Jump to content

Znaki zodiaku wg książki Vademecum Wiedzy Tajemnej


Ninjacomanndo

Recommended Posts

Zodiak najprościej mówiąc, jest to sfera po obu stronach ekliptyki, podzielona na 12 gwiazdozbiorów, nazywanych znakami zodiaku. Astrologia poszczególne znak podporządkowała róznym formom życia, określonym charakterom bądź typom człowieka. Zodiak jako system znaków makrokosmosu odbijający się w mikrokosmosie znalazł także odbicie w medycynie, która poszczególne części organizmu przypisywała konkretnym gwiazdozbiorom. Ujmowany jako kosmiczne koło łączy się z symboliką ziemskiego kręgu, koła. Astrologicznie 6 znaków jest pozytywnych, męskich (Baran, Bliźnięta, Lew, Waga, Strzelec oraz Wodnik), a pozostała grupa należy do negatywnych, żeńskich (Byk, Rak, Panna, Skorpion, Koziorożec, Ryby). 10 planet wkracza w zasięg znaku pozytywnego lub negatywnego. Każdy z nich nadaje planetarnym energiom swoiste, charakterystyczne dla nich zabarwienie (odcień). Występuje także podział na znaki północne (Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew oraz Panna); znaki południowe (Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik oraz Ryby); znaki koła zwrotnikowego (Rak i Koziorożec). Są one również dzielone na 4 trygony, znaki ognia, wody, powietrza i ziemi i 3 kwadraty jakości znaków (kardynalny, stały, zmienny). Widać więc, że występuje tu trójca, która łączy się z czwórnią. Pierwsza w swych aspektach przedstawia wolę, miłość, mądrość, podczas gry druga symbolizuje 4 elementy, żywioły starożytnych bądź stany skupienia materii: stały, ciekły, gazowy i eteryczny. Zatem w każdym objawieniu otrzymuje się połączenie trójcy z czwórnią, czyli połączenie umysłu z materią. Cztery elementy oznaczają obszary, w których porusza się człowiek: ogień - wyższy mentalny; powietrze - niższy mentalny; woda - astralny; ziemia - fizyczny. Można je odnieść także do ciała ludzkiego. Wówczas ogień będzie umysłem, powietrze - rozumem, woda ciałem astralnym, ziemia ciałem materialnym. Każdy znak obejmuje 30 stopni i ma trzy dekady, każda po 10 stopni. Pierwsza, druga oraz trzecia dekada każdego znaku mają tego samego władce, co dany znak. Druga i trzecia dodatkowo mają za współwładców dwa znaki tej samej grupy, przykładowo współwładcą drugiej dekady Barana jest Słońce, władca Lwa, drugiego znaku ognia, w trzeciej dekadzie współwładcą Jowisz, władca Strzelca. Istotę zodiaku można także wyjaśnić mniej tajemniczo, ale jak się wydaje bardziej naturalnie. Otóż Byk, Baran i Bliźnięta symbolizują narodziny zwierząt oraz ludzi. Rak określa czas, w którym Słońce wydaje się cofać, natomiast Lew jest Słońcem w całej sile, a Panna z kłosami na głowie jest