Jump to content

Silva: okultystyczne ideologie


Amon

Recommended Posts

Okultystyczne Ideologię Silvy

 

 

 

Antropologiczne założenia gnostycko-magiczne u Silvy mają swoją podstawę w okultystycznym dogmacie o wszechjedności rzeczy (panteizm). Można zdefiniować „pojęcie occultus jako każdą filozofię, która poszukuje uwolnienia jaźni z wewnętrznego zamknięcia przez odkrywanie tajemnej lub ukrytej mądrości (gnozy); może ona wykorzystywać wiele różnych praktyk: medytację, jogę, eliminowanie bodźców zewnętrznych, wywoływanie duchów. W tym sensie cały ruch New Age ma charakter okultystyczny” . W teologii Tajemnica prowadzi do dogmatu. Dogmat strzeże Tajemnicy. Okultyzm to nie jest Tajemnica bez dogmatu, ale dogmat bez Tajemnicy. Dogmaty okultystyczne w przeciwieństwie bowiem do chrześcijańskiej Tajemnicy są poznawalne. Do ich gnostyckiego poznawania i magicznego praktykowania zachęca Silva. Można w teoriach Silvy wynaleźć całą listę dogmatów okultystycznych (pseudoreligijnych), choć się twierdzi, że metoda Silvy „nie jest ruchem religijnym. Nie jest ona również związana z okultyzmem. W naszej organizacji nie ma żadnych tajemnic, nie ma rytuałów, nie ma inicjacji” (SU, 84). U Silvy teoria boskiej jaźni pochodzi z gnostycyzmu, zaś prawa metafizyczne – bardziej uniwersalne i bardziej pierwotne – pochodzą z hermetyzmu* (panteizmu). Teozofka, Annie Besant, tak oto prezentuje najważniejszy – i może najbardziej „czczony” – okultystyczny dogmat: „Dawne hermetyczne twierdzenie ‘tak na dole jak i na górze’ jest nicią przewodnią w otaczającym nas labiryncie: przez badanie odbicia w niższej sferze możemy poznawać przedmiot, rzucający swój obraz w tę sferę” . Sentencja ta pochodzi ze Szmaragdowej Tablicy Hermesa Trismegistosa: To, co jest na dole, równa się temu, co na górze, a to, co jest na górze, równa się temu, co jest na dole, ażeby się spełniły Cuda Jedynego.

Silva pisze o naukach Hermesa, a zwłaszcza o „siedmiu prawidłach, które sformułował, a które stanowią kamień węgielny każdej dziedziny wiedzy” (DK, 43). Wcześniej pisze on o tym, iż „Hermes rozwinął podstawę wszystkich nauk ezoterycznych. ‘Hermetyczne zasady’ odnajdujemy zarówno w najstarszych naukach indyjskich, jak i w papirusowych zwojach staroegipskich, albowiem mędrcy całego świata przybywali, aby zasiąść u stóp Mistrza. Przez ponad tysiąc lat jego nauki pozostawały w ukryciu, znane tylko nielicznym. Pozostały one ukryte pod osłoną tajemnic okultystycznych w czasach, gdy ciemności średniowiecza spowijały Europę opanowaną przez strażników wiary, którzy gotowi byli torturować i zabijać każdego, kto odważył się badać ‘ciemne tajemnice’”[podkr. moje, A.P.] (DK, 43) .

Chodzi jednak nie tyle o tajemnice okultystyczne, co o dogmaty okultystyczne, które niewiele mają wspólnego z tajemnicami transcendentnymi czy nadprzyrodzonymi, zwłaszcza że dotyczą rzekomych ukrytych praw natury. Są to więc bardziej okultystyczne arkana czy sekrety, będące „tajemnicami na chwilę” – dopóki nie zacznie się nad nimi medytować w stanie alfa, według metody Silvy. Jak twierdzi Silva, istnieje „siedem niezmiennych praw natury. Nie można ich zmienić ani wyeliminować” (DK, 49). Owe siedem praw natury wyraża się w siedmiu zasadach. „Siedem zasad odnosi się do wszystkich rzeczy, jest stałe i niezmienne. Nie można ich zmienić, zmodyfikować czy zniszczyć (…). Ponieważ są to prawa uniwersalne, rządzą całym światem, od najmniejszej cząsteczki po cały rozszerzający się wszechświat. Ich zrozumienie pozwala nam lepiej zrozumieć zasady tej gry, którą jest życie. Są to bowiem reguły rządzące życiem” (DK, 44). Należy medytować nad nimi w stanie alfa (por. DK, 44). Te zasady to:

 

1. Pierwsza główna zasada to zasada wszechobecności myśli. Stwierdza ona: Wszechświat jest tworem myśli Bożej.

 

2. Druga zasada to zasada odpowiedniości (zgodności), która głosi: Jako na niebie, tak i na ziemi; jako na ziemi, tak i na niebie.

 

3. Trzecią zasadą jest zasada wibracji, która głosi: Wszystko znajduje się w stałym i niekończącym się ruchu. Zmiana wibracji powoduje zmianę manifestacji. (Jak objaśnia Silva, „zdrowie ma swoją wibrację i choroba ma swoją. Sukces ma swoją wibrację, ma ją także klęska. Zmieniając wibrację, zmnieniasz tym samym określoną manifestację” [DK, 45-46]).

 

4. Czwartą wielką zasadą jest zasada biegunowości, która głosi, że wszystkie rzeczy mają podwójną naturę. Każda rzecz ma swoje przeciwieństwo i, posiadając tę samą naturę, różni się od niego jedynie stopniem. Jak komentuje Silva, „w świetle zasady wibracji gorąco i zimno są tym samym. Zasadę biegunowości wykorzystujemy do przejścia od nielubienia do lubienia, od strachu do ufności, od nienawiści do miłości. Pomaga nam ona przejść od poczucia winy do wybaczania sobie” (DK, 46). Podobnie komentuje siedem zasad również Burt Goldman: „Zasady te uświadamiają nam, że lęk, odwaga, wina, wybaczanie samemu sobie, urazy, piękno, brzydota, nienawiść i miłość – wszystko to są wytwory naszego umysłu” (DK, 15). Czwarta zasada jest szczególnie niebezpieczna, ponieważ daje podstawę metafizyczną, by zrelatywizować powagę zła czy obiektywizm grzechu jako czegoś różnego od dobra, wymagającego oczyszczenia, eliminacji, zbawienia!

 

5. Piątą zasadą jest zasada rytmu, która głosi, że wszystko ma swoje przypływy i odpływy.

 

6. Szóstą główną zasadą jest zasada przyczyny i skutku, która głosi, że każda przyczyna ma swój skutek, a każdy skutek ma swoją przyczynę.

 

7. Siódmą jest zasada rodzaju, która głosi: Wszystko ma swój aspekt męski i żeński. Jak Silva komentuje, „płeć manifestuje się w planie fizycznym, myślowym i duchowym” (DK, 48-49).

 

 

Copyright by Dominikański Ośrodek Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach

opr. TG/PO

Link to comment
Share on other sites

  • Ismer changed the title to Silva: okultystyczne ideologie
  • Ismer pinned this topic

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...