Jump to content

Modlitwy uwalniające od złych duchów itp.


Cadaveris

Recommended Posts

Często ludzie proszą o pomoc w odpędzeniu jakiegoś złego ducha, klątwy itp.

W niektórych przypadkach są w stanie sami sobie poradzić po przez zwykłą modlitwę, pełną wiary i nadzieli.

Nawet w przypadkach, gdy nie znają pochodzenia tego "zła".

 

Wypiszę kilka mi znanych modlitw Katolickich, może ktoś pociągnie temat i podrzuci coś z innych Religi.

 

 

MODLITWA PRZECIWKO CZAROM

Kyrie eleison. Panie, nasz Boże, Władco wieków wszechpotężny i wszechmogący, Ty stworzyłeś wszystko i wszystko przemieniasz swoją wolą. Ty w Babilonii zmieniłeś w rosę ogień pieca siedem razy mocniej rozpalonego niż zwykle; otoczyłeś opieką i uratowałeś swoich trzech świętych młodzieńców. Ty jesteś nauczycielem i lekarzem naszych dusz. Ty jesteś zbawieniem dla uciekających się do Ciebie. Ciebie prosimy i wzywamy, byś unicestwił, wypędził i zmusił do ucieczki wszelką potęgę złego ducha, wszelką obecność i knowania szatańskie, wszelki szkodliwy wpływ i wszelkie czary i uroki złych i nikczemnych osób, działających na szkodę Twego sługi (imię).

Spraw, aby zamiast zawiści i szkodzenia przez czary dostąpił obfitości dóbr, mocy, powodzenia w życiu i miłości. Ty, Panie, który darzysz miłością ludzi, wyciągnij Twoje mocne dłonie, Twoje wysoko wzniesione potężne ramiona, przyjdź z pomocą i nawiedź ten Twój obraz, ześlij mu anioła pokoju, niezwyciężonego opiekuna duszy i ciała, który by oddalił i przepędził wszelką niegodziwą moc, wszelką truciznę i gusła osób szkodzących i zawistnych. Każdy bowiem, kto doświadcza Twojej pomocy, śpiewa Tobie z wdzięcznością: Pan jest moim obrońcą, nie będę się lękał tego, co może uczynić mi człowiek.

Nie będę się bał zła, bo Ty jesteś ze mną, Ty jesteś moim Bogiem, moją mocą, moim potężnym Panem, Panem pokoju, Ojcem przyszłych wieków.

Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, miej litość nad Twoim obrazem i wybaw Twego sługę od wszelkiej szkody lub niebezpieczeństwa pochodzącego od czarów, wesprzyj go i uchroń od wszelkiego zła. Przez wstawiennictwo najbardziej Błogosławionej i Chwalebnej Pani Matki Boga, zawsze Dziewicy Maryi, jaśniejących archaniołów i wszystkich świętych Twoich.

Amen.

 

 

 

MODLITWA PRZECIWKO WSZELKIEMU ZŁU

Duchu Pana, Duchu Boży, Ojcze, Synu i Duchu Święty, Trójco Przenajświętsza, Dziewico Niepokalana, Aniołowie, Archaniołowie i Święci z nieba, zstąpcie na mnie.

Przemień mnie, Panie, ukształtuj mnie, napełnij mnie sobą, posługuj się mną.

Odpędź ode mnie wszystkie moce zła, zniszcz je, abym ja był zdrów i mógł dobrze pracować.

Oddal ode mnie czary, gusła, czarną magię, czarne msze, przedmioty zaczarowane, zamówienia, przekleństwa, uroki, napady złego ducha, opętanie diabelskie, obsesję diabelską, wszystko, co jest złem, grzechem, zawiścią, zazdrością, przewrotnością, chorobą fizyczną, psychiczną, moralną, duchową,

pochodzącą od złego ducha.

 

Spal te wszystkie rodzaje zła w ogniu piekielnym,

aby już nigdy więcej nie dotykały mnie,

ani żadnego innego stworzenia na tym świecie.

Rozkazuję i polecam mocą Boga wszechmogącego,

w imię Jezusa Chrystusa Zbawiciela,

przez wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy,

i wszystkim duchom nieczystym,

wszystkim ich objawom, które mnie niepokoją,

i aby mnie opuściły natychmiast,

aby mnie opuściły raz na zawsze

i by poszły do piekła wieczystego,

związane przez św. Michała Archanioła,

św. Archanioła Gabriela, św. Archanioła Rafała,

przez naszych Aniołów Stróżów,

zmiażdżone piętą Najświętszej Dziewicy Niepokalanej.