alegorią żniw. W okresie zrównania dnia z nocą - równonocy - gdy Słońce jest w znaku Wagi, dzień i noc mają taką samą długość. Strzelec, uzbrojony w łuk i strzały, wskazuję na początek łowieckiego sezonu. Skorpion i Koziorożec mówią o wstecznym ruchu Słońca w okresach przesilenia, a Wodnik z Rybami symbolizują zimowe deszcze. Nie jest to jedyna interpretacja. Inna, zasługująca także na uwagę, aczkolwiek mająca bardziej ezoteryczną wymowę, wywodzi się z czasów starożytnych, kiedy to mędrcy odnotowali stałe znaki, podzieli je i nadali im nazwy. 3 z nich zostały nazwane boskimi imionami jako Baran - Myśliciel, Byk - Słowo i Bliźnięta - Umysł. Dzięki nim został ustanowiony Rak, Przestrzeń, aby w ten sposób przygotować miejsce na narodziny Lwa, Płonącego Serca Świata. W czasie, kiedy Myśl stawała się Słowem i Czynem oraz Przestrzenią, podniósł się Płomień Umysłu nad Bierną Panną, materią, Matką - Marią Dziewicą. Z tego związku narodził się duch i materia w jednym, a więc podwójne urodzenie, podwójna płeć, a Waga Człowieka, ducha i materii pozostaje w równowadze. Rozwój nie może być jednak cnotą, a niewiedza zasługą, człowiek bowiem jest tylko tym, co sam osiągnął. Człowiek podlega rozwojowi, obok niego pełznie Skorpion, Kusiciel. Tak więc idealny człowiek, zrodzony z cienia umysłu na dziewiczej mądrości, nim ujrzy własne możliwości zostanie wystawiony na próbę, będzie kuszony. Z tej przyczyny Skorpion został nazwany znakiem śmierci oraz znakiem życia. Ulegający pokusie upada, zgodnie z prawem materii, do materii. Kto przetrwa, wydając zwycięską walkę swojej naturze i pożądaniom, wstąpi w znak nowego życia, będzie nowo narodzony. Nie jest to jednak takie proste, obok bowiem znajduje się Strzelec, często przedstawiony jako Centaur. Górna część jego ciała, ludzka, jest Myślą, dolna, zwierzęca - Pożądaniem. Wraz ze strzałą myśli podąża on ku wysokości, ale przeszkadza mu w tym pożądanie. Musi więc pokonać wiele przeszkód własną wolą i energią, w czym pomoże mu Koziorożec, w samotności i spokoju zdobywający szczyty, choć wkładający w to dużo wysiłku. Czynem urzeczywistniania to, co wcześniej okiem ducha zobaczył Strzelec. Nie może jednak przebywać z dala od ludzkości i świata. Jego wiedza, skarby umysłu, muszą być przekazane innym ludziom. Pomoże mu w tym Wodnik, człowiek, który upada na kolana i wylewa beczkę, pełną żywej wody w dolinę, roztaczającą się pod jego stopami. Tam powstaje życie Ryb, łuk łączący Ziemię z niebem, znak obumierania, krzyża. Za Rybami ponownie ukazuję się Myśliciel, Baran, boski znak ofiary, albowiem to wszystko, co pozostało człowiekowi ze zwierzęcia, powinno być ofiarowane w świątyni Boga, pod postacią baranka.

