykonawcą, odważnym i rzetelnym, skłonnym do surowości, autorytatywnej nerwowości i zachowawczości (4).

 

Dziewiątka jest partnerem samodzielnym, kieruje uwagę na zewnątrz związku, zajmuje się wspomaganiem słabszych i wdrażaniem w codzienne życie uniwersalnych wartości. Broni własnej wolności, niezależności i przestrzeni. Z czwórką łączy ją potrzeba oszczędzania. Dziewiątka spełnia się w każdej działalności charytatywnej i humanitarnej. Czwórka skupia się na pracy, systematyce planów i metodyczności podejmowanych działań. Rozwija się duchowo przez pracę, i praca jest dla niej emocjonalnym stabilizatorem. Nawykowo rozpamiętuje bolesne doświadczenia z przeszłości, dlatego potrzebuje partnera, który potrafi komunikować emocje i jest czuły na jej potrzeby. Jest silna, wytrwała, wierna i odważna. Dziewiątka musi opanować lęk, złość, kłótnie, nietowarzyskość, skłonność do prowokowania skrajnych sytuacji. Czwórka musi zapanować nad surowością, egoizmem, wsteczną uwagą i pamiętliwością. Oboje mają skłonność do uporu. Związek ten uczy dziewiątkę realnej oceny sytuacji a czwórkę wrażliwości na innych.

 

9 + 5

Partnerski związek dziewiątki z piątką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z magnetycznym psychologiem, aktywnym wulkanem skłonnym do impulsywności, rozproszenia uwagi i lenistwa (5).

 

Dziewiątka skupia swoją uwagę na możliwościach pomagania słabszym od siebie, na pracy humanitarnej i charytatywnej. To szczególne ukierunkowanie uwagi dziewiątki, która odczuwa wewnętrzną potrzebę misjonarstwa, jest bardzo trudne do zaakceptowania dla partnera, który może czuć się nieważny, a nawet porzucony. Ważna jest tu wzajemna dbałość o wewnętrzne poczucie wartości partnerów. Altruistyczna dziewiątka, która koncentruje się na uczeniu innych wewnętrznej etyki, uniwersalnej miłości i otaczaniu opieką słabszych, potrzebuje niezależności, tak jak i jej partnerska piątka. Piątka jednak dba o własną niezależność, o podróże, poznawanie nowych miejsc i ludzi. Piątka ciekawa świata ma zdolności handlowe i dyplomatyczne. Dziewiątka powinna unikać impulsywności, złośliwości, uporu, samochwalstwa i bałaganu. Piątka powinna wystrzegać się nietolerancji, wybuchowości, egoizmu, lenistwa i słomianego zapału. To partnerstwo daje dziewiątce możliwość smakowania życia i naukę zdrowego egoizmu, a piątce uwrażliwienie na innych i głębię duchową.

 

9 + 6

Partnerski związek dziewiątki z szóstką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z opiekunem rodziny, odpowiedzialnym nauczycielem, altruistą skłonnym do cierpienia, pasywności i pesymizmu (6).

 

Dziewiątka skupia się na możliwościach pracy charytatywnej i humanitarnej, aby móc otaczać opieką i wprowadzać w życie ideały. Jest wrażliwa na krzywdy i potrzeby innych ludzi, jest skromna, ostrożna i uważna. Partnerów w tym związku łączy wrażliwość, humanitaryzm i zmysł artystyczny. Szóstka dysponuje talentem manualnym, plastycznym, dziewiątka tanecznym i muzycznym. Mogą połączyć swe zdolności w tańcu. Dziewiątka zawsze będzie bardziej otwarta na potrzeby obcych niż najbliższych, co może burzyć równowagę szóstki pomimo jej tolerancji. Szóstka jest całą sobą skupiona na tworzeniu ciepłej i radosnej rodziny, potrafi temu celowi podporządkować własne aspiracje i cele, często nawet rezygnując ze swoich ambicji i potrzeb. Szóstka powinna unikać pozostawania w cieniu, nadopiekuńczości, wewnętrznej samotności i skrywanego cierpienia, aby nie popaść w melancholię i pesymizm. Dziewiątka musi wystrzegać się emocjonalnego bałaganu, wysługiwania się innymi, uporu, izolacji, impulsywności i zamknięcia w sobie. Związek ten wymaga wzajemnej podbudowy poczucia własnej wartości, sprzyja humanitarnej

realizacji.

 

9 + 7

Partnerski związek dziewiątki z siódemką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z uduchowionym inteligentem, dociekliwym perfekcjonistą, skłonnym do egocentryzmu, dominacji, ucieczki w osamotnienie i obsesji (7).

