Jump to content

O domach z książki Vademecum Wiedzy Tajemnej


Ninjacomanndo

Recommended Posts

Domy astrologiczne - istnieje kilka metod podziału na domy. Abstra***ąc od nich należy podkreślić, że każdy dom posiada własne, idywidualne znaczenie, określa pewną sferę życia, co zresztą uwzględnia każdy z podziałów. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych jest system Domu Równego. Warto również zaznaczyć, że pojęcia kardynalny (kątowy, narożny), następujący i upadający, także mają odniesienia do poszczególnych cech, charakteryzujących domy. I tak planety, które mieszkają w I, IV, VII i X domu, będącym domem kardynalnym (kątowym, narożnym), mają wzmocnioną pozycję i uruchamiają pewien cykl życiowych doświadczeń. Jest on łatwo zauważalny w domach następujących, czyli II, V, VIII i XI, a trzecia faza kulminacji przypada na upadające domy - III, VI, IX i XII. Warto podkreślić, że w innych źródłach występuje odmienna ocena. Zgodnie z nią planety, znajdujące się w domu kardynalnym oddziałują najmocniej; w domu upadającym - najsłabiej; w domu następującym - przeciętnie.

Dom I, z którym w zgodności pozostaje Baran (Mars), określa osobowość oraz wygląd zewnętrzny postaci, jaki przedstawia światu, a więc postępowanie, czyli walkę o byt. W ciele człowieka pokazuje głowę, rozum oraz przeciętny stan zdrowia. Może wskazywać na jego pewne cechy, często wpływa także na zdrowie. Przebywająca w tym domu planeta wraz ze znakiem rządzącym może znacząco oddziaływać na danego człowieka, przez zmianę bądź eksponowanie innych czynników, takich jak znak Słońca lub ascendent

Dom II - przedstawia zalety i źródła, z których czerpie dana osobowość. Dzięki temu ma wpływ na stabilizację materialną (stosunki finansowe, dobra ruchome) oraz stosunek do tych spraw. Ma także odniesienie do uczuć, emocji i wartości, jaką przedstawiają one dla konkretnego człowieka, a takżę pokoju i wolności, Byk (Wenus)

Dom III - głównie dotyczy sfery umysłowości, wszelkich form komunikowania się oraz uczenia. Również słowa pisanego i mówionego, jak i krótkich podrózy, szczególnie tych samochodem lub pociągiem. Przedstawia codzienne otoczenie, rodzinne i towarzyskie kontakty, Bliźnięta (Merkury)

Dom IV - określa przede wszystkim fundamenty życia, pochodzenie, środowisko rodzinne oraz dziedzictwo. Czasami odsłania, choć nie musi, prywatne życie konkretnej osobowości w dzieciństwie i wieku dojrzałym. Ma odniesienie do majątku, posiadłości czy spadku, a także ojca i stosunku do niego. Jest to okultystyczny dom, pozostający w związku ze stanem mentalnym, obok fizycznego życia i śmierci, Rak (Księżyc)

Dom V - twórczość, ekspresja, prokreacja, romantyczna miłość, hazard, lub spekulacja. Może mieć także związek z nowymi przedsięwzięciami, ze wszystkim, co dokonuje się w spontaniczny sposób. Stoi naprzeciw XI domu. W naturalnym układzie Lew (Słońce)

Dom VI - dom choroby, rządzi pracą, zdrowiem, jak i usługami dla innych. Może dotyczyć zatrudnienia, stosunku do poddanych, zwierzchników oraz władz, jak i odsłaniać stosunek podmiotu do zwierząt. W naturalnym układzie Panna (Merkury)

Dom VII - koncentruje się głównie na sferze partnerstwa w układzie osobistym albo biznesowym. Dotyczy też miłości, małżeństwa, partnera, bliskich związków. Tradycyjnie jest również domem otwartych wrogów, sądowych prześladowań. W penym sensie przestawia indywidualność jako przeciwny biegun I domu. Zodiakalnie Waga (Wenus)

Dom VIII - w tradycyjnym ujęciu może wskazywać na śmierć, ostatnią wolę, spadek i pieniądze innych osób. Znak na szczycie oraz aspekty planet w VIII lub władca VIII często wskazuję na rodzaj śmierci materialnego ciała. Dom okultystyczny. Odnosi się głównie do finansowych możliwości człowieka, majątku jego lub partnera, jak i do dużego biznesu, zwłaszcza bankowości i ubezpieczeń. Skorpion (Mars, wg innych źródeł Pluton)

Dom IX - dotyczy przede wszystkim dalekich podróży, sportu, rozumienia świata idei, filozofii czy religii. Wiąże się z wyższymi studiami, obcymi krajami, moralnością, sumieniem, jak i wizjami czy snami. Ma do czynienia z abstrakcyjnym myśleniem w przeciwieństwie do III domu, związanego z obiektywnym myśleniem. Strzelec (Jowisz)

Dom X - obejmuje zewnętrzne dziedziny życia, cele i aspiracje. Ma pewien wpływ na karierę, pozycję bądź ambicje, a poprzez to dotyczy reputacji człowieka, jego towarzyskiej, społecznej i zawodowej pozycji. Przedstawia matkę, podobnie jak IV dom - ojca, chociaż wielu astrologów przyjmuje układ odwrotny. Zodiakalnie Koziorożec (Saturn)

Dom XI przyjaźń, znajomości, kluby, stowarzyszenia. Przede wszystkim dotyczy grupowej aktywności i - tradycyjnie - życzeń oraz nadziei. Pod jego auspicjami znajdują się raczej doznania intelektualne, niż fizyczne przyjemności, Wodnik (Uran, Saturn)

Dom XII zgodnie z tradycją jest domem czyjegoś samounicestwienia, próby, strachu, determinacji. Korespenduje z wewnętrznymi, tajemnymi aspektami życia, a wtym między innymi z konspiracją, intryganctwem, czy ukrytymi wrogami, więzieniem. Dom okulstystyczny, śmierci oraz obumierania pożądań ziemskich. Patronują mu Ryby (Neptun, Jowisz)

Przedstawiony powyżej, w ogólnym zarysie, system domów można także interpretować w kategoriach domów okulstystycznych jak i w połączeniu z czakrami, czyli domami czakr.