 

Horoskop określenie to wywodzi się z greckich słów: hora - czas i skopos - obserwator. Zazwyczaj oznacza wykres stanu nieba w danym momencie, z reguły w czasie narodzin człowieka, czyli jest to położenie dwunastu znaków zodiaku, Słońca, Księżyca oraz planet w momencie urodzenia, a także w odniesieniu do Ziemi. Jest to makrokosmiczny obraz mikrokosmosu, odbijający się w człowieku, urodzonym dokładnie w tym momencie. W każdym horoskopie domy zastępują ciało fizyczne i warunki materialne, znaki zodiaku - osobowość, a planety (jako przedstawiciele Słońca) - indywidualność, czyli wyższego, niezmiennego człowieka, oddzielonego od własnej, jakże zmiennej osobowości i takiegoż ciała. Im wyższy moralny rozwój człowieka, tym mniejsze wpływy domów oraz znaków. Można także zastosować inne ujęcie, w którym domy będą wyrażać ciało, znaki duszę (wyższe czucie i niższe myślenie), planety - umysł oraz wyższe myślenie. Może też być numerologiczny.

 

Równik niebieski koło na niebie, w przedłużeniu ziemskiego równika i równolełe do niego.

 

Baran to pierwszy znak zodiaku. Jego żywiołem jest ogień. Należy do kardynalnego kwadratu, a więc jest typem prowokatora, wszczyna określone działania, ale nigdy bądź prawie nigdy ich nie kończy. Z racji przynależności do ognia jest żywy i entuzjastyczny, a jego energię trudno jest powstrzymać czy stłumić. To Zeus Amon przedstawiony z głową barana, a także Pierwsze Przymierze - baran Abrahama. Odpowiada głowie kosmicznego człowieka, jak i Maximus Homo Swedenborga i innych ezoteryków. Panuje nad głową i obliczem człowieka. Jest znakiem wiosennym. Jego władcą jest Mars (szczególnie w pierwszej dekadzie), w drugiej natomiast pospołu z Marsem rządzi Słońce, w trzeciej z Marsem łączy się Jowisz. Cechy urodzonych w Baranie w dwóch ostatnich dekadach są zmieszane z tymi, które są charakterystyczne dla pozostałych znaków ognia. Zasada ta dotyczy także pozostałych znaków. Ma dodatni biegun, jest aktywny, męski. Należy do nocnych domów. W kabalistycznej tradycji odpowiada mu litera He, a boskim imieniem jest JHVH.

 

Byk drugi znak zodiaku, któremu w astrologii podporządkowano żywioł ziemski. Należy do znaków stałych, charakteryzujących się podtrzymywaniem, rozwijaniem, doprowadzaniem podjętych spraw do ich finału. Jego niejako ziemski charakter sprawia, iż jest powolny i nastawiony bardziej na osiągnięcie stabilizacji przez materialne zabezpieczenie. Jest to przemieniony Zeus, porywający Europę, byk Apis symbolizujący twórczą energię natury, narodzony z jałówki, zapłodnionej niebiańskim ogniem. To również pierwotny byk Zoroastra. Jego żeńskim odpowiednikiem jest jałówka Hathor, Izis z zielonej szacie, jak i Afrodyta z piękną przepaską. Włada on szyją, karkiem, i krtanią człowieka. Jego głównym władcą jest Wenus(Proserpina/Eris), współwładcami zaś Merkury(Demeter/Ceres) oraz Saturn. Druga dekada jest bardziej krytyczna i egoistyczna; trzecia - przezwycięża charakterystyczne lenistwo i sprawia, że urodzeni w niej są bardziej czynni. Należy do znaków wiosennych, ma negatywny biegun, żeński, bierny. Zalicza się do grupy domów nocnych. Kabalistycznie odpowiada mu litera Waw (Vau), a imieniem boskim jest JHHV.

 

Bliźnięta to trzeci znak zodiaku. Powietrze jest podporządkowanym im żywiołem, i z tego powodu charakteryzują się wysokim stopniem intelektualizmu, mając też zdolność do abstrakcyjnego myślenia. Będąc w kwadracie zmiennym są znane z umiejętności przystosowania się do istniejących okoliczności, a generalnie kojarzą się ze zmianami, transformacją bądź rozpadem. Bliźnięta są wedyjskimi Nasatjami, to Horus i Harpokrates, Kastor I Polluks, Piotr i Paweł, Jan Chrzciciel i Jan Ewangelista - dwaj świadkowie Apokalipsy. Ten charakterystycznie braterski, choć nie wrogo dualistyczny, znak rządzi płucami, ramionami oraz rękami. Należy do grupy wiosennych znaków. Jego zasadniczym władcą jest Merkury, natomiast do współwładców zalicza się Wenus oraz Saturna i Urana. Druga dekada łączy w sobie uczucie z zimnym rozumem; trzecia natomiast - najwyższy idealizm i miłość do ludzi, co powoduje, że jest ona najlepsza w tym znaku. Bliźnięta są dodatnie, męskie, aktywne i należą do nocnych domów. W alfabecie hebrajskim, w kabalistycznym ujęciu, odpowiada mu litera Zain, a boskim imieniem jest JVHH.

