Jump to content

Samouczek Juzmy cz.2 (przedwojenna książka)


nalka47

Recommended Posts

TREFLE

 

AS trefl oznacza nieszczęście, chorobę, nędzę, śmierć.

W połączeniu z innym kartami wróży następująco:

As kier – bieda w domu, choroba, niepowodzenie w różnych sprawach.

As karo – straty i uszczuplenie budżetu domowego, nieprzewidziane, zwięk. wydatki.

As pik – otrzymanie listu z niepomyślną wiadomością.

10 kier – nieszczęśliwe małżeństwo i związane z tym duże kłopoty.

10 karo – duże kłopoty w zdobyciu pieniędzy na uregulowanie zobowiązań, uda się to tylko przez zastaw kosztowności.

10 trefl – dłuższa choroba bliskiej osoby i związane z tym kłopoty.

10 pik – podróż w interesach, przez co będziemy przebywać w różnych miejscach (hotele, zajazdy, restauracje),

9 kier – nieszczęśliwa miłość, kłopoty z powodu oczekiwanych narodzin.

9 karo – sprawa sądowa z powodu nieuregulowanych należności i inne przykrości pieniężne.

9 trefl – niepowodzenia we wszelkiego rodzaju sprawach.

9 pik – nieprzyjemności, które mogą nas spotkać ze strony podwładnych, pracowników.

8 kier– odmiana złego losu i niepowodzeń na lepsze.

8 karo – kłopoty i zmartwienia, które nas trapią w tej chwili skończą się i nastanie długi okres powodzenia.

8 trefl – nieporozumienia z bliższymi i dalszymi znajomymi, którzy wciągną nas w awanturę, możliwa bójka, w czasie której zostaniemy okaleczeni lub ciężko pobici. Wobec takiej wróżby należy zachować ostrożność w rozmowach, zwłaszcza z ludźmi nowo poznanymi, oraz przez kilka dni nie uczestniczyć w żadnych wycieczkach lub zabawach.

8 pik – zapowiada towarzystwo ludzi zazdrosnych, niezgodnych, nieuczynnych, lubiących plotki i obmowy.

7 kier – odmiana niepomyślnego losu, przez wielką i prawdziwą miłość.

7 karo – stopniowe polepszenie się interesów firmy, albo otrzymanie z powrotem utraconej niedawno posady lub zarobków, wróży także wygranie większej sumy na loterii.

7 trefl – wróży to samo co 8 trefl przy asie treflowym.

7 pik – poważne niebezpieczeństwo w domu z powodu urodzin i choroby dziecka, jednak to wkrótce przejdzie ku wielkiej radości rodziców.

 

Król trefl oznacza rudego mężczyznę, człowieka fałszywego, zazdrosnego, złośliwego i mściwego; mężczyźni ci mają charakter burzliwy, są kłótliwi, często mają do czynienia z policją i sądami. Inne cechy określają karty następująco:

 

7 kier– młody kawaler, zakochany lub mający narzeczoną.

7 karo – wiek około 30 lat.

7 pik– wiek około 40 lat.

7 trefl– wiek ponad 50 lat.

 

Król trefl i jakakolwiek 8 – mężczyzna jest wdowcem.

Król trefl i 10 kier, 10 karo i 10 pik – pan jest energiczny i stanowczy; interesują go kobiety, w stosunku do ludzi jest kapryśny i często despotyczny, przykry i nieznośny; lubi podróżować i zawierać nowe znajomości; jest wyjątkowo pracowity i w przyszłości zdobędzie majątek i niezależność materialną.

10 trefl – pan ma charakter słaby, chwiejny, nerwowy, szybko wybuchowy, lubi się o byle co sprzeczać, nie lubi pracować – praca go denerwuje i złości; chętnie dzieli się cudzą własnością, przez co ma częste zatargi z policją i różne sprawy w sądach.

Jeżeli znajdą się przy Król trefl inne niż wymienione karty znaczą to samo co i przy królu Pik.

