Jump to content

Charyzmaty


roseflame

Recommended Posts

Mam pytanie o charyzmaty.

Szukając odpowiedzi na to pytanie znalazłam stronkę Odnowa w Duchu Świętym Wrocław - wspólnota modlitewna

gdzie jest zamieszczona odpowiedź, ciekawa jestem czy się z nią zgadzacie.

cytat:

"Jesteśmy wspólnotą charyzmatyczną, więc powinniśmy wiedzieć, czym są charyzmaty, jakie są charyzmaty. Ogólnie dary Ducha Święty Dzielimy na osobiste i charyzmatyczne. Osobiste są to dary, które oświecają danego człowieka, są indywidualne dla człowieka: dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar męstwa, dar umiejętności, dar pobożności i dar bojaźni bożej. Drugim rodzajem darów Ducha Święty są dary charyzmatyczne. Te dary są przeznaczone dla dobra wspólnoty. Jeśli jesteśmy razem, są to dary właśnie dla nas, abyśmy z nich razem korzystali.

 

Czym jest charyzmat? Słowo charyzmat pochodzi od greckiego słowa charis, które oznacza dosłownie dar darmo dany, lub łaskę. Nowy Testament mówił o charyzmacie w znaczeniu daru danego ludziom przez Boga, czyli może to być: wszelki dar duchowy, sam Duch Święty, zbawienie w Jezusie Chrystusie, życie wieczne, przywilej Izraela, uwolnienie od niebezpieczeństwa. W technicznym znaczeniu jest to jak już wspominałem dar darmo dany, przyswojony przez jakąś osobę, która dzięki temu może dokonywać przez Ducha Świętego dzieł służących całej społeczności kościołowi, rodzinie, wspólnocie. Charyzmaty mają służyć właśnie budowaniu Ciała Chrystusa.

 

Charyzmaty nie powinny być celem samym w sobie naszego życia chrześcijańskiego, katolickiego, ale środkiem, który Bóg nam dał do ewangelizacji. Każdy chrześcijanin może otrzymać dar charyzmatyczny. Mówi o tym św. Piotr w dzień pięćdziesiątnicy cytując proroctwo Joela, które właśnie w tym dniu zostało spełnione: I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, a starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach. Nie wiem, jak Wy, ale ja się czuję niewolnikiem grzechu.

 

Jako, że Duch Święty działa na nieskończenie wiele sposobów, nie ma ostatecznej i pełnej listy charyzmatów. Pismo Święte wymienia nam niektóre w 1Kor. 12,4-10: Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, ale ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar tłumaczenia języków. Możemy wyszczególnić trzy grupy:

 

1. Dary słowa (inaczej mocy słowa):

Dar języków, dzięki któremu człowiek daje wspólnocie przekaz od Boga. Dokonuje tego w języku sobie nieznanym. Trzeba odróżnić dar modlitwy językami od daru języków, który jest proroczym przesłaniem.

Dar tłumaczenia, dzięki któremu człowiek podaje ogólne znaczenie tego, co zostało powiedziane za pomocą daru języków.

Dar proroctwa, dzięki któremu człowiek podaje przekaz od Boga dla wspólnoty lub jednego człowieka.

 

2. Dary znaku:

Dar wiary, pozwalający człowiekowi w danym momencie, niezależnie od okoliczności wierzyć i powoływać się na moc Boga z pewnością, która wyklucza wszelkie zwątpienie.

Dar uzdrawiania, umożliwiający bycie narzędziem Boga w poprawie zdrowia kogoś innego, na jednym lub kilku poziomach: duchowym, psychicznym lub fizycznym.

Dar czynienia cudów, dzięki któremu możemy być narzędziem Boga w silnej manifestacji mocy Boga, jak np. natychmiastowym uzdrowieniu.

 

3. Dary intelektualne (moc wiedzy):

słowo mądrości, dzięki któremu dany jest człowiekowi wgląd w Boży plan w danej sytuacji oraz możliwość przekazania słowami rady lub wskazówki.

słowo poznania, dzięki któremu człowiek uzyskuje wgląd w Boską tajemnicę lub aspekt relacji człowieka z Bogiem, i potrafi to wyrazić słowami, które pomagają innym zrozumieć tę tajemnicę.

Dar rozróżniania duchów, dzięki któremu człowiek potrafi poznać źródło danej inspiracji lub działania oraz ich przyczynę czy pochodziły one od Ducha Świętego, czy od ludzkiego ducha, czy od zległo ducha.