 

Rak jako zwierzę, żyjące w wodzie, pozostaje często w odniesieniu do symboliki wody lub pramorza. Jest czwartym znakiem zodiaku, którego żywiołem jest woda, co sprawia że jest wrażliwy, bardzo emocjonalny, opiekuńczy, współczujący, ale kojarzy się również z cierpieniem i zmiennością nastrojów. Będąc w kardynalnym kwadracie jest prowokatorem, lubi zaczynać jakieś sprawy, ale nie doprowadza ich do końca. Jest poświęcony Hermesowi, Anubisowi, Merkuremu oraz wszystkim lunarnym bóstwom, rządzi żołądkiem oraz piersią. Jest w grupie znaków letnich i ma ujemny biegun, żeński, bierny. Należy do nocnych domów. Jego podstawowym władcą jest Księżyc, natomiast w drugiej dekadzie współwładcą jest Mars(Pluton), w trzeciej Jowisz, obok którego pojawia się także Neptun. W kabalistycznym ujęciu patronuje mu litera Het (Cheth), a boskim imieniem jest HVHJ.

 

Lew postrzegany jako król zwierząt na ziemi, tak jak orzeł jest królem ptaków. Jest wyrazem przeciwieństw z uwagi na swoją, podwójną symbolikę. Najczęściej jest odnoszony do Słońca (np. w kulcie Mitry) i pozostaje w ścisłym związku ze światłem. W Chinach i Japonii uchodził za zwierzę broniące przed demonami, podobnie jak smok, stąd często był przestawiany jako strażnik świątyni. W Egipcie dwa lwy, zwrócone ku sobie grzbietami, symbolizują wschód i zachód słońca, wczoraj i jutro. Biblia często odwołuje się do lwa: Chrystus jest nazywany "lwem Judy", Bóg przypomina lwa w swej mocy i sprawiedliwości; z drugiej wszakże strony diabeł jest łączony z lwem, lwy pożerające ludzi to symbole zgubnych, groźnych lub karzących mocy. Uskrzydlony lew jest atrybutem i symbolem ewangelisty Marka. Lew jest piątym znakiem zodiaku, jego żywiołem jest ogień, co sprawia że jest żywy, nastawiony entuzjastycznie i trudno stłumić, czy powstrzymać jego energię. Będąc w znakach stałych charakteryzuje się podtrzymywaniem bądź rozwojem, doprowadzaniem już podjętych spraw do ich finału, aczkolwiek nie zawsze szczęśliwego. Jest to znak, którym Słońce wschodzi latem, świadek triumfów wielkich herosów i solarnych bogów - Herkulesa, Apollina, Heliosa, Baldura. Opiekuję się sercem i układem krwionośnym oraz grzbietem człowieka. Należy do znaków letnich. Jego głównym władcą jest Słońce, współwładcami zaś następnych dekad są Jowisz i Mars. Jest pozytywny, męski, aktywny i znajduje się w dziennych domach, a także jest letnim znakiem. W tradycji kabalistycznej patronuje mu litera Tet (Teth), a boskim imieniem jest HVJH.

 

Panna, dziewiczość; symbol niewinności oraz pełni jeszcze nieurzeczywistnionych możliwości. Chrześcijańscy mistycy porównywali pannę-dziewicę do duszy, gotowej na przyjęcie Boga. Astrologicznie jest to szósty znak zodiaku, którego żywiołem jest ziemia, co sprawia, iż jest gruncie rzeczy powolna i bardziej nastawiona na osiągnięcie materialnej stabilizacji. Niemniej jej przynależność do zmiennego kwadratu sprawia, że kojarzy się właśnie ze zmianami, transformacją, rozpadem, choć nieobca jej jest umiejętność przystosowywania się. Panna jest zarazem kosmiczną Matką, Izis, Kybele, Ceres i Demeter; to Wielka Macierz, Matka Bogów, Dobra Matka. Opiekuje się brzuchem i jelitami człowieka, jest letnim znakiem. Jej władcą zasadniczym jest Merkury(Demeter/Ceres), w drugiej dekadzie współwładcą jest Saturn, w trzeciej Wenus(Proserpina/Eris). Jej biegun jest ujemny, bierny i należy do dziennych domów. W kabalistycznej tradycji, Pannie odpowiada litera Jod, a boskim imieniem jest HHJV.

