Jump to content

Samouczek Juzmy cz.1 (przedwojenna książka)


nalka47

Recommended Posts

ZASADY OGÓLNE ROZKŁADANIA KART

Dla poprawnego wróżenia z kart trzeba nauczyć się 3-ech zasadniczych rzeczy; 1) znaczenia każdej karty, 2) rozkładania kart podług planu, i 3) wiązać znaczenie jednej karty ze znaczeniem drugiej karty, leżącej z prawej lub lewej strony, z dołu lub u góry, łącząc ich znaczenia w jedną myśl i prowadzić rozmowę lub dyskusję. Ten ostatni warunek jest najtrudniejszy, jednak przy dobrych chęciach i cierpliwości da się łatwo opanować.

W całej talii mamy 32 karty i dzielą się one na 4 grupy, czyli kolory, a mianowicie KIER, KARO, TREFL I PIK. W każdym kolorze jest 8 kart as, król, dama, walet, dziesiątka, dziewiątka, ósemka i siódemka.

Naukę najlepiej rozłożyć na kilka etapów-kolorami. Po dokładnym zapoznaniu się z jednym, przechodzimy do drugiego, trzeciego i czwartego.

Po nauczeniu się, co każda karta oznacza, przystępujemy do rozłożenia kart dla wróżby. Robimy to tak, jak to czynią w większości nasze Cyganki i inni wróżbici.

Karty rozkładamy, biorąc z całej talii po jednej z góry i kładziemy je na miejsca oznaczone kolejnymi numerami, w takim porządku, jaki widzimy na tej tabeli, oprócz numeru 1-ego, na którym to miejscu kładziemy kartę osoby, której stawiamy wróżbę.

Przy rozkładaniu kart dla wróżenia sobie czy innym- porządek jest ten sam; znaczenie wróżby jednak się zmienia, gdy stawiamy innym. Gdy wróżymy sobie – porządek jest normalny, t. j. strony, górę i dół kreślmy normalnie. Natomiast, gdy wróżymy innym, siedzącym naprzeciwko nas- musimy strony, górę i dół określać odwrotnie, w przeciwległym porządku, idącym od osoby, dla której są stawiane wróżby. I tak: przypadająca dla nas strona prawa-dla osoby, siedzącej naprzeciwko, będzie stroną lewą, lewa-prawą; przypadająca dla nas góra-dla tamtej strony będzie dołem; dla nas dół- tam góra. Należy o tym stale pamiętać i przy wróżeniu innym ściśle przestrzegać.

Zanim przystąpimy do wysnuwania wróżb, zapoznajmy się najpierw z zasadami, co należy czynić przed rozpoczęciem rozkładania kart.

Przede wszystkim trzeba odnaleźć kartę osoby, dla której mamy stawiać wróżby i położyć tę kartę na miejscu, oznaczonym numerem 1-szym w tabeli. Wybieramy zawsze dla pani damę kierową, dla pana-króla kierowego.

Jeżeli stawiamy karty innej osobie-sadzamy ją naprzeciwko siebie.

Rozpoczynamy tasowanie kart. Robimy to powoli i poważnie, nie śpiesząc się, pogrążając myśli swoje w sprawach, których rozwikłania oczekujemy przy pomocy kart, wiedząc dobrze, jak trudną, a jednocześnie i cenną rzeczą jest uchylenie choćby rąbka tajemnicy; przy tasowaniu kart skupiamy myśli i pozbywamy się postronnych wrażeń.

Jeżeli wróżymy nie sobie, lecz osobie obcej, przy tasowaniu przez siebie kart dobrze jest zamienić z nią kilka zdań obojętnych -np. o pogodzie, o wróżbach w ogóle i t. p. Poczym oddajemy karty do tasowania osobie, której mamy wróżyć, prosząc ją ażeby podczas tasowania myślała o tym, o czym mają być stawiane wróżby. Po chwilowym tasowaniu prosimy o położenie kart na trzy równe grupki w kierunku do siebie.

Od tej dopiero chwili rozpoczyna się właściwy moment wróżenia.

Osoba wróżąca bierze do rąk grupę kart, znajdującą się pośrodku i zapoznaje się z trzema kartami, leżącymi pod spodem, z których najważniejszą jest pierwsza od spodu, zaś dwie następne są objaśniającymi, czyli tłumaczącymi pierwszą kartę.

Tę grupę kart kładziemy następnie na grupę pierwszą, bierzemy obie razem do ręki i zapoznajemy się również z trzema kartami, leżącymi pod spodem pierwszej grupy. Tutaj także najważniejszą jest pierwsza od spodem karta a dwie następne są pomocą objaśniającą.

Teraz obie połączone grupy (pierwszą i drugą) kładziemy na grupę trzecią, podnosimy wszystkie razem i zapoznajemy się także z jej trzema ostatnimi kartami, z których znów pierwsza pod spodem jest najważniejszą a dwie następne - pomocniczymi.

W ten sposób odnaleźliśmy najważniejsze karty, określające temat początkowy wróżby, t. j. 3-ch kart ostatnich-po jednej z każdej grupy, oraz 6-ciu kart-po dwie dalsze z tych grup-razem 9 kart-tworzą one bowiem główną podstawę naszych dociekań i będą wyrocznią przepowiedni, jeżeli tylko dobrze zestawimy i określimy ich znaczenie.

 

O tych 9-ciu kartach należy pamiętać i obserwować, na jakich miejscach i pomiędzy jakimi kartami znajdują się po rozłożeniu.

 

Po połączeniu trzech grup kart w jedną i zapoznaniu się z najważniejszymi dla naszej wróżby-przystępujemy do rozkładania w takim porządku, jaki widzimy na planie, kładąc karty z góry talii na numery od 2-go do 29-go, bo na 1-szy położyliśmy już kartę osoby, dla której stawiamy wróżbę.

Po rozłożeniu pozostały nam 3 karty. Są to te, które znajdowały się pod spodem 3 grupy. Należy je położyć na miejscach następujących; pierwszą z góry na numerze 22-gim, drugą z góry na numerze 23-cim, trzecią i ostatnią kładziemy na numerze 1-ym, czyli przykrywamy nią kartę osoby, której stawiamy wróżby.

Taki jest główny porządek rozkładu kart dla wróżby. Trzeba go umieć na pamięć i rozkładać karty bez pomocy planu.

Gdy nauczyliśmy się kolejności i porządku rozkładu kart, idziemy dalej i bierzemy się do spraw najtrudniejszych, mianowicie do tematu wróżby i dyskusji, czyli określania i mówienia o tym, co karty-w zestawieniu i spotkaniu się jednych z drugimi- oznaczają i jaką tworzą myśl przewodnią.

Oprócz wymienionych już 9-ciu kart (3-ch głównych i sześciu pomocniczych) bardzo ważni kartami są te, które otaczają i dotykają bezpośrednim sąsiedztwem kartę reprezentującą osobę, dla której są stawiane wróżby, a mianowicie numery: 8, 4, 7, 5, 9, 3, 6, 2, czyli razem z nr. 1-szym znów mamy 9 kart, leżących w środku tabeli, a bardzo ważnych dla wróżby. Wszystkie pozostałe karty tworzą dopełnienie i są pomocnicze. Gdy wróżymy sobie-karty znajdujące się po prawej stronie karty głównej, leżącej na 1-szym miejscu (4-7, wróżą najbliższą przyszłość, najbliższe wydarzenia, które mają się wkrótce spełnić, ewentualnie już się spełniają. Karty znajdujące się po lewej stronie (3- 6, 9) wróżą przeszłość. Karty znajdujące się u góry nad kartą osoby, dla której są stawiane wróżby (2-,6, oznaczają postanowienia i zamiary przyszłe, które mają się spełnić lub są pragnienia żeby się spełniły. (Dopełnienie i pomoc-4-7, . Karty znajdujące się u dołu (5-7, 9) określają wydarzenia, które już się spełniły i przeszły. (Dopełnienie i pomoc-3-6, 9).

Trzeba pamiętać, że tutaj określiliśmy strony normalnie idące od siebie i dla wróżenia sobie. Natomiast, gdy będziemy wróżyli osobie innej-siedzącej naprzeciwko nas-strony, górę i dół określamy odwrotnie, idące od osoby z przeciwka.

A zatem główna struktura i fundament oraz system zawierający temat wróżby, znajduje się w 9-ciu kartach, leżących w środku planu, wraz z trzema ostatnimi kartami, które położyliśmy na 1, 22 i 23 miejscu. Przy tym należy pamiętać, że te trzy karty są wyjątkowo ważne i mają wyjątkowe znaczenie dla osoby, której są stawiane wróżby, łączą się one również z dwiema pierwszymi kartami I i II grupy, jakie odnaleźliśmy przed rozłożeniem kart.

W ten sposób w głównym zarysie mamy już ustalony temat wróżby i możemy z łatwością odczytać przeznaczenie sobie lub innej osobie.

Przy dalszym rozwijaniu tematu wróżby w tym samym rozkładzie kart, należy iść po liniach równoległych, biorąc początek zawsze od środka, czyli od miejsca, w którym leży karta reprezentująca osobę pytającą.

A więc idziemy w tym porządku. Na pytanie: czy to, czego w tej chwili pragniemy, spełni się-szukamy odpowiedzi w kartach, leżących na miejscach 1-2, 10, 22. Na pytanie:, co nas czeka w najbliższej przyszłości- szukamy odpowiedzi w kartach 1-4, 13 i 29. Na pytanie:, co przeżyliśmy i co minęło-szukamy odpowiedzi w kartach 1-3, 12, 28. Na pytanie:, co mogło być lub już było-szukamy odpowiedzi w kartach 1-5, 11, 23.

Ten system, stanowiący rodzaj krzyża, może być dalszym ciągiem wróżby poprzedniej, jak również może stanowić oddzielną całość. Można również przeprowadzić-dla rozszerzenia wróżby-wnioski z zestawienia kart z linii ukośnego krzyża, mianowicie: Na pytanie:, co mnie czeka-karty 1-8, 26, 7, 25 i na pytanie:, co minęło-karty 1-6, 24, 9, 27.