Amen.

 

 

MODLITWA O UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE

Panie Jezu, Ty przyszedłeś po to, aby uzdrowić serca zranione i udręczone,

proszę Cię, abyś uzdrowił urazy powodujące niepokoje w moim sercu.

Proszę Cię w szczególny sposób, abyś uzdrowił tych, którzy są przyczyną grzechu.

Proszę Cię, abyś wszedł w moje życie i uzdrowił mnie od urazów psychicznych, które mnie dotknęły w dzieciństwie i od tych ran, które mi zadano w ciągu całego życia.

Panie Jezu, Ty znasz moje trudne sprawy, składam je wszystkie w Twoim Sercu Dobrego Pasterza.

Proszę Cię, odwołując się do Twej wielkiej rany,

otwartej w Twoim Sercu, abyś uleczył małe rany mojego serca.

Ulecz rany moich wspomnień, aby nic z tego, co mi się przydarzyło,

nie przysparzało mi cierpienia, zmartwień, niepokoju. 104

Ulecz, Panie, wszystkie te urazy, które w moim życiu stały się przyczyną grzechu.

Pragnę przebaczyć wszystkim osobom, które mi wyrządziły krzywdę.

Wejrzyj na te urazy wewnętrzne, które mnie czynią niezdolnym do przebaczenia.

Ty, który przyszedłeś uleczyć serca strapione, ulecz moje serce.

Ulecz, Panie Jezu, moje wewnętrzne urazy, które są przyczyną chorób fizycznych.

Oddaję Ci moje serce.

Zechciej je Przyjąć, Panie, i oczyścić.

Napełnij mnie uczuciami Twego Boskiego Serca.

Pomóż mi być pokornym i cichym.

Ulecz mnie, Panie, z bólu, który mnie przytłacza z powodu śmierci drogich mi osób.

Spraw, bym mógł odzyskać pokój i radość dzięki wierze,

że Ty jesteś Zmartwychwstaniem i Życiem.

Uczyń mnie prawdziwym świadkiem Twego Zmartwychwstania,

Twego zwycięstwa nad grzechem i śmiercią,

Twojej obecności jako Żyjącego wśród nas.

Amen.

 

 

MODLITWA O UWOLNIENIE

Panie, Ty jesteś wielki,

Ty jesteś Bogiem,

Ty jesteś Ojcem.

Ciebie prosimy przez wstawiennictwo i pomoc archaniołów Michała, Rafała i Gabriela,

aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni od złego ducha, który uczynił ich niewolnikami.

Wszyscy święci, przyjdźcie nam z pomocą.

Od niepokoju, smutku, obsesji,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od nienawiści, nierządu, zawiści,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie .

Od myśli o zazdrości, gniewie, śmierci,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od wszelkiej myśli o samobójstwie i poronieniu dziecka,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie .

Od popadania w rozwiązłość cielesną,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie .

Od rozbicia rodziny, od wszelkiej złej przyjaźni,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł

i od wszelkiego zła ukrytego,

Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie.

Panie, który powiedziałeś

pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję,

przez wstawiennictwo Dziewicy Maryi,

uwolnij nas od wszelkiego przekleństwa

i spraw, abyśmy się cieszyli Twoim pokojem.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 

 

Przeciw bluźnierczym myślom i koszmarom

O Panie, Jezu Chryste, ukochany mój i Wszechpotężny Boże, pełen dobroci i miłosierdzia, proszę Cię najpokorniej i z największą ufnością, na jaką moje serce zdobyć się może racz uwolnić mnie od wszystkich złych, bluźnierczych, nieczystych, napastliwych myśli.

Oddal ode mnie wszelki lęk i niepokój. Wyzwól od nocnych koszmarów. Spełnij o Panie swoją obietnicę, którą dałeś Kościołowi w Wieczerniku i którą ponawiasz wobec nas podczas każdej Mszy świętej: "Pokój Mój zostawiam wam, pokój Mój wam daję. Nie tak, jak daje świat. Ja wam daję."

