Jump to content
drawno-cystersi

Medycyna Klasztorna " Starokatolicyzm " - Kąpiel Świętojańska Jana Chrzciciela .

Recommended Posts

drawno-cystersi

Medycyna klasztorna, badania i kształcenie

 

Już we wczesnym Średniowieczu domy klasztorne były miejscami kształcenia i badań. Tylko dzięki mnichom i zakonnicom zachowało się dziedzictwo naszej kultury światowej. W dziedzinie medycyny zakonnicy byli najczęściej przodownikami. W zakonach na całym świecie, z gromadzonej przez całe tysiąclecia wiedzy, powstała medycyna klasztorna, która stanowiła podstawę dzisiejszej medycyny konwencjonalnej. Zaczęło się to w piątym wieku, gdy Benedykt von Nurisa, założył pierwszy klasztor na południu Włoch Monte Casino. Przy jego założeniu spisał obszerną regułę Regula Benedicti, która stała się wzorem dla wielu klasztorów. Przez swój motyw przewodni „ora lege et labora”, czyli „módl się, czytaj i pracuj”, klasztory stały się ośrodkami kultury, kształcenia i badań. Dlaczego właśnie badanie w dziedzinie medycyny było priorytetem, otóż dlatego, że Benedykt myślał zwłaszcza o kalekich i słabych i oświadczył w 36 rozdziale reguły, że opieka nad ******mi będzie najważniejszym zadaniem zakonników.

 

„Troska o chorych stoi na pierwszym miejscu, przed i nad wszystkimi obowiązkami” Każdy klasztor musiał mieć pielęgniarza i oddział dla chorych. Medycyna klasztorna jest częścią medycyny średniowiecznej i bazuje przede wszystkim na leczniczej terapii roślinnej i klasztornej medycynie wodnej. Ważne jest tu przede wszystkim to, że medycyna klasztorna nie zalicza się do alternatywnego leczenia czy medycyny alternatywnej. Medycyna klasztorna, o czym wiedzą nieliczni, jest fundamentem tzw. medycyny konwencjonalnej, czy też szkolnej, tylko dzięki zakonnikom medycyna szkolna mogła zaistnieć.

 

Medycyna szkolna jednak w wielu dziedzinach oddaliła się od swych własnych fundamentów i zdradza swoje własne podstawy. Właśnie dlatego też chcemy powrócić do korzeni i dalej kontynuować dzieło raz rozpoczęte przez zakonników. Medycyna szkolna zaniedbała zwłaszcza działanie łaski Bożej, a wiele spraw za bardzo zautomatyzowała i ujednoliciła. Testy kliniczne stały się przy tym największym nieszczęściem. Klinicznie testowany lek jest często po prostu aplikowany bez uwzględnienia indywidualności człowieka.

 

"Medycyna Klasztorna stawia na indywidualizm na indywidualne uzdrawianie człowieka zgodnie z jego osobowością jego charakterem i przez jego ciało wypracowaną strategie przetrwania. Każdy środek, każde zioło, którego skuteczność pochodzi z gromadzonej przez wieki mądrości, z pokorom, roztropnością i odpowiedzialnością, u każdego pacjenta stosowana jest w małych ilościach i tym samym jego tolerancja i skuteczność sprawdzana. Czyni się to zawsze z dużą pokorą wobec Boga. Więc nie uważamy, że wiemy już wszystko i nie stosujemy dogmatów, podawanych nam zgodnie z wiedzą tabelaryczną. Bo jak można stosować klinicznie testowany lek dla wszystkich tylko dlatego że u większości osób testowanych był jakoś tam skuteczny?" (Generalny Opat Dom Klaus Schlapps OPR+)

 

Stawiamy na indywidualne, definiowane na nowo u każdego człowieka metody uzdrawiania, które mają za podstawę wszelkiego działania modlitwę i czystość ciała. Dzisiejsza nauka medycyny szkolnej tworzy standard, dogmaty, które żaden człowiek nie sprawdza przez dziesiątki lat, wszyscy odpisują od innych, nie studiuje się już, lecz kopiuje i w ten sposób powstaje nowa pseudowiedza. Często ci naukowcy nie są już w ogóle skłonni do tego, by wysłuchać czegoś nowego, nie mówiąc już o tym, by samemu coś sprawdzić i badać. Balneologia która jeszcze sto lat temu była na dobrej drodze, kąpiele wtedy trwały w uzdrowiskach dziennie dziesięć i więcej godzin, raz ustaliła z niewiedzy ich z krócenie do 30 minut, a teraz już nikt tego nie pamięta i nie sprawdza aż przez cały jeden wiek dlaczego było to tak skuteczne i dlaczego został czas kąpieli tak radykalnie skrócony. Pytamy czy ktoś, kto po ponad stuletnich badaniach nie był w stanie stwierdzić, że alkaliczne długotrwałe kąpiele odkwaszają nasze ciało i re-mineralizują je równocześnie i że najlepsze efekty możemy osiągnąć jeżeli parametry wody są podobne do tych z łona matki, może być dla nas wyznacznikiem lub autorytetem? A przecież wystarczyłoby sięgnąć po pismo święte i przeczytać np. Ew. Świętego Jana 3 do 3,17.

