Jump to content

Czas w Kartach Klasycznych


Ciastko08

Recommended Posts

Karo - Wiosna

 

2 - 2 tygodnie

3 - 3 tygodnie

4 - 4 tygodnie

5 - 5 tygodni

6 - 6 tygodni

7 - 7 tygodni

8 - 8 tygodni

9 - 9 tygodni

10 - 10 tygodni

W - 4 miesiące

Q - 5 miesięcy

K - 6 miesięcy

A - Tydzień

 

Kier - Lato

 

2 - 2 dni

3 - 3 dni

4 - 4 dni

5 - 5 dni

6 - 6 dni

7 - 7 dni

8 - 8 dni

9 - 9 dni

10 - 10 dni

W - Tydzień

Q - 1,5 tygodnia

K - Miesiąc

A - Dzień

 

Trefl - Jesień

 

2- 2 miesiące

3- 3 miesiące

4- 4 miesiące

5- 5 miesięcy

6- 6 miesięcy

7- 7 miesięcy

8- 8 miesięcy

9- 9 miesięcy

10- 10 miesięcy

W- 11 miesięcy

Q- Rok

K- 2 lata

A- miesiąc

 

Pik - Zima

 

2 - do 3 miesięcy

3 - do 6 miesięcy

4 - do 9 miesięcy

5 - do roku

6 - do 1,5 roku

7 - do 2 lat

8 - powyżej 2 lat

9 - marzec, kwiecień

10- maj, czerwiec

W- lipiec, sierpień

Q - wrzesien, październik

K - listopad, grudzień

A - styczeń, luty

 

 

Źródło - Własne

Edited by Ciastko08
aktualizacja :)
 • Super 2
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

To wynika samo z kart. Jeśli w danym rozkładzie pokaże Ci się, że czeka Cię miłość, to i obok miłości pokaże się czas, kiedy ona do nas przyjdzie :)

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

CZAS I ODLEGŁOŚĆ

DZIEWIĄTKA PIK

Czas – dzisiaj, jutro, nie dłużej niż tydzień

Odległość – 20-30 km. Tern miejsca zamieszkania

 

DZIESIĄTKA PIK

Czas – od 4 tygodni do 3 miesięcy

Odległość – 100-200 km. Podróż do innej miejscowości w obrębie granic kraju

 

DZIEWIĄTKA PIK + DZIESIĄTKA PIK

Czas – od 3 miesięcy do pół roku

Odległość – teren kraju lub 50 km w głąb kraju ościennego

 

AS PIK

Nie ma swojego wymiaru czasowego, ale jego obecność wydłuża czas pozostałych pików

DZIEWIĄTKA PIK + AS PIK

Czas – od 6 miesięcy do 1 roku

Odległość – obszar kraju ościennego, oddzielonego wodą

 

DZIESIĄTKA PIK + AS PIK

Czas – od 1 roku do 2 lat

Odległość – dowolna. Wyjazd do kraju zamorskiego lub leżącego nad wodą i nie graniczącego z naszym krajem

 

DZIEWIĄTKA PIK + DZIESIĄTKA PIK + AS PIK

Czas – od 2 do 4 lat

Odległość – inny kontynent. Kraje leżące poza obszarem kontynentu

 

DZIEWIĄTKA PIK + DZIESIĄTKA PIK + AS PIK + SZÓSTKA PIK

Emigracja

 • Like 1
 • Super 1
Link to comment
Share on other sites

CZAS I ODLEGŁOŚĆ

DZIEWIĄTKA PIK

Czas – dzisiaj, jutro, nie dłużej niż tydzień

Odległość – 20-30 km. Tern miejsca zamieszkania

 

DZIESIĄTKA PIK

Czas – od 4 tygodni do 3 miesięcy

Odległość – 100-200 km. Podróż do innej miejscowości w obrębie granic kraju

 

DZIEWIĄTKA PIK + DZIESIĄTKA PIK

Czas – od 3 miesięcy do pół roku

Odległość – teren kraju lub 50 km w głąb kraju ościennego

 

AS PIK

Nie ma swojego wymiaru czasowego, ale jego obecność wydłuża czas pozostałych pików

DZIEWIĄTKA PIK + AS PIK

Czas – od 6 miesięcy do 1 roku

Odległość – obszar kraju ościennego, oddzielonego wodą

 

DZIESIĄTKA PIK + AS PIK

Czas – od 1 roku do 2 lat

Odległość – dowolna. Wyjazd do kraju zamorskiego lub leżącego nad wodą i nie graniczącego z naszym krajem