 

DAMA

Dama trefl oznacza wdowę, szatynkę, samotną kobietę lub starą pannę. Cechy jej charakteru określa towarzystwo innych kart:

Dama tref z innymi kartami:

7 kier / 8 kier – pani jest młoda, piękna, wykształcona i inteligentna i posiada zalety dobrego charakteru i serca.

8 karo – pani jest bogata, posiada majątek lub pieniądze.

Wiek Damy trefl określa:

7 karo na lat około 30;

7 pik na lat około 40,

7 trefl na lat 50 i więcej.

 

Wszystkie inne karty, które znajdą się przy Damie trefl, będą oznaczały to samo co przy Damie kier.

 

WALET

Walet trefl oznacza młodego mężczyznę, szatyna; jest jednocześnie wyrazicielem uczuć, usposobienia, myśli i zamiarów Króla trefl lub Damy trefl.

Walet Treflowy znajdujący się w otoczeniu kart Kierowych, Karo, Trefl i Pikowych oznacza to samo co Walet pik w otoczeniu tych kart.

Jeżeli walet Treflowy znajdzie się w otoczeniu kilku królów oznacza to troskę protektorów czy opiekunów o los młodzieńca, którego Walet kier jest przedstawicielem.

 

DZIESIĄTKA 

10 trefl jest kartą niepomyślną, wróży swary, kłótnie, sprzeczki, nieporozumienia.

Towarzystwo innych kart tworzy wróżby następujące:

As kier– ostrzega, że znajdzie się osoba, która przez plotki będzie usiłowała zaszkodzić nam i naszemu otoczeniu. Kto będzie tym szkodnikiem – mężczyzna czy kobieta – wykryją dalsze karty.

As karo – odmiana złego losu na lepszy przez wygranie na loterii.

As trefl – sprzeczka, ostra kłótnia lub awantura w czasie której możemy zostać dotkliwie pobici i będziemy się długo kurować.

As pik – nadejście niemiłego anonimu z zarzutami i pogróżkami; może być to też list zawiadamiający o wypadku lub nagłej chorobie bliskiej osoby.

10 kier – zgoda skłóconych małżonków, narzeczonych lub kochanków, zwłaszcza pojednanie narzeczonych może zakończyć się weselem.

10 karo – zatargi o pieniądze i nieporozumienia na tym tle.

10 pik – duże kłopoty z mającą się odbyć podróżą dla załatwienia bardzo ciężkich i zawiłych spraw.

9 kier – z powodu zbyt długo trwających trudności przedślubnych para decyduje się pozostać w związku nieformalnym, muszą jednak być ostrożni i ustępliwi, żeby nie zachwiać wzajemnego zaufania, gdyż oboje są zazdrośni i łatwo wybuchają, o czym mówi 10 trefl .

9 karo – przykrości z powodu strat pieniężnych i nieprzyjemności z tym związane; mianowicie może nastąpić sprzeczka, podczas której ubliżymy osobie przeciwnej, za co możemy odpowiadać sądownie, a nawet możliwy jest areszt.

9 trefl – niekorzystny obrót w interesach, niepowodzenia i zawody, które mogą spowodować nasze negatywne zachowanie.

9 pik – sami będziemy przyczyną własnego niezadowolenia, złego humoru i złości, przez odmowę małej przysługi dobrze znanej osobie.

8 kier– nieporozumienia i gniewy z osobą, na której nam bardzo zależy skończą się, nastąpi zgoda i zapanuje radość w sercach.

8 karo – wróży jakąś niespodziankę, która z początku zrobi nam dużo kłopotu i niepokoju, wkrótce jednak zmieni się dla nas w miłe wydarzenie.

8 trefl – przykre wydarzenie, które sami spowodujemy, wobec takiej wróżby należy przez 3 dni być ustępliwym, ostrożnym w rozmowach z ludźmi.

8 pik – pomimo przeszkód i kłopotów spełnią się w najbliższym czasie nasze marzenia.

7 kier – nowiny o pogodzeniu się dawno skłóconych drogich nam osób, lub narodziny dziecka u bliskich krewnych.

7 karo – gniewy, kłótnie i nieporozumienia z powodu hazardu. Więcej będzie z tej gry kłopotów niż korzyści.