Karty znajdujące się na miejscach 14, 15, 16 i 17 są podrzędnego znaczenia i służą do pomocniczego wyjaśnienia dla kart pobocznych. Reszta kart, t. j. 18, 19, 20, 21, stanowią niejako dopełnienie ustalonego przeznaczenia osoby zainteresowanej.

Stawiając karty, należy zawsze pamiętać o tym, które karty tworzą myśl przewodnią, a które są czynnikami pomocniczymi. Karty leżące po prawej stronie karty głównej- wróżą przyszłość lub teraźniejszość, a karty leżące po lewej stronie-wróżą sprawy przeszłe. U góry-to, co się postanawia, u dołu-o, co mogło być lub już było.

Początkujący wróżbiarze z początku winni posługiwać się przytoczonymi objaśnieniami, żeby wyrobić w sobie umiejętność łączenia kart i ich znaczenia i w rozmowie czy dyskusji podawać właściwe określenia wróżby. Do tego bezwarunkowo jest potrzebna dobra pamięć i duża wyobraźnia, a im bujniejszą, kto posiada wyobraźnię, tym łatwiej mu będzie stawiać sobie czy innym karty.

Pragnąc wyrobić i rozwinąć w sobie, musimy poświęcić więcej czasu i uwagi tej właśnie sprawie, pilnie przeglądając i studiując objaśnienia, które stanowią ogólny całokształt i właściwą treść wróżenia z kart.

Przystępujemy, więc do przeglądu poszczególnych kart i zapoznania się ze znaczeniem każdej z nich, oraz jak należy tworzyć wspólną myśl, gdy jedna karta znajdzie się obok drugiej.

 

KIERY

AS KIEROWY

As kierowy oznacza dom, czyli miejsce znajdowania się w tej chwili zainteresowanej osoby i jej wydarzeń.

Sąsiedztwo przy asie kierowym innych kart, leżących obok, daje możność stwierdzenia wróżb w następujący sposób:

Jeżeli przy asie kierowym znajdzie się As karo- wróży to zdobycie w krótkim czasie majątku, spadek lub wygrana na loterii.

Jeżeli As treflowy-wróży biedę w domu, chorobę różne niepowodzenia i kłopoty rodzinne.

Jeżeli As pikowy-wróży otrzymanie listu, dokumentu kupna-sprzedaży lub innego dowodu.

 

Dziesiątka kierowa obok asa kierowego wróży beztroskę i zadowolenie ze wszystkiego, co nas otacza; oznacza pewność siebie i przepowiada bogate potomstwo, zdrowie i bardzo długie życie.

Dziesiątka karo, zaś wróży szybkie wzbogacenie się i dojście w krótkim czasie do dużego majątku.

Dziesiątka treflowa ostrzega, że jest ktoś, kto stara się zaszkodzić dobrej opinii, nie tylko osobie stawiającej sobie wróżby, ale nawet całemu otoczeniu, w którym ta osoba się znajduje. Kto jest tym szkodnikiem-mężczyzna, czy kobieta-wykryją dalsze karty.

Dziesiątka pikowa zapowiada daleką podróż lub przyjazd w odwiedziny drogiej nam osoby.

 

Dziewiątka kierowa wróży sprawy miłosne, przeważnie niestałe i krótkotrwałe, które przyniosą więcej nieszczęścia i kłopotu, niż zadowolenia.

Dziewiątka karo zapowiada zmiany na lepsze warunków życiowych przez otrzymanie korzystnej posady, wyjście za mąż lub ożenek, lub zawarcie korzystnej transakcji handlowej lub przemysłowej.

Dziewiątka treflowa wróży niepowodzenia sprawach pieniężnych, osobistych i społecznych; niepowodzenia we współdziałaniu, dyskusji lub sporach, oraz ostrzega, że jest to nieodpowiedni czas do przeprowadzenia zamierzonych zmian.

Dziewiątka pikowa oznacza wyjazd na stałe do innego miasta, na posadę lub do krewnych, mieszkających za granicą.

 

Ósemka kierowa wróży uroczystość rodzinną.

Ósemka karo wróży radość w domu z powodu narodzin dziecka, niespodziewanej wygranej większej sumy pieniędzy, lub otrzymania wiadomości o dużym spadku po krewnym, albo otrzymanie dobrze płatnej posady.

Ósemka treflowa zapowiada kłopoty domowe, nieporozumienia rodzinne, łzy a nawet chorobę.

Ósemka pikowa wróży zmianę posady i z tym związaną zmianę miejsca zamieszkania.

 

Siódemka kierowa wróży szczęście domowe i oznacza pomyślność pod każdym względem. Wróżba ta zapewnia powodzenie każdej sprawie.

Siódemka karo wróży zmianę dotychczasowej pracy na inną, korzystniejszą, albo zmianę interesów na lepsze.

Siódemka treflowa ostrzega, że ktoś wrogo usposobiony, stara się zaszkodzić naszym interesom i opinii. Wobec takiej wróżby, w ciągu najbliższych 3 dni trzeba być ostrożnym w załatwianiu i robieniu interesów, a w stosunku do ludzi być bardzo powściągliwym.

Siódemka pikowa wróży zmianę mieszkania z powodu zamążpójścia lub ożenku, albo z powodu zmiany posady.

 

KRÓL KIEROWY

Król kierowy oznacza bogatego i solidnego mężczyznę, jasnego blondyna, reprezentuje mężczyznę, któremu są stawiane wróżby, lub, o którym chcemy się czegoś dowiedzieć. A więc może on być małżonkiem, narzeczonym, kochankiem, bratem, krewnym, przyjacielem lub dobrym znajomym. Słowem, jako przedstawiciel rodu męskiego, jest król kierowy najsolidniejszym ze wszystkich królów.

Zalety jego określają następujące, leżące obok i sąsiadujące z nim karty:

Jeżeli jest w towarzystwie ósemki lub siódemki kierowej oznacza to, iż mężczyzna jest młody i przystojny. Charakter ma dzielny i pogodny, energiczny i pracowity, usposobienie wesołe; jest wspaniałomyślny w stosunku do ludzi, bardzo towarzyski i przyjacielski. Interesuje się bardzo kobietami, które w jego życiu odgrywają dużą rolę. Sposób myślenia prostolinijny, szczery, otwarty i ma zawsze zdecydowany sąd o każdej rzeczy, czy sprawie.

Jeżeli obok króla kierowego znajdzie się siódemka karo- oznacza to, iż mężczyzna, którym interesujemy się, ma lat około 30, jest nierównego i chwiejnego charakteru, często sam nie wie, czego chce, nie posiada odwagi cywilnej i z natury jest usposobienia ugodowego.

Siódemka pikowa obok niego oznacza, iż pan, który nas interesuje, ma lat 40, z usposobienia jest malkontentem i cholerykiem, cholerykiem otoczeniu swoich bliźnich nieznośny i przykry, bardzo nerwowy i kapryśny, potrafi robić wielkie awantury o drobiazgi, zaś w sprawach poważnych bezradny, niezdecydowany i ustępliwy; oprócz tego charakteryzuje go zupełny brak odwagi cywilnej.

Siódemka treflowa przy królu kierowym określa wiek pana na lat 50 lub więcej. Charakter ma równy, spokojny, usposobienie ujmujące i budzące zaufanie, lubi towarzystwo młodych ludzi, a zwłaszcza kobiet. Jest stanowczy i nieustępliwy.

Król kierowy w towarzystwie ósemki karo oznacza, iż interesujący nas mężczyzna posiada silną wolę, mocny charakter i bardzo wiele cierpliwości. Jest pracowity, ambitny i samodzielny. Lubi sporty, muzykę, kobiety i sztuki piękne.

Ósemka treflowa wróży, iż ów pan ma charakter i usposobienie nierówne, najczęściej niezdecydowany, chwiejny, niezadowolony z siebie, nerwowy, przez co stale jest nastrojony pesymistycznie i nieciekawy.

Znajdująca się obok ósemka pikowa określa charakter pana w ten sposób, iż jest on bardzo żywy, porywczy i impulsywny, nerwowy, często wybuchowy i despotyczny, a jednocześnie lekkomyślny. Lubi kobiety, zawracać im głowy, uwodzić, a potem szydzić z nich i wyśmiewać, potrafi umówić się jednocześnie z kilkoma paniami w tym samym miejscu, aby pokazać jakie ma powodzenie u kobiet. Lubi również podróżować i zawierać, zwłaszcza z kobietami, świeże znajomości. Ogólnie biorąc-jest bardzo towarzyski, sympatyczny i zajmujący.

Król kierowy w towarzystwie dziewiątki kierowej oznacza, że interesujący nas pan posiada skłonności marzycielskie, lubi rozmyślania, samotność, przyrodę, słońce, muzykę, a także i kobiety, zwłaszcza te, które dadzą choć odrobinę zainteresowania jego osobą, następnie każdą z tych kobiet stara się uwieść, co zresztą dziwnie łatwo mu przychodzi, nie napotykając żadnego sprzeciwu ze strony pań. Słowem-jest motylem. Do miłostek tych nie przywiązuje żadnej wagi i nie jest w miłości wierny. Ma potem z tego powodu kłopoty i przykrości, ale zbytnio się tym nie przejmuje i obraca wszystko w żarty.

Dziewiątka karo określa, że pan ten posiada wiele energii i siły do czynu, nie liczy się z żadnymi przeszkodami, jest bardzo ambitny, stanowczy, a często bezwzględny; mając duże zdolności, interesuje się wieloma dziedzinami pracy i polityką, przez co może w życiu wiele osiągnąć. Słowem-mężczyzna stuprocentowy.

Dziewiątka treflowa określa charakter pana jako chwiejny, niezdecydowany i że ma on skłonności neurastenika; interesuje się kobietami, nie potrafi jednak dłuższy czas dotrzymać im wierności i często porzuca dla innej; w pracy niesystematyczny i nieakuratny, przez co często jest bez pracy, zmienia posadę lub zawód, nie mogąc natrafić na odpowiednie zajęcie dla siebie, ogólnie ce****e go ugodowość i brak odwagi cywilnej. Król kierowy i dziewiątka pikowa oznacza, że pan ten jest zazdrosny i zaborczy, a wobec swoich bliskich nieprzyjemny i nerwowy, przez co otoczenie jego musi mieć wiele cierpliwości, aby tolerować te kaprysy i grymasy; jest bardzo drobiazgowy i często zmienia swoje upodobania; robi często awantury o drobne niedokładności domowe; w miłości jest niestały. Pan ten nie powinien się żenić, ani pani za niego wychodzić-w domu byłby wieczne piekło.