 

Waga symbol równowagi, sprawiedliwości, a tym samym sądzenia i publicznego wymierzania sprawiedliwości. Także symbol sądu nad zmarłymi - w egipskiej Księdze Zmarłych Horus i Anubis ważą serce zmarłych, przed obliczem Ozyrysa, kładąc na drugiej szali piórko. Jest siódmym znakiem zodiaku, jej żywioł to powietrze, dzięki czemu jest intelektualistą, zdolnym do abstrakcyjnego myślenia. Z kolei przynależność do kwadratu kardynalnego sprawia, iż jest ona prowokatorem, tym, który nie kończy rozpoczętych spraw, choć podejmuje pewne działania. Zalicza się do znaków jesiennych, należy do domów dziennych; jest pozytywna, męska, aktywna. Generalnie symbolizuje kosmiczny ład, równowagę i harmonię. To właśnie grecka Temida, łacińska Astrea, hinduski Rita, chińskie Tao, perska Arta, egipska Maat, współczesna sprawiedliwość. Czuwa nad nerkami i wewnętrznymi narządami płciowymi, a także okolicą bioder człowieka. Jej władcą jest Wenus, a współwładcami zaś kolejnych dekad są Uran i Saturn (drugiej) oraz Merkury (trzeciej). W tradycji kabalistycznej patronuje jej litera Lamed, a boskim imieniem jest VHHJ.

 

Skorpion niebezpieczny z uwagi na swój jadowity kolec, skorpion w starożytnym Egipcie - otaczany powszechnym lękiem - był przede wszystkim świętym zwierzęciem, któremu oddawano boską cześć. Ze skorpionem na głowie przedstawiano postać egipskiej bogini płodności i zmarłych. W Piśmie Świętym skorpiony są symbolem kary bożej, jak i diabła. Z kolei w średniowiecznej sztuce oznaczał on Szatana, heretyka, a także śmierć lub zawiść. Astrologicznie jest ósmym znakiem zodiaku, a jego żywioł stanowi woda, a więc silne emocje i wrażliwość, co sprawia, iż się kojarzy on z opiekuńczością, współczuciem, cierpieniem i zmiennością nastrojów. Jego przynależność do stałego kwadratu nadaje mu podtrzymujący bądź rozwijający charakter, co sprawia, że podjęte sprawy doprowadza do finału. Ma żeński, negatywny biegun, jest pasywny i należy do dziennych domów oraz jesiennych znaków. Jest domeną bogów zła: Tyfona, Iblisa, Pytona, Setha, Apofisa, Szatana i jego demonów. Z drugiej wszakże strony symbolizuje nauki tajemne i pracę w milczeniu. Sprawuje piecze nad zewnętrznymi narządami płciowymi oraz pęcherzem. Jego władcą podstawowym jest Mars(Pluton), natomiast druga dekada ma dodatkowo, jako współwładce, Jowisza i Neptuna, a trzecia Księżyc. Patronuje mu litera Nun według kabalistycznego ujęcia, a imieniem boskim jest VJHH.

 

Strzelec jest dziewiątym znakiem zodiaku, a jego żywiołem jest ogień, powodujący, iż ce****e go żywość i entuzjazm, a jego energie trudno jest powstrzymać, czy stłumić. Znajduje się w grupie zmiennego kwadratu, kojarzącego się ze zmianami, transformacją i rozpadem, ale jednocześnie posiada zdolność przystosowania się do każdej sytuacji. Jest znakiem jesiennym w grupie dziennych domów, o pozytywnym biegunie. To antyczny Arcitenens, uzbrojony w łuk i strzały, to Biały Jeździec Apokalipsy, Prawdomówny, którego imię zostało wypisane na udzie. On wyrusza po zwycięstwo. Czuwa nad udami i biodrami człowieka. Jego władca jest Jowisz, do współwładców zalicza się Marsa i Słońce. W tradycji kabalistycznej patronuje mu litera Samek (Samech), boskim zaś imieniem jest VHJH.