7 trefl – długotrwały gniew z drogą nam osobą. Należy zachować ostrożność i ustępliwość w obcowaniu z ludźmi aby temu zapobiec.

7 pik – dobre stosunki z bliską nam osobą mogą ulec pogorszeniu lub nawet zerwaniu przez sprzeczkę wywołaną przez nas. Zachować ostrożność w wyrażaniu swojego zdania w gronie przyjaciół.

 

DZIEWIĄTKA

9 trefl wróży niepomyślność w interesach, straty, niekorzystne wydarzenia i zawody.

W towarzystwie w innymi kartami wróży następujące wydarzenia:

As kier – kłopoty domowe związane z utratą mieszkania, przeprowadzką lub wyjazdem do innego miasta.

As karo – nieoczekiwane radosne wydarzenia, mające niedługo nastąpić, jak otrzymanie pieniędzy, wygrana na loterii, list z pieniędzmi …Radość jednak będzie krótka i znów nastanie szara rzeczywistość.

As trefl – poważne nieszczęście i niepomyślność we wszystkim. Należy na kilka dni wstrzymać się z rozpoczynaniem nowych interesów.

As pik – sprawa sadowa, która niepomyślnie się skończy dla stawiającego sobie karty, list z przykrą wiadomością, zguba albo kradzież ważnych dokumentów.

10 kier – poważne przeszkody w zamiarach małżeńskich, nie należy się jednak nimi zrażać lecz wytrwale dążyć do celu.

10 karo – niepowodzenia i kłopoty w sprawach pieniężnych, trudności w odebraniu długu/ uzyskaniu pożyczki.

10 trefl – skłonność do gwałtownych czynów lub kłótni osoby stawiającej sobie karty, a to z powodu stale pogarszającego się stanu interesów i przygnębienia.

10 pik – rozstanie z bliską osobą i daleka podróż z powodu nieporozumienia i gniewu.

9 kier – nieporozumienia i gniew między narzeczonymi z powodu zdrady lub przeszkód przedślubnych.

9 karo – przykrości z powodu wydanej przez nas złej opinii, lub niesprawiedliwie czynionych zarzutów; możliwy sąd i kary.

9 pik – przeszkody w mającej się odbyć zabawie, wycieczce lub innej miłej rozrywce przez nieporozumienie. Będzie to tylko krótka chwila, po czym wróci znów beztroski czas.

8 kier = 9 trefl-9 pik

8 karo – wątpliwe zyski od pieniędzy włożonych do przedsiębiorstwa lub strat; również zapowiada niepowodzenie w grze.

8 trefl – przykre przeżycia dla osoby stawiającej sobie karty(może ona być na uroczystości rodzinnej na której zostanie obmówiona).

8 pik – niepowodzenie w różnego rodzaju zamiarach.

7 kier – zdrada, zawód miłosny; co się tyczy osoby żonatej lub zamężnej, to główną przyczyną zdrady będzie ich bezdzietność. Możliwy rozwód.

7 karo – strata pieniędzy pożyczonych lub ulokowanych w przedsiębiorstwie, albo straty z powodu podstępu lub oszustwa, ewentualnie przegrana na loterii, w karty lub w innej grze.

7 trefl – dużo kłopotów i zmartwienia z powodu niepomyślnego obrotu różnych spraw i zawodu w pokładane nadzieje; możliwa strata pracy.

7 pik – daremny trud i wysiłek w przeprowadzeniu sprawy, która nie da pożądanych wyników, a przyniesie tylko stratę czasu i pieniędzy.

 

ÓSEMKA

8 trefl oznacza gniew, chorobę i wydarzenia nieprzyjemne.

W połączeniu z innymi kartami wróży następujące wydarzenia:

As kier – kłopoty domowe, nieporozumienia rodzinne, gniewy, chorobę i łzy.

As karo – gniew, zły humor i lekką chorobę z powodu niepowodzenia i straty pieniędzy.

As trefl= As trefl-8 trefl

As pik – wiadomość o ciężkiej chorobie kogoś z krewnych lub bliskich znajomych.

10 kier– nieporozumienia między małżonkami lub kochankami;

mogą być również spory o alimenty.