Przy królu kierowym dziesiątka kierowa oznacza, że mężczyzna jest dzielny, pogodny, pracowity i wesoły; bardzo romantyczny i kochliwy; posiada dużo sentymentu; interesuje się kobietami, które w jego życiu odgrywają dużą rolę; w miłości jest stały; w małżeństwie potrafi zapewnić żonie całkowite szczęście domowe.

Król kierowy i dziesiątka karo określa charakter mężczyzny, iż jest on zrównoważony , opanowany i pogodny; jest on otwarty, szczery i posiada silną wolę; lubi pieniądze i potrafi nimi dobrze manipulować; jest bardzo oszczędny, ale jednocześnie nie jest skąpy; wszelką podjętą pracę stara się doprowadzić do końca; odznacza się samodzielnością, pracowitością i gorliwością. W małżeństwie okaże żonie wiele serca i łagodności; w domu lubi ład i komfort, piękne meble i obrazy.

Przy królu kierowym dziesiątka treflowa określa charakter mężczyzny, iż jest on szybko podniecający się i wybuchowy, o byle co lubi się sprzeczać; jest zgorzkniały i słabego zdrowia, przez co dużo choruje, sprawiając dużo kłopotu swemu otoczeniu. W pracy brak mu systematyczności, a w życiu codziennym opanowania i równowagi.

Przy królu kierowym dziesiątka pikowa określa charakter pana, że jest on, ogólnie biorąc, lekkoduchem, podszytym z lekka pesymizmem, pesymizmem chociaż posiada zmysł organizacyjny i dużą dozę samodzielności, to jednak z powodu braku wytrwałości w doprowadzaniu do końca poczętych planów, zamiarów i postanowień-spotykają go w życiu częste zawody i rozczarowania. Oprócz tego lubi podróżować i często zmieniać miejsce zamieszkania. W obcowaniu z ludźmi wykazuje dyplomację i brak wielkiej szczerości. Lubi kobiety i chętnie przebywa w ich towarzystwie, ale w miłości jest niestały.

Przy królu kierowym as kierowy określa charakter pana, iż jest on domatorem z usposobienia, lubiącym ciszę i spokój domowy; odznacza się pogodnością i usłużnością, łagodnością i zgodnością; w obcowaniu z ludźmi jest łatwy i ustępliwy, w rozmowach bardzo powściągliwy, woli słuchać niż mówić. Lubi literaturę, zwłaszcza naukową. Poza zwykłą codzienną pracą, przesiadując w domu, spędza czas na czytaniu książek. Jest to człowiek solidny i wierny w uczuciach, a jeżeli kogoś pokocha, to na całe życie. Małżonce potrafi dać pełnię szczęścia.

Przy królu kierowym as karo mówi, że mężczyzna jest energiczny, dzielny i stanowczy, umiejący walczyć skutecznie z przeciwnościami życiowymi, trochę despotyczny, o wielkim poczuciu honoru, lubi zajmować się sprawami pieniężnymi i korespondencją, chętnie przebywa w towarzystwie eleganckich kobiet, lubi bawić się, flirtować, zachowując jednak wobec kobiet chłodny stosunek, nie potrafi i nie może zdobyć ich względów i serca. W obcowaniu z ludźmi jest sztywny i mało przystępny.

Obok króla kierowego as treflowy określa charakter mężczyzny, iż jest on chwiejny, słaby, niezdecydowany; innych ludzi uważa za szczęśliwych, a siebie za pokrzywdzonego przez los; często niezdarny i podejrzewający innych o swoje nieszczęście; o byle co lubi prowadzić procesy sądowe, narażając się potem na pośmiewisko sąsiadów; słowem-fatalista i bezradny w życiu; w miłości również szczęścia nie ma, a dzieci jego umierają po kilku miesiącach lub latach.

Przy królu kierowym as pikowy mówi, iż mężczyzna jest wesołym, wielkim gadułą, plotkarzem i psotnikiem, lubiącym płatać figle swoim znajomym, a zwłaszcza paniom, lubi opowiadać anegdotki, których zapas ma niewyczerpany; typ bardzo pożądany w towarzystwie z powodu swego wesołego usposobienia; ogólnie-niepoważny, ale bardzo miły i towarzyski; ogromnie lubi ładne kobiety i pali się do nich. W miłości niestały, w małżeństwie-zawalidroga.

Król kierowy gdyby się znalazł w towarzystwie trzech innych królów oznacza to gniew, kłótnie, nieporozumienia lub proces sądowy. Jak się te sprawy zakończą, źle czy dobrze, określą karty pikowe przy pomocy waleta pikowego, leżące po prawej stronie króla kierowego.

Król kierowy w towarzystwie trzech lub czterech dam-oznacza plotki i obmowy pana.

Stan cywilny mężczyzny, reprezentowanego przez króla kierowego, określamy w sposób następujący:

Przy królu kierowym dama kierowa oznacza, że ów mężczyzna jest żonaty. To samo określa-poza swym zwykłym znaczeniem-również każda ósemka, jeżeli znajdzie się przy królu kierowym.

Król kierowy w towarzystwie jakiejkolwiek siódemki-poza określeniem wieku-oznacza jeszcze i to, iż jest kawalerem.

A jeżeli król kierowy znajdzie się w towarzystwie jakiejkolwiek dziewiątki-poza określeniem fachowości-oznacza to, iż jest wdowcem.

Co się tyczy fachowości i zawodu mężczyzny, reprezentowanego przez króla kierowego, określają to poza zwykłym znaczeniem-wszystkie dziewiątki, leżące obok króla, w sposób następujący:

Król kierowy w towarzystwie dziewiątki kierowej, oznacza, że mężczyzna jest rzemieślnikiem, mianowicie: krawcem, szewcem, ślusarzem, tokarzem, stolarzem, kowalem i t. p.

Przy królu kierowym dziewiątka karo oznacza, iż mężczyzna ten jest kupcem, handlowcem, urzędnikiem bankowym, agentem, emerytem i t. p.

Przy królu kierowym dziewiątka treflowa-oznacza wojskowego, urzędnika państwowego, kolejarza lub lotnika.

Towarzystwo dziewiątki pikowej-określa, że pan ten jest gospodarzem wiejskim, właścicielem majątku, rolnikiem, ogrodnikiem, leśnikiem, gajowym, pracownikiem rolnym i t. p.

 

DAMA KIEROWA

Dama kierowa, jasna blondynka, jest przedstawicielką pani, dla której są stawiane wróżby. Oznacza bardzo solidną kobietę i przy wróżbach stawianych dla pana, tylko dama kierowa zastępuje jego żonę, narzeczoną, siostrę lub kuzynkę.

Zalety i wady charakteru damy określamy w następujący sposób:

Jeżeli znajduje się w towarzystwie siódemki lub ósemki kierowej, oznacza to, że jest kobietą młodą, wesołą i czarująco piękną. Charakter i usposobienie ma pogodne i wesołe, jest dzielną i energiczną; posiada wielki gest i wspaniałomyślność w stosunku do ludzi; odznacza się stanowczością i szybką decyzją, gdy chodzi o ważne rzeczy, w drobiazgach jest zawsze ustępliwa; w samotności nie nudzi się i zawsze potrafi wynaleźć sobie jakieś zajęcie. Lubi muzykę, śpiew, teatr, kino i piękna literaturę. Słowem-natura przebogata.

Przy damie kierowej-siódemka karo określa wiek pani na lat około 30. Charakter zrównoważony i stały w uczuciach, energiczny i stanowczy z odrobiną upartości i despotyzmu, nieustępliwy i zaparcie broniący swoich racji. Lubi teatr, sztuki poważne, literaturę naukową, przeważnie przyrodniczą; w samotnych rozmyślaniach najczęściej zagłębia się we wspomnieniach własnych i samoanalizie.

Przy damie kierowej-siódemka treflowa określa wiek pani na lat 50 i więcej Charakter tej pani jest słaby, bierny, bez odrobiny inicjatywy życiowej, pozbawionej ambicji życiowych i zawiści w stosunku do innych; posiadając wiele fantazji-przeważa jednak we wszystkim rezygnacja; w samotności nie nudzi się wcale; lubi czytać książki, układać pasjanse, odczytywać stare listy i zastanawiać się nad tym, co było i przeszło.

Przy damie kierowej-siódemka pikowa określa wiek pani na lat około 40. Charakter jej bezwzględny i natarczywy, trochę histeryczny i bardzo nierówny; mając bardzo wysokie mniemanie o sobie i czując się kobietą stuprocentową, zamęcza mężczyzn ciągłymi grymasami i pretensjami, że mało zwracają na nią uwagi i nie darzą odpowiednimi względami; lubi ładnie się ubierać i bardzo wiele czasu poświęca swojej osobie. Duma i próżność-to jej główne cechy.

Towarzystwo ósemki karo oznacza, że pani jest ambitna, stanowcza i wyrozumiała; nie zna zazdrości, jest wesoła i lubi przebywać w dużym towarzystwie; kocha teatr i muzykę. W przyszłości czeka ją szczęście, , bogactwo i majątek.

Przy damie kierowej-ósemka treflowa określa, że pani ta jest prędka, wybuchowa, szybko podniecająca się, często gwałtowna i kłótliwa, o byle co lubi się sprzeczać; prowadząc rozmowę nie pozwala nikomu dojść do słowa, nie godząc się na nic, na wszystko ma swój własny punkt widzenia; jest zazdrosna, złośliwa i uparta. Taki charakter tej osoby tłumaczy się tym, że jest ona wątłego zdrowia i często choruje.