 

Domy czakr - formalna struktura astrologicznych domów wykazuje dość istotne podobieństwo do systemu czakr, występującego w ciele człowieka. Wynika to z faktu, że w ich układzie występuje wertykalna oś, łącząca muladharę z sahasrarą. Biegnie ona wzdłuż kręgosłupa, a pozostałe czakry, ukierunkowane horyzontalnie, są niejako doczepione do niej. W ich przypadku występują pary lejków, z których jeden znajduje się z przodu, drugi zaś z tyłu. Spoglądając w takim układzie na czakry można uznać muladharę i sahasrarę za jeden czakram, a więc potraktować muladharę jako dolną sahasrarę lub odwrotnie - sahasrarę jako górną muladharę; możliwa jest także inna interpretacja, zgodnie z którą przyjmuje się, że każdy pozostały czakram stanowi w gruncie rzeczy dwa - przykładowo adżna jako adżna przednia i adżna tylnia. To ujście daje dwanaście czakr, co stanowi odpowiednik dwunastu domów horoskopu, które są zorganizowane w siedmiu poziomach, będących odbiciem siedmiu głównych czakramów. Tę analogie można prowadzić dalej. W systemie czakr jest wyróżniana nie tylko oś pionowa (muladhara - sahasrara), odpowiadająca linii immum coeli - medium coeli, łączącej IV i X dom, ale także anahata, węzłowy punkt układu, będąca łącznikiem dwóch podsystemów, gdzie pierwszy obejmuje dolne czakry (koło brzucha) - charakter zwierzęcy - a drugi górne (koło głowy) - charakter duchowy. Tak więc ludzki poziom znajduje się na styku dwóch podsystemów, z centrum w sercu, symbolu wyższych uczuć. W ujęciu formalnym anahata jest odbciem drugiej osi horoskopu, ascendent - descendent, oddzielająca to, co się anjduje poniżej linii horyzontalnej od tego, co jest powyżej. Odpowiadająca jej para domów - I i VII - łączy noc z dniem, a więc tak samo jak anahata łączy zwierzęce i duchowe. Analogia ta jest przedstawiona na dwóch rysunkach. Pierwszy z nich obrazuje podzielenie ogólnego systemu czakr na dwa podsystemy z uwzględnieniem ich podwojenia, i zaakcentowaniem na czarno kardynalnych czakramów. Drugi z kolei przedstawia sposób ujęcia domów w postaci czakramów lejków. Podobnie jak w pierwszym, kardynalne czakry są zaznaczone ciemną barwą.

 

Domy okulstystyczne - struktura domów pozwala na ich interpretację w ujęciu okultystycznym. Jego swoistą cechą jest przeciwstawienie pionowej osi, łączącej IV oraz X dom, pozostałym domom, podzielonym na pięć par, które tworzą kolejne poziomy. W tym układzie pionowa oś będzie stanowiła model ciała przyczynowego, w którym IV dom jest początkowym stanem ciała w danej inkarnacji, natomiast X oznacza ostateczny bilans. Ciało przyczynowe w tym modelu istnieje jednocześnie na pięciu poziomach, mając specyficzne dla każdego z nich ciało oraz pewną ogólną przestrzeń, stanowiącą jego świat. Pierwszą najniższą płaszczyzną jest niższy posiom mentalny, odpowiadający III i V domowi. V dom jako skoncentrowane na sobie ja, samowiedza, odpowiada ciału mentalnemu, natomiast III dom, będący korelatem kierującej się na zewnątrz świadomości, jest sferą mentalną. Płaszczyzna fizyczna stanowi drugi poziom, odpowiadający II oraz VI domowi. Ciałem fizycznym, rzeczą, którą jest bezpośrednio człowiek, będzie VI, odpowiadający przecież za stan zdrowia. Z kolei II dom jest fizycznym, zewnętrznym światem. Trzeci poziom nie ma jednoznacznie określonej nazwy, aczkolwiek, uwzględniając fakt, że jest to węzłowy punkt - oś (łącząca I i VII dom, wskazująca na zasadnicze z karmicznego punktu widzenia relacje między ja i ty), którą można określić jako poziom społeczny - słusznym będzie przyjęcie, iż dom I to ciało społeczne, a VII wyraża świat społeczny. Kolejnym poziomem są wodne domy - XII i VIII. To astralny poziom, w którym XII dom jest ciałem astralnym, a VIII sferą astralną. Ostatnią płaszczyzne będa stanowiły domy XI oraz IX, gdzie XI jest wyższym ciałem mentalnym, chrystusową świadomością, zaś IX oznacza wyższy świat mentalny.

Vademecum Wiedzy Tajemnej Cedara.

Link to comment
Share on other sites

  • Ismer unpinned this topic

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...