10 karo – niespodziewane zdobycie większej sumy pieniędzy, ale nie pójdą one na własny pożytek lecz będą albo przegrane, albo wydane na hulankę lub bezpowrotnie rozpożyczone.

10 trefl =10 trefl – 8 trefl

10 pik – choroba i dłuższe leczenie podczas dalekiej podróży.

9 kier – nieporozumienia i sprzeczki z osobą nam bliską- powodem zazdrość, podejrzenia i posądzenie o zdradę lub spór o alimenty.

9 karo – nieporozumienia i przykrości z powodu nieprzewidzianych i niepotrzebnych wydatków i niesłusznie roszczonych pretensji.

9 trefl = 9 trefl-8 trefl

9 pik – będziemy narażeni na plotki przez znane nam osoby. Skutkiem tego będzie gniew i zerwanie stosunków przyjacielskich. W dużym stopniu sami będziemy przyczyną tego z powodu zbyt wielkiej zazdrości, której nie potrafimy ukryć.

8 kier– lekka i krótkotrwała niedyspozycja, zły humor z powodu nieudanych zamiarów.

8 karo – silne zdenerwowanie i lekka choroba z powodu złego stanu interesów(niewypłacalni dłużnicy).

8 pik– nieporozumienia z rodzina, niedaleka podróż, podczas której lekko się rozchorujemy.

7 kier – lekka choroba w domu z powodu narodzin dziecka lub wielkiej rozpaczy wywołanej zdradą i zawodem miłosnym.

7 karo – katastrofa majątkowa i poderwanie bytu, a osoba tym dotknięta wpadnie w długotrwały stan chorobowy.

7 trefl – śmierć bliskiej osoby, łzy i duże kłopoty.

7 pik – pogorszenie się wszelkiego rodzaju spraw.

 

SIÓDEMKA

7 trefl oznacza łzy z kłopotu lub z radości.

Jakie ona wieści wróżby, określają karty leżące obok w sposób następujący:

As kier– będziemy musieli zmienić swoje miejsce zamieszkania z powodu zmiany pracy, zamążpójścia lub ożenku lub innych powodów.

As karo – zawód oczekiwanych korzyści i obietnic, niepowodzenie w grze, niezadowolenie z powodu kłopotliwych przeżyć.

As trefl = As trefl-7 lub 8 trefl.

As pik – smutna wiadomość o wypadku lub chorobie bliskiej osoby.

10 kir – niesnaski małżeńskie lub między narzeczonymi.

10 karo– zmartwienie z powodu utraty pieniędzy lub pozbawienia majątku.

10 trefl= 10 trefl-7 trefl

10 pik = 10 pik-7 trefl.

9 kier= 9 kier-7 trefl.

9 karo – zmienne szczęście we wszelkiego rodzaju grze i hazardzie; częściej będziemy przygnębieni niż zadowoleni.

9 trefl = 9 trefl-7 trefl.

9 pik– rozstanie z drogą nam osobą spowodowane jej wyjazdem.

8 kier= 8 kier-7 trefl.

8 karo – duże kłopoty i doszczętna ruina finansowa.

8 trefl – choroba i śmierć bliskiej nam osoby, smutek, łzy i duże kłopoty.

8 pik – kłopoty i zmartwienia z powodu niedalekiej podróży, którą będziemy musieli odbyć.

7 kier = 7 kier-7 trefl.

7 karo = 7 karo-7 trefl.

7 pik – zmartwienia i uciążliwe troski domowe i rodzinne.

SIÓDEMKI, znajdujące się razem obok siebie – wróżą śmierć członka rodziny.

 

PIKI

AS pik oznacza list. Treść i znaczenie listu określą towarzyszące asowi karty:

As kier – pomyślne zawarcie transakcji w sprawie domu i otrzymanie urzędowego dokumentu.

As karo – kupno lub korzystna sprzedaż przedsiębiorstwa. Te karty wróżą również zdanie matury lub otrzymanie dyplomu wyższej uczelni.

As trefl – zawiadomienie o śmierci kogoś z bliskich lub znajomych, także o skazaniu nas na więzienie lub kogoś z bliskich. Ogólnie te karty razem wróżą najgorsze momenty życiowe jakie mogą spotkać człowieka.