Przy damie kierowej-ósemka pikowa-oznacza, że pani ta ma charakter impulsywny, nerwowy, nacechowany wielką dumą, próżnością i despotyzmem; mając w sobie wiele kobiecości, cieszy się dużym powodzeniem u mężczyzn, w towarzystwie których lubi przebywać i bawić się; w miłości niestała i z tego powodu ma wiele przykrości ze strony mężczyzn; jako kochanka, choć grymaśna, jest niezastąpiona, natomiast na żonę-nie nadaje się wcale.

Przy damie kierowej dziewiątka kierowa określa, iż interesująca nas w tej chwili pani jest ujmująca, miła, słodka, sympatyczna i bardzo zmysłowa; lubi i umie elegancko się ubierać; chętnie przebywa w towarzystwie mężczyzn, szukając z nimi przygód i wrażeń; ma wielu wielbicieli i kochanków; kochanków miłości jest niestała, zmienia kochanków jak rękawiczki, o zamążpójściu zaś nie myśli wcale. Słowem-lubi życie i użycie, dużo nowości, ruch i zmiany.

Dziewiątka karo mówi, iż pani ta ma tak wiele zalet, że jest bliska ideału; zrównoważona, zgodna, w stosunku do ludzi życzliwa, pogodna i pełna słodyczy, towarzyska i wesoła w zabawie; lubi muzykę, śpiew i teatr; w miłości i przyjaźni potrafi być wierna.

Leżąca obok dziewiątka treflowa mówi, że pani ta jest zbyt wrażliwa i przeczulona, usposobienie jej i humor zmieniają się, jak kameleon, od pogody i beztroski przechodzi do ponurych refleksji i ostrej samokrytyki, często sama nie wie, czego chce od ludzi i świata; w miłości nie ma szczęścia; mężczyźni, którym się podoba, nie przypadają jej do gustu i dostają kosza, natomiast ci, którzy jej się podobają, nie zwracają na nią uwagi. Do gier i loterii także nie ma szczęścia. Słowem-ciąży nad nią fatum niepowodzenia. Dla tej pani jedynym wyjściem dla znalezienia sobie szczęścia, zdecydować się na męża, człowieka dzielnego, czynnego, energicznego i bardzo przedsiębiorczego, któryby mógł jej dać całkowitą beztroskę.

Przy damie kierowej dziewiątka pikowa, oznacza, iż pani, o której charakterze chcemy się więcej dowiedzieć, jest usposobienia nerwowego, złośnica, zazdrosna, prędka, z byle powodu wypada z równowagi, burzy się, irytuje i sprzecza o najmniejszy drobiazg. Jest skąpa. Pomimo tych ujemnych cech-charakter jej jest w pełni sprawiedliwy, a po wyjściu za mąż i usposobienie stanie się bardziej zrównoważone. Chociaż jest skąpa, lubi jednak biżuterie i elegancko się ubierać, oraz urządzać przejażdżki i niewielkie podróże.

Przy damie kierowej-dziesiątka kierowa mówi, że pani ta jest usposobienia wesołego, ma upodobania artystyczne, dobry gust i lubi elegancko się ubierać, stara się podobać panom, a w wyborze towarzystwa męskiego jest bardzo wybredna, lubi komplementy i pochlebstwa; jest szczera i pełna temperamentu, a mężczyźnie, który jej się podoba, staje się uległą jak baranek, nie na długo jednak, gdyż będąc żądną nowych wrażeń, żyje raczej chwilą, która daje jej zadowolenie i nie lubi zastanawiać się nad tym, co było, ani nad tym co będzie. W latach późniejszych, gdy zapragnie wyjść za mąż i stworzyć domowe ognisko-będzie stałą i wierną żoną, umiejącą dać mężowi pełnię zadowolenia i szczęścia.

Przy damie kierowej dziesiątka karo określa niepospolity charakter pani, głębię uczuć i bardzo wiele życiowego taktu, chętnie lubi otaczać opieką swoich bliźnich i służyć im dobrą radą i pomocą; jest wielką optymistką i z tego powodu jest zawsze wesoła, uśmiechnięta i zadowolona z siebie, wnosząc wszędzie, gdzie się tylko znajdzie, pogodę ducha i szczery humor; posiada usposobienie i charakter samodzielny, niezależny i jeżeli nie wyjdzie bogato za mąż, w wieku późniejszym potrafi sama dać sobie radę, zdobyć majątek i zapewnić beztroskie życie.

Przy damie kierowej dziesiątka treflowa określa stanowczy i uparty charakter pani, chcącej zawsze postawić na swoim, choćby nie miała racji, przez co często doprowadza do sprzeczek i kłótni, lubi opowiadać swoim znajomym jedne i te same wydarzenia z własnych drobiazgowych przeżyć z najdrobniejszymi szczegółami, zanudzając niemiłosiernie słuchaczy, posiadając dużą dozę zarozumiałości, wydaje się jej, iż jest bardzo roztropna i mądra i o wiele wyżej się ceni od całego swojego otoczenia. Pomimo tych niezbyt chlubnych cech jest jednak wesołą, towarzyską i usłużną.

Przy damie kierowej dziesiątka pikowa oznacza bardzo energiczny, żywy i ruchliwy temperament pani; interesuje się sportem i różnymi dziedzinami życia społecznego; lubi podróżować i dużo czytać, zwłaszcza literaturę opisującą podróże, posiada charakter samodzielny, stanowczy i zmysł organizacyjny, a w postanowieniach swoich zdecydowanie, energicznie i wytrwale dąży do celu. Wytrwałą praca sama sobie zdobędzie majątek, który da jej niezależność i szczęście. Jej energia i imperatywny charakter będzie oddziaływał na mężczyzn onieśmielająco i trzymał ich w pewnym dystansie od siebie z pełnym uznaniem i uwielbieniem, nie będą mieli jednak odwagi głośno jej tego powiedzieć.

Przy damie kierowej-as kierowy mówi, że pani ma bardzo wiele cennych zalet- jest pogodna, zrównoważona, zawsze optymistycznie usposobiona i lubi zajmować się gospodarstwem i domowymi sprawami, jest bardzo towarzyska i ma wiele życzliwości dla ludzi, przez co jest otoczona gromadą przyjaciół, którzy ją trochę zamęczają, gdyż będąc z usposobienia domatorką, najprzyjemniej czas spędza w domu, czytając książki i słuchając muzyki. Gdy wyjdzie za mąż da mężowi stuprocentowe szczęście.

Przy damie kierowej-as karo oznacza, iż pani z sposobienia i charakteru jest człowiekiem interesu; posiada dużą energię, stanowczość, wytrwałość i ciągłą chęć zdobycia majątku, wobec czego stale szuka nowych znajomych, dużo koresponduje, bardzo chętnie załatwia cudze sprawy, a zwłaszcza pieniężne; jest bardzo towarzyska, miła i uprzejma i posiada dużą dozę dyplomacji; słowem-jest to typ kobiety, która wszystkiego w życiu chce doświadczyć sama i zdobyć majątek, niezależność materialną i szczęście własnymi siłami.

Przy damie kierowej-as treflowy określa słaby, chwiejny i niezdecydowany charakter pani, jest nabożna, cicha, małomówna, niczego niewymagająca ani od siebie, ani od ludzi; ma skłonności do rozmyślania nad życiowymi sprawami i do zbytniego analizowania siebie i innych; poza tymi cechami charakteru-jest to typ kobiety choć słabej zdrowiem, ale bardzo pracowitej, lubiącej szyć i haftować. Małżeństwo nie da jej szczęścia.

Przy damie kierowej-as pikowy określa wesoły, beztroski, pełen radości i życia charakter; lubi zmiany i nowości, pędząc ciągle myślą naprzód i szukając coraz nowszych wrażeń; jest zmienna w uczuciach, a niestałość usposobienia sprawia, że ci, na których przyjaźni wczoraj bardzo jej zależało, dziś stają się zupełnie obojętni; lubi korespondować i prowadzić intrygi między znajomymi, interesuje się każdym szczegółem ich życia; często zmienia przyjaciół, mężczyzn.

Gdyby przy damie kierowej znalazły się pozostałe trzy królowe-karo, treflowa i pikowa-wróży to kłopoty, plotki i obmowy osoby, którą reprezentuje dama kierowa.

Przy damie kierowej znajdujący się obok król kierowy wróży w niedługim czasie szczęśliwe małżeństwo osoby reprezentowanej przez tę damę.

Te karty, leżące obok siebie, również oznaczają zgodę pokłóconych małżonków, narzeczonych lub kochanków.

A jeżeli przy damie kierowej znajdą się trzej lub czterej królowie-wróży to zatarg miedzy wielbicielami pani, zatarg, w którym może dotkliwie ucierpieć droga sercu pani osoba.

Jeżeli dama kierowa znajdzie się w towarzystwie waletów-wróży to wesołą zabawę w gronie młodych ludzi.

 

WALET KIEROWY

Walet kierowy reprezentuje chłopca lub młodego mężczyznę, jasnego blondyna-w rodzaju pazia-i jest on wyrazicielem myśli, zamiarów, usposobienia i uczuć królowej i króla kierowego, zależnie od tego, przy której z tych kart znajdzie się bliżej; następnie wszystkie inne karty, otaczające waleta kierowego, określają szczegółowo zalety, wady, myśli i zamiary osoby reprezentowanej przez króla lub damę kierową. Przy pomocy waleta kierowego określamy wróżby w sposób następujący:

Jeżeli walet kierowy znajdzie się w otoczeniu kart kierowych- oznacza to, iż osoba którą reprezentują król lub dama kier, posiada charakter dobry, łagodny, jest miłą i sympatyczną, ma dążenia wzniosłe, zamiłowanie do prac artystycznych i muzyki, obowiązkowa i wymagająca; posiada wybitne zalety samodzielności i w przyszłości zrobi karierę, zdobywając niezależność materialną i szczęście.

Jeżeli znajdzie się walet kierowy w otoczeniu kart karowych-określa to charakter osoby reprezentowanej przez króla lub damę kier, w sposób pod każdy względem niepochlebny; osoba ta jest mało życzliwa, bardzo interesowna, za uczynioną przysługę lub grzeczność wymaga sowitej wdzięczności, jest w najwyższym stopniu egoistą i samolubem, często jest to osoba zazdrosna, jednak tę wadę potrafi dobrze ukrywać i trudno jest ten objaw u niej zauważyć.