 

Nowoczesna medycyna klasztorna i nowoczesna medycyna zakonna

 

W nowoczesnej medycynie klasztornej nie mówimy więcej o„chorobach”, ponieważ to pojęcie jest naszym zdaniem mylące, zwłaszcza że to określenie nie wyjaśnia tego, co się naprawdę dzieje w organizmie. Opisuje się jakimiś wyrazami obcymi jakieś dolegliwości, naj częściej są to jednak tylko symptomy a nie powody z których się takie skutki biorą. Dużo lepiej, a przede wszystkim słuszniej jest mówić o biochemicznym zanieczyszczeniu organizmu i wynikających stąd strategiach uzdrawiania lub tzw. strategiach odkwaszania, czy też strategiach przetrwania które zostały darowane nam ludziom przez Boga.

 

Ponieważ Bóg nie popełnia błędów, nie powinno się tych strategii uzdrawiania zwalczać, lecz je wspierać w zgodzie z naturą. Krótko mówiąc gorączka i katar są dobre i tego się trzymamy. Stany, które często nazywamy chorobami, nie są nimi, są to przekwaszenia ludzkiego organizmu i braki minerałów. Jest to dużo dokładniejszy opis niż po prostu sformułowanie, że człowiek jest chory na np. białaczkę. Nie wystarczy też opisywanie symptomów najbardziej skomplikowanymi nazwami. Zło trzeba wyrzucić, dobro przyjąć, nic więcej. Do głębszej lektury zapraszamy złożyć już dziś zamówienie na książkę braci Jana i Reinera „Nie jesteś chory, lecz nieczysty i brudny....”

 

 

Programy zdrowotne realizowane w ramach rekolekcji ciała i duszy przez Dom Klasztorny w Drawnie, oraz nasze poradnie i punkty Medycyny Klasztornej. W wymienionych ośrodkach prowadzone jest Poradnictwo Medycyny Klasztornej i Ziołolecznictwa, pod nadzorem Szpitalnika Zakonu - brata Reinera OPR (posiadającego wykształcenie medyczne i doktorat z medycyny). Dzięki naszemu hasłu i przesłania "Ora, lege et labora!" jesteśmy w stanie zaoferować następujący program Rekolekcji Oczyszczania Ciała i Ducha

 

 

Rekolekcje Duszpasterskie pt. "Wiara a wiedza - w odniesieniu do religii katolickiej, wiary osobistej a stylu życia" lub rekolekcje właściwe dla danego okresu kalendarza kościelnego (adwentowe, wielkopostne itd.),

Fundamentalny Program Rekolekcyjny Oczyszczania Ciała wg wskazówek biblijnych, w tym: sakramentalium Kąpiel świętojańska z kuracją ziołowa medycyny klasztornej, innowacje medycyny akademickiej, dieta misjonarzy o metabolizmie nad zasadowym, zgodnie z dietą pisma świętego.

Program Zdrowotny Oczyszczania Naczyń Krwionośnych Metodą Chelatacji doustnej opartej na założeniach medycyny klasztornej: zioła oczyszczające naczynia ze złogów cholesterolowo-wapniowych, z metali ciężkich, złogów międzykomórkowych, z efektem widocznym w diagnostyce kardiologicznej,

Program Profilaktyki Zdrowotnej: przeciwdziałającej zaistnieniu chorób cywilizacyjnych, z wykorzystaniem kąpieli, zabiegów moksy, preparatów regulujących odporność w kierunku zachorowań infekcyjnych, nowotworów, chorób układu krążenia, usuwanie metali ciężkich np. w wypadkach autyzmu.

Program Wspomagania Terapii Nowotworów: metodami medycyny klasztornej, ze szczególnym uwzględnieniem ziołolecznictwa, terapia hubą brzozową, terapia proszkami ziołowymi, terapia innowacyjnej medycy y (nanozwiązki), terapie rekolekcyjne z szczególnym uwzględnieniem kąpieli świętojańskiej (balenologią tradycyjną) jako środek odkwaszający ciało koniecznie zalecany po chemioterapiach, terapia krzemowa, terapia węglowa,

Program Zaburzeń Depresyjnych, Stanów Obniżonego Nastroju, Wypalenia Zawodowego i Syndromu Przewlekłego Zmęczenia: porady psychologiczne i opieka duszpasterska z ukierunkowaniem na przyczyny zaburzeń , terapia fizykalna TMS i laseroterapii (medycyny fizykalnej z USA i Niemiec), kuracja ziołowa medycyny klasztornej, terapia preparatami suplementów diety o działaniu przeciwdepresyjnym, odnowienie płynów w ciele dzięki kąpielą.

Program Odchudzania i Walki z Otyłością: wielokierunkowy program oparty na kilku filarach ukierunkowanej i skojarzonej terapii: ziół klasztornych, równowagi kwasowo-zasadowej, termogenezy, fizykalnej terapii wibracyjnej (platforma wibracyjna), regulacji podwzgórza i przysadki mózgowej, suplemenów diety ukierunkowanych na spalanie złych tłuszczu - w zastosowaniu łącznym tzn. w tym samym czasie,

Program Terapii Immunologicznych: ukierunkowanych na alergie, nowotwory, infekcje ( i reinfekcje), choroby z autoagresji.

Program profilaktyczny odbudowy ciała poprzez kąpiele izoosmotyczne w formie rekolekcji oczyszcających.

 

Rekolekcje jak i oddzielne programy zdrowotne są realizowane po uprzednio rezerwowanych terminach w Ośrodku Kuracyjnym w Drawnie wszelkie oraz w siedzibie Zgromadzenia w Warszawie, wiele terapii jest również dostępne w Poradniach Medycyny Klasztornej.

 

Drawno - Cystersi - Dom

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...