10 kier – list miłosny, zawiadomienie o ślubie…

10 karo – wiadomość o wygraniu na loterii, lub o spadku, o wpłacie na nasz rachunek, ogólnie korzystne dla nas wiadomości.

10 trefl – anonim z plotkarskimi obmowami i zarzutami tyczącymi się osoby stawiającej sobie wróżby oraz osobami z jej otoczenia.

10 pik – otrzymanie wezwania sądowego z daleka, gdzie trzeba się stawić osobiście. Może to być list z powodu którego trzeba będzie odbyć dłuższą podróż.

9 kier – list z wyznaniem miłości, lub propozycja ucieczki i potajemnego ślubu.

9 karo – wezwanie do uregulowania długu. Może to być również list przyjaciela proszącego o pożyczkę.

9 kier – odwołanie zapowiedzi przedślubnych, otrzymanie listu z jeszcze przykrzejszą wiadomością, albo zgubę lub kradzież ważnych dokumentów.

9 pik– list z propozycją pogodzenia się z osobą, z którą kilka dni temu zerwaliśmy stosunki.

8 kier– list z życzeniami z okazji imienin lub urodzin oraz zawierający wyznanie miłości.

8 karo – pisemna propozycja korzystnego zakupu lub dobrej lokaty kapitału.

8 trefl – wiadomość o ciężkiej chorobie kogoś z krewnych lub bliskich znajomych. Obie te karty wróżą również zerwanie kochanków z powodu gniewu.

8 pik – pisemna propozycja wzięcia udział w wycieczce lub odbycia niedalekiej podróży dla przyjemności.

7 kier – list z gorącym wyznaniem miłości.

7 karo – list z prośbą o pomoc finansową lub o pożyczenie pieniędzy.

7 trefl – otrzymanie smutnej wiadomości o wypadku lub chorobie bliskiej osoby.

7 pik – wiadomości niepomyślne o osobie bardzo nas obchodzącej, przez którą rzekomo jesteśmy zdradzani i oszukiwani. Trzeba ją potraktować z dystansem i postarać się to sprawdzić.

 

KRÓL 

KRÓL pik oznacza mężczyznę w starszym wieku, bruneta. Może to być przyjaciel, krewny, mąż lub kochanek. Jest bardzo towarzyski, zajmujący i dowcipny, ma jednak skłonności do kłamstwa, podstępów, chytrości, łgarstwa i do kradzieży.

Stan cywilny tego mężczyzny określają karty następujące:

Dama pik– jest żonaty, to samo znaczy też każda 8-ka, jeżeli znajdzie się przy Królu pik

Król pik i każda 7-ka poza określeniem wieku oznacza jeszcze i to, że jest to kawaler.

Król pik i każda 9-ka poza określeniem fachowości oznacza to, że jest to wdowiec.

 

Bliższe cechy jego charakteru określają karty następująco:

7 kier – mężczyzna, młody do 25 lat.

7 karo– lat trzydzieści kilka.

7 pik – lat czterdzieści kilka.

7 trefl – lat pięćdziesiąt i więcej.

 

Co się tyczy fachowości i zawodu tego mężczyzny określają to karty następująco:

9 kier– mężczyzna jest rzemieślnikiem (krawcem, szewcem, ślusarzem, kowalem, stolarzem i t. p.)

9 karo – mężczyzna jest kupcem, handlowcem, agentem

9 pik – gospodarz wiejski, rolnik, ogrodnik, leśnik i t. p.

9 trefl – wojskowy, lekarz, urzędnik państwowy, kolejarz lub pilot.

 

Król pik z innymi kartami:

10 kier – mężczyzna jest zakochany, ma narzeczoną lub kochankę i zamierza wkrótce się ożenić.

10 karo – mężczyznę czeka w niedalekiej przyszłości wielkie bogactwo.

10 trefl – mężczyzna jest ordynarnym hulaką, dużo pije, lubi wszczynać sprzeczki i brać udział w bójkach.

10 pik – pan lubiący podróżować, zwiedzać obce kraje. Dla pań jest miły i hojny.