 

Dziewiątka skupia uwagę na obcych, których uważa za pokrzywdzonych przez los i słabszych. Wprowadza w życie ideały, potrzebuje wolności. Jest istotą bardzo niezależną i zwróconą uwagą na innych a nie na najbliższych. Taka postawa daje możliwość tworzenia związku z siódemką poprzez pewną suwerenność partnerów. Możliwa jest realizacja wspólnych planów, obie strony są jednak równie silne i przywiązane do swojej niezależności, dlatego potrzebują komunikacji emocji i mówienia o rzeczach ważnych dla nich samych. Dziewiątka nawykowo odsuwa swoje potrzeby a siódemka nawykowo stwarza dystans jako barierę obronną. Siódemka to uduchowiony i inteligentny introwertyk, sprawny fizycznie, zręczny i dociekliwy. Lubi zagrzebywać się w książkach. Dziewiątka powinna unikać impulsywności i uporu, nie powinna stronić od towarzystwa, wysługiwać się innymi. Siódemka musi wystrzegać się egocentryzmu, nadaktywności, zarozumialstwa, pedantyzmu, używek i nihilizmu. Związek ten łączy dziewiątkę i siódemkę przez ich intuicję, współczucie, niezależność, indywidualizm, wrażliwość i duchowość.

 

9 + 8

Partnerski związek dziewiątki z ósemką to połączenie uważnego, głębokiego i skromnego misjonarza, uczącego ideałów, posiadającego talent muzyczny (szczególne wyczucie rytmu), skłonnego do impulsywności, uporu, lęku, kłótni i samochwalstwa (9), z prawym przywódcą, sprawiedliwym i wymagającym organizatorem, skłonnym do konserwatyzmu, egoizmu, surowości i brutalności (8).

 

Dziewiątka jest idealistą skupionym na zbawianiu świata i nauce uniwersalnej miłości. Jej partner to szalenie inteligentny przywódca, dysponujący zmysłem do interesów i pragnący prestiżu oraz satysfakcji finansowej. Misjonarz dziewiątka jest skromny, nie szuka poklasku, intensywnie pracuje, często bezinteresownie. Powinien dla własnej równowagi dbać o ekspresję artystyczną. Ósemka - wojownik-szaman jest aktywny fizycznie, silny wewnętrznie. Ósemka daje partnerowi realną ocenę sytuacji, ogromne zdyscyplinowanie i logikę. Dziewiątka poszukuje możliwości uwrażliwienia świata na potrzeby innych ludzi, krzewi tolerancję. Sława i rozgłos są dla niej marginesem altruistycznej pracy. Ósemka uczy świadomego kreowania swojego społecznego statusu przez samodyscyplinę i etykę, a duchowość swą rozwija przez iluminacje. Dziewiątka musi wystrzegać się uciekania w samotność, kłótni, skąpstwa, złości, bałaganiarstwa i uporu. Ósemka nie może pozwolić sobie na autorytaryzm, obojętność i brutalność, podporządkowanie i konserwatyzm. Związek ósemki i dziewiątki łączy się w głębokim duchowy doświadczaniu świata, dziewiątka dba o wrażliwość ósemki, a ósemka dba o pozycję społeczną dziewiątki.

 

Źródło: Małgorzata Brzoza „Numerologia związków”

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

9/9

Związek dziewiątek w relacji rodzic dziecko jest powołaniem do pracy dla innych, dla ludzkości, do wprowadzania ideałów w życie innych ludzi. Uczy dostrzegania innych istot, zwłaszcza słabszych, i otaczania ich opieką. Trudność tego związku polega na tym, że uwaga jest tu skierowana nie na rodzinę a na osoby z zewnątrz. Dziecko dziewiątka powinno rozwinąć swoje zainteresowania muzyczne, bazując na szczególnym poczuciu rytmu. Odczuwa potrzebę poznania świata przez podróże, przez poznawanie miejsc i ludzi. Ważna jest dla niego wolność doświadczania fizycznie przestrzeni i możliwość kontemplacji piękna przyrody. Rodzic dziewiątka targany silną potrzebą pracy dla innych, osób spoza rodziny, powinien nauczyć się w relacji rodzicielskiej zdrowego egoizmu, jako formy zainteresowania dobrem i interesem własnego dziecka. Świadomość powołania dziecka dziewiątki do leczenia świata może spowodować, że dobro innych będzie zależne od siły psychicznej dziecka i od jego poczucia bezpieczeństwa.

 

Dziewiątka powinna posiadać w zestawieniu imion i nazwisk ambicję, pragnienie niezależności, zdolność do realnej oceny sytuacji i energię twórczą. Ważna jest komunikacja emocji przez słowo lub sztukę.

Związek partnerski dwóch dziewiątek to duet szaleńców chcących zbawić świat. Jeśli ich imiona wnoszą siłę i energię do działania oraz umiejętność realnej oceny rzeczywistości, mogą stworzyć silny i solidny związek ukierunkowany na działalność humanitarną i opiekuńczą. Jeśli wewnętrznie są słabi, będą wykorzystywani przez innych, mogą poświęcić życie utopijnym ideom. Jeśli nie posiadają zdolności komunikacji z otoczeniem, postawa zachowawcza przyniesie wzrost poczucia zagrożenia, podejrzliwość i upór, zrodzi samotność i wyobcowanie.

 

 

Źródło: Małgorzata Brzoza „Numerologia związków”

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...