Walet kierowy w otoczeniu kart treflowych określa charakter osób, reprezentowanych przez króla lub damę kier, w ten sposób, iż są one fałszywe, zazdrosne, złośliwe i mściwe; nie dbają o opinię ludzką, myślą tylko o sobie.

Walet kierowy w otoczeniu kart pikowych określa charakter osób tak samo, jak i w otoczeniu kart treflowych, to jest, że są złośliwe, zazdrosne, mściwe i t. d., Słowem-zalety siedmiu grzechów głównych.

Walet kierowy w otoczeniu damy kierowej, karo, treflowej i pikowej, wróży to, iż osoba, stawiająca sobie kart, będzie narażona na plotki, z powodu których spotka ją dużo przykrości i o ze strony kobiet.

Walet kierowy w otoczeniu pozostałych trzech waletów, wróży wesołą zabawę lub pijaństwo w towarzystwie męskim.

Walet kierowy w otoczeniu dwóch, trzech lub czterech królów-oznacza to troskę protektorów i opiekunów nad losem i szczęściem młodzieńca, którego przedstawicielem jest walet kierowy.

 

DZIESIĄTKA KIEROWA

Dziesiątka kierowa oznacza sprawy małżeńskie-wesele, szczęście małżeńskie, długie lata szczęśliwego pożycia małżeńskiego…

Przy dziesiątce kierowej znajdujący się obok as kierowy wróży stałą pomyślność w domu, dobre zdrowie całej rodziny, wierną miłość, radość, szczęście i beztroskie życie.

Przy dziesiątce kierowej as karo zapowiada stopniowo zwiększające się powodzenie, które zapewni nie tylko zdobycie dostatniego utrzymania, lecz także osiągnięcie wysokiego stanowiska w połączeniu z wielkimi wpływami i godnościami.

 

Przy dziesiątce kierowej-as treflowy wróży kłopoty, zmartwienia, a także proces sądowy o rozwód małżeński, alimenty i t. p.

Przy dziesiątce kierowej-as pikowy wróży zapoznanie miłej i sympatycznej osoby przez korespondencję i dużą możliwość zawarcia z nią związku małżeńskiego. Będzie to bardzo dobrana i bardzo szczęśliwa para kochanków. As ten również zapowiada otrzymanie listu, zawiadomienia i t. p.

Przy dziesiątce kierowej-dziesiątka karo wróży duże powodzenie i szybkie dojście do majątku przez wygranie na loterii, dziedzictwo lub przeprowadzenie bardzo korzystnie spraw handlowych, przemysłowych i t. p.

Przy dziesiątce kierowej-dziesiątka treflowa zapowiada nieuniknione niesnaski domowe, sprzeczki, kłopoty i zmartwienia.

Przy dziesiątce kierowej-dziesiątka pikowa zapowiada większą podróż w czasie której poznamy młodą i sympatyczną osobę, płci odmiennej, zaprzyjaźnimy się z nią, i resztę podróży odbędziemy już w jej towarzystwie; znajomość ta stanie się już nierozerwalna i w konsekwencji zakończy się związkiem małżeńskim, który do końca życia da szczęście i zadowolenie.

Przy dziesiątce kierowej-dziewiątka kierowa wróży płomienną miłość ze stuprocentową wzajemnością; miłości tej stanie jednak na przeszkodzie najbliższa rodzina i będzie starała się nie dopuścić do ślubu, wskutek czego mogą nastąpić powikłania życiowe u obojga kochanków, ale wobec urodzenia się nieślubnego dziecka, przeszkody te ustąpią i rozpocznie się ich wspólne życie, pełne szczęścia i radości.

Przy dziesiątce kierowej-dziewiątka karo zapowiada zmianę warunków życiowych na lepsze przez awans lub otrzymanie lepiej płatnej posady.

Przy dziesiątce kierowej-dziewiątka treflowa wróży zawód w miłości, wielkie przeszkody i kłopoty przedślubne, albo zerwanie narzeczeństwa, lub zdradę małżeńską.

Przy dziesiątce kierowej-dziewiątka pikowa zapowiada otrzymanie zaproszenia na przyjazd na wieś w gościnę lub na wesele, gdzie poznamy miłą i sympatyczną osobę, z którą potem połączymy się węzłem małżeńskim.

Przy dziesiątce kierowej-ósemka kierowa wróży najpomyślniejsze wydarzenia pod każdym względem, a przede wszystkim powodzenie w sprawach miłosnych i sercowych w ogóle-oświadczyny będą przyjęte, wesele nie napotka przeszkód i odbędzie się pomyślnie i szczęśliwie.

Przy dziesiątce kierowej-ósemka karo oznacza spełnienie dawno upragnionych marzeń, jak ożenek lub wyjście za mąż, albo zdobycie niezależności materialnej.

Przy dziesiątce kierowej-ósemka treflowa wróży nieporozumienia w małżeństwie lub między kochankami; mogą być również spory o alimenty.

Przy dziesiątce kierowej-ósemka pikowa zapowiada spotkanie na spacerze lub w podróży z miłą i sympatyczną osobą płci odmiennej, którą już od dawna kochaliśmy; teraz może nastąpić wyznanie odpłacone wzajemnością.

Przy dziesiątce kierowej-siódemka kierowa wróży wielkie szczęście w miłości i zapowiada urodziny dziecka u osoby stawiającej sobie wróżby, lub u jej najbliższej rodziny.

Przy dziesiątce kierowej-siódemka karo oznacza kłopoty pieniężne z powodu niedawno zawartego małżeństwa, lub w związku z narzeczeństwem i sprawami przedślubnymi.

Przy dziesiątce kierowej-siódemka treflowa wróży niepowodzenie w sprawach miłosnych i zamiarach matrymonialnych; zerwanie narzeczeństwa lub odłożenie terminu ślubu na czas nieokreślony.

Przy dziesiątce kierowej-siódemka pikowa zapowiada przeszkody w sprawach miłosnych, zawód w małżeństwie, plotki na temat zdrady...

 

DZIEWIĄTKA KIEROWA

Dziewiątka kierowa oznaczająca tajemniczość i skrytość w zamiarach małżeńskich u osób płci obojga, miłość zmysłową, zawarte w tajemnicy zaręczyny-dadzą się rozwikłać w sposób następujący:

Jeżeli przy dziewiątce kierowej znajdzie się obok As kierowy-wróży to gorącą miłość do osoby nie stanu wolnego, jednak wierność dochowywana przez długie lata może dać spełnienie marzeń. Te same okoliczności mogą spowodować zerwanie narzeczeństwa i zawarcie związku małżeńskiego z inną osobą.

Jeżeli przy dziewiątce kierowej znajdzie się obok As karo-zapowiada to, iż osoba bogata z okazji naszych imienin lub urodzin, dla pozyskania względów, osobiście lub przez posłańca obdarzy nas cennym podarkiem.

Obie te karty razem również określają fakt, że interes i pieniądz łączy ludzi, a nie miłość, którą udają i nawzajem się oszukują.

Przy dziewiątce kierowej, znajdujący się obok As treflowy wróży ochłodzenie się stosunków z ukochaną osobą, z którą przeżyło się wiele miłych chwil; jeżeli nie będziemy próbowali temu przeciwdziałać, wywoła to chorobę i zakończy się śmiercią jednej ze stron.

Przy dziewiątce kierowej-As pikowy zapowiada list z wyznaniem miłości-ale anonimowy, lecz z treści i sposobu wyrażania myśli można się łatwo domyślić od kogo on pochodzi.

Przy dziewiątce kierowej znajdująca się obok dziesiątka kierowa wróży przypadkowe wyjawienie gorącej, tajonej miłości, między słabo znającymi się młodymi ludźmi; miłości tej będzie przeciwna jedna z rodzin; później jednak przeszkody te ustąpią, odbędzie się wesele i rozpoczną życie pełne radości i szczęścia.

Przy dziewiątce kierowej-dziesiątka karo wróży szczęśliwy ożenek i otrzymanie dużego posagu w pieniądzach i dobrach, a dla kobiety-bogate wyjście za mąż lub podobne korzyści i zyski materialne.

Przy dziewiątce kierowej-dziesiątka treflowa zapowiada rozczarowania, zawody, kłótnie i przykrości, a także jakiś poważniejszy wypadek w domu, również nienawiść do osoby, którą do niedawna się bardzo lubiło lub nawet kochało.

Przy dziewiątce kierowej-dziesiątka pikowa wróży podróż poślubną lub wyjazd do obcego miasta, aby wziąć ślub, albo na uroczystości ślubne. Obie te karty razem wróżą również ucieczkę kobiety z domu z powodu braku zgody na ślub z ukochanym.

Przy dziewiątce kierowej obok dziewiątka karo zapowiada w niedługim czasie szczęśliwe spełnienie marzeń i upragnionych zamiarów; mogą to być zaręczyny lub dzień ślubu, otrzymanie wysokiego stanowiska, zaszczytna nominacja, ogólnie korzystne wydarzenia.

Przy dziewiątce kierowej obok dziewiątka treflowa wróży niepomyślność w sprawach sercowych i zawody miłosne, wielkie przeszkody przedślubne, zerwanie narzeczeństwa lub zdradę małżeńską.

Przy dziewiątce kierowej-dziewiątka pikowa zapowiada małą podróż lub niedalekie przemieszczenie się w sprawach sercowych, albo dla załatwienia formalności przedślubnych.

Przy dziewiątce kierowej-ósemka kierowa wróży najpomyślniejsze wydarzenia i powodzenie w sprawach sercowych i zapowiada mające się odbyć wesele.

Przy dziewiątce kierowej-ósemka karo oznacza zapowiedź spełnienia dawno upragnionych marzeń, lub ożenek, bogate zamążpójście, albo niespodziewane zdobycie należności materialnej.

Przy dziewiątce kierowej-ósemka treflowa zapowiada nieporozumienia, sprzeczki i kłótnie z osobą z którą łączą bardzo bliskie i zażyłe stosunki miłosne, albo spór o alimenty.