 

Król pik w towarzystwie trzech lub czterech dam – plotki i obmowy pana reprezentowanego przez Króla pik.

Król pik w towarzystwie trzech pozostałych Królów – kłótnia, gniewy, nieporozumienia lub proces sądowy.

Jak te sprawy się zakończą – źle czy dobrze – wyjaśnią karty Pikowe przy pomocy Waleta pik, a leżące po prawej stronie Króla pik.

 

As kier = Król kier – As kier.

As karo = Król kier – As karo.

As trefl = Król kier – As pik. /?

 

DAMA

Dama pik, brunetka, jest żoną Króla pik, ma zamiłowanie do piękna, jest bardzo wesołą, dowcipną, kochliwą, niestałą i zazdrosną, a także bezwzględną, stanowczą i nie przebierającą w środkach w dążeniu do upragnionego celu.

Cechy jej charakteru określają karty następująco:

7 kier lub 8 kier – pani jest młoda, piękna, miła, sympatyczna i wesoła. Charakter jej stanowczy i uparty, usposobienie marzycielskie, lub komplementy. Wie, że jest piękna i że podoba się mężczyznom, dlatego kochanków i wielbicieli traktuje obojętnie i chłodno, lubi trzymać mężczyzn w niepewności. Lubi muzykę, teatr, pracę artystyczną i lekką literaturę.

7 karo – lat 30.

7 pik – lat 40.

7 trefl – lat 50 i więcej.

 

8 karo – szlachetna, ambitna, stanowcza i wyrozumiała; nie zna zazdrości, uzdolniona artystycznie, lubi muzykę, książki i męskie towarzystwo. W przyszłości czeka ją szczęście, bogactwo i majątek.

8 trefl – prędka, szybko podniecająca się, często gwałtowna i kłótliwa, o byle co lubi się sprzeczać; nie dopuszcza nikogo do słowa; jest zazdrosna, złośliwa, uparta; jest słabego zdrowia.

8 pik – lekkomyślna, jest ładna i ma dużo wielbicieli, lubi się bawić. Niesłowna, i z tego powodu ma często przykrości ze strony zawiedzionych mężczyzn. Zdrada i niedotrzymanie słowa- to jej żywioł.

9 kier– zmysłowa, lubi towarzystwo mężczyzn i łatwo im ulega; chętnie szuka przygód wrażeń, zmienia mężczyzn. Jest bardzo ujmująca, miła, słodka i sympatyczna. O zamążpójściu nie chce nawet myśleć.

9 karo – pani ma charakter dobry i zrównoważony, jest ona pracowita, oszczędna, lubi towarzystwo ludzi poważnych, statecznych; ma zamiłowanie do literatury, muzyki, kocha teatr. Po wyjściu za mąż czeka ją szczęście i radość domowego ogniska.

9 trefl – pani ma złoty charakter, ale nie ma szczęścia a zwłaszcza w miłości, mężczyźni, którym się podoba jej nie przypadają do gustu, a Ci którzy jej się podobają nie zwracają na nią uwagi. Życie jej jest trudne i ciężkie, gdyż stale prześladują ją jakieś niepowodzenia.

9 pik– pani jest nerwowa, złośnica, zazdrosna, prędka, z byle powodu się irytuje i sprzecza się o najmniejszy drobiazg, jest skąpa. Po wyjściu za mąż zmieni się na lepsze. Pomimo skąpstwa lubi się elegancko ubierać i urządzać przejażdżki i niewielkie podróże.

 

10 kier = Dama karo – 10 kier. /?

10 karo– pani ma dużo szczęścia, jest bogata, a w przyszłości będzie jeszcze zamożniejsza. Lubi podróże i zabawy.

10 trefl – pani jest zarozumiała, jest uparta i kłótliwa, lubi plotki, ma z tego powodu przykrości od innych kobiet; u mężczyzn ma duże powodzenie dzięki swej rezolutności.

10 pik– pani samodzielna, pracowita, energiczna, wszechstronnie wykształcona, dużo podróżuje. Interesuje się handlem.

Król pik – mąż z żoną, którzy się gniewają pogodzą się; dla narzeczonych wróży to szybki ślub.