 

DZIEWIĄTKA PIK + DZIESIĄTKA PIK + AS PIK

Czas – od 2 do 4 lat

Odległość – inny kontynent. Kraje leżące poza obszarem kontynentu

 

DZIEWIĄTKA PIK + DZIESIĄTKA PIK + AS PIK + SZÓSTKA PIK

Emigracja

 

Źródło .Zapiski znalezione gdzieś w necie

 • Super 2
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...
 • 1 year later...
 • Administrator

Poniżej podaję system liczenia czasu i podróży z książki p. Pogońskiej, chodzi on w talii 24 kartowej w dużym układzie 6 x 4 (szczególnie określanie czasu za pomocą “wykresów“, których tu nie da się pokrótce przedstawić), więc generalnie powinien być stosowany tylko w takim właśnie układzie / wykładni, ale przy odrobinie dobrych chęci można przenieść te oznaczenia do swojej interpretacji.

Ponieważ nie jest to system mojego autorstwa, więc też i nie odpowiadam za niego, wszelkie pytania, uwagi i zastrzeżenia proszę kierować do autorki owegoż systemu :usmiech2_na:

 

9 pik

To niedaleka podróż.

Oznacza w przestrzeni kilka metrów do ok. 30 km, tzn. taką odległość jaka jest w granicach miasta, osiedla, wsi lub nawet domu w którym mieszkamy czy przebywamy (oczywiście zależy to od tego czego dotyczy pytanie)

Może oznaczać wyjście do sklepu na sąsiedniej ulicy jak również wizytę u kogoś na drugim końcu miasta.

Oznacza też początek podróży oraz początek wszelkich spraw (dobry lub zły)

odwrócona: opóźnienie, kłopoty związany z rozpoczęciem podróży lub niemożliwość wyjazdu

 

10 pik

podróż do innej miejscowości, odległej od 30 km do 300 km lub dalej, ale w granicach kraju.

Oznacza też czas trwania podróży i jej przebieg (a więc nie długą podróż w sensie odległości lecz już dłuższą podróż albo nieobecność przez dłuższy czas)

 

As pik

To wydłużenie podróży, granice (lądowe, morskie, powietrzne) i ich przekraczanie, a więc także podróże zagraniczne.

To także decyzje i los oraz woda.

odwrócony: zakaz przekraczania granic kraju, nie wybieraj się w podróż za granicę; kłopoty podczas przekraczania granic.

 

9 pik + 10 pik

to dalsza droga, np. na rugi koniec kraju z możliwością przekrocenia granic sąsiadujących krajów, ale bez przekraczania dalszych granic. Czyli możesz udać się do Niemiec, ale - podczas tej samej podróży - z Niemiec do Francji już nie.

 

9 pik + As pik

to wyjazd do krajów sąsiadujących w obrębie kontynentu, ale nie tylko do jego granic, np. przez Czechy do Austrii, Białoruś do Rosji, Węgry do Szwajcarii

 

odwrócona 9 pik + As pik

opóźnienie rozpoczęcia podróży, kłopoty przy załatwianiu wyjazdu

 

9 pik + odwrócony As pik

kłopoty w przekraczaniu granicy i za granicą

 

odwrócone 9 i As pik

całkowity zakaz podejmowania podróży zagranicznej, wyjazdu z kraju i przekraczania granic, same problemy

 

10 pik + As pik

wyprawa do krajów na granicach kontynentu bez opuszczania go

 

10 pik + odwrócony As pik

problemy z przekraczaniem granic i za granicami

 

9 pik + 10 pik + As pik

to wyprawa na inny kontynent

 

odwrócona 9 pik + 10 pik + As pik

zakłócenia w przygotowaniach do podróży, kłopoty z wyjazdem

 

odwrócona 9 pik + 10 pik + odwrócony As pik

zarówno początek podróży jak i zakończenie oraz pobyt za granicą całkowicie nieudane, same problemy. Lepiej przełożyć wyjazd na inny czas.

 

"Patrząc na możliwości podróży należy analizować także okoliczności w jakich rozpoczynamy i kończymy podróż.

Załatwianie dokumentów (paszport, wiza, bilet As karo), pieniądze - waluta i karty płatnicze, kredytowe (9 i 10 karo), bezpieczeństwo domu (As kier) i inne.