Jeśli zaś w napastliwych, natrętnych myślach, które zadają mi tyle cierpień jest udział złego ducha, proszę pokornie: Ty sam Panie mój i Boże, Zbawicielu kochany, rozkaż mu by odszedł ode mnie i nie wracał więcej. Niech znajdę w Twoim Najświętszym Sercu ucieczkę, oparcie i schronienie, abym mógł wychwalać potęgę Twojego nieskończonego Miłosierdzia.

Jezu ufam Tobie! Udziel mi i moim bliskim Swojego Błogosławieństwa, Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Egzorcyzm prosty

(Tu muszę zaznaczyć że jest to modlitwa dla Kapłana, wcześniejsze każdy może odprawiać. Jednak, myślę że omijając zaznaczony fragment, może ją odmawiać każdy.)

 

Wzywając mocy i ochrony Najdroższej Krwi nasze Zbawiciela Jezusa Chrystusa dla mnie, dla wszystkich tu obecnych, dla wszystkich osób z nami związanych, dla naszych rodzin i całej tej okolicy

w Imię +Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Pana,

za wstawiennictwem Niepokalanej Panny Maryi, Matki Bożej,

Świętego Michała Archanioła, Świętych Piotra i Pawła i wszystkich Świętych,

(Ks: opierając się na mocy mojej posługi kapłańskiej),

uwalniam cię od wszelkiej władzy złych duchów już osądzonych i potępionych przez Pana Jezusa, które w jakikolwiek sposób cię niepokoją lub zniewalają.

Mocą +Imienia Jezus niech będą całkowicie unicestwione w tobie wszelkie możliwe skutki spirytyzmu, okultyzmu (wróżbiarstwa, czarów, astrologii, jasnowidztwa, irydiologii, radiesteszji, bioenergoterapi, akupresury, akupunktury, libertingu, medytacji transcendentalnej, walk, ideologii i religii Wschodu, chiromancji, homeopatii, satanizmu, pornografii, gier agresywnych, demonicznych ...muzyki demonicznej, satanistycznej, rokowej, metal,techno, kultów pogańskich i obcych ...)

i niech będzie zniszczona, mocą Miłości Pana Jezusa i Jego odkupieńczej Męki,

wszelka obca moc zaklęć, formuł magicznych, dominacji okultystycznej, przekleństwa, złego uroku, wszelkiego malefacium.

Niech każdy duch, który chciałby przeszkodzić Jezusowemu dziełu zbawienia będzie poddany Jego mocy, aby Pan Jezus nim dysponował według swojej woli.

Niech wszelkie więzy okultystyczne, wszelkie więzy zła łączące ciebie z ..(imię)..... (z kimkolwiek, z jakimkolwiek guru, czarownikiem, medium, okultystą, satanistą lub z jakimkolwiek przedmiotem zaczarowanym, mediumicznym, książkami i pismami newage-owskimi, okultystycznymi, pornograficznymi, demonicznymi, kasetami, kompaktami z muzyką demoniczną, maskami i figurkami bożków, talizmanami, znakami zodiaku, satanistycznymi)

będą zerwane i zniszczone na zawsze w Imię +Jezusa Chrystusa wyzwoliciela, mocą Jego Świętego Ducha. Zanurzam Cię w ranach Jezusa Chrystusach, abyś w nim odzyskał pełną wolność i zdrowie. „Ku wolności wyzwolił cię Chrystus”. Niech Duch Święty przyjdzie ustanowić w tobie panowanie Pana Jezusa i sprawi, by zakiełkowały w tobie owoce pokoju, radości i miłości.

W Imię +Jezusa Chrystusa naszego Pana. Amen."

 

Mam nadzieje, że każdy coś znajdzie dla siebie i zacznie szukanie pomocy od szukania narzędzi, którymi sam sobie jest w stanie pomóc ;)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Cześć :). Z tymi modlitwami o uwolnienie jest trochę tak jakbyś próbował powiedzieć do premiera "Znam Cię z telewizji , pomóż mi , daj mi to o co proszę " . Nawet najbardziej wyszukana modlitwa nie da nic kiedy nie będzie w niej rdzenia - wiary . (Dz 19:13-16) :13 Ale i niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad opętanymi przez złego ducha. "Zaklinam was przez Pana Jezusa, którego głosi Paweł" - mówili. 14 Czyniło to siedmiu synów niejakiego Skewasa, arcykapłana żydowskiego. 15 Zły duch odpowiedział im: "Znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coście za jedni?" 16 I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch, powalił wszystkich i pobił tak, że nadzy i poranieni uciekli z owego domu. "