Przy Damie pik trzej lub czterej królowie – wróży to duże zainteresowanie osoby, Damy pik.

Dama pik otoczona pozostałymi Damami wróży plotki i obmowy.

Dama pik otoczona Waletami – młodzież bardzo interesuje się panią, wróży to w krótkim czasie zabawę.

Przy Damie pik znajdujący się obok którykolwiek AS, oznacza to samo co jakiś AS przy Damie kier.

 

WALET

Walet pik oznacza młodzieńca, bruneta i wyraża myśli, usposobienie i charakteru Króla lub Damy pik, zależnie przy którym bliżej się znajdzie, a znów karty, leżące obok waleta, tworzą główną podstawę i wątek wróżb, tyczących się osób, reprezentowanych przez króla lub damę pik.

Walet pik w otoczeniu kart kierowych – oznacza to, iż osoba (król lub dama pik) ma charakter dobry, serce szlachetne, energiczna, stanowcza i wytrwała w dążeniu do celu; lubi pracować społecznie, a w przyszłości zdobędzie uznanie i zajmie wysokie stanowisko.

Walet pik w otoczeniu kart karo – osoba jest bogata lecz skąpa i chciwa, zazdrości szczęścia i powodzenia innym, czasem w porywie serca pomoże biednym, a chwali się tym bardzo dużo. Często szczerość i przyjaźń jej jest udawane.

Walet pik w otoczeniu kart trefl – osoba jest fałszywa, zazdrosna, podstępna, złośliwa i mściwa; charakter egoistyczny, nieżyczliwy.

Walet pik otoczony Kartami pik oznacza to samo co otoczony kartami trefl.

Walet pik otoczony wszystkimi Damami – oznacza to iż osoba stawiająca sobie karty będzie wkrótce miała przykrości z powodu obmowy i plotek.

Walet pik w towarzystwie pozostałych Waletów – wesoła zabawa i pijatyka w gronie męskim.

 

DZIESIĄTKA

10 pik oznacza daleką podróż lub przyjazd kogoś do domu z dalekiej podróży. Sąsiedztwo z innymi kartami oznacza następująco:

As kier – wizyta w domu poważnych osób lub przyjazd w odwiedziny drogiej nam osoby.

As karo – dokonanie bardzo korzystnego zakupu.

As trefl – daleka podróż spowodowana śmiercią bardzo bliskiej osoby albo jej ciężką chorobą.

As pik – list z dalekich stron od krewnych z zaproszeniem lub zapowiedź przyjazdu do nas.

10 kier – wkrótce wyjazd na wesele lub na inną uroczystość rodzinną.

10 karo – podróż związana z otrzymaniem należących się nam pieniędzy spadkowych lub z innego tytułu.

10 trefl – podróż na rozprawę sądową w charakterze świadka lub oskarżonego.

9 kier – podróż poślubną lub wyjazd do obcego miasta aby wziąć ślub lub udaną wesołą podróż połączoną z romansem.

 

Odczytywanie kart tych samych wartości

ASY

4 ASY – powodzenie, absolutna szczęśliwość, spełnienie planów, czas wielkich zmian.

3 ASY – sukces zawodowy,stabilizacja, dobre zdrowie, miła wiadomość, spotkanie, poprawa finansów.

2 ASY CZERWONE – zmiana na lepsze na wszystkich płaszczyznach, dopływ gotówki, propozycja małżeńska.

2 ASY CZARNE – złe wiadomości, zmartwienia, smutek, pogrzeb. Albo trudna sprawa urzędowa – nie do załatwienia.

 

KRÓLE

4 KRÓLE – pozytywna zmiana, dająca szanse na poprawę trudnej sytuacji w sprawach zawodowych. Awans, nagroda, wyróżnienie.

3 KRÓLE – nowe plany, nowe możliwości, nowe znajomości, ważne spotkanie, ale ktoś może wykorzystywać nasze zaufanie.

2 KRÓLE CZERWONE – zmiany, rozmowy o sprawach zawodowych. Założenie biznesu.

2 KRÓLE CZARNE – ucieczka ku wolności. Próba uwolnienia z izolacji, niewoli, smutku, zrzucenie odpowiedzialności z siebie.