Przy dziewiątce kierowej-ósemka pikowa wróży poznanie miłej i sympatycznej osoby płci odmiennej, z którą bardzo miło spędzimy wieczór.

Przy dziewiątce kierowej-siódemka kierowa= przy dziesiątce kierowej-dziewiątka kierowa.

Przy dziewiątce kierowej leżąca obok siódemka karo wróży daleko posunięty romans z narzeczoną i w związku z tym duży wydatek pieniędzy. Dla kobiety te same karty wróżą zawód miłosny-z powodu swej lekkomyślności i uległości- i zerwanie z narzeczonym.

Przy dziewiątce kierowej siódemka treflowa wróży bezgraniczną radość z okazji otrzymania wiadomości o wzajemności uczuć sercowych dawno ukochanej osoby. Te same karty również wróżą przyjazd drogiej nam osoby, której nie widzieliśmy od lat.

Przy dziewiątce kierowej-siódemka pikowa wróży chwilowe niepowodzenie w zalotach i staraniach o względy osoby, która nam się bardzo podoba i pragniemy nawiązać z nią serdeczne stosunki. ÓSEMKA KIEROWA

Ósemka kierowa jest zwiastunką najszczęśliwszych i pomyślnych wydarzeń pod każdym względem, przepowiada bowiem tylko radość i serdeczne wesele. Wróżby tej karty w połączeniu z innymi określa się następująco:

Przy ósemce kierowej-As kierowy wróży dla osoby stawiającej sobie karty stałą pomyślność, dobre zdrowie, radość, szczęście i beztroskie długie życie.

Przy ósemce kierowej-As karo zapowiada powodzenie w sprawach materialnych, które zapewni dostatnie utrzymanie i da możność osiągnięcia wysokiego stanowiska z wielkimi godnościami i wpływami.

Przy ósemce-As treflowy zapowiada chwilowe kłopoty, zmartwienia, proces sądowy o rozwód lub alimenty, które zakończą się jednak pomyślnie i dadzą obopólną zgodę.

Przy ósemce kierowej-As pikowy wróży otrzymanie anonimu z wszelkiego rodzaju zarzutami niewierności i zdrady, braku serca i szlachetnych uczuć. Łatwo można będzie się domyślić, że pochodzi on od rozgoryczonej czymś ukochanej osoby z którą mamy się niebawem zobaczyć. Oczywiście złudy znikną i nastąpią chwile radości i szczęścia.

Przy ósemce kierowej-dziesiątka kierowa zapowiada gody weselne osoby, stawiającej sobie wróżby , lub będzie ona zaproszona na wesele, albo uroczystość rodzinną kogoś z bliskich krewnych.

Przy ósemce kierowej-dziesiątka karo wróży duże szczęście, zdobycie majątku.

Przy ósemce kierowej-dziesiątka treflowa ostrzega o możliwości nieporozumienia i sprzeczce z najbliższą naszemu sercu osobą, z mało znaczących powodów, dlatego tylko, ażeby postawić na swoim. Wobec takiej wróżby, w ciągu doby należy zachować powściągliwość w dyskusjach.

Przy ósemce kierowej-dziesiątka pikowa wróży dalszą podróż, w czasie której doznamy moc miłych niespodzianek, wesołych przygód i wiele nadzwyczajnych wrażeń.

Przy ósemce kierowej-dziewiątka kierowa= przy dziewiątce kierowej-ósemka kierowa.

Przy ósemce kierowej-dziewiątka karo= dziewiątka karo-ósemka kierowa.

Przy ósemce kierowej-dziewiątka treflowa wróży przeszkody w urządzeniu zabawy, pójścia do teatru, nieudanie się wycieczki w gronie miłych przyjaciół.

Przy ósemce kierowej-dziewiątka pikowa wróży przyjazd z wizytą drogiej nam osoby, dawno niewidzianej, oraz spełnienie w niedługim czasie upragnionych marzeń.

Przy ósemce kierowej-ósemka karo wróży zmianę posady na lepszą, lub awans. Dotyczy to osoby stawiającej sobie karty lub osoby o którą pytamy.

Przy ósemce kierowej-ósemka treflowa wróży lekka chorobę, zły humor gniew z powodu nieudanych planów i zamiarów: ten stan niedyspozycji będzie trwał krótko i ustąpi właściwej równowadze duchowej, pełnej szczęścia i radości życia.

Przy ósemce kierowej-ósemka pikowa zapowiada małą wycieczkę i spełnienie wielu radosnych nadziei, marzeń i najszczerszych życzeń.

Przy ósemce kierowej-siódemka kierowa wróży narodziny dziecka-dziewczynki.

Przy ósemce kierowej-siódemka karo wróży bardzo pomyślne wydarzenia i poznanie osoby, która w naszym późniejszym życiu odegra ważną rolę.

Przy ósemce kierowej-siódemka treflowa zapowiada szereg mało znaczących nieporozumień i niepowodzeń w sprawach sercowych, głównie z powodu intryg postronnych osób, jednak wszystko wkrótce się wyjaśni.

Przy ósemce kierowej-siódemka pikowa wróży przeszkody w sprawach miłosnych, stawianych parze kochanków przez rodzinę; jednak te niepowodzenia i zawody, wkrótce miną.

Trzy karty kierowe razem: ósemka, dziewiątka i dziesiątka-wróżą mające się odbyć wesele.

 

SIÓDEMKA KIEROWA

Siódemka kierowa oznacza serdeczną miłość i przepowiada urodziny, potomstwo, chrzciny. Wróżby tej karty w połączeniu z innymi określamy następująco:

Siódemka kierowa-As kierowy określa szczęście domowe małżonków, płynące w miłości i zgodzie i zapowiada narodziny dziecka.

Siódemka kierowa-As karo wróży, iż osoba stawiająca sobie karty, jest przez kogoś skrycie kochana i w krótkim czasie zostanie przez nią obdarowana cennym podarkiem.

Siódemka kierowa-As treflowy zapowiada kłopoty i zmartwienia z powodu choroby żony, narzeczonej, męża, matki, ojca lub dziecka.

Siódemka kierowa-As pikowy wróży otrzymanie listu z zaproszeniem na wesele lub chrzciny, albo inną uroczystość rodzinną.

Siódemka kierowa-dziesiątka kierowa wróży poznanie osoby płci przeciwnej, która nam się spodoba i i odegra w naszym późniejszym życiu dominującą rolę, dając szczęście i zadowolenie.

Siódemka kierowa-dziesiątka karo zapowiada osobie stawiającej sobie karty, że w przyszłości będzie bardzo bogatą, osiągając niezależność materialną i majątek przez wyjście za mąż lub ożenek.

Siódemka kierowa-dziesiątka treflowa wróży szereg trosk i kłopotów rodzinnych z powodu chwilowych nieporozumień i niezgody, które jednak wkrótce miną.

Siódemka kierowa-dziesiątka pikowa wróży dalszą podróż w celu odwiedzenia rodziny, dla przyjemności lub odpoczynku; podróż ta da wiele miłych wrażeń i przeżyć, które na długo pozostaną w pamięci.

Siódemka kierowa-dziewiątka kierowa= dziesiątka kierowa- dziewiątka kierowa.

Siódemka kierowa-dziewiątka karo wróży polepszenie warunków materialnych i życiowych; może to być wyjście za mąż lub ożenek, otrzymanie lepiej płatnej posady lub awans.

Siódemka kierowa-dziewiątka treflowa= dziesiątka kierowa-dziewiątka treflowa.

Siódemka kierowa-dziewiątka pikowa wróży miłość bez wzajemności, która wywołuje zazdrość dochodzącą często bo rozpaczy i łez.

Siódemka kierowa-ósemka kierowa zapowiada szczęśliwe narodziny dziecka-chłopczyka.

Siódemka kierowa-ósemka karo wróży pomyślność w sprawach sercowych i przeszkody, które dotychczas napotykaliśmy ustąpią, rozpocznie się urzeczywistnianie upragnionych marzeń i budowa podwalin przyszłego szczęścia.

Siódemka kierowa-ósemka treflowa zapowiada krótkotrwałą chorobę w domu z powodu urodzin dziecka lub wielkiej rozpaczy wywołanej zawodem miłosnym.

Siódemka kierowa-ósemka pikowa wróży przyjazd lub spotkanie się z ukochaną osobą.

Siódemka kier-siódemka karo zapowiada odmianę wszelkiego rodzaju spraw i interesów na lepsze, a zwłaszcza sprawom sercowym wróży zupełne powodzenie, oraz szczęście w grze i hazardzie.

Siódemka kierowa - siódemka treflowa wróży zmartwienia i kłopoty z powodu choroby dziecka, lub nieporozumienia rodzinne, wynikłe z powodu zawodu miłosnego.

Siódemka kierowa-siódemka pikowa wróży niepowodzenia w sprawach sercowych, zerwanie narzeczeństwa, przeszkody przedślubne…

SIÓDEMKI: gdyby siódemka kierowa znalazła się pomiędzy siódemką treflową i pikową-wróży to rozpacz i łzy z powodu śmierci dziecka

 

II. KARO

AS KARO

As karo oznacza szczęście, pieniądze, listy wartościowe… Wróżby w spotkaniu się tego asa z innymi kartami określamy następująco:

As karo-As kier wróży szczęście i pomyślność w domu, zdobycie majątku przez wygranie na loterii lub otrzymanie spadku.

As karo-As treflowy wróży nadejście wiadomości o śmierci krewnego i otrzymanie po nim spadku.

As karo-As pikowy zapowiada otrzymanie lepszej posady, wejście do spółki lub dzierżawę poważniejszego interesu handlowego, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa.

As karo-dziesiątka kierowa wróży spełnienie dawno upragnionych marzeń i szczęśliwe małżeństwo z zamożną ukochaną osobą.

As karo-dziesiątka karo wróży pomyślny obrót spraw materialnych, wyższy awans na posadzie z dużą pensją lub otrzymanie dodatkowej pracy z poważnym wynagrodzeniem.

As karo-dziesiątka trefl wróży pewne wygranie na loterii i to większej kwoty; gdyby jednak osoba dla której taka wróżba wypadnie na loterii nie grała-może z pełnym zaufaniem w swoje szczęście nabyć los loteryjny, no i wygrać, bo trzeba pamiętać, że tylko ten wygrywa, kto gra.