Karty dotykające kart podróży powiedzą nam o kłopotach, zagrożeniach, sposobach ich uniknięcia oraz o tym co dobre w podróży. np. odwrócony As pik może mówić o kłopotach w czasie odprawy celnej albo o tym, że na lotnisku na drugim końcu świata nikt na nas nie czeka i trzeba będzie sobie samemu radzić.

Przy odczytywaniu podróży ważne jest ustalenie kierunku, w jakim się udamy.

Proponuję odczytanie ich metodą symbolicznego porównania układu kart do mapy naszego lub innego kraju lub do mapy świata. Umownie przyjmujemy nasz dom (lub miejsce wróżby) jako punkt na mapie i względem niego rozpatrujemy kierunki podróżowania.

Początek podróży oznacza karta o mniejszym nominale. W układzie z 9 pik to właśnie ona oznacza, że ruszamy w drogę, a w układzie 10 pik + As pik rozpoczynającą kartą jest 10 pik.

Koniec drogi wyznacza karta o wyższym nominale.

W przypadku gdy spodziewamy się wizyty gościa (albo i nie spodziewamy, ale tak wyniknie z kart), karta niższa oznaczająca początek podróż stoi obok kary gościa lub w miejscu kierunku, skąd on przybędzie, a karta wyższa, oznaczająca cel podróży powinna stać obok. osoby, której wróżymy."

Kolejnym tematem jest określanie czasu spraw i zdarzeń.

I tu zaczynają się schody, bowiem p. Eulalia ma bardzo ciekawe, ale dość skomplikowane dla początkujących wykresy, które trzeba obejrzeć na własne oczy, żeby cokolwiek z tego zrozumieć.

Analizując czas przy pomocy pików trzeba zwracać uwagę na odwrócenie.

Każde odwrócenie się 9 lub Asa sygnalizuje zatrzymanie i nieżyczliwość czasu a może i losu w sprawach załatwianych przez klienta. Wówczas należy przyjrzeć się kartom sąsiadującym i w nich poszukać przyczyn blokad i sposobów ich usunięcia lub ominięcia.

Ale podaje też sposób określania czasu pikami, znacznie łatwiejszy do przyswojenia. I tak:

 

9 pik

krótki czas, dziś, jutro, pojutrze, do tygodnia. Chwila, początek, pierwszy krok, szybkość, zaraz, za chwilę lub niedawno.

odwrócona: kłopoty z czasem, zły czas na rozpoczynanie działań, opóźnienia, zahamowania, prześpij się z decyzją, nie działaj pochopnie.

 

10 pik

miesiąc (czas od tygodnia do 4 tygodni), maksymalnie do 8 miesięcy, czas płynący, czas działania, czekanie, tęsknota

 

As pik

wspomaga pozostałe karty i wydłuża okresy czasu, granica, dobry czas

odwrócony: zatrzymanie w czasie, blokady czasowe, zakaz działania w danym czaie, sprawa może być przegrana, zalecany rozsądek i ponowna analiza problemu.

 

9 pik + 10 pik

3 miesiące do roku

 

odwrócona 9 pik + 10 pik

trudności w rozpoczęciu sprawy w zamierzonym czasie

 

9 pik + As pik

pół roku do 2 lat

 

odwrócona 9 pik + As pik

opóźnienie w rozpoczęciu działań, konieczność zastanowienia się

 

9 pik + odwrócony As pik

sprawa rozpocznie się o czasie, ale przebieg i zakończenie bardzo się opóźnią, zalecana cierpliwość lub poszukiwanie przyczyn, w ostateczności odłożenie sprawy na później

 

odwrócone 9 i As pik

totalnie zły czas na rozpoczęcie i prowadzenie działań w anej sprawie, przemyśleć wszystko jeszcze raz

 

10 pik + As pik

od roku do 3 - 4 lat

 

10 pik + odwrócony As pik

czas nie jest twoim sprzymierzeńcem i sprawy będą się przeciągały, trzeba przeczekać.

 

9 pik + 10 pik + As pik

powyżej 3 lat

 

odwrócona 9 pik + 10 pik + As pik

rozpoczęcie działań w niewłaściwym czasie, trzeba usunąć przeszkody, naprawić błędy i wszystko dalej potoczy się dobrze.

 

odwrócona 9 pik + 10 pik + odwrócony As pik

bardzo źle wybrany czas rozpoczęcia zaowocuje ślimaczeniem się działań, wynik wątpliwy i po czasie. Przeanalizuj zasadność podejmowania tej decyzji.

Edited by Ismer
 • Super 1
 • Thanks! 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Create New...