 

DAMY

4 DAMY – grono przyjaciółek, organizacja kobieca. Intrygi, plotki lub inne przykrości, zapowiedź negatywnych wydarzeń

3 DAMY – zapowiedź niemiłych wydarzeń, kłótnie, plotki, afera towarzyska.

2 DAMY CZERWONE – spotkanie miłych i życzliwych sobie przyjaciółek.

2 DAMY CZARNE – symbol wyzwolenia z uzależnień, złego towarzystwa, partnerstwa lub nałogów.

 

WALETY

4 WALETY – spotkanie towarzyskie, klubowe, ludzi o podobnych zainteresowaniach. Wesoła zabawa zakrapiana alkoholem. Jeżeli walet pik będzie odwrócony, może to oznaczać grupę złodziejską.

3 WALETY – spotkanie, zabawa przyjacielska. Jeśli walet pik będzie odwrócony, lepiej unikać takiego towarzystwa – możliwa kłótnia, rękoczyny.

2 WALETY CZERWONE – spotkanie z przyjacielem, życzliwe rozmowy, dobry pomysł na przyszłość.

2 WALETY CZARNE – rozwód, separacja, rozwód z problemem, pracą, rodziną. Walet pik odwrócony – kradzież, oszustwo, podstęp, przestępstwo.

 

DZIESIĄTKI

4 DZIESIĄTKI – powodzenie na wszystkich płaszczyznach, nic nie może zakłócić szczęścia. Spełnienie marzeń, przeprowadzka.

3 DZIESIĄTKI – pełna stabilizacja, satysfakcja z pokonanych problemów.

2 DZIESIĄTKI – należy interpretować je jako dwie oddzielne karty, niezależne od siebie.

 

DZIEWIĄTKI

4 DZIEWIĄTKI – zmniejszenie wszelkich zagrożeń, zapowiedź szczęśliwej przyszłości. Wszystkie sprawy zostaną załatwione pozytywnie.

3 DZIEWIĄTKI – dobre zdrowie, radość, spokój, spełnienie marzeń, nadziei. Wszystkie przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w terminie.

2 DZIEWIĄTKI CZERWONE – pomyślność, mała stabilizacja, prezent, dobra wiadomość. Ruszaj z realizacją swoich planów.

2 DZIEWIĄTKI CZARNE – pech, niepowodzenie, ostrożności nigdy za dość.

 

ÓSEMKI

4 ÓSEMKI – zapowiadają zmiany na lepsze. W najbliższej przyszłości wiele spraw nabierze właściwy wymiar.

3 ÓSEMKI – nadzieja na poprawę sytuacji życiowej. Wyjaśnią się nieporozumienia.

2 ÓSEMKI – poprawa sytuacji, zdrowia lub drobne, choć ważne zakupy.

 

SIÓDEMKI

4 SIÓDEMKI – najwyższy wymiar szczęścia. Nawet odwrócone zapowiadają dobre przemiany, radość i nadzieję na realizację wszystkich przedsięwzięć.

3 SIÓDEMKI – gdyby 7 kier znalazła się pomiędzy trefl i 7 pik– wróży to rozpacz i łzy z powodu śmierci dziecka.

2 SIÓDEMKI CZERWONE – nowe pieniądze, miłość, szczęście, radość. 7 czarna – nawet jedna wieszczy zawsze kłopoty.

2 SIÓDEMKI CZARNE – pech, siła zła, nieszczęście, rozpacz, łzy, problemy które trudno przezwyciężyć. Gdy jedna 7 jest odwrócona to znak że pech się oddala i na horyzoncie pojawia się nadzieja na lepsze jutro.

2 SIÓDEMKI CZARNE ODWRÓCONE – zagrożenie odeszło, wraca spokój, można spać spokojnie.

 

źródło:  "Jak wróżyć z kart. Samouczek w opracowaniu Juzmy."

  • Super 2
Link to comment
Share on other sites

  • Ismer changed the title to Samouczek Juzmy cz.2 (przedwojenna książka)

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...