 

Koziorożec dziesiąty znak zodiaku. Jego żywiołem jest Ziemia, jest więc powolny i zmierza w kierunku materialnego zabezpieczenia. Będąc jednak w grupie znaków kardynalnych jest prowokatorem, nie kończącym spraw, których się podejmuje; mieści się w grupie zimowych znaków. Jest ujemny, żeński, bierny. Władcą Koziorożca jest Saturn, a współwładcami Wenus(proserpina/eris) (w trzeciej dekadzie) Merkury(Demeter/Ceres), ale w niektórych źródłach można odnaleźć informację, że drugim władcą tej planety jest Wodnik. Poświęcony jako Caper, greckiemu bogowi Panowi i egipskiemu Mendesowi, których symbolem był kozioł. Podobnie jak Saturn włada kośćmi, szczególnie kolanami. Należy do dziennych domów. W kabalistycznym ujęciu odpowiada mu litera Ain, boskim imieniem zaś jest HJHV.

 

Wodnik jest 11 znakiem zodiaku, podporządkowanym żywiołowi powietrza, który sprawia, że jest to intelektualista obdarzony zdolnością abstrakcyjnego myślenia. Należąc do stałego kwadratu charakteryzuje się podtrzymywaniem lub rozwojem, potrafi także doprowadzać do końca, rozpoczęte sprawy. Ma dodatni biegun, jest więc męski, aktywny, jest zimowym znakiem. Pierwszą dekadą Wodnika rządzą Uran oraz Saturn, współwładcą w drugiej jest Merkury, a w trzeciej Wenus. To jest Aquarius, Amphora, Wasserman, dla Greków był Ganimedesem, który bogom nalewał nektar nieśmiertelności. Chrześcijanie widzą w nim symbol św. Jana, wlewającego w swoje księgi żywe wody życia wiecznego, pochodzącego od Chrystusa. To znak Trzeciego Przymierza - przymierza Ducha Świętego - a także fal atmosferycznych, gwiezdnej przestrzeni. On rozpoczyna trzecie tysiąclecie, epokę uniwersalności i zwrotu ludzkości w stronę duchowych wartości. W swojej pieczy ma podudzia i kostki człowieka, który w końcu doczeka się spełnienia. W kabalistycznym ujęciu patronuje mu lita Cade (Tzade), boskim zaś imieniem jest HJVH.

 

Ryby są powiązane z żywiołem wody, która jest ich naturalnym miejscem życia. Wśród wielu ludów są uznawane za symbol płodności i śmierci zarazem. Ryba stanowi jeden z najstarszych, tajemnych symboli Chrystusa. Początkowo było to spowodowane chrztem z wody, później zaś wynikało z greckiej nazwy ryby (ichthys), którą interpretowano jako akrostych słów Jesous Christos Theou (H) Yios Soter - Jezus, Syn Boży, Zbawiciel. Jako ucieleśnienie Chrystusa ryba może być także symbolem duchowego pokarmu i, zwłaszcza w przedstawieniach z chlebem, symbolem eucharystii. Jako znak zodiaku, ryby są ostatnim, dwunastym z kolei, a ich żywiołem jest woda, dzięki której są silne emocjonalnie i wrażliwe, kojarzą się więc z opiekuńczością i współczuciem, ale i cierpieniem, zmiennością nastrojów. Będąc wśród znaków zmiennych ce****ą się transformacją, a także rozpadem, jak i umiejętnością adaptacji. Znak zimowy, o ujemnym biegunie, żeńskim, pasywnym, należący do grupy nocnych domów. Ich władcą jest Neptun oraz Jowisz. W drugiej dekadzie współwładcą jest Księżyc, a w trzeciej Mars(Pluton). Są symbolem Drugiego Przymierza - przymierza Syna - jak i czasu Narodzin albo 153 ryb, czyli potrójnej triady dziewiątki, szczytu umysłowego i duchowego rozwoju. Odpowiadają stopom kosmicznego człowieka, które, podobnie jak jego głowa i całe ciało, znajdują się w niebie. W kabalistycznej tradycji odpowiada im litera Kof (Qoph), a boskim imieniem jest HHVJ.