As karo-dziesiątka pikowa oznacza powodzenie w zamierzonych interesach i przedsięwzięciach, nie należy

jednak swych planów i zamiarów odkładać na dłuższy czas, lecz wziąć się do nich natychmiast, bo czas powodzenia zwykle szybko mija, poczym następują przeszkody, trudności czyli t. zw. Okresy nieaktualności.

As karo-dziewiątka kierowa zapowiada, że z okazji naszych imienin lub innej okoliczności rodzinnej, będziemy obdarowani cennym podarkiem przez bogatą osobę, która nas adoruje i stara się pozyskać nasze względy i miłość.

As karo-dziewiątka karo wróży szczęście i pomyślność w różnego rodzaju sprawach i zamiarach.

As karo-dziewiątka treflowa wróży straty i niepomyślność w sprawach, jakie zamierzamy w najbliższych dniach przeprowadzić. Wskazane wstrzymanie się na kilka dni od rozpoczynania wszelkich interesów.

As karo-dziewiątka pikowa wróży wyjazd w sprawach pieniężnych w interesie własnym lub z czyjegoś polecenia.

As karo-ósemka kierowa zapowiada powodzenie i korzyści pieniężne, oraz szybkie osiągnięcie i urzeczywistnienie celu, który od dłuższego czasu był tylko w marzeniach.

As karo-ósemka karo wróży szczęście i powodzenie w sprawach pieniężnych, pieniężnych przeprowadzaniu transakcji majątkowych, handlowych, grach wszelkiego rodzaju.

As karo-ósemka treflowa wróży lekką chorobę, gniew i zły humor z powodu niepowodzenia i strat pieniężnych.

As karo-ósemka pikowa wróży spotkanie się z wpływową i możną osobą, z którą będą poruszone i omówione sprawy, mogące w przyszłości rozszerzyć horyzonty naszego działania i wpływów.

As karo-siódemka kierowa zapowiada duże zyski w handlu, a także powodzenie w sprawach sercowych pieniężnych zamożną osobą.

As karo-siódemka karo wróży zmianę powodzenia w sprawach handlowych i pieniężnych. Jaka to ma być zmiana-zła czy dobra-określi następna karta, leżąca obok siódemki karo po prawej stronie.

As karo-siódemka trefl wróży zawód oczekiwanych korzyści i obietnic, niepowodzenie w grze, oraz ogólne niezadowolenie z powodu kłopotliwych przeżyć.

As karo-siódemka pik wróży niekorzystny obrót we wszelkiego rodzaju sprawach i interesach.

 

KRÓL KARO

Król karo oznacza bogacza, człowieka zamożnego, ciemnego blondyna, mającego duże wpływy i znaczenie w społeczeństwie, albo urzędnika na wysokim stanowisku. Cechy jego charakteru określają karty leżące obok, w sposób następujący:

Król karo-siódemka lub ósemka kier oznacza, że jest to mężczyzna młody i przystojny. Jest on wrażliwy, marzycielski, wspaniałomyślny; ma dążenia wzniosłe, zamiłowanie do prac naukowych, serce współczujące; ma również skłonność do swobodnych romansów, z powodu których spotykają go częste rozczarowania i zawody.

Król karo-siódemka karo oznacza że pan ów ma lat trzydzieści i czeka go w przyszłości dużo szczęścia i majątek.

Król karo-siódemka pik oznacza, że mężczyzna ten ma lat około 40.

Król karo-siódemka trefl określa to wiek pana na lat 50 lub więcej.

Król karo-ósemka karo wróży to, że interesujący nas mężczyzna, ma charakter szlachetny, jest wyrozumiały, hojny, ma wrodzone zdolności artystyczne i chęć podobania się paniom.

Król karo-ósemka pik oznacza to, iż jest to lekkoduch, człowiek próżny, stale niesłowny, nie punktualny; na narzeczonego, kochanka, a tym bardziej na męża nie nadaje się wcale.

Król karo-ósemka trefl oznacza to, iż mężczyzna ma charakter szybko podniecający się, kłótliwy, zgorzkniały, o byle co lubi się sprzeczać; jest słabego zdrowia i bardzo często choruje.

Król karo-dziewiątka trefl oznacza, iż mężczyzna jest wielkim gadułą, lubi wszystko krytykować, z niczego nie jest zadowolony; w towarzystwie naprzykrzający się i nudny.

Król karo-dziewiątka karo określa dobry charakter mężczyzny; przez swoją pracowitość w przyszłości umiejętnie zabezpieczy sobie i rodzinie przyszłość, a zdobywszy byt niezależny, stanie się dobroczyńcą i wspaniałomyślnym.

Król karo-dziesiątka kier oznacza, iż mężczyzna posiada charakter wesoły, ce****e go zmysłowość, wyrozumiałość, miłosierdzie i dobroć oraz chęć podobania się paniom. Jako dobry małżonek zapewni szczęście małżonce rodzinie.

Król karo – dziewiątka pikowa – mężczyzna prędki, zazdrosny, nerwowy wielki złośnik, ale sprawiedliwy.

Król karo – dziesiątka karo – mężczyzna ten ma bardzo dobry charakter, bogaty, niezależny, dobroduszny. Wesoły, miły, rozrywany przez panie, na męża się nie nadaje, jest dobrym kochankiem na krótki czas.

 

Gdyby przy królu Karo stanęły inne karty oznaczają to samo co przy królu kierowym.

 

DAMA KARO

Dama karo jest przedstawicielką zamożnej pani lub bogatej wdowy, jasnej blondynki; może być ona również narzeczoną, kochanką lub żoną osoby, której przedstawicielem jest król karo. Cechy jej charakteru określi towarzystwo różnych kart w sposób następujący:

Dama karo-siódemka lub ósemka kier oznacza to młodą, piękną, miłą i sympatyczną osobę. Jest wrażliwa i sentymentalna, marzycielska, wspaniałomyślna; ma dążenia wzniosłe, zamiłowanie do muzyki i prac artystycznych, lubi dużo czytać.

Dama karo-siódemka karo wyznacza wiek pani na lat 30.

Dama karo-siódemka pik- wiek około 40 lat.

Dama karo-siódemka trefl-wiek lat 50 i więcej.

Dama karo-ósemka karo-pani ma charakter szlachetny, jest wyrozumiała, miłosierna, ma wrodzone zdolności artystyczne, lubi muzykę, bardzo towarzyska i ujmująca, przez co imponuje i podoba się panom. W przyszłości czeka ją szczęście, bogactwo i majątek.

Dama karo-ósemka pik-osoba lekkomyślna, z niczego sobie nic nie robi, a że jest bardzo miła, ma z tego powodu dużo wielbicieli, w towarzystwie których lubi często przebywać i bawić się. Dużo każdemu obieca, ale prędko o nich zapomina, z czego ma dużo nieprzyjemności. Niesłowna, . Jako kochanka, choć grymaśna i wymagająca, jest niezastąpiona, natomiast na żonę nie nadaje się wcale.

Dama karo-ósemka trefl-pani ma charakter wybuchowy, gwałtowny i kłótliwy, o byle co lubi się sprzeczać, jest złośliwa, uparta i zazdrosna; osoba słabego zdrowia.

Dama karo-dziewiątka karo-pani o dobrym charakterze, pracowita, oszczędna, lubiąca towarzystwo ludzi statecznych i poważnych , ma zamiłowanie do muzyki i literatury.

Dama karo-dziesiątka kier-pani wesoła, stara się podobać panom, ma dobry gust i lubi się elegancko ubierać, lubi komplementy, kochliwa, każdy mężczyzna to dla niej potencjalny partner. Pomimo to jest dobra, wyrozumiała i wspaniałomyślna, jako mężatka zapewni mężowi szczęście.

Dama karo-dziewiątka pik- pani nerwowa, złośnica, zazdrosna, prędka, z byle powodu się irytuje i wszczyna sprzeczkę. Po wyjściu za mąż stanie się bardziej zrównoważona.

Dama karo-król karo-wróży to zapowiedź, iż mąż z żoną, którzy się gniewają , i od dłuższego czasu z sobą nie żyją-pogodzą się i rozpoczną życie wspólne na nowo. Albo jest to zapowiedź upragnionej zgody między narzeczonymi, którzy z błahej przyczyny poróżnili się; wróżba wesela dla tych narzeczonych.

Gdyby przy damie karo stanęły inne karty oznaczają to samo co przy damie kier.

 

WALET KARO

Walet karo oznacza młodzieńca do lat 23,ciemnego blondyna i pomaga nam określić charakter osób, których przedstawicielami są król i dama karo.

Co do kart otaczających tego waleta to oznaczają one to samo co przy walecie kier.

 

 

DZIESIĄTKA KARO

Dziesiątka karo oznacza pieniądze i majątek, jeżeli znajdzie się w otoczeniu kart kierowych-wróży stawiającemu sobie karty szczęście w życiu, powodzenie w każdej sprawie, zdobycie w przyszłości majątku.

Jeżeli dziesiątka karo znajdzie się w towarzystwie kart treflowych i pikowych-wróży to niepowodzenia w sprawach pieniężnych, lub nieprzewidziane wydatki i straty.

Dziesiątka karo-dama kier lub karo-korzyści i powodzenie dla osoby stawiającej sobie wróżbę, jeżeli jest to młody mężczyzna, wróży to szansę na szczęśliwy ożenek z bogatą dziewczyną.

Jeżeli starszy mężczyzna-wróży to, że po serii imprez w towarzystwie kobiet znajdzie się w dużych kłopotach finansowych. Dla pani te dwie damy wróżą tylko pomyślność.

Dziesiątka karo w towarzystwie królów oznacza, że osoba dla której są stawiane karty, wkrótce otrzyma wiadomość, że czeka ją awans.

Dziesiątka karo-dziesiątka pik—daleka podróż w sprawach majątkowych lub pieniężnych.

Dziesiątka karo-dziesiątka kier—wróży bogate i szczęśliwe małżeństwo lub zapowiedź szczęścia.