 

Wyrzucanie demona to nie jest obrzęd magiczny . Jest to oparte na rozwiniętej osobistej relacji z Bogiem osoby która wyrzuca demona :)

Edited by WhiteCrusader
Link to comment
Share on other sites

Cześć :). Z tymi modlitwami o uwolnienie jest trochę tak jakbyś próbował powiedzieć do premiera "Znam Cię z telewizji , pomóż mi , daj mi to o co proszę " . Nawet najbardziej wyszukana modlitwa nie da nic kiedy nie będzie w niej rdzenia - wiary . (Dz 19:13-16) :13 Ale i niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad opętanymi przez złego ducha. "Zaklinam was przez Pana Jezusa, którego głosi Paweł" - mówili. 14 Czyniło to siedmiu synów niejakiego Skewasa, arcykapłana żydowskiego. 15 Zły duch odpowiedział im: "Znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coście za jedni?" 16 I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch, powalił wszystkich i pobił tak, że nadzy i poranieni uciekli z owego domu. "

 

Wyrzucanie demona to nie jest obrzęd magiczny . Jest to oparte na rozwiniętej osobistej relacji z Bogiem osoby która wyrzuca demona :)

 

Nie mówię jedynie o opętaniach. Te modlitwy działają na uroki, klątwy itp. W przypadkach opętania ( zwłaszcza pełnego ) sam opętany niewiele może zrobić w pojedynkę. I oczywiście zaznaczyłem już w drugim zdaniu poprzedniego postu, że musi ta modlitwa być pełna wiary i nadziei. Modlitwa często trwająca miesiącami,latami, a nawet całe życie.

Link to comment
Share on other sites

Egzorcyzm prosty

(Tu muszę zaznaczyć że jest to modlitwa dla Kapłana, wcześniejsze każdy może odprawiać. Jednak, myślę że omijając zaznaczony fragment, może ją odmawiać każdy.)

 

To co jest zarezerwowane dla kapłana nie powinno być odmawiane przez laikat.

 

Mocą +Imienia Jezus niech będą całkowicie unicestwione w tobie wszelkie możliwe skutki spirytyzmu, okultyzmu (wróżbiarstwa, czarów, astrologii, jasnowidztwa, irydiologii, radiesteszji, bioenergoterapi, akupresury, akupunktury, libertingu, medytacji transcendentalnej, walk, ideologii i religii Wschodu, chiromancji, homeopatii, satanizmu, pornografii, gier agresywnych, demonicznych ...muzyki demonicznej, satanistycznej, rokowej, metal,techno, kultów pogańskich i obcych ...)

 

Słodkie po prostu^^

Kiedyś jednak modlitwy były o wiele bardziej sensowne niż dzisiaj.

 

Dorzucę od siebie modlitwę Leona XIII - oprócz modlitwy jest jeszcze egzorcyzm, który dawniej był odmawiany także przez świeckich, obecnie jest zarezerwowany tylko dla kapłanów. Na szczęście modlitwę może odmówić każdy.

 

Święty Michale Archaniele broń nas w walce.

Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.

Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy.

A Ty, Książe wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe,

które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Przy okazji: modlitwy prawosławne pochodzące z euchologionu, tłumaczone na polski:

modlitwy egzorcyzmów - Parafia prawosławna pod wezwaniem św. męcz. arch. Grzegorza

Link to comment
Share on other sites

Panowie , wytłumaczycie mi jako nie-katolikowi czemu tylko kapłan może wypowiedzieć dane słowa ; ) ?

 

@edit : Domyślam się , że hajs się musi zgadzać no i sztuczny prestiż trochę...

Link to comment
Share on other sites

@edit : Domyślam się , że hajs się musi zgadzać no i sztuczny prestiż trochę...

 

Póki co to jeszcze jest za darmo i za egzorcyzmy się nie płaci :P

Chodzi po prostu o sam fakt posiadania święceń kapłańskich, które dają dodatkowy booster, że tak powiem.

Link to comment
Share on other sites

Nie bez kozery kaplanstwo jest zwiazane z magia rytualna (Bostw)

Zawsze byly powiazania, ukryte lub nie, a KK zazdrosnie strzeze swojej wladzy.

 

Dziecku nie daje sie bata i nie każe tresować tygrysa w cyrku, Kaplan juz jest lepszym treserem.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...