 

Jakości znaków

Znaki Kardynalne zwane także podstawowymi, grupują Barana, Raka, Wagę oraz Koziorożca. Władają głową oraz rozumem. Są prowokatorami, podejmują pewne działania, których nigdy nie kończą. Siła napędowa we wszechświecie, charakteryzująca się żądzą tworzenia, ruchem oraz energią - pragnieniem objawienia się, a więc hinduskim Rajasem.

Pasja inaczej rajas guna; jedna z trzech gun. Rezultatem jej wpływu jest powstawanie żądzy, wszelkiego przywiązywania się do materialnych rzeczy, płomiennych aspiracji, a także ciągłego niezadowolenia pomimo stałego i intensywnego wysiłku celem podwyższenia standardu swojej materialnej egzystencji. Kontrolowana przez Brahme.

 

Znaki stałe do nich zalicza się Byk, Lew, Skorpion, Wodnik. Rządzą duszą i wolą. Charakteryzują się podtrzymywaniem bądź rozwojem, a podjęte sprawy doprowadzają do finału. Napędzająca, przewodnia siła stała się spokojną i zorganizowaną mocą. Tą, która buduje, nadaje formę, a w swym zewnętrznym wyrazie jest wytrwała i stała. To hinduski Tamas, utrwalanie się.

Ignorancja inaczej tamas guna; jedna z trzech gun. Rezultatem jej wpływu jest lenistwo, chaos, ospałość. Kontrolowana przez Śiwę.

 

Znaki zmienne w skład tego kwadratu wchodzą Bliźnięta, Panna, Strzelec i Ryby. Rządzą ciałem i zmysłami. Kojarzą się one ze zmianami, transformacją bądź rozpadem i znane są z umiejętności przystosowania się. Ich podstawowym tonem jest zharmonizowanie - mądrość oraz harmonia krystalizują się z dwu poprzednich znaków, czyli kardynalnego i stałego. Jest to polaryzacja, której odniesieniem jest hinduska Sattva.

Dobroć sattva guna; jedna z trzech gun. Siła materialnej natury, charakteryzująca się kontrolą zmysłów i duchowym oświeceniem, wiedzą, czystością, spokojem i umiarkowaniem. Kieruje nią Wisznu.

 

Trygony

Znaki ognia do tej grupy należy Baran, Lew, Strzelec. Charakteryzują się żywością, entuzjazmem, a ich energię trudno jest okiełznać lub stłumić. Urodzeni w tych znakach są pozytywni, postępowi, ruchliwi.

Znaki wody charakteryzują się silną emocjonalnością i wrażliwością, co sprzyja kojarzeniu tych znaków z opiekuńczością, współczuciem, cierpieniem, ale i zmiennością nastrojów. Ce****e je również elastyczność, wrażliwość, romantyczność, wygodnictwo. Należy do nich Rak, Skorpion oraz Ryby.

Znaki powietrza są wśród nich Bliźnięta, Waga, Wodnik. Ich cechą charakterystyczną jest intelektualizm, zdolność do abstrakcyjnego myślenia. Ce****e je również subtelność, idealizm, wielostronność jak i niestałość.

Znaki ziemi są bardziej powolne i nastawione na osiągnięcie stabilizacji w postaci zabezpieczenia materialnego. Charakteryzują się pracowitością, cierpliwością, jak i sporą dozą ostrożności. Do tych znaków zalicza się: Byka, Pannę i Koziorożca.

Vademecum Wiedzy Tajemnej Cedara

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...