 

DZIEWIĄTKA KARO

Dziewiątka karo, karta honorowa i szczęścia-jest symbolem zasługi i tytułów, zaszczytów, nagród i odznaczeń(orderów). Towarzystwo innych kart wróży wydarzenia następujące:

Dziewiątka karo-As kier zapowiada nowe drogi życiowe, zmianę zawodu lub posady, albo budowę nowego domu, założenie nowej firmy.

Dziewiątka karo-As karo—szczęście i pomyślność we wszelkiego rodzaju sprawach.

Dziewiątka karo-As trefl—utrata posady, bankructwo, zajęcie przez komornika. Również te dwie karty razem wróżą stopniowe pogarszanie się interesów i coraz większą nędzę.

Dziewiątka karo-As pik—otrzymanie wkrótce listu(miłosnego, od krewnych lub znajomych lub zawiadomienie w interesach), będzie zawierał wiadomości pomyślne i radosne.

Dziesiątka karo

Dziewiątka karo-dziesiątka kier—wróży osobie stawiającej sobie karty szczęśliwe małżeństwo. Dla pani oznacza męża bogatego, przyzwyczajonego do luksusu, lubiącego uszczęśliwiać innych, dla pana zaś oznacza ubogą, skromną, nieśmiałą, ale i mądrą i gospodarną kobietę, która wniesie szczęście do domu męża i jego rodziny.

Dziewiątka karo-dziesiątka karo—powodzenie w osiągnięciu niezależności materialnej.

Dziewiątka karo-dziesiątka trefl—zakłócenie spokoju, sprzeczka. Z naszej winy, będziemy zmuszeni ponieść pewne niepotrzebne wydatki. Te dwie karty razem są również zapowiedzią pewnej kary za obrazę w postaci krótkiego aresztu lub grzywny.

Dziewiątka karo-dziesiątka pik—daleka i długa podróż, dorobienie się pieniędzy w podróży, one dadzą szczęście i dobrobyt, zaszczyty w społeczeństwie.

Dziewiątka karo-dziewiątka kier—otrzymanie dużego posagu, lub bogate wyjście za mąż, lub tez inne korzyści materialne.

Dziewiątka karo-dziewiątka trefl—duże przykrości z powodu wydania o kimś złej opinii lub nieusprawiedliwionych zarzutów, skutkiem tego-możliwy sąd, lub kary.

Dziewiątka karo-dziewiątka pik—osoba dla której się wróży jest zazdrosna, lekkomyślna, nie pilnuje swego nosa, zajmuje się innymi, interesuje się jak kto żyje, ile ma pieniędzy i t. p.

Nie wróży to dla niej szczęścia i majątku.

Dziewiątka karo-ósemka kier—dla osoby stawiającej sobie karty na długi okres życia powodzenie, szczęście i pomyślność we wszelkich zamiarach, na starość może w wielu instytucjach pełnić rolę członka honorowego.

Dziewiątka karo-ósemka karo—powodzenie, zyski z lokat, różne korzyści z innych źródeł.

Dziewiątka karo-ósemka trefl—nieprzewidziane wydatki z powodu choroby swojej lub kogoś z rodziny, albo strata pieniędzy na hulanki z obcymi ludźmi, niemiłe wspomnienia po tym.

 

Dziewiątka karo-ósemka pik—powodzenie w osiągnięciu upragnionego celu, da on szczęście i zadowolenie.

Dziewiątka karo-siódemka kier—poprawę warunków życia przez bogaty ożenek(wyjście za mąż), lub lepszą posadę.

Dziewiątka karo-siódemka karo—przymusowy wydatek na ratowanie interesu lub honoru, trudności w otrzymaniu pożyczki.

Dziewiątka karo-siódemka trefl—osoba, która nas interesuje ma skłonności do hazardu, częściej upadki niż wzloty.

Dziewiątka karo-siódemka pik—zawody i niepowodzenie we wszystkim, wobec takiej wróżby zaleca się wstrzymanie co najmniej 3 dni od rozpoczynania interesów; interesów znajomości w tym czasie zawarte będą krótkotrwałe i jeżeli osoba wtedy poznana wywrze silniejsze wrażenie-czeka nas rozczarowanie i zawód.

 

ÓSEMKA KARO

Ósemka karo jest kartą nadziei, zmiany losu na lepsze i zwiastunką nieprzewidzianych wydarzeń.

W spotkaniu z innymi kartami wróży następująco:

Ósemka karo-As kier lub karo—wielka radość w domu, przyczyny: urodziny dziecka, zaręczyny, wesele, wygrana na loterii, spadek, lub otrzymanie dobrze płatnej posady i t. p.

Ósemka karo-As trefl lub pik—wezwanie do notariusza w celu przejęcia majątku.

Te same karty obok ósemki karo wróżą również iż kłopoty i zmartwienia, które nas w tej chwili trapią skończą się.

Ósemka karo-dziesiątka kier—spełnienie dawno upragnionych marzeń, długotrwałe szczęście i powodzenie.

Ósemka karo-dziesiątka karo—otrzymanie dużej sumy pieniędzy lub odziedziczenie majątku, które zapewnią niezależność finansową.

Ósemka karo-dziesiątka trefl—sprzeczka z przyjacielem, przyczyna-niedotrzymanie danej obietnicy, zalecana powściągliwość w rozmowie.

Ósemka karo-dziesiątka pik—kosztowna podróż, która przyniesie wiele przyjemności.

Ósemka karo-dziewiątka kier—trudności czynione narzeczonym przez rodziców lub osoby postronne.

Ósemka karo-dziewiątka karo—szczęście i pomyślność we wszelkiego rodzaju sprawach i zamiarach.

Ósemka karo-dziewiątka trefl—niepomyślność w zamierzonych sprawach, strata pieniężna. Wstrzymać się przez tydzień od interesów.

Ósemka karo-dziewiątka pik—krótka podróż do znajomych, gdzie spotkamy ukochaną osobę.

Ósemka karo-ósemka kier—lepsza posada, lub awans.

Ósemka karo-ósemka trefl—wróży lekką chorobę która szybko minie, lub zły humor z powodu pokrzyżowanych i nieudanych planów i zamiarów.

Ósemka karo-ósemka pik—wróży to spotkanie podczas spaceru dawno niewidzianej a bardzo sympatycznej osoby w towarzystwie spędzimy bardzo miły czas i będą omówione sprawy, które w przyszłości mogą rozszerzyć horyzonty naszego działania i wpływów.

Ósemka karo-siódemka kier—oznacza, że nasza sprawa matrymonialna która dotychczas napotykała przeszkody i opory, przybierze pomyślny obrót i wkrótce odbędzie się ślub.

Ósemka karo-siódemka karo—odmiana w interesach i sprawach finansowych. Mogą być zyski lub straty. Zależy jakie robi się pieniędzmi obroty. Znaczą one też powodzenie i duże zyski w handlu.

Ósemka karo-siódemka trefl znaczy smutny zawód, zniszczone nadzieje i plany budowane na przyszłość. Wszystko to należy uważać za zrujnowane i przepadłe. Wszystko trzeba zaczynać od nowa.

Ósemka karo-siódemka pik—niepowodzenia w swoich zamiarach i poczynaniach ale drobnego charakteru.

 

7 KARO

7 karo jest kartą powodzenia w handlu i zmiennych interesach pieniężnych.

W połączeniu z innymi kartami wróży:

As kier – zmiana posady na inną, korzystniejszą i lepiej płatną, albo powiększenie własnej działalności.

As karo – otrzymanie wiadomości z propozycją objęcia posady lub innego stanowiska.

As trefl – zapowiada stopniowe pogarszanie się interesów i handlu lub przemyśle w którym pracuje osoba która stawia sobie karty lub utratę zarobków lub posady.

As pik – otrzymanie listu z prośbą o pożyczenie pieniędzy.

10 kier – kłopoty pieniężne z powodu niedawno zawartego małżeństwa, lub wskutek gry hazardowej.

10 karo – poprawa w interesach, duże powodzenie w handlu, i w krótkim czasie osiągniecie dużego majątku.

10 trefl – sprzeczka, nieporozumienia z przyjaciółką, lub przyjacielem, albo kłótnie małżeńską. Będzie to jednak krótkotrwałe.

10 pik – zapowiada daleką podróż w sprawach handlowych lub majątkowych, która przyniesie duże korzyści.

9 kier– dla mężczyzny – romans, i związane z tym duże wydatki, dla kobiety – zawód miłosny, zerwanie z narzeczonym.

9 karo – wydatek na ratowanie interesu, niepowodzenie w hazardzie, trudności w pożyczeniu pieniędzy.

9 trefl – strata pieniędzy pożyczonych lub strata z powodu oszustwa, lub przegrana na loterii lub w karty.

9 pik – znajomi zazdroszczą nam naszego szczęścia.

8 kier – wyznanie miłości, zaręczyny.

8 karo – stabilizacja materialna i dalsze powodzenie w finansach. Dla kobiety znaczy to poznanie bogatego mężczyzny szukającego żony.

8 trefl – katastrofa majątkowa, skutkiem tego osoba wpadnie w długo trwającą chorobę.

8 pik – przypadkowe spotkanie z dawno niewidzianą osobą zaowocuje miłością.

7 kier– urodziny chłopca lub radosną uroczystość rodzinną.

7 trefl – pokrzyżowanie planów i niekorzystny obrót spraw z powodu chciwości i chytrości osoby, która chciała nas oszukać. Straty nie będą duże, jednak dużo będzie z tego powodu kłopotów i zmartwień.

7 pik – osoba, która nas w tej chwili interesuje jest zarozumiała i niesolidna.

7 karo znajdująca się po prawej stronie karty głównej, reprezentującej osobę, stawiającą sobie wróżby oznacza pomyślność i powodzenie we wszelkiego rodzaju sprawach; zaś po lewej stronie oznacza zawody i niepowodzenia.

 

źródło: "Jak wróżyć z kart. Samouczek w opracowaniu Juzmy."

 

 

  • Like 1
  • Super 2
Link to comment
Share on other sites

  • Ismer changed the title to Samouczek Juzmy cz.1 (przedwojenna książka)

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...