 

 

Charyzmaty bardzo intensywnie występowały w pierwszych latach Kościoła. Sprawiały one, że ludzie wielbili Boga, ufali mu i nawracali się pod ich wpływem. Charyzmaty służyły budowaniu wspólnoty kościelnej i ewangelizacji (bardzo wtedy, tak jak i dziś potrzebnej); pomagały nieść pomoc ludziom chorym i cierpiącym. Potem stopniowo charyzmaty zanikały, prawie całkowicie wymarły, aż dopiero papież Jan XXIII ogłosił wiek XX wiekiem Ducha Świętego, co doprowadziło do odnowienia charyzmatów.

 

Dzięki charyzmatom możemy naocznie zobaczyć i doświadczyć działania i wielkości Boga. Bardzo pomaga to nam, ludziom, uwierzyć, że Chrystus zmartwychwstał, działa, żyje i chce pokazywać swoją miłość i moc. 'Wiele razy w historii Pan wychodził z inicjatywą, objawiał się ludziom, czynił znaki i cuda. Wystarczy choćby wymienić powołanie Mojżesza i przekonanie Izraelitów o jego posłannictwie; albo Eliasza, gdy z pomocą Bożą przekonał na górze Karmel lud, że to Jahwe, a nie Baal jest prawdziwym Bogiem. Dzięki cudownemu uzdrowieniu z trądu Syryjczyk Naaman odkrył Boga prawdziwego. Zaś apostołowie poznali bóstwo Jezusa i uwierzyli w niego , gdy objawił im się w chwale czyniąc swój pierwszy cud w Kanie Galilejskiej.

 

Zapewne, dla wielu z was charyzmaty stanowią dar dla wybrańców, świętych mocno stojących na nogach wiary. Tak jednak nie jest! Charyzmaty są dla każdego z nas, Bóg zaś chce nas nimi obdarzać niezależnie od tego jacy jesteśmy i co w życiu robiliśmy. Spójrzmy tylko na świętego Pawła, celnika, prześladowcę Jezusa i jego uczniów, jak bardzo się zmienił: A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili językami i prorokowali. (...) Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła, tak że nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy. (Dz. 19,6 11-12). Jezus nie domaga się od nas świętości, aby nas obdarzyć charyzmatami. Wręcz przeciwnie, są one wezwaniem do nawrócenia i dążenia do świętości. Aby zostać charyzmatykiem wystarczy uwierzyć w niego i i jego boską wszechmoc i prosić o nie. Z Ewangelii wynika jednoznacznie, że charyzmaty zostały dane nam wszystkim: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje. Ja to spełnię. (J. 14,14-14). W Ewangelii według świętego Marka, 16,17-18 napisane jest: Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie.

 

Na zakończenie pozwólcie ,że wam jeszcze coś przytoczę:

 

Zatem Bracie, Siostro... Duch Święty sam przebija się do Ciebie prosto z nieba, z całą pełnią swoich darów i pragnie służyć Tobie i przez Ciebie, jak służył pierwszym Apostołom, aby dokonały się najwspanialsze, cudowne rzeczy!

Nie martw się, jeśli mimo Twojego poświęcenia się, nie doświadczysz od razu całej pełni. Po chrzcie w Duchu św. wszystkie charyzmaty są Twoje, ale potencjalnie, to znaczy w gotowości do ujawnienia się. Bądź pewien! Duch Boży bardziej jest skłonny dać Ci swe dary, niż Ty je przyjąć. Bardzo jest bowiem zainteresowany budowaniem Mistycznego Ciała Chrystusa tak, że raduje się niezmiernie, jeśli uda Mu się spotkać "robotników" gotowych do podjęcia tego dzieła. Jeszcze dziś, teraz, zdecyduj się, czy chcesz być użyty przez Niego do urzeczywistnienia Bożych planów. Nie czekaj, aż będzie Ci się wydawało, że jesteś wyposażony w niezbędną pomoc z nieba, ale zacznij odważnie już przy pierwszej okazji."

Edited by roseflame
Link to comment
Share on other sites

Rosa a ty jak? Zgadzasz sięc z nią?

Skora nas pytasz może też się ustosunkujesz do tekstu.

Ja ciut inaczej pojmuje charyzmaty ale jeżeli spojżeć w ten sposób to zienia podejście do tej sprawy.

Link to comment
Share on other sites